En unik gäst dök upp den 2 januari på utfodringen på Store mosse. Det är en ringmärkt kungsörn som är i sin tredje dräkt och är märkt 2018. Efter att vänster ringnummer blivit avläst till röd 451G och höger ring till gul färg visade det sig att den är ringmärkt i Lettland i juni 2018. Det är första gången en kungsörn från Lettland blir avläst i Sverige och det är den andra kungsörnen från Baltikum som ses i Sverige. Den första lästes av i Gästrikland i februari 2018 och kom från Estland. Kungsörnen har besökt utfodringen så gott som dagligen så det finns goda chanser att se den på utfodringen.se. Hur den har tagit sig till Store Mosse kan vi bara spekulera om, men grundtipset är att den tagit vägen genom Polen, Tyskland och Danmark.

Foton: Joakim Norgren