Från augusti till november räknas sträckande fåglar från Nabben i Falsterbo. Sträcket summeras dagligen på Artportalens temasida Falsterbosträck.