Merlin är en gratisapp från amerikanska Cornell Lab med en ny funktion ,”Sound ID”, som hjälper dig identifiera fågelsång. Appen spelar in och identifierar vilka arter som sjunger i närområdet. En lista med namn, foto och sonogram visar arterna och appen klarar det riktigt bra, åtminstone när det handlar om de vanligaste arterna.

För att snabbt spela in håller man på appikonen och väljer ”Start Sound ID”. Arter som härmar fungerar sämre, även om den klarar härmsångare, liksom arter med monotona läten som till exempel gräshoppsångare. Den klarar kungsfågel men brandkronad kungsfågel och trädgårdsträdkrypare hittar den inte. Bäst passar appen därför för dig som vill lära dig de vanligaste arterna men även för de som inte längre hör de högsta tonerna i fågelkören.

Efter nedladdning på Play butik resp. App store behöver man ladda ner ett ”Bird pack” från menyn (de tre strecken). För Europa finns Scandinavia, Europe och Western Palearctic. De två senare är bäst då de klarar även ovanligare arter som t.ex. mindre flugsnappare.  I menyn finns också ”Settings” där man i valet ”Common name language” ändrar språk på visningen av artnamnen.