Protokollet från senaste skötselrådsmötet för nationalparken finns på Medlemssidan.