Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1947 inlägg.
Pelle Kjellin och Mats J skrev den 16 april, 2019 kl. 20:31
OSUDDEN 18-19: Pilgrimsfalk 1 ex jagade över åkrarna i norr där bl.a. 25 ljungpipare tog till vingarna. I övrigt fiskgjuse 1 ex, vigg 5 ex, strandskata 1-2 ex.
Kent Öhrn skrev den 16 april, 2019 kl. 17:25
SVÄNÖTORNET 14-15:30: Stjärtand 4 par, Kricka 4 ex, Vigg 12 ex, Rödbena 2 ex, Skogssnäppa 2 ex, Storspov 4 ex, Skrattmås 250 ex, Fiskmås 100 ex, Fiskgjuse 1 ex
Pelle Kjellin skrev den 15 april, 2019 kl. 12:11
BREDASTEN 9-10: Trädlärka 1 sj, vinterhämpling 2 ex, hämpling 2 ex, röd glada 1 ex, stenskvätta 1 ex.
HJÄLSHAMMAR 10.00: Ägretthäger 1 ex, storspov 1 ex.
OSUDDEN 10-11: Storspov 2 ex, vitkindad gås 1 ex, strandskata 2 ex.
MOSSLEDAMMEN: Noll.
Kent, TT, LO, MJ och RS skrev den 14 april, 2019 kl. 17:15
OSUDDEN 7-10.30: Ägretthäger, Fiskgjuse, Röd glada, Brun kärrhök, Börringevråk, Duvhök, Ladusvala, Tofsmes, Steglits, Hämpling
Stefan Andersson skrev den 14 april, 2019 kl. 16:36
RENINGSVERKET GNOSJÖ 09:00: Kricka 15 ex, Rörhöna 1 ex, Gransångare 1 sj.
HILLERSTORP 09:30: Forsärla 1 ex Storån.
SVÄNÖ FÅGELTORN 10:25-12:00: Sångsvan 34 ex, Kricka >100 ex, Vigg 5 ex, Havsörn 1 ex 2K, Brun kärrhök 1 hane, Mindre strandpipare 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Storspov 4 ex, Enkelbeckasin 6 ex, Gråsiska 1 ex.
ALBOSJÖN KULLTORP 13:50: Storlom 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 14 april, 2019 kl. 16:18
M-SKOGEN 11-14: Tjäder 2 tuppar. I övrigt magert, magert. Ytterligare vindfällen över stigarna gör vandringen svår. Jag anmäler saken till Lst.
Leif Engquist skrev den 13 april, 2019 kl. 18:22
Bredasten: kl 14:30:
Stenskvätta 1 ex
Mats Johansson skrev den 13 april, 2019 kl. 15:47
HJÄSHAMMARMADEN Ägretthäger 1ex
Värnamo Fågelklubb skrev den 13 april, 2019 kl. 14:12
HÖRLE 5.30-8.00: Två tjädertuppar och en höna. Vid Råbockasprånget nära E4:an spelade orre. I dammen bl.a. två fiskgjusar.
OSUDDEN: Kungsfiskare 1 ex, Blå kärrhök 1 ex, Röd glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Ljungpipare 23 ex, Råka 1 2K,
Lars Norgren skrev den 13 april, 2019 kl. 11:17
STOMSJÖDAMMEN 10,15: Smådopping 1 ex hördes från vassen sågs som hastigast. Såg en räv som smög runt inne i vassen så vi hoppas att doppingarna inte blir en måltid åt räven. Försökte sig på att ta en kricka men det misslyckades.
Lars Norgren skrev den 13 april, 2019 kl. 10:53
BREDASTEN 9,00-10,0: Röd glada 1ex, Gransångare 1ex och Trädlärkan spelflyger för fullt.
Pelle Kjellin skrev den 12 april, 2019 kl. 12:49
OSUDDEN 10.30-12.00: Röd glada 1-2 ex, brunhök 1 hane, fiskgjuse 1 ex, ormvråk 3 ex, strandskata 2 ex, skogssnäppa 2 ex, vitkindad gås 1 ex, sävsparv 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 11 april, 2019 kl. 16:49
OSUDDEN kl 15.30: Fjällvråk, fiskgjuse, ormvråk, brun kärrhök, strandskata 2.
HJÄLSHAMMARVÄGEN: Ormvråk 3 i skruv.
Pelle Kjellin skrev den 11 april, 2019 kl. 15:47
KÄVSJÖN 11.00-14.30: Havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, blåhök 1 hona, fiskgjuse 1 ex, sångsvan 20 ex, trana 20 ex, vigg 5 ex, storspov 1 ex. Inga ovanliga änder.
Stefan Andersson skrev den 7 april, 2019 kl. 22:05
KÄVSJÖN 18:40-19:35: Gravand 2 ex, Skedand 1 hane, Vigg 12 ex, Salskrake 1 hane, Stenfalk 1 hona, Ljungpipare 1 str, Skogssnäppa 1 ex, Storspov 4 ex (Stefan A, Mats J, Christina F).
Kent Öhrn skrev den 7 april, 2019 kl. 19:41
KÄVSJÖN: Gravand 2 ex, Kricka 100 ex, Årta 1 hanne, Gluttsnäppa 1 ex, Storspov 4 ex, Havsörn 1 ex.
Kent & Lasse O skrev den 7 april, 2019 kl. 11:41
BREDASTEN: Trädlärka 1 sj, Hämpling 6 ex, Ängspiplärka ca 25 ex.
Kent Öhrn skrev den 5 april, 2019 kl. 17:06
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna och sothöna
STOMSJÖDAMMEN: Smådopping 1 ex
Kjell och Margit skrev den 5 april, 2019 kl. 14:51
FÄRJANSÖ kl 09-12: Dvärgbeckasin 1, enkelbeckasin mer än 20, havsörn yngre, storspov, sädesärla, kricka 75.
Kent Öhrn skrev den 4 april, 2019 kl. 18:44
OSUDDEN kl 17: Vitkindad gås 1 ex, Sothöna 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 2 ex.
VIDESKOGEN: Gransångare 3 sj + en till bakom båtklubben.
Kjell och Margit skrev den 4 april, 2019 kl. 13:11
FÄRJANSÖ 9.30-11.45: Fiskgjuse, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, glada, vinterhämpling, hämpling, gluttsnäppa, enkelbeckasin, sångsvan, häger. En enda vitsippa i bokskogen på norra delen. Södra delen besöktes inte pga mycket vatten på maden.
Kjell och Margit skrev den 3 april, 2019 kl. 18:38
VIDESKOGEN kl 12: Mindre hackspett, hane, under födosök.
OSUDDEN: Vid Polygonen snabbt förbiflygande kungsfiskare. Fjällvråk, ormvråk, sparvhök och glada. (Äntligen inloggad!)
Erik Gerdin skrev den 2 april, 2019 kl. 16:25
BRUSHANEGATAN 36 under fm: En fin Bergfinkhane på matningen tillsammans med bofinkarna, pilfinkarna och gråsparvarna. En stund senare även en Järnsparv.
Lars Norgren skrev den 1 april, 2019 kl. 18:30
OSUDDEN:17,45 Kungsfiskare. Plus att Strandskatorna har blivit 3 st nu.
Mats Johansson skrev den 31 mars, 2019 kl. 13:15
VÅRFÅGELMORGON VID OSUDDEN KL8-11 SAMLADE 12 DELTAGARE Strandskata 2 ex Skogssnäppa 1 Sädesärla 6 ex Spetsbergsgås 1 ex Vitkindad gås 1 ex Brun kärrhök 1 ex Glada 1 ex Ormvråk 1 ex Vinterhämpling 4 ex
Lars skrev den 28 mars, 2019 kl. 10:47
En piligrimsfalk, troligen en hanne, flyger omkring vid Hovs gård nu.
Kent Öhrn skrev den 27 mars, 2019 kl. 17:50
OSUDDEN: Brun kärrhök 1 ex, Vitkindad gås 1 ex, Strandskata 1 ex.
VIDESKOGEN: Gransångare 1 ex sjöng
Stefan Andersson skrev den 24 mars, 2019 kl. 17:24
TOFTNÄS 11:25-12:00: Salskrake 2 hanar + 5 honor, Storskrake 1 par, Storskarv 3 ex, Ormvråk 3 str, Trana 4 str, Sävsparv 1 sj.
HJÄLMARYDSVIKEN 12:15-12:40: Rördrom 1 tut, Röd gladfa 1 ex, Havsörn 1 ad.
Leif Engquist skrev den 24 mars, 2019 kl. 14:02
Åbron: Forsärla 1 ex
Hagagatan i morse: Den årliga järnsparven
Kent och Lasse O skrev den 24 mars, 2019 kl. 11:18
OSUDDEN 8-10: Gråhäger 2 ex, Storskarv 4 ex, Kricka ca 25 ex, Vigg 1 hanne, Storskrake 4 hannar, Skäggdopping 6 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 2 "Börringe", Storspov 1 par, Trana 55 ex mot N, Sädesärla 1 ex, Sävsparv 2 ex.
Stefan Andersson skrev den 23 mars, 2019 kl. 17:18
STRANDUDDEN NISSAFORS 14:20-14:45: Röd glada 1 ex, Trädlärka 1 ex, Sånglärka 3 ex.
Stefan Andersson skrev den 22 mars, 2019 kl. 16:35
SLÄTTÖSAND 13:30-14:20: Röd glada 1 ex, Trädlärka 2 sj.
Kent Öhrn skrev den 20 mars, 2019 kl. 17:05
OSUDDEN: Strandskatan har landat
Leif Engquist skrev den 20 mars, 2019 kl. 15:28
Osudden 13-14:
Fjällvråk 1 ex, sädesärla 2 ex, sävsparv 1 ex, snatterand 4 ex, glada 1 ex, storskrake, krickor.
Isac Dahlström skrev den 17 mars, 2019 kl. 23:18
Osudden kl: 16:00-17:30 , 1 ex fjällvråk 1 ex sädesärla och till min förvåning sågs också dock vid bonkegård ovanför osudden 4 ex av spov förmodligen storspovar ?!
Kent Öhrn skrev den 17 mars, 2019 kl. 14:29
OSUDDEN: Sädesärla 1 ex
TOFTANÄS: Spetsbergsgås 1 ex, Bläsgås 4 ex, Sädgås 7 ex
Stefan Andersson skrev den 16 mars, 2019 kl. 18:01
MJOGARYD 09:20-10:40: Bläsgås 1 str N tillsammans med 17 grågäss,Spillkråka 1 ex, Dubbeltrast 1 sj, dock lyckades jag ej hitta någon järpe!
KÄVSJÖTORNET 10:54-11:50: Grågås 35 str, Sångsvan 2 ex + 19 str, Stjärtand 1 par + 1 hane, Vigg 1 par, Storskrake 1 hona, Trana 15 ex, Tofsvipa 15 ex, Sånglärka 1 ex, Ängspiplärka 1 sj, Sävsparv 1 ex.
KYRKEMOSSEN 12:00: Sångsvan 12 ex, dock inget på åteln.
SKÄRVSJÖ 13:30: Gråtrut 1 ad.
SVANSHALSEN GNOSJÖ: Mindre hackspett 1 hane.
Kent Öhrn skrev den 16 mars, 2019 kl. 11:05
TÅNNÖ KYRKA kl 7.30: Snösparv 1 ex rastade med ett 50-tal sånglärkor, Vitkindad gås 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 15 mars, 2019 kl. 16:55
OSUDDEN 16.30: Enkelbeckasin 2 ex rast på strandmaden. Den vitkindade gåsen är kvar.
Lars skrev den 15 mars, 2019 kl. 11:30
HOVS GÅRD 10:30: Spetsbergsgås 1 ex och bläsgås 3+ ex bland ett större antal kanadagäss.

SEGLAREN
Har idag testat denna app för reptilsnabb rapportering till Artportalen direkt i mobilen från fältet. Fantastiskt smidig! Endast för Android ännu (Play butik).
Kent Öhrn skrev den 10 mars, 2019 kl. 20:43
UTFODRINGEN: en 3K havsörn på fm. På em hade Mats och Christina två kungsörnar.
Isac Dahlström skrev den 10 mars, 2019 kl. 18:49
Efter att ha granskat bilderna på sädgåsen och fick hjälp av Stefan,refele , så konstaterade vi tundrasädgås 1 ex hovsgård idag , kanske är den kvar i morgon för beskådning ?
Pelle Kjellin skrev den 10 mars, 2019 kl. 17:32
FÄLTEN N 27 17.00: Vinterhämpling 8 ex födosökte i jordremsan närmast Rv 27.
Pelle Kjellin, Mats, Ragnhild, Lasse O skrev den 10 mars, 2019 kl. 14:30
OSUDDEN 8-10: Trana 3 ex drog söderut, glada 1 ex, ormvråk 2 ex, ljungpipare 1 ex, sånglärka 50 ex. Möjligen två ängspip i lärkflocken............
Kent Öhrn skrev den 9 mars, 2019 kl. 11:31
OSUDDEN kl 8: Fjällvråk 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 6 mars, 2019 kl. 15:04
FÄLTEN N 27 13.00: Ljungpipare 30 ex, tofsvipa 50 ex, stare 30 ex, sånglärka 50 ex.
OSUDDEN 14.00: Sångsvan 25 ex rast norr om pumphuset, bläsgås 45 ex str S.
Lasse Hellman skrev den 5 mars, 2019 kl. 22:42
Nissafors Hagelstorp 10:00 Årets första Tranor ( 4 st) lågt över byn mot norr.
Joakim Norgren skrev den 4 mars, 2019 kl. 16:12
Kommunhuset. 4 tranor seglar mot norr
Mats Johansson Christina Fransson skrev den 3 mars, 2019 kl. 20:24
HOV Bläsgås 58 ex Sädgås 6 ex Kanadagås 100ex Grågås 60 ex Havsörn 1 ex som flög förbi och skrämde upp alla gäss på vingarna gässen landade sedan söder om Hovs gård
Joakim Norgren skrev den 3 mars, 2019 kl. 08:41
Först Vasalopssstart sedan titt ut på fågelmatningen. Bofink tittar tillbaka.