Ovanligt många tofsvipor rastar vid Osudden i oktober och november. Högsta summan är 295 ex den 8 november. Hur många vipor räknar du till i den här flocken? Uppskatta först utan att räkna och dra sedan i bilden. I facit är de inringade i grupper om 10.