Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1472 inlägg.
Lubbe skrev den 16 januari, 2021 den 12:41
Hörledammen. 8.50-9.30. Sångsvan 38. Knölsvan 2. Gräsand 6. Stjärtmes 5. Svartmes 1. Trädkrypare 1. Koltrast 2.
Roger och Lubbe skrev den 16 januari, 2021 den 12:37
TJUTARYD 9.45-11.30: Havsörn 2 ex, Knölsvan 5 str S, Sångsvan 6 str S, Skäggmes 6 ex, Stjärtmes 4 ex, Koltrast 3 ex.
Vid Osudden Havsörn n 1 ex och Duvhök 1 ex 2K
Lubbe skrev den 15 januari, 2021 den 12:21
Osudden pumphuset. 10.50-11.50. Lubbe. Pelle. Tommy T. Sädgås 14 sträckande. Gräsand 60. Storskarv 10. Gråhäger 1. Gråtrut 1. Havsörn 1. Ormvråk 2. Koltrast 2.
Roger skrev den 15 januari, 2021 den 11:27
ÖSTERMALM 10.30-11.15: Havsörn 1 ad str S (11:11), Sädgås 14+20 ex str S, Sidensvans ca 40 ex, Björktrast 4 ex.
Sidensvansarna var synnerligen tama i en trädgård exakt mittemot entren till Kärnan.
Lubbe skrev den 14 januari, 2021 den 11:50
Osudden. Pumphuset. 9.00-11.45. Grågås 95. Kanadagås 2. Storskrake 1. Storskarv 21. Gråhäger3. Salskrake 1honfärgad. Gräsand 30. Havsörn 1. Ormvråk 1. Sparvhök 1. Stare 1. Ringduva 15. Gråsiska 10. Gärdsmyg 1. Medobservatörer. Ragnhild. Ann-Sofie. Pelle. Lasse D.
Erik G skrev den 13 januari, 2021 den 20:35
SÖDERGÅRDSVIKEN ca 14.30-15: Salskrake 2 honfärgade, knipa 4 ex, sångsvan 10 ex, gråhäger 1, storskrake 1, kanadagås 2, grågås 1, ormvråk 1 ex vid Voxtorp.

KARLSFORS igår ca 11.30-12: Sångsvan 2 flygande landade i dammen, gärdsmyg 1, f.ö. tyst och stilla.
HÖRLE DAMM ca 12.15-13: Gräsand stor mängd, sångsvan, knipa, vigg, storskrake, havsörn 1 jagades av korp.
Pelle skrev den 13 januari, 2021 den 16:15
OSUDDEN 13.30-14.00: Havsörn 1 ad, salskrake honf (sannolikt) långt ute i sjön.
Roger, Lubbe skrev den 13 januari, 2021 den 12:14
OSUDDEN 9.00-11.45: Knölsvan 4 rast och 2 str med 8 Sångsvanar, Storskrake 3 str S, Gråhäger 2 ex, Ormvråk minst 5 ex, Sparvhök 1 str S, Gråsiska 10 ex, Brunsiska 2 ex, Stare 1 ex, Sånglärka 1 str S
Kjell skrev den 13 januari, 2021 den 11:54
OSUDDEN, PUMPHUSET 9.45-10.30: Sothöna 3, kungsfiskare, grågås 90+, bofink 1, gråhäger. Knipa i Lagan.
Stefan Andersson skrev den 12 januari, 2021 den 15:46
BREDARYD 13:20: Sädgås ca 60 ex str mot S.
Lubbe skrev den 12 januari, 2021 den 12:21
Toftanäs.11.00-11.45. Havsörn 1. Sädgås 9. Storskarv 13. Varfågel 1. Stare 3. Koltrast 2. Björktrast 3.
Roger skrev den 12 januari, 2021 den 11:21
Tillägg till det Lubbe skrev. En vardera av Snö- och Brunsiska i Gråsiskeflocken precis norr om 27:an i solrosorna.
Lubbe skrev den 12 januari, 2021 den 10:39
Osudden. Pumphuset. Lubbe. Roger. Pelle. Grågås c150. Gråhäger2. Sångsvan 14överflygande. Storskarv 17. Gräsand 6. Gråtrut 1. Ormvråk 1. Gråsiska 8. Bofink 2. Grönfink 6. Större hackspett 1.
Roger skrev den 11 januari, 2021 den 10:52
HÖRLE DAMM 9-9.30: Sångsvan 68 ex, Gräsand 334 ex, Vigg 10 ex.
Lubbe skrev den 11 januari, 2021 den 09:35
Södergårdsviken.8.30-9.30. Grågås 30. Sångsvan 2. Salskrake 2 honfärgade. Storskrake 4. Knipa 5. Gräsand 8. Gråhäger 2. Ormvråk 3. Gulsparv 15.
Roger skrev den 10 januari, 2021 den 11:06
LEKELUNDSTIPPEN 8.50-9.10: Havsörn 1 ex 2 K str S, Rödhake 2 ex, Koltrast 2 ex.
STOMSJÖTIPPEN: Järnsparv 1 ex.
OSUDDEN: Många skådare men lite fågel, Duvhök toppade fram till 10.45
Lubbe skrev den 10 januari, 2021 den 09:54
Hörledammen.8.50-9.50. Lubbe. Lasse D.Sångsvan 48. Vigg 8. Storskrake 10. Kricka 2. Gräsand c250. Knipa 8. Kungsfiskare 1.
Christian Sandolf skrev den 9 januari, 2021 den 23:39
Videskogen 10.15: Snösparv minst 2 ex hördes, rastade tydligen kort i skogskanten, drog sedan vidare mot väst.
Lubbe skrev den 9 januari, 2021 den 15:09
Osudden.8.45-12.30. Lubbe. Delvis Christian S. Tommy T. Mats. Ingrid. Pelle. Jonny J . Grågås c200. Sångsvan 7 överflygande. Knölsvan 14överflygande
. Storskarv 3. Gråhäger3. Sothöna 1. Gräsand 6. Knipa 1. Kungsfiskare 1. Vattenrall 1hörd. Ormvråk 2. Sparvhök 1. Gråsiska 20. Bofink c25. Bergfink 2. Ringduva 20. Grönfink 10. Korp 5.
Pelle skrev den 9 januari, 2021 den 12:16
OSUDDEN BADPLATSEN 11.20: Kungsfiskare 1 ex.
Ragnhild Sjöholm skrev den 9 januari, 2021 den 10:56
GRÖNDAL Röd glada flög mot sv.
Lubbe skrev den 8 januari, 2021 den 12:21
Osudden. 10.30-11.45. Grågås c150. Ormvråk 2. Ringduva 3. Bergfink 2. Bofink c25. Gråsiska 2. Grönf ink 15. Koltrast 1. Stjärtmes 4.
Lubbe skrev den 8 januari, 2021 den 10:00
Södergårdsviken.8.45-10.00. Salskrake 1hona. Storskrake 3. Knipa 4. Gräsand 10. Grågås 20. Kanadagås2. Gråhäger3. Ormvråk 1.
Pelle skrev den 7 januari, 2021 den 17:28
APLADALSGATAN 13.00: Duvhök 2K testade ringduvorna, turkduva 2 ex på matningen.
Roger skrev den 7 januari, 2021 den 12:13
OSUDDEN: Börringevråk 1 ex, Koltrast 3 ex och Rödhake 2 ex i Videskogen. Kungsfiskare 1 ex vid Seglarsällskapets stuga.
Lubbe skrev den 7 januari, 2021 den 12:13
Osudden.9.00-11.30. Grågås c150. Kanadagås3. Häger 1. Storskrake 4. Gräsand 6. Ormvråk 2. Vattenrall 1hörd. Kungsfiskare 1. Gråsiska 6. Steglits 2. Bofink c25. Bergfink 2. Koltrast 1. Björktrast 3. Sånglärka 2.
Anders Sällberg skrev den 6 januari, 2021 den 12:52
Fagerhult (Klevshult) 5 januari 15.00
Röd glada 1 ex
Roger, Lubbe, Nogge, Kent och Åsa skrev den 6 januari, 2021 den 12:48
OSUDDEN 10.50-12.10: Brunand 11 ex rastade i viken och sträckte iväg när det slutade snöa. Svan sp 8 str S, Grågås ca 160 ex, Havsörn 1 ad och kanske en ytterligare en individ, Duvhök 1 ex 2K, Fiskmås 1 ex, Sånglärka 9 ex, Bofink ca 100 ex.
HÖRLE DAMM: Sångsvan 23 ex, Vigg 8 ex
Lubbe skrev den 5 januari, 2021 den 12:24
Staven.Fridsnästornet. 11.20-12.20. Ägretthäger 2. Grågås 55. Kanadagås 6. Sångsvan 3. Knölsvan 4..Gräsand c150. Storskrake 1. Steglits 2. Havsörn 1.
Lubbe skrev den 5 januari, 2021 den 11:11
Liljenäsviken. Hammargården. 8.45-11.00. Sädgås c400. Spetsbergsgås 3. Bläsgås 3. Pilgrimsfalk 1ad. Fjällvråk 1. Ormvråk 2. Stare 2. Rödvingetrast1. Björktrast 9.
Lubbe skrev den 3 januari, 2021 den 12:01
Osudden.8.30-12.00.Grillning med 11skådare.Tack Kent å Åsa. Havsörn 1. Ormvråk 2. Grågås c100. Kanadagås 7. Häger 1. Sångsvan 19 överflygande. Gräsand c100. Knipa 2.storskarv 2. Fiskmås 12. Gråsiska 2. Stare 10. Björktrast 5. Bofink c100.
Roger skrev den 3 januari, 2021 den 11:32
HÖRLE DAMM 10.30-10.45: Sångsvan 2 ex, Storskrake 4 ex, Vigg 20 ex, Gräsand ca 80 ex, Kungsfiskare 1 ex och Gärdsmyg 1 ex
Kjell och Margit skrev den 2 januari, 2021 den 22:19
OSUDDEN kl 14.30: Havsörn, dubbeltrast, stjärtmes 2, ormvråk 3, grå- och kanadagäss 75.
Roger, delvis Lars och Anita skrev den 2 januari, 2021 den 13:38
SÖDERGÅRDSVIKEN 10.30-12.15: Smådopping 1 ex utanför vallen, Grågås 20 ex, Kanadagås 2 ex, Sädgås 24 str S, Gråhäger 6 ex, Salskrake 1 hona, Storskrake 4 ex, Fiskmås 1 ex, Nötkråka 1 ex, Stare 20 ex, Bergfink 1 str S.
Vid Sikudden en Skäggdopping
Lubbe skrev den 2 januari, 2021 den 11:56
Toftanäs.11.00. Bläsgås 2. Grågås 40.
Lubbe skrev den 2 januari, 2021 den 09:45
Södergårdsviken.8.45-9.25. Grågås 30. Kanadagås2. Häger 6. Storskarv 2. Skäggdopping 1. Storskrake 11. Gräsand 10. Knipa 5. Fiskmås 1. Gärdsmyg 1. Rödhake1. Sölaryd .Strömstare1.
Roger, Lubbe Lasse O och delvis Pelle, Kent och Åsa skrev den 1 januari, 2021 den 15:12
OSUDDEN Pumphuset: Gråhäger 1 ex, Grågås ca 100 ex, Sädgås 117 str S, Bofink ca 50 ex, Ringduva 33 ex, Stare ca 25 ex, Steglits 2 ex.
TJUTARYD: Vattenrall 1 spelande
Lubbe skrev den 1 januari, 2021 den 13:28
Osudden.Östra viken.12.50. Kungsfiskare 1.
Anders Sällberg skrev den 30 december, 2020 den 12:42
Osudden 12.00-12.20
Grågäss ca 70. Ormvråk 1.
Havsörn 1 (torra trädet SV )
Pelle skrev den 30 december, 2020 den 11:21
ÄVJAN S rv27 10.30: Kungsfiskare 1 ex.
Lubbe skrev den 30 december, 2020 den 11:16
Södergårdsviken.8.45-9.30. Grågås 50. Kanadagås5. Häger 6. Storskarv 2.storskrake 9. Gräsand 19 knipa . Stare 6. Rödhake1.Gärdsmyg 1. Koltrast 1. Ormvråk 25 åkrarna vid Eds gård.
Roger skrev den 30 december, 2020 den 11:12
Tjutaryd-Östra Hult: Skäggmes 1 hane i vassen vid stugorna, Dubbeltrast 1 ex i hösthagen nedanför sågen.
Lubbe skrev den 29 december, 2020 den 11:16
Osudden.9.00-11.00. Lubbe. Lasse O. Mats. Grågås 125. Häger . Sångsvan 6,överflygande. Storskarv 3. Knipa 2. Gräsand 2. Fiskmås 25. Bofink c100. Rörstorpsgatan 11.1 Stenknäck
Lubbe skrev den 28 december, 2020 den 12:50
Osudden.9.20-11.15.Lubbe. Lasse O.Kent. Mats. Havsörn 1. Ormvråk 2.Sparvhök 1. Grågås 100. Kanadagås3. Storskrake 4. Gräsand 5. Storskarv 2. Fiskmås 16. Häger 1. Stare 20. Gråsiska 2. Bofink c100. Sångsvan 1.
Anders Sällberg skrev den 28 december, 2020 den 11:48
Södergårdsviken 11.00-11.20
Gråhäger 1. Skarv 2. Gräsand 6. Knipa 4. Grågäss 38, norr på åkern. Storskrake 15(1hona)
Lubbe skrev den 27 december, 2020 den 09:43
Hörledammen. 9.00-9.40.Sångsvan 23. Vigg 19. Storskrake 2. Knipa 8. Gräsand c300.
Lubbe skrev den 26 december, 2020 den 15:16
Hammargården. Åbykrysset. Slättö. 8.40-10.30.Spetsbergsgås 3. Sädgås c500. Vitkindadgås 25. Kanadagås3. Grågås 20. Sångsvan 6. Knölsvan 4. Blå kärrhök 1hane. Glada 2.Ormvråk 3.
Roger, Lasse D och delvis Kjell och Margit skrev den 26 december, 2020 den 11:22
HÖVS GÅRD-GAREN 9-11: Sångsvan 3 str, Gråhäger 1 ex, Röd Glada 1 ex, Morkulla 1 ex, Björktrast 56 ex, Stare knappt 40 ex.
Öven 31 Björktrastar och 2 Starar vid Bäckaskog.
Lasse Grahn skrev den 26 december, 2020 den 07:29
Hagelstorp Kl 07:20 Kattuggla 1 ex rop.
Lasse Davidsson skrev den 25 december, 2020 den 16:22
Hjälshammar kl 9.53 en ägrett mot norr. Färjansö 10.15-12.30: gråhäger 1 ex, storskarv ett 20tal, sångsvan 7 rastande och 15 sydstr. Sädgås 2 ex, tofsvipa 3 ex, varfågel 1ex.