I augusti har tre fjällpipare setts vid Kävsjön vilket gör att antalet fynd av arten i sjön nästan dubblerats; från fyra till sju. Alla fynden hittar du på den här länken–>
Observera att rapporten från 4 oktober 2003 är felaktig. En lockande tuvsnäppa larmades först till fjällpipare men korrigerades när fågeln senare hittades utanför Häradsökanalen.

Siffran sju fungerar även bra för småsnäppa vid Osudden. Sju fynd av tio individer har gjorts vid lokalen varav de tre senaste är från 2021-2022 –>

Foto (Roger Ahlman): Juvenil fjällpipare vid Kävsjön 220827.