En påkörd kungsörn hittades i mitten av februari längs järnvägen ca 2 km N om Jussö gård. Örnen var ringmärkt i Finland 2019 och noterades vid örnutfodringen i Store mosse nationalpark den 10 januari. Den gjorde då endast ett kort besök och har inte setts mer efter det. Örnen kommer att skickas in till SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, för obduktion och röntgen.

I Nordiska Riksmuseets statistik från åren 2011-2021 finns ingen tågdödad kungsörn registrerad i Småland, däremot 20 havsörnar, varav en i Store mosse nationalpark. I Norrland tågdödas örnar betydligt oftare och är där en av de vanligaste dödsorsakerna. Orsaken är att tågen kör på älgar, renar och annat vilt och under vinterhalvåret lever örnarna till stor del på kadaver. Om påkörda djur inte snabbt plockas bort från spåren leder det till att örnarna landar och äter på kadavren. De kan fylla krävan med uppemot ett kilo kött och blir därmed också tyngre. När tåget kommer lyfter örnen och flyger längs spåret men hinner inte ta höjd för att undvika kollisionen.