Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1953 inlägg.
Kent Öhrn skrev den 9 mars, 2019 kl. 11:31
OSUDDEN kl 8: Fjällvråk 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 6 mars, 2019 kl. 15:04
FÄLTEN N 27 13.00: Ljungpipare 30 ex, tofsvipa 50 ex, stare 30 ex, sånglärka 50 ex.
OSUDDEN 14.00: Sångsvan 25 ex rast norr om pumphuset, bläsgås 45 ex str S.
Lasse Hellman skrev den 5 mars, 2019 kl. 22:42
Nissafors Hagelstorp 10:00 Årets första Tranor ( 4 st) lågt över byn mot norr.
Joakim Norgren skrev den 4 mars, 2019 kl. 16:12
Kommunhuset. 4 tranor seglar mot norr
Mats Johansson Christina Fransson skrev den 3 mars, 2019 kl. 20:24
HOV Bläsgås 58 ex Sädgås 6 ex Kanadagås 100ex Grågås 60 ex Havsörn 1 ex som flög förbi och skrämde upp alla gäss på vingarna gässen landade sedan söder om Hovs gård
Joakim Norgren skrev den 3 mars, 2019 kl. 08:41
Först Vasalopssstart sedan titt ut på fågelmatningen. Bofink tittar tillbaka.
Mats Johansson skrev den 2 mars, 2019 kl. 17:16
HOV Kl 16 Bläsgås 26ex Kanadagås 70ex Grågås 44 ex Sångsvan 5 ex
ÅDALEN Ljungpipare 18 ex Sångsvan 15 ex
Pelle Kjellin skrev den 1 mars, 2019 kl. 15:58
HORSSJÖN 11.00-13.00: Kungsörn 1 ad och 1 3K+, röd glada 2 ex, duvhök 2 ex.
Lasse Hellman skrev den 1 mars, 2019 kl. 00:30
Nissafors Hagelstorp 28/2 Årets första Stare inspekterade en av mina holkar kl 07:45
Lars Norgren skrev den 28 februari, 2019 kl. 18:50
DRABANTERÖRGATAN 6.00 Hornuggla 1 ex satt och varnade i talldungen mellan Drabanterörgtan o Högabergsgatan.
Lasse Hellman skrev den 28 februari, 2019 kl. 06:34
Nissafors Hagelstorp 06:15 Sparvuggla 1 ex hörd. Igår kväll hördes 2 ex kattugglor, hane och hona.
Pelle Kjellin skrev den 27 februari, 2019 kl. 18:00
OSUDDEN 15.30-16.30: Bläsgås 2 ex rast, drog sen söderut, havsörn 1 ex långt i sydost, röd glada 2 ex, kricka 1 ex.
Joakim Norgren skrev den 27 februari, 2019 kl. 07:16
Åminne gård: Döm om min förvåning när jag redan nu hörde en välbekant strof. Efter lite spanande satt den där. Årets första spelande stare.
Pelle Kjellin skrev den 26 februari, 2019 kl. 17:30
KÄVSJÖN 14.30-15.30: Bläsand 1 ex, vigg 1 ex, tofsvipa 50 ex rast på Svänömaden, kricka 4 ex, i övrigt några sångsvanar, gräsänder och knipor.
Pelle Kjellin skrev den 25 februari, 2019 kl. 17:22
OSUDDEN 15.30-16.30: Glada 1 ex, häger 1 ex, sångsvan 2 ex rast, grå- och kanadagäss i stora mängder. Norr om Rv 27 tofsvipa 50 ex.
Stefan Andersson skrev den 20 februari, 2019 kl. 23:39
BREDARYD 13:30: Röd glada 1 ex satt på åker mittemot Smålänningens Marknad!
Lars och Anita skrev den 20 februari, 2019 kl. 18:29
S-VIKEN: Stripgåsen som Anita upptäckte under förmiddagen var kvar även under eftermiddagen, mest i södra delen av S-viken. Här fanns även 6 krickor, 2 brunandshannar och en salskrakehona. (Stripgås bedöms inte som spontan i Sverige och kryssas alltså inte. Men arten häckar som införd i flera europeiska länder och bl.a. norrmän och danskar verkar ha en mer generös inställning till artens kryssbarhet...)
Pelle Kjellin skrev den 20 februari, 2019 kl. 14:53
KÄVSJÖN 10.00-14.00: Sädgås 9 ex instr, drog sen österut, sångsvan 2 ad och 5 2K, kricka 1 par, salskrake 1 par, vigg 5 ex, trana 1 ex, havsörn 2 ex, ormvråk 1 ex, skogsduva 1 ex.
Sångsvanarna bör vara samma familj som vi sett 2018. Ett flertal gåsflockar drog norrut. Sjön är helt vattenfylld.
Lars och Anita skrev den 19 februari, 2019 kl. 21:10
S-VIKEN fm: Bra omsättning på gässen, idag rastade 5 bläsgäss och 2 spetsbergare. Flera smärre flockar med sädgäss sträckte norröver. Minst 50 sånglärkor i en flock rastade. Ikväll födosöker en morkulla 100 m norr om Lillstugan.
Igår såg Anita en salskrakehona, 5 vipor och 20 rastande sånglärkor.
Pelle Kjellin skrev den 19 februari, 2019 kl. 17:03
OSUDDEN 16.00: Havsörn 1 ex, ormvråk 1 ex, grågås 200 ex, kanadagås 300 ex, tofsvipa 25 ex, sånglärka 25 ex, gråtrut 5 ex.
Lars skrev den 17 februari, 2019 kl. 21:38
UPPEBO 13:00: Trana 1 ex.
Anita såg 2 ad bläsgäss idag vid S-VIKEN. Igår rastade 2 tofsvipor där samt en utter i åkröken.
Stefan Andersson skrev den 17 februari, 2019 kl. 17:51
SLÄTTÖSAND 11:30-11:55: Grågås 18 str N, Större korsnäbb 1 par.
Stefan Andersson skrev den 15 februari, 2019 kl. 19:42
HJÄLMARYDSVIKEN 13:00-13:30: Sädgås 10 str mot V, Grågås 1 str mot V, Knipa 1 hane, Storskrake 5 hanar.
Lars skrev den 14 februari, 2019 kl. 12:01
OSUDDEN nu: 6 spetsbergare går med kanadagässen, söder om nerfartsvägen.
Kent Öhrn skrev den 12 februari, 2019 kl. 19:40
OSUDDEN: Varfågel på fm. Alla gässen söder om 27:an
Anita Ericson skrev den 9 februari, 2019 kl. 18:46
För den som är intresserad av att se uttrarna så är vallen ett bra tips om det är is på sjön. Har hittills sett dem fyra gånger i vinter, ofta så nära som 10 - 15 m. Liten videosnutt på visslande utter. Glöm inte att sätta på ljudet...
https://www.facebook.com/anita.ericson.54/videos/1235257593295418/
Anita Ericson skrev den 9 februari, 2019 kl. 18:32
S-viken 8 februari: 2 starar vid matningen, 8 grågäss, knölsvansparet har kommit tillbaka och dessutom 3 uttrar.
9 februari: 12 grågäss, 5 sångsvanar
Kent Öhrn skrev den 1 februari, 2019 kl. 17:41
UTFODRINGEN 15-16: Orre 12 tuppar uppehöll sig mellan bordet och 151:an.
Lasse Hellman skrev den 29 januari, 2019 kl. 10:48
Hagelstorp Framnäs Årets "Vinterfåglar inpå knuten" blev 11 arter. Blåmes 4, Talgoxe 7, Domherre 10, Nötväcka 1, Nötskrika 2, Skata 2, Rödhake 1, Större Hackspett 1, Gulsparv 1, Sparvhök 1.

Gnosjö 26/1 ån nedströms Marieströmsdammen: Strömstare 1.
Lars och Anita skrev den 26 januari, 2019 kl. 14:39
S-VIKEN 13:00: En vattenrall sågs vid "Rogers varma källa". Den hade även lämnat spår vid diket innanför vallen. Och så har vi haft lodjur i och söder om byn i veckan. Spår har lämnats efter vad som bör vara en hona med upp till två fjolårsungar.
Stefan Andersson skrev den 23 januari, 2019 kl. 19:43
VÄRNAMO 14:40: Turkduva 1 ex på Hagagatan.

Kan även nämna att Karlavagnen på P4 ikväll handlar om fågelskådning! Börjar direkt efter handbollen ca 22:15!
Mats Johansson skrev den 20 januari, 2019 kl. 16:41
HOV Ormvråk 1 ex Kanadagås 60 ex förbiflygande söderut ÅDALEN Sångsvan 55 ex Varfågel 1ex
Lars skrev den 19 januari, 2019 kl. 21:17
MOSSLE igår fm: Fsikmås 1 ex 2k som flög mot Stomsjö samt ca50 björktrastar intill 27:an öster om värmeverket.
Kent Öhrn skrev den 18 januari, 2019 kl. 15:59
UTFODRINGEN 18/1: https://www.youtube.com/watch?v=JoiKTzf8wyI
Anita Ericson skrev den 15 januari, 2019 kl. 16:42
SÖDERGÅRDSVIKEN 15/1. Skäggmes 1 vid vallen.
Lars och Anita skrev den 12 januari, 2019 kl. 22:18
LÄGET på ugglefronten?
I eftermiddag kattugglan vid Yxkullsund och strax därpå en kattuggla vid Trolle klippa (båda sedda). 9/1 på kvällen såg Anita en jagande hornuggla vid S-viken. Efter nyår har vi haft två söta skogmöss i Lillstugan, vilket är snudd på unikt. Förebådar detta en strålande ugglevår?
Lasse Hellman skrev den 12 januari, 2019 kl. 21:34
Hagelstorp 10:30 Stenknäck 1 ex på tomten.
Gnosjö Reningsverk 9/1 Gräsand ca 50 ex, Kricka 1 ex.
Stefan Andersson skrev den 4 januari, 2019 kl. 19:25
STORE MOSSE UTFODRINGEN 14:30-14:50: Havsörn 1 yngre.
Stefan Andersson skrev den 3 januari, 2019 kl. 23:58
OSUDDEN 11:00-12:30: Knölsvan 1 ex, Sädgås 1 ex, Grågås 5 ex, Gräsand 68 ex, Storskrake 6 ex, Fiskmås 1 ex 2K, Gråtrut 1 ad, Stjärtmes flock hördes, Gråsiska 1 ex.
MOSSLE 12:45: Ormvråk 1 ex.
Mats Johansson skrev den 1 januari, 2019 kl. 15:37
OSUDDEN Kl 10 Grågås 10ex Ormvråk 1 ex Gråtrut 2 ex HÖRLE DAMM Vigg 1 hona Sångsvan 6 ex Knipa 12 ex SÖDERGÅRDSVIKEN KL 14 Salskrake 2 honor Sångsvan 3 ex Knipa 5 ex Häger 1 ex
Lasse Olofsson skrev den 1 januari, 2019 kl. 13:52
BREDASTEN: Tofsvipa 1 ex.
Lars skrev den 29 december, 2018 kl. 17:32
MOSSLE 10:00: Stare 1 ex vid samåkningsparkeringen.
Anita och Lasse skrev den 25 december, 2018 kl. 22:44
HÖGATÅGET, NEDANFÖR BLANKEBO: Sparvuggla
Mats Johansson skrev den 23 december, 2018 kl. 14:34
HÖRLE DAMM Sångsvan 25 ex Knipa 8 ex Vigg 1 hona ÅDALEN Sädgås 2 ex HORSSJÖN Sångsvan 9 ex Sångsvan 10ex sträckande söderut
Kent Öhrn skrev den 22 december, 2018 kl. 14:01
FUNTABO: En yngre havsörn flög sakta förbi mot NO
Ragnhild Sjöholm skrev den 17 december, 2018 kl. 16:09
Sidensvansar ca 30 st. vid stationen i eftermiddag
Mats Johansson skrev den 16 december, 2018 kl. 21:20
BREDARYD VID ZINKTEKNIK KL14.30 Varfågel 1 ex
LeifE skrev den 16 december, 2018 kl. 10:38
Hagagatan: Vid matningen talgoxe, blåmes, pilfink och gråsparv.
Kent Öhrn skrev den 14 december, 2018 kl. 17:16
UTFODRINGEN 14:30: Fox, en ung havsörn samt 4 korpar.
Kent Öhrn skrev den 9 december, 2018 kl. 20:06
NYLUND: Steglits 4 ex på matningen