I Småland är tuvsnäppan en sällsynt gäst och endast elva godkända fynd finns t.o.m. 2020. I år har tre fynd gjorts, samtliga i Jönköpings län, varav två i Kävsjön.

Arten häckar i Nordamerika samt i östra Sibirien och de flesta övervintrar i Sydamerika, men en del flyttar ända till Australien och Nya Zeeland. Tuvsnäpporna som ses i våra traktar kommer förmodligen från den sibiriska populationen. Wikipedia uppger t.ex. att ”Many of the birds occurring in Western Europe may be on a regular migration from Asian breeding grounds to winter in Southern Africa.” Klimatförändingarna har förändrat flyttningsmönstret med två-tre veckor på vår och höst. I Ohio i nordvästra USA passerar arten numera i april på våren och i mitten av september på hösten.

Årets första tuvsnäppa i Kävsjön sågs 7 augusti men försvann snabbt. Den andra individen i Kävsjön noterades dagligen mellan 2-6 september, eftersöktes 10-11 september men kunde då inte återfinnas.

Tuvsnäppa i Småland (godkända fynd från Artportalen samt årets fynd)

 1. 12–13 maj 1989 Huliesjön
 2. 22–23 sep 2002 Erstadkärret
 3. 4 okt 2003 Kävsjön
 4. 18–19 sep 2004 Lidhemssjön
 5. 13–21 sep 2009 Draven
 6. 31 maj 2012 Bottorp, Kalmar k:n
 7. 28 jul 2012 Händelöp, Västervik k:n
 8. 7 sep 2012 Uknö, Västervik k:n
 9. 22–23 jul 2013 Uknö
 10. 14–17 sep 2013 Uknö
 11. 15 juni 2016 Erstadkärret
 12. 7 aug 2021 Kävsjön
 13. 23 aug 2021 Draven
 14. 2–6 sep 2021 Kävsjön

Foton: Lars Petersson