I slutet av mars blev Bredasten bra för rariteter! Svarthakad buskskvätta är en art som ökar och i Halland häckar den regelbundet sedan 2014. 26-28 mars sågs en hona på östra delen av Bredasten och sedan tidigare finns två fynd från Osudden; 7-8/4 2016 och 12/4 2017. Foton på buskskvättan finns på Artportalen–>

En annan art som ökar är brandkronad kungsfågel och det tredje fyndet gjordes 28 mars och fågeln är i skrivande stund kvar (4/4). Arten häckade vid Södrefåll, Värnamo 2021 och i Karlsnäs bokskog 2022. Foton på den brandkronade finns på Artportalen–>