Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1411 inlägg.
Roger, Lubbe, Lasse o och D skrev den 14 mars, 2021 den 17:07
OSUDDEN 15-16.40: Havsörn 2 ex, Bläsgås 15 str N och 84 kom söderifrån men vände tillbaka, Varfågel 1 ex, Tofsvipa 73 ex, Ljungpipare 23 ex, Havstrut 1 ad.
Stefan Andersson skrev den 14 mars, 2021 den 15:07
TOFTNÄS 09:55-10:20: Knipa 6 ex, Salskrake 1 hona, Storskrake 21 ex, Skogsduva 1 rop, Spillkråka 1 ex.
FISKARTORPET 10:25: Knipa 4 ex, Storskrake 3 ex.
HJÄLMARYDSVIKEN 10:30-10:40: Gräsand 25 ex, Kricka 2 par, Dubbeltrast 1 ex.
Lubbe skrev den 14 mars, 2021 den 13:50
Hovs Gård. 12.30-13.30. Bläsgås 2. Sädgås 7. Kanadagås 45. Grågås 30. Sångsvan 2. Trana 2. Röd Glada 1. Tofsvipa 9. Knipa 1. Gräsand 5.
Anders Sällberg skrev den 14 mars, 2021 den 13:44
Hofs gård. Sångsvan ungfågel 7.
Tranor i dans 2. Fjällvråk 2, lyfte och flög mot norr. Tofsvipor ca 80
Kanada ca 25. Grågäss ca 25. Ljungpipare en i luften och några på stubben. På väg till Osudden tranor i plog ca 18-20 styck str norr. En flock grågäss ca 50 gick ner och rastade bland de övriga ca 30. Mossledammen Sothöna 1.
Detta mellan 11.30 -13.15
Roger skrev den 14 mars, 2021 den 12:03
OSUDDEN 7.30-9,30 (Kent, Lubbe, Nogge, Lasse O, Tommy T: Havsörn 2 ex, Brunand 1 hane, Bläsand 4 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Strandskata 1 ex.
TÅNNÖ MOTELL 10.30-11.45: Havsörn 4 ad, Röd Glada 3 str N, Tofsvipa 81 str N, Sånglärka ca 25 str N.
Nogge,Anders S och Tommy S skrev den 13 mars, 2021 den 17:12
OSUDDEN 14.00-16.30: Bläsgås 50 ex str N och 2 rastande, Vitkindadgås 30 ex str S, Trana 10 ex str N, Glada 2ex, Ormvråk 3ex, Ängspiplärka 1 ex, Strandskata 1 ex Tofsvipa 73 ex.
Roger, Lasse O, Lubbe, Nogge Tommy T och S, Kent skrev den 13 mars, 2021 den 12:19
OSUDDEN 7.30-12.00: Spetsbergsgås 29 ex i en artren flock kom inskränkande och flög runt en stund innan dom fortsatte mot V, Bläsgås 22 str S och 17 str N, Strandskata 1 ex, Röd Glada 2 ex, Havsörn 2 ad, Vitkindad gås 2 ex str NO, Sädgås 75 str N, Sångsvan 50 ex str NO, Bläsand 12 ex, Kricka 4 ex, Salskrake 1 par, Skrattmås 12 ex, Fiskmås 3 ex, Havstrut 1 ad, Storskarv 37 str NO med en stor flock Grågäss, Gråhäger 3 ex, Duvhök 1 ex 2K, Varfågel 1 ex, Ängspiplärka 2 ex.
Bra drag på gäss idag med många sträckande och de flesta rastande verkar ha dragit.
Roger skrev den 12 mars, 2021 den 18:02
KÄVSJÖN 14-15: Kungsörn 2 ex, Havsörn 1 ex 2K, Kricka 4 hanar, Bläsand 1 par, Trana 5 rast och 5 str N samt överraskande 2 Silltrutar som sträckte V!
OSUDDEN 15.20-16.30 med Lasse O, Tommy T och Isac: Brunhök 1 hona kom insträckande. Med 10 dagars marginal tidigaste fyndet i området! Havsörn 3 ex, Röd Glada 2 ex, Strandskata 1 ex, Skrattmås ca 10 ex.
Pelle skrev den 12 mars, 2021 den 14:47
ÅKROKEN KOLONIN 14.30: Strandskata 1 ex str N.
Lasse D skrev den 12 mars, 2021 den 13:55
Osudden 12.30-13.45: En strandskata var uppe och vände och försvann mot söder. Annars inget nytt.
Roger, Sven, Lubbe skrev den 12 mars, 2021 den 11:33
OSUDDEN 7.30-10.00: Tundrasädgås 2 ex, Bläsgås 11 ex, Röd Glada 2 ex, Havsörn 4 adulta, Sångsvan 7 str N, Storskrake 12 ex, Trana 6 str N, Tofsvipa 40 rast och 11 str N, Gråhäger 1 ex, Dubbeltrast 1 ex, Järnsparv 1 ex, Sävsparv 1 ex.
STOMSJÖ 10.20-10.50: Grågås 58 str N, Kanadagås 12 str N, Havsörn 1 ex 2K
Lubbe skrev den 12 mars, 2021 den 08:35
Södergårdsviken.6.50-8.20. Grågås c200. Kanadagås 19. Knölsvan 2. Salskrake 2 i par. Storskrake 14. Knipa 12. Trana 1. Storskarv 1. Ormvråk 2. Sävsparv 1.
Roger skrev den 10 mars, 2021 den 17:44
PUMPHUSET 15-16.20: En mycket trolig Större Skrikörn sågs skruva några varv över Helmershus strax efter 15.00 för att flaxa iväg rakt västerut och sågs inte mer. Kort obs och lite håll men sannolikt en yngre 2-3K större skrikörn. Något vitt på ovansidan av vingen och vitt vid basen av stjärten kunde ses. När den flög iväg kändes vingslagen snabbare än havsörn.
Havsörn 2 ad och 1 subad, Trana 16 srt N, Duvhök 1 ex 2K. Gäss ungefär som tidigare.
Pelle skrev den 10 mars, 2021 den 15:40
OSUDDEN 13.30-14.30: Spetsbergsgås 3 ex, vitkindad gås 1 ex, sädgås 25 ex, sparvhök 1 ex, duvhök 1 ex, sävsparv 1 hanne.
Roger skrev den 10 mars, 2021 den 12:48
Köksbordet, Vasagatan 22 kl. 12.15-12.30: Havsörn 1 str N, Sidensvans ca 50 ex i trädgården.
Lubbe skrev den 10 mars, 2021 den 10:41
Osudden.Pumphuset.9.45. Havsörn 5. Spetsbergsgås 1. Sånglärka c30.
Roger, Lubbe skrev den 10 mars, 2021 den 09:44
ÖSTRA PIREN 7.45-9.15: Sädgås 42 ex, Grågås 25 str NO samt mängder rastande, Sångsvan 4 str N, Trana 28 str N, Vitkindad gås 1ex, Havsörn 2 ad, Röd Glada 1 ex.
Magert och svinkallt.
Kjell och Margit skrev den 10 mars, 2021 den 08:44
OSUDDEN 07.00-08.30: Sävsparv 3, varfågel, havsörn 2, trana 4, sädgås 4.
Igår 20 bläsgäss över Nylund/Amerika.
Roger, Lasse O skrev den 9 mars, 2021 den 17:33
OSUDDEN 14-17: Sädgås 44 rast och 31 str N, Bläsgås 8 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Trana 62 str N, Havsörn 1 str NV och 8 samtidigt på isen!! Röd Glada 3 ex, Varfågel 1 ex, Vigg 3 ex, Ljungpipare 12 ex, Ängspiplärka 1 ex.
Roger skrev den 9 mars, 2021 den 12:48
VASAGATAN 22 runt 12.30: Havsörn 1 ad str N, Röd Glada 1 str SV, Grågås 15 str NO, Sparvhök 1 str N. Obsarna är från köksbordet vid lunch.
Lubbe skrev den 9 mars, 2021 den 12:01
Osudden.Pumphuset.8.45-11.15. Lubbe delvis Pelle. Grågås c500. Kanadagås c100. Vitkindadgås 1. Sångsvan 2. Trana 4 överflygande. Knölsvan 4sträckande. Vigg 3. Gräsand 25. Tofsvipa 60.Ljungpipare 25. Sånglärka c150. Bofink c25. Stare 15. Gråtrut 10. Havsörn 1. Fjällvråk 1överflygande.
Lubbe skrev den 9 mars, 2021 den 08:42
Södergårdsviken.7.10-8.20. 2 Havsörnar kalasade på slagen Grågås. Sädgås 82sträckande. Kanadagås 15. Grågås c200. Sångsvan 2sträckande. Trana 7 sträckande. Gråhäger 2. Storskrake 5
. Knipa 4. Gräsand 3. Dubbeltrast 1.
Pelle skrev den 8 mars, 2021 den 19:42
KÄVSJÖN STORA T 15.30-16.00: Röd glada 1 ex, trana 2 ex rast, storskrake 7 ex rast, kricka 3 ex rast, sångsvan 2 ex rast, gräsänder och knipor. Nyis på sjön men öppet i utloppet.
Roger, Lasse D och O, Kent, Anders och två utsocknes skrev den 8 mars, 2021 den 17:28
OSUDDEN 15.30-17.00: Knälsvan 5 str N, Havsörn 2 ex, Röd Glada 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ad hane, Bläsgås 2 ex.
Lasse D spikade ihop en bänk och Kent började bygga ett fikabord.
Lubbe skrev den 8 mars, 2021 den 12:31
Osudden.Pumphuset.10.30-12.00. Lubbe å Ragnhild. Grågås c200. Kanadagås 25. Sädgås 11 sträckande. Ormvråk 4. Röd Glada 1. Korp 8. Stare c25. Sånglärka c50. Tofsvipa 50. Ljungpipare 30.
Roger skrev den 8 mars, 2021 den 11:20
HJÄLSHAMMARMADEN/MYNNINGEN 10.30-11.00: Grågås 452 ex, Sädgås 67 ex, Bläsgås 3 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Kanadagås 236 ex, Grå x Kanadagås hybrid 7 ex. Säkert ytterligare något hundratal Grågäss på fälten ovanför pumphuset.
Stefan Andersson skrev den 7 mars, 2021 den 17:42
HÄRYD GNOSJÖ 12:50: Strömstare 1 ex.
Lubbe skrev den 7 mars, 2021 den 12:07
Osudden.Pumphuset. 07.00-11.30. Korvgrillning med 16 Skådare. Spetsbergsgås 1. Grågås c200. Kanadagås 50. Sångsvan 4. Trana 1. Tofsvipa 50. Ljungpipare 23. Stare 15. Varfågel 1. Sånglärka c100. Trädlärka 1. Vinterhämpling 2. Snösparv 1. Sävsparv 1. Bofink c25. Havsörn 1. Röd Glada 1. Ormvråk 2.Gråtrut 10. Kricka 1. Gräsand 10. Lägg gärna till om jag missat något.
Lubbe skrev den 7 mars, 2021 den 07:53
Södergårdsviken.6.50-7.45. Grågås c300. Kanadagås 50. Sångsvan 2. Knölsvan 2. Trana 2. Gråhäger 1. Smådopping 1. Storskrake 2. Knipa 15. Gräsand 5. Stare 2.Korp2. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 6 mars, 2021 den 13:48
Osudden.Pumphuset.08.10-13.00. Lubbe, Lasse Lasse O. Nogge. Roger. Mats. Tommy S,Pelle.Grågås c200. Kanadagås c100. Sädgås 30. Sångsvan 1. Trana 2. Storskarv 3. Storskrake 1. Havstrut 4. Gråtrut 25. Tofsvipa 50. Ljungpipare 25. Pilgrimsfalk 1 . Ormvråk 4. Varfågel 1. Sånglärka c50. Steglits 1. Sävsparv 1hörd. Bofink c25. Stare 25.
Roger skrev den 6 mars, 2021 den 10:21
MJOGARYD 05.10-06.10: Berguv 2 ex, Kattuggla 2 ex, Pärluggla 1 ex, Orre 1 ex. Alla ugglorna stäng spontant, en av berguvarna sågs också.
KÄVSJÖN ca 9.30: Havsörn 2 ex, Knipa 37 ex, Kricka 1 ex, Storskrake 4 ex.
Anders Sällberg skrev den 5 mars, 2021 den 17:35
Apladalen Ishallen 16.20
Ringduva 5 st födosökte.
Roger, Lasse O skrev den 5 mars, 2021 den 17:24
OSUDDEN 15.30-17.00: Spetsbergsgås 1 ex, Bläsgås 23 ex, Sädgås 22 ex. Röd Glada 2 ex, Ljungpipare 38 ex, tofsvipa 44 ex, Gråtrut ca 60 ex, Varfågel 1 ex.
Lubbe skrev den 5 mars, 2021 den 12:14
Osudden.Pumphuset.9.30-11.30. Lubbe, Pelle, Tommy S. Tomas J. Grågås c200. Kanadagås 50. Trana 6. Gräsand 10. Gråtrut 2. Fiskmås c100. Tofsvipa 17. Sånglärka 5. Koltrast 1. Röd Glada 2. Ormvråk 1. Forsheda vid Storån,Blå Kärrhök 1hane.
Lubbe skrev den 5 mars, 2021 den 08:50
Draven. Fridsnästornet. 07.50-8.45. Havsörn 4. Ormvråk 1. Kanadagås c150. Grågås 50. Sångsvan 25. Trana 30. Tofsvipa 50. Gräsand c250. Knipa 20. Storskrake 5. Gråtrut 5. Gröngöling 1. Utter 1.
Lubbe skrev den 4 mars, 2021 den 12:41
Osudden.Pumphuset.07.00-12.00. Lubbe, Roger med flera. Vitkindadgås 5. Sädgås 20. Bläsgås 9. Grågås c400. Kanadagås 30. Sångsvan 3. Trana 2. Storskarv 1. Gräsand 25. Gråtrut 10. Tofsvipa 50. Sånglärka c30. Bofink 25. Steglits 4. Ringduva 8. Skogsduva 1. Havsörn 1. Röd Glada 2. Ormvråk 2.
Pelle, Tommy T och Lars P skrev den 3 mars, 2021 den 19:51
OSUDDEN 17.15: Trana 30 ex str N, trana 2 ex lokalt.
Roger, Lasse O och delvis Pelle och Tommy T skrev den 3 mars, 2021 den 18:04
OSUDDEN 15-17: Bläsgås 63 ex (22 av dessa kom inskränkande kl 15:40), Vitkindad Gås 5 ex, Tundrasädgås 2 ex, Gråtrut 38 ex, Röd Glada 1 ex, Skogsduva 2 ex, Sånglärka ca 160 ex.
Tre Tranor mot N över Vasagatan kl 17:20
Anders Sällberg skrev den 3 mars, 2021 den 15:59
Rapport från Stomsjö. 6 sträckande Storskrake tillsammans med några Gräs. Våtmarken är öppen i Norr och lite runt skogskanten. I övrigt tyst.
Videskogen fick jag årskurs på Gärdsmygen, i övrigt Bofink, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka. 12 sträckande Sädgäss över Apladalen på väg hem.
Lubbe skrev den 3 mars, 2021 den 12:49
Osudden.Pumphuset.9.30-11.30. Lubbe delvis Anders. Bläsgås 9. Sädgås c100 sträckande N. 22 stationär. Grågås c200. Kanadagås 20. Gråtrut 30. Fiskmås 2. Tofsvipa 50. Sånglärka c30. Bofink 25. Röd Glada 2. Ormvråk 1.
Roger skrev den 3 mars, 2021 den 12:33
BOLAGSVÄGEN 8-10: Tjäder 1 tupp, Dubbeltrast 1 ex.
Lubbe skrev den 3 mars, 2021 den 08:43
Södergårdsviken.07.15-8.20. Salskrake 2 i par. Storskrake 8. Knipa 9. Gräsand 7. Grågås 15. Kanadagås 9. Gråhäger 1. Sångsvan 2. Ormvråk 4. Ängspiplärka 1överflygande.
Lasse Grahn skrev den 3 mars, 2021 den 00:57
Nissafors Hagelstorp En pärluggla ropade i fjärran Kl 18:50 igår kväll.
Kjell och Margit skrev den 2 mars, 2021 den 20:35
LÖVÖ på kvällen: Ropande kattuggla
Nogge skrev den 2 mars, 2021 den 18:54
DRABANTERÖRGATAN: Årets första morkulla drog över huset nyss.
Anders Sällberg skrev den 2 mars, 2021 den 13:30
Tilläg till Lubbe. Anders o Tommy P.
Ljungpipare. 1 i stubben upp mot den g:a gula traktorgrävaren. Sparvhök överflygande.
Lubbe skrev den 2 mars, 2021 den 12:22
Osudden.Pumphuset.8.30-10.15. Lubbe. Pelle. Tommy. Grågås c150. Kanadagås 60. Sädgås 12 sträckande. Trana 1. Tofsvipa 50. Röd Glada 4.2 sträckande N.Ormvråk 2. Sånglärka c50.
Roger skrev den 2 mars, 2021 den 11:02
HJÄLSHAMMARMADEN 8.20-10.40: Sädgås 29 str N, Mindre Korsnäbb 8 str N, Gröngöling 1 ex. I mynningen 12 Knipor, ca 20 Gräsänder och 6-7 Gråtrutar. Tämligen rent på himlen idag men skönt väder.
Lubbe skrev den 2 mars, 2021 den 08:30
Hörledammen. 07.15-8.00. Sångsvan 2. Grågås 5. Kanadagås3. Vigg 5. Gräsand c250. Knipa 25. Större Hackspett 1. Ådalen. Sångsvan 39. Spillkråka 1. Ormvråk 2.
Pelle skrev den 1 mars, 2021 den 17:37
M-SKOGEN VÄSTRA 11-14: Tjäder 1 ex, spillkråka 1 ex, några skogsmesar, i övrigt nära noll. Märkligt att ingen hackspett trummade eller sågs.
UPPEBO 14.15: Röd glada 1 ex.
KÄVSJÖN: Stora tornet var avstängt för reparation, även plattformen under.