Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1411 inlägg.
Pelle skrev den 27 april, 2021 den 10:07
OSUDDEN 7-9: Brunhök 1 hanne + 1 hona str N, röd glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, skogssnäppa 5 ex str N.
ÖSTRA VIKEN 09.00: Lövsångare 1 sj. Även Videskogen och Apladalen.
ÅKROKEN 09.30: Kungsfiskare 1 ex.
Roger, Lubbe skrev den 27 april, 2021 den 09:14
HJÄLSHAMMARMADEN 6.10-8.50: Snatterand 1 hane, Stjärtand 13 str O + 2 ex, Bläsand 7 ex, Kricka 17 ex, Vigg 4 ex, Småskrake 2 par som kom inflygande, Dvärgbeckasin 3 ex som kanske kom insträckande!, Grönbena 2 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 4 str NO, Storskarv 11 str NO, Blåhök 1 ad hane str N, Brunhök 2-3 ex, Stenfalk 1 str N, Råka 2 str N, Trädpiplärka 1 str N, Ängspip ca 100 str N, Steglits 1 str N, Mindre Hackspett 1 Trum.
Lasse Grahn skrev den 26 april, 2021 den 20:35
Nissafors Hagelstorp. För femte dagen dagen i rad kunde vi se Ringtrast på vår tomt! Idag var det 2 hanar framme mellan 08:00 och 10:30. Mest antal var i Torsdags med 4 stycken samtidigt på gräsmattan!
Pelle skrev den 26 april, 2021 den 17:36
KÄVSJÖN LILLA T 14.45-16.45: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 2 ex, blåhök 1 hona, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, stjärtand 6 ex, kricka 100 ex, rödbena 4 ex. Mager men behaglig skådning.
Roger skrev den 26 april, 2021 den 10:39
TÅNNÖ MOTELL 6.15-6.25: Smålom 1 ex, Fisktärna 2+13 str N, Lövsångare 1 sj.
HJÄLSHAMMARMADEN 6.40-8.15: Blåhök 1 hona str N, Duvhök 1 ex, Storspov 4 str NO, Fisktärna 4 str NO, Råka 1 ad str N.
Lubbe skrev den 25 april, 2021 den 12:09
Stomsjö våtmark. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse O. Tommy S. Duvhök 1. Fiskgjuse 1. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Kricka c50. Drillsnäppa 1. Skogssnäppa 6. Järnsparv 1hörd. Dubbeltrast 2. Ladusvala 6.
Lubbe skrev den 25 april, 2021 den 12:03
Osudden.Pumphuset.06.30-10.45. Lubbe, Lasse O. Kent. Tommy S. TommyT. Erik. Havsörn 1.Röd Glada 1. Brun Kärrhök 1. Fiskgjuse 1. Ormvråk 2. Spetsbergsgås 1. Storspov 10.rastande. Småskrake 3. Vigg 20. Sothöna 2. Ladusvala 1. Gulärla 1. Hämpling hörd. Steglits hörd.
Pelle skrev den 24 april, 2021 den 19:12
STOMSJÖ VÅTMARK 14.30-15.30: Brunhök 1 hanne, röd glada 1 ex, ormvråk 1 ex, krickor, sädesärlor, skogssnäppor samt ladusvala 2 ex.
STOMSJÖDAMMEN 15.30: Smådopping 2 ex, rörhöna 2 ex.
OSUDDEN 16.00-17.00: Havsörn 1 ad, röd glada 3 ex, brunhök 1 ex, sparvhök 1 ex, fiskgjuse 2-3 ex, bläsand 1 hanne.
KÖ, LR, TT, LO, AS skrev den 24 april, 2021 den 13:10
OSUDDEN morgon: Spetsbergsgås, storskarv, fiskgjuse, havsörn, blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök, röd glada, ormvråk, rödbena, storspov, råka, ladusvala, steglits, bergfink.
Anders Sällberg skrev den 23 april, 2021 den 07:34
Draven med TS och ”Bastubröderna” 15.00-17.20
Bläsand2, Storskarv4, Havsörn1 Krickor, Knipor. Fisgjuse1, Ormvråk1, Brun Kärrhök 1 hona , Tranor50-100 i Draven och närliggande åkrar. Rördrom1 sedd pga blåsten så hörde vi den inte locka. Skrattmås fiskmås och trutar i mängder. Inga säkra vadare, svårskådat i den hårda blåsten.
Lubbe skrev den 22 april, 2021 den 08:30
Stomsjö våtmark. 7.30-8.30. Gräsand 25. Knipa 20. Kricka 60. Grågås 6. Drillsnäppa 1. Skogssnäppa 2. Storspov 1överflygande. Tofsvipa 3. Röd Glada 1. Dubbeltrast 3. Rödvingetrast 11. Ängspiplärka 3.
Kjell, Pelle, Lasse D skrev den 21 april, 2021 den 09:13
OSUDDEN PUMPHUSET 06-08.30: Storspov 4, brun kärrhök 3, vigg 2, röd glada, tornfalk, fiskgjuse, ladusvala, steglits 3, strandskata 2, lom (troligen stor-).
Lubbe skrev den 21 april, 2021 den 08:26
Ådalen å Hörledammen. 05.30-07.45. Blå kärrhök 1hane. Röd Glada 2.,Fiskgjuse 1. Ormvråk 1.Storspov 3. Skogssnäppa 2. Sångsvan 2. Trana 49. Dubbeltrast 15. Rödvingetrast 8. Orre hörd.
Kjell och Margit skrev den 20 april, 2021 den 21:23
FÄRJANSÖ 13.30-17.15: Årta 2, skedand 2, stjärtand 2, vigg 10, kricka 50. Ingen rördrom vare sig idag eller igår. Hittade en trolig havsörnsfjäder. Vitsippsbackarna som bäst. Kallt bad men varmt i luften.
Roger & Lubbe skrev den 20 april, 2021 den 11:40
SIKUDDEN 6.00-9.30: Sträck mot NO: Vitkindad gås 70 ex, Storspov 222 ex, Knipa 6 ex, Storskrake 6 ex, Skrattmås 158 ex, Fiskmås 222 ex, Fisk/Silvertärna 7 ex, Storskarv 18 ex. Rastare: Svärta 1 par, Sjöorre 2 par, Stjärtand 4 ex, Skäggdopping 7 ex, Småskrake 2 par, Storlom 5 ex, Havsörn 1 ad och till sist en Stenknäck str N.
Pelle skrev den 20 april, 2021 den 11:37
OSUDDEN 08.30-09.30: Ladusvala 1 ex, skedand 1 par, vigg 2 par, blåhök 1 hona.
BREDASTEN 09.30-10.00: Fiskgjuse 2 ex varav en med tungt byte mot öster, stenskvätta 2 ex.
TJUTARYD igår kväll: Rördrom 1 hörd (några få "inandningar").
HELMERSHUS igår kväll: Blåhök 1 hona.
Kent skrev den 20 april, 2021 den 08:05
HOVS DÄMME kl 6: Bläsand 4 ex, Vigg 8 ex, Kricka 12 ex, Sångsvan 1 par. På fälten runt dammen stod 5 älgar.
Roger skrev den 19 april, 2021 den 17:20
BREDASTEN 17.00: Svart Rödstjärt hane vid byggnaden längst i NO.
Roger skrev den 19 april, 2021 den 13:16
SIKUDDEN 6.30-9.10: Storlom 1 par, Havstrut 1 ad, Stjärtand 32 ex, Småskrake 2 par, Vigg 5 ex. Sträckande mot NO: Stjärtand 39 ex, Bläsand 2 ex, Storspov 235 ex, Myrspov 4 ex med storspovar, Fisktärna 11 ex, Skrattmås 88 ex, Fiskmås 20 ex, Småskrake 1 par, Skogssnäppa/Grönbena 7 ex, Brunhök 1 ex.
SÖDERGÅRDSVIKEN: Stjärtand 8 ex, Vigg 5 ex
TÅNNÖ MOTELL: Sjöorre 1 par
HJÄLSHAMMARMADEN: Snatterand 1 par, Bläsand 3 ex, Kricka 21 ex
Lubbe skrev den 19 april, 2021 den 11:39
Osudden.Pumphuset.06.30-9.45. Lubbe. Lasse O. Spetsbergsgås 1. Bläsand 3. Vigg 15. Skäggdopping 10. Storspov 10sträckande 07.00. Storspov 51sträckande 9.15. Obestämd Änder i 2 flockar 52+20.7.15. Sothöna 1. Blå kärrhök 1hona. Brun Kärrhök 2i par. Fiskgjuse 1. Sparvhök 1. Tornfalk 1. Ormvråk 1. Hämpling hörd. Steglits 2.0
.
.
Pelle skrev den 19 april, 2021 den 11:27
OSUDDEN 09.30-10.30: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hane, sparvhök 1 ex, vigg 15 ex, bläsand 3 ex, snatterand 2 ex, enkelbeckasin 2 ex, nötskrika 5 ex.
Pelle skrev den 18 april, 2021 den 17:53
HOVS GÅRD 13.45: Fiskgjuse 1 ex, vigg 8 ex, kricka 20 ex, gråhäger 1 ex.
KARLSFORS 14.15: Fiskgjuse 2 ex, forsärla 1 hane.
Lasse D skrev den 18 april, 2021 den 12:05
Färjansö 08.50-11.45: havsörn 3 ex, fiskgjuse 1 ex, storspov 1 par samt några enkelbeck, skogssnäppor, bläsänder, krickor mm
Kent, Lasse O, Lubbe skrev den 18 april, 2021 den 11:58
OSUDDEN 6.30-10.30: Dagens art var Storspov; 19 ex rastade och sträckte iväg 7:50, 190 ex str O-NO i tre flockar, största flocken 95 ex 9.05. En 30-flock lågt över Tånnö ö var troligen även storspovar. Efter 9.35 var det slut på spovsträcket.
I övrigt bl.a. Vigg 10 ex, Småskrake 2 ex, Sothöna 2 ex, Snatterand 1 hanne, Mindre hackspett 1 sp, Steglits 1 ex.
Roger skrev den 18 april, 2021 den 10:32
SVÄNÖTORNET 6.40-9.20: Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 2 ex, Duvhök 1 ad slog en kricka, Tornfalk 1 ex, Storlom 1 ad, Stjärtand 7 ex, Bläsand 2 ex, Kricka 150 ex, Årta 2 hanar och 1 hona, Vigg 9 ex, Brunand 1 hane, Bläsgås 1 ad str O med tre grågäss, Skogssnäppa 2 str N, Orre 1 hane flög över sjön samt spel på avstånd, Ringtrast 4 ex. Två av dessa var nog på sträck mot NO på ganska hög höjd och två flög nära förbi tornet.
Christian Sandolf skrev den 17 april, 2021 den 23:24
GNOSJÖ, RENINGSVERKET+GÅRÖSTRÖM 14.40-15.10: Kricka 6 ex, Knipa 4 ex, Rörhöna 2 ex, Sädesärla 2 ex, Forsärla 1 ex, Gransångare 1 sj, Stjärtmes 1 par med bomaterial
Lubbe skrev den 17 april, 2021 den 16:13
Osudden.Pumphuset.13.20-15.15. Lubbe, Lasse O. Pelle. Spetsbergsgås 1.Strandskata 3.Brun Kärrhök 2. Glada 2..Fiskgjuse 1.
Pelle skrev den 17 april, 2021 den 15:50
OSUDDEN: Rättelse: Gårdagens sädgås var sannolikt dagens spetsbergsgås.
Kent skrev den 17 april, 2021 den 12:38
KOMMUNFÖRRÅDET kl 17 igår: Svart rödstjärt 1 ad hanne satt och putsade sig på en skopa nära masten.
Stefan Andersson skrev den 16 april, 2021 den 22:02
BREDARYDS KYRKA 14:50: Turkduva 1 rop.
Pelle skrev den 16 april, 2021 den 20:27
MOSSLEDAMMEN 16.15: Sothöna 2 ex, ingen på bo.
OSUDDEN 16.30-17.30: Röd glada 2 ex, brunhök 1 par i hemmavassen samt två ex på Hjälshammarsidan, sädgås 1 ex, kricka 4 ex, skäggdopping 1 par, storskrake 1 hanne.
Micke T skrev den 16 april, 2021 den 20:17
Kroppsjön kl 11- 15.30 krickor ca 25 st, Rödglada 2 st , Brun kärrhök 1st ad, sångsvan 2 st, Trana 6 st,
Roger skrev den 16 april, 2021 den 11:46
SVÄNÖTORNET 7-8.30: Storlom 1 ex, Stjärtand 5 ex, Kricka ca 150 ex, Vigg 8 ex, Rödbena 5 ex, Storspov 1 spel, Havsörn 1 ad, Duvhök 1 ad, Storskarv 7 str O.
Lubbe skrev den 15 april, 2021 den 11:54
Osudden.Pumphuset.9.15-11.50. Lubbe, Tommy S. Pelle. Brun kärrhök 1hane. Glada 4. Ormvråk 1. Fiskgjuse 1. Strandskata . Tofsvipa 20. Bläsand 11. Vigg 3. Skäggdopping 4. Hämpling hörd.
Lubbe skrev den 15 april, 2021 den 09:05
Ådalen. 7.15-8.40. Ringtrast 1hane. Storspov 2.Orre 1.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 den 18:57
Kommunförrådet. Kl 18.20. Svart Rödstjärt 1hane.
Kjell och Margit skrev den 14 april, 2021 den 14:19
FÄRJANSÖ 9-13: Rördrom, ägretthäger, havsörn 2, fiskgjuse 2, enkelbeckasin 8, blå kärrhök hona, många rödvingetrastar, kricka 60-70.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 den 10:23
Osudden.Pumphuset. 8.30-10.15. Lubbe. Lasse D. Brun Kärrhök 1hane. Sparvhök 1. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Enkelbeckasin 5. Strandskata 1. Skogssnäppa 1. Stenskvätta 1. Fiskgjuse 1.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 den 07:40
Tånnö motell. 06.10.1tutande Rördrom.
Micke T skrev den 13 april, 2021 den 18:08
Plats blåbärsvägen ( röda gården) strandskata ad, 1st tid 06.50 närgången.
Lubbe skrev den 13 april, 2021 den 10:46
Rolstorp. 9.20.4 Gravänder. Osudden.Pumphuset.9.50,-10.45. Snatterand 1hane. Kanadagås 2.Ljungpipare 4. Tornfalk 1. Brun Kärrhök 1hane.
Roger skrev den 13 april, 2021 den 09:53
ROLSTORP 8.30: Gravand 4 ex rastade i sjön utanför södra infarten till Rolstorp. Samma ställe som Mindre Sångsvanarna för någon månad sedan.
Fyra Vattenrallar med grislätet vid Brända Fältet.
Gott om trastar runt Hjälshammar by, dock inget udda.
Lubbe skrev den 12 april, 2021 den 19:23
Tjutaryd kl.18.25. Tutande Rördrom.
Ann Andersson skrev den 11 april, 2021 den 15:51
Stare 9 st
Sjöbo hus, Hånger
Roger skrev den 11 april, 2021 den 11:13
TÅNNÖ MOTELL 7.00: Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad
BRÄNDA FÄTET 7.15: Snatterand 1 hane, Vattenrall 3 hörda, Havsörn 1 aubad
HJÄLSHAMMARMADEN 7.30-9.10: Sjöorre 1 hane, Bläsand 1 par, Kricka 25 ex, Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad, Dubbeltrast 3 str N, Blåhök 1 ad hane str N, Stenknäck 1 str N, Steglits 2-3 ex, Gröngöling och Mindre Hackspett hörda.
BREDASTEN: Hämpling 9 ex, Stenskvätta 2 ex
Micke t skrev den 10 april, 2021 den 17:50
Platts Draven. Kl 10- 13,30. Storspov 3st, storskarv 4st, brun kärrhök 1st , rödglada 1st, Fiskgjuse 1st kungsörn 2st
Roger skrev den 10 april, 2021 den 17:16
TJUTARYDSVIKEN 15:30-16:00: Rördrom 1 tutande, Brunhök 1 par, Bläsand 2 hanar.
STOMSJÖ VÅTMARK: Havsörn 1 subad, Röd Glada 1 ex, Snatterand 1 hane, Kricka 67 ex.
Kjell och Margit skrev den 10 april, 2021 den 11:31
GUSTAVSGATAN: Stenknäck 2
KOMMUNFÖRRÅDET: Svart rödstjärt sj.
PELTOR: Strandskata
Lubbe skrev den 9 april, 2021 den 15:16
Hörle dammen.14.45-15.15. Sångsvan 2. Kanadagås 4. Grågås 2. Gråhäger 1. Fiskgjuse 1. Bläsand 2ipar. Kricka c75. Vigg 4. Knipa 20. Gräsand 50.Stjärtmes 2.
Kent skrev den 9 april, 2021 den 11:47
STOMSJÖ VÅTMARK kl. 10: Kricka 65 ex, Snatterand 2 hannar, Fiskgjuse 1 ex