Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1635 inlägg.
Lubbe skrev den 26 juni, 2021 den 09:34
Södergårdsviken.8.00-9. 00. Kungsfiskare 1vid vallen. Vigg 4. Skäggdopping 4. Storskarv 1. Knölsvan 1. Skrattmås många med ungar. Röd Glada 1. Ärt, Törn, Rör, Trädgårdssångare. Eds Bokskog. 9.15. Mindre flugsnappare 1,sjöng vid gödsel brunnen. Grönsångare 2 sjungande.
Lubbe skrev den 22 juni, 2021 den 19:56
Lagan vid Koloni området, Lubbe å Lasse O. 19.15.Kungsfiskare 1hörd.
Roger skrev den 22 juni, 2021 den 08:12
SVÄNÖTORNET 6.00-6.45: Skedand 3 hanar, Fisktärna 5 ex, Brushane 3 ex, Rödbena ca 10 ad och 4 pull, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 4 ex, Storspov 2 ex.
Vid Hörle Damm ett Sångsvanspar med 3 pull.
Pelle skrev den 21 juni, 2021 den 22:33
OSUDDEN 21.00: Storspov 1 ex rast.
APLADALEN S JVG 21.30: Kungsfiskare 1 ex.
Roger skrev den 21 juni, 2021 den 17:10
STOMSJÖ VÅTMARK 16.00-16.15: Snatterand 1 hane, Röd Glada 1 ex, Rörhöna 2 ad.
Stefan Andersson skrev den 20 juni, 2021 den 15:58
SLÄTTÖ KVARN: Forsärla 1 häckning.
Lubbe skrev den 20 juni, 2021 den 11:38
Osudden. Fm. Brun Glada 1. Röd Glada 1.Havsörn 1.Ormvråk 1.Gulärla 2. Härmsångare 1hörd.
Roger skrev den 19 juni, 2021 den 22:02
SVÄNÖTORNET 20.30-21.00: Havsörn 1 ad, Sångsvan 1 par med två ungar, Svartsnäppa 27 ex, Rödbena ca 5 ex, Tofsvipa 1 par med ungar plus ca 15 ex, Brushane 5 hannar, Storspov 1 spel, Skrattmås 11 ex.
Börjar bli tendenser till stränder så finns kanske hopp för vadarsäsongen i juli...
Kent skrev den 19 juni, 2021 den 09:49
SÖDREFÅLL: BKK är VAR-granskade! Det är tre stycken! En vid järnvägen S om tunneln, en vid platsen mellan GC-vägen och Proton och en som sjunger på andra sidan GC-vägen, mittemot "Protonindividen". De två senare hade sångduell på morgonen medan "tunnelindividen" sjöng i sitt område.
Kent skrev den 18 juni, 2021 den 13:42
SÖDREFÅLL kl. 10.30: BKK har bytt plats och sjunger från området närmast järnvägstunneln.
Stefan Andersson skrev den 17 juni, 2021 den 16:53
FORSHEDA 09:50: Trana 1 par med unge på ängarna längs väg 153.
STOMSJÖDAMMEN 10:10-10:30: knipa 1 hona + 5 pull, Rörhöna 1 ex, Smådopping 1 spel.
STOMSJÖ VÅTMARK 10:35-11:00: Grågås 4 ungkullar, Kricka 1 hona + 5 pull, Knipa 1 hona + 3 pull, Rörhöna 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Svingelgräsfjäril 1 ex.
Pelle skrev den 16 juni, 2021 den 11:30
OSUDDEN 09.30-10.30: Röd glada 1 ex, brunhök 2 honor, ormvråk 2 ex, skogssnäppa 2 ex, sävsångare 1 sj. Igår sothöna 2 ex utan ungar i Mossledammen.
Tommy Sörensen skrev den 15 juni, 2021 den 11:40
Kungsfiskare Lagan ca 200 m norr hamnbryggan Osudden
Lubbe skrev den 13 juni, 2021 den 13:30
Osudden.Östra viken. 11.20. Kungsfikare 1. Härmsångare 1hörd. Grå flugsnappare 1. Videskogen. Gransångare 2hörda. Rödvingetrast 2hörda. Södrefåll .1Brand kronade sågs å hördes.
KÖ, LO, LR skrev den 13 juni, 2021 den 12:04
OSUDDEN fm: Brun glada kom från S, Röd glada 1 ex födosökte.
Stefan Andersson skrev den 12 juni, 2021 den 01:04
SLÄTTÖSAND 11/6 Kl 23:25-23:50: Nattskärra 3 spel, de hade även flyguppvisning då de flög runt och klatschade med vingarna!
Joakim Norgren skrev den 10 juni, 2021 den 23:00
Vac dammen. Borgen Outdoor. Rörhöna med 7 små ungar. Placerad nål
https://goo.gl/maps/P2taeSzbyT5Jb9waA
Lasse Grahn skrev den 9 juni, 2021 den 22:37
Nissafors Hagelstorp 08:40-09:10 Vaktel 1 spel, hördes från korsningen Anderstorpsvägen-Bäckshultsvägen.
Kent skrev den 9 juni, 2021 den 18:26
SÖDREFÅLL kl. 15: BKK
Lubbe skrev den 9 juni, 2021 den 00:36
Nederby c500 meter mot Hinsekind, avfarten mot Källstorp. 1Kornknarr spelade några ggr kl.00.15.
Egert skrev den 8 juni, 2021 den 21:24
STORE MOSSE np, Wibecksledens avslut.
Kl. 20:15-21. (Efter styrelsemöte i FSMN)
Jorduggla 1ex. födosökte länge över Stora gungflyet, fiskgjuse 1 ex, havsörn 1 ex, storspov 1 ex, enkelbeckasin 3 ex, grönbena flera hörda, gök 2 ex. hörda, koltrast hörd m. m. Mygg många ex.
Roger skrev den 8 juni, 2021 den 09:32
OSUDDEN PUMPEN 8.40-9.10: Brun Glada 2 ex över ensilage balarna SV om pumphuset. En satt sedan hela tiden i ett dött träd i skogskanten. Röd Glada 2 ex, Brunhök 1 hona. Mindre Strandpipare 2 ex.
Lubbe skrev den 8 juni, 2021 den 01:22
Helmershus. 00.35. Kärrsångare 1hörd.
Lasse Grahn skrev den 7 juni, 2021 den 08:03
Nissafors Bäckshults moar 6 Juni 22:30-22:50 3 st Nattskärror spelade.
Kjell och Margit skrev den 6 juni, 2021 den 19:42
RUNT FÄRJANSÖ 5 juni 19-22.30: Vattenrall tre st. i Gorrsundet – kanske flera – med livliga "hamranden" och "grymtanden", rörsångare 5, trädgårdssångare, gök, brun kärrhök 2, fisktärna, skäggdopping, knölsvan.
Roger skrev den 6 juni, 2021 den 11:06
PUMPHUSET 9.30-9.50: Snatterand 7 ex, Strandskata 2 ex, Mindre Strandpipare 1 ex, Brunhök 1 hane, Röd Glada 1 ex, Gulärla 2 ex.
Vid Bältarebo två Mindre Strandpipare
Lubbe skrev den 6 juni, 2021 den 08:32
Osudden.Badplatsen.07.15-08.30.Rosenfink 1hane. Stenknäck 1.Steglits 3. Gulärla 2. Trådgårdssångare 1hörd. Törnsångare 1hörd. Ärtsångare 1hörd.
Erik G skrev den 5 juni, 2021 den 22:38
OSUDDEN ca 15: Härmsångare 1 sjöng vid Motorbåtsklubbens stuga, Rosenfink 1 sjöng i dungen innan vägen upp till Nöbbele/Vandalorum.
Roger skrev den 4 juni, 2021 den 15:35
Ooops! Ska var 2-3 sjungande Gransångare i Videskogen.
Roger skrev den 4 juni, 2021 den 10:40
SÖDREFÅLL 7.30: Den Brandkronade sjöng för fullt.
BREDASTEN: Mindre Strandpipare 1 par (ruvande?), Trädlärka 1 sj, Sånglärka 3 sj, Tofsvipa 3 par.
VIDESKOGEN: Gransångare 23 sj, Härmsångare 1 sj
Stefan Andersson skrev den 4 juni, 2021 den 00:15
SLÄTTÖSAND 3/6 Kl 23:30: Nattskärra 1 spel.
Stefan Andersson skrev den 4 juni, 2021 den 00:15
SLÄTTÖSAND 3/6 Kl 23:30: Nattskärra 1 spel.
Erik G skrev den 31 maj, 2021 den 10:10
YAKRYSSET igår kväll ca 22.05-22.35: Först tyst, bara en ensam taltrast som höll igång. Nattskärran satte igång ca 22.15, först svagt som på långt håll, men efter några minuter närmare och starkare. dessutom hördes gök avlägset, koltrast som varnade och en morkulla drog.
KUPESJÖN igår fm ca 9.15-10.15: Smålom 1 par.
RUSARBO: Inget ovanligt men skönt att inta sitt fika och lyssna på fågelsången.
Lasse D skrev den 30 maj, 2021 den 12:19
Färjansö lör 29 fr 18.45- sön 30 10.30:
Strax efter kl 22 ca 25 str prutgås. Drommen tutade sporadiskt, vid "hamnen " en törnskata. Över maden en jagande lärkfalk. En sjungande härmsångare på Kronobergssidan. F ö standard arterna
Lubbe skrev den 30 maj, 2021 den 12:10
Osudden.Pumphuset.Videskogen.08.00-11.15.Lubbe, Lasse O, Tommy S. 10 obestämda branta gäss sträckande. 2 Vitkindadgås sträckande. Grågås 20sträckande. Fiskgjuse 1. Brun Kärrhök 2. Ormvråk 1.Röd Glada 2.Sävsångare 1hörd, Hämpling hörd. Gulärla 2. Videskogen. Härmsångare 1hörd. Gransångare 2hörda. Trädgårdssångare.Törnsångare. Ärtsångare. Rörsångare. Svarthätta flera sjungande. Stjärtmes 2.Mindre hackspett 1.
Stefan Andersson skrev den 29 maj, 2021 den 20:24
HÅNGER BYAGÅRD-GORRSUNDET 09:45-12:40: Rördrom 1 tut, Fiskgjuse 1 ex, Havsörn 1 subad, Spillkråka 1 ex, Grönsångare 3 sj, Gransångare 1 sj, Härmsångare 1 sj, Stjärtmes, Stenknäck 1 ex.
S.FYLLEN DANNÄS 13:20-13:55: Storlom 1 par, Fiskgjuse 1 ex, Grönsångare 1 sj.
Kent och Roger skrev den 29 maj, 2021 den 12:04
FÄRJANSÖ 4-10: Rördrom 1 ex, Årta 3 hannar, Röd glada 2 ex, Havsörn 2 ex, Bivråk 2 ex, Brun kärrhök 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Storspov 1 ex, Rödbena 3 st + 4 str N, Gluttsnäppa 4 str N, Hussvala 4 ex, Gulärla 1 ex, Kärrsångare 1 ex, Sävsångare 2 ex.
Roger åkte med färjan från E4:ans camping och fick ta tidiga 3:30-turen ut resp. sena turen tillbaka och kan komplettera detta.
Nogge skrev den 28 maj, 2021 den 20:02
RÖRET FRYELE 17,00: Järpe en hanne visade sig fint på en liten skogsväg som går ner mot ett större hygge efter kraftledningen.
Roger, Lubbe skrev den 27 maj, 2021 den 11:31
TÅNNÖ MOTELL 6.00: Prutgås 13 ex rastade och en flock på ca 30 Strandskator sträckte......sedan hände det inte så mycket mer på hela morgonen.
Vid Hovs Gård fanns ett Törnskatepar vid kraftledningen och Sångsvan på bo.
Erik G skrev den 26 maj, 2021 den 18:58
HOVS GÅRD ca 15.15-15.45: Hundpromenad utmed kraftledningsgatan v. gården. Törnskata 1 hane i toppen på liten gran ca 50-60m v. kraftledningen. F.ö. Dubbeltrastar, Trädgårdssångare, Lövsångare, Entita, Större hackspett 1, Trana 2, Bofink 1, Gulsparv.
Roger, Lubbe, Tommy S skrev den 26 maj, 2021 den 11:42
OSUDDEN 9.45: Prutgås ca 100 str O
TÅNNÖ HAMN 10.00-11.00: Vitkindad Gås ca 120 tillsammans med ca 25 Prutgäss sträckande NO, Bivråk 6 str N
Pelle skrev den 25 maj, 2021 den 13:47
OSUDDEN 12.30: Härmsångare 1 sj 300 m norr om båthamnen, på cykelvägens östra sida.
En cykeltur till Toftanäs igår kväll gav ingen nattsångare, men vid Osudden spelade vakteln för ett flertal klubbmedlemmar 22.30.
Lasse Davidsson skrev den 25 maj, 2021 den 12:53
Osudden 5.15-7.40: vakteln spelade, en fin ad havsörn över sjön. F ö inget utöver det vanliga.
Eds bokskog: Mindre flugen sjöng flitigt vid 8.30-tiden.
Roger, Lubbe skrev den 24 maj, 2021 den 22:57
OSUDDEN 20.40-21.10: Sjöorre 9 ex, Vattenrall 1 spel
YA 22.10: Nattskärra 1-2 ex
Erik G skrev den 24 maj, 2021 den 22:02
EDS BOKSKOG ca 9.30: Mindre flugsnapparen sjöng flitigt, 2 ex syntes.
Micke T skrev den 24 maj, 2021 den 18:56
Plats bökkullen tid 18.40 kattuggla 1st duvhök 1 st
Pelle skrev den 24 maj, 2021 den 10:47
OSUDDEN ÖSTRA VIKEN 06.00: Vattenrall 1 ex sprang över cykelvägen. Fin morgon där allt kunde hända men inget hände.
Roger, Lubbe skrev den 24 maj, 2021 den 10:04
DJURSTORP 6.10-9.00: Grågås 50 str N, Storskarv 8 str NO, Årta 1 hane, Havsörn 1 ex 3K, Brun Glada 1 ex, Röd Glada 2-3 ex, Tornfalk 1 ex, Spillkråka och Gröngöling 1ex vardera.
Lubbe skrev den 24 maj, 2021 den 05:53
Osudden.Pumphuset. 05.10. 1 Vaktel spelade flitigt .
Lubbe skrev den 23 maj, 2021 den 11:17
Eds Bokskog. 9.30. Lubbe å Pelle. Mindre flugsnappare sjungande 1. Södergårdsviken.10.45. Lubbe, Mats å Lena.Gräshoppssångare 1stationär sjungande, såg en skymt av den.