Rastande ringtrastar har rapporterats senaste dagarna, samtliga hannar. Tidigaste fyndet i Värnamo och Gnosjö kommuner är 5 april, senaste 7 maj. Guide till hur man köns- och åldersbestämmer ringtrastar finns här>>>