Att gransångare har ökat under 2000-talet är väl dokumenterat i Artportalen. En genomgång av samtliga lokaler där fynd av sjungande gransångare gjorts under tidpunkten från 15 maj till 31 juli ger en tydlig bild av ökningen. Arten har numera statusen allmän i Jönköpings län medan den i övriga Småland anges som sparsam. Den första rapporten av gransångare med häckningskriterium under 15 maj-31 juli är från Svänö 16 maj 1980. Därefter dröjde det till 19 maj 1997 från Karlsnäs bokskog. Från och med 2002 har det, medan några undantag, varit årliga rapporter i Värnamo och Gnosjö kommuner. Från 2017 har sena julifynd med häckningskriterium ökat, den senaste är från Norrefåll, Värnamo 31 juli 2021.
Kan gransångarens ökning påverka lövsångaren? En linjeinventering i Videskogen 29 april 2014 resulterade i 15 lövsångare och 2 gransångare. En kopiering av den inventeringen 1 maj 2023 gav 15 lövsångare och 4 gransångare, så där har lövsångarna inte backat trots att gransångarna fördubblats.

Antal lokaler årligen i Värnamo-Gnosjö kommuner med fynd av gransångare under tidpunkten 15 maj-31 juli.

Lokaler med fynd av gransångare 15 maj-31 juli 2000-2022. Blå punkter visar flera fyndplatser och/eller fynd under flera år.