Rapporten från SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, har kommit om den kungsörn som hittades i mitten av februari längs järnvägen ca 2 km N om Jussö gård. Utdrag från rapporten:

Prov taget 2022-03-18
Insänt material: Kungsörn, ungfågel av honkön i medelgott hull med normalt utvecklad muskulatur. Vikt 5,7 kg.
Ringmärkt E25005/305H (bronsfärgad ring).
Funnen död vid tågspår invid död älg, vid Jussö Gård.
Vingar, ben och bål uppvisade krosskador. Flertalet av kroppshålans organ var brustna.
Äggstocken var 27 x 7 mm. I magsäcken fanns rester av muskulatur och hår från idisslare.
Kroppen har röntgats. Spår av metall har inte påvisats.
Vid virologisk undersökning har aviärt influensavirus inte påvisats.
Diagnos
Trauma, tågdödad