Utredningen lämnade 10 juni sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” (SOU 2021:51) till miljödepartementet. En sammanfattning med länk till hela utredningen finns här –> . Några intressanta förslag i utredningen: Innehav av äggsamlingar blir förbjudna. Förbud mot handel med nationellt fridlysta djur. Fasta skadeståndsbelopp för olika arter, med förebild i det system som finns i Finland.

Hela utredningen är på cirka 1700 sidor. Sommarläsning?