På tisdag 12 april är det dags för skötselrådsmöte för Store mosse nationalpark. Dagordningen finns på Medlemssidan (som finns under länken ”Klubben”). Där finns även information vem du vänder dig till om du har synpunkter.