Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1947 inlägg.
Stefan Andersson skrev den 19 maj, 2019 kl. 22:44
Saxat från Artportalen! Brandkronad kungsfågelVU 1 ex. spel/sång Karlsnäs bokskog, Rusken, Sm 2019-05-18
Robin Isaksson
Pelle Kjellin skrev den 19 maj, 2019 kl. 21:59
APLADALEN 21.30: Kattuggla 1 ad och några pulli.
Kent skrev den 19 maj, 2019 kl. 16:56
BESTORP: En sjungande göktyta. Inga mindre flug i Åminne och Källunda bokskogar.
Pelle Kjellin m. fl. skrev den 18 maj, 2019 kl. 19:04
OSUDDEN 16-18: Mandarinand 1 hane låg inne i viken, försvann emellanåt men kom tillbaka. Sex klubbmedlemmar hann se den så länge jag var kvar. Lasse O och jag fick också se en mosnäppa som flög förbi ett par gånger och lockade.
Pelle Kjellin skrev den 17 maj, 2019 kl. 17:31
OSUDDEN 16.40: Hornuggla 1 ex i en tall öster om fritidshusen. Öster om ån mindre strandpipare 2 ex på ett nysått fält.
KOLONIN: Steglits 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 17 maj, 2019 kl. 13:52
SVÄNÖ 10.20-12.20: Havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, ljungpipare 1 ex, obest. spov 1 ex, obest. strandpipare 1 ex, rödbena 10 ex, grönbena 5 ex. Under tornet låg en död lärkfalk som jag nu lämnat hos polisen eftersom det är Statens Vilt.
Erik Gerdin skrev den 16 maj, 2019 kl. 10:57
VIDESKOGEN igår ca10.30-11.15: Flera trädgårdssångare, svarthättor, gransångare, sv.v. flugsnappare, rödvingetrast sjöng, törnsångare 1 ex.
OSUDDEN igår ca 11.15-12.15: Sjungande steglits och stenknäck på samma gren i träd intill gångbron, grönsångare, gärdsmyg. Gulärla och buskskvätta vid Pumphuset.
Kjell och Margit skrev den 15 maj, 2019 kl. 17:18
FÄRJANSÖ 8.20-12-30: Vitkindad gås två flockar på sammanlagt 365 fåglar mot norr. Mindre hackspett, lärkfalk, grönbenor, drillsnäppor, fisktärnor, grönsångare, trädgårds- och törnsångare, storspov, ladu- och hussvalor m m.
Pelle Kjellin skrev den 14 maj, 2019 kl. 20:06
FÄLTEN N 27 18.00: Mindre hackspett 1 rop.
OSUDDEN 18.30: Fiskgjuse 1 ex, steglits 1 ex, mindre strandpipare 2 ex öster om ån.
Kent Öhrn skrev den 13 maj, 2019 kl. 21:09
OSUDDEN 16:40-18:30: Småspov 12 ex rastade på stranden.
Kent Öhrn skrev den 12 maj, 2019 kl. 10:41
OSUDDEN kl 6: Dimma över sjön, flera trädgårdssångare i farten.
SVÄNÖ 7-9.30: Snatterand 1 hanne, Skedand 1 par, Vigg 1 hanne, Grönbena 4 sp, Rödbena 6 sp, Gluttsnäppa 3 ex, Brushane 6 ex, Storspov 1 par, Skrattmås 14 ex, Göktyta 1 par, Orre 1 hona.
Stefan Andersson skrev den 11 maj, 2019 kl. 20:06
ALBO KULLTORP 09:40: Sångsvan 1 par, Skogssnäppa 1 ex, Grönbena 3 ex.
KÄVSJÖ: Storspov 2 ex.
LILLA FÅGELTORNET: Sångsvan 2 par, Fiskgjuse 4 ex, Sparvhök 1 ex, Lärkfalk >3 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 4 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Grönbena 1 spel, Grönsångare 2 sj längs stigen, Gulärla 4 ex.
KÄVSJÖTORNET: Gök 1 rop, Grå flugsnappare 1 ex.
Värnamo Fågelklubb skrev den 11 maj, 2019 kl. 12:27
FÄRJANSÖ 7-11: Vitkindad gås 44+55 str, Knölsvan 1 par, Ägretthäger 1 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 2 ex, Strandskata 6 ex, Storspov 1 ex, Grönbena 20 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Svartsnäppa 1 ex, Mosnäppa 1 ex, Gök 1 ex, Tornseglare 1 ex, Sånglärka 2 ex, Grönsångare 3 ex, Rörsångare 2 ex.
NYLUND: På morgonen sträckte ca 230 Vitkindade gäss mot O.
Stefan Andersson skrev den 10 maj, 2019 kl. 21:40
Saxat från Artportalen:
Dubbelbeckasin 1 ex. spel/sång Värnamo Vid Cirkle k, trafikplats södra.
Sm Gustav Henriksson
Erik Gerdin skrev den 10 maj, 2019 kl. 15:36
PINNAREKULLA ca 10.20-11.15: Skedand 2 hannar 1 hona, Bläsand 1 hanne 2 honor, Stjärtand 2 par.
KROPPSJÖN ca 11.25-12.05: Enkelbeckasin läte hördes + enstaka horsande, Gök gol, Årta 2 hannar 1 hona, Spillkråka flyktläte, Grå häger 1 ex, Ladusvala, Hussvala, Buskskvätta, Trädpiplärka, Nötskrika, Nötväcka, Större hackspett, Gröngöling, Grönsångare, Svarthätta.
Stefan Andersson skrev den 10 maj, 2019 kl. 07:34
FORSHEDA 06:45: Svart rödstjärt 1 sj på Vibracoustic nära "Vita huset"!

Kan även nämna att det satt en hane Aftonfalk på ledningen vid Väcklinge norra vägskäl, Draven när jag åkte till jobbet 06:30! Goda chanser att den sitter kvar!
Kent Öhrn skrev den 9 maj, 2019 kl. 20:20
PINNAREKULLA 18.30: Stjärtand 1 par, Bläsand 2 par, Skedand 1 hanne, Dvärgmås 2 ad.
Kjell Rydh skrev den 9 maj, 2019 kl. 14:29
HOFS DÄMME IGÅR 8.5: Efter Nogges tips om mandarinanden åkte jag, Margit, Ragnhild och Ann-Sofi till Hov och såg dessutom ca 35 gulärlor av nordliga rasen (thunbergi)
Lars Norgren skrev den 8 maj, 2019 kl. 20:18
HOVSDÄMME 16,45-17,00: Mandarinand en hanne, grönbena 3 ex och Rödbena 1 ex.
Stefan Andersson skrev den 5 maj, 2019 kl. 19:05
RENINGSVERKET GNOSJÖ 09:00-09:15: Storskarv 3 str, Sparvhök 1 ex, Röd glada 1 ex, Rörhöna 1 ex, Backsvala 1 ex, Forsärla 1 ex, Gransångare 1 sj, Grönsångare 1 sj.
SKÄRVSJÖ ÅSENHÖGA 10:45: Storlom 1 par, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex.
LILLA TORNET KÄVSJÖN 12:00-14:30: Vigg 3 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ex 2K, Sparvhök 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Småspov 1 str NO, Storspov 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Rödbena 3 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Skrattmås 24 ex, Gulärla 3 ex, Ärtsångare 1 sj.
ALBOSJÖN KULLTORP 15:00: Sångsvan 1 par, Storspov 1 ex.
Lars Norgren,Lubbe, Lasse Olofsson skrev den 5 maj, 2019 kl. 17:51
OSUDDEN 14,30-16,30: Ormvråk 2ex glada 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex och en tornseglare. Pilgrimsfalken upptäcktes högt upp in mot stan drog sakta österut.
Kjell och Margit skrev den 2 maj, 2019 kl. 16:52
RUSAREBO ÄNG: Storlom 2, stenknäck, grönsångare.
Stefan Andersson skrev den 1 maj, 2019 kl. 19:17
HJÄLMARYDSVIKEN 10:15-10:30: Enkelbeckasin 1 spel, Gransångare 2 sj.
TOFTNÄS 10:40-11:50: Röd glada 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Fisktärna 2 ex, Skogsduva 1 spel, Gransångare 2 sj.
KYRKMADEN DANNÄS SÄTERI 12:15: Skogssnäppa 1 ex.
DANNÄSVIKEN 12:30: Skäggdopping 2 par, Spillkråka 1 ex.
LILLA GAVLÖ 13:00: Röd glada 1 ex.
STOREKULL 13:15: Skogsduva 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 1 maj, 2019 kl. 18:25
OSUDDEN 15.00: Fiskgjuse 1 ex, sparvhök 1 ex, snatterand 2 ex..
Lars Norgren skrev den 1 maj, 2019 kl. 10:05
VÄFK BLÅDÖPET 20,30-22,00: På Lövövägen visade två tjäderhönor upp sig . Tyvärr inga spelande dvärgbeckasiner på Blådöpet. Men lite annat som spelade grönbena, enkelbecasin, storspov, sjungande buskskvätta och ropande gök.
Erik Gerdin skrev den 30 april, 2019 kl. 16:14
NÄSUDDEN ca 10.15-11: Småskrake 1 hanne vilar på sten vid lilla ön utanför badplatsen. Dessutom storskrake 1 hona, storlom 1 ex, sång från svarthätta, lövsångare,rödhake, svartvit flugsnappare, gärdsmyg, taltrast, gröngöling rop några ggr, spillkråka avlägset.
OSUDDEN ca 11.30-12.30: Drillsnäppa 2 ex, sävsparv 1 ex, svartvit flugsnappare 1 ex vid stugorna, buskskvätta 2 ex, gulärla 1 ex, kungsfiskare 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 27 april, 2019 kl. 13:00
PINNAREKULLA 0900: Vigg 1 par, grönbena 1 ex, i övrigt skrattmåsar och gäss.
KROPPSJÖN 10.00: Årta 1 hane, kricka 50 ex, grönbena 25 ex, gluttsnäppa 5 ex, grönsångare 1 sj.
EDS KVARN 11.00: Forsärla 3 ex. Ett par höll till vid landsvägsbron och en fågel vid forsarna.
S-VIKEN 12.00: Fisktärna 2 ex, buskskvätta 1 ex, i övrigt mest gäss.
Mats Johansson skrev den 27 april, 2019 kl. 12:14
SVÄNÖ FÅGELTORN Kl 8-10 Brushane 50ex Rödbena 8ex Gluttsnäppa 2 ex Ljungpipare 2 ex Skedand 4 ex Gulärla 1 ex Glada 1 ex Smådopping 1 ex Vit kindad gås 60ex sträckande
Pelle Kjellin skrev den 26 april, 2019 kl. 15:02
OSUDDEN 13.30-14.30: Röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, gulärla 1 ex, trädpiplärka 1 ex, bläsand 3 ex.
Pelle Kjellin skrev den 26 april, 2019 kl. 13:19
APLADALSGATAN 13.00: Svartvit flugsnappare även här! Samt en stenskvätta hanne, ny tomtart.
Lasse Hellman skrev den 26 april, 2019 kl. 08:05
Nissafors Hagelstorp 07:45 Svartvita flugsnapparen på plats nu!
Kent Öhrn skrev den 25 april, 2019 kl. 20:41
OSUDDEN 18-19: Vitkindad gås 85 ex mot NO, Trana 16 ex mot N, Buskskvätta 1 hanne, Tornfalk 1 ex.
SÖDREFÅLL (bakom gamla Exaktor): Grönsångare 1 sj
Pelle Kjellin skrev den 25 april, 2019 kl. 14:04
KÄVSJÖN SVÄNÖ 07.45-11.45: Orre 1 sp, trädpiplärka 10 ex, storspov 1 ex, brushane 75 ex rast, grönbena 5 ex, rödbena 10 ex, gluttsnäppa 6 ex, havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, duvhök 1 ex, gulärla 1 ex, sångsvan 25 ex, skedand 18 ex, vigg 9 ex, kricka 100 ex, bläsand 2 ex.
Lasse Olofsson skrev den 23 april, 2019 kl. 20:44
Osudden öster om gångbron: Rintrast 1 hanne födosökte vid den stora eken på åkern.
Lasse Olofsson skrev den 22 april, 2019 kl. 20:20
OSUDDEN i EM: Gulärla 1 ex
HOVS GÅRD Igår 21/4: Buskskvätta 1 hanne.
Pelle Kjellin skrev den 22 april, 2019 kl. 09:47
APLADALSGATAN 09.00: Rödstjärt 1 sj.
Nogge skrev den 21 april, 2019 kl. 22:41
HORSSJÖN 20,45-21,45: 2 spelande dvärgbeckasiner men det var inget större spel att tala om. Då var åkergrodorna riktigt på hugget med sitt spelande.
Mats Johansson skrev den 21 april, 2019 kl. 20:07
HÖLE DAMM KL19-19.30 Skedand 1 par Vigg 14 ex Kricka 20ex Storskrake 3 hanar Mindre strandpipare 3 ex Skogssnäppa 2 ex Drillsnäppa 2 ex
Lasse Hellman skrev den 21 april, 2019 kl. 02:28
Nissafors Hagelstorp 01:55 En flock Sjöorrar sträckte Nordost över byn.

Torsdagen 18/4 07:50-08:05 Ringtrast 1 hane födosökande på åker utanför vårt hus.
Kent Öhrn skrev den 20 april, 2019 kl. 11:35
FÄRJANSÖ 5.30-10: Ägretthäger 1 ex, Kricka ca 120 ex, Årta 2 hannar + 1 hona, Bläsand 5 ex, Skedand 4 par, Vigg 7 ex, Brushane 3 ex, Grönbena 2 ex, Storspov 1 par, Enkelbeckasin ca 25 ex, Brun kärrhök 1 hona, Duvhök 1 ex, Stenfalk 1 ex.

Provade https://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/rapportera-fynd-av-arter/rapportera-med-checklista/lar-dig-rapportera-med-artportalens-checklista/ vilken var mycket smidig
Kent Öhrn skrev den 19 april, 2019 kl. 16:58
HJÄLSHAMMARMADEN kl 9: Ute i sjön rastade 22 Krickor tillsammans med 1 par vardera av Skedand, Snatterand och Bläsand. Fler krickor låg i kanten på maden.
Stefan Andersson skrev den 19 april, 2019 kl. 11:18
LÖVÖ 04:00: Orrspel hördes, Storspov 1 spel, Sparvuggla 1 rop.
ÄLMÅS KULLTORP 04:30: Orrspel hördes, Morkulla 1 spel.
KÄRVEN KÄRVARYD 04:45: Orrspel hördes, Sparvuggla 1 rop, Pärluggla 1 rop.
Pelle Kjellin skrev den 18 april, 2019 kl. 11:37
STOMSJÖDAMMEN 09.00: Smådopping 1 ex dök upp mitt i dammen och låg sedan och putsade sig fem minuter.
VÄRMEVERKET 10.00: Svart rödstjärt hanne och hona.
OSUDDEN 10.30: Röd glada 2 ex, blåhök 1 hona, strandskata 2 ex.
Kent Öhrn skrev den 18 april, 2019 kl. 10:39
KOMMUNFÖRRÅDET kl 9.30: Idag sjöng den svarta rödstjärten i NO hörnet, vid blomsterplanteringarna.
Pelle Kjellin skrev den 17 april, 2019 kl. 22:06
BREDASTEN 14.00: Trädlärka 1 sj över områdets centrala del.
ÅBRON VMO igår: Gräsandshona med 4 pull!
Kjell Rydh skrev den 17 april, 2019 kl. 17:19
FÄRJANSÖ 11-15: Jorduggla, skedand 27, enkelbeckasin 35, kricka, bläsand 40, storskrake, salskrake, storspov 6.
ÅDALEN den 16:e: Ljungpipare ca 30, storspov 8, älg, dubbeltrast, stor flock taltrastar.
Kent Öhrn skrev den 17 april, 2019 kl. 10:56
OSUDDEN 8-10: Bläsand 2 par, Mindre strandpipare 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex
Leif Engquist skrev den 17 april, 2019 kl. 10:45
Hagagatan 10,45:
Järnsparv 2 ex. Svarthätta 1 ex hane.
Pelle Kjellin skrev den 17 april, 2019 kl. 10:10
VÄRNAMO ENERGI 09.20: Svart rödstjärt 1 sj hane i ställverket.
NORRA KYRKOGÅRDEN: Järnsparv 1 ex men ingen R.
Stefan Andersson skrev den 16 april, 2019 kl. 20:53
OSUDDEN 16:30-16:45: Vitkindad gås 1 ex, Storskrake 16 ex, Skäggdopping 7 ex.
BLOMSTERVÄGEN 17:40: Turkduva 1 ex.
HJÄLSHAMMAR 17:45: Storspov 10 ex.
TÅNNÖ MOTELL 17:55: Storskarv 10 ex.