Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1411 inlägg.
Lubbe skrev den 25 mars, 2021 den 12:28
Osudden pumphuset. 9.15-12.00. Lubbe, Lasse D. 3xTommy. Snatterand 6. Vigg 11. Bläsand 20. Salskrake 3. Kricka 25. Ägretthäger 1. Trana 4sträckande. Storskarv 60sträckande. Storskrake 10. Gräsand 25. Grågås 30. Tofsvipa 25. Skogsduva 4 sträckande. Sångsvan 6 sträckande. Dubbeltrast 14 sträckande. Havsörn 1. Röd Glada 1. Ormvråk 5 sträckande.
Roger skrev den 25 mars, 2021 den 11:55
HJÄLSHAMMARMADEN 7.30-11.15: Sträckande: Havsörn 1 ad mot V, Duvhök 1 ex, Storskarv 132 ex, Trana 44 ex, Knölsvan 9 ex, Sångsvan 6 ex, Storskrake 26 ex, Stenfalk 1 hona, Tornfalk 1 ex, Gråhäger 2 ex, Ringduva 1040 ex, Dubbeltrast 25 ex. Rastare: Bläsand 32 ex, Snatterand 8 ex, Vigg 11 ex, Salskrake 1 par, Havsörn 2 ad+subad, Gröngöling 2 ropande, Skärpiplärka 1 ex kom insträckande kl 10.00 men vände vid fyren och kom tillbaka och landade i södra delen av maden.
Pelle, Lasse O och Roger skrev den 24 mars, 2021 den 19:40
OSUDDEN 16.30: Ägretthäger 1 ex gick ner i vassviken närmast dikesmynningen.
Anders Lindström skrev den 24 mars, 2021 den 17:56
Vidöstern,Östra hult 13:30
Salskrake 4 par.
Roger skrev den 24 mars, 2021 den 17:38
KÄVSJÖN LILLA TORNET 15.30-16.30: Vigg 17 ex, Bläsand 5 ex, Fjällvråk 3 ex, Röd Glada 1 ex, Råka 2 ex, Hämpling 4 ex.
Stora tornet är stängt för renovering av hissen. Tar väl några dagar till.
Lubbe skrev den 24 mars, 2021 den 12:38
Östra sidan på Vidöstern ner till Toftanäs.06.10-08.15.Havsörn 2. Duvhök 1. Ormvråk 2. Salskrake 2i par. Bläsand 3. Storskrake 12.Knölsvan 2. Grågås, Kanadagås. Hämpling 2.Skrattmås 50.
Roger, Kjell, Margit, Lubbe, Tommy S, Ragnhild skrev den 24 mars, 2021 den 11:59
OSUDDEN 7.40-11.10: Salskrake 3 hanar, 2 honor, Sothöna 3 ex, Kricka 46 ex, Bläsand 5 ex, Enkelbeck 1 ex, Havsörn 1 ad, Strandskata 2 ex, Duvhök 1 ad. Sträckande: Storskarv 73 ex, Grågås 127 ex, Bläsgås 11 ex, Mindre Sångsvan 1 ad med 16 sångsvanar, Sångsvan 119 ex, Tofsvipa 31 ex, Gråhäger 3 ex.
Pelle skrev den 24 mars, 2021 den 10:37
APLADALEN 10.10: Rörhöna 1 ex simmade uppströms i ån strax nedströms jvg-bron.
Kjell skrev den 23 mars, 2021 den 21:15
MJOGARYD 18-20.30: Kattuggla 3, sträckande morkulla, taltrast.
Pelle och Lasse O skrev den 23 mars, 2021 den 17:54
OSUDDEN 16.30-17.30: Salskrake 3 hannar och 1 hona, kricka 4 ex, brunand 1 hanne, skäggdopping 2 ex, röd glada 2 ex.
Kjell och Margit skrev den 23 mars, 2021 den 14:50
FÄRJANSÖ sundet vid båtläget: Skäggdopping 2 st
Roger, Lasse D, Tommy T och S, Lubbe skrev den 23 mars, 2021 den 12:28
OSUDDEN 7.45-11.00: Sträck: Sångsvan 39 ex, Trana 87 ex, Gråhäger 2 ex. Rastande: Smålom 1 ex, Salskrake 1 hane, Bläsand 3 ex, Knipa 19 ex, Strandskata 1 ex, Storspov 1 ex, Duvhök 1 ex 2K hane, Havsörn 1 subad, Havstrut 1 ad, Steglits 2 ex.
Lubbe skrev den 23 mars, 2021 den 09:10
Sölaryd. Strömstare1. Stjärtmes 5. Eds Kvarn Strömstare1.
Lubbe skrev den 23 mars, 2021 den 08:29
Södergårdsviken.06.20-08.00. Grågås 80. Kanadagås2.Knölsvan 2. Gråhäger2. Storskarv 2. Salskrake 2i par. Storskrake 15. Kricka 3. Knipa 10. Gräsand 15. Havsörn 1. Kungsfikare 1 vid vallen. Skogsduva 1. Sävsparv 2.
Roger skrev den 22 mars, 2021 den 19:18
KÄVSJÖN 15.30-16.40: Sträck: Trana 71 ex, Sångsvan 41 ex varav 14 gick ner i Horssjön, Mindre Sångsvan 23 str O, Havsörn 1 Sudad, Röd Glada 1 ex. Rastande: Brunand 1 hane, Kungsörn 1 adult, Havsörn 1 ex 2K som åt på något, Varfågel 1 ex, Stjärtand 2 hanar, Hämpling 1 ex.
Utöver tidigare rapporterade tranor, även 52 ex över Lidl kl 18.20
Kjell, Margit, Roger skrev den 22 mars, 2021 den 18:55
AMERIKAOMRÅDET: Sträck mot norr av tranor 70 st 14:49 samt 26 st 16:30
Leif E skrev den 22 mars, 2021 den 18:04
Hagagatan 1750-1800:
Norrsträckande tranor i tre flockar ca 75 + 40 +33.
Därtill sjungande koltrast för första ggn i år.
Erik G skrev den 22 mars, 2021 den 16:01
SÖDERGÅRDSVIKEN ca 8.40-10: Grågås, Kanadagås, Knipa, Storskrake, Knölsvan 2, Sångsvan 2, Skäggdopping 1, Skrattmås 3, Grå häger 1, Trana 15 kom sträckande från S och cirklade runt några varv innan de försvann, Gräsand, Kungsfågel några i granarna vid tornet, Blåmes, Kråka, Kaja.
PINNAREKULLA ca 10.15-11: Grågås, Kanadagås, Gräsand, Knipa, Kricka, Bläsand 1 hona, Sädgås 2, Trana 2, Enkelbeckasin 2, Gulsparv, Nötväcka hörs.
BREDASTEN ca 11.20-11.40: Havsörn 2 kretsade över skogen N 27:an, Korp 1, Sånglärka 2, Trädlärka 1 satt och sjöng mellan Doxa Plast och nya området.
Tommy T gm Pelle skrev den 22 mars, 2021 den 12:56
STOMSJÖ 21/3 kl. 13.00: Brun glada 1 ex.
Pelle skrev den 22 mars, 2021 den 12:54
BREDASTEN 11.00-11.30: Trädlärka sj vid Kabe, Nya Bredasten och vid Itab, havsörn 1 ad, sparvhök 2 ex.
Roger skrev den 22 mars, 2021 den 11:23
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-10-15: Sträck mot N-NO: Grågås 98 ex, Bläsgås 22 ex, Ob Gäss 46 ex, Sångsvan 17 ex, Knölsvan 2 ex, Storskarv 96 ex, Trana 11 ex, Skrattmås 30 ex, Dubbeltrast 1 ex, Hämpling 1 ex, Grönsiska 2 ex. Rastande: Mindre Hackspett 1 trum, Salskrake 1 par, Bläsand 2 par.
BREDASTEN 10.30-11.00: 1 par Trädlärka i fin sångflykt. Även 2 sjungande Sånglärkor
Pelle skrev den 21 mars, 2021 den 19:19
FÄLTEN N27 16.30: Ljungpipare 38 ex rast.
Lasse D skrev den 21 mars, 2021 den 19:02
En trädlärka sjöng vid nya ökenområdet vid Bredasten mitt på dagen.
Roger skrev den 21 mars, 2021 den 16:21
Igen får bildstudier ändra svansiffrorna för morgonen. En flock med 10 ex kl 07:31 och en flock med 26 ex kl 07:47 var också Mindre Sångsvanar utöver flocken med tre som kom strax innan 26-flocken.
Anders Sällberg skrev den 21 mars, 2021 den 13:23
Fallet vid Finnvedsvallen 11.15
Kungsfiskare 1. Trädkrypare 3.
Osudden 12.45
Flyguppvisning av Ljungpipare 1ex.
Lubbe skrev den 21 mars, 2021 den 12:48
Tillägg till Rogers inlägg, Trädlärka 1 sträckande.
Roger m fl skrev den 21 mars, 2021 den 10:12
OSUDDEN 7.45-10.00: Mindre Sångsvan 3 str O, Sångsvan 116 str N-O, Storskarv ca 115 str N, Havsörn 2-3 ex, Storskrake 11 str N, Strandskata 1 ex, Röd Glada 3 ex, Trana 24 str N, Bläsand 2 ex, Snösparv 7 ex, Tornfalk 1 ex.
Lubbe skrev den 20 mars, 2021 den 14:08
Hörledammen, Ådalen. 11.50-14.00. Sångsvan 2. Kanadagås3. Grågås 3. Trana 49.Bläsand 1. Vigg 4. Knipa 20. Gräsand 50. Storskrake 14.Tofsvipa 20. Ljungpipare 17. Ormvråk 1. Dubbeltrast 6. Rödvingetrast 2. Björktrast 10. Tofsmes 1. Talltita 2. Stjärtmes 4. Gröngöling 1.
Roger skrev den 20 mars, 2021 den 12:09
HJÄLSHAMMARMADEN 06:45-07.45 med Lubbe: Sångsvan 26 str NO, Storskarv 19 str No, Bläsand 3 ex.
KÄVSJÖN 8.10-9.30: Havsörn 1 ad, Fjällvråk 1 ex, Sångsvan 11 str NO och 6 rast, Gräsand ca 100 ex, Kricka 12 ex, Vigg 13 ex, Grågås 71 str N, Småskrake 1 hane str V, Snösparv 6 ert V
OSUDDEN 10-11.30 med Lubbe, Anders S, Pelle och Erik: Strandskata 1 ex, Röd Glada 2 ex, Tornfalk 1 ex, Knölsvan 27 str N, Hämpling 2 ex, Snösparv 5 ex
Kjell, Mats, Kent, Tommy, Lubbe skrev den 20 mars, 2021 den 08:44
OSUDDEN PUMPHUSET 06.30-08: Snösparv 7, ljungpipare 35, sångsvan 10 NO, bofink 100+ tofsvipa 25, bläsand några, storskrake 10-15, kricka 4, gråtrut 15, trana, stare, sånglärka, sävsparv, grågås ngr.
Pelle skrev den 19 mars, 2021 den 18:02
FÄLTEN N27 17.00: Ljungpipare 40 ex kringflygande och rastande.
Ann Andersson skrev den 19 mars, 2021 den 16:34
6 st i 3 par kom inflygande från syd o landar på sjön, anslöt till de andra 2 saltskrakarna.
Ann Andersson skrev den 19 mars, 2021 den 16:29
Salskrake ett par, simmar o dyker i iskanten sjöbohus Hånger. 16.25
Lubbe skrev den 19 mars, 2021 den 11:58
Osudden.Pumphuset.10.00-11.15.Lubbe . Tommy S. Grågås c200. Kanadagås 25. Knölsvan 3sträckande. Trana 33 sträckande. Storskrake 8. Havsörn 2. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Strandskata 1. Tofsvipa 75. Ljungpipare 4. Sånglärka c100. Vid Tånnö.Råka 1stationär.
Lubbe skrev den 19 mars, 2021 den 09:04
Södergårdsviken.8-8.30. Skäggdopping 2. Storskrake 8. Knipa 4. Gräsand 6. Gråhäger 1. Grågås c200. Kanadagås 25. Knölsvan 2. Dubbeltrast 1. Pinnarekulla. Havsörn 3. Kricka 3. Trana 2. Knölsvan 3sträckande.
Kjell och Margit skrev den 19 mars, 2021 den 07:30
TÅNNÖ igår den 18.3: När vi åkte hem efter att ha tittat på mindre sångsvanarna vid Rolstorp så såg vi råkan som Roger larmade vid Tånnö, samt två skrattmåsar. Vid Färjansös norra del ett salskrakpar på förmiddagen.
isac Dahlström skrev den 18 mars, 2021 den 19:03
Rolstorp 18:40 tillkom 33 stycket mindre sångsvanar till den lilla gruppen på 13 så totalt 46 mindre sångsvanar
Lubbe skrev den 18 mars, 2021 den 12:15
Lagan vid Koloni området. Kl 11.30. Kungsfiskare 1.
Roger skrev den 18 mars, 2021 den 10:50
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-10-30: Sträck mot N-NO: Storskarv 58 ex, Trana 28 ex, Bläsgås 1 ex, Grågås 77 ex, Sångsvan 36 ex, Knölsvan 3 ex, Sångsvan sp 50 ex i tre flockar, Tofsvipa 47 ex, Skrattmås 15 ex. Rastande: Skäggdopping 2 ex, Bläsand 1 ex, Strandskata 1 ex, Gröngöling 1 rop, Mindre Hackspett 1 rop, Röd Glada 2 ex.
Anders Sällberg skrev den 17 mars, 2021 den 22:40
Södergårdsviken 10.30-11.15
Skrattmås 3. Gråhäger 1. Storskrake 2 par. Skäggdopping 1 par. Knölsvan 2.
Knipa 6. Grågäss ca 70. Kanadagäss ca20. Gräsand 6. Starar många.
På hemväg 4 Tranor på Ulås ängar.
Roger, Lasse O, Kent skrev den 17 mars, 2021 den 18:25
OSUDDEN 15.30-17.30: Havsörn 2 ad, Trana 38 str N, Bläsgås 17 str N, Sångvan 63 str NO I en flock, Strandskata 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 17 mars, 2021 den 16:47
Ådalen em: 27 ljungpipare och lika många tofsvipor.
Lubbe skrev den 17 mars, 2021 den 12:14
Stomsjö våtmark. 10.30-11.00. Gräsand 35.Kricka 1. Knipa 2. Grågås 2. Kanadagås 2. Ormvråk 1. Korp 10. 2 Korsnäbbar hörda.
Roger, Lubbe skrev den 17 mars, 2021 den 11:30
HJÄLSHAMMARMADEN 6.45-10.15: Mindre Sångsvan 18 str NO, Sångsvan 84 str N-NO, Knölsvan 7 str N, Grågås 281 str N, Kanadagås 24 str N, Trana 22 str N, Storskarv 21 str NO, Skogsduva 2 str NO, Steglits 2 ex, Mindre Hackspett 1 ex, Röd Glada 1 ex.
Kjell skrev den 16 mars, 2021 den 18:50
OSUDDEN idag: Tar tillbaka mina sångsvanar, mindes fel på antalet, det kan ha varit de 35 mindre sångsvanar som Roger såg från andra hållet.
Kjell med flera del av tiden skrev den 16 mars, 2021 den 13:42
OSUDDEN 08.00-10.30: Havsörn 2, sträckande sångsvanar 57, röd glada 2, ormvråk, tofsvipa 30, bofinkar, sånglärkor, sparvhök.
Lubbe skrev den 16 mars, 2021 den 12:07
Östra sidan på Vidöstern ner till Toftanäs.06.15-07.45. Bläsgås 12.Vitkindadgås 1. Kanadagås 50. Grågås många. Knölsvan 9sträckande. Sångsvan 6 sträckande. Salskrake 2 i par. Skäggdopping 4. Havsörn1 stationär. Tofsvipa 50.
Roger skrev den 16 mars, 2021 den 11:55
Kollar just på mina bilder av 35-flocken med Sångsvanar och det ser ganska klart ut som Mindre, säkert samma flock som Lars hörde strax efter över stan. Vi hade väldigt bra ljus på dom och det gjorde nog att näbbarna såg gulare ut än vad dom i verkligheten var. Halsarna ser i alla fall klart korta ut. Någon var vid pumphuset samtidigt och bör ha sett/hört flocken....
Roger och Lubbe skrev den 16 mars, 2021 den 11:36
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-11-00: Bläsgås 48+7 str NO, Sädgås 40 ex str N, Sångsvan 35+4 str NO, Havsörn 2 ex, Röd Glada 1 ex, Ormvråk ca 10 str N, Storskarv 4 str NO, Kricka 8 ex, Storskrake 15 str NO, Gröngöling 1 rop, Dubbeltrast 3 str N, Steglits hörd.
Faktiskt ganska bra att stå på den lilla piren precis norr om maden. Bra ljus hela morgonen och en del fåglar kommer närmare här än vid pumpen eller piren. Bör testas mer under våren. Tack Isac för tipset.
Roger skrev den 15 mars, 2021 den 16:47
OSUDDEN 15.30-16.30: Bläsgås 21 str N, Trana 17 str N, Havsörn 2 ad, Röd Glada 3 ex, Strandskata 1 ex.