Fyndet av ett häckande par brandkronad kungsfågel, BKK, vid Södrefåll är den sjätte konstaterade häckningen i Småland. Övriga häckningar är:

  1. Augusti 2018 Berga, Kalmar
  2. Maj-juni 2019 Kronoparken, Visingsö
  3. Juni 2020 Grännaberget, Gränna
  4. Juli 2020 Grännaberget, Gränna
  5. Augusti 2020 Ekskogen, Visingsö

Redan 2012 konstaterades dessutom en BKK häcka med en vanlig kungsfågel vid Herrängen, Visingsö. BKK har hörts sjunga vid Södrefåll sedan mitten av maj och i juni hördes upp till tre sjungande individer samtidigt. Det var därför inte helt oväntat att det skulle kunna bli en häckning, men det har varit svårt att hitta fåglarna sedan de slutade sjunga. De håller till högt uppe i träden och har inte svarat på lock. Det är inte omöjligt att även de andra hannarna har lyckats häcka så fortsätt gärna att leta.