Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1411 inlägg.
Kent skrev den 13 maj, 2021 den 13:25
FÄRJANSÖ 21-09: Bl. a. Årta 2 par, Rördrom 1 ex, Vattenrall 1 ex, Storspov 1 ex, Morkulla 2 ex, Dubbelbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 8 ex, Drillsnäppa 2 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 4 ex, Svartsnäppa 1 ex, Fisktärna 8 ex, Brunhök 1 par, Gråhäger 1 ex, Kattuggla 1 ex, Sävsångare 2 ex, Rörsångare 2 ex, Gulärla 1 ex.
Erik G skrev den 12 maj, 2021 den 16:49
VRÅEN, VATTENTORNSBACKEN ca 16: Ärtsångare 1 ex sjöng mellan Vråen 2 och HSB-området.
ELJUSSPÅRET, SÖDRA PARKERINGEN: Grönsångare sjunger i dungen andra sidan vägen.
Lubbe skrev den 12 maj, 2021 den 11:33
Gamla Åminne, Källunda.9.30 -10.30. 2 sjungande Skogsduvor. Flera Grön,Löv,Ärt,Trädgårdssångare. Svarthättor,Sv.flugsnappare, 14 Dovhjortar.Vackra Bokskogar nu.
Erik G, Tommy T och Mats J (en stund) skrev den 12 maj, 2021 den 09:14
Glömde skriva att det var igår kväll 21.30-22.20. Ber om ursäkt!
Erik G, Tommy T och Mats J (en stund) skrev den 12 maj, 2021 den 09:10
KROPPSJÖN ca 9.30-10.20: Småfläckig sumphöna hördes direkt när vi kom ut på utsiktsplatsen och hördes ganska nära till vänster sedan hela tiden i kortare och längre perioder. Snart hördes en till längre ut till höger mer avlägset. F.ö. Morkulla, Enkelbeckasin, Skogssnäppa, Trana, Buskskvätta, Lövsångare, Kricka, Knipa, Gräsand, Grågås, Kattuggla, Råbock 3, Fladdermus 2 som kretsade runt framför utsiktsplatsen.
Kjell och Margit skrev den 11 maj, 2021 den 20:11
FÄRJANSÖ 07-12-30: Grönbena 3, rödbena 2, gluttsnäppa 3, storspov 2, fisktärna 5, sångsvan 1, fiskgjuse, röd glada, havsörn ad, ormvråk 4, brun kärrhök 2, ärtsångare, svarthätta, grönsångare, gök, årta hane, några krickor.
Kent skrev den 11 maj, 2021 den 17:07
TINAS Ö-CAMPINGEN: Trädgårdssångare, Grå flugsnappare, Ärtsångare, Törnsångare, Aurorafjäril
Lubbe skrev den 11 maj, 2021 den 09:58
Osudden.Pumphuset.8.30-9.50. Lubbe, Roger. Pelle. Blå kärrhök 1hona, Tornfalk 1.Bivråk 2sträckande. Glada 1.Brunand 1. Sothöna 1. Knölsvan 5överflygande. Gulärla 5.Stenskvätta 2,Buskskvätta 2.
Lubbe skrev den 11 maj, 2021 den 09:47
Toftanäs Båthamn. 9.30. Svarthätta 1. Gluttsnäppa 1. Törnsångare 1. Svarttärna 1.
Ann Andersson skrev den 10 maj, 2021 den 19:39
Göken hörs på Tånnö ö ikväll.
Roger, Lubbe skrev den 10 maj, 2021 den 14:50
SIKUDDEN 04.50-08.30: Smålom 1 str N, Vitkindad Gås 7 str O, Skedand 15 str No + 7 rast, Bläsand 5 str NO, Småskrake 4 ex, Vigg 8 str No, Fisktärna 16 str NO, Lärkfalk 2 ex, Bivråk 1 str N.
SÖDERGÅRDSVIKEN 08.40-11.10: STÄPPHÖK 1ex 2K hona kom inskränkande kl 10.20 och jagade omkring och slog en Skrattmås i kolonin. Vitkindad Gås ca 1140 str NO, Brunand 3 ex, Vigg 13 ex, Bivråk 2 str N, Havsörn 1 ad, Brunhök 1 hane, Röd Glada 1 ex, Törnsångare 1 ex, Buskskvätta ca 10 ex.
Micke T skrev den 8 maj, 2021 den 21:03
Tid 18.15 Ådalen. Småspov 2st, sångsvan 10 st, ormvråk 1st, tofsvipa 6st, trana 1st, Kanadagås 2 st, Ladusvala 4 st, Stare ca 10 st, Bofink 5 st.
Lubbe skrev den 8 maj, 2021 den 16:22
Stomsjö våtmark. 14.45-16.15. Lubbe, Leif E. Smådopping 1. Kricka 25. Knipa 10.Grågås med 2pulli. Sothöna 1. Tofsvipa 2. Mindre strandpipare 1. Drillsnäppa 2. Skogssnäppa 1. Hussvala 2. Ladusvala c30.
Kent skrev den 8 maj, 2021 den 11:42
FÄRJANSÖ 5-10: Vitkindad gås 300 ex str NO (4 flockar), Knölsvan 1 ex, Sångsvan 3 ex, Årta 1 hanne, Skedand 1 par + 1 hanne, Kricka 4 ex, Vigg 1 hanne, Gök 2 ex, Skäggdopping 6 ex, Enkelbeck 10 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 8 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 4 ex, Storlom 1 ex, Storskarv 4 ex mot N, Gråhäger 1 ex, Ägretthäger 2 ex, Fiskgjuse 2 ex, Brunhök 1 hona, Havsörn 2 ex.
Roger och Lubbe skrev den 8 maj, 2021 den 10:29
SIKUDDEN 5.00-10.00: Vitkindad Gås ca 380 str NO, Stjärtand 4 str No, Bläsand 2 str NO, Ägretthäger 1 mot väster, Blåhök 3 honfärgade str N, Silvertärna 14 str NO, Strandskata 1 ex
Lubbe skrev den 7 maj, 2021 den 09:49
Hörle damm. 9.00-9.45. Skedand 2ipar. Kricka c50. Vigg 3. Storskrake 4. Knipa 10. Mindre strandpipare 2. Drillsnäppa 2. Skogssnäppa 2. Fiskgjuse 1.
Erik G skrev den 6 maj, 2021 den 22:29
VATTENTORNET VRÅEN ca 21.10: Morkulla drar längs elljusspåret. F.ö. en härlig konsert av taltrastar och rödhakar.
Roger, Lubbe skrev den 6 maj, 2021 den 10:13
SIKUDDEN 5.20-7.00: Ejder 1 ex 2K hane, Sjöorre 18 ex, Vigg 4 ex, Fisktärna 6 ex, Ärtsångare 1 sj. Inget sträck alls.
SÖDERGÅRDSVIKEN: 1 ex av vardera Bläsgås, Vitkindad gås och Grönsångare
OSUDDEN 9-10: Råka 1 ex, Rör- och Sävsångare 1 ex vardera.
Inga änder eller annat i Vidöstern
Roger skrev den 5 maj, 2021 den 19:06
JUSSÖ: Trädlärka 1 sjungande
SVÄNÖTORNET 16.00-16.30 i regn: Svarthakedopping 2 ex, Havsörn 1 ad, Stjärtand 1 par, Skedand 1 par, Vigg 14 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 5 ex.
Vattenståndet har stigit men det finns fortfarande en del stränder.
HÖRLE DAMM: Bl a Skedand 1 par
STOMSJÖ VÅTMARK med Lasse O: Brun Glada 1 ex
Leif Engquist skrev den 5 maj, 2021 den 16:21
Osudden 14-16
Videstigen: lövsångare, rödstjärt, gransångare
Lekplatsen: svartvit flugsnappare 1 ex
Pumpst: buskskvätta 2 ex, fiskgjuse 1 fiskande.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 den 11:01
Stomsjö våtmark. 9.00-9.45. Lubbe, Roger. Kricka 25. Knipa 6. Tofsvipa 2. Duvhök 1. Forsärla 1överflygande. Svarthätta 1hörd. Svartvit flugsnappare 1. Gransångare 1hörd. Hämpling 2. Dubbeltrast 3. Sothöna 1hörd. Ladusvala c20.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 den 07:37
Södergårdsviken. 06.45-07.30.Bläsgås 2. Grågås 60. Kanadagås 4. Knölsvan 2. Storskarv 1. Bläsand 4 ipar. Vigg 3.Kricka 8. Skäggdopping 6.Drillsnäppa 1. Enkelbeckasin 1. Fiskgjuse 2.Skrattmås c300. Fisktärna 3.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 den 06:41
Tånnö motell. 05.10. Svärta 1hane. Toftanäs. 05.40. Rördrom hördes 3ggr.
Stefan Andersson skrev den 3 maj, 2021 den 21:00
Har saxat följande från artportalen idag: SKRÄNTÄRNA
1 adult födosökande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark
Sm Jimmy Danielsson 15:00-16:00
Roger skrev den 3 maj, 2021 den 09:14
TÅNNÖ MOTELL 6.00: Svärta 1 hane
HJÄLSHAMMARMADEN 7.00-8.20: Smålom 1 str N, Vigg 11 str NO+5 ex rast, Stjärtand 4 ex, Bläsgås 3 ex, Havsörn 1 ex 3K, Silvertärna 4 str NO, Rödbena hörd, Mindre Hackspett 1 trum, Svartvit Flugsnappare 1 sj.
Svarthätta stäng vid Tånnö Pir och Vasagatan. Ärtsångare sjöng vid Rolstorp.
Roger och Ann-Sofie skrev den 2 maj, 2021 den 21:54
KROPPSJÖN 21-21.30: Småfläckig Sumphöna 2 spel, Vattenrall 1 hörd, Skogssnäppa 1 spel.
Sumphönorna började lite försiktigt 21.10 och sedan ordentligt från 21.20
Kjell och Margit skrev den 2 maj, 2021 den 19:26
HINDSEN, MELLAN HINDSEKIND OCH GRANNÄS: Storlom 8, drillsnäppa, spelande orrar, 4+10 tranor, brun kärrhök, glada.
Pelle skrev den 2 maj, 2021 den 12:48
APLADALEN 11.00: Svartvit flugsnappare 1 sj.
ÅKROKEN: Rörhöna 1 ex, röd glada 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 1 ex.
Roger skrev den 2 maj, 2021 den 11:32
SVÄNÖTORNET 05.45-08.30: Havsörn 1 ad, Stjärtand 5 ex, Bläsand 4 ex, Kricka ca 100 ex, Vitkindad gås 50 ex str SO, Svan sp 5 str NO, Svartsnäppa 2 ex, Brushane 21 str O+14 rast, Grönbena 16 ex, Gluttsnäppa 13 ex, Rödbena 9 ex, Mosnäppa 1 str N, Skogssnäppa 1 str N, Storspov 3 ex.
Omsättning på vadare. Brushanarna kom inskränkande och sträckte iväg efter ett tag och de flesta Grönbenorna sträckte också iväg.
Vid Svänö sjöng 2 Göktytor och 1 Grönsångare
ÅDALEN 9.50-9.55: ÄNGSHÖK ad hane jagade omkring över de norra fälten i ca 5 minuter innan den drog vidare mot norr.
Lasse Davidsson skrev den 2 maj, 2021 den 10:18
Färjansö kl 6.15-9.45: årta 1 par, vigg 16 ex, kricka ett 20-tal,glutt 1 ex, brushane 6 + 2+ 11 + 8 ex, några kan ha varit samma, då de för omkring och inte verkade sträcka, samt några rödbenor, ett 10-tal grönbenor, ett par storspov, fiskgjuse, brunhök, vipor och beckasiner mm.
Mikael W skrev den 1 maj, 2021 den 21:43
Kroppssjön: två visslande sumphöns
Conny och Karin skrev den 1 maj, 2021 den 20:30
Maramö: Ringtrast 1ex. hane, Dubbeltrast 4 ex. Rödvingetrast 2 ex. Koltrast 3 ex. Björktrast 6 ex. Taltrast, Röd glada 1 ex. födosökande, Spillkråka 1 ex. St. hackspett 2 ex. hona och hane.
Kent skrev den 1 maj, 2021 den 17:45
FÄRJANSÖ 4.30-8.00: Storskarv 9 ex str N, Vitkindad gås 55 ex str N, Knölsvan 1 ex, Kricka 18 ex, Bläsand 1 par, Vigg 1 hanne, Storspov 1 par, Rödbena 2 ex, Grönbena 8 ex, Enkelbeckasin 10 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Fisktärna 4 ex, Brunhök 1 par, Fiskgjuse 2 ex.
Micke T skrev den 1 maj, 2021 den 15:32
Rödvingetrast 2 st Entita 1 st, björktrast 5 st, kåltrast 3 st plats mellan Hjälshammar och Ulås på några små åkrar nära väg 27
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 den 14:38
Stomsjö våtmark. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse O. Kent. Smådopping 1. Kricka 25. Tofsvipa 2. Svarthätta 1hörd. Hussvala 1.c20 Ladusvala.
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 den 14:34
Osudden pumphuset. 06.30-10.45. Lubbe. Lasse O. Pelle. Roger. Ann-Sofie. Vitkindadgås 33sträckande. Storskarv 9sträckande. Brun Kärrhök 1sträckande. Glada 1. Tornfalk 1. Ormvråk 3. Brun Kärrhök 1stationär. Hämpling hörd. Gulärla 2 ipar. Busksvätta 1. Stenskvätta 1. Grönbena 1 1hörd. Mindre hackspett 1hörd.
Roger skrev den 1 maj, 2021 den 10:38
SIKAVARPEN, FLÅREN 5.20-7.40: Pilgrimsfalk 1 ex, Silvertärna 5 str NO, Småskrake 4 str NO och 3 rastande.
N KYRKOGÅRDEN 9-9.40: Ringtrast 1ex 2K hona, Buskskvätta 1 hane, Steglits sjungande.
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 den 06:37
Toftanäs.05.50. Vitkindadgås 60 rastande. Brun Kärrhök 1hane. Storspov 1.
Kjell och Margit skrev den 30 april, 2021 den 22:08
ÅKROKEN: Rörhöna ett par.
Roger skrev den 30 april, 2021 den 09:57
STOREKULL, HJÄLMARYDSVIKEN: Varfågel 1 ex, Gransångare 4 ex
SLÄTTÖ SAND: Trädlärka 2 sj.
Stefan Andersson skrev den 29 april, 2021 den 20:58
VÄRNAMO 15:30-16:15:
KOMMUNFÖRRÅDET: Strandskata 2 ex på Bufabs tak, Lövsångare 1 sj, Svart rödstjärt 1 ad hane sj.
N.KYRKOGÅRDEN: Lövsångare 1 sj, Svarthätta 1 sj, Rödstjärt 1 sj, Stenknäck 1 ex.
TINAS Ö: Rörhöna 1 par, Kricka 1 par, Lövsångare 1 sj.
MOSSLEDAMMEN 17:30: Sothöna 1 ex.
TJUTARYD 17:50-18:00: Knölsvan 1 ex, Snatterand 1 hane, Skäggdopping 2 par.
Kjell och Margit skrev den 29 april, 2021 den 16:19
FÄRJANSÖ 08-13: Blå kärrhök hane, brun kärrhök hona, rödbena hörd, grönbena 2, ladusvala 1, hussvala 1, tornfalk 3. Övrigt bl a kricka 50, bläsand 2, storspov 2, lövsångare, mindre hackspett, glada, ormvråk, fiskgjuse.
Lasse D skrev den 28 april, 2021 den 22:02
I Gallnås en rastande ringtrast, hane på em.
Kent, Lasse O, Roger, Tommy T, Lars P skrev den 28 april, 2021 den 19:58
OSUDDEN 16-18: Vigg 14 ex, Dvärgmås 1 ex str, Röd glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Brunhök 1 ex, Svartkråka 1 ex, Råka 1 ad, Buskskvätta 1 hanne
Roger skrev den 28 april, 2021 den 12:36
VASAGATAN 22: En VIT STORK sträckte mot norr rakt över tomten kl 11.00! Även 20 Storskarv, ca 15 av vardera Fisk- och Skrattmås, 2 Sparvhökar och en ormvråk samt en del småfågel bland annat en Trädpiplärka och flera Ängspip.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 den 10:55
Hovs Gård. 9.45-10.45.Bläsand 6. Vigg 4. Kricka 8. Sångsvan 4. Trana 6. Häger 1. Skogssnäppa 4. Skogsduva 1. Hämpling 4.Ladusvala 3. Dubbeltrast 3.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 den 08:57
Tånnö motell. 7.30. Sjöorre 6.Småskrake 4. Vigg 8.
Pelle skrev den 28 april, 2021 den 08:54
APLADALSGATAN 08.30: Göktyta 1 ex födosöker på gräsmattan.
Roger skrev den 28 april, 2021 den 08:00
VASAGATAN 22: Rödstjärt och Lövsångare sjunger nu på morgonen.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 den 07:40
Hjälshammar maden 06.00-07.15.Lubbe, Lasse P. Skedand 6,Stjärtand 17,Salskrake 2ipar, Småskrake 5, Bläsand 4,Vigg 8, Brun Kärrhök 1, Glada 1,
Pelle skrev den 27 april, 2021 den 10:07
OSUDDEN 7-9: Brunhök 1 hanne + 1 hona str N, röd glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, skogssnäppa 5 ex str N.
ÖSTRA VIKEN 09.00: Lövsångare 1 sj. Även Videskogen och Apladalen.
ÅKROKEN 09.30: Kungsfiskare 1 ex.
Roger, Lubbe skrev den 27 april, 2021 den 09:14
HJÄLSHAMMARMADEN 6.10-8.50: Snatterand 1 hane, Stjärtand 13 str O + 2 ex, Bläsand 7 ex, Kricka 17 ex, Vigg 4 ex, Småskrake 2 par som kom inflygande, Dvärgbeckasin 3 ex som kanske kom insträckande!, Grönbena 2 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 4 str NO, Storskarv 11 str NO, Blåhök 1 ad hane str N, Brunhök 2-3 ex, Stenfalk 1 str N, Råka 2 str N, Trädpiplärka 1 str N, Ängspip ca 100 str N, Steglits 1 str N, Mindre Hackspett 1 Trum.
Lasse Grahn skrev den 26 april, 2021 den 20:35
Nissafors Hagelstorp. För femte dagen dagen i rad kunde vi se Ringtrast på vår tomt! Idag var det 2 hanar framme mellan 08:00 och 10:30. Mest antal var i Torsdags med 4 stycken samtidigt på gräsmattan!
Pelle skrev den 26 april, 2021 den 17:36
KÄVSJÖN LILLA T 14.45-16.45: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 2 ex, blåhök 1 hona, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, stjärtand 6 ex, kricka 100 ex, rödbena 4 ex. Mager men behaglig skådning.
Roger skrev den 26 april, 2021 den 10:39
TÅNNÖ MOTELL 6.15-6.25: Smålom 1 ex, Fisktärna 2+13 str N, Lövsångare 1 sj.
HJÄLSHAMMARMADEN 6.40-8.15: Blåhök 1 hona str N, Duvhök 1 ex, Storspov 4 str NO, Fisktärna 4 str NO, Råka 1 ad str N.
Lubbe skrev den 25 april, 2021 den 12:09
Stomsjö våtmark. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse O. Tommy S. Duvhök 1. Fiskgjuse 1. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Kricka c50. Drillsnäppa 1. Skogssnäppa 6. Järnsparv 1hörd. Dubbeltrast 2. Ladusvala 6.
Lubbe skrev den 25 april, 2021 den 12:03
Osudden.Pumphuset.06.30-10.45. Lubbe, Lasse O. Kent. Tommy S. TommyT. Erik. Havsörn 1.Röd Glada 1. Brun Kärrhök 1. Fiskgjuse 1. Ormvråk 2. Spetsbergsgås 1. Storspov 10.rastande. Småskrake 3. Vigg 20. Sothöna 2. Ladusvala 1. Gulärla 1. Hämpling hörd. Steglits hörd.
Pelle skrev den 24 april, 2021 den 19:12
STOMSJÖ VÅTMARK 14.30-15.30: Brunhök 1 hanne, röd glada 1 ex, ormvråk 1 ex, krickor, sädesärlor, skogssnäppor samt ladusvala 2 ex.
STOMSJÖDAMMEN 15.30: Smådopping 2 ex, rörhöna 2 ex.
OSUDDEN 16.00-17.00: Havsörn 1 ad, röd glada 3 ex, brunhök 1 ex, sparvhök 1 ex, fiskgjuse 2-3 ex, bläsand 1 hanne.
KÖ, LR, TT, LO, AS skrev den 24 april, 2021 den 13:10
OSUDDEN morgon: Spetsbergsgås, storskarv, fiskgjuse, havsörn, blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök, röd glada, ormvråk, rödbena, storspov, råka, ladusvala, steglits, bergfink.
Anders Sällberg skrev den 23 april, 2021 den 07:34
Draven med TS och ”Bastubröderna” 15.00-17.20
Bläsand2, Storskarv4, Havsörn1 Krickor, Knipor. Fisgjuse1, Ormvråk1, Brun Kärrhök 1 hona , Tranor50-100 i Draven och närliggande åkrar. Rördrom1 sedd pga blåsten så hörde vi den inte locka. Skrattmås fiskmås och trutar i mängder. Inga säkra vadare, svårskådat i den hårda blåsten.
Lubbe skrev den 22 april, 2021 den 08:30
Stomsjö våtmark. 7.30-8.30. Gräsand 25. Knipa 20. Kricka 60. Grågås 6. Drillsnäppa 1. Skogssnäppa 2. Storspov 1överflygande. Tofsvipa 3. Röd Glada 1. Dubbeltrast 3. Rödvingetrast 11. Ängspiplärka 3.
Kjell, Pelle, Lasse D skrev den 21 april, 2021 den 09:13
OSUDDEN PUMPHUSET 06-08.30: Storspov 4, brun kärrhök 3, vigg 2, röd glada, tornfalk, fiskgjuse, ladusvala, steglits 3, strandskata 2, lom (troligen stor-).
Lubbe skrev den 21 april, 2021 den 08:26
Ådalen å Hörledammen. 05.30-07.45. Blå kärrhök 1hane. Röd Glada 2.,Fiskgjuse 1. Ormvråk 1.Storspov 3. Skogssnäppa 2. Sångsvan 2. Trana 49. Dubbeltrast 15. Rödvingetrast 8. Orre hörd.
Kjell och Margit skrev den 20 april, 2021 den 21:23
FÄRJANSÖ 13.30-17.15: Årta 2, skedand 2, stjärtand 2, vigg 10, kricka 50. Ingen rördrom vare sig idag eller igår. Hittade en trolig havsörnsfjäder. Vitsippsbackarna som bäst. Kallt bad men varmt i luften.
Roger & Lubbe skrev den 20 april, 2021 den 11:40
SIKUDDEN 6.00-9.30: Sträck mot NO: Vitkindad gås 70 ex, Storspov 222 ex, Knipa 6 ex, Storskrake 6 ex, Skrattmås 158 ex, Fiskmås 222 ex, Fisk/Silvertärna 7 ex, Storskarv 18 ex. Rastare: Svärta 1 par, Sjöorre 2 par, Stjärtand 4 ex, Skäggdopping 7 ex, Småskrake 2 par, Storlom 5 ex, Havsörn 1 ad och till sist en Stenknäck str N.
Pelle skrev den 20 april, 2021 den 11:37
OSUDDEN 08.30-09.30: Ladusvala 1 ex, skedand 1 par, vigg 2 par, blåhök 1 hona.
BREDASTEN 09.30-10.00: Fiskgjuse 2 ex varav en med tungt byte mot öster, stenskvätta 2 ex.
TJUTARYD igår kväll: Rördrom 1 hörd (några få "inandningar").
HELMERSHUS igår kväll: Blåhök 1 hona.
Kent skrev den 20 april, 2021 den 08:05
HOVS DÄMME kl 6: Bläsand 4 ex, Vigg 8 ex, Kricka 12 ex, Sångsvan 1 par. På fälten runt dammen stod 5 älgar.
Roger skrev den 19 april, 2021 den 17:20
BREDASTEN 17.00: Svart Rödstjärt hane vid byggnaden längst i NO.
Roger skrev den 19 april, 2021 den 13:16
SIKUDDEN 6.30-9.10: Storlom 1 par, Havstrut 1 ad, Stjärtand 32 ex, Småskrake 2 par, Vigg 5 ex. Sträckande mot NO: Stjärtand 39 ex, Bläsand 2 ex, Storspov 235 ex, Myrspov 4 ex med storspovar, Fisktärna 11 ex, Skrattmås 88 ex, Fiskmås 20 ex, Småskrake 1 par, Skogssnäppa/Grönbena 7 ex, Brunhök 1 ex.
SÖDERGÅRDSVIKEN: Stjärtand 8 ex, Vigg 5 ex
TÅNNÖ MOTELL: Sjöorre 1 par
HJÄLSHAMMARMADEN: Snatterand 1 par, Bläsand 3 ex, Kricka 21 ex
Lubbe skrev den 19 april, 2021 den 11:39
Osudden.Pumphuset.06.30-9.45. Lubbe. Lasse O. Spetsbergsgås 1. Bläsand 3. Vigg 15. Skäggdopping 10. Storspov 10sträckande 07.00. Storspov 51sträckande 9.15. Obestämd Änder i 2 flockar 52+20.7.15. Sothöna 1. Blå kärrhök 1hona. Brun Kärrhök 2i par. Fiskgjuse 1. Sparvhök 1. Tornfalk 1. Ormvråk 1. Hämpling hörd. Steglits 2.0
.
.
Pelle skrev den 19 april, 2021 den 11:27
OSUDDEN 09.30-10.30: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hane, sparvhök 1 ex, vigg 15 ex, bläsand 3 ex, snatterand 2 ex, enkelbeckasin 2 ex, nötskrika 5 ex.
Pelle skrev den 18 april, 2021 den 17:53
HOVS GÅRD 13.45: Fiskgjuse 1 ex, vigg 8 ex, kricka 20 ex, gråhäger 1 ex.
KARLSFORS 14.15: Fiskgjuse 2 ex, forsärla 1 hane.
Lasse D skrev den 18 april, 2021 den 12:05
Färjansö 08.50-11.45: havsörn 3 ex, fiskgjuse 1 ex, storspov 1 par samt några enkelbeck, skogssnäppor, bläsänder, krickor mm
Kent, Lasse O, Lubbe skrev den 18 april, 2021 den 11:58
OSUDDEN 6.30-10.30: Dagens art var Storspov; 19 ex rastade och sträckte iväg 7:50, 190 ex str O-NO i tre flockar, största flocken 95 ex 9.05. En 30-flock lågt över Tånnö ö var troligen även storspovar. Efter 9.35 var det slut på spovsträcket.
I övrigt bl.a. Vigg 10 ex, Småskrake 2 ex, Sothöna 2 ex, Snatterand 1 hanne, Mindre hackspett 1 sp, Steglits 1 ex.
Roger skrev den 18 april, 2021 den 10:32
SVÄNÖTORNET 6.40-9.20: Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 2 ex, Duvhök 1 ad slog en kricka, Tornfalk 1 ex, Storlom 1 ad, Stjärtand 7 ex, Bläsand 2 ex, Kricka 150 ex, Årta 2 hanar och 1 hona, Vigg 9 ex, Brunand 1 hane, Bläsgås 1 ad str O med tre grågäss, Skogssnäppa 2 str N, Orre 1 hane flög över sjön samt spel på avstånd, Ringtrast 4 ex. Två av dessa var nog på sträck mot NO på ganska hög höjd och två flög nära förbi tornet.
Christian Sandolf skrev den 17 april, 2021 den 23:24
GNOSJÖ, RENINGSVERKET+GÅRÖSTRÖM 14.40-15.10: Kricka 6 ex, Knipa 4 ex, Rörhöna 2 ex, Sädesärla 2 ex, Forsärla 1 ex, Gransångare 1 sj, Stjärtmes 1 par med bomaterial
Lubbe skrev den 17 april, 2021 den 16:13
Osudden.Pumphuset.13.20-15.15. Lubbe, Lasse O. Pelle. Spetsbergsgås 1.Strandskata 3.Brun Kärrhök 2. Glada 2..Fiskgjuse 1.
Pelle skrev den 17 april, 2021 den 15:50
OSUDDEN: Rättelse: Gårdagens sädgås var sannolikt dagens spetsbergsgås.
Kent skrev den 17 april, 2021 den 12:38
KOMMUNFÖRRÅDET kl 17 igår: Svart rödstjärt 1 ad hanne satt och putsade sig på en skopa nära masten.
Stefan Andersson skrev den 16 april, 2021 den 22:02
BREDARYDS KYRKA 14:50: Turkduva 1 rop.
Pelle skrev den 16 april, 2021 den 20:27
MOSSLEDAMMEN 16.15: Sothöna 2 ex, ingen på bo.
OSUDDEN 16.30-17.30: Röd glada 2 ex, brunhök 1 par i hemmavassen samt två ex på Hjälshammarsidan, sädgås 1 ex, kricka 4 ex, skäggdopping 1 par, storskrake 1 hanne.
Micke T skrev den 16 april, 2021 den 20:17
Kroppsjön kl 11- 15.30 krickor ca 25 st, Rödglada 2 st , Brun kärrhök 1st ad, sångsvan 2 st, Trana 6 st,
Roger skrev den 16 april, 2021 den 11:46
SVÄNÖTORNET 7-8.30: Storlom 1 ex, Stjärtand 5 ex, Kricka ca 150 ex, Vigg 8 ex, Rödbena 5 ex, Storspov 1 spel, Havsörn 1 ad, Duvhök 1 ad, Storskarv 7 str O.
Lubbe skrev den 15 april, 2021 den 11:54
Osudden.Pumphuset.9.15-11.50. Lubbe, Tommy S. Pelle. Brun kärrhök 1hane. Glada 4. Ormvråk 1. Fiskgjuse 1. Strandskata . Tofsvipa 20. Bläsand 11. Vigg 3. Skäggdopping 4. Hämpling hörd.
Lubbe skrev den 15 april, 2021 den 09:05
Ådalen. 7.15-8.40. Ringtrast 1hane. Storspov 2.Orre 1.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 den 18:57
Kommunförrådet. Kl 18.20. Svart Rödstjärt 1hane.
Kjell och Margit skrev den 14 april, 2021 den 14:19
FÄRJANSÖ 9-13: Rördrom, ägretthäger, havsörn 2, fiskgjuse 2, enkelbeckasin 8, blå kärrhök hona, många rödvingetrastar, kricka 60-70.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 den 10:23
Osudden.Pumphuset. 8.30-10.15. Lubbe. Lasse D. Brun Kärrhök 1hane. Sparvhök 1. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Enkelbeckasin 5. Strandskata 1. Skogssnäppa 1. Stenskvätta 1. Fiskgjuse 1.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 den 07:40
Tånnö motell. 06.10.1tutande Rördrom.
Micke T skrev den 13 april, 2021 den 18:08
Plats blåbärsvägen ( röda gården) strandskata ad, 1st tid 06.50 närgången.
Lubbe skrev den 13 april, 2021 den 10:46
Rolstorp. 9.20.4 Gravänder. Osudden.Pumphuset.9.50,-10.45. Snatterand 1hane. Kanadagås 2.Ljungpipare 4. Tornfalk 1. Brun Kärrhök 1hane.
Roger skrev den 13 april, 2021 den 09:53
ROLSTORP 8.30: Gravand 4 ex rastade i sjön utanför södra infarten till Rolstorp. Samma ställe som Mindre Sångsvanarna för någon månad sedan.
Fyra Vattenrallar med grislätet vid Brända Fältet.
Gott om trastar runt Hjälshammar by, dock inget udda.
Lubbe skrev den 12 april, 2021 den 19:23
Tjutaryd kl.18.25. Tutande Rördrom.
Ann Andersson skrev den 11 april, 2021 den 15:51
Stare 9 st
Sjöbo hus, Hånger
Roger skrev den 11 april, 2021 den 11:13
TÅNNÖ MOTELL 7.00: Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad
BRÄNDA FÄTET 7.15: Snatterand 1 hane, Vattenrall 3 hörda, Havsörn 1 aubad
HJÄLSHAMMARMADEN 7.30-9.10: Sjöorre 1 hane, Bläsand 1 par, Kricka 25 ex, Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad, Dubbeltrast 3 str N, Blåhök 1 ad hane str N, Stenknäck 1 str N, Steglits 2-3 ex, Gröngöling och Mindre Hackspett hörda.
BREDASTEN: Hämpling 9 ex, Stenskvätta 2 ex
Micke t skrev den 10 april, 2021 den 17:50
Platts Draven. Kl 10- 13,30. Storspov 3st, storskarv 4st, brun kärrhök 1st , rödglada 1st, Fiskgjuse 1st kungsörn 2st
Roger skrev den 10 april, 2021 den 17:16
TJUTARYDSVIKEN 15:30-16:00: Rördrom 1 tutande, Brunhök 1 par, Bläsand 2 hanar.
STOMSJÖ VÅTMARK: Havsörn 1 subad, Röd Glada 1 ex, Snatterand 1 hane, Kricka 67 ex.
Kjell och Margit skrev den 10 april, 2021 den 11:31
GUSTAVSGATAN: Stenknäck 2
KOMMUNFÖRRÅDET: Svart rödstjärt sj.
PELTOR: Strandskata
Lubbe skrev den 9 april, 2021 den 15:16
Hörle dammen.14.45-15.15. Sångsvan 2. Kanadagås 4. Grågås 2. Gråhäger 1. Fiskgjuse 1. Bläsand 2ipar. Kricka c75. Vigg 4. Knipa 20. Gräsand 50.Stjärtmes 2.
Kent skrev den 9 april, 2021 den 11:47
STOMSJÖ VÅTMARK kl. 10: Kricka 65 ex, Snatterand 2 hannar, Fiskgjuse 1 ex
Kent skrev den 8 april, 2021 den 13:58
FÄRJANSÖ 7-11: Knölsvan 1 par + 4 str, Rördrom 1 ex, Kricka 20 ex, Enkelbeckasin 15 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Skogssnäppa 3 ex, Storspov 1 sp, Havsörn 1 3K, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 2 ex, Sparvhök 2 ex (varav en med byte), Sånglärka 2 sj.
Lubbe skrev den 8 april, 2021 den 11:48
Osudden.Pumphuset. 8.30-11.00. Lubbe, Ragnhild, Anders. Havsörn 2. Brun Kärrhök 1hane. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Sparvhök 1. Skäggdopping 5. Knölsvan 4 sträckande. Storskarv 5. Hämpling 1. Steglits 2.
Roger skrev den 8 april, 2021 den 10:06
RUSAREBO 7-8: Vitkindad Gås ca 70 str O, Mindre hackspett 1 trum.
SÖDERGÅRDSVIKEN: Fiskgjuse 2 ex, Gransångare 1 sj.
VASAGATAN 22 kl 9.40: Fiskgjuse 1 str N, Strandskata hörd
Roger skrev den 7 april, 2021 den 09:25
ÄVJAN VID ENEHAGSSKOLAN 9.00: Rörhöna 1 hörd, Forsärla 1 par, Stjärtmes 1 par med bomaterial från en trasig basketkorg.
Tånnö motell 1 Smålom och en Brunhökshane vid Brända Fältet.
Lubbe skrev den 7 april, 2021 den 07:53
Hörle damm. 06.50-07.50. Stjärtand 1hane. Kricka 30. Gräsand 25. Vigg 11. Knipa 25. Sångsvan 2. Kanadagås 6. Fiskgjuse 1. Skogssnäppa 8.
KÖ, LGR, JTT skrev den 6 april, 2021 den 13:37
OSUDDEN 7-10: Havsörn 3 äldre, Röd glada 3 ex, Brun kärrhök 1 ex, Duvhök 1 ex, Gråhäger 4 ex, Smålom 2 ex, Sothöna 3 ex, Vattenrall 1 ex, Råka 1 ex, Steglits 1 ex.
Lubbe skrev den 6 april, 2021 den 10:46
Stomsjö våtmark. 10.00-10.40. Snatterand 2hannar. Kricka 25. Knipa 2. Gräsand 10. Grågås 3. Tofsvipa 3. Ormvråk 1. Skrattmås 9.
Anders Sällberg skrev den 5 april, 2021 den 18:06
Osudden 15.45-17.00
Brun kärrhök hane. Röd glada1. Stenfalk 1 hane. Livskryss för mej.
28 sträckande ljungpipare mot N
Steglitser,Bergfinkar och Bofinkar flög omkring i stubben vid stugorna. I övrigt håller jag med Pelle, mer vinter än sommar.
I går em såg jag en fjällvråk mellan badhuset och Ture Sällbergsgatan
Pelle skrev den 5 april, 2021 den 14:08
MOSSLEDAMMAN 10.00: Sothöna 1 par varav en sannolikt på bo.
FÄLTEN N27: Ljungpipare 15 ex rast, röd glada 1 ex.
OSUDDEN 10.30-11.30: Havsörn 1 ex, gråhäger 1 ex, kricka 20 ex, sädesärla 3 ex. Mer vinter än vår.
Lubbe skrev den 4 april, 2021 den 13:25
Stomsjö våtmark. 11.00-11.30. Lubbe å Lasse O. Stjärtand 4 I par. Snatterand 2 hannar. Kricka 25. Gräsand 10. Skogssnäppa 2.
Kent m.fl. skrev den 4 april, 2021 den 11:09
OSUDDEN 7-9:30: Knölsvan 7 ex str N, Storskarv 30 ex str N, Brun kärrhök 3 ex, Vattenrall 1 ex. I övrigt onödigt lugnt med tanke på SV vinden.
Roger skrev den 4 april, 2021 den 09:32
BRÄNDA FÄLTET 8.15-8.45: Vitkindad Gås 47 str SO, havsörn 1 subad, Storspov 1 par.
Lubbe skrev den 4 april, 2021 den 07:45
Södergårdsviken.06.30-07.30. Brun Kärrhök 1hane. Ormvråk 1. Smådopping 1. Skäggdopping 6. Kricka 12. Storskarv 2. Storskrake 9. Knölsvan 2. Kanadagås 6.
Lubbe skrev den 3 april, 2021 den 18:40
Osudden.Pumphuset.06.00-9.40.Lubbe. Lasse O. Kent. Havsörn 1. Brun Kärrhök 2ipar. Duvhök 1. Sparvhök 1. Fiskgjuse 1. Röd Glada 3. Ormvråk 1. Bläsand 3. Vigg 1. Kricka 5. Knipa 5. Skäggdopping 6. Sothöna 2. Storskarv 4. Knölsvan 2överflygande. Steglits 4. Stenskvätta 1. Sädesärla 4. Ängspiplärka 2överflygande. Bofink c300. Bergfink 10. Gransångare 1hörd. Gröngöling 1. Havstrut 2.
Lars skrev den 3 april, 2021 den 16:06
Ett påsktips kanske:
SLU Artdatabanken har lanserat en bevakningsfunktion på inrapporterade fynd till Artportalen. Man kan alltså få ett mail så fort någon (läs allmänheten) rapporterar något ovanligt i ett valt område. Har inte testat detta ännu, men hade man haft en bevakning aktiverad för en månad sedan hade man nog inte missat att det var en stripgås i Rydaholm 10 mars!
https://bevakningar.artfakta.se/bevakningar
Lubbe skrev den 2 april, 2021 den 11:59
Osudden.Pumphuset. 06.20-11.30. Lubbe +10 andra. Brun Kärrhök 1. Röd Glada 2. Ormvråk 1. Fiskgjuse 1. Gråhäger 1. Knölsvan 2. Trana 1. Bläsand 5. Vigg 4. Kricka 5. Sothöna 2. Storlom 1. Skäggdopping 5. Steglits 3. Ängspiplärka 3. Bofink c300. Bergfink 5. Sävsparv 5. Sädesärla 5. Storspov 1hörd. Gransångare flera. Vattenrall 1hörd. Kanske glömt något? Glad påsk på er alla 😀
Sven skrev den 2 april, 2021 den 09:53
Min fågelmatning 9.30: Grönsiska 8ex, Stjärtmes 1ex, Stenknäck 1ex, Bergfink 1ex, Domherre 4ex, st. Hackspett 1ex, några Bofinkar och mesar. Allihopa samtidigt!
Erik G skrev den 1 april, 2021 den 20:39
KARLSFORS ca 15.30: Gärdsmyg, Talltita sång, Rödhake, Forsärla 2, Entita.

HÖRLE DAMM: Gräsänder, Knipor, Krickor, Sångsvan 2, Kanadagås 2, Grågås 2, Skogssnäppa 3 på revlarna.

ÅDALEN: Dubbeltrast, Stare, Blå kärrhök 1 hane, Spillkråka 1, Storspov 3.
Mats Johansson skrev den 1 april, 2021 den 20:19
PROSTSJÖN KL 19 Svarthakedopping 1 ex
Lubbe skrev den 1 april, 2021 den 12:32
Glömde 3 Fasan hönor.
Lubbe skrev den 1 april, 2021 den 12:25
Osudden.Pumphuset.Helmershus.8.30-11.45. Lubbe, Pelle, Tommy S. Skedand 4. Kricka 40. Bläsand 8. Gräsand 25. Vigg 20. Sothöna 21. Skäggdopping 25. Gråhäger 1. Knipa 25. Brun Kärrhök 2 ipar. Sparvhök 5. Ormvråk 6. Fiskgjuse 1. Tornfalk 1. Råka 6 överflygande. Stenskvätta 4. Steglits 1. Gransångare 1hörd. Skogssnäppa 1. Havstrut 2. Massor av Skrattmås.
Lubbe skrev den 1 april, 2021 den 12:10
Östra sidan på Vidöstern. 6.40-8.15. Brun Kärrhök 1 Gona. Sparvhök 2. Ormvråk 2. Storspov 1. Skogssnäppa 1. Skäggdopping 10.
Lasse Grahn skrev den 1 april, 2021 den 06:32
Nissafors Hagelstorp: 2 nätter i rad har det hörts Sjöorrar sträckande åt Nordost!
Pelle, Lubbe och Anders S skrev den 31 mars, 2021 den 13:06
OSUDDEN 10-12: Röd glada 3 ex, tornfalk 3 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 5 ex, trana 2 ex, skäggdopping 20 ex, sothöna 3 ex, vattenrall 1 ex, vinterhämpling 1 ex.
Lubbe skrev den 31 mars, 2021 den 10:21
Stomsjö våtmark. 9.40-10.15. Stjärtand 4I par. Snatterand 1. Kricka 28. Knipa 8. Gräsand 20. Grågås 4. Forsärla 1. Ängspiplärka 2. Grönsiska 4. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 31 mars, 2021 den 09:22
Hörle damm- Ådalen. 7.00-9.15. Hörle. Grågås 6. Kanadagås 2. Sångsvan 2. Fiskgjuse 1. Skogssnäppa 3. Knipa 25. Kricka 10. Ådalen. Trana 29. Sångsvan 2. Dubbeltrast c25. Rödvingetrast 25. Björktrast 15. Koltrast 4. Finkar flera hundra. Trädlärka 1spelande. Gulsparv 10. St.hackspett 2. Spillkråka 1. Sparvhök 1.
Kent skrev den 30 mars, 2021 den 19:38
NEDERBY: Röd glada 1 ex
En kvart senare Röd glada 1 ex vid Golfbanan. Kanske samma?
Lubbe skrev den 30 mars, 2021 den 12:11
Stomsjö våtmark. 9.30-10.30. Lubbe å Pelle. Stjärtand 4 I par. Snatterand 1. Kricka 20. Knipa 6. Gräsand 30. Grågås 2. Skogssnäppa 1. Grönsiska 1.
Roger skrev den 30 mars, 2021 den 10:20
KARLSFORS: Forsärla 1 par
HOVS GÅRD: Bläsand 5 ex, Salskrake 1 hona, Kricka ca 15 ex, Ljungpipare 3 ex, Skogssnäppa 2 ex.
Lubbe skrev den 30 mars, 2021 den 08:57
Södergårdsviken.8.00-8.50. Grågås 60. Kanadagås 6. Knölsvan 2. Trana 2. Storskrake 8. Knipa 8. Gräsand 5. Skäggdopping 6. Skratt å Fiskmås hundratals. Ormvråk 1. Taltrast 1. Sävsparv 2.
Stefan Andersson skrev den 29 mars, 2021 den 18:55
FORSHEDA 14:20: Trana ca 35 ex str N, trots regn!
Roger skrev den 29 mars, 2021 den 10:12
NÖBBELE: Råka 3 ex
HJÄLSHAMMARMADEN: Havstrut 2 ad
PUMPHUSET: Skärpiplärka 1 ex på stranden, flög sedan iväg någonstans. Även Tornfalk och Enkelbeck.
Roger skrev den 28 mars, 2021 den 12:20
KÄVSJÖN 9.30-11.00: Bläsgås 19 str O, Vitkindad Gås 6 str N, Havsörn 3 ex, Fjällvråk 2 ex, Sparvhök 5 str N, Fiskgjuse 1 str N, Skedand 1 par, Stjärtand 2 hanar, Kricka ca 200 ex, Bläsand 9 ex, Knölsvan 3 ex+4 str N, Storspov 2 ex, Tornfalk 1 ex, Stjärtmes 1 par bobyggande.
Lars Norgren skrev den 28 mars, 2021 den 10:50
DRABANTERÖRGATAN: I går kväll vid 22 tiden sjöorre 2 flockar sträckte över huset med några minuters mellanrum.
Mats Johansson skrev den 27 mars, 2021 den 18:43
STOMSJÖ VÅTMARK kl 15 Snatterand 1 ex Stjärtand 4 ex Kricka 26 ex
STOMSJÖ DAMMEN Smådopping 1 ex
Egert Fransson skrev den 27 mars, 2021 den 18:42
Hej igen!
Mats ringde nyss o min ryggsäck var inställd i pumphuset av honom o någon till. Ska till Store Mosse i morgon o tar omvägen förbi pumphuset. Tack för hjälpen! /Egert
Egert Fransson skrev den 27 mars, 2021 den 18:26
Hej!
Jag måste ha glömt min lilla ryggsäck i förmiddags. En blå och svart Haglöfs o ställd invid SO hörnet på pumphuset. Någon som sett eller tagit hand om den? Isf. sms:a mig på 070-586 56 52. Tack på förhand. /Egert
Lubbe skrev den 27 mars, 2021 den 15:36
Osudden pumphuset. 13.20-15.00. Lubbe å Lasse O. Brun kärrhök 1hane. Tornfalk 1. Röd Glada 2. Ormvråk 2. Sparvhök 1. Trana 20sträckande. Sädesärla 2.
Kjell och Margit skrev den 27 mars, 2021 den 12:20
VIDESTIGEN OCH OSUDDEN: Trummande mindre hackspett, dels i Videskogen, dels bakom båtklubben. Sjungande taltrast och rödvingetrast.
VäFK, 19 personer skrev den 27 mars, 2021 den 11:12
OSUDDEN 7-11: Sångsvan 6 str N, Trana 25 str N, Blåhök 1 ad hane, Röd Glada 3 ex, Tornfalk 1 hona, Bläsand 5 ex, Skäggmes 2 ex högt över vassen, Skärpiplärka 1 ex kom inskränkande vid 10.10 och rastade på den plöjda åkern utmed vassen, Gransångare 1 ex, Steglits 2 ex, Hämpling 1 ex, Sånglärka 60 ex, Bergfink 2 ex bland ett par hundra bofinkar.
Bra nära noll sträck men korven smakade bra och parkeringen blev vederbörligt invigd.
Lubbe skrev den 26 mars, 2021 den 18:37
Tillägg till Rogers inlägg. Sädesärla 1överflygande. Tornfalk 1.
Roger skrev den 26 mars, 2021 den 17:54
BREDASTEN 10.30-11.00: Trädlårka 4 sjungande plus ett ex. Sånglärka 2 sjungande, Varfågel 1 ex.
Osudden på eftermiddagen med Lubbe, Lasse O, Egert och Weine, Nogge: Trana 295 str N, Sångsvan 15 str N, Strandskata 3 ex, Skogssnäppa 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 26 mars, 2021 den 16:29
FÄRJANSÖ 9.15-12.30: Rördrom, tutade då och då i Gorrsundet, ägretthäger, havsörn, mobbad av glada, ängspiplärka sj, enkelbeckasin, storspov 2, taltrast sj, bofink sj +, kricka 40, tofsvipa 50, transträck kanske 75 totalt, stare ++, blommande blåsippa, vitsippa och vårlök men få ex. Mycket vildsvinsskador.
BÅTLÄGET skogssnäppa, hämpling
BREDASTEN trädlärka sj.
Lasse D skrev den 26 mars, 2021 den 14:53
En smådopping i Stomsjö våtmark också.
Lasse D skrev den 26 mars, 2021 den 14:42
Smådoppingen är på plats i Stomsjödammen, en yngre havsörn kretsar därovan.
Stefan Andersson skrev den 26 mars, 2021 den 14:42
SLÄTTÖSAND 12:10-12:50: Trana 43 str N, Trädlärka 1 sj + 2 ex, Dubbeltrast 3 ex, Tofsmes, dessutom Röd glada 1 ex vid Slättö by.
Roger, Lubbe skrev den 26 mars, 2021 den 13:13
HJÄLSHAMMARMADEN 7.00-9.40: Smålom 1 ex, Salskrake 1 hane, Storskarv 48 str NO, Trana 152 str N, Dubbeltrast str N, Grönsiska 2 str N, Steglits 1 str N, Rödvingetrast 2 ex. Tämligen dött på himlen idag.
Anders Sällberg skrev den 26 mars, 2021 den 12:58
Pumphuset. 10.15-11.50
Anders TT, delvis TP och Lubbe.
28 Tranor. Ormvråk 2. Röd glada 1.Tornfalk1.
Smådopping1. Tofsvipor ca 50. Starar ca 75. Bofink 35. Grågäss 20. Gräsänder, Knipor, storskrake, måsar och Skrattmåsar i sjön TT såga ett par Vinterhämpling vid ASS
Lubbe skrev den 26 mars, 2021 den 12:29
Karlsfors. 11.45-12.20. Forsärla 1. Tjäder 1hane. Spillkråka 1. Mindre hackspett 1hörd. Större Hackspett 2. Stjärtmes 2.
Pelle skrev den 25 mars, 2021 den 13:40
KÄVSJÖN LILLA T 10.00-11.30: Fjällvråk 2 ex, storspov 2 ex instr, strandskata 1 ex, snatterand 3 ex, vigg 25 ex, brunand 5 ex. Sträck av gäss, tranor och svan.
Lubbe skrev den 25 mars, 2021 den 12:28
Osudden pumphuset. 9.15-12.00. Lubbe, Lasse D. 3xTommy. Snatterand 6. Vigg 11. Bläsand 20. Salskrake 3. Kricka 25. Ägretthäger 1. Trana 4sträckande. Storskarv 60sträckande. Storskrake 10. Gräsand 25. Grågås 30. Tofsvipa 25. Skogsduva 4 sträckande. Sångsvan 6 sträckande. Dubbeltrast 14 sträckande. Havsörn 1. Röd Glada 1. Ormvråk 5 sträckande.
Roger skrev den 25 mars, 2021 den 11:55
HJÄLSHAMMARMADEN 7.30-11.15: Sträckande: Havsörn 1 ad mot V, Duvhök 1 ex, Storskarv 132 ex, Trana 44 ex, Knölsvan 9 ex, Sångsvan 6 ex, Storskrake 26 ex, Stenfalk 1 hona, Tornfalk 1 ex, Gråhäger 2 ex, Ringduva 1040 ex, Dubbeltrast 25 ex. Rastare: Bläsand 32 ex, Snatterand 8 ex, Vigg 11 ex, Salskrake 1 par, Havsörn 2 ad+subad, Gröngöling 2 ropande, Skärpiplärka 1 ex kom insträckande kl 10.00 men vände vid fyren och kom tillbaka och landade i södra delen av maden.
Pelle, Lasse O och Roger skrev den 24 mars, 2021 den 19:40
OSUDDEN 16.30: Ägretthäger 1 ex gick ner i vassviken närmast dikesmynningen.
Anders Lindström skrev den 24 mars, 2021 den 17:56
Vidöstern,Östra hult 13:30
Salskrake 4 par.
Roger skrev den 24 mars, 2021 den 17:38
KÄVSJÖN LILLA TORNET 15.30-16.30: Vigg 17 ex, Bläsand 5 ex, Fjällvråk 3 ex, Röd Glada 1 ex, Råka 2 ex, Hämpling 4 ex.
Stora tornet är stängt för renovering av hissen. Tar väl några dagar till.
Lubbe skrev den 24 mars, 2021 den 12:38
Östra sidan på Vidöstern ner till Toftanäs.06.10-08.15.Havsörn 2. Duvhök 1. Ormvråk 2. Salskrake 2i par. Bläsand 3. Storskrake 12.Knölsvan 2. Grågås, Kanadagås. Hämpling 2.Skrattmås 50.
Roger, Kjell, Margit, Lubbe, Tommy S, Ragnhild skrev den 24 mars, 2021 den 11:59
OSUDDEN 7.40-11.10: Salskrake 3 hanar, 2 honor, Sothöna 3 ex, Kricka 46 ex, Bläsand 5 ex, Enkelbeck 1 ex, Havsörn 1 ad, Strandskata 2 ex, Duvhök 1 ad. Sträckande: Storskarv 73 ex, Grågås 127 ex, Bläsgås 11 ex, Mindre Sångsvan 1 ad med 16 sångsvanar, Sångsvan 119 ex, Tofsvipa 31 ex, Gråhäger 3 ex.
Pelle skrev den 24 mars, 2021 den 10:37
APLADALEN 10.10: Rörhöna 1 ex simmade uppströms i ån strax nedströms jvg-bron.
Kjell skrev den 23 mars, 2021 den 21:15
MJOGARYD 18-20.30: Kattuggla 3, sträckande morkulla, taltrast.
Pelle och Lasse O skrev den 23 mars, 2021 den 17:54
OSUDDEN 16.30-17.30: Salskrake 3 hannar och 1 hona, kricka 4 ex, brunand 1 hanne, skäggdopping 2 ex, röd glada 2 ex.
Kjell och Margit skrev den 23 mars, 2021 den 14:50
FÄRJANSÖ sundet vid båtläget: Skäggdopping 2 st
Roger, Lasse D, Tommy T och S, Lubbe skrev den 23 mars, 2021 den 12:28
OSUDDEN 7.45-11.00: Sträck: Sångsvan 39 ex, Trana 87 ex, Gråhäger 2 ex. Rastande: Smålom 1 ex, Salskrake 1 hane, Bläsand 3 ex, Knipa 19 ex, Strandskata 1 ex, Storspov 1 ex, Duvhök 1 ex 2K hane, Havsörn 1 subad, Havstrut 1 ad, Steglits 2 ex.
Lubbe skrev den 23 mars, 2021 den 09:10
Sölaryd. Strömstare1. Stjärtmes 5. Eds Kvarn Strömstare1.
Lubbe skrev den 23 mars, 2021 den 08:29
Södergårdsviken.06.20-08.00. Grågås 80. Kanadagås2.Knölsvan 2. Gråhäger2. Storskarv 2. Salskrake 2i par. Storskrake 15. Kricka 3. Knipa 10. Gräsand 15. Havsörn 1. Kungsfikare 1 vid vallen. Skogsduva 1. Sävsparv 2.
Roger skrev den 22 mars, 2021 den 19:18
KÄVSJÖN 15.30-16.40: Sträck: Trana 71 ex, Sångsvan 41 ex varav 14 gick ner i Horssjön, Mindre Sångsvan 23 str O, Havsörn 1 Sudad, Röd Glada 1 ex. Rastande: Brunand 1 hane, Kungsörn 1 adult, Havsörn 1 ex 2K som åt på något, Varfågel 1 ex, Stjärtand 2 hanar, Hämpling 1 ex.
Utöver tidigare rapporterade tranor, även 52 ex över Lidl kl 18.20
Kjell, Margit, Roger skrev den 22 mars, 2021 den 18:55
AMERIKAOMRÅDET: Sträck mot norr av tranor 70 st 14:49 samt 26 st 16:30
Leif E skrev den 22 mars, 2021 den 18:04
Hagagatan 1750-1800:
Norrsträckande tranor i tre flockar ca 75 + 40 +33.
Därtill sjungande koltrast för första ggn i år.
Erik G skrev den 22 mars, 2021 den 16:01
SÖDERGÅRDSVIKEN ca 8.40-10: Grågås, Kanadagås, Knipa, Storskrake, Knölsvan 2, Sångsvan 2, Skäggdopping 1, Skrattmås 3, Grå häger 1, Trana 15 kom sträckande från S och cirklade runt några varv innan de försvann, Gräsand, Kungsfågel några i granarna vid tornet, Blåmes, Kråka, Kaja.
PINNAREKULLA ca 10.15-11: Grågås, Kanadagås, Gräsand, Knipa, Kricka, Bläsand 1 hona, Sädgås 2, Trana 2, Enkelbeckasin 2, Gulsparv, Nötväcka hörs.
BREDASTEN ca 11.20-11.40: Havsörn 2 kretsade över skogen N 27:an, Korp 1, Sånglärka 2, Trädlärka 1 satt och sjöng mellan Doxa Plast och nya området.
Tommy T gm Pelle skrev den 22 mars, 2021 den 12:56
STOMSJÖ 21/3 kl. 13.00: Brun glada 1 ex.
Pelle skrev den 22 mars, 2021 den 12:54
BREDASTEN 11.00-11.30: Trädlärka sj vid Kabe, Nya Bredasten och vid Itab, havsörn 1 ad, sparvhök 2 ex.
Roger skrev den 22 mars, 2021 den 11:23
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-10-15: Sträck mot N-NO: Grågås 98 ex, Bläsgås 22 ex, Ob Gäss 46 ex, Sångsvan 17 ex, Knölsvan 2 ex, Storskarv 96 ex, Trana 11 ex, Skrattmås 30 ex, Dubbeltrast 1 ex, Hämpling 1 ex, Grönsiska 2 ex. Rastande: Mindre Hackspett 1 trum, Salskrake 1 par, Bläsand 2 par.
BREDASTEN 10.30-11.00: 1 par Trädlärka i fin sångflykt. Även 2 sjungande Sånglärkor
Pelle skrev den 21 mars, 2021 den 19:19
FÄLTEN N27 16.30: Ljungpipare 38 ex rast.
Lasse D skrev den 21 mars, 2021 den 19:02
En trädlärka sjöng vid nya ökenområdet vid Bredasten mitt på dagen.
Roger skrev den 21 mars, 2021 den 16:21
Igen får bildstudier ändra svansiffrorna för morgonen. En flock med 10 ex kl 07:31 och en flock med 26 ex kl 07:47 var också Mindre Sångsvanar utöver flocken med tre som kom strax innan 26-flocken.
Anders Sällberg skrev den 21 mars, 2021 den 13:23
Fallet vid Finnvedsvallen 11.15
Kungsfiskare 1. Trädkrypare 3.
Osudden 12.45
Flyguppvisning av Ljungpipare 1ex.
Lubbe skrev den 21 mars, 2021 den 12:48
Tillägg till Rogers inlägg, Trädlärka 1 sträckande.
Roger m fl skrev den 21 mars, 2021 den 10:12
OSUDDEN 7.45-10.00: Mindre Sångsvan 3 str O, Sångsvan 116 str N-O, Storskarv ca 115 str N, Havsörn 2-3 ex, Storskrake 11 str N, Strandskata 1 ex, Röd Glada 3 ex, Trana 24 str N, Bläsand 2 ex, Snösparv 7 ex, Tornfalk 1 ex.
Lubbe skrev den 20 mars, 2021 den 14:08
Hörledammen, Ådalen. 11.50-14.00. Sångsvan 2. Kanadagås3. Grågås 3. Trana 49.Bläsand 1. Vigg 4. Knipa 20. Gräsand 50. Storskrake 14.Tofsvipa 20. Ljungpipare 17. Ormvråk 1. Dubbeltrast 6. Rödvingetrast 2. Björktrast 10. Tofsmes 1. Talltita 2. Stjärtmes 4. Gröngöling 1.
Roger skrev den 20 mars, 2021 den 12:09
HJÄLSHAMMARMADEN 06:45-07.45 med Lubbe: Sångsvan 26 str NO, Storskarv 19 str No, Bläsand 3 ex.
KÄVSJÖN 8.10-9.30: Havsörn 1 ad, Fjällvråk 1 ex, Sångsvan 11 str NO och 6 rast, Gräsand ca 100 ex, Kricka 12 ex, Vigg 13 ex, Grågås 71 str N, Småskrake 1 hane str V, Snösparv 6 ert V
OSUDDEN 10-11.30 med Lubbe, Anders S, Pelle och Erik: Strandskata 1 ex, Röd Glada 2 ex, Tornfalk 1 ex, Knölsvan 27 str N, Hämpling 2 ex, Snösparv 5 ex
Kjell, Mats, Kent, Tommy, Lubbe skrev den 20 mars, 2021 den 08:44
OSUDDEN PUMPHUSET 06.30-08: Snösparv 7, ljungpipare 35, sångsvan 10 NO, bofink 100+ tofsvipa 25, bläsand några, storskrake 10-15, kricka 4, gråtrut 15, trana, stare, sånglärka, sävsparv, grågås ngr.
Pelle skrev den 19 mars, 2021 den 18:02
FÄLTEN N27 17.00: Ljungpipare 40 ex kringflygande och rastande.
Ann Andersson skrev den 19 mars, 2021 den 16:34
6 st i 3 par kom inflygande från syd o landar på sjön, anslöt till de andra 2 saltskrakarna.
Ann Andersson skrev den 19 mars, 2021 den 16:29
Salskrake ett par, simmar o dyker i iskanten sjöbohus Hånger. 16.25
Lubbe skrev den 19 mars, 2021 den 11:58
Osudden.Pumphuset.10.00-11.15.Lubbe . Tommy S. Grågås c200. Kanadagås 25. Knölsvan 3sträckande. Trana 33 sträckande. Storskrake 8. Havsörn 2. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Strandskata 1. Tofsvipa 75. Ljungpipare 4. Sånglärka c100. Vid Tånnö.Råka 1stationär.
Lubbe skrev den 19 mars, 2021 den 09:04
Södergårdsviken.8-8.30. Skäggdopping 2. Storskrake 8. Knipa 4. Gräsand 6. Gråhäger 1. Grågås c200. Kanadagås 25. Knölsvan 2. Dubbeltrast 1. Pinnarekulla. Havsörn 3. Kricka 3. Trana 2. Knölsvan 3sträckande.
Kjell och Margit skrev den 19 mars, 2021 den 07:30
TÅNNÖ igår den 18.3: När vi åkte hem efter att ha tittat på mindre sångsvanarna vid Rolstorp så såg vi råkan som Roger larmade vid Tånnö, samt två skrattmåsar. Vid Färjansös norra del ett salskrakpar på förmiddagen.
isac Dahlström skrev den 18 mars, 2021 den 19:03
Rolstorp 18:40 tillkom 33 stycket mindre sångsvanar till den lilla gruppen på 13 så totalt 46 mindre sångsvanar
Lubbe skrev den 18 mars, 2021 den 12:15
Lagan vid Koloni området. Kl 11.30. Kungsfiskare 1.
Roger skrev den 18 mars, 2021 den 10:50
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-10-30: Sträck mot N-NO: Storskarv 58 ex, Trana 28 ex, Bläsgås 1 ex, Grågås 77 ex, Sångsvan 36 ex, Knölsvan 3 ex, Sångsvan sp 50 ex i tre flockar, Tofsvipa 47 ex, Skrattmås 15 ex. Rastande: Skäggdopping 2 ex, Bläsand 1 ex, Strandskata 1 ex, Gröngöling 1 rop, Mindre Hackspett 1 rop, Röd Glada 2 ex.
Anders Sällberg skrev den 17 mars, 2021 den 22:40
Södergårdsviken 10.30-11.15
Skrattmås 3. Gråhäger 1. Storskrake 2 par. Skäggdopping 1 par. Knölsvan 2.
Knipa 6. Grågäss ca 70. Kanadagäss ca20. Gräsand 6. Starar många.
På hemväg 4 Tranor på Ulås ängar.
Roger, Lasse O, Kent skrev den 17 mars, 2021 den 18:25
OSUDDEN 15.30-17.30: Havsörn 2 ad, Trana 38 str N, Bläsgås 17 str N, Sångvan 63 str NO I en flock, Strandskata 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 17 mars, 2021 den 16:47
Ådalen em: 27 ljungpipare och lika många tofsvipor.
Lubbe skrev den 17 mars, 2021 den 12:14
Stomsjö våtmark. 10.30-11.00. Gräsand 35.Kricka 1. Knipa 2. Grågås 2. Kanadagås 2. Ormvråk 1. Korp 10. 2 Korsnäbbar hörda.
Roger, Lubbe skrev den 17 mars, 2021 den 11:30
HJÄLSHAMMARMADEN 6.45-10.15: Mindre Sångsvan 18 str NO, Sångsvan 84 str N-NO, Knölsvan 7 str N, Grågås 281 str N, Kanadagås 24 str N, Trana 22 str N, Storskarv 21 str NO, Skogsduva 2 str NO, Steglits 2 ex, Mindre Hackspett 1 ex, Röd Glada 1 ex.
Kjell skrev den 16 mars, 2021 den 18:50
OSUDDEN idag: Tar tillbaka mina sångsvanar, mindes fel på antalet, det kan ha varit de 35 mindre sångsvanar som Roger såg från andra hållet.
Kjell med flera del av tiden skrev den 16 mars, 2021 den 13:42
OSUDDEN 08.00-10.30: Havsörn 2, sträckande sångsvanar 57, röd glada 2, ormvråk, tofsvipa 30, bofinkar, sånglärkor, sparvhök.
Lubbe skrev den 16 mars, 2021 den 12:07
Östra sidan på Vidöstern ner till Toftanäs.06.15-07.45. Bläsgås 12.Vitkindadgås 1. Kanadagås 50. Grågås många. Knölsvan 9sträckande. Sångsvan 6 sträckande. Salskrake 2 i par. Skäggdopping 4. Havsörn1 stationär. Tofsvipa 50.
Roger skrev den 16 mars, 2021 den 11:55
Kollar just på mina bilder av 35-flocken med Sångsvanar och det ser ganska klart ut som Mindre, säkert samma flock som Lars hörde strax efter över stan. Vi hade väldigt bra ljus på dom och det gjorde nog att näbbarna såg gulare ut än vad dom i verkligheten var. Halsarna ser i alla fall klart korta ut. Någon var vid pumphuset samtidigt och bör ha sett/hört flocken....
Roger och Lubbe skrev den 16 mars, 2021 den 11:36
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-11-00: Bläsgås 48+7 str NO, Sädgås 40 ex str N, Sångsvan 35+4 str NO, Havsörn 2 ex, Röd Glada 1 ex, Ormvråk ca 10 str N, Storskarv 4 str NO, Kricka 8 ex, Storskrake 15 str NO, Gröngöling 1 rop, Dubbeltrast 3 str N, Steglits hörd.
Faktiskt ganska bra att stå på den lilla piren precis norr om maden. Bra ljus hela morgonen och en del fåglar kommer närmare här än vid pumpen eller piren. Bör testas mer under våren. Tack Isac för tipset.
Roger skrev den 15 mars, 2021 den 16:47
OSUDDEN 15.30-16.30: Bläsgås 21 str N, Trana 17 str N, Havsörn 2 ad, Röd Glada 3 ex, Strandskata 1 ex.
Roger, Lubbe, Lasse o och D skrev den 14 mars, 2021 den 17:07
OSUDDEN 15-16.40: Havsörn 2 ex, Bläsgås 15 str N och 84 kom söderifrån men vände tillbaka, Varfågel 1 ex, Tofsvipa 73 ex, Ljungpipare 23 ex, Havstrut 1 ad.
Stefan Andersson skrev den 14 mars, 2021 den 15:07
TOFTNÄS 09:55-10:20: Knipa 6 ex, Salskrake 1 hona, Storskrake 21 ex, Skogsduva 1 rop, Spillkråka 1 ex.
FISKARTORPET 10:25: Knipa 4 ex, Storskrake 3 ex.
HJÄLMARYDSVIKEN 10:30-10:40: Gräsand 25 ex, Kricka 2 par, Dubbeltrast 1 ex.
Lubbe skrev den 14 mars, 2021 den 13:50
Hovs Gård. 12.30-13.30. Bläsgås 2. Sädgås 7. Kanadagås 45. Grågås 30. Sångsvan 2. Trana 2. Röd Glada 1. Tofsvipa 9. Knipa 1. Gräsand 5.
Anders Sällberg skrev den 14 mars, 2021 den 13:44
Hofs gård. Sångsvan ungfågel 7.
Tranor i dans 2. Fjällvråk 2, lyfte och flög mot norr. Tofsvipor ca 80
Kanada ca 25. Grågäss ca 25. Ljungpipare en i luften och några på stubben. På väg till Osudden tranor i plog ca 18-20 styck str norr. En flock grågäss ca 50 gick ner och rastade bland de övriga ca 30. Mossledammen Sothöna 1.
Detta mellan 11.30 -13.15
Roger skrev den 14 mars, 2021 den 12:03
OSUDDEN 7.30-9,30 (Kent, Lubbe, Nogge, Lasse O, Tommy T: Havsörn 2 ex, Brunand 1 hane, Bläsand 4 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Strandskata 1 ex.
TÅNNÖ MOTELL 10.30-11.45: Havsörn 4 ad, Röd Glada 3 str N, Tofsvipa 81 str N, Sånglärka ca 25 str N.
Nogge,Anders S och Tommy S skrev den 13 mars, 2021 den 17:12
OSUDDEN 14.00-16.30: Bläsgås 50 ex str N och 2 rastande, Vitkindadgås 30 ex str S, Trana 10 ex str N, Glada 2ex, Ormvråk 3ex, Ängspiplärka 1 ex, Strandskata 1 ex Tofsvipa 73 ex.
Roger, Lasse O, Lubbe, Nogge Tommy T och S, Kent skrev den 13 mars, 2021 den 12:19
OSUDDEN 7.30-12.00: Spetsbergsgås 29 ex i en artren flock kom inskränkande och flög runt en stund innan dom fortsatte mot V, Bläsgås 22 str S och 17 str N, Strandskata 1 ex, Röd Glada 2 ex, Havsörn 2 ad, Vitkindad gås 2 ex str NO, Sädgås 75 str N, Sångsvan 50 ex str NO, Bläsand 12 ex, Kricka 4 ex, Salskrake 1 par, Skrattmås 12 ex, Fiskmås 3 ex, Havstrut 1 ad, Storskarv 37 str NO med en stor flock Grågäss, Gråhäger 3 ex, Duvhök 1 ex 2K, Varfågel 1 ex, Ängspiplärka 2 ex.
Bra drag på gäss idag med många sträckande och de flesta rastande verkar ha dragit.
Roger skrev den 12 mars, 2021 den 18:02
KÄVSJÖN 14-15: Kungsörn 2 ex, Havsörn 1 ex 2K, Kricka 4 hanar, Bläsand 1 par, Trana 5 rast och 5 str N samt överraskande 2 Silltrutar som sträckte V!
OSUDDEN 15.20-16.30 med Lasse O, Tommy T och Isac: Brunhök 1 hona kom insträckande. Med 10 dagars marginal tidigaste fyndet i området! Havsörn 3 ex, Röd Glada 2 ex, Strandskata 1 ex, Skrattmås ca 10 ex.
Pelle skrev den 12 mars, 2021 den 14:47
ÅKROKEN KOLONIN 14.30: Strandskata 1 ex str N.
Lasse D skrev den 12 mars, 2021 den 13:55
Osudden 12.30-13.45: En strandskata var uppe och vände och försvann mot söder. Annars inget nytt.
Roger, Sven, Lubbe skrev den 12 mars, 2021 den 11:33
OSUDDEN 7.30-10.00: Tundrasädgås 2 ex, Bläsgås 11 ex, Röd Glada 2 ex, Havsörn 4 adulta, Sångsvan 7 str N, Storskrake 12 ex, Trana 6 str N, Tofsvipa 40 rast och 11 str N, Gråhäger 1 ex, Dubbeltrast 1 ex, Järnsparv 1 ex, Sävsparv 1 ex.
STOMSJÖ 10.20-10.50: Grågås 58 str N, Kanadagås 12 str N, Havsörn 1 ex 2K
Lubbe skrev den 12 mars, 2021 den 08:35
Södergårdsviken.6.50-8.20. Grågås c200. Kanadagås 19. Knölsvan 2. Salskrake 2 i par. Storskrake 14. Knipa 12. Trana 1. Storskarv 1. Ormvråk 2. Sävsparv 1.
Roger skrev den 10 mars, 2021 den 17:44
PUMPHUSET 15-16.20: En mycket trolig Större Skrikörn sågs skruva några varv över Helmershus strax efter 15.00 för att flaxa iväg rakt västerut och sågs inte mer. Kort obs och lite håll men sannolikt en yngre 2-3K större skrikörn. Något vitt på ovansidan av vingen och vitt vid basen av stjärten kunde ses. När den flög iväg kändes vingslagen snabbare än havsörn.
Havsörn 2 ad och 1 subad, Trana 16 srt N, Duvhök 1 ex 2K. Gäss ungefär som tidigare.
Pelle skrev den 10 mars, 2021 den 15:40
OSUDDEN 13.30-14.30: Spetsbergsgås 3 ex, vitkindad gås 1 ex, sädgås 25 ex, sparvhök 1 ex, duvhök 1 ex, sävsparv 1 hanne.
Roger skrev den 10 mars, 2021 den 12:48
Köksbordet, Vasagatan 22 kl. 12.15-12.30: Havsörn 1 str N, Sidensvans ca 50 ex i trädgården.
Lubbe skrev den 10 mars, 2021 den 10:41
Osudden.Pumphuset.9.45. Havsörn 5. Spetsbergsgås 1. Sånglärka c30.
Roger, Lubbe skrev den 10 mars, 2021 den 09:44
ÖSTRA PIREN 7.45-9.15: Sädgås 42 ex, Grågås 25 str NO samt mängder rastande, Sångsvan 4 str N, Trana 28 str N, Vitkindad gås 1ex, Havsörn 2 ad, Röd Glada 1 ex.
Magert och svinkallt.
Kjell och Margit skrev den 10 mars, 2021 den 08:44
OSUDDEN 07.00-08.30: Sävsparv 3, varfågel, havsörn 2, trana 4, sädgås 4.
Igår 20 bläsgäss över Nylund/Amerika.
Roger, Lasse O skrev den 9 mars, 2021 den 17:33
OSUDDEN 14-17: Sädgås 44 rast och 31 str N, Bläsgås 8 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Trana 62 str N, Havsörn 1 str NV och 8 samtidigt på isen!! Röd Glada 3 ex, Varfågel 1 ex, Vigg 3 ex, Ljungpipare 12 ex, Ängspiplärka 1 ex.
Roger skrev den 9 mars, 2021 den 12:48
VASAGATAN 22 runt 12.30: Havsörn 1 ad str N, Röd Glada 1 str SV, Grågås 15 str NO, Sparvhök 1 str N. Obsarna är från köksbordet vid lunch.
Lubbe skrev den 9 mars, 2021 den 12:01
Osudden.Pumphuset.8.45-11.15. Lubbe delvis Pelle. Grågås c500. Kanadagås c100. Vitkindadgås 1. Sångsvan 2. Trana 4 överflygande. Knölsvan 4sträckande. Vigg 3. Gräsand 25. Tofsvipa 60.Ljungpipare 25. Sånglärka c150. Bofink c25. Stare 15. Gråtrut 10. Havsörn 1. Fjällvråk 1överflygande.
Lubbe skrev den 9 mars, 2021 den 08:42
Södergårdsviken.7.10-8.20. 2 Havsörnar kalasade på slagen Grågås. Sädgås 82sträckande. Kanadagås 15. Grågås c200. Sångsvan 2sträckande. Trana 7 sträckande. Gråhäger 2. Storskrake 5
. Knipa 4. Gräsand 3. Dubbeltrast 1.
Pelle skrev den 8 mars, 2021 den 19:42
KÄVSJÖN STORA T 15.30-16.00: Röd glada 1 ex, trana 2 ex rast, storskrake 7 ex rast, kricka 3 ex rast, sångsvan 2 ex rast, gräsänder och knipor. Nyis på sjön men öppet i utloppet.
Roger, Lasse D och O, Kent, Anders och två utsocknes skrev den 8 mars, 2021 den 17:28
OSUDDEN 15.30-17.00: Knälsvan 5 str N, Havsörn 2 ex, Röd Glada 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ad hane, Bläsgås 2 ex.
Lasse D spikade ihop en bänk och Kent började bygga ett fikabord.
Lubbe skrev den 8 mars, 2021 den 12:31
Osudden.Pumphuset.10.30-12.00. Lubbe å Ragnhild. Grågås c200. Kanadagås 25. Sädgås 11 sträckande. Ormvråk 4. Röd Glada 1. Korp 8. Stare c25. Sånglärka c50. Tofsvipa 50. Ljungpipare 30.
Roger skrev den 8 mars, 2021 den 11:20
HJÄLSHAMMARMADEN/MYNNINGEN 10.30-11.00: Grågås 452 ex, Sädgås 67 ex, Bläsgås 3 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Kanadagås 236 ex, Grå x Kanadagås hybrid 7 ex. Säkert ytterligare något hundratal Grågäss på fälten ovanför pumphuset.
Stefan Andersson skrev den 7 mars, 2021 den 17:42
HÄRYD GNOSJÖ 12:50: Strömstare 1 ex.
Lubbe skrev den 7 mars, 2021 den 12:07
Osudden.Pumphuset. 07.00-11.30. Korvgrillning med 16 Skådare. Spetsbergsgås 1. Grågås c200. Kanadagås 50. Sångsvan 4. Trana 1. Tofsvipa 50. Ljungpipare 23. Stare 15. Varfågel 1. Sånglärka c100. Trädlärka 1. Vinterhämpling 2. Snösparv 1. Sävsparv 1. Bofink c25. Havsörn 1. Röd Glada 1. Ormvråk 2.Gråtrut 10. Kricka 1. Gräsand 10. Lägg gärna till om jag missat något.
Lubbe skrev den 7 mars, 2021 den 07:53
Södergårdsviken.6.50-7.45. Grågås c300. Kanadagås 50. Sångsvan 2. Knölsvan 2. Trana 2. Gråhäger 1. Smådopping 1. Storskrake 2. Knipa 15. Gräsand 5. Stare 2.Korp2. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 6 mars, 2021 den 13:48
Osudden.Pumphuset.08.10-13.00. Lubbe, Lasse Lasse O. Nogge. Roger. Mats. Tommy S,Pelle.Grågås c200. Kanadagås c100. Sädgås 30. Sångsvan 1. Trana 2. Storskarv 3. Storskrake 1. Havstrut 4. Gråtrut 25. Tofsvipa 50. Ljungpipare 25. Pilgrimsfalk 1 . Ormvråk 4. Varfågel 1. Sånglärka c50. Steglits 1. Sävsparv 1hörd. Bofink c25. Stare 25.
Roger skrev den 6 mars, 2021 den 10:21
MJOGARYD 05.10-06.10: Berguv 2 ex, Kattuggla 2 ex, Pärluggla 1 ex, Orre 1 ex. Alla ugglorna stäng spontant, en av berguvarna sågs också.
KÄVSJÖN ca 9.30: Havsörn 2 ex, Knipa 37 ex, Kricka 1 ex, Storskrake 4 ex.
Anders Sällberg skrev den 5 mars, 2021 den 17:35
Apladalen Ishallen 16.20
Ringduva 5 st födosökte.
Roger, Lasse O skrev den 5 mars, 2021 den 17:24
OSUDDEN 15.30-17.00: Spetsbergsgås 1 ex, Bläsgås 23 ex, Sädgås 22 ex. Röd Glada 2 ex, Ljungpipare 38 ex, tofsvipa 44 ex, Gråtrut ca 60 ex, Varfågel 1 ex.
Lubbe skrev den 5 mars, 2021 den 12:14
Osudden.Pumphuset.9.30-11.30. Lubbe, Pelle, Tommy S. Tomas J. Grågås c200. Kanadagås 50. Trana 6. Gräsand 10. Gråtrut 2. Fiskmås c100. Tofsvipa 17. Sånglärka 5. Koltrast 1. Röd Glada 2. Ormvråk 1. Forsheda vid Storån,Blå Kärrhök 1hane.
Lubbe skrev den 5 mars, 2021 den 08:50
Draven. Fridsnästornet. 07.50-8.45. Havsörn 4. Ormvråk 1. Kanadagås c150. Grågås 50. Sångsvan 25. Trana 30. Tofsvipa 50. Gräsand c250. Knipa 20. Storskrake 5. Gråtrut 5. Gröngöling 1. Utter 1.
Lubbe skrev den 4 mars, 2021 den 12:41
Osudden.Pumphuset.07.00-12.00. Lubbe, Roger med flera. Vitkindadgås 5. Sädgås 20. Bläsgås 9. Grågås c400. Kanadagås 30. Sångsvan 3. Trana 2. Storskarv 1. Gräsand 25. Gråtrut 10. Tofsvipa 50. Sånglärka c30. Bofink 25. Steglits 4. Ringduva 8. Skogsduva 1. Havsörn 1. Röd Glada 2. Ormvråk 2.
Pelle, Tommy T och Lars P skrev den 3 mars, 2021 den 19:51
OSUDDEN 17.15: Trana 30 ex str N, trana 2 ex lokalt.
Roger, Lasse O och delvis Pelle och Tommy T skrev den 3 mars, 2021 den 18:04
OSUDDEN 15-17: Bläsgås 63 ex (22 av dessa kom inskränkande kl 15:40), Vitkindad Gås 5 ex, Tundrasädgås 2 ex, Gråtrut 38 ex, Röd Glada 1 ex, Skogsduva 2 ex, Sånglärka ca 160 ex.
Tre Tranor mot N över Vasagatan kl 17:20
Anders Sällberg skrev den 3 mars, 2021 den 15:59
Rapport från Stomsjö. 6 sträckande Storskrake tillsammans med några Gräs. Våtmarken är öppen i Norr och lite runt skogskanten. I övrigt tyst.
Videskogen fick jag årskurs på Gärdsmygen, i övrigt Bofink, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka. 12 sträckande Sädgäss över Apladalen på väg hem.
Lubbe skrev den 3 mars, 2021 den 12:49
Osudden.Pumphuset.9.30-11.30. Lubbe delvis Anders. Bläsgås 9. Sädgås c100 sträckande N. 22 stationär. Grågås c200. Kanadagås 20. Gråtrut 30. Fiskmås 2. Tofsvipa 50. Sånglärka c30. Bofink 25. Röd Glada 2. Ormvråk 1.
Roger skrev den 3 mars, 2021 den 12:33
BOLAGSVÄGEN 8-10: Tjäder 1 tupp, Dubbeltrast 1 ex.
Lubbe skrev den 3 mars, 2021 den 08:43
Södergårdsviken.07.15-8.20. Salskrake 2 i par. Storskrake 8. Knipa 9. Gräsand 7. Grågås 15. Kanadagås 9. Gråhäger 1. Sångsvan 2. Ormvråk 4. Ängspiplärka 1överflygande.
Lasse Grahn skrev den 3 mars, 2021 den 00:57
Nissafors Hagelstorp En pärluggla ropade i fjärran Kl 18:50 igår kväll.
Kjell och Margit skrev den 2 mars, 2021 den 20:35
LÖVÖ på kvällen: Ropande kattuggla
Nogge skrev den 2 mars, 2021 den 18:54
DRABANTERÖRGATAN: Årets första morkulla drog över huset nyss.
Anders Sällberg skrev den 2 mars, 2021 den 13:30
Tilläg till Lubbe. Anders o Tommy P.
Ljungpipare. 1 i stubben upp mot den g:a gula traktorgrävaren. Sparvhök överflygande.
Lubbe skrev den 2 mars, 2021 den 12:22
Osudden.Pumphuset.8.30-10.15. Lubbe. Pelle. Tommy. Grågås c150. Kanadagås 60. Sädgås 12 sträckande. Trana 1. Tofsvipa 50. Röd Glada 4.2 sträckande N.Ormvråk 2. Sånglärka c50.
Roger skrev den 2 mars, 2021 den 11:02
HJÄLSHAMMARMADEN 8.20-10.40: Sädgås 29 str N, Mindre Korsnäbb 8 str N, Gröngöling 1 ex. I mynningen 12 Knipor, ca 20 Gräsänder och 6-7 Gråtrutar. Tämligen rent på himlen idag men skönt väder.
Lubbe skrev den 2 mars, 2021 den 08:30
Hörledammen. 07.15-8.00. Sångsvan 2. Grågås 5. Kanadagås3. Vigg 5. Gräsand c250. Knipa 25. Större Hackspett 1. Ådalen. Sångsvan 39. Spillkråka 1. Ormvråk 2.
Pelle skrev den 1 mars, 2021 den 17:37
M-SKOGEN VÄSTRA 11-14: Tjäder 1 ex, spillkråka 1 ex, några skogsmesar, i övrigt nära noll. Märkligt att ingen hackspett trummade eller sågs.
UPPEBO 14.15: Röd glada 1 ex.
KÄVSJÖN: Stora tornet var avstängt för reparation, även plattformen under.
Tommy T gm Pelle skrev den 28 februari, 2021 den 18:52
BREDASTEN NYA 22/2 kl. 12.30: Snösparv 6 ex rast.
Pelle skrev den 28 februari, 2021 den 16:31
OSUDDEN 15.30: Havsörn 1 ex ute på isen.
Tobias Munkholm skrev den 28 februari, 2021 den 16:27
KVARNAGÅRDEN Dannäs 15:00 Strömstare 1ex
Roger, Jonny J, Kent, Tommy T, Sven, Lasse O skrev den 28 februari, 2021 den 11:18
OSUDDEN 7.30-10.30: Tundrasädgås 2 ex, Trana 3 ex, Havstrut 1 ad, Mindre Hackspett, Tofsvipa 78 ex, Varfågel 1 ex
Kent skrev den 27 februari, 2021 den 19:25
HJÄLSHAMMARMADEN kl. 16: Vitgrå gåshybrid. Bilder på Instagram
Lubbe skrev den 27 februari, 2021 den 17:21
Osudden.Pumphuset.07.00-9.30. Lubbe m,flera. Grågås c400. Kanadagås c100. Sädgås 2.Sångsvan 6. Havsörn 1. Ormvråk 3. Tofsvipa 30. Ljungpipare 4. Stare 15. Sånglärka c50. Trana 1. Gråtrut 2. Fiskmås 3. Gräsand 25. Knipa 2.Varfågel 1.
Kent skrev den 27 februari, 2021 den 16:33
ÖSTRA FÄLTEN OSUDDEN kl 15: Bläsgås 5 ex, Tajgasädgås 2 ex
Kjell och Margit skrev den 27 februari, 2021 den 14:51
TOFTAHOLM fm: Havsörn 3, knipor, gräsänder samt mängder med grå- och kanadagäss i de öppna vakarna söder om Färjansö. Spillkråka.
Pelle skrev den 26 februari, 2021 den 15:34
KITTLAKULL 10-12: Havsörn 1 ex, kungsörn 6-8 ex, skogsduva 3 ex str N.
KÄVSJÖN STORA T 12-14: Havsörn 2 ex, kungsörn 2 ex, fjällvråk 2 ex, tofsvipa 30 ex rast, flera gåsflockar på håll.
Lubbe skrev den 26 februari, 2021 den 11:18
Osudden.Pumphuset.08.30-11.10. Tundrasädgås 2. Grågås c400. Kanadagås.c100. Sångsvan 5. Havsörn 2. Röd Glada 2. Ormvråk 2. Gråtrut 6. Fiskmås 5. Tofsvipa 50. Stare 15. Sånglärka 60. Bofink 20. Ljungpipare 3. Lubbe, Roger. 2ggr Tommy. Ann-Sofie .Ragnhild.
Roger skrev den 26 februari, 2021 den 11:12
OSUDDEN 7.45-9.45: Tundrasädgås 2 ex, Sädgås 30 str N, Havsörn 2 subad, Röd Glada 1 ex, Ljungpipare 3 ex samt mängder med Grå- och Kanadagäss.
KÄVSJÖN 10.15-10.45: Sångsvan 2 ex, Gräsand ca 20 ex, Ormvråk 3 ex, Sidensvans 10 ex.
Lubbe skrev den 25 februari, 2021 den 16:53
Osudden. Pumphuset. Videskogen. 8.00-13.00.Lubbe +11andra. Spetsbergsgås 8. Bläsgås 22. Sädgås c200. Kanadagås c100. Grågås c300. Sångsvan 16. Knölsvan 1. Trana 3. Gråhäger1. Storskarv 3.Gräsand 50. Knipa 6. Gråtrut 10. Fiskmås 5. Tofsvipa c100. Stare 50. Ljungpipare 4. Mindre hackspett 1hörd. Steglits 12. Havsörn 5. Röd Glada 2. Ormvråk 9. Sparvhök 2. Skogsduva4.
Anders Sällberg skrev den 25 februari, 2021 den 16:24
Osudden 14.10
Anders, Leif E och (Tommy?)
En ensam Trana trumpetade, flygande rakt över pumphuset.
Tommy? Rapporterade även 8 Ljungpipare mellan Mossle och nya hängbron.
Roger m fl. skrev den 25 februari, 2021 den 13:12
OSUDDEN 7.50-12.15: Havsörn 4 subad rastande + 1 ad str N, Röd Glada 3 str N + 2 ex, Sparvhök 3 str N, Skogsduva 5 ex, Trana 3 ex, Spetsbergsgås 8 instr 12.10, Bläsgås 18 rast, Sädgås 260 str N, Obest gäss 190 str N, Grågågs 30 str N samt mängder rastande, Kanadagås ca 50 str N samt många rastande, Gråtrut ca 15 ex, Fiskmås 2 ex, Skrattmås 1 ex, Sångsvan 15 str N, Knölsvan 1 str N, Obest svan 22 str N, Tofsvipa 27 str N samt ca 50 rast, Storskarv 3 ad str O.
Dessutom en fin obs på Utter nära spetsen på östra piren.
Lubbe skrev den 25 februari, 2021 den 07:58
Södergårdsviken.7.00-7.50. Sångsvan 2. Grågås 19. Kanadagås 2. Sädgås 16 sträckande. Kricka 2 i par. Gräsand 13. Knipa 8. Ormvråk 2.
Roger och 7 andra.... skrev den 24 februari, 2021 den 12:26
OSUDDEN 8.45-12.00: Havsörn 1 ex, Röd Glada 4 str N, Ormvråk knappt 10 str N, Knölsvan 5 str N, Bläsgås 9 ex, Tofsvipa ca 75 ex, Ljungpipare 1 ex, Skogsduva 4 ex, Ängspiplärka 1 ex, Varfågel 1 ex.
Gott om gäss både sträckande och rastande.
Jocke Norgren skrev den 24 februari, 2021 den 08:06
Igår vid morgonpromenaden hörde jag staren men jag kunde inte observerar var den satt. Idag på morgonen satt den lite mer synligt och jag kan bocka av gårdens första spelande stare för året. För vår del 5 dagar tidigare än någon tidigare gårdsobs.
Pelle skrev den 23 februari, 2021 den 13:13
VIDESKOGEN 11.00: Varfågel 1 ex i västra kanten mot åkrarna.
Roger m fl.... skrev den 23 februari, 2021 den 12:41
OSUDDEN 8.30-12.15: Kanadagås 22 ex, Sädgås 3 ex, Grågås ca 340 ex, Bläsgås 4 ex kom inskränkande 11.30, Sångsvan 4 ex, Ringduva 11 ex, Tofsvipa 36 ex, Röd Glada 1-2 ex, Pilgrimsfalk 1 adult (hane), Varfågel 1 ex, Steglits minst 1 ex.
Lubbe skrev den 23 februari, 2021 den 08:55
Ådalen. 8.45. Sångsvan 29. Grågås 8. Kanadagås 1.
Roger skrev den 22 februari, 2021 den 17:01
OSUDDEN 15-16.40: Varfågel 1 ex, Gråtrut 3 ex, Skogsduva 3 str N. Tämligen sop-rent i luften.
Pelle och Lasse D skrev den 22 februari, 2021 den 15:01
OSUDDEN 13.45: Ljungpipare 1 ex str N.
Stefan Andersson skrev den 22 februari, 2021 den 14:38
FORSHEDA 12:45: Röd glada 1 ex flög över väg 153 vid Macken!
Lubbe skrev den 21 februari, 2021 den 19:40
Kravlemålavägen.18.15. Uppe på en höjd där man ser en mast mot Ohs hållet,kan inte vad det heter. Pärluggla 1 ropade några serier. Vid avfarten till Förarp på Osvägen.Kattuggla 1.Ropade flitigt.
Pelle skrev den 21 februari, 2021 den 17:26
DALA MOSSE NORRA DELEN 10-14: Havsörn 1 ad, orre 3 tuppar, sånglärka 10 ex, ljungpipare 1 ex, varfågel 2 ex, gröngöling 1 ex, spillkråka 2 ex, ormvråk 1 ex.
HEMMERSHULT 14.40: Strömstare 1 ex.
Lubbe skrev den 21 februari, 2021 den 16:00
Osudden.Pumphuset.10.45-13.30. Lubbe. Lasse O. Lasse D. Ann-Sofie. Ragnhild. Anders. Grågås c150. Kanadagås 4. SpetsbergsgBlås 3. Sädgås 2. Bläsgås 1överflygande. Sångsvan 1. Gräsand 20. Gråtrut 2. Tofsvipa 30. Ormvråk 1. Korp1. Skogsduva 4sträckande norr. Stare c25. Sånglärka c30. Ni andra får lägga om det fattas något.
Roger och delvis Lasse D skrev den 21 februari, 2021 den 14:51
RUSKÅN 9.30-14.00: Havsörn 1 ex 2K str N, Kungsörn 1 subad, Röd Glada 1 str N, Ormvråk 4 str N, Grågås 23 str N, Spillkråka 1 ex, Gröngöling 1 ex, Sånglärka åtskilliga sträckande.
Roger skrev den 20 februari, 2021 den 13:06
SÖDERGÅRDSVIKEN 9.20-10.20: Grågås 22 ex, Sångsvan 1 ex, Stjärtmes ca 10 ex.
OSUDDEN 10-35-12.25 med Lasse O, Ann-Sofie och Ragnhild: Havsörn 2 ad, Grågås 62 ex, Kanadagås 2 ex, Tofsvipa 6 ex, Röd Glada 1 str N, Gråtrut 2 ex, Stare 26 ex, Sånglärka 1 rast+ 6 str S
Lubbe skrev den 19 februari, 2021 den 18:57
Norra Kyrkogården 18.15. 1Ropande Kattuggla.
Sven skrev den 19 februari, 2021 den 12:17
Hånger kyrkby 12.00: Röd glada 1ex.
Erik G skrev den 18 februari, 2021 den 18:39
OSUDDEN-VIDESKOGEN ca 11,30-13: Blåmes, nötväcka, gräsänder (vid vak i Lagan), talgoxe, koltrast, ormvråk 1, kråka, kaja, stjärtmes 4-5 förbiflygande, domherre ca 15 ex, större hackspett hane + hona, mindre hackspett 1 hona, gulsparv 4, bofink 1.
Pelle skrev den 18 februari, 2021 den 11:55
APLADALSGATAN 11.00: Havsörn 1 ad.
Lubbe skrev den 18 februari, 2021 den 11:38
Store Mosse .Matningen.10.15-11.30.Havsörn 2. Korp 23.
Lubbe skrev den 18 februari, 2021 den 09:41
Osudden.8.30-9.40. Gräsand 5. Knipa 1. Korp1. Koltrast 1. Gråsiska 1. Domherre 2. Gärdsmyg 1. Nötväcka 2. Trädkrypare 1. Entita 1. Talgoxe 8. Blåmes 10.
Lubbe skrev den 16 februari, 2021 den 11:49
Fryele Kvarn. 9.00. Strömstare1. Korp2. Hela Hörledammen igenfrusen.
Lubbe skrev den 15 februari, 2021 den 11:12
Osudden.Pumphuset. 10.45. Grågås 1överflygande. Ormvråk 1.Gräsand 5.
Lubbe skrev den 15 februari, 2021 den 10:08
Södergårdsviken.8.45-9.15. Smådopping 1. Stjärtmes 2. Eds kvarn. 9.30-10.00. Strömstare1. Grågås 1överflygande. Trädkrypare 1. Nötväcka 2. Kungsfågel 2. Svartmes 1. Talltita 2. Entita 3. Gärdsmyg 1. Flera Talgoxar å Blåmesar. Korp1.
Lasse Grahn skrev den 14 februari, 2021 den 19:43
Nissafors Hagelstorp: Sparvuggla hörd både igår och idag.
Egert Fransson skrev den 14 februari, 2021 den 16:03
Hemmershults kvarn, kl. 14:45-15:15.
Strömstare 1 ex.
Fryele kvarn, kl 15:30-16:00.
Ingen synlig strömstare, dock en rödräv på ca 25 m.
Lasse D skrev den 13 februari, 2021 den 17:03
På sena em en flock på ca 20 sidensvansar på Buregatan.
Roger skrev den 12 februari, 2021 den 18:58
VASAGATAN 15.45: Sidensvans ca 15 ex.
Lubbe skrev den 12 februari, 2021 den 12:11
Rörstorpsgatan 11.10.30.Turkduva1. Helmershus 11.45. Havsörn 1.stationär.
Lubbe skrev den 11 februari, 2021 den 15:53
Osudden.Pumphuset. 14.45. Havsörn 1. Gräsand 4. Nötväcka 1. Blåmes 8. Talgoxe 5. Entita 1. Korp1.
Kjell skrev den 10 februari, 2021 den 21:41
GUSTAVSGATAN: Gärdsmyg i trädgården + koltrast
Lasse D skrev den 10 februari, 2021 den 12:45
En ung kungsörn visade sig i Gallnås en kort stund och försvann mot söder.
Roger skrev den 10 februari, 2021 den 11:54
EDS KVARN: Strömstare 2 ex
SÖDERGÅRDSVIEKN: Havsörn 1 som försökte slå en Storskarv. Knölsvan 1 ex, Gärdsmyg 1 ex.
Kjell o Margit skrev den 8 februari, 2021 den 11:47
FÄRJANSÖ söndag 7.2: Några ormvråkar men nästan inga andra fåglar. Däremot 10 vildsvin på norra delen.
Lubbe skrev den 8 februari, 2021 den 11:31
Osudden pumphuset- Videskogen. 9.30-10.30. Gräsand 10. Knipa 1. Duvhök 1. Ormvråk 1. Nötskrika1. Korp2. Nötväcka 1. Gärdsmyg 1. Rödhake1. Domherre 4. Koltrast 2. Trädkrypare 1.
Roger skrev den 7 februari, 2021 den 14:06
ÖSTRA HULT 9.20-11.00: 1 ex vardera av Havsörn och Skäggmes.
Ungefär hälften av vassen är borttagen och en del sly har rensats! Det är markägaren som gjort detta och han kommer att ta dit en maskin som kör runt i viken och klipper ytterligare vass när isen smält. Kan bli intressant när våren kommer....
Leif E skrev den 7 februari, 2021 den 13:09
Årån, Sölaryd 13,00
Strömstare 1 ex
Lubbe skrev den 7 februari, 2021 den 11:04
Södergårdsviken.Pinnarekulla.Edskvarn.8.45-10.50. Salskrake 1honfärgad. Knipa 4. Gräsand 15. Storskrake 1. Knölsvan 1. Ormvråk 4. Sparvhök 1. Strömstare1. Koltrast 2. Björktrast 4. Rödhake1. Gulsparv 8. Pilfink 10. Domherre 3. Trädkrypare 1. Tofsmes 1. Svartmes 2. Nötväcka 2.
Pelle skrev den 6 februari, 2021 den 11:17
OSUDDEN 10.15: Havsörn 1 ad, ormvråk 1 ex.
Leif Engquist skrev den 5 februari, 2021 den 13:36
Apladalen 13,40:
Kanadagås ca 100 flög kacklande S över Lagan
Roger skrev den 5 februari, 2021 den 12:27
SÖDERGÅRDSVIKEN 9.30-10.15: Sparvhök 1 ex, Kungsfiskare 1 ex, Gärdsmyg 1 ex.
EDS KVARN 10.20-11.00: Strömstare 3 ex, Rödhake 1 ex. En av strömstararna var ringmärkt.
Lubbe skrev den 4 februari, 2021 den 09:32
Osudden pumphuset. 9.00-9.30. Havsörn 2. Duvhök 1. Ormvråk 1. Gott om mesar vid matningen
Lubbe skrev den 3 februari, 2021 den 09:58
Södergårdsviken. Pinnarekulla. 8.30-9.50. Knölsvan 1. Gräsand 30. Korp1. Ormvråk 1. Koltrast 1. Björktrast 2. Pilfink 10. Gulsparv 3. Domherre 2. Stjärtmes 3. Trädkrypare 1. Nötväcka 1. På isen södergårdsviken 1 Utter födosökande.
Ragnhild Sjöholm skrev den 2 februari, 2021 den 13:14
Ann-Sofie och jag var på Svänö denna vackra förmiddag.
På vägen dit visade sig orren snällt
Lubbe skrev den 2 februari, 2021 den 10:55
Osudden. 9.00-9.45. Ormvråk 1. Korp1. Stjärtmes 2. Blåmes 6. Talgoxe 5. Entita 1. Nötväcka 1. Trädkrypare 1.Björktrast 3. Gräsand 4.
Stefan Andersson skrev den 1 februari, 2021 den 18:49
VÄRNAMO på em: Sidensvans 5 ex vid Halmstadsvägen/Rydgatan, samt en Knölsvan vid Åbron!
Lasse D skrev den 1 februari, 2021 den 16:51
Ett kort besök vid Sörgårdsviken på em gav 2 hägrar, en knölsvan och en skarv. Var också vid Dammabro där jag inte såg en enda fågel.
Mats Johansson skrev den 31 januari, 2021 den 15:26
EDS KVARN Strömstare 3 ex
Roger skrev den 31 januari, 2021 den 12:21
DALA MOSSE: Orre 3 ex
HEMMERSHULT: Strömstare 1 ex
Erik G skrev den 30 januari, 2021 den 20:24
VRÅEN ca 18.30: Kattuggla ropade ett par ggr vid elljusspåret ca 100 m norr om vattentornet.
Nogge skrev den 30 januari, 2021 den 18:04
FRYELE: Under dagen en sparvuggla visade sig väldigt fint i en gran topp.
Lubbe skrev den 28 januari, 2021 den 12:30
Rörstorpsgatan.12.15. Vid matningen. Stenknäck 1. Nötväcka 2. Koltrast 1.
Lasse D skrev den 27 januari, 2021 den 14:44
Från Gallnås: I gryningen en visslande sparvuggla.
Lubbe skrev den 27 januari, 2021 den 09:54
Södergårdsviken.8.45-9.30. Havsörn 1.Ormvråk 1. Sångsvan 1. Knölsvan 2. Storskarv 1. Grågås 1. Koltrast 1. Björktrast 4. Korp 3.
Anders Sällberg skrev den 26 januari, 2021 den 17:39
Ed fd plantskolan 12.15
Sångsvan 6, grågäss 2
Edskvarn Strömstare 1
Helmershus 14.00
Röd Glada nedanför disponentvillan
Lubbe skrev den 26 januari, 2021 den 11:23
Osudden pumphuset. 10.30-11.15. Grågås 120. Kanadagås3. Storskarv 1. Gräsand 15. Knipa 2. Ormvråk 2. Bofink 20. Blåmes 10. Stjärtmes 4.
Lubbe skrev den 26 januari, 2021 den 10:02
Hörledammen. 8.30-9.50. Havsörn 2. Ormvråk 1. Sångsvan 12. Gräsand c150. Knipa 11. Storskrake 2. Storskarv 1. Stjärtmes 3. Ådalen 41Sångsvanar.
Lasse D skrev den 25 januari, 2021 den 15:11
Osudden kl 14.15: En röd glada kretsade över fälten vid 27:än.
Roger skrev den 25 januari, 2021 den 12:18
SÖDERGATAN 8 KL 8.30: Turkduva 2 ex.
ÅMINNE BOKSKOG: Gröngöling 1 ex samt ett dussin Dovhjortar.
Lubbe skrev den 25 januari, 2021 den 11:58
Osudden pumphuset. 11.00-11.50. Lubbe. Roger. Pelle. Tommy T. Tofsvipa 1,överflygande mot norr. Grågås 85. Kanadagås 2. Storskarv 1. Ormvråk 2.
Lubbe skrev den 25 januari, 2021 den 10:38
Hammargården. Åbykrysset. Sängar.8.30-10.30. Sädgås 700. Grågås 200. Bläsgås 4. Sångsvan 39. Knölsvan 11. Gräsand 6. Havsörn 1. Fjällvråk 2. Ormvråk 4.
Lubbe skrev den 24 januari, 2021 den 12:39
Södergårdsviken. 8.15-9.30. Sångsvan 5. Grågås 23. Storskrake 9. Storskarv 5. Knipa 2. Gräsand 50. Havsörn 1. Ormvråk 2. Nötskrika1. Gärdsmyg 1. Rödhake1. Domherrar 4. Gulsparv 5. Koltrast 1. Stjärtmes 3.
Roger skrev den 24 januari, 2021 den 12:11
LÖVÖ 8.15-9.15: Fjällvråk 1 ex, Spillkråka 2 ex
OSUDDEN 9.50-11.40: Havsörn 1 ex, Grågås 62 ex, Kanadagås 8 ex, Knölsvan 2 str S, Sångsvan 2 str S, Storskarv 1 ex, Gråtrut 1 ex, Stjärtmes 2 ex, Stare 23 ex, Bofink ca 40 ex. Många skådare vid Osudden idag.
Kent, Lasse O + N, JTT, Tommy S, Ragnhild, Ann-Sofi skrev den 23 januari, 2021 den 15:10
OSUDDEN 10-11:30: Duvhök 1 2K, Vattenrallen visslade. I övrigt har Snusmumriken varit på besök:( LasseO räknade till minst 17 spillningar.
Anders Sällberg skrev den 23 januari, 2021 den 14:20
Osudden pumphuset 13.00
Utan kikare, ca 30 gäss ngn Kanada men mest grå.
Roger skrev den 23 januari, 2021 den 13:07
KRAVLEMÅLEN: Sparvuggla 1 ex.
SÖDERGÅRDSVIKEN 10.30-11.00: Gråhäger 1 ex, Storskarv 2 ex, Storskrake ca 10 ex, Havsörn 1 subad.
Lubbe skrev den 21 januari, 2021 den 12:14
Osudden. Pumphuset. 10.15-11.30. Lubbe. Pelle. Grågås 16. Storskrake 1. Gräsand 3. Ängspiplärka 1stöttes upp mot stranden. Bofink 10. Bergfink 1. Grönfink 5. Koltrast 1. Ormvråk 1.
Roger skrev den 21 januari, 2021 den 09:48
STOMSJÖ SOPTIPP 8.45-9.20: Havsörn 1 ex 3K, Järnsparv 1 ex, Rödhake 1 ex
Lubbe skrev den 21 januari, 2021 den 09:42
Hörledammen. 8.45-9.40. Grågås 1. Sångsvan 3. Gräsand c200. Knipa 15. Storskrake 1. Stjärtmes 3. Svartmes 1. Korp2. Mellan Ådalen och Horssjön kl 7.50. Hördes 1 Sparvuggla.
Kjell skrev den 20 januari, 2021 den 11:46
GUSTAVSGATAN 10.30: 25 steglitser.
Lubbe skrev den 19 januari, 2021 den 09:41
Södergårdsviken.8.15-9.15. Smådopping 1i Åmynningen. Gräsand 1. Gråhäger 1. Storskarv 5. Stjärtmes 3. Tofsmes 2. Talltita1. Svartmes 1. Talgoxe 5. Blåmes 4. Koltrast 1. Utter 1simmade vid Åmynningen, var även uppe på land.
Stefan Andersson skrev den 19 januari, 2021 den 05:41
FORSHEDA 18/1 14:15: Rödhake 1 ex i rabatterna på jobbet.
Pelle skrev den 18 januari, 2021 den 19:55
OSUDDEN 11.30: Sångsvan 5 ex str S, storskrake 1 hane och 2 honor i åmynningen, knipa 1 hane.
Lasse Davidsson : skrev den 18 januari, 2021 den 14:04
Osudden 10.40-12.40: På fälten 3 ormvråkar och i pumphusdiket en gråhäger. Gick genom vassen bort till Helmershus, vilket gav en flock stjärtmesar, några blåmesar och koltrastar. Ute på isen 4 rastande sångsvanar.
Roger skrev den 18 januari, 2021 den 11:06
STADSPROMENAD 9.00-11.00: Steglits 11 ex in en trädgård strax N om Vråens centrum, Stenknäck 1 ex vardera på Malmstensgatan och Pilagårdsgatan, Duvhök 1 ex 2K som slog en Kaja på Malmstensgatan, Gråsparv noterad på tre platser, Björktrast 5 ex, Koltrast 4 ex. Dessutom vårkänsla i form av trummande Större Hackspett och sjungande Trädkrypare i Apladalen.tolv
Pelle skrev den 17 januari, 2021 den 20:31
KÄVSJÖN STORA T 14.30-15.30: Gråhäger 2 ex, varfågel 1 ex, talgoxe 1 ex.
Lubbe skrev den 16 januari, 2021 den 12:41
Hörledammen. 8.50-9.30. Sångsvan 38. Knölsvan 2. Gräsand 6. Stjärtmes 5. Svartmes 1. Trädkrypare 1. Koltrast 2.
Roger och Lubbe skrev den 16 januari, 2021 den 12:37
TJUTARYD 9.45-11.30: Havsörn 2 ex, Knölsvan 5 str S, Sångsvan 6 str S, Skäggmes 6 ex, Stjärtmes 4 ex, Koltrast 3 ex.
Vid Osudden Havsörn n 1 ex och Duvhök 1 ex 2K
Lubbe skrev den 15 januari, 2021 den 12:21
Osudden pumphuset. 10.50-11.50. Lubbe. Pelle. Tommy T. Sädgås 14 sträckande. Gräsand 60. Storskarv 10. Gråhäger 1. Gråtrut 1. Havsörn 1. Ormvråk 2. Koltrast 2.
Roger skrev den 15 januari, 2021 den 11:27
ÖSTERMALM 10.30-11.15: Havsörn 1 ad str S (11:11), Sädgås 14+20 ex str S, Sidensvans ca 40 ex, Björktrast 4 ex.
Sidensvansarna var synnerligen tama i en trädgård exakt mittemot entren till Kärnan.
Lubbe skrev den 14 januari, 2021 den 11:50
Osudden. Pumphuset. 9.00-11.45. Grågås 95. Kanadagås 2. Storskrake 1. Storskarv 21. Gråhäger3. Salskrake 1honfärgad. Gräsand 30. Havsörn 1. Ormvråk 1. Sparvhök 1. Stare 1. Ringduva 15. Gråsiska 10. Gärdsmyg 1. Medobservatörer. Ragnhild. Ann-Sofie. Pelle. Lasse D.
Erik G skrev den 13 januari, 2021 den 20:35
SÖDERGÅRDSVIKEN ca 14.30-15: Salskrake 2 honfärgade, knipa 4 ex, sångsvan 10 ex, gråhäger 1, storskrake 1, kanadagås 2, grågås 1, ormvråk 1 ex vid Voxtorp.

KARLSFORS igår ca 11.30-12: Sångsvan 2 flygande landade i dammen, gärdsmyg 1, f.ö. tyst och stilla.
HÖRLE DAMM ca 12.15-13: Gräsand stor mängd, sångsvan, knipa, vigg, storskrake, havsörn 1 jagades av korp.
Pelle skrev den 13 januari, 2021 den 16:15
OSUDDEN 13.30-14.00: Havsörn 1 ad, salskrake honf (sannolikt) långt ute i sjön.
Roger, Lubbe skrev den 13 januari, 2021 den 12:14
OSUDDEN 9.00-11.45: Knölsvan 4 rast och 2 str med 8 Sångsvanar, Storskrake 3 str S, Gråhäger 2 ex, Ormvråk minst 5 ex, Sparvhök 1 str S, Gråsiska 10 ex, Brunsiska 2 ex, Stare 1 ex, Sånglärka 1 str S
Kjell skrev den 13 januari, 2021 den 11:54
OSUDDEN, PUMPHUSET 9.45-10.30: Sothöna 3, kungsfiskare, grågås 90+, bofink 1, gråhäger. Knipa i Lagan.
Stefan Andersson skrev den 12 januari, 2021 den 15:46
BREDARYD 13:20: Sädgås ca 60 ex str mot S.
Lubbe skrev den 12 januari, 2021 den 12:21
Toftanäs.11.00-11.45. Havsörn 1. Sädgås 9. Storskarv 13. Varfågel 1. Stare 3. Koltrast 2. Björktrast 3.
Roger skrev den 12 januari, 2021 den 11:21
Tillägg till det Lubbe skrev. En vardera av Snö- och Brunsiska i Gråsiskeflocken precis norr om 27:an i solrosorna.
Lubbe skrev den 12 januari, 2021 den 10:39
Osudden. Pumphuset. Lubbe. Roger. Pelle. Grågås c150. Gråhäger2. Sångsvan 14överflygande. Storskarv 17. Gräsand 6. Gråtrut 1. Ormvråk 1. Gråsiska 8. Bofink 2. Grönfink 6. Större hackspett 1.
Roger skrev den 11 januari, 2021 den 10:52
HÖRLE DAMM 9-9.30: Sångsvan 68 ex, Gräsand 334 ex, Vigg 10 ex.
Lubbe skrev den 11 januari, 2021 den 09:35
Södergårdsviken.8.30-9.30. Grågås 30. Sångsvan 2. Salskrake 2 honfärgade. Storskrake 4. Knipa 5. Gräsand 8. Gråhäger 2. Ormvråk 3. Gulsparv 15.
Roger skrev den 10 januari, 2021 den 11:06
LEKELUNDSTIPPEN 8.50-9.10: Havsörn 1 ex 2 K str S, Rödhake 2 ex, Koltrast 2 ex.
STOMSJÖTIPPEN: Järnsparv 1 ex.
OSUDDEN: Många skådare men lite fågel, Duvhök toppade fram till 10.45
Lubbe skrev den 10 januari, 2021 den 09:54
Hörledammen.8.50-9.50. Lubbe. Lasse D.Sångsvan 48. Vigg 8. Storskrake 10. Kricka 2. Gräsand c250. Knipa 8. Kungsfiskare 1.
Christian Sandolf skrev den 9 januari, 2021 den 23:39
Videskogen 10.15: Snösparv minst 2 ex hördes, rastade tydligen kort i skogskanten, drog sedan vidare mot väst.
Lubbe skrev den 9 januari, 2021 den 15:09
Osudden.8.45-12.30. Lubbe. Delvis Christian S. Tommy T. Mats. Ingrid. Pelle. Jonny J . Grågås c200. Sångsvan 7 överflygande. Knölsvan 14överflygande
. Storskarv 3. Gråhäger3. Sothöna 1. Gräsand 6. Knipa 1. Kungsfiskare 1. Vattenrall 1hörd. Ormvråk 2. Sparvhök 1. Gråsiska 20. Bofink c25. Bergfink 2. Ringduva 20. Grönfink 10. Korp 5.
Pelle skrev den 9 januari, 2021 den 12:16
OSUDDEN BADPLATSEN 11.20: Kungsfiskare 1 ex.
Ragnhild Sjöholm skrev den 9 januari, 2021 den 10:56
GRÖNDAL Röd glada flög mot sv.
Lubbe skrev den 8 januari, 2021 den 12:21
Osudden. 10.30-11.45. Grågås c150. Ormvråk 2. Ringduva 3. Bergfink 2. Bofink c25. Gråsiska 2. Grönf ink 15. Koltrast 1. Stjärtmes 4.
Lubbe skrev den 8 januari, 2021 den 10:00
Södergårdsviken.8.45-10.00. Salskrake 1hona. Storskrake 3. Knipa 4. Gräsand 10. Grågås 20. Kanadagås2. Gråhäger3. Ormvråk 1.
Pelle skrev den 7 januari, 2021 den 17:28
APLADALSGATAN 13.00: Duvhök 2K testade ringduvorna, turkduva 2 ex på matningen.
Roger skrev den 7 januari, 2021 den 12:13
OSUDDEN: Börringevråk 1 ex, Koltrast 3 ex och Rödhake 2 ex i Videskogen. Kungsfiskare 1 ex vid Seglarsällskapets stuga.
Lubbe skrev den 7 januari, 2021 den 12:13
Osudden.9.00-11.30. Grågås c150. Kanadagås3. Häger 1. Storskrake 4. Gräsand 6. Ormvråk 2. Vattenrall 1hörd. Kungsfiskare 1. Gråsiska 6. Steglits 2. Bofink c25. Bergfink 2. Koltrast 1. Björktrast 3. Sånglärka 2.
Anders Sällberg skrev den 6 januari, 2021 den 12:52
Fagerhult (Klevshult) 5 januari 15.00
Röd glada 1 ex
Roger, Lubbe, Nogge, Kent och Åsa skrev den 6 januari, 2021 den 12:48
OSUDDEN 10.50-12.10: Brunand 11 ex rastade i viken och sträckte iväg när det slutade snöa. Svan sp 8 str S, Grågås ca 160 ex, Havsörn 1 ad och kanske en ytterligare en individ, Duvhök 1 ex 2K, Fiskmås 1 ex, Sånglärka 9 ex, Bofink ca 100 ex.
HÖRLE DAMM: Sångsvan 23 ex, Vigg 8 ex
Lubbe skrev den 5 januari, 2021 den 12:24
Staven.Fridsnästornet. 11.20-12.20. Ägretthäger 2. Grågås 55. Kanadagås 6. Sångsvan 3. Knölsvan 4..Gräsand c150. Storskrake 1. Steglits 2. Havsörn 1.
Lubbe skrev den 5 januari, 2021 den 11:11
Liljenäsviken. Hammargården. 8.45-11.00. Sädgås c400. Spetsbergsgås 3. Bläsgås 3. Pilgrimsfalk 1ad. Fjällvråk 1. Ormvråk 2. Stare 2. Rödvingetrast1. Björktrast 9.
Lubbe skrev den 3 januari, 2021 den 12:01
Osudden.8.30-12.00.Grillning med 11skådare.Tack Kent å Åsa. Havsörn 1. Ormvråk 2. Grågås c100. Kanadagås 7. Häger 1. Sångsvan 19 överflygande. Gräsand c100. Knipa 2.storskarv 2. Fiskmås 12. Gråsiska 2. Stare 10. Björktrast 5. Bofink c100.
Roger skrev den 3 januari, 2021 den 11:32
HÖRLE DAMM 10.30-10.45: Sångsvan 2 ex, Storskrake 4 ex, Vigg 20 ex, Gräsand ca 80 ex, Kungsfiskare 1 ex och Gärdsmyg 1 ex
Kjell och Margit skrev den 2 januari, 2021 den 22:19
OSUDDEN kl 14.30: Havsörn, dubbeltrast, stjärtmes 2, ormvråk 3, grå- och kanadagäss 75.
Roger, delvis Lars och Anita skrev den 2 januari, 2021 den 13:38
SÖDERGÅRDSVIKEN 10.30-12.15: Smådopping 1 ex utanför vallen, Grågås 20 ex, Kanadagås 2 ex, Sädgås 24 str S, Gråhäger 6 ex, Salskrake 1 hona, Storskrake 4 ex, Fiskmås 1 ex, Nötkråka 1 ex, Stare 20 ex, Bergfink 1 str S.
Vid Sikudden en Skäggdopping
Lubbe skrev den 2 januari, 2021 den 11:56
Toftanäs.11.00. Bläsgås 2. Grågås 40.
Lubbe skrev den 2 januari, 2021 den 09:45
Södergårdsviken.8.45-9.25. Grågås 30. Kanadagås2. Häger 6. Storskarv 2. Skäggdopping 1. Storskrake 11. Gräsand 10. Knipa 5. Fiskmås 1. Gärdsmyg 1. Rödhake1. Sölaryd .Strömstare1.
Roger, Lubbe Lasse O och delvis Pelle, Kent och Åsa skrev den 1 januari, 2021 den 15:12
OSUDDEN Pumphuset: Gråhäger 1 ex, Grågås ca 100 ex, Sädgås 117 str S, Bofink ca 50 ex, Ringduva 33 ex, Stare ca 25 ex, Steglits 2 ex.
TJUTARYD: Vattenrall 1 spelande
Lubbe skrev den 1 januari, 2021 den 13:28
Osudden.Östra viken.12.50. Kungsfiskare 1.
Anders Sällberg skrev den 30 december, 2020 den 12:42
Osudden 12.00-12.20
Grågäss ca 70. Ormvråk 1.
Havsörn 1 (torra trädet SV )
Pelle skrev den 30 december, 2020 den 11:21
ÄVJAN S rv27 10.30: Kungsfiskare 1 ex.
Lubbe skrev den 30 december, 2020 den 11:16
Södergårdsviken.8.45-9.30. Grågås 50. Kanadagås5. Häger 6. Storskarv 2.storskrake 9. Gräsand 19 knipa . Stare 6. Rödhake1.Gärdsmyg 1. Koltrast 1. Ormvråk 25 åkrarna vid Eds gård.
Roger skrev den 30 december, 2020 den 11:12
Tjutaryd-Östra Hult: Skäggmes 1 hane i vassen vid stugorna, Dubbeltrast 1 ex i hösthagen nedanför sågen.
Lubbe skrev den 29 december, 2020 den 11:16
Osudden.9.00-11.00. Lubbe. Lasse O. Mats. Grågås 125. Häger . Sångsvan 6,överflygande. Storskarv 3. Knipa 2. Gräsand 2. Fiskmås 25. Bofink c100. Rörstorpsgatan 11.1 Stenknäck
Lubbe skrev den 28 december, 2020 den 12:50
Osudden.9.20-11.15.Lubbe. Lasse O.Kent. Mats. Havsörn 1. Ormvråk 2.Sparvhök 1. Grågås 100. Kanadagås3. Storskrake 4. Gräsand 5. Storskarv 2. Fiskmås 16. Häger 1. Stare 20. Gråsiska 2. Bofink c100. Sångsvan 1.
Anders Sällberg skrev den 28 december, 2020 den 11:48
Södergårdsviken 11.00-11.20
Gråhäger 1. Skarv 2. Gräsand 6. Knipa 4. Grågäss 38, norr på åkern. Storskrake 15(1hona)
Lubbe skrev den 27 december, 2020 den 09:43
Hörledammen. 9.00-9.40.Sångsvan 23. Vigg 19. Storskrake 2. Knipa 8. Gräsand c300.
Lubbe skrev den 26 december, 2020 den 15:16
Hammargården. Åbykrysset. Slättö. 8.40-10.30.Spetsbergsgås 3. Sädgås c500. Vitkindadgås 25. Kanadagås3. Grågås 20. Sångsvan 6. Knölsvan 4. Blå kärrhök 1hane. Glada 2.Ormvråk 3.
Roger, Lasse D och delvis Kjell och Margit skrev den 26 december, 2020 den 11:22
HÖVS GÅRD-GAREN 9-11: Sångsvan 3 str, Gråhäger 1 ex, Röd Glada 1 ex, Morkulla 1 ex, Björktrast 56 ex, Stare knappt 40 ex.
Öven 31 Björktrastar och 2 Starar vid Bäckaskog.
Lasse Grahn skrev den 26 december, 2020 den 07:29
Hagelstorp Kl 07:20 Kattuggla 1 ex rop.
Lasse Davidsson skrev den 25 december, 2020 den 16:22
Hjälshammar kl 9.53 en ägrett mot norr. Färjansö 10.15-12.30: gråhäger 1 ex, storskarv ett 20tal, sångsvan 7 rastande och 15 sydstr. Sädgås 2 ex, tofsvipa 3 ex, varfågel 1ex.
Roger och Lubbe samt en del andra till och från skrev den 25 december, 2020 den 12:34
OSUDDEN 9.30-12.15: Sångsvan 31 str SV, Anser sp 57 str S, Grågås drygt 100 ex, Bläsgås 4 ex, Tofsvipa 1 ex, Ägretthäger 1 ex str NO, Gråhäger 3 str S + 1 rast, Ringduva 12 ex, Stare 9 ex, Bofink ca 100 ex, Gråsiska 17+33, Snösiska 1 ex med dom 17 Gråsiskorna precis vid pumpen. I 33-flocken var det säkert ett par Snösiskor också men dom sågs bara flyga.
Lubbe skrev den 25 december, 2020 den 09:56
Södergårdsviken.8.45-9.50. Ägretthäger 2. Häger 5. Storskarv 2. Sångsvan 1. Storskrake 9. Knipa 4. Gräsand 6. Kanadagås 5. Grågås 12. Ormvråk 3. Stare c25. Koltrast 2. Gulsparv 10.
Lasse Davidsson skrev den 24 december, 2020 den 15:42
Kävsjön runt 930-1400:
På gungflyet 2 havsörn och en varfågel. I sjön ett 100-tal sångsvan och en ägretthäger. Ett par hundra motljusänder på långt håll utan tub kunde ej artas.
Roger skrev den 23 december, 2020 den 12:58
STOMSJÖ SOPTIPP 9.30-10.30: 2 ex av vardera Järnsparv, Rödhake, Gärdsmyg och Koltrast samt 3 Gråsiskor.
Roger, Pelle och delvis Lars skrev den 21 december, 2020 den 19:24
OSUDDEN 13:30-14:00: de 50 Bläsgässen på fälten med lika många Grågäss och 3 Vitkindade. Tofsvipa ca 60, Gråhäger 2 ex och Vinterhämpling 5 ex.
Kjell och Margit skrev den 20 december, 2020 den 15:47
VRÅEN 15.00: Steglits 30 ner mot Rörstorpsskolan
Kjell och Margit skrev den 20 december, 2020 den 12:50
VÄRNAMO/AMERIKA 12.45: Bläsgås 50 (hann ej räkna säkert) sträckande söderut över stan
Roger skrev den 19 december, 2020 den 12:41
KÄVSJÖN Stora Tornet 9.15-10.15: Sångsvan 55 ex, Gräsand ca 300 ex, Vigg 19 ex, Havsörn 2 ad, Varfågel 1 ex, Ängspiplärka 1 ex som lyft och sträckte iväg mot SV.
HELMERSHUS 11.00-12.15 med Mats, Pelle och Isac: Skäggmes 1 hane, Rödhake 1 ex, Björktrast ca 40 ex
Anders Sällberg skrev den 19 december, 2020 den 10:35
09.30-10.15 Lubbe o Lasse O
Osudden
Vattenrall hörd 1 ex
Grågäss ca 20, Kanadagäss 5, fiskmås 15, Sträckande Sångsvan 5, Bofink 20
Rödräv 1. Skarv 1
Pelle och Anders skrev den 18 december, 2020 den 12:04
OSUDDEN 10-11: Ormvråk 2 ex, grågås 50 ex, kanadagås 3 ex, tofsvipa 60 ex, vattenrall 1 ex, bofink 20 ex.
Anders Sällberg skrev den 17 december, 2020 den 11:31
Osudden 10.30-10.45
Grågäss 15, Canadagäss 3, Tofsvipa 48,
Fiskmås 15.
Gruset är utlovat innan jul ??
Jag har stött på några gånger.
Lubbe skrev den 16 december, 2020 den 11:34
Osudden. 8.45-11.00.Lubbe.Lasse D. Pelle. Sångsvan 47 sträckande. Knölsvan 2ad 1juv. Grågås 8.ob gäss 32 sträckande. Häger 2. Storskarv 2. Storskrake 3. Knipa 2. Gräsand 25. Tofsvipa 60. Stare 12. Gråsiska 2. Bofink c50. Ormvråk 3. Spillkråka 1.
Anders Sällberg skrev den 15 december, 2020 den 12:31
Osudden 11.00
Ca 25 rastande Tofsvipor. Ormvråk 2 och 12 fiskmås norr RV 27
Södergårdsviken 11.45
Ägretthäger 1, Gråhäger 5, Storskrake 2, Knipa 2, Skarv 3.
Edhs ängar idag endast 3 ormvråkar. Igår ca 08.30 räknade jag till 18 st från Trolleklippa till Hyggestorpsavfarten.
Lubbe skrev den 15 december, 2020 den 10:39
Karlsfors.10.00. Kungsfiskare 1. Strömstare1.
Lubbe skrev den 15 december, 2020 den 09:45
Hörledammen.8.50-9.30. Viggo 2. Gräsand c100. Knipa 8. Storskrake 2. Bläsand 2.
Stefan Andersson skrev den 14 december, 2020 den 16:37
BREDARYD 13:10: Sidensvans 10 ex strax väster om macken.
Pelle skrev den 14 december, 2020 den 15:17
Ö ROCKNE - STORA T - KITTLAKULL 10.30-13.45: Havsörn 1 ad, kungsörn 1K samt en okänd, fjällvråk 1 ex, blåhök hanne och hona, ormvråk 1 ex, sångsvan 70 ex, vigg 8 ex, grågås 6 ex, okända gäss 50 ex str S, älg 6 ex (två kor med 2 kalvar vardera).
Lubbe skrev den 14 december, 2020 den 12:36
Osudden. 11.40-12.15. Sånglärka 1. Tofsvipa 60. Grågås 3. Sädgås 48 sträckan. Häger 2. Ormvråk 2. Stare c25. Gråsiska 14. Koltrast 1.
Roger Ahlman skrev den 14 december, 2020 den 11:27
Ett snabbt besök vid Osudden gav ingen Dvärgbeck på stället där den var för några dagar sedan. 2 Ormvråkar, 1 Sånglärka och 9 Grågäss dock.
Lubbe skrev den 14 december, 2020 den 10:54
Liljenäsviken. Hammargården.8.45-10.30. Pilgrimsfalk 1. Havsörn 1. Fjällvråk 1. Glada 2. Ormvråk 1. Varfågel 2. Sädgås c500. Vitkindadgås 150. Grågås 10. Kanadagås 35. Sångsvan 9.
Roger Ahlman skrev den 13 december, 2020 den 13:51
SÖDERGÅRDSVIKEN 10.20-11.00: Ägretthäger 3 ex utanför vallen. Även 2 Gråhägrar.
I Videskogen bl a 2 Rödhakar
Lubbe skrev den 13 december, 2020 den 12:03
Toftanäs. 10.15-11.15. Havsörn 1. Ormvråk 1. Sångsvan 9. Storskarv 17. Varfågel 1. Sidensvans3.Rödhake1. Gulsparv 15. Koltrast 2. Stare 3. Mindre hackspett 1. Större hackspett 2.
Anders Sällberg skrev den 13 december, 2020 den 11:37
Videskogen. Ca 11.00
Rödvingetrast 1. Gärdsmyg2 Rödhake1 Koltrast 2. Nötväckor, Entita, Blåmes, Talgoxe och några möss som äter rester. Nedanför Vandalorum, 6 överflygande sångsvanar.
Lubbe skrev den 13 december, 2020 den 09:50
Södergårdsviken.8.45-9.45. Ägretthäger1. Häger 7. Storskarv 2. Storskrake 13
. Knipa 4. Gräsand 10. Skäggdopping 1. Kanadagås 6. Grågås 1. Kungsfiskaren 1. Stjärtmes 3.
Nogge skrev den 12 december, 2020 den 21:30
HINSENKIND. Under dagen Svante lyckades hitta en Järpe i ett mindre kärr med al och björk.
Roger Ahlman skrev den 11 december, 2020 den 12:31
OSUDDEN 10-11.30: Gräsand 50 ex, Vattenrall 2 hörda, Dvärgbeckasin 1 ex, Stare 2 ex, Fiskmås 15 ex, Tofsvipa 51 ex.
Enligt Artportalen finns ett tidigare fynda Dvärbeck från december i Värnamo kommun (Liljenäsviken 2001).
Lubbe skrev den 11 december, 2020 den 10:34
Södergårdsviken.8.50-10.30. Ägretthäger3. Häger 8. Kanadagås 3. Grågås 1. Knölsvan 2. Storskarv 5. Storskrake 12. Gräsand 15. Knipa 6. Vattenrall 1hörd. Koltrast 2. Gulsparv 25. Sist men inte minst fick jag Livskryssa. Fick se en Utterfamilj 3ex simma inte långt från vallen
Pelle skrev den 10 december, 2020 den 13:34
Ö ROCKNE - STORA T - KITTLAKULL 10-12: Duvhök 1 ex, sångsvan 100 ex, vigg 10 ex, gräsand 500 ex, obest. gäss 10 ex str S.
Joakim norgren. skrev den 9 december, 2020 den 13:59
Utloppet ur den stora dammen. Nedanför Borgenstugan. Strönstare
Lubbe skrev den 9 december, 2020 den 10:55
Osudden.9.00-10.00. Tofsvipa 9. Fiskmås10. Storskrake 2. Gräsand 50. Knipa 2. Storskarv 1. Ormvråk 1. En del Mesar vid mätningen. Bofink 3
Roger Ahlman skrev den 9 december, 2020 den 10:55
KÄVSJÖN: Havsörn 2 ad, Kungsörn 1 ad, Sångsvan 59 ex, Gråhäger 1 ex.
Om någon vill lägga in mitt telefonnummer i sin telefon så är det 0766355656.
Pelle och Tommy S skrev den 7 december, 2020 den 12:54
OSUDDEN 10.30-11.30: Tofsvipa 50 ex, gråhäger 1 ex, ormvråk 2 ex, fiskmås 10 ex, bofink 20 ex, stjärtmes 10 ex.
Anders Sällberg skrev den 6 december, 2020 den 12:56
Osudden 12.00-12.15
Tomt runt pumphuset så när som på mesar och finkar vid fröna. Ca 50 Tofsvipor mellan mossledammen och RV 27 Fiskmås 5. Ormvråk 1.
I måndags såg jag 14 ormvråkar på de sprutade åkrarna runt Edhs gård.
Mycket gräsänder i Lagan. Nötväckor, blåmes mm i Videskogen.
Lasse Davidsson skrev den 5 december, 2020 den 11:39
I Gallnås i gryningen en visslande sparvuggla. Vårlätet.
Pelle skrev den 4 december, 2020 den 16:18
FÄLTEN N27 13.20: Tofsvipa 50 ex rast.
OSUDDEN 13.30-14.30: Blå kärrhök 1 hane, ormvråk 1 ex, gråhäger 2 ex.
Pelle skrev den 3 december, 2020 den 11:44
FÄLTEN N27 09.30: Tofsvipa 30 ex, bofink 20 ex, fiskmås 2 ex.
OSUDDEN 09.30-10.30: Havsörn 2 ad, ormvråk 1 ex, gråsiska 5 ex.
Lubbe skrev den 2 december, 2020 den 09:30
Södergårdsviken.8.30-9.25. Ägretthäger 1. Häger4. Kanadagås 3. Grågås 1. Storskrake 6. Gräsand 10. Knipa 1. Storskarv 3. Kungsfiskare1. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 1 december, 2020 den 09:29
Hörledammen. 8.45-9.20. Sångsvan 2. Gräsand 150. Bläsand 2. Knipa 25. Kricka5. Vigg 5. Storskrake 11.
Pelle skrev den 30 november, 2020 den 12:58
OSUDDEN 11-12: Tofsvipa 19 ex kringflygande, stare 1 ex, ormvråk 2 ex.
FÄLTEN N27: Duvhök 1 1K.
Stefan Andersson skrev den 30 november, 2020 den 12:09
Fynd av Stripgås i Värnamo kommun enligt artportalen.se:

[Stripgås] 1 ex. rastande Fridsnästornet, Draven, Sm 2020-05-31 Conny Eskilson, Karin Eskilson
[Stripgås] 1 ex. rastande Södergårdsviken, Norra Flåren, Sm 2019-02-20 Lars Petersson, Anita Ericson
[Stripgås] 3 ex. rastande Åbykrysset, Svanaholms ängar, Sm 2017-04-30 Stefan Andersson
[Stripgås] 1 ex. rastande Offerkullarna, Draven, Sm 2010-05-19
Willy Strömblad, Birgitta Strömblad, Stefan Andersson m.fl.
[Stripgås] 1 ex. rastande Toftanäs, Vidöstern, Sm 2000-06-12
Roger Ahlman
[Stripgås] 1 ex. Tånnö motell, Vidöstern, Sm 2000-06-04
Roger Ahlman
[Stripgås] 1 ex. adult rastande Storåns mynning, Sm 2000-06-03
Sven Johansson
[Stripgås] 1 ex. N.Bolmen, Värnamo kn, Sm 1984-03-20
gnm Länsstyrelsen Jönköping
Lubbe skrev den 30 november, 2020 den 09:36
Stomsjö våtmark. 8.30-9.30. Gräsand 3. Knipa 1. Ormvråk 1. Duvhök1. Större hackspett 1. Spillkråka 1. Gröngöling1. Gråsiska 8. Gulsparv3. Domherre 4. Stjärtmes. 4. Svartmes 1. Koltrast 5. Nötskrika 3. Rödhake1.
Jan Wahlström skrev den 29 november, 2020 den 20:21
Toftanäs: 2009 hade jag Stripgås där den 2 mars. Tror att jag rapporterade den då. Den har väl kategoriserats i grupp C nu. Har den observerats i kommunen annars?
Lubbe skrev den 29 november, 2020 den 13:05
Osudden. 8.30-11.15. Lubbe, Nogge. Lasse D. Ägretthäger 1. Häger2. Sångsvan 8 sträckande. Gräsand 10. Storskarv 1. Tofsvipa 80. Stare 25. Varfågel 1. Duvhök1. Ormvråk2. Gråsiska c20. Domherre 5. Större hackspett 1. Fiskmås 10.
Lubbe skrev den 28 november, 2020 den 12:41
Osudden. 8.00-11.45. Lubbe. Lasse. Delvis. Kent, Ragnhild. Mats. Grågås 20. Kanadagås 12. Sångsvan 80 sträckande. Gräsand c200. Knipa 2. Storskrake 3. Sothöna2. Storskarv 9. Häger2. Duvhök1. Ormvråk 2. Tofsvipa 80. Stare 25. Fiskmås c20. Gråtrut 1. Gråsiska 15. Domherre 3.
Lars P skrev den 27 november, 2020 den 21:48
EXTRA: Idag fick Värnamo två nya arter!!! Svenska Raritetskomitén flyttar nämligen både nilgås och mandarinand från katerogi D till C eftersom båda arterna anses ha livskraftiga reproducerande populationer i Europa och att de svenska fynden anses härröra från dessa. Fynd efter 1995 räknas såvida det inte rör sig om uppenbart förrymda individer eller parkfåglar. Kolla artportalen för våra fynd.
Bilder från Södergårdsviken: https://www.facebook.com/lars.petersson.9678/
Lubbe skrev den 27 november, 2020 den 12:40
Osudden. 8.15-12.00. Lubbe, Lasse ,delvis Pelle. Grågås 25. Kanadagås 8. Sångsvan 2. Gräsand 25. Knipa 5. Skrattmås 1. Fiskmås c20. Gråtrut 1. Tofsvipa c100. Varfågel 1. Gråsiska 10. Domherre 10. Björktrast 10. Större hackspett 1. Stare10. Storskarv2. Småvessla 1 vid hangaren.
Pelle och Lubbe skrev den 26 november, 2020 den 16:13
OSUDDEN 14-15: Ormvråk 3 ex, sparvhök 1 ex, duvhök 1 1K, kanadagås 3 ex, grågås 40 ex, gräsand 300 ex, skrattmås 1 ex, tofsvipa 100 ex, stare 30 ex, björktrast 30 ex.
Lubbe s skrev den 26 november, 2020 den 11:04
Södergårdsviken. 9.30-11.00 Ägretthäger 1.Häger 7. Kanadagås 2. Salskrake4. Storskrake 6. Knipa 10. Storskarv 5.
Pelle skrev den 25 november, 2020 den 14:45
HÄDINGE 11.00: Kungsörn 1 ex överflygande.
KÄVSJÖN STORA T 11.10-13.20: Havsörn 2 ad, duvhök 1 ex, ormvråk 3 ex, sångsvan 180 ex, knölsvan 2 ex, gräsand 150 ex, kricka 5 ex, vigg 9 ex.
UTFODRINGEN 13.30-14.00: Havsörn 1 3K.
Lubbe skrev den 25 november, 2020 den 10:59
Osudden. 8.30-10.30. Lubbe, delvis Ann-Sofie. Tommy S. Grågås c250. Vitkindadgås 2.Kanadagås 3 överflygande. Storskarv1. Gräsand c400. Storskrake 1. Tofsvipa 100. Stare 50. Gråtrut 1. Fiskmås 20. Ormvråk2. Gråsiska 9. Domherre 5. Mesar vid mataren. Rörstorpsgatan Turkduva 4 ex
Lubbe skrev den 24 november, 2020 den 11:47
Osudden. 10.15- 11.00. Sångsvan 14. Grågås c200. Vitkindadgås 2. Häger 1. Gräsand c200. Ormvråk1. Tofsvipa +100. Stare c30. Steglits 7.
Stefan Andersson skrev den 23 november, 2020 den 17:11
VÄRNAMO 14:45: Sidensvans ca 30 ex längs Halmstadsvägen.
Pelle skrev den 22 november, 2020 den 10:53
MOSSLEDAMMEN 09.30: Bläsand 2 ex, gräsand 5 ex.
OSUDDEN med Ragnhild 09.45-10.30: Ormvråk 2 ex, grågås 120 ex, tofsvipa 80 ex, björktrast 5 ex.
M-SKOGEN tre timmar häromdan: Större hackspett 3 ex samt några skogsmesar. Här finns numera fina stigar, väl märkta och skyltade.
Stefan Andersson skrev den 20 november, 2020 den 18:01
KÄVSJÖN STORA TORNET 12:00-13:50: Sångsvan 196 ex, Vitkindad gås 67 str, Snatterand 1 ex, Bläsand 33 ex, Gräsand 60 ex, Kricka 13 ex, Vigg 16 ex, Knipa 9 ex, Fjällvråk 2 ex, Ormvråk 1 str, Tofsvipa 2 ex, Gråsiska 1 ex, Sävsparv 1 ex, Snösparv 6 str.
FLATENS CAMPING 14:00-14:15: Sångsvan 7 ex, Gråhägert 1 ex, Ormvråk 2 ex.
MARIEHOLMSSKOGEN 14:25-15:20: Spillkråka 1 ex, Större hackspett 2 ex, Tofsmes 2 ex, Trädkrypare.
MARIEHOLM 15:30: Strömstare 1 ex, Knipa 2 ex Mosjön.
MJOGARYD 15:50: Spillkråka 1 ex.

Kan tillägga att det redan finns ett Band som omfattar GGVV (Gislaved,Gnosjö,Värnamo,Vaggeryd kommuner), det startades för 3 år sedan av Henrik Grahn och har i nuläget 114 medlemmar!
Anders Sällberg skrev den 20 november, 2020 den 09:46
Hej
Har en undran om att lägga upp ett Band till klubben.
-Snabbare
-Enklare
-Lätt att lägga till bilder
- Kartnålar
-Lätt att ansluta till närliggande Band
Ladda ner appen i din telefon och sök på Värnamo fågelklubb. Jag har bara lagt upp en bild och det finns inget klart Band, men är lätt att ordna.
Jag kan åta mej att administrera.
Min mobil är 0706-507694, så kan ni ringa eller sms:a
//@nders
-
Svar från admin: Kent Öhrn
Frågan var uppe på styrelsemötet i september. Vi beslöt att behålla sms-gruppen tills vidare pga. att vi anser att Lineband är varken snabbare eller enklare än sms-grupp. Lineband har dessutom två nackdelar: Det går inte att skicka meddelanden där det är svag eller obefintlig Internetmottagning. Det kräver dessutom att medlemmar i gruppen har en smartmobil.
Anders Sällberg skrev den 19 november, 2020 den 17:21
Osudden ca 13.00
Tofsvipa ca 200. Grågäss 30. Stare 50.
Ormvråk 2
Södergårdsviken 13.30-14.30
Salskrake 4. Knipa2, Häger 3. Ägretthäger 1. Skarv 5. Gräsand 4
Pelle skrev den 18 november, 2020 den 11:40
OSUDDEN 10-11: Grågås 400 ex, vitkindad gås 75 ex, sädgås 3 ex. havsörn 1 ex, ormvråk 2 ex.
Lubbe skrev den 18 november, 2020 den 10:50
Osudden. 8.30-10.00. Grågås c250. Vitkindadgås 60. Sädgås 6 rastade 2min . Häger 1. Gräsand c200. Kungsfiskare1 hörd. Varfågel 1. Sånglärka 1 sträckande. Steglits 2. Stjärtmes 8. Stare c30. Ormvråk 2. Ringduva 9. Skrattmås 4.
Anders Sällberg skrev den 17 november, 2020 den 12:52
Osudden 12.00
Landade i plöjet ca 130 grågäss och ca 30 vitkindade. Kom från söder över sjön.
Pelle och Lubbe skrev den 17 november, 2020 den 11:44
OSUDDEN 09.30-11.00: Havsörn 2 ad, ormvråk 3 ex, storskarv 2 ex, skrattmås 7 ex, gråsiska 10 ex.
Lubbe skrev den 16 november, 2020 den 12:16
Osudden. 10.30-11.45. Grågås c250. Vitkindadgås 75. Häger 2. Tofsvipa c100. Stare 25. Varfågel 1. Steglits 4. Havsörn1. Ormvråk 2. Mesar å finkar vid mataren.
Lubbe skrev den 16 november, 2020 den 12:11
Södergårdsviken.8.30-9.30.ägretthäger1.häger 6. Storskarv4. Salskrake 1hona.Storskrake 11. Grågås 7. Kungsfiskare1. Ängspiplärka 1. Pinnarekulla . Sångsvan 15. Årån . Strömstare 1.
Lubbe skrev den 15 november, 2020 den 12:58
Osudden. 8.00-12.00. Lubbe. Lasse. Kent. Tommy. S. Jonny Johansson S-ryd. Grågås 5. Storskrake 10. Gräsand c100. Skäggdopping 1. Häger 2. Tofsvipa c150. Stare c30. Varfågel 1. Havsörn1. Ormvråk 2. Gråsiska 6. Steglits 3.
Lubbe skrev den 14 november, 2020 den 12:52
Osudden. 7.30-12.00. Lubbe. Lasse . Nogge. Kent. Tommy T. Tommy . S. Grågås 100. Vitkindadgås 50. Häger 1. Tofsvipa 150. Ljungpipare 1. Enkelbeckasin 1. Vattenrall 1hörd. Storskrak 4. Gräsand100. Ormvråk 2. Gråsiska c20. Steglits 3. Sånglärka 4. Stare c30. Varfågel 2. Skrattmås 14. Gråtrut 2. Fiskmås c20. Bo-bergfink 25. Grönfink 15. Mesar vid mataren.
Pelle, Lubbe (delvis) och Kjell (delvis) skrev den 13 november, 2020 den 13:10
MOSSLEDAMMEN 09.45: Kungsfiskare 1 ex.
OSUDDEN 10-12: Kungsfiskare 1 ex, ormvråk 2 ex, skrattmås 12 ex rast, tofsvipa 100 ex, ljungpipare 1 ex rast, steglits 3 ex, gråsiska 2 ex.
Mats Johansson skrev den 12 november, 2020 den 20:46
Resultatet av årets Allhelgonarallyt finns på Smålands Ornitologiska hemsida
under rubriken nyheter
Lubbe skrev den 12 november, 2020 den 10:58
Osudden. 8.30-10.00.Grågås 200. Gräsand c100. Häger 1. Vattenrall 1hörd. Tofsvipa c100. Fiskmås 25. Ormvråk 2. Björktrast c100. Stare c30. Sidensvans 28. Gärdsmyg 1. Rödhake1. De vanliga mesarna vid mataren.
Anders Sällberg skrev den 11 november, 2020 den 19:00
Edhs gård på åkrarna utmed ån 14.30
5 Ormvråkar går som höns och pickar i det sprutade gräset. Är detta ett normalt beteende?
Pelle skrev den 10 november, 2020 den 11:47
MOSSLEDAMMEN 09.45: Kungsfiskare 1 ex.
OSUDDEN 09.50-10.40: Röd glada 1 ex, ormvråk 2 ex, grågås 300 ex, sångsvan 3+6 ex, tofsvipa 80 ex, stjärtmes 9 ex.
BREDASTEN 11.00: Nära noll.
Anders Sällberg skrev den 8 november, 2020 den 15:07
Då är det 41 nu.
Kom precis hem och i Videskogen hade jag närkontakt med en stjärtmes. Det var vid slutet på spången mot Vandalorum.
Lubbe skrev den 8 november, 2020 den 14:20
Efter en summering av dagens obsar vid Osudden, totalt 40 arter,inte illa.
Lubbe skrev den 8 november, 2020 den 13:03
Stomsjö våtmark. 12.00-12.50. Lubbe. Tommy T. Bläsand 5. Kricka2. Knipa 2. Gräsand5. Nötskrika 2Domherre 2. St.hackspett 1. Koltrast 5. Rödhake2. Gulsparv 8. Gärdsmyg 1.
Lubbe skrev den 8 november, 2020 den 11:53
Osudden. 7.30-11.45. Lubbe. Lasse O. Kent. Tommy T. Sångsvan 78 sträckande. Knölsvan 14 sträckande. Grågås c450. Vitkindadgås 6. Kanadagås 24. Häger2. Gräsand 400 +. Knipa 3. Skäggdopping 1. Vattenrall 1hörd. Kungsfiskare1 hörd. Varfågel 1. Tofsvipa c250. Stare 15. Björktrast c100. Rödvingetrast 2. .Sånglärka 2. Ängspip 2. Steglits 8. Storskarv 2. Glada 1. Ormvråk 3. Gråtrut 3. Fiskmås c20.
Pelle skrev den 6 november, 2020 den 15:03
KÄVSJÖN STORA T 10.30-13.00: Havsörn 5 ex, kungsörn 3 ex, fjällvråk 1 ex, blåhök 1 hona, sparvhök 1 ex, ormvråk 20 ex, sångsvan 40 ex, bläsand 200 ex, gräsand 200 ex, storskarv 9 ex str S, gråhäger 1 ex.
BORGEN 13.30: Rörhöna 1 juv i stora dammen nedanför huset. Den hade vi behövt under Artrallyt!
Anders Sällberg skrev den 6 november, 2020 den 13:28
Osudden 13.00
Förutom ca 200 Tofsvipor, ormvråk2, storlom i sjön2. Starar och på stubbåkern en citronfjäril och när jag kom hem en nässelfjäril. 6 november 13 plusgrader.
Pelle skrev den 5 november, 2020 den 11:05
OSUDDEN 08.40-09.50: Havsörn 2 ex, ormvråk 2 ex, ägretthäger 1 ex, gråhäger 1 ex, vitkindad gås 6 ex, tofsvipa 250 ex, björktrast 500 ex.
VIDESKOGEN MATNING: Talgoxe, blåmes, entita, nötväcka, skata, ekorre.
BREDASTEN 10.30-11.00: Nära noll.
Lubbe skrev den 4 november, 2020 den 09:09
Osudden. 7.30-9.00.Grågås c250. Vitkindadgås 4. Häger2. Gräsand c50. Tofsvipa c200. Sånglärka c10. Steglits2. Björktrast c500. Rödvingetrast 2. Sparvhök1. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 3 november, 2020 den 11:47
Osudden. 7.45-11.15.Lubbe delvis Pelle. Grågås c200. Vitkindadgås 6. Häger2. Gräsand ç250. Kricka 4.Gråtrut 2. Fiskmås c20. Tofsvipa c250. Stare c100. Björktrast c500. Rödvingetrast 5. Sånglärka c10. Vinterhämpling 12. Steglits 3. Gulsparv3. Bo- Bergfink c50. Kungsfiskare1. Ringduva c10. Duvhök1. Ormvråk 2
Lubbe skrev den 2 november, 2020 den 11:58
Osudden. 8.15-11.00.Lubbe delvis Pelle. Ägretthäger 1. Gick ner en liten stund på översvämmade åkrarna norr pumphuset. Häger2. Grågås c200. Gräsand c100. Tofsvipa c200. Stare c50. Gråtrut 2. Fiskmås 20. Ormvråk 2. Duvhök1. Steglits2. Gråsiska 4. Sånglärka c10. Ängspiplärka 4.
Pelle, Erik G och Lubbe skrev den 1 november, 2020 den 20:48
OSUDDEN 16.00: Från åkern 200 m norr om pumphuset lyfte 70 vitkindade gäss och drog söderut. Senare drog ytterligare en fågel iväg. Möjligen fanns därefter två fåglar kvar i grågåsflocken.
LEJ skrev den 1 november, 2020 den 20:18
Skäggdopping 4 ex Sikudden.
Morkulla 1ex Högatåget
Pelle skrev den 1 november, 2020 den 16:34
MOSSLEDAMMEN 13.00: Smådopping 1 ex.
MOSSLEDAMMEN 14.30: Duvhök 1 juv, smådoppingen kvar i vasskanten.
Kent, Lubbe, Lasse skrev den 1 november, 2020 den 12:03
OSUDDEN: Sångsvan 8, Vitkindad gås 48, Bläsgås 2, Blå kärrhök 1, Fasan 3
Leif E skrev den 1 november, 2020 den 09:33
Hagagatan: Turkduva nu
Lubbe skrev den 1 november, 2020 den 08:35
Glömde Sävsparv
Lubbe skrev den 1 november, 2020 den 08:08
Brända fälten. Toftanäs. Knölsvan2. Fjällvråk 1. Blå kärrhök 1 hane
Tommy T gm Pelle skrev den 31 oktober, 2020 den 19:05
STOMSJÖ VÅTMARK mm: Sidensvans 23 ex, mindre korsnäbb, mindre hackspett, spillkråka, bläsand, gråsiska, grönsiska.
Pelle skrev den 31 oktober, 2020 den 14:51
Ö ROCKNE - HÄRADSÖKANALEN 08.40-14.30: Ägretthäger 1 ex, gråhäger 1 ex, havsörn 1 ad, blåhök 2-3 honor, bergfink 1 ex, gråsiska 1 ex, talltita 1 ex, större hackspett 1 ex, korp 1 ex, ringduva 2 ex, bläsand 100 ex, knipa 35 ex, sångsvan 25 ex.
Kjell och Margit skrev den 31 oktober, 2020 den 10:42
Amerika, Granafällan, Hejden: Tofsmes, nötväcka, koltrast, björktrast, stare, talgoxe, blåmes, kråka, kaja, skata, gulsparv, domherre, trädkrypare, rödhake
Lasse Davidsson skrev den 31 oktober, 2020 den 09:43
Från Gallnås: Sparvugglan satt som en smäck i morse. Spelade fram den i gryningen
Lubbe skrev den 31 oktober, 2020 den 08:59
Fryele kvarn. Hörledammen. 7.00-8.50.Salskrake 1 honfärgad. Vigg 2. Kricka c10. Sångsvan2. Spillkråka1. Mindre hackspett1. Strömstare 1
Lubbe skrev den 30 oktober, 2020 den 12:43
Osudden. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse D. Vitkindadgås c80 sträckande. Häger 1. Tofsvipa c150. Stare c200. Sparvhök1. Ormvråk 1. Gråsiska c20. Bofink 2. Trast i massor
Lasse Davidsson skrev den 30 oktober, 2020 den 10:57
Färjansö 08.00-10.30:
Ägrett 2 ex, gråhäger 2 ex, bläsand 14 ex, trana 4 ex rastande, enkelbeckasin ca 10 ex,varfågel 1 ex, snösparv hörd.
Lubbe skrev den 29 oktober, 2020 den 12:19
Osudden. 9.00-12.15. Buskskvättan kvar. Grågås c200. Gräsand c100. Skäggdopping 1. Häger 1. Tofsvipa c150. Stare c50. Björktrast c200. Rödvingetrast 2. Vinterhämpling 18. Hämpling 3. Gråsiska 4. Steglits c15. Stjärtmes 3. Talgoxar å Blåmesar har hittat mätningen. Sånglärka c10. Ängspip 2. Bergfink 3. Fjällvråk 1 överflygande. Ormvråk 2.
Lubbe skrev den 29 oktober, 2020 den 08:53
Hovsgård. Karlsfors. Hörledammen. 7.00- 8.50. Strömstare 2. Forsärla 1. Sångsvan c25. Vigg 2. Knipa5. Gräsand c100.
Lasse Davidsson skrev den 28 oktober, 2020 den 21:07
Idag höstens första sidensvansar i Gallnås. I skymningen lät en sparvuggla sig höras med höstlätet.
Lasse Davidsson skrev den 27 oktober, 2020 den 13:48
Osudden 10.45-11.45: på stranden ca 15 vinterhämplingar och ett tiotal steglits. På det plöjda fältet en stenskvätta och buskskvättan samt ca 140 vipor, en handfull lärkor och starar och mängder av björktrast.
Anders Sällberg skrev den 27 oktober, 2020 den 13:18
Hemmaobs vid fågelbordet i dag.
Blåmes, Talgoxe, gråsparv, pilfink, större hackspett, Talltita, Turkduva2, Bergfink1, Nötväcka. Rödhake1.
Lubbe skrev den 27 oktober, 2020 den 10:02
Osudden. 8.00-9.30.Lubbe . Kent. Buskskvättan kvar. Grågås c200. Tofsvipa c100. Stare c10. Enkelbeckasin 2. Gräsand c100. Sånglärka c10. Ängspip 5. Steglits 4. Björktrast c75. Glada 1. Ormvråk1
Pelle skrev den 26 oktober, 2020 den 13:50
HOVS GÅRD 10.30: Sångsvan 40 ex, varfågel 1 ex.
KARSLFORS 10.45: Strömstare 2 ex.
HORSSJÖN 11.00-12.00: Kungsörn 1 ex, sparvhök 1 ex, sångsvan 8 ex.
Anders Sällberg skrev den 26 oktober, 2020 den 12:55
Osudden 12.00
Buskskvättan satt på en påle ibid kanalen. 150++ grågäss, några sädgäss. Vitkindad1, röd glada1, sånglärka ca10, tofsvipor 50-60.
12.45 vid fallet g:a tegelbruket Kungsfiskare flög lågt över Lagan söderut.
Pelle skrev den 25 oktober, 2020 den 16:34
OSUDDEN 11.15-12.15: Vinterhämpling 7 ex på stranden, buskskvättan kvar.
Egert Fransson skrev den 25 oktober, 2020 den 13:29
SVÄNÖTORNET vid kl. ~9:30.
Var med Skillingaryds Fotoklubb på en fotomorgon vid S. Svänö. Tog en runda till Svänötornet, och var uppe i tornet några minuter. Ägretthäger 1 ex., gråhäger 2 ex. tofsvipa 2 ex. sågs på denna korta stund.
Stefan Andersson skrev den 24 oktober, 2020 den 17:56
KÄVSJÖ FÅGELTORN 12:20-14:45: Sångsvan 27 ex, Ansergäss 2 str, Bläsand 300 ex, Kricka 13 ex, ALFÅGEL 1 honfärgad, Storskrake 6 ex, Gråhäger 1 ex, Ägretthäger 2 ex, Havsörn 4 ex, Kungsörn 2 subad, Duvhök 1 ex, Blå kärrhök 2 honfärgade, Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa 2 ex, Kaja 69 str, Råka 4 str, Kråka 5 str, Sånglärka >11 str, Stare 6 str, Björktrast 68 str, Ängspiplärka 2 str, Gråsiska 2 ex, Steglits 2 ex. Även Lars & Anita var med på flera obsar!
Pelle skrev den 24 oktober, 2020 den 17:55
OSUDDEN 15.00-16.30: Röd glada 1 ex, rörhöna 1 juv i vasskanten, kungsfiskare 1-2 ex i dikesmynningen samt buskskvättan på plöjda åkern.
Stefan Andersson skrev den 24 oktober, 2020 den 17:49
BJÖRNAKULLEN STORE MOSSE 11:10-11:50: Sångsvan 1 ex, Sparvhök 1 ex, Blå kärrhök 1 hane, Stenfalk 1 hane, Tofsvipa 30 str, Ängspiplärka 1 str, Domherre 5 str.
Anders Sällberg skrev den 24 oktober, 2020 den 09:56
Store mosse var naturligtvis i går 23/10
Anders Sällberg skrev den 24 oktober, 2020 den 09:55
Store mosse 12.30-14.00
Egrätthäger2, Sångsvan ca30, Bläsand 100++. Blå Kärrhök hona.
Skådare från Halmstad hade precis sett Skrikörn som överflög med 2 Kungsörn

Osudden 23/10 15.30-15.45
En snabbrunda.
50-tal Tofsvipor Ormvråk2.
Ett stort Transträck ca2-300
Pelle skrev den 23 oktober, 2020 den 17:43
OSUDDEN 16.30-17.15: Röd glada 2 ex, kungsfiskare 1 ex, vinterhämpling 6 ex på stranden, steglits 2 ex samt buskskvättan på plöjda åkern.
Anders Sällberg skrev den 23 oktober, 2020 den 11:22
Stomsjö 11.20
Snatterand2-3par Bläsand1 par. Gräsänder
Anders Sällberg skrev den 23 oktober, 2020 den 11:19
Osudden 10.00
Anders, Ragnhild och Kjell Ryd.
Buskskvätta kvar och fick skapligt foto på den.
Förutom det som Lubbe skrev kom även Havsörnen
Lubbe skrev den 23 oktober, 2020 den 09:26
Osudden. 8.15.-9.15. Buskskvättan kvar vid pumphuset. Glada 1. Ormvråk 1. Grågås c250. Gräsand c200. Tofsvipa c50. Gråsiska 5. Sävsparv 1.Sånglärka c10.
Lubbe skrev den 22 oktober, 2020 den 09:14
Osudden. 7.50-9.10. Buskskvättan kvar. Grågås c200. Vitkindadgås 1. Tofsvipa c50. Stare c30. Gråsiska 3. Sånglärka c10. Ängspip 2. Fjällvråk 1. Ormvråk 2. Glada 1. Råka 1 överflygande.
Anders Sällberg skrev den 21 oktober, 2020 den 19:13
Fm i dis och dimma Osudden.
30 Tofsvipa, ormvråk 2, Fjälvråken kom och skrämde upp ormvråkarna. Vitkindad ensam flög åt söder vände över sjön och försvann i norr. Några sånglärkor och en Glada i en Björk i kanalen norrut.
Södergårdsviken ca 15.00
100-tal grågäss. Häger 4, gräsänder100. Skarv 2, Storskrak 1 par. Ringduvor. På väg till till Värnamo kom en Havsörn över 27:an strax norr om Voxtorps kyrka.
Pelle och Lars P (delvis) skrev den 21 oktober, 2020 den 17:56
OSUDDEN 13.30-14.30: Röd glada 2 ex, ormvråk 2 ex, duvhök 1 1K, sparvhök 1 ex, kungsfiskare 1 ex samt buskskvättan. Glömde notera varfågel 1 ex vid Kävsjön den 19 oktober.
ÄVJAN S RV 27: Kungsfiskare 1 ex.
Kent skrev den 21 oktober, 2020 den 16:51
OSUDDEN kl 15.30: Buskskvätta, fjällvråk, vattenrall.
Buskskvättan är en av två som är kvar i landet enligt AP. Den lär vara kvar månaden ut med långtidsprognosen om milt väder. Rapportera gärna på Artportalen och inte enbart här, så kommer det fler till del!
Lubbe skrev den 21 oktober, 2020 den 08:58
Stomsjö våtmark. 7.50-9.00. Sångsvan 1. Gräsand c50. Korp c25. Stare c10. Rödvingetrast1. Dubbeltrast 2. Koltrast c10. Stjärtmes4. Svartmes 1. Rödhake2. Gärdsmyg 3. Spillkråka1. St.hackspett 1
Anders Sällberg skrev den 20 oktober, 2020 den 11:22
Södergårdsviken 08.30-09.15
200grågäss norr om sjön 150 vid pumparna. Häger5, Knipa 20, gräsand 100, Blå Kärrhök hona1, Ringduva50. Storskarv20, Storlom1
Lubbe skrev den 20 oktober, 2020 den 09:40
Osudden. 7.45-9.30. Grågås c200. Vitkindadgås 1.Gräsand c250. Häger2. Gråtrut 2. Tofsvipa c50. Stare c30. Buskskvätta1. Sånglärka c10. Ängspip4. Hämpling2. Steglits 4. Gulsparv 3. Glada 2. Ormvråk 3.
Pelle skrev den 19 oktober, 2020 den 16:53
Ö ROCKNE - SVÄNÖ 10.15-14.45: Havsörn 2 ex, kungsörn 3-4 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 10 ex, sparvhök 5 ex, duvhök 1 hörd, ägretthäger 2 ex, gråhäger 1 ex, bläsand 100 ex, kricka 20 ex, dvärgbeckasin 1 ex, enkelbeckasin 2 ex, obest. Ansergäss 31 ex str S.
Lubbe skrev den 19 oktober, 2020 den 10:43
Osudden. 9.15-10.30.. Grågås c200. Vitkindadgås 1. Skäggdopping 1. Häger2. Vattenrall 1 hörd. Glada 2. Ormvråk 3. Buskskvätta 1. Steglits2. Sånglärka2 c20. Tofsvipa c50.
Lubbe skrev den 19 oktober, 2020 den 09:10
Stomsjö våtmark. 7.45-9.00.Smådopping 1.Gräsand c10. Hämpling2. Steglits2. Gulsparv 5.Gärdsmyg 2. Rödhake1. Stare 2.Dubbeltras2.rödvingetrast4.Taltrast 2. Spillkråka1. Gröngöling1. Större hackspett 1. Ring duva 5
Kent & Sven skrev den 18 oktober, 2020 den 16:30
FÄRJANSÖ 8-12.30: Ägretthäger 3 ex, Gråhäger 2 ex, Knölsvan 4 ex, Sångsvan 2 ex, Storskarv ca 20 ex, Duvhök 3 ex, Ormvråk 5-6 ex, Steglits 1 ex, Vinterhämpling 1 ex.
Lubbe skrev den 18 oktober, 2020 den 13:08
Osudden. 7.25-12.00.Lubbe. Lasse O.Lasse D.2ggr Tommy. Pelle. Grågås c100. Vit kindad 1.Ägretthäger 2. Häger 1.Storskarv 1.Gräsand c100. Sångsvan2. Buskskvätta 1.Sånglärka c25. Ängspip 5.Steglits 4. Stare c100. Tofsvipa c100. Stjärtmes 7.Gärdsmyg 1.Glada1. Ormvråk c10. Sparvhök1.
Leif Engquist skrev den 16 oktober, 2020 den 16:17
Karlsfors:13:00
Strömstare 1 ex
Lasse Davidsson skrev den 16 oktober, 2020 den 14:20
Färjansö 08.00-10.40: havsörn 1ex, blåhök hane 1 ex sträckande, dvärgbeckasin 2ex, enkelbeckasin 1ex, varfågel 1ex, skäggmes 10 ex i högflykt, de gick dock ner i vassen igen vid Gorrsundet, steglits 7 ex.
Pelle skrev den 16 oktober, 2020 den 13:19
De fladdermöss som sågs den 13 oktober bör ha varit större brunfladdermus enligt Lasse D. Tämligen vanlig enligt Wikipedia. I min äldre däggdjursbok heter den bara stor fladdermus, Nyctalus noctula.
Pelle, Lasse D (delvis) och Isac (delvis) skrev den 16 oktober, 2020 den 13:14
OSUDDEN 10.45-12.15: Sädgås 18 ex kringflygande, röd glada 1 ex, ormvråk 5 ex, vattenrall 1 ex i vasskanten, enkelbeckasin 1 ex, sävsparv 1 ex, buskskvätta 1 ex, trädlärka 1 ex, sånglärka 20 ex, steglits 4 ex.
Pelle skrev den 15 oktober, 2020 den 15:08
KÄVSJÖN STORA T 11.45-14.15: Havsörn 2 ex, kungsörn 1 ex, blåhök 1 hona, röd glada 1 ex, ormvråk 4 ex, sparvhök 2 ex, vitkindad gås 50 ex str S, grågås 12 ex str S, sädgås 2 ex str S, bläsand 200 ex rast. Turistsäsongen är inte över ännu.
Lasse Davidsson skrev den 15 oktober, 2020 den 13:26
Osudden: ett snabbesök på fm gav 4 vinterhämplingar nere på stranden, några steglits, 2 glador + de vanliga ormvråkarna och vitorna.
Leif Engquist skrev den 14 oktober, 2020 den 14:40
Osudden 13-14: (Isak o Tommy):
Råka 1 ex, vinterhämpling 3 ex, fasantupp med 2 hönor, buskskvättan kvar.
Kent skrev den 13 oktober, 2020 den 19:30
OSUDDEN 16:45: Buskskvättan födosökte längs vägen öster om skjulet
Pelle skrev den 13 oktober, 2020 den 16:24
OSUDDEN 13.15-14.50: Ormvråk 200 ex str S, havsörn 1 ex, fjällvråk 3 ex, röd glada 1 ex, stenfalk 1 honf, sparvhök 5 ex, trana 300 ex str S. Vråkarna kom oftast längre österut, kanske Bredasten hade varit en lämpligare plats. Vita moln på den blå himlen underlättade att se på långt håll. På nära håll syntes också ett tiotal fladdermöss som jagade uppe i skyn. Någon som vet vilken art det är fråga om?
Pelle och Lasse D skrev den 12 oktober, 2020 den 16:00
OSUDDEN 13.00-14.30: Trana 300 ex str S, grågås 250 ex str S, röd glada 1 ex, fjällvråk 1-2 ex, ormvråk 30 ex str S, knölsvan 2 ad och 2 juv i Åkröken, tofsvipa 75 ex, sånglärkor 30 ex, ängspiplärka 30 ex, bo/bergfink 100 ex, ringduva 300 ex.
Anders Sällberg skrev den 12 oktober, 2020 den 11:40
Rapport från Tåkern kl 11.35
Här är gott om gäss, sångsvan/knölsvan. Några tranor mycket änder. Tyvärr är jag bara på genomresa och glömde min kikare hemma. Det har lyft minst 300 grågäss i olika sträck. Tyvärr inga skådare här som kan hjälpa mej med arterna och naturrum är stängt.
Mats Johansson Lena Aronsson skrev den 11 oktober, 2020 den 19:18
OSUDDEN PUMPSTATION KL 16.30 Fjällvråk 1 ex Ormvråk 4 ex Tofsvipa 80 ex
HÄNGBRON Kungsfiskare 1 ex ÖSTRA VIKEN Vattenrall 1 ex hörd Enkelbeckasin 1 ex
Pelle skrev den 11 oktober, 2020 den 12:55
OSUDDEN 11-12: Havsörn 1 ad, fjällvråk 1 ex, röd glada 1 ex, stenskvätta 1 ex, grågås 300 rast och 300 str S. Massor av trastar, ringduvor, bo/bergfink m.m.
Kent, Lasse o, Sven skrev den 11 oktober, 2020 den 12:50
OSUDDEN 8-11: Grågås ca 300 str i flera flockar, Bläsgås 2 str + 2 rast, Tundrasädgås 1 str, Vitkindad gås 1 str, Storskarv 18 str, Stenfalk 1 hanne, Röd glada 2 ex, Ringduva ca 1200 ex, Buskskvätta 1 ex
Anders Sällberg skrev den 10 oktober, 2020 den 13:00
Osudden 11.00
Gråhäger2. Ormvråk4. Grågäss3 betande och några mindre sträck. Bo-Bergfink. Buskskvättan kom och satte sig på pålen vid pumpstationen. Jag satt i bilen pga regnet. Björktrast++. Tofsvipor i mängder långt över 100 gav sig av söderut.
Lubbe skrev den 9 oktober, 2020 den 12:39
Osudden. 8.00-12.00. Lubbe. LasseO. Anders. Prutgås 7. Grågås c100. Häger 1. Fjällvråk 1. Ormvråk 5. Glada 2. Sparvhök1. Trädlärka 1. Ängspip många. Sånglärka c10. Bo-Bergfink c100. Tofsvipa c50. Hämpling 1. Steglits 5. Sädesärla 1. Storskarv 17. Ringduva c150. Stenskvätta 1. Sävsparv 1
Anders Sällberg skrev den 8 oktober, 2020 den 17:02
15:30 Södergårdsviken. 100+grågäss. Vitkindad gås 12. Gräsänder. Ägretterna som Lasse messade ut hade nog stuckit eller gömt sej i skydd för regnet.
Lasse Davidsson skrev den 8 oktober, 2020 den 14:21
Osudden 11.45-13.00: Förutom det Pelle rapporterat: stenfalk 1 ex.
Pelle skrev den 8 oktober, 2020 den 12:52
OSUDDEN 10.30-12.00: Prutgås 50 ex str S, ormvråk 5 ex, fjällvråk 1 ex, sparvhök 1 ex, röd glada 2 ex, tofsvipa 75 ex, bo/bergfink 200 ex, ängspiplärka 100 ex, sävsparv 10 ex, hämpling 4 ex, buskskvätta 1 ex. Prutgässen kom på låg höjd över pumphuset, såg ut att kunna gå ner i sjön, men drog nog vidare.
Joakim norgren skrev den 8 oktober, 2020 den 08:01
Inte en fågel men häftig observation som är lätt att hitta på stomsjötippen. Jätteröksvamp som är rapporterad i Artportalen bara en gång tidigare. Kolla mitt Facebook inlägg det är offentligt. https://www.facebook.com/665632700/posts/10157983279907701/
Kjell skrev den 7 oktober, 2020 den 18:26
OSUDDEN 16:45: I en paus mellan regnskurarna livligt med rovfågel: Ormvråk 5-6, fjällvråk 1, röd glada 2, sparvhök 1. Tofsvipor ++
Lubbe skrev den 7 oktober, 2020 den 11:28
Osudden. 8.00-11.00.lubbe.Lasse D. Grågås c50. Ägretthäger 1. Häger2. Storskarv 2.Sångsvan2. 1 sträckande Lom. Tofsvipa c50. Sädesärla 1. Steglits 13. Hämpling 6. Bo-bergfink c250. Sånglärka c50. Ringduva c500. Havsörn1. Fjällvråk 1. Ormvråk 4. Glada2. Sparvhök1. Dubbeltrast 5. Rödvingetrast 2.
Anders Sällberg skrev den 7 oktober, 2020 den 10:22
Osudden 08:15
@nders och Lasse.
Havsörn. Ägretthäger. Häger2. Ormvråk3. Fjällvråk.
Lubbe skrev den 6 oktober, 2020 den 12:01
Osudden. 8.30-11.15. Lubbe. Pelle. Anders. Buskskvätta 1juv. Steglits 12. Sånglärka c50. Bo-bergfink c50. Sädesärla 2. Tofsvipa c100. Stare c30. Ringduva c500. Häger2. Bläsgås 4. Fjällvråk 1. Ormvråk 4. Glada2.
Lubbe skrev den 6 oktober, 2020 den 08:26
Stomsjö våt.7.30-8.20. Grågås 2. Gräsand 7. Kricka 2. Nötskrika 9. Korp c10. Gransångare 1 skuggsång. Steglits 2. Bo-bergfink c10. Stjärtmes4. Svartmes 1. Sparvhök1. Ormvråk 1. St.hack 2. Spillkråka1. Gröngöling 1.
Pelle skrev den 5 oktober, 2020 den 21:12
APLADALSGATAN 15.30 och 20.30: Trana 100 ex str S resp. kattuggla 1 hörd.
Kent, Lasse O skrev den 5 oktober, 2020 den 19:41
OSUDDEN 16:30: Nytt fenologirekord när en sen buskskvätta rastade i diket N om pumphuset.
Pelle skrev den 5 oktober, 2020 den 16:24
Ö ROCKNE - SVÄNÖMADEN 10.30-14.30: Kungsörn 1-2 ex, ormvråk 50 ex, blåhök 1 honfärgad, duvhök 1 ad, sparvhök 5 ex, tornfalk 2 ex, stenfalk 1 ex, bläsgås 3 flockar (40+40+?), trana 300 ex, dvärgbeckasin 1 ex, enkelbeckasin 3 ex, trädlärka 1 ex, hämpling 1 ex, stort antal ringduvor, sånglärkor och ängspiplärkor.
Lubbe skrev den 5 oktober, 2020 den 12:18
Osudden.07.30-11.45. Bläsgås 2. Grågås c250. Häger2. Gräsand c50. Kricka 8. Tofsvipa c50. Ljungpipare1. Stare c10. Steglits 8. Sånglärka c50. Bo-bergfink c50. Sädesärla 1. Fjällvråk 5. Ormvråk 7. Glada2. Tornfalk 1. Gulsparv3. t
Kjell och Margit skrev den 4 oktober, 2020 den 21:35
VÄRNAMO kl 21.10: Bläsgäss sträckte i mörker och regn över Prostsjön och kyrkogården. Tyvärr blev det ingen tomtart.
Lubbe skrev den 4 oktober, 2020 den 13:21
Osudden.07.00-11.30. Lubbe. Lasse O. Kent. Pelle. Ann-Sofie. Brun Kärrhök1 1k. Blå Kärrhök 1 honfärgad. Fjällvråk2. Ormvråk 5. Ägretthäger 1. Gråhäger3. Grågås c250. Tofsvipa c50. Stare c50. Sånglärka c50. Bo-bergfink c50. Steglits 8. Ringduva c 50.
Lubbe skrev den 3 oktober, 2020 den 15:05
Osudden pumphuset.07.00-13.00. En trevlig fm.med grillning,god uppslutning 15 skådare på plats gav bla.dessa arter. Pilgrimsfalk1. Tornfalk 1. Glada2. Fjällvråk2. Ormvråk 7. Duvhök1. Sparvhök1. Blå Kärrhök 2. Ägretthäger 1. Gråhäger3. Grågås c250. Vitkindadgås c200. Storskarv 34. Bläsand 9. Ljungpipare 4. Enkelbeckasin 2. Tofsvipa c60. Stare c100. Steglits 12. Hämpling 1. Sädesärla 2. Trädlärka 5. Sånglärka c50. Dubbeltrast 7. Rödvingetrast 3. Ringduva c250. Säkert något mer som jag glömt,nån får fylla på
Pelle skrev den 2 oktober, 2020 den 14:13
KÄVSJÖN GUNGFLYET 10.40-13.40: Ormvråk 20 ex, sparvhök 5 ex, blåhök 1 hona, trana 25 ex str S, vitkindad gås 23 ex str S. Gässen ville gå ner i sjön men ångrade sig och drog vidare. Fina sträck av ringduvor, trastar, ängspiplärkor m. fl. arter.
Lubbe ⁸ skrev den 2 oktober, 2020 den 11:41
Osudden.9.30-11.15.Grågås c250. Tofsvipa c50. Häger 2. Stare c30. Ormvråk 6. Glada 1. Tornfalk 1. Sånglärka c25. Ängspip c50. Skogsduva1. Ringduva c150
Lasse Davidsson skrev den 2 oktober, 2020 den 11:37
Osudden 7.30-10.15:
Röd glada 2 ex,tornfalk 1 ex, ormvråk ca 10 ex, forsärla 1 ex rastande. En sträckande flock på minst 100ex ansergäss. Kan ha varit en ren bläsgåsflock.
Lubbe skrev den 1 oktober, 2020 den 20:17
Osudden.16.00-18.00. Lubbe . Lasse O. Grågås c250. Häger 2. Glada2. Ormvråk 4. Tornfalk 1. Ljungpipare 4. Tofsvipa c50. Stare c200. Storskarv 3.Sånglärka c25. Fasan 1 hona
Lasse Davidsson skrev den 1 oktober, 2020 den 14:23
Färjansö ons-tors: igår kväll en ägrett och flera stora flockar med tranor. Idag fram till ca 10.30: ägretthäger 1ex, havsörn 1 ex, röd glada 7 ex sydsträckande +2-3 stationära, blåhök 1ex, brunhök 1 ex samt ett antal ormvråk, dvärgbeckasin 3 ex.
I Gorrsundet på väg hem 2 uttrar korsade min väg endast ca 5 m framför kajaken!
Pelle skrev den 1 oktober, 2020 den 12:43
OSUDDEN 10-11: Röd glada 2 ex, ormvråk 8 ex, sparvhök 1 ex, enkelbeckasin 3 ex, dvärgbeckasin 1 ex, tofsvipa 75 ex, sånglärka 50 ex. Beckasinerna stod vid dikets mynning i sjön.
Kjell och Margit skrev den 1 oktober, 2020 den 10:00
GUSTAVSGATAN 30 SEPT: Förutom på eftermiddagen bortåt 10 sydflyttande tranflockar 10 stenknäckar i en flock.
Pelle skrev den 30 september, 2020 den 19:58
APLADALEN 15.00: Trana 100+200 ex str S.
OSUDDEN 15.30: Trana 300 ex str S.
Leif Engquist skrev den 30 september, 2020 den 17:13
Osudden 14-15,00: 2 stora skruvar med sydflyttande tranor iakttogs med ca 80+200 tranor. 3 ormvråkar och överflygande sånglärkor och 6 steglitser.
Lubbe skrev den 30 september, 2020 den 10:44
Osudden.8.0010.30.Lubbe. kjell å Margit. Grågås ç250 . Tofsvipa c50. Häger1. Ormvråk 3. Tornfalk 1. Steglits 4. Järnsparv 1. Gråsiska 2. Sånglärka c25. Ängspip många. Bo-Bergfink c100. Stare c10
Pelle skrev den 29 september, 2020 den 15:16
Ö. ROCKNE - SVÄNÖ 09.00-14.30: Havsörn 2-3 ex, kungsörn 2 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 5 ex, röd glada 2 ex, tornfalk 2 ex, sparvhök 2 ex, dvärgbeckasin 2 ex, steglits 7 ex.
Lasse Davidsson skrev den 29 september, 2020 den 13:41
Osudden 0730-10.15: glada 2ex,kustpipare 1ex, forsärla 1 ex, Vattenrall 1 ex, kungsfiskare 2 ex, steglits 11 ex.
Lubbe skrev den 29 september, 2020 den 11:04
Odudden.9.00-10.40. Kungsfiskare 2. Häger 1. Glada 2. Ormvråk 3. Sparvhök 2. Gransångare 1 hörd. Steglits c15. Sånglärka c20. Bo- Bergfink c50. Tornfalk1. Tofsvipa c50
Kent skrev den 26 september, 2020 den 17:03
FÄRJANSÖ 7-11: bl.a. Svärta 8 ex, Bläsand 7 ex, Ägretthäger 5 ex, Dvärgbeckasin 3 ex, Brun kärrhök 1 ex, Blå kärrhök 1 hanne + 1 hona, Tornfalk 3 ex, Pilgrimsfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Havsörn 1 ex, Röd glada 1 ex, Buskskvätta 1 ex.
Pelle skrev den 25 september, 2020 den 13:04
STOMSJÖ VÅTMARK 11.10-12.15: Ormvråk 6 ex, sparvhök 1 ex, smådopping 2 ex, bläsand 1 ex.
Lubbe skrev den 25 september, 2020 den 12:21
Osudden.9.30-11.45. Glada 3. Tornfalk 2. Ormvråk 4. Grågås c250. Häger 2. Storskarv 1. Knölsvan 3.1 juv. Tofsvipa c30. Bo-Bergfink c50. Sånglärka c20. Ängspip c15. Grönsiska c50. Steglits 8. Kungsfiskare1. Trädkrypare 1. Mindre hackspett 1. St.hackspett 2
Pelle skrev den 24 september, 2020 den 21:44
MOSSLEDAMMEN 15.30: Rörhöna 1 ex, bläsand 3 ex.
OSUDDEN 15.40-17.00: Tornfalk 1 ex, ormvråk 5 ex, steglits 3 ex, sånglärka 10 ex, bo/bergfink 100 ex.
ÖSTRA VIKEN 17.10: Kungsfiskare 1 ex, vattenrall 1 hörd.
Lasse Davidsson skrev den 24 september, 2020 den 17:13
Ö. Rockne-Svänömaden 09.30-11.40: brunhök 1 ex, blåhök 1 ex, ormvråk 1 ex, sparvhök 1 ex, dvärgbeckasin 3 ex + enkelbeckar, ängspip- och en och annan bergfink i luften.
Lubbe skrev den 24 september, 2020 den 11:18
Osudden.9.00-11.00. Lubbe. Tommy S. Havsörn 1. Glada 2. Tornfalk 1. Ormvråk 7. Grågås c250. Häger 1. Gråtrut 1. Tofsvipa c8o. Storskarv 32. Kungsfiskare 1. Ladusvala 2. Stare c50. Trädlärka 1. Ängspip c50. Sånglärka c20. Bo-Bergfink c100 . Steglits 3.
Lubbe skrev den 24 september, 2020 den 09:12
Stomsjö våt.7.30-8.50. Gräsand c50. Kticka c10. Knipa 4.steglits 8. Bo-Bergfink c100. Ängspip c50. Korsnäbb 2. Meståg med bla. 7 Stjärtmesar. Gransångare 1
Pelle skrev den 23 september, 2020 den 17:04
ÖSTRA ROCKNE - SVÄNÖMADEN 09.30-14.30: Havsörn 1 ex, röd glada 2 ex, fjällvråk 2 ex, ormvråk 10 ex, blåhök 1 hona, tornfalk 1 ex, stenfalk 1 honf, sparvhök 2 ex, gluttsnäppa 1 ex, kärrsnäppa 1 ex, storskarv 45 ex str S, steglits 3 ex. Inga stränder att tala om, vadarna födosökte vid Svänövikens mynning.
Lubbe skrev den 23 september, 2020 den 11:26
Glömde gransångare1. Trädlärka 3 sträckande
Lubbe skrev den 23 september, 2020 den 11:14
Osudden.Osudden.7.45-10.50. Grågås c50. Häger 1. Storskarv 42 sträckande. Glada 3. Brunhök 1. Ormvråk 6. Vattenrall 1hörd. Kungsfiskare1hörd. Steglits 13. Trädpiplärka 1. Ängspip c50. Sånglärka c10. Tofsvipa 75. Stare c30. Grönsiska c50. Gråsiska 2. Stjärtmes 7.
Pelle skrev den 22 september, 2020 den 19:49
OSUDDEN ÖSTRA VIKEN 17.30: Kungsfiskare 1 ex.
Lubbe skrev den 22 september, 2020 den 11:29
Osudden.7.30-10.45. Lubbe,Lasse,Tommy S. Glada 3. Brunhök 2. Tornfalk 1. Ormvråk 7. Enkelbeck 3. Häger2. Bo, bergfink c50. Steglits 2. Gransångare 1. Kungsfiskare 1 hörd. Tofsvipa c80. Stare c30.
Kent skrev den 21 september, 2020 den 20:38
OSUDDEN kl. 17: En dubbelbeckasin rastade på stubbåkern SO skjulet. Den tryckte hårt när den stöttes och flög till gräsmarken NO om skjulet
Lubbe skrev den 18 september, 2020 den 18:58
Osudden.15.30-17.30. Lubbe. Pelle. Kent. Glada 3. Ormvråk 4. Tornfalk 2. Grågås c200. Kanadagås 23. Tofsvipa c30. Stare c30. Häger 1. Sånglärka 5. Ängspip 20. Steglits 5. Ringduva c50.
Pelle skrev den 17 september, 2020 den 12:22
OSUDDEN 10.30-11.30: Ormvråk 20 ex str S, sparvhök 1 ex, tornfalk 1 ex, trana 60 ex str S, kungsfiskare 1 ex, steglits 6 ex.
Lubbe skrev den 17 september, 2020 den 11:17
Osudden.8.00-10.30. Lubbe. Ragnild. Kjell. Pelle. Blå kärrhök 1 hane. Sparvhök 2. Glada 3. Ormvråk 5. Trana 22 sträck. Tofsvipa c50. Enkelbeck 2. Stare c10. Gulärla 2. Grönsiska c50. Grågås c200
Stefan Andersson skrev den 16 september, 2020 den 19:29
FORSHEDA: Gransångare 1 ex Villagatan kl 13:30 och Steglits 1 ex vid Vibracoustic kl 18:50.
Kjell och Margit skrev den 14 september, 2020 den 19:46
OSUDDEN 9-10: Två bruna glador och sju röda i samma flock. En ägretthäger flög några varv runt området.
Stefan Andersson skrev den 14 september, 2020 den 18:49
VIBRACOUSTIC FORSHEDA 18:45: Mindre hackspett hördes ropa från andra sidan järnvägen.
Kjell och Margit skrev den 12 september, 2020 den 22:42
GUSTAVSGATAN 10.25: 38 tranor mot söder..
Lubbe skrev den 12 september, 2020 den 10:31
Osudden.7.00-10.20. Lubbe. Lasse O. Nogge. Mats. Pilgrimsfalk 1. Tornfalk 2. Glada c10. Ormvråk c10. Brun hök2. Sparvhök 1. Bläsand 41. Gräsand c75. Kärrsnäppa 1. Myrspov 9.
Lubbe skrev den 11 september, 2020 den 12:18
Osudden.Osudden.8.45-11.15. Lubbe. Ragnild. Pelle. Dan Rapp. Brun glada 1. Röd glada c10. Ormvråk c10. Tornfalk 2. Trana 3 sträck. Tofsvipa c50. Stare c30. Kungsfiskare 1hörd.
Lubbe skrev den 11 september, 2020 den 08:38
Stomsjö.8.00-8.35. Forsärla 2. Ängspip 4. Hämpling 2. Sträckande finkar c100. Ormvråk 3
Pelle skrev den 10 september, 2020 den 13:39
KÄVSJÖN 09.30-13.00: Kungsörn 1 ad, havsörn 2 ad och 1 yngre fågel, tornfalk 10 ex, blåhök 1 hona, ormvråk 10 ex.
Kjell, Christina m fl skrev den 10 september, 2020 den 11:42
OSUDDEN 08-10, sol, blåsigt: Röd glada 10-tal, ormvråk dito, brun kärrhök, sparvhök, tornfalk 4, tofsvipa 60, kungsfiskare vid stranden, trana 10-tal.
Lubbe skrev den 9 september, 2020 den 20:04
Osudden.18.15-19.30. Lubbe. Lasse o. Isak. Blåhake 1 hane. Trädlärka 2 sträckande. Gulärla c10. Stare c10. Vattenrall 1 hörd. Glada 13. Tornfalk 2. Brunhök 1. Ormvråk 5.
Lubbe skrev den 9 september, 2020 den 09:48
Osudden .7.00-9.00. Glada 7. Tornfalk 2. Ormvråk 4. Häger 1. Grågås c200. Gräsand c100. Tofsvipa4. Enkelbeckasin 1. Gulärla 2.
Pelle skrev den 8 september, 2020 den 12:56
OSUDDEN 11-12: Blåhake 2 ex, röd glada 5 ex, ormvråk 5 ex, tornfalk 1 ex, brunhök 2 ex, kungsfiskare 1 ex.
Erik G skrev den 7 september, 2020 den 16:16
OSUDDEN ca 11-12: Blåhake 1 ex i sälgen vid stranden, Ormvråk 6 ex, Röd glada 2 ex, Tornfalk 1 ex, Sädesärla, Ladusvalor, Fiskmås, Grågäss.
Kent skrev den 6 september, 2020 den 14:14
OSUDDEN 10-11:30: Två blåhakar födosökte i strandvegetationen med vass närmast diket. Hannen sågs bäst i det öppna området mellan vassen och sjön medan den andra visade upp sig fint i delen närmast sandstranden.
Ärtsångare och sävsångare fanns i samma område. Senast blåhake sågs vid Osudden var 7 sep 2011.
Egert Fransson skrev den 6 september, 2020 den 12:09
Fel: 11:20-11:35 ska det vara. 🙂
Egert Fransson skrev den 6 september, 2020 den 12:00
KÄVSJÖN, STORA FÅGELTORNET, 12:20-12:35.
Ägretthäger 1 ex., hitom sjön i SO delen. Jagande tornfalk 1 ex.
(En kort titt efter en vandring på bl.a. Storrocknen med FSMN, Föreningen Store Mosse Nationalpark).
På vandringen, (inom Gnosjö k:n), sågs, vid 10-tiden, sträckande bivråk 2 ex., röd glada 1 ex., fiskgjuse 1 ex. samt ormvråk och spillkråka m.m.
Stefan Andersson skrev den 5 september, 2020 den 19:52
BREDARYD 13:00: Stenknäck 1 ex vid kyrkan.
Kent skrev den 5 september, 2020 den 13:15
FÄRJANSÖ 6-11: Grågås ca 400 ex, Bläsand 7 ex, Storlom 1 str, Fiskgjuse 1 ex, Bivråk 1 str, Sparvhök 2 ex, Brun kärrhök 2 1K, Röd glada 3 ex, Havsörn 2 ex, Tornfalk 3 ex, Lärkfalk 1 ex, Ljungpipare 3 ex, Brushane 5 ex, Enkelbeckasin 10 ex, Skogsduva 1 ex, Göktyta 1 ex, Sånglärka 1 ex, Gransångare 1 ex, Gulärla 5 ex.
Lubbe skrev den 4 september, 2020 den 10:36
Osudden.9.00-10.00. Glada 3. Tornfalk 1. Brunhök 1. Ormvrål 4. Knölsvan 2. Storskarv 1. Häger 1. Gulärla 2. Sånglärka 3.
Kjell, Margit, Lasse O, Ann-Sofie skrev den 3 september, 2020 den 19:57
OSUDDEN 16-tiden o framåt: En fin stund med minst 10 rovfåglar i vackra skruvar, minst 5 röda glador, resten ormvråkar.
Lubbe skrev den 3 september, 2020 den 11:55
Osudden.8.00-11.15. Ägretthäger 1 rastade vid hjälshammar. Ekelbeckasin 2. Storskarv1. Glada 4. Tornfalk 2. Ormvråk c10. Brun hök 1. Trana 3. Gulärla 3. Steglits 2. Sävsparv 2. Sånglärka 3. Tofsvipa c30. Stare c30
Lubbe skrev den 2 september, 2020 den 11:32
Osudden.9.15-11.00. Ägretthager 3ex överflygande norrut. Glada 6. Bivråk 2. Ormvråk c10. Tornfalk 2. Gulärla5.
Lubbe⁷ skrev den 2 september, 2020 den 09:05
Stomsjö våtmark.7.15-9.00. Forsärla 2. Gulärla 3.nötskrika 4. Gräsand c100. Knipa 7. Grönbena 2. Enkelbeckasin 9.
Lubbe skrev den 1 september, 2020 den 11:46
Osudden.10.00-11.30. Lubbe. Ragnild.tommy s. Bengt. Ormvråk c50. Glada 5. Brun hök 2. Tornfalk 3. Trana 11 sträckande. Tofsvipa 15.
Lubbe skrev den 1 september, 2020 den 09:39
Stomsjö våtmark.8.45-9.30. Mindre hackspett1.st.hackspett1. Forsärla 1. Steglits 2. Gräsand c100
Kjell skrev den 31 augusti, 2020 den 15:12
FÄRJANSÖ 06-12: Havsörn ad, lärkfalk2-3, röd glada, ormvråk, fiskgjuse 3, brun kärrhök hona, grågås 300, trana 13 sydsträckande.
Kent m.fl. skrev den 30 augusti, 2020 den 11:21
OSUDDEN 8-10:30: Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 1 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 3 ex, Brun kärrhök 3 ex, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 2 ex, Bläsand 1 ex, Enkelbeckasin 6 ex, Ladusvala 300 ex, Gulärla 5 ex
Torgny A skrev den 30 augusti, 2020 den 10:32
I dag har vi två ägetthägrar i norregårdsviken Hånger.
Lubbe skrev den 28 augusti, 2020 den 19:23
Torgny.du har nog sett Ägretthäger
Torgny Andersson skrev den 28 augusti, 2020 den 17:59
Har i flera dagar sett en helvit häger i norregårdsviken hånger.
Är en ägretthäger kanske?
Lubbe skrev den 28 augusti, 2020 den 15:32
Osudden.11.00-12.30. Lubbe. Lasse. Havsörn1. Brun kärrhök 2. Glada 3. Ormvråk c10. Tornfalk2. Gulärla c10. Törnskata1. Tofsvipa c30
Leif E skrev den 27 augusti, 2020 den 22:05
Osudden 15,00-16,30: Lasse O och Tommy S:
Tornfalk 2 ex, sparvhök 1, rödglada 1, flera ormvråkar varav 1 ljusfärgad, vid 16,30 sträck av 10 bivråkar åt SV.
Lubbe skrev den 27 augusti, 2020 den 11:53
Osudden pumpen.08.00-11.30. Lubbe. Ragnild.delvis Tommy S. Brun Glada 1. Flög på låg höjd över oss mot söder. Havsörn 2. Pilgrimsfalk 1. Lärkfalk2. Tornfalk2. Brunhök 1. Sparvhök1. Ormvråk c10. Fiskgjuse2. Ägretthäger 2. Häger2. Törnskata1. Gulärla c10. Spillkråka1. Gröngöling1.
Kjell skrev den 27 augusti, 2020 den 09:02
OSUDDEN/PUMPHUSET 06-07.30: Havsörn ad 2, tornfalk 2, ormvråk 1, röd glada 1, brun kärrhök 2, några stenskvättor, busksvättor, fortfarande enstaka sädesärla och ladusvala.
Leif E skrev den 26 augusti, 2020 den 17:33
Hjälshammarmaden 14,00-14,30:
Röd glada och brunglada tillsammans. Upptäckt av Isac och Lars P.
Bilder på AP.
Mats Johansson Lars Olofsson skrev den 25 augusti, 2020 den 20:24
OSUDDEN kl 19-19.45 Kungsfiskare 2 ex Havsörn 1 ex Brun Kärrhök 1 ex Enkelbeckasin 6 ex Vattenrall hörd
Lubbe skrev den 25 augusti, 2020 den 08:46
Stomsjö våtmark-dammen.06.35-08.45. Smådopping 1ad 2juv. Gräsand c100. Kticka c10. Häger1. Sparvhök1. Hämplig3. Steglits 8. Forsärla1. Gröngöling 1. St. Hack 1. Svalor c100.
Lubbe skrev den 24 augusti, 2020 den 12:22
Osudden.9.30-11.00. Lubbe. Erik G. Lärkfalk1. Tornfalk1. Fiskgjuse1. Ormvråk4. Glada2. Törnskata1. Gulärla5. Tofsvipa c30 . Trana7. Grågås 50 sträckande
Lubbe skrev den 24 augusti, 2020 den 09:11
Stomsjö våtmark.07.45-08.50. Fiskgjuse1. Ormvråk2. Häger3. Gräsand c100.kricka 10.knipa 3. Rörhöna 1juv. Gulärla c50 sträckande. Hämpling2. Buskskvätta4. Hussvala 5. Nötskrika 5. Stjärtmes 2. Svartmes 1
Lubbe skrev den 23 augusti, 2020 den 13:10
Osudden.08.00-Osudden.08.00-11.00. Lubbe. Lasse. Kent. Ragnild. Havsörn 1. Brunhök 2. Glada1. Sparvhök1. Fiskgjuse1. Ormvråk4. Tornfalk1. Lärkfalk1. Större strandpipare1. Storskarv1. Grågås c200. Tofsvipa c30. Gulärla5. Törnskata1.
Lubbe skrev den 23 augusti, 2020 den 08:49
Stomsjö våtmark.06.30-08.30. Rörhöna 1 juv. Gräsand c25. Kricka 8. Knipa 3. Häger2. Gulärla 5 sträck. Lövsångare1. Rödhake2. Lärkfalk1. Ormvråk 2. Gröngöling1. St.hack 1. Korp c10. Nötskrika 2
Kent skrev den 22 augusti, 2020 den 15:01
BREDASTEN kl. 8: Stenfalk 1 ex, Tornfalk 1 ex, Trädlärka 3 ex.
Lubbe skrev den 22 augusti, 2020 den 13:05
Osudden.0830-12.30. Lubbe. Lasse. Ragnild. Ann-Sofie. Lärkfalk4. Tornfalk 4. Fiskgjuse 2. Brunhök 3. Sparvhök 2. Glada 3. Ormvråk 3. Enkelbäck 1. Grönbena 1. Gulärla 4. Storskarv 2. Gräsand c200. Skäggdopping 1. Tofsvipa c20. Sånglärka 1.
Lubbe skrev den 22 augusti, 2020 den 12:56
Stomsjö våtmark.06.00-0815. Lubbe . Lasse. O. Duvhök 1. Fiskgjuse1 hörd. Lärkfalk 1hörd. Ormvråk1. Gulärla 2. Gräsand c30. Knipa c10
Sven skrev den 21 augusti, 2020 den 20:54
Hånger båthamn 10.30: Kungsfiskare 1ex.
Christer Svensson skrev den 21 augusti, 2020 den 13:01
Såg en vit häger nyss vid vår stuga i Tånnö kan det va det??
Svar från admin: Kent Öhrn
Ägretthäger ses i Vidöstern och det var säkert en sådan du såg
Lubbe skrev den 21 augusti, 2020 den 08:41
Osudden 7.50-8.30. Gulärla 4. Ormvråk2. Storskarv 3. Gräsand c100. Ringduva c 200. Kråkfågel minst 1000. Skogssnäppa 1
Lubbe skrev den 21 augusti, 2020 den 07:56
Stomsjö våtmark 6.30-7.40 . Forsärla 1 juv. Häger 1. Gräsand 15. Knipa 10. Lärkfalk 1
Pelle skrev den 19 augusti, 2020 den 14:00
OSUDDEN 10-11: Röd glada 2 ad och 1 1K, fiskgjuse 2 ex, brunhök 1 hona, sparvhök 1 ex, ormvråk 2 ex, ljungpipare 1 ex, drillsnäppa 2 ex.
Lasse Davidsson skrev den 18 augusti, 2020 den 22:44
Höstens första nötkråka lät sig höras i Gallnås.
Pelle skrev den 17 augusti, 2020 den 14:29
KÄVSJÖN 09.30-13.30: Havsörn 2 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök hona och 1K, ormvråk 20 ex, bivråk 1 K,, tornfalk 1 ex, lärkfalk 1 ex. Bivråken födosökte från småbjörkarna utanför Wibecksplatsen, förmodligen utan framgång. En vacker fågel.
Stefan Andersson skrev den 16 augusti, 2020 den 14:44
SLÄTTÖ SAND 10:40-12:40: Trädlärka 4 ex.
Pelle, Lasse O och Lasse D skrev den 16 augusti, 2020 den 12:49
OSUDDEN 10-12: Pilgrimsfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, ormvråk 10 ex, röd glada 2-3 ex, steglits 1 ex, gulärla 10 ex, korp 1 ex. Dessutom sågs en glada med blandade karaktärer, möjligen en hybrid?
Pelle skrev den 13 augusti, 2020 den 12:03
OSUDDEN 09.30-11.00: Havsörn 1 ad, pilgrimsfalk 1 yngre fågel, röd glada 2 ex, bivråk 1 ex str S, brunhök 3 ex, sparvhök 1 ex, ormvråk 5 ex, ljungpipare 2+5 ex.
Pelle skrev den 12 augusti, 2020 den 20:24
SVÄNÖ 07.30-09.30: Lärkfalk 2 ex, tornfalk 2 ex, kricka 77 ex, tofsvipa 25 ex. Inga stränder, Inga vadare, knappt något annat heller. Nästa besök får bli september.
HORSSJÖN 10.30-11.00: Lärkfalk 2-3 ex, tornfalk 1 ex.
Pelle skrev den 11 augusti, 2020 den 12:25
STOMSJÖ VÅTMARK 09.30-11.30: Brun kärrhök 1 hanne, rörhöna 1 juv, skogssnäppa 2 ex, enkelbeckasin 5 ex.
STOMSJÖDAMMEN: Röd glada 1 ex, smådopping 2 ad + 1 juv, rörhöna 1 juv, kricka 10 ex.
Lubbe skrev den 11 augusti, 2020 den 11:44
Stomsjö v.7.15-8.25. Lubbe. Lasse O. Kustpipare 1sträckande. Rörhöna2. Lärkfalk 2 hörda. Steglits c10. Osudden.8.40-11.15. Lärkfalk1. Brun kärrhök 2. Fiskgjuse1. Glada2. Sparvhök2. Ormvråk8. Ljungpipare1. Tofsvipa 14. Kungsfiskare1 hörd. Gulärla2.
Lubbe skrev den 10 augusti, 2020 den 11:41
Osudden.8.30-11.15. Lubbe o Lasse O. Brun kärrhök 2. Lärkfalk 3. Glada 5. Fiskgjuse 2. Ormvråk 6. Trana 11. Storskarv 24. Gulärla 2. Havstrut 1
Kent skrev den 8 augusti, 2020 den 11:43
På Instagram - varnamofagelklubb - finns en ledtråd till varför simsnäppan landade i Stomsjö våtmark
Nogge skrev den 5 augusti, 2020 den 22:13
STOMSJÖVÅTMARK: Vid 15 tiden upptäcktes en simsnäppa av Bo Gillberg och Lasse Olofsson själv på plats vid 15,15 och Lasse tycker näbben är för grov för smalnäbbad håller med om detta. Efter 15 min kommer Bengt Larsson och konstaterar att det rör sig om en BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA gammal fågel som nästan ruggat till vinterdräkt. Var kvar när jag lämnade vid 19 tiden.
Lubbe skrev den 5 augusti, 2020 den 11:40
Stomsjö våtmark. Lubbe å Lasse O. Havsörn 1. Fiskgjuse 3. Ormråk 1. Knipa 6. Kricka 10. Gräsand 30. Grågås 20. Grönbena1. Häger 1. Stenskvätta 1
. Buskskvätta 5. Lövsångare 2. Törnsångare 1. Hämpling 2. Dubbeltrast 2.
Lubbe skrev den 5 augusti, 2020 den 11:31
Osudden.06.15-08.30. Lärkfalk 2. Glada 1. Snatterand 2. Gräsand c 200. Skäggdopping 1. Gluttsnäppa 1. Drillsnäppa 2. Steglits2. Gulärla 2.
Lubbe skrev den 4 augusti, 2020 den 09:11
Stomsjö våtmark.8.15-9.00. Grågås 62. Gräsand 15. Kricka 6. Knipa2. Häger 1. Skogssnäppa2. Grönbena1. Spillkråka1. St.hackspett 1. Nötskrika2. Hussvala 5. Tornseglare c10. Lövsångare 2
Lubbe skrev den 4 augusti, 2020 den 07:53
Osudden.06.45-07.45. Lärkfalk 1, ormvråk 2, storskarv 1. Trana 3, häger 3. Grågås c 200, gräsand c150, skäggdopping 2. Drillsnäppa1. Fisktärna 2.
Erik G skrev den 3 augusti, 2020 den 21:57
STOMSJÖ VÅTMARK ca 10.30-12.15: Skogssnäppa 1, grönbena 2, rödbena 1, trana 2, ormvråk 1, ängspiplärka 3, kricka 2, gräsand 1, knipa 3, törnskata 3 juv.
Kent skrev den 29 juli, 2020 den 14:55
RAMSÖ 5.30-8 sträckande: Kustpipare 1+ 9 ex, Myrspov 8 ex, Kustsnäppa 3 ex, Kärrsnäppa 4 ex, Fisktärna 8 ex.
Lubbe skrev den 28 juli, 2020 den 16:48
Stomsjö våtmark.15.30-16.15. Brun kärrhök1, ormvråk1. Törnskata3. Hämpling2. Kricka c20. Gräsand2. Knipa2. Trana2. Korp 6
Kent skrev den 27 juli, 2020 den 21:16
HÖNSAVÄGEN N: Större korsnäbb 6 ex födosökte i frötallsbeståndet
Pelle skrev den 27 juli, 2020 den 18:10
APLADALSGATAN 12.00: Havsörn 1 ad kretsade sakta norrut.
Dan skrev den 27 juli, 2020 den 16:00
24/7 Kärda Brun Glada på låg höjd över vägen
Pelle skrev den 26 juli, 2020 den 11:26
OSUDDEN 09.30-10.30: Kungsfiskare 1 ex längs stranden, lärkfalk 1 ex.
BREDASTEN 11.00: Ljungpipare 3 ex kringflygande, tornfalk 1 ex.
Lubbe skrev den 25 juli, 2020 den 18:14
Osudden. 04.45-05.15. Lärkfalk1.ormvråk1. Drillsnäppa1.strandskata1. Gräsand c 100.Gulärla1.
Leif Engquist skrev den 25 juli, 2020 den 09:46
Hagagatan 20 09:44:
Unge av bofink. Ringmärkt. Ursprung här i trakten?
Pelle skrev den 23 juli, 2020 den 19:36
STOMSJÖ VÅTMARK 15.30-17.00: Sannolik brun glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 1 ex, törnskata hanne och 3 hona/ungar, skogssnäppa 4 ex, buskskvätta 10 ex. Gladan kom från Stomsjödammen och kretsade lågt över gården innan den sakta drog söderut. Besvärligt motljus tyvärr.
Pelle och Kent skrev den 22 juli, 2020 den 21:04
SVÄNÖ 07.30-11.30: Havsörn ung och gammal, fiskgjuse 6 ex, röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 3 ex, kustpipare 2 ex rast, brushane 1 ex rast, större strandpipare 1 ex rast, gluttsnäppa 5 ex rast.
Alltför högt vattenstånd för rastande vadare.
Kent skrev den 21 juli, 2020 den 16:32
Ramsö 5-7: Sträckande: Kustpipare 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Myrspov 20 ex. Övrigt Bivråk 1 hanne, Smålom 1 ex, Havstrut 2 ad.
Lubbe skrev den 21 juli, 2020 den 08:38
Osudden.05.10-8.00. Gluttsnäppa3. Drillsnäppa2. Gräsand c200. Skäggdopping1+1juv. Knölsvan2+1juv. Häger1. Steglits2. Gulärla1. Lärkfalk1. Ormvråk1
Lubbe skrev den 20 juli, 2020 den 09:04
Osudden.05.30-07.45. Gravand 1juv rastade med övriga änder flög sedan söderut. Skäggdopping2. Gräsand c 100. Tofsvipa 17.strandskata1. Kungsfiskare1. Lärkfalk2. Ormvråk1.
Lubbe skrev den 19 juli, 2020 den 14:47
Stomsjö våtmark. 11.15-12.30. Skogsduva1.ringduva5. Törnskata2. Gröngöling1. St.hackspett2. Hussvala2. Dubbeltrast 2.
GlLubbe skrev den 19 juli, 2020 den 13:49
Osudden. 9.00-11.00. Glada2. Ormvråk1. Sparvhök1. Fisktärna2. Gräsand c50. Steglits 2. Rörsångare 2. Häger2.
Kent, Lubbe, JTT, Erik G skrev den 19 juli, 2020 den 10:42
HOVS GÅRD 23:00-00:40: Jupiter och Saturnus sågs fint lågt i söder, kometen Neowise lyste i norr och svansen sågs bättre ju mörkare det blev. Det dröjer 6800 år tills nästa gång den är synlig! Rymdstationen ISS passerade 23:30, 40 mils höjd och 28000 km/h. Men ingen knarr.
NEDERBY 00:45: På cykelturen tillbaka satt det en kornknarr och spelade för fullt på fältet NO om korsningen till Hindsekind. Osäkert om det är en ny eller samma som flyttade på sig från fredagen. ISS passerade ännu en gång 01:06.
Pelle skrev den 18 juli, 2020 den 21:58
APLADALSGATAN 11.45: Havsörn 1 ad drog kretsande norrut.
Kent skrev den 18 juli, 2020 den 11:48
HOVS GÅRD: Kornknarr spelade vid midnatt från en kornåker
Lubbe skrev den 18 juli, 2020 den 06:12
Osudden.04.30-06.10. Havsörn2. Fiskgjuse1. Brunand4. Vigg1. Sothöna2. Skäggdopping2. Gräsand c250. Fisktärna5. Strandskata2. Rörsångare1. Häger3.
Lubbe skrev den 17 juli, 2020 den 08:07
Osudden. 05.30-07.00. Havsörn 1.mycket änder å grågäss.steglits 2.
Pelle skrev den 16 juli, 2020 den 21:24
MOSSSLEDAMMEN 13.30: Sothöna 3 ex, knipa 2 ex, rörhöna 1 hörd, rörsångare 1 ex.
OSUDDEN 13.30-14.00: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, gråhäger 2 ex, busksvkätta 10 ex.
BREDASTEN 14.30-15.00: Gröngöling 1 juv, stenskvätta 2 ex, hämpling 4 ex.
Kent skrev den 16 juli, 2020 den 15:51
OSUDDEN 4:30-5:00: Mycket rastande simänder, bland alla gräsänder och krickor låg 13 bläsänder, 3 snatteränder och 1 vigghanne.
RAMSÖ 6:30-9:00: Storlom 5 ex, Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 3 ex, Havstrut 2 ad, Silvertärna 69 str i fyra flockar, Småspov 1 str, Kärrsnäppa 3 str, Strandskata 18 ex.
Erik G skrev den 13 juli, 2020 den 23:43
STOMSJÖ VÅTMARK ca 9,45-11,15: Grå häger 1, ladusvala, hussvala, kricka, trana 2, enkelbeckasin, hämpling 4, ormvråk 1, skogssnäppa 1, ängspiplärka 1, buskskvätta 1, törnskata 2, grönbena 2.
Pelle skrev den 13 juli, 2020 den 16:32
SVÄNÖ 08.00-11.20: Havsörn 1 ad, röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, fiskgjuse 3 ex, bivråk 1 ex, ormvråk 3 ex, lärkfalk 1 ex, kärrsnäppa 5 ex, gluttsnäppa 5 ex, rödbena 5 ex, grönbena 2 ex, storspov 1 ex.
Tyvärr rätt mycket vatten i sjön, men stranden utanför tornet inkl. reveln är hyfsat fina vadarmarker.
Mats Johansson Lena Aronsson skrev den 12 juli, 2020 den 21:10
STOMSJÖ VÅTMARK KL 18.45-1915 Häger 1 ex Trana 2 ex Gluttsnäppa 1 ex Steglits 2 ex Hämpling 2 ex
Pelle skrev den 11 juli, 2020 den 22:03
APLADALSGATAN: Röd glada 1 ex, stenknäck 1 familj, ärtsångare 1 ex och gröngöling 1 juv.
Lubbe skrev den 9 juli, 2020 den 20:21
Verkar som alla har sålt sina.kikare för ingen skrivet nåt här
Kjell och Margit skrev den 9 juli, 2020 den 20:19
FÄRJANSÖ: Ung havsörn, fiskgjuse, lärkfalk, sånglärka, enkelbeckasin, rödbena, rörsångare, fisktärna. Klockgentiana och ängsvädd blommar.
Lubbe skrev den 9 juli, 2020 den 10:48
Stomsjö våtmark.8.15-9.45. Gluttsnäppa1. Skogssnäppa2. Grönbena8. Enkelbeck 2. Trana2. Häger3. Grågås18. Knipa1. Gräsand c15. Kricka5. Hussvala2. Törnskata1 hane
Lubbe skrev den 9 juli, 2020 den 10:42
Videstigen-osudden.05.30-07.45. Kärrsångare1 inorra delen vide. Törnsångare1. Gransångare2. Svarthätta,trädgårds.lövsångare flera. Turkduva2
Lubbe skrev den 8 juli, 2020 den 11:23
Stomsjö våtmark. 08.00-10.00. Lubbe,delvis Lasse P. Småspov1,Gluttsnäppa2,Grönbena2,Skogssnäppa1, Enkelbeckasin2,Brun kärrhök 1hona, Trana2,Häger5, Buskskvätta5,St.hackspett2
Kent skrev den 7 juli, 2020 den 21:43
VIDESKOGEN kl 20: Kärrsångare sjöng på samma plats som för en månad sedan, norra delen vid vassområdet.
Lubbe skrev den 7 juli, 2020 den 14:38
Stomsjö våtmark.12.00. Gluttsnäppa 3 i södra ändan vid asparna. Trana3,häger1.gräsand c15
Lubbe skrev den 7 juli, 2020 den 09:44
Osudden-helmershus. 06.30-09.15. Ägretthäger1.häger1.skäggdopping2. Skogssnäppa 1.vattenrall1 östra viken.kungsfiskare 2.havsörn1.fiskgjuse2. Glada2.ormvråk2.brun kärrhök1.gulärla1
Stefan Andersson skrev den 6 juli, 2020 den 18:02
BREDASTEN 12:50-13:20: Havsörn 1 ad, Kärrsnäppa 1 ad, Småspov 1 ex.
OSUDDEN 13:30-14:10: Havsörn 1 ad, Röd glada 2 ex, Fiskgjuse 1 ex, Strandskata 3 ex, Fisktärna 1 ex.
LAGAN OSUDDEN: Drillsnäppa 1 ex, Kungsfiskare 1 ex.
Kent skrev den 6 juli, 2020 den 13:11
OSUDDEN kl 4.30: Jag gick ner vid stugorna och fick se en ägretthäger i vassviken men den lyfte med alla gässen och flög över till Hjälshammarmaden, där den ställde sig i norra delen av vassen.
Pelle skrev den 5 juli, 2020 den 17:33
OSUDDEN 16-17: Lärkfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, strandskata 2 ex.
Lubbe skrev den 5 juli, 2020 den 15:43
Stomsjö våtmark.15.00-15.40. Fiskgjuse överflygande 1.trana2. Häger1. Gräsand5. Hämpling 1. Korp 5. Buskskvätta2
Lubbe skrev den 5 juli, 2020 den 14:46
Hörledammen,14-14.35. Kungsfiskare1.drillsnäppa1.kanadagås7. Grågås9.sångsvan2.ladu-hussvalor c25. Gräsand c30
Kent skrev den 5 juli, 2020 den 14:06
APLADALEN: En kungsfiskare flög mot S förbi grillplatsen vid järnvägsbron
Lubbe skrev den 3 juli, 2020 den 10:50
Osudden.7.45-9.00. Östra viken kungsfiskare1,sothöna 2ad,2juv.drillsnäppa 2,nya bron steglits2 ad,2juv
Erik G skrev den 3 juli, 2020 den 09:39
HOVS GÅRD igår, 2/7 ca 12.00: Törnskata 1 hane i liten grantopp vid åkerkanten ett par 100 m från kraftledningsgatan.
Lubbe skrev den 2 juli, 2020 den 11:04
Osudden.08.00-9.45. M.strandpipare1.tofsvipa2.sothöna2.kungsfiskare2. Glada2.ormvråk1.gulärla3. Häger2.fisktärna2.
Pelle skrev den 1 juli, 2020 den 17:58
OSUDDEN 16-17: Ägretthäger 1 ex, gluttsnäppa 1 ex, mindre strandpipare 1 ex.
Hägern skrämdes tyvärr från viken närmast dikesmynningen och satte sig i en av pilarna ute i vassen. Försvann sedan åt okänt håll. Glutten hördes varna från samma plats, men stannade kvar. Det är förstås bättre att spana från stugorna.
Kjell och Margit skrev den 30 juni, 2020 den 17:07
GUSTAVSGATAN 2, Amerika, den 28 juni: Fem överflygande strandskator. De hörs dagligen.
Pelle skrev den 30 juni, 2020 den 16:42
LAGAN NYA BRON 11.00: Kungsfiskare 1 ex strax uppströms.
Pelle skrev den 29 juni, 2020 den 16:47
OSUDDEN 14.00: Röd glada 1 ex, tornfalk 1 ex, strandskata 2 ex, grågås 200 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 2 ad och 2 juv.
Lubbe skrev den 29 juni, 2020 den 11:04
Osudden,östra viken. 10.25. Vattenrall 1, vid utfyllningen videstigen
Lubbe skrev den 29 juni, 2020 den 09:28
Osudden-helmershus 06.15-08.30. Rörhöna1ad,1juv. Drillsnäppa1 tofsvipa c 25, strandskata1, härmsångare1, rörsångare3, törnsångare2, kungsfiskare1
Kent skrev den 28 juni, 2020 den 18:00
TOFTANÄS BÅTPLATS: Kärrsångare 1 sj.
GORRSUNDET: Sävsångare 2 sj, Vattenrall 1 ex, Lärkfalk 1 ex
FÄRJANSÖ: Svartsnäppa 1 ex, Röd glada 1 ex
Lubbe skrev den 27 juni, 2020 den 16:12
Helmershus,07.25,Kärrsångare 1 hörd
Lubbe skrev den 25 juni, 2020 den 09:42
Osudden-videskogen,05.50-07.45.mindre strandpipare1,skogssnäppa2 tofsvipa4,kricka6,skäggdopping2,härm-sångare1,gransångare2 rörsångare2,gulärla3,stjärtmes4,st.hackspett4
Pelle skrev den 24 juni, 2020 den 12:23
SVÄNÖ 05.40-10.40: Havsörn 3 ex, röd glada 1 ex, fiskgjuse 7 ex, bivråk 1 ex, brunhök 2K hona, svartsnäppa 1 ex, brushane 2 ex, gluttsnäppa 10 ex, rödbena 12 ex, grönbena 5 ex, storspov 5 ex, storlom 1 ex förbiflygande.
Lubbe skrev den 24 juni, 2020 den 09:20
Dovhjort 2,ska de va som betade i skogs-kanten
Lubbe skrev den 24 juni, 2020 den 08:11
Stomsjö våtmark,07.15-08.00. Trana2,häger2,hämpling1,trädpiplärka3,tornseglare4,Dovhjort 2 betade i skogskanten
Lubbe skrev den 24 juni, 2020 den 08:07
Osudden-videskogen,05.15-07.00. Skogssnäppa 5,tofsvipa4,häger1,skäggdopping2,gul-ärla4,törnsångare1,härmsångare1,rödvingetrast1
Pelle, Ragnhild, Ann-Sofie. Kjell, Margit, Erik, Mats skrev den 22 juni, 2020 den 14:31
OSUDDEN 11.00-12.30: Lärkfalk 1 ex, röd glada 2 ex, svartsnäppa 5 ex, brushane 5 ex, mosnäppa 3 ex, tofsvipa 75 ex. Fin översvämning!
Lubbe skrev den 21 juni, 2020 den 14:41
Rörstorpsgstan nu,4 turkduvor
Pelle skrev den 21 juni, 2020 den 12:22
OSUDDEN 11.45: Pumpen har stannat. 100 m norrut rastade brushane 5 ex, tofsvipa 10 ex samt två okända vadare, kanske grönbenor? I övrigt röd glada 2 ex.
Lasse Grahn (Fd Hellman) skrev den 19 juni, 2020 den 06:30
Cykeltur Hagelstorp-Nissafors-Bäckshult-Hagelstorp 22:50-00:30
10 st Nattskärror hördes, varav 8 st mellan Nissafors och Bäckshult och 2 st öster om Sigges loge.
Lubbe skrev den 18 juni, 2020 den 18:32
Osudden-nya videskogsleden,17.00-18.30,kungsfiskare1 östra viken,härmsångare1,törnsångare2,trädgård,löv,gransångare2,grönsångare1,m,strandpip1,glada1
Kent och Pelle skrev den 17 juni, 2020 den 07:27
Nattlyssning 22.30-01.15:
TJUTARYD: BUSKSÅNGARE 1 sj, Hornuggla 1 ex.
HELMERSHUS: Kärrsångare 1 sj
APLADALEN-JÄRNVÄGSBRON: Hornuggla 1 unge.
Första fyndet av busksångare i rapportområdet. Den sjöng från buskagen vid sommarstugorna, men hördes även från cykelvägen. OBS: Kör inte ner på vägen till stugorna, ingen parkering där, utan parkera på gamla Åminnevägen.
Lubbe skrev den 16 juni, 2020 den 08:06
Osudden.06.00-08.00.m.strandpipare1,tofsvipa8,häger 1 ,gräsand9,kricka 2,törnsångare1,härmsångare1,gransångare1,ormvråk1
Kent skrev den 15 juni, 2020 den 07:13
YA-KORSNINGEN - HÖNSAVÄGEN 22-23: Nattskärra 6 ex
Stefan Andersson skrev den 14 juni, 2020 den 01:04
BÄCKSHULT MOAR 13/6, 23:00: Morkulla 1 spel, Nattskärra 1 spel.
Stefan Andersson skrev den 13 juni, 2020 den 01:29
SLÄTTÖ SAND 00:00-00:15: Nattskärra 2 spel, Hornuggla 1 ropande och även en ungkull hördes (SA,mfl).
Lars Hellman skrev den 11 juni, 2020 den 22:43
Gynnås återvinningsstation: Backsvalorna på plats och besöker de fåtal bohål som finns, minst 4 stycken var det där! I vassen vid lakvattendammen hördes 2 rörsångare.
Kent skrev den 11 juni, 2020 den 14:14
OSUDDEN 6.30-7.00: Rosenfink 1 ex, Rörhöna 1 ex, Härmsångare 3 ex, Mindre strandpipare 1 ex.
Rosenfinken hörde jag från stranden vid sommarstugorna. Rörhönan var i ävjan vid bron över 27:an.
Lubbe skrev den 11 juni, 2020 den 08:57
Osudden-videskogen.05.30-08.45.Rosenfink hördes några strofer vid stugorna,Kent hörde den oxå.Härmsångare1,trädgårds,gransångare,svarthätta,rödhake,sv flug,
Lubbe skrev den 10 juni, 2020 den 09:32
Stomsjö våtmark.07.15-08.45. Mindre ,strandpipare2.på vallen vid övningsgården.gräsand 2ad,2juv vid öarna,hämpling2,gransångare1,trana1,häger1,skogssnäppa1
Kent skrev den 9 juni, 2020 den 21:35
VIDESKOGEN kl 7: Kärrsångare vid holk 35, Härmsångare
OSUDDEN kl 18: Tornfalk 1 ex, Mindre strandpip 1 ex, Kungsfiskare 1 ex, Steglits 1 ex
Pelle skrev den 9 juni, 2020 den 20:06
MOSSHULT GÄLLARYD 10.30-13.00: Havsörn 1 subad, fiskgjuse 4 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 1 ex.
Pelle skrev den 8 juni, 2020 den 13:46
APLADALSGATAN 12.00: Havsörn 1 ex flög mot öster på hög höjd.
Lubbe skrev den 8 juni, 2020 den 12:20
Horssjön.07.45-09.45.Lärkfalk 1,Bivråk 1,Ormvråk 1,Rödbena 3,Storspov 2,Enkelbeck 3,Trana c 15,Dubbeltrast 5,Spillkråka 2,Älgko me 1 kalv,1 Älgtjur
Lubbe skrev den 8 juni, 2020 den 12:14
Osudden-Helmershus.05.30-07.15.Kärrsångare1,sävsångare 1,Rörsångare 2,Törnsångare 2,Grönsångare 2,Gransångare 1,trädgårds,svarthätta flera,Rödvingetrast 2,Törnskata 1.
Kjell och Margit skrev den 8 juni, 2020 den 09:17
VIDESKOGEN 7 juni: Kärrsångare sjunger strax norr om Videskogen nedanför nya husen kl16. På samma ställe en steglits.
VIDESKOGEN 8 juni: Kl 08 sjunger härmsångare i södra delen av skogen, öster om stigen.
Lubbe skrev den 7 juni, 2020 den 14:47
Osudden-Helmershus,06.15-09.30.Kärrsångare 2,törnsångare2,gransångare2,törnskata1,glada1,fiskgjuse1
Lubbe skrev den 7 juni, 2020 den 14:28
Rörstorpsgatan.Turkduva 2
Kent skrev den 7 juni, 2020 den 13:12
HELMERSHUS 5.30: Två kärrsångare, en sävsångare.
En kärrsångare höll till i törnet längs vägen närmast vita huset, en sjöng närmare sjön från den ensamma, stora busken nedanför ridhuset.
Pelle skrev den 4 juni, 2020 den 13:45
SVÄNÖTORNET 06.30-09.30: Fjällpipare 1 ex rast, rödbena 10 ex, storspov 2 ex, grönbena 1 sp, mindre strandpipare 1 sp, havsörn 2 ex, fiskgjuse 2 ex, röd glada 1 ex, sparvhök 1 ex, skedand 3 hannar, årta 1 hanne, skrattmås 40 ex.
Lubbe skrev den 1 juni, 2020 den 11:41
Osudden-videskogen,8-10.30.härmsångare1,trädgårds, svarthätta,gransångare,grönsångare,törnsångare,rödvingetrast2,grönbena1,strandskata 2,glada2
Lars Hellman skrev den 30 maj, 2020 den 23:12
Nissafors Bäckshults moar 22:45-22:55 Morkulla 1 ex, Nattskärra 1 ex
Lubbe skrev den 30 maj, 2020 den 09:25
04.30-08.45. Osudden,tånnö. Rördrom 2tut hotellet,storspov 1,skäggdopping3,storskarv4,törn,grön,trädgårds,rörsångare flera,rödvingetrast2,gulärla 3,steglits2,turkduva 2
Lubbe skrev den 29 maj, 2020 den 12:00
Osudden.05.00-08.15 .lubbe,lasse o.gransångare4,trädgårds,svarthätta,grönsångare,härmsångare,steglits3,tornfalk1,ormvråk1. Stomsjödammen 08.30-09.45. Smådopping 2juv 2ad,kricka5,knipa4,gräsand6,hämpling2,trädpiplärka2
Pelle och Gunvor skrev den 28 maj, 2020 den 21:08
FÄRJANSÖ 16.30-18.30: Årta 1 hanne, brunhök 1 hona, röd glada 1 ex, lärkfalk 1-2 ex, storspov 2 ex.
Pelle Kjellin skrev den 28 maj, 2020 den 13:54
APLADALSGATAN 10.OO och sporadiskt framåt: Kärrsångare 1 sj i tomtens sydöstra hörn, vinbärsbuskar närmast den stora lönnen.
Erik G skrev den 27 maj, 2020 den 23:40
HAGABERG, ängsmarker vid Hofs gård 9.30-11.00: Mindre korsnäbb minst 1 juv, flera flygande mellan träden. Svarthätta, trädgårdssångare, trädpiplärka, gröngöling, gulsparv, göktyta 2 rop, ärtsångare, gök, kungsfågel, dubbeltrast, rödstjärt, nötskrika.
Lubbes skrev den 27 maj, 2020 den 11:03
Stomsjö våtmark .10-11.00. Trana1 ,fiskmås 4,hämpling 1par,trädpip3,trädgårds,svarthätta,löv flera,ladusvala3,korp2,rödhake2,gärdsmyg,buskskvätta4
Lubbe skrev den 27 maj, 2020 den 09:33
Osudden-bredasten 06.30-09.30. Strandskata4,tofsvipa c10,mindre hackspett 2,steglits2,grönsångare2,trädgårds ,,svarthätta,gransångare,hämpling2,mindre strandpip1 ,backsvala1
Lubbe skrev den 27 maj, 2020 den 07:12
Pinnarekulla,kroppsjön.tisdagkväll lubbe lasse o. Småfläckig sumphöna3,vattenrall 1,havstrut1,sångsvan2,vildsvin2t
Pelle Kjellin skrev den 26 maj, 2020 den 13:03
FÄRJANSÖ 05.30-11.00: Rördrom 1 ex, näktergal 1 ex, storspov 1 ex, brunhök 1 hona, lärkfalk 3-4 ex, röd glada 2-3 ex, fiskgjuse 2 ex.
Tommy T rapporterar de två första arterna från Hångersidan.
Joakim Norgren skrev den 26 maj, 2020 den 08:41
Gamla Åminne gård. Placerad nål
Nära Värnamo V
https://goo.gl/maps/vdamhS5LZRgTHjKq8
Sävsparv hane. I hagmarken går även oskyggt trampar m unge.
Lubbe skrev den 25 maj, 2020 den 11:18
Osudden,6.00-10.00 lubbe,mats.steglits 3,svarthätta minst 5,tornseglare3,storspov1,tofsvipa c 10,gulärla 4,tornfalk 1,brunhök 1,glada 1,
Lars Norgren skrev den 23 maj, 2020 den 19:48
LUNDSBO 15,00-16,00: Bivråk 1 ex Mindre Flugsnappare 1 ex sjöng vid två tillfälle under 20 min ca 100-150 m innan stugan.
Pelle skrev den 22 maj, 2020 den 12:38
APLADLAEN JVG-BRON 11.00: Rörsångare 1 sj.
MOSSLEDAMMEN 11.00: Sothöna 1 par med 1 pull, rörhöna 1 par med parningsbestyr.
OSUDDEN: Härmsångare 1 sj vid badplatsen.
Kent, LasseD, Sven L. Från Ljungby Jonas och Emil skrev den 21 maj, 2020 den 16:09
FÄRJANSÖ 4.15-10.30: bl.a. Årta 3 hannar, Rördrom 1 ex, Bivråk 3 ex, Brun kärrhök 2 hannar, Röd glada 2 ex, Grönbena 2 sp, Gluttsnäppa 1 sp, Lärkfalk 1 ex, Hussvala 10 ex, Sävsångare 2 ex, Grå flug 4-5 ex, Mindre flug 1 2K hanne, Näktergal 1 ex.
På Norra fälten sju vildsvin på morgonen. En älg simmade över till ön från Hångersidan. Det var trångt i utkiken idag så vi fick fika i omgångar för att hålla distansen:)
Kent Öhrn skrev den 20 maj, 2020 den 18:58
VIDESKOGEN kl 17: Dagens obs med stort O var ett litet lodjur som jag mötte på spången! Bild finns på Instagram
Erik G skrev den 19 maj, 2020 den 09:54
VRÅENS ELLJUSSPÅR 7.15-8.00: Grönsångare sjunger i backen s. vattentornet. Dessutom sång av rödstjärt, ärtsångare, svarthätta, gärdsmyg, trädgårdssångare, järnsparv, sv.v. flugsnappare, trädkrypare m.fl.
Lars Hellman skrev den 18 maj, 2020 den 20:20
Nissafors Hagelstorp Kl 20:10 Ca 200 Vitkindade gäss sträckte österut.
17/5 på morgonen 1 rop Göktyta.
Lubbe skrev den 18 maj, 2020 den 10:52
Draven 07.00-10.00 lubbe o stefan A.vassångare 1 hörd blåhake 1 hörd å sedd,gluttsnäppa 9,rödbena 2,grönbena 2 storspov 2,skedand 2,snatterand 3,bläsgås 2 vitkindadgås 3
Lubbe skrev den 18 maj, 2020 den 10:44
Videdkogen/osudden.5-6.30.gransångare 3,trädgårdssångare 2,svarthättor flera,törnsångare1,sv.flug 5,rördångare2,skäggdopping2
Kent Öhrn skrev den 16 maj, 2020 den 11:12
OSUDDEN 5.30-8: Gräshoppsångare 1 ex sjöng fram till ca 6.30. Satt i busken bakom den röda sommarstugan. Sävsångare 1 sj i vassviken.
VIDESKOGEN N delen närmast bänken/bordet: Näktergal 1 ex sjöng vid 8.15-tiden (Tommy T). Hördes också sjunga senare på förmiddagen.

Det är 27 år sedan det senast hördes gräshoppsångare vid Osudden så det var på tiden!
Lubbe skrev den 15 maj, 2020 den 09:01
Osudden,torsdag 20.30-22.30.lubbe,nogge,lasse o.dubbelbeckasin 1hörd,kornknarr 1 hörd
Pelle skrev den 14 maj, 2020 den 16:49
HOVS GÅRD 13.00: Röd glada 1 ex, vigg 3 ex.
KARLSFORS: Forsärla 1 ex, fiskgjuse 1 ex, röd glada 1 ex, drillsnäppa 1 ex.
HORSSJÖN 14-15: Lärkfalk 4 ex, storspov 1 ex.
HOVS GÅRD 15.30: Havsörn 1 ad.
Stefan Andersson skrev den 14 maj, 2020 den 14:49
HUNNAHALL DRAVEN 09:25-11:15: Vassångare 1 sj i vassen i NV, hörs lämpligast om man går ut till stengärdsgården som syns i NV när man går över bron över Kvarnån!
Lubbe skrev den 14 maj, 2020 den 11:59
Eds bokskog,07.40-08.00 mindre flugsnappare 1 hörd. Osudden förmiddag, sothöna 1,skäggdopping2,gulärla5,rörsångare 1,tornfalk1,brunhök1,fiskgjuse1,ormvråk1
Pelle Kjellin skrev den 13 maj, 2020 den 22:51
OSUDDEN 21.30-22.30: Dubbelbeckasin spelade flitigt från 22.15 i riktning sjukhusets skorsten, alltså nordväst från pumphuset. Jag gick ut 30 m för att höra bättre.
Lubbe skrev den 12 maj, 2020 den 12:09
Stomsjödammen,10.15-11.00.smådopping,2juv,2pull ,rörhöna1,kricka5,knipa 4,gräsand5,järnsparv2.soptippen 1 m.strandpipare
Lubbe skrev den 12 maj, 2020 den 12:04
Tånnö motellet,05.40,rördrom tutande flertal ggr.osudden 7.00-10.00.tornfalk 2,fiskgjuse1,ormvråk1,glada1,sothöna1,storskrak2,gulärla c8,stenskvätta 5,rörsångare1,ärtsångare1,svarthätta flera,rörsångare1, törnsångare1
Lars Hellman skrev den 12 maj, 2020 den 09:27
Nissafors Hagelstorp : Tranorna har fått ut 2 ungar. Röd Glada 1 ex.
Pelle skrev den 12 maj, 2020 den 08:42
OSUDDEN igår 21.45-22.15: Sannolik kornknarr, några snärp sydväst om pumphuset.
Mattias skrev den 11 maj, 2020 den 13:53
FORHEDA: Dannäsvägen, Kungsfiskare 1 ex trafikdödad.
Lubbe skrev den 11 maj, 2020 den 12:55
Åbykrysset.hammargården.09.15-11.00.fjällpipare 3,Ljungpipare 3.fick tipset av ludde dom var där
Mikael W skrev den 10 maj, 2020 den 18:48
KROPPSJÖN: småfläckig sumphöna, 3 st igår vid 22-tiden
Stefan Andersson skrev den 10 maj, 2020 den 15:18
SLÄTTÖ SAND 11:45-13:10: Skogssnäppa 1 ex, Trädlärka 2 ex, dessutom Röd glada 1 ex över Slättö kvarn.
Lubbe skrev den 10 maj, 2020 den 14:32
Osudden 05.45-12.00 , lubbe med flera. Dvärgmås 1,fisktärna2 ,vigg 2,tornseglare 2,backsvala 1,råka 2,st.strandpip 1,gulärla c10,rörsångare1,svarthätta 2,brunhök1,fiskgjuse2 ,glada 2,ormvråk1,ni andra får fylla på med fler arter
Leif E skrev den 9 maj, 2020 den 16:28
VIDESKOGEN 08-09,30:
Trädgårdssångare 1 sjungande, gök hörd. Fö gran-, lövsångare. Trädkrypare 2, svarthätta, sv flug, många gärdsmygar. Trevlig artikel i VN!
VÄFK skrev den 9 maj, 2020 den 15:10
FÄRJANSÖ 7-11: Årta 2 hannar, Brunglada 1 ex, Havsörn 2 ex, Sparvhök 1 ex, Storspov 1 ex, Brushane 1 ex, Enkelbeckasin 5 ex, Grönbena 15 ex, Svarttärna 1 ex, Gök 1 ex, Hussvala 8 ex, Sävsångare 1 ex, Grönsångare 3-4 ex, Trädgårdssångare 3 ex, Ärtsångare 2 ex. Inget sträck idag.
Pelle Kjellin skrev den 9 maj, 2020 den 14:55
SVÄNÖ tillägg: Vitkindad gås 200 ex str öster.
Pelle Kjellin skrev den 9 maj, 2020 den 14:51
SVÄNÖ 07.30-11.30: Havsörn 2 ex, fiskgjuse 3 ex, duvhök 1 ex, tornfalk 1 ex, svartsnäppa 1 ex, gluttsnäppa 6 ex, grönbena 20 ex, rödbena 5 ex, storspov 2 ex, brushane 8 ex, skedand 5 hannar, bläsand 8 ex, kricka 30 ex, vigg 3 ex, mindre hackspett 1 hanne vid boet.
Erik G skrev den 8 maj, 2020 den 19:03
GAREN, södra delen ca 17.15: Brun kärrhök hona landade i vassen och 1 hanne lyfte och flög iväg. Avlösning vid boet?
Pelle och Lasse O skrev den 8 maj, 2020 den 16:17
OSUDDEN 14-16: Lärkfalk 2 ex, röd glada 1 ex, brunhök 1 hanne, fiskgjuse 2 ex, sparvhök 1 ex, backsvala 2 ex, ladusvala 100 ex.
Lars Norgren skrev den 8 maj, 2020 den 11:32
OSUDDEN 6,30-11,00 med Lubbe lite senare anslöt Tommy S: Vitkindadgås 120+60 ex, Ormvråk 2 ex, Fiskgjuse 3 ex, Glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hane, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 1 ex, Brushane 3 ex, Steglits 2 ex.
Stefan Andersson skrev den 7 maj, 2020 den 14:18
HJÄLMARYDSVIKEN 08:30: Rördrom 1 tutande hördes från Liljenäsviken.
Lubbe skrev den 7 maj, 2020 den 11:46
Osudden,8.00-11.00.lubbe,pelle,tommy s.grönbena 1,brunhök1,ormvråk 1,glada 1,sparvhök 1,fiskgjuse1 ,gulärla 4,steglits 2,säv,rör,törn,ärt,gransångare,svarthätta
Kjell och Margit skrev den 6 maj, 2020 den 22:21
FÄRJANSÖ 19.00-21-40: Brun glada flög söderut kl 20.55. I övrigt ganska lugnt, gök, fiskgjuse, 12 grönbenor, några tofsvipor.
Lubbe skrev den 6 maj, 2020 den 11:26
Osudden,8.00-11.00. Lubbe,tommy t.sävsångare 1,rörsångare1 ,småspov1 ,sothöna 2,gulärla 2,glada 1,ormvråk 1,sparvhök 1
Pelle Kjellin skrev den 5 maj, 2020 den 17:44
S-VIKEN 13.30: Skedand 1 hanne.
PINNAREKULLA: Ägretthäger 1 ex, havsörn 1 ad, fiskgjuse 2 ex, storlom 2 ex.
KROPPSJÖN: Lärkfalk 1 ex, årta 1-2 hannar.
EDS KVARN: Forsärla 2 ex.
Lubbe skrev den 5 maj, 2020 den 12:08
Fryele kyrka.9.50-11.15.vit stork,tog höjd å drog söderut 11.15
Lubbeå skrev den 5 maj, 2020 den 08:34
Ådalen,hörledammen,7.30-8.30.småspov 2,storspov1 2,vigg9 11,kricka20 8,m.strandpip 2,drillsnäppa 2,kungsfiskare1 1
Lubbe skrev den 4 maj, 2020 den 21:47
Fryele 19.15. Vit stork
Pelle skrev den 4 maj, 2020 den 14:23
APLADALSGATAN 12.30: Törnskata 1 hanne.
Lubbe skrev den 3 maj, 2020 den 18:32
Osudden 06.30-12.00 Lubbe,Lasse O,Tommy T,Tommy S.Tundragås 2,Vitkindadgås c 450,Snatterand 2,Vigg 7,Bläsand 5,Småspov 1,Grönbena 1,Gluttsnäppa 1,Pilgrimsfalk 1,Tornfalk 1,Brunhök 3,Sparvhök 2,Glada 1,Ormvråk 5,Ringtrast 1hane,Backsvala 1,Steglits 2,Rörsångare 1,Gulärla c 10,
Pelle och Kjell skrev den 3 maj, 2020 den 17:25
FÄRJANSÖ tillägg: Lärkfalk 1 ex, sparvhök 2 ex, mindre hackspett 1 rop.
Mattias Johansson skrev den 3 maj, 2020 den 15:02
HINDSEN: Småskrake 1 par parning, Storlom 2 ex, Drillsnäppa 1ex. GRANNÄS: Tjäder höna 1 ex, Sparvhök 1 ex, som plundrade ett koltrastbo.
Kent, Kjell, Pelle skrev den 3 maj, 2020 den 14:46
FÄRJANSÖ 5.30-11.00: Vitkindad gås 560 ex str + en hörd stor flock i morgondimman, Årta 1 par + 1 hanne, Bläsand 3 ex, Kricka 25 ex,Storlom 1 ex, Rördrom 1 ex, Storskarv 25 ex str, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 ex, Röd glada 1 ex, Trana 17 ex, Storspov 1 ex, Enkelbeckasin 25 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Fisktärna 2 ex, Gök 1 ex, Kattuggla 1 ex, Ladusvala 25 ex, Rörsångare 1 ex, Ärtsångare 1 ex, Buskskvätta 1 ex
Stefan Andersson skrev den 3 maj, 2020 den 12:43
ALBOSJÖN KULLTORP 07:05: Vigg 2 psr.
SVÄNÖ 07:30-07:50: Orrspel hördes, Gök 2 rop, Göktyta 1 rop, Ärtsångare 1 sj.
SVÄNÖTORNET 08:05-09:20: Sångsvan 16 ex, Årta 1 hane, Skedand 1 hane, Bläsand 37 ex, Kricka >300 ex, Vigg 43 ex, Salskrake 1 hona, Brun kärrhök 1 hona, Storspov 1 spel, Brushane 1 hane, Enkelbeckasin 3 spel, Rödbena 6 ex, Grönbena 3 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Gulärla 1 ex.
FLATENS CAMPING 10:05-10:35: Storlom 1 par, Sparvhök 1 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex.
HILLERSTORP 10:50: Forsärla 1 sj Storån Brogatan.
Erik G skrev den 2 maj, 2020 den 21:03
NÄSUDDEN ca 11.30-12.30: Snatterand 2 hannar, 3 honor vid lilla ön utanför badplatsen. Småskrake 1 hanne, drillsnäppa 3, intensiv sång an rödhake, sv.v. flugsnappare, svarthätta m.fl.
Mattias skrev den 1 maj, 2020 den 21:28
SLÄTTÖ: vid Torskinge plåt. Småspov 12 ex str.
Kjell och Margit skrev den 1 maj, 2020 den 21:26
FÄRJANSÖ 16.00-18.00: Brushane 7 (hannar i praktdräkt), snatterand ett par, gluttsnäppa 2, grönbena 30, fisktärna 2, ljungpipare 1, rördrom (Gorrsundet, hörs även från vattnet öster om ön) röd glada, fiskgjuse, enkelbeckasiner, tranor m m.
Pelle Kjellin skrev den 1 maj, 2020 den 20:37
OSUDDEN 17-18: Småspov 2 ex rast, grönbena 1 sp, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hanne, rörsångare 1 sj, sävsångare 1 sj.
FÄRJANSÖ 9/5 skrev den 1 maj, 2020 den 18:15
...är nu fullbokad. Återstår två reservplatser
Lubbe skrev den 1 maj, 2020 den 18:04
Ådalen,Jussö,hörledammen.storspov1.ljungpipare c50.rödbena1.m.strandpip1.drillsnäppa4.fisktärna 18.vigg 9.kungsfiskare 1.ladu-hussvala v 40.backsvala 2.forsärla1. Grönsångare1 .tornfalk 1.fiskgjuse1 1.ormvråk 2
Lubbetest skrev den 1 maj, 2020 den 17:53
Lubbe
FÄRJANSÖ 9/5 skrev den 1 maj, 2020 den 14:32
Två platser kvar. Du som har anmält dig får sms med tider i veckan.
Lars Norgren skrev den 1 maj, 2020 den 13:43
HJÄLSHAMMARMADEN 12.00: Rödbena 4 ex kan det vara samma fåglar som Pelle såg vid sträckande motellet. Gick i gräset så jag kan mycket möjligt missat en fågel.
Pelle skrev den 1 maj, 2020 den 12:39
TÅNNÖ MOTELL 10.30: Rödbena 5 ex str N, smålom 1 ex, havstrut 1 ex.
TÅNNÖ BY: Röd glada 1 ex.
BRÄNDA FÄLTET: Fisktärna 4 ex.
TOFTANÄS BÅTPLATS 11.30: Havsörn 1 subad, småskrake 7 ex str NO.
Kent Öhrn skrev den 1 maj, 2020 den 11:52
FÄRJANSÖ 5-9.30: Snatterand 1 hane, Bläsand 1 ex, Kricka 30 ex, Rördrom 1 ex, Brun kärrhök 1 ex, Havsörn 1 ex, Småspov 1 ex str, Storspov 1 ex, Brushane 6 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 30 ex, Grönbena 40 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 3 ex str N + 2 stat. Silvertärna 8 ex str NO, Sävsångare 1 ex
Mattias Johansson skrev den 30 april, 2020 den 22:51
HJÄLMARYDSVIKEN: Brunglada 1 ex sträckande NO
Lubbe skrev den 29 april, 2020 den 20:30
Osudden 18.30-19.15,Småspov1,Viggo 29,snatterand 3
Väfk gm Pelle skrev den 29 april, 2020 den 18:57
OSUDDEN 14-17: Småspov 1 ex rast, storspov 1 ex, fiskgjuse 2 ex, brunhök 1 hanne, röd glada 1 ex, sparvhök 1 ex, tornfalk 1 ex, tundrasädgås 2 ex, vigg 15 ex, kricka 10 ex.
Lubbe skrev den 29 april, 2020 den 12:24
Tisdag 28-4.Osudden,Toftanäs,Osudden ,6.00-11.00,Sjöorre17 Tånnö motell,Fisktärna2,Brushane6,Gluttsnäppa1,Backsvala1 Sträck vid Osudden,Glada1,Sparvhök1,Brunhök1,Fiskgjuse1,Gran-Lövsångare flera,Sv .Flug2
Lubbe skrev den 29 april, 2020 den 12:17
Osudden,06.00-8.00, lubbe å Mats.Snatterand 2,Sothöna2,Kricka c10,Drillsnäppa5,Tundragås2,Brunhök1,Buskskvätta2,Gulärla1
Pelle Kjellin skrev den 29 april, 2020 den 12:00
BREDASTEN 11.00: Göktyta 1 ex, mindre strandpipare 1 ex.
Göktytan födosökte kring jätteekarna vid torpet nedanför motorvägen.
Pelle Kjellin skrev den 28 april, 2020 den 14:41
OSUDDEN 13-14: Vigg 106 ex, kricka 20 ex, glada 1 ex, gulärla 1 ex, buskskvätta 1 ex, drillsnäppa 1 ex, svartvit flugsnappare 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 1 ex, sothöna 1 par på bo.
Lars Hellman skrev den 27 april, 2020 den 21:38
Nissafors Hagelstorp 2 st honf Ringtrastar idag på morgonen, upptäcktes genom köksfönstret.
Stefan Andersson skrev den 26 april, 2020 den 15:32
NISSAFORS STRANDUDDEN 14:05-14:20: Trädlärka 1 sj, Sånglärka 1 sj, Svarthätta 1 sj, Buskskvätta 1 hane, Ringtrast 1 hona, Hämpling 1 ex.
Kent Öhrn skrev den 25 april, 2020 den 14:28
FÄRJANSÖ 4.40-9.30: Knölsvan 1 par + 5 str, Sångsvan 1 par, Skedand 1 hanne, Kricka 50 ex, Vigg 4 ex, Rördrom 1 ex, Gråhäger 1 ex, Ägretthäger 1 ex, Storskarv 60 ex, Fiskgjuse 1 ex, Havsörn 1 ex, Småfläckig sumphöna 1 ex, Trana 2 par + 37 ex, Storspov 1 ex, Brushane 5 ex rast + 10 ex str, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 35 ex, Grönbena 14 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Fisktärna 9 str + 2 stat, Hussvala 4 ex, Grönsångare 3 ex.
Mattias Johansson skrev den 25 april, 2020 den 08:08
I veckan besökte jag flera kråk/rovfågelbon som inte var aktiva 2019. Men i år var två av bona bebodda av röd glada..
Stefan Andersson skrev den 24 april, 2020 den 14:09
SLÄTTÖ SAND 10:50: Sidensvans 8 str NO.
Mikael W skrev den 24 april, 2020 den 13:49
Kroppsjön: småfl sumphöna, några tveksamma huiitt, igår kväll ca kl 22
Lubbe skrev den 24 april, 2020 den 12:23
Grönsångare1,trädpiplärka1 .ska de va med
Lubbe skrev den 24 april, 2020 den 12:21
Osudden,9.30-12.00.lubbe,lasse p.glada4,strandskata5,tundragås2,vitkind13,trädpip1,grönsångare1hörd,gransångare2,sv flug3,
Mikael W skrev den 23 april, 2020 den 19:01
PInnarekulla: ägretthäger
Lubbe skrev den 23 april, 2020 den 12:37
Onsdag 19.00-22.00.lubbe å Lasse o.pinnarekulla ,kroppsjön.ägretthäger1,trana10,storlom2,kricka26,vattenrall1hörd,enkelbeckasin3,morkulla1,skogssnäppa2,kattuggla1hörd,
Lubbe skrev den 22 april, 2020 den 12:48
Osudden,6.00-8.00. 11.00-12.30 tundragås2,vitkindad13 ,brunhök1,gransångare3,svarthätta1,busksvätta1 stenskvätta1,gulärla1,sothöna1,kricka8, sv
Flug,2
Leif Engquist skrev den 22 april, 2020 den 12:13
Bufab 08-09: Svart rödstjärt sjungande, strandskata förbiflygande.
Osudden, pumphuset 10-10,30: Buskskvätta 1 ex, gulärla 1 ex, ormvråk och glada föbiflygande. Vid vattnet 2 strandskator, 13 vitkindade gäss. 2 grågässpar med gässlingar 5+9.
Kjell skrev den 21 april, 2020 den 15:36
FÄRJANSÖ 05.00-11.40: Drillsnäppa, rördrom, lövsångare (bara några), storspov 2, skedand 4, kricka 25, bläsand hörd, enkelbeckasin 10-tal, havsörn 3, röd glada, fiskgjuse, göktyta och m m. Temp från 0 grader till +14. Premiärbad.
Lubbe skrev den 21 april, 2020 den 11:42
Strandskata2,många lövsångar2 ska de va
Lubbe skrev den 21 april, 2020 den 11:37
Osudden 6.00-11.00 .tundragås2,vitkindad13 ,sothöna1,skäggdopping2,drillsnäppa3,strandskata2,lövsångar2 många,gransångare2, buskskvätta1,svartvitflug1,brunhök2 ,glada1,sparvhök1
Mattias Johansson skrev den 20 april, 2020 den 21:56
SLÄTTÖ: Ringtrast honfärgad 1 ex
Lasse D: skrev den 20 april, 2020 den 21:49
I morse två nya rastande ringtrastar i Gallnås.
Stefan Andersson skrev den 20 april, 2020 den 16:49
FORSHEDA 16:00: Rödstjärt 1 sj Villagatan.
ANNEBERGSSJÖN, BREDARYD 17/4, 16:50: Storlom 2 ex.
Pelle Kjellin skrev den 20 april, 2020 den 13:02
OSUDDEN 10.30-12.30: Smålom 3 ex, obest. dykänder 9 ex, vigg 1 hona, buskskvätta 1 hanne längs diket norrut, strandskata 3 ex, vitkindad gås 13 ex, tundrasädgås 2 ex, ormvråk 5 ex.
ÅBRON igår: Forsärla 1 ex.
FIGY igår: Mindre hackspett 1 ex.
Lars och Anita skrev den 19 april, 2020 den 18:58
S-VIKEN: Idag kom de två första grågåsparen ut med ungar. 12 resp. 2 gässlingar. Man kan nog misstänka att ofrivillig adoption har skett.
Kent skrev den 19 april, 2020 den 17:49
PIREN, OSUDDEN 6-8: Smålom 2 ex, Bläsand 1 par, Havsörn 1 3K-, Mindre hackspett 1 ex.
KARLSFORS 10:30: Forsärla 2 ex, Trädpiplärka 1 sj.
OSUDDEN 11:30: Svarthakedopping 1 ex, Vitkindade gäss 13 ex, Bläsand 1 par, Kricka 15 ex, Drillsnäppa 2 ex.
Lövsångare kom i stora gäng under natten. Foto på svarthaken finns på AP. Senaste fyndet vid Osudden var 2006 så det var dags!
Lars Hellman skrev den 19 april, 2020 den 09:50
Nissafors Strandudden 18/4 Trädlärka 1 sj under förmiddagen.
Lasse D skrev den 18 april, 2020 den 22:46
Tidigt i morse en ringtrast i Gallnås.
Kent Öhrn skrev den 18 april, 2020 den 15:23
FÄRJANSÖ 5.20-10.50: Knölsvan 1 par, Bläsand 13 ex, Årta 1 par + en hanne, Kricka 70 ex, Vigg 1 hanne, Rördrom 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sparvhök 2 ex, Havsörn 1 3K-, Pilgrimsfalk 1 2K str, Tornfalk 1 ex, Strandskata 1 ex, Storspov 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 50 ex, Grönbena 2 ex, Jorduggla 1 ex, Hussvala 1 ex, Lappsparv 1 ex.
Jordugglan rastade i höjd med ladorna, rördrommen hördes flera gånger från norra delen av ön, lappsparven stöttes tidigt på morgonen mitt på maden.
Lubbe skrev den 18 april, 2020 den 12:53
Osudden,7.00-12.00 lubbe Lasse.nogge m.flera .pilgrimsfalk1,sågs av alla andra utom jag,brunhök1,spsrvhök1,fiskgjuse1,ormvråk2,storspov 58 sträckande,vitkindad13 ,tundragås2,ladusvala2,hämpling2,råka1
Pelle Kjellin skrev den 17 april, 2020 den 14:10
KÄVSJÖN 10.30-13.30: Havsörn 1 ex, kungsörn 1-2 ex, röd glada 1 ex, fiskgjuse 4 ex, brun kärrhök 1 2K hanne, blå kärrhök 1 honf, tornfalk 1 ex, kricka 500 ex, bläsand 20 ex, skedand 2 par, vigg 10 ex, grönbena 2 ex, hämpling 1 ex, dubbeltrast 1 sj.
Lubbe skrev den 17 april, 2020 den 11:30
Osudden 6.00-10.45 lubbe,conny e,nog ge m flera.kungsörn1,brun hök1,ringtrast2,strandskata2,skogssnäppa4,vitkindad13 ,kungsfiskare1,lövsångar2,gransångare2
Lasse Davidsson: skrev den 16 april, 2020 den 22:08
I morse 3 rastande ringtrastar i Gallnås.
Erik G skrev den 16 april, 2020 den 20:31
HORSSJÖN ca 10-10.30: Blå kärrhök 1 hona + 1 hane, Storspov 1 ex.
HÖRLE DAMM ca 10.45: Kungsfiskare 1 ex, Knipa, Vigg, Kricka, Storskrake. Sedan Lubbe kommit: Större strandpipare 2 ex, Grönbena 1 ex, Fiskgjuse 1 ex.
Stefan Andersson skrev den 16 april, 2020 den 20:16
KÄLLUNDASJÖN 16:15-16:30: Ejder 1 guding, Röd glada 1 ex.
GAMLA ÅMINNE 16:40-16:50: Trana 1 ruvande i dammen, Gransångare 1 sj parkeringen naturreservatet.
NORRA FYLLEN 17:00: Trana 1 ruvande.
HJÄLMARYDSVIKEN 17:20: Kricka 22 ex, Storskarv 1 ex, Fiskgjuse 1 ex.
Kent skrev den 16 april, 2020 den 20:12
OSUDDEN kl 18: Storspov 14 ex str
Leif Engquist skrev den 16 april, 2020 den 15:05
Videskogen 12-13:
Svartvit flugsnappare 1 ex, gransångare 2 sjungande, mindre hackspett (nära matningen) 1 ex,
Lubbe skrev den 16 april, 2020 den 12:14
Ådalen 7.00 ringtrast 2,tr ana c50, .hörledammen 11.15 lubbe,Erik g.st
Strandpip2.grönbena1
Lubbe skrev den 15 april, 2020 den 20:05
Ådalen 7.30-9.00 lubbe,Mats ringtrast 2hanar,storspov3 ,träna 75. Hörledammen 10.15 11.15 lubbe större s pip 4.drillsnäppa1,Viggo 12,gransångare1 hörd . Norr dammen utmed vägen stenfalk 1
Lars Hellman skrev den 14 april, 2020 den 20:00
Gnosjö Reningsverket Kl 13:00 Kricka 2 ex, Rörhöna 1 ex, Forsärla 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Fiskmås 1 ex Gräsand 7 ex, Rödhake 1 sj.
Lubbe skrev den 14 april, 2020 den 12:47
Kyrkogården 7.00 ringtrast 1hane.osudden7-8.00 tundragås2,vitkindad13.Karlsfors 2forsärlor,2 ljusår,m.hackspett1. Ådalen 2 ringtrasten hanar,samt mycket träet i övrigt.trana52,storspov3.hörledammen st.strandpipare4,drillsnäppa2
Lasse Davidsson skrev den 13 april, 2020 den 21:38
Gallnås två ringtrastar tidigt på morgonen. Tolv
Lars Norgren skrev den 13 april, 2020 den 18:28
Förmiddagen
GOLFBANAN N v127: Letade ringtrast inga men en Stenfalk 1 ad hanne.
HEMMERSHULT FRYELE: Röd glada 1 ex och Ringtrast 2 hannar.
HÖRLE DAMM: Skedand 1 par, Gluttsnäppa 1 ex och Kungsfiskare 1 ex.
ÅDALEN: Ljungpipare 67 ex och Storspov 6 ex.
Stefan Andersson skrev den 13 april, 2020 den 16:51
SVÄNÖ FÅGELTORN 11:00-11:40: Sångsvan 1 ad, Skedand 2 hanar, Bläsand 6 ex, Kricka >500 ex, Vigg 18 ex, Storskarv 1 ex, Trana 2 par på bo, Storspov 2 ex, Rödbena 9 ex, Tornfalk 1 ex.
HAGELSTORP 14:50: Röd glada 1 ex, Ringtrast 1 hane.
VÄFK skrev den 13 april, 2020 den 11:47
OSUDDEN 8-9.30: Tundrasädgås 2 ex, Vitkindad gås 13 ex, Kricka 10 ex, Storskrake 1 par, Röd glada 2 ex, Brun kärrhök 1 par, Havsörn 1 ex, Storspov 1 par, Enkelbeckasin 16 ex, Skogssnäppa 1 ex, Nötskrika 32 ex mot NO,
Lars Hellman skrev den 12 april, 2020 den 23:40
Hagelstorp Nissafors 2 st Ringtrastar, hanar, sågs idag på morgonen från bostaden.
Lubbe skrev den 12 april, 2020 den 13:57
Osudden,6.30-9.45.lubbe,lasse o,Kent ladusvala 2,mindre strandpip1,glada2,ormvråk2,mindre hack1,skogssnäppa2,steglits1
Erik G skrev den 12 april, 2020 den 11:15
KARLSFORS igår 11/4: Forsärla 1 ex, Spillkråka 1 rop, Större hackspett 1, Storskarv 4, Nötskrika 2. HÖRLE DAMM: inget ovanligt.
ÅDALEN: Storspov 1 ex, Dubbeltrast, Rödvingetrast, Björktrast.
KVARNÖ/HORSSJÖN: Taltrast, Grönsiska, Spillkråka, Sångsvan 3 ex, Trana ca 30, Kanadagås, Gräsand, Gärdsmyg, Rödhake, Skogssnäppa, Korp.
RUNEMOVÄGEN: Stenskvätta 2 ex.
Kent skrev den 11 april, 2020 den 13:14
FÄRJANSÖ 5.20-10: Ägretthäger 1 ex, Årta 1 par, Stjärtand 1 par, Bläsand 14 ex, Kricka ca 50 ex, Enkelbeckasin 40 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Kungsfiskare 1 ex.
BREDASTEN: Mindre strandpipare 1 ex.
Ägretthägern flög längs östra stranden och drog mot SO i höjd med Toftanäs.
Lubbe skrev den 10 april, 2020 den 13:33
Osudden,lubbe med flera.brunkärrhök minst 3,ormvråk2,glada2,fiskgjuse1,steglits1 ,hämpling2,mindre hack1,storspov1,skogssnäppa2,vitkindadgås13,nötskrika c60
Kent skrev den 10 april, 2020 den 07:47
KÄVSJÖN 10-13: Sångsvan 4 ex, tolvKricka 650 ex, Stjärtand 9 par, Bläsand 28 ex, Skedand 1 par, Vigg 8 ex, Storskarv 4 ex, Blå kärrhök 1 hona, Brun kärrhök 1 hona.
HÄDINGE: Röd glada 1 ex, Havsörn 1 2K.
Tommy T genom Pelle skrev den 9 april, 2020 den 19:20
SÖRSJÖ KOLONIOMRÅDE 8/4: Hussvala 2 ex.
Pelle Kjellin skrev den 9 april, 2020 den 19:18
ÅBRON 17.30: Forsärla 1 ex och gräsandshona med 4 ällingar.
Lubbe4 skrev den 9 april, 2020 den 09:05
Osudden 7-8,45 salskrak 1,glada 2,brun kärrhök 2,vitkindadgås 13
Pelle Kjellin skrev den 8 april, 2020 den 14:28
OSUDDEN 12.30-13.30: Brunhök 1 par, röd glada 1 ex, strandskata 3 ex, gluttsnäppa 1 spelande, trana 50 ex str N.
Kent skrev den 8 april, 2020 den 12:02
FÄRJANSÖ 5.30-10.30: Årta 2 par, Bläsand 2 par, Stjärtand 3 par, Kricka 200 ex, Vigg 1 par, Storskrake 6 ex, Storskarv 90 ex, Fiskgjuse 2 ex, Sparvhök 1 ex, Ormvråk 3 ex, Storspov 1 ex, Dvärgbeckasin 3 ex, Enkelbeckasin 70 ex.
Storskarvarna övernattar i träden vid norra båtplatsen på ön.
Kent, Lubbe, Kjell, Mats skrev den 7 april, 2020 den 11:36
OSUDDEN 7-10: Knölsvan 1 ex, Vitkindad gås 13 ex, Kricka 20 ex, Skedand 2 par, Bläsand 7 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 subad, Gransångare 1 ex, Hämpling 3 ex.
Pelle skrev den 7 april, 2020 den 11:04
APLADALEN 10.00: Mindre hackspett 1 rop.
Kjell och Margit skrev den 6 april, 2020 den 19:24
FÄRJANSÖ 12.00-16.45: Mindre strandpipare 1, storspov 2, stjärtand 14, bläsand 20, kricka 100, fiskgjuse, stenknäck, skogssnäppa 2, skedand 8, enkelbeckasin 50. Vitsippor i sin finaste blomning och min fladdermusholk är bebodd! 17 grader varmt!
Mattias skrev den 6 april, 2020 den 14:52
HJÄLMARYDSVIKEN 10:30 Vattenrall 1 ex, Rördrom 1ex, kricka 4 ex, Brun kärrhök 1 ex hanne samt bobyggande stjärtmesar.
Pelle och Ragnhild skrev den 6 april, 2020 den 12:45
OSUDDEN 10-11: Röd glada 2 ex, fiskgjuse 1 ex, vitkindad gås 12 ex rast, tundrasädgås 2 ex rast, råka 1 ex rast, storspov 2 ex rast.
Kent & Mats skrev den 6 april, 2020 den 11:17
OSUDDEN 7.30-8.30: Stjärtand 4 par, Bläsand 7 ex, Brunand 3 ex, Vigg 4 ex, Sothöna 2 ex.
Lubbe skrev den 5 april, 2020 den 16:34
Karlsfors 15.30 kungsfiskare 1,gjusarna på boet
Pelle skrev den 5 april, 2020 den 16:24
STOMSJÖDAMMEN 11.30: Smådopping 1 ex, rörhöna 1 ex, kricka 2 hannar, järnsparv 1 ex.
Lubbe skrev den 5 april, 2020 den 13:57
Osudden 6.00-12.15 lubbe,lasse o,2ggr tommy.kent,pelle. Blå kärrhök 2,brun kärrhök 4,fiskgjuse 2,glada 2,tornfalk 1,sparvhök 1,ormvråk 2,snatterand 1,brunand 3,bläsand 3,storskrak 20,dvärgbeckasin 1,enkelbeck 32,skogssnäppa 5,strandskata 6,tundrasädgås 2
Kent skrev den 4 april, 2020 den 15:16
FÄRJANS Ö 6-11: Sångsvan 1 par, Årta 7 ex, Bläsand 3 ex, Stjärtand 3 ex, Kricka 250 ex, Salskrake 3 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 100 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sparvhök 1 ex, Brun kärrhök 1 hanne, Röd glada 1 ex, Havsörn 5 ex, Storspov 2 ex, Dvärgbeckasin 2 ex, Enkelbeckasin 70 ex, Hämpling 5 ex, Steglits 2 ex.
Lubbe skrev den 4 april, 2020 den 12:49
Vmo energi 06.30 1skogsduva,1stenknäck
Lubbe skrev den 4 april, 2020 den 12:45
Osudden,lubbe,lasse o,2ggr tommy,pelle,ragnild,6.00-12.00.skedand 3,snatterand 2,enkelbeck,1,strandskata 6,brun kärrhök 1 2k,tornfalk 2,glada 3,ormvråk 2,hämpling 2 hörda,steglits 3tt
Pelle, Ragnhild och Tommy S skrev den 3 april, 2020 den 13:07
OSUDDEN 10.00: Brun kärrhök 1 ad hanne, strandskata 5 ex, dubbeltrast 2 ex.
Lubbe skrev den 3 april, 2020 den 08:46
Osudden ska de va
Lubbe skrev den 3 april, 2020 den 08:45
Bläsand 5,stjärtand 1par,strandskata,5,tundragås,2,glada 1
Pelle Kjellin skrev den 2 april, 2020 den 16:15
OSUDDEN 10.30-11.30: Stjärtand 1 par, enkelbeckasin 6 ex, strandskata 5 ex.
FÄLTEN N27: Röd glada 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 2 ex, enkelbeckasin 1 ex.
Kent skrev den 1 april, 2020 den 21:56
OSUDDEN 17.30: Enkelbeckasin 9 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Strandskata 6 ex.
Kjell skrev den 1 april, 2020 den 19:37
FÄRJANSÖ 06.30-13.30: Något lägre vattenstånd, nu kan man (troligen) gå med stövlar över maden. Fortfarande gott om änder ffa krickor, bläsänder. Men ett par stjärtänder samt tre årtor (ett par + hane). Både havs- och kungsörn samt glada och ormvråkar. Större strandpipare överraskade. Parning av två sångsvanar. Ett brunt och vackert (!) vildsvin skrämde jag upp på nära håll. Det sprang sedan i full fart över hela maden norrut.
Stefan Andersson skrev den 1 april, 2020 den 17:00
HJÄLMARYDSVIKEN 10:55-11:10: Rördrom 1 tut, Sångsvan 3 ex, Kricka 12 ex, Storskrake 4 ex, Storlom 3 ex. Rördrommen hördes även senare från Bolmsätersidan!
TOFTNÄS 11:15-11:20: Enkelbeckasin 1 spel.
TOFTÖ 11:25: Storskarv 6 str + 3 rast.
SLÄTTÖSAND 13:15-15:00: Trädlärka 1 sj.
Pelle Kjellin skrev den 1 april, 2020 den 14:56
KÄVSJÖN 11-14: Röd glada 1 ex, kungsörn 2 ex, havsörn 2 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 5 ex, sparvhök 1 ex, stjärtand 1 par, bläsand 1 hane, salskrake 1 par, vigg 4 ex. Mycket vatten men Gungflyleden är torr.
Kent skrev den 1 april, 2020 den 08:35
N KYRKORGÅRDEN: Stenknäckar sjunger på morgnarna vid rondellen i den äldsta delen av kyrkogården.
Kent Öhrn skrev den 29 mars, 2020 den 18:57
KÄVSJÖN: Fortfarande högt vattenstånd. Små flockar av simänder låg i sjökanterna. Mest kricka och gräs- men även ett 20-tal bläsänder.
Mats Johansson skrev den 29 mars, 2020 den 14:09
VÅRFÅGELMORGON VID OSUDDEN samlade 12 skådare
Fiskgjuse 1 ex Glada 1 ex Bläsand 1 par Strandskata 4 ex Sädesärla 10 ex Hämpling 1 ex Sothöna 2 ex Tundrasädgås 2 ex
Kent Öhrn skrev den 28 mars, 2020 den 17:23
FÄRJANSÖ 7.30-11.00: Sångsvan 7 ex, Storskarv ca 100 ex, Gråhäger 1 ex, Kricka ca 300 ex, Bläsand ca 30 ex, Stjärtand 2 par, Vigg 1 par, Fiskgjuse 1 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 ex, Enkelbeckasin ca 50 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Storspov 1 ex.
Paddling över maden gick bra men nästa helg lär det vara för upptorkat.

Tips: Fördelen att vara inloggad när du skriver i Obsboken är att du kan göra ändringar i efterhand.
Lubbe skrev den 28 mars, 2020 den 14:18
Osudden pump,lubbe,lasse o,tommy t,ragnhild,ann-sofie.6.00-12.00 tundragås2 storspov2,strandskata7,glada2,ormvråk9,sädesärla4,ängspip4,sävsparv2.videskogen gransångare2 hörda
Kjell och Margit skrev den 27 mars, 2020 den 19:25
FÄRJANSÖ 26.3, 15-18.30: Mängder med änder, mest krickor. stjärtand 11, bläsand 30, storspov 2, havsörn ad, 100-talet starar, dito ca 100 storskarvar, knölsvan 5 m m. Sädesärla vid båtläget. Blåsippa, vitsippa, vårlök, gulsippa, svalört.
OSUDDEN 27.3 kl 10: Strandskata 6, hämpling, sädgås rossicus 2.
FÄRJANSÖ fredag 27.3, 12-17.30: Kricka 300, stjärtand 5, bläsand 20, trana 5, enkelbeckasin 7, rödbena, havsörn juv, mindre hackspett, spillkråka, storspov, sävsparv, röd glada. skäggdoppingar.
Hela maden är som en arkipelag, omöjligt att gå längs ön. Talldungen är en ö. Vindskyddet nås dock från södra delen av ön.
Leif Engquist skrev den 26 mars, 2020 den 21:36
Inlägget igår ska naturligtvis vara Södergårdsviken : Gulsparvar (ej ärlor, sorry).
Erik G skrev den 26 mars, 2020 den 20:10
STOMSJÖ ca 9.45-11.00: Knipa 1 par, Smådopping 2 ex visade sig en kort stund på öppet vatten innan de dök och försvann igen, efter att ha låtit mycket och högt inifrån vass och buskage. Kricka flera skymtade i vass-stubben, Svartmes sång, Gärdsmyg sång, Rödhake 1 ex, Stjärtmes 2 ex.
BREDASTEN ca 11.30-12.15: Trädlärka 1 ex i fin sångflykt, Sånglärka 2 ex, Tofsvipa 3 ex, Ormvråk 1 ex jagad av kråkor, Gransångare 1 ex sjöng från andra sidan stora dammen.
Tommy S skrev den 26 mars, 2020 den 16:47
strandskator stranden pumphuset
Lubbe skrev den 26 mars, 2020 den 08:49
Toftanäs,färjansö 6.30-8.45 havsörn1,ormvråk2,strandskata1,bläsgås32,bläsand4,kricka c40,skäggdopping 12,ljungpipare17t
Leif E skrev den 25 mars, 2020 den 16:29
ödergårdsviken 14-15: Bläsgås 5, bläsand 5, knölsvan 5, storskrak 1 hona, knipa 1,skäggdoping 3. Gulärlor ca 20
Osudden 13-14: strandskata 4, glada 1,ormvråk 1. Stor flock starar. Sånglärka
Hagagatan kl 16: turkduva 2, rödhake 1, järnsparv 1.
Lars Norgren skrev den 25 mars, 2020 den 16:15
BREDASTEN 08:30-9:20: Sädesärla 1 ex, Trädlärka 2 ex, Vinterhämpling 6 ex och Snösparv 2 ex.
HJÄLSHAMMARMADEN 09:30-09:40 Snatterand 2 par och Bläsand 1 par.
FÄRJANSÖ från land sidan Toftanäs 09:50-11:00: Trana 14 ex, Salskrake 1 hanne, Kricka ca 150 ex, Bläsand ca 15 par, Stjärtand 2 par, Årta 1 par, Gravand 2 ex. Väldigt mycket änder ute på Färjansö men svårt att se antal då det är både vass och gräs som änderna ligger i.
OSUDDEN 11:15-15: Duvhök 1 ex, Sothöna 1 ex, Enkelbeckasin 1 ex och Ljungpipare 21 ex.
Lubbe skrev den 25 mars, 2020 den 12:12
Osudden 9.00-10.00 strandskata 4,ormvråk 1,ängspip5,sädesärla 1
Stefan Andersson skrev den 24 mars, 2020 den 15:01
STOMSJÖDAMMEN 09:00-09:15: Smådopping 2 ex, Kricka 12 ex.
STOMSJÖ SOPTIPP: 09:20: Röd glada 1 ex, Gråtrut 15 ex.
OSUDDEN 09:30-10:00: Tundrasädgås 2 ex, Strandskata 1 ex (SA,Lubbe)
BREDASTEN 10:05-10:30: Trädlärka 1 sj, Vinterhämpling 6 ex.
MOSSLEDAMMEN 10:40: Sothöna 1 ex.
AHLTOFTAVIKEN HERRESTADSJÖN 11:30-11:50: Salskrake 1 hona, Gråhäger 1 ex, Storskarv 1 ex.
BJÖRNAKULLEN 12:30-13:00: Sångsvan 1 par på mossen, Vattenrall 1 ex hördes från Björnekullakärret, Trana 13 str, Forsärla 1 ex.
NÄSTASJÖN 13:10: Storskarv 5 ex.
BREDARYD: Röd glada 1 ex över v.153.
Leif E skrev den 23 mars, 2020 den 08:45
Hagagatan: 8,40: Årets järnsparv har anlänt.
Lubbe skrev den 22 mars, 2020 den 14:30
Osudden 8.30-12.30.lubbe,lasse o,isak,nogge.sädesärla 2,hämpling 4,strandskata 1,steglits hörd,ängspip c15,tundrasäd 2,glada 1,sparvhök 1,ormvråk 2. Bredasten trädlärka 2,snösparv 2t
Pelle skrev den 22 mars, 2020 den 09:23
LAGMANSGATAN 08.20: Sädesärla 1 ex.
Lubbe skrev den 21 mars, 2020 den 13:02
Bredasten 10.00-11.15 Lasse O åLubbe Pilgrimsfalk1,Havsörn4,Trädlärka1.Boulehallen 11.30-12.30 Lasse,Isak,Lubbe Havsörn1,Glada2,Ormvråk5,Strandskata1,Tranor c25
Lubbe skrev den 21 mars, 2020 den 12:51
Toftanäs 6.30-8.30 Lubbe ,Lasse O Gransångare 1hörd,Rödbena1Hörd,Storspov Tånnö.Södergårdsviken,Snösparv1,Hämpling1,Salskrak1 hane
Kent skrev den 21 mars, 2020 den 11:04
OSUDDEN kl 7: Tundrasädgås 2 ex, Skogssnäppa 1 ex, Varfågel 1 ex.
STOMSJÖ kl 8: Smådopping 1 ex, Kricka 12 ex.
Kent skrev den 20 mars, 2020 den 15:36
KOMMUNFÖRRÅDET: Svart Rödstjärt 1 ex
OSUDDEN: Strandskata 1 ex
BREDASTEN: Sånglärka 5 sj, Hämpling 9 ex.
Pelle skrev den 19 mars, 2020 den 09:36
OSUDDEN 18/3 16.00: Röd glada 2 ex.
MOSSLEDAMMEN 18/3: Sothöna 1 ex, snösparv 1 hanne på den plöjda åkern söder om dammen.
Stefan Andersson skrev den 18 mars, 2020 den 19:01
FORSHEDA 16:15: Röd glada 1 ex flög över v153 vid Fänestadskrysset.
Kjell och Margit skrev den 18 mars, 2020 den 17:19
BREDASTEN den 17.3 kl 11.30: Många sjungande sånglärkor, kanske 10.
Idag den 18.3 kl 15.30-16.00: En ensam sjungande trädlärka, tofsvipa 2, sånglärka 1, grågås 2.
Lubbe skrev den 17 mars, 2020 den 12:41
Södergårdsviken 09.00-10.15 Ägretthäger2,Havsörn2,Glada1,Salskrake4,Ängspip2,Sävsparv2,Mindre hack1hörd Bredasten 11.00-11.45 Erik G ,Lubbe Trädlärka 8
Lubbe skrev den 17 mars, 2020 den 12:36
Toftanäs 07.30-08.30 Sångsvan18 1Mindre sångsvan sträckande,Blå kärrhök hane sträck mot norr,Havsörn1,Glada3,Ormvråk2
Pelle skrev den 17 mars, 2020 den 10:58
LAGMANSGATAN 09.00: Forsärla 1 ex i Kröklebäcken söder om bron.
Kent Öhrn skrev den 16 mars, 2020 den 19:02
OSUDDEN kl 17.30: Strandskata 1 ex, Sothöna 1 ex, Tundrasädgås 2 ex. Även i Mossledammen låg en sothöna.
Pelle skrev den 16 mars, 2020 den 16:17
BREDASTEN 13.00: Trädlärkorna kvar, havsörn 1 ad, ormvråk 10 ex.
OSUDDEN: Havsörn 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex, strandskata 1 ex.
Kent Öhrn skrev den 16 mars, 2020 den 16:02
En POSITIV nyhet i coronatider: Virusattacken på hemsidan är botad. Obsboken är därmed åter öppen att skriva i utan inloggning.
Kjell och Margit skrev den 16 mars, 2020 den 15:01
BREDASTEN kl 12: Två sjungande trädlärkor, 3 ängspiplärkor, ormvråk.
AMERIKAOMRÅDET 14.00: Strandskata hörd, två ormvråkar och en sparvhök högt uppe bland molnen.
Kent Öhrn skrev den 15 mars, 2020 den 17:33
OSUDDEN kl 8: Bläsgås 8 ex rastade.
HOVS DÄMME kl 15: Stenfalk 1 ex jagade lärkor, Salskrake 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 15 mars, 2020 den 14:36
BREDASTEN 10-11: Havsörn 1 ex, forsärla 2 ex, sävsparv 1 hona.
OSUDDEN: Tundrasädgås 2 ex rast.
FÄLTEN N27: Ljungpipare 50 ex rast.
Lars Norgren skrev den 15 mars, 2020 den 13:46
SDERGÅRDSVIKEN 11.00-12.00: Ägretthägrarna har ökat till 3.
Lubbe skrev den 15 mars, 2020 den 13:09
Toftanäs båtplats 10.00 stjärtand2,bläsand3
Lubbe skrev den 14 mars, 2020 den 20:17
Södergårdsviken 15.15-1600 råka1 ihop med massor av kajor,pinnarekulla havsörn1
Pelle Kjellin skrev den 14 mars, 2020 den 19:39
FÄLTEN N27 17.00: Ljungpipare 50 ex rast.
Kent Öhrn skrev den 14 mars, 2020 den 10:01
HJÄLSHAMMARMADEN: Bläsand 22 ex rastade ute i sjön , Storskarv 16 ex mot N
BRÄNDA FÄLTET: Havsörn 1 ex
TOFTANÄS: Tofsvipa >100 ex, Ljungpipare 3 ex
Pelle Kjellin skrev den 10 mars, 2020 den 12:36
OSUDDEN Ö BRON 10.00: Bläsand 5 ex, brunand 2 hannar, salskrake 2 par.
PUMPHUSET: Tundrasädgås 2 ex rast, varfågel 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Ljungpipare 2 ex instr, sävsparv.
Lubbe skrev den 10 mars, 2020 den 12:01
Södergårdsviken10 10.00-11.00 ägretthäger2,salskrake9 ,bläsand5
Lubbe skrev den 10 mars, 2020 den 11:58
Osudden.öst .0800-0925.bläsand7,brunand3,mindre hackspett1
Lubbe skrev den 7 mars, 2020 den 11:55
Toftanäs 09.30-10.30 brunand17,sädgås33 överflyg mot norr,fasan 1hörd,
Kent Öhrn skrev den 6 mars, 2020 den 19:50
OSUDDEN ÖSTRA FÄLTEN: Fint för änder, Salskrake 1 honfärgad, Bläsand 9 ex, Storskrake 1 par och en mängd knipor samt skrattmås 8 ex.
Pelle Kjellin skrev den 6 mars, 2020 den 12:19
Lubbe anser att det är en vigghona. Han besökte platsen tidigare idag.
Pelle Kjellin skrev den 6 mars, 2020 den 12:08
OSUDDEN 11.00: Bläsand 5 ex, vigg 1 hane, knipa 25 ex på de översvämmade åkrarna nordöst om bron. Dessutom en liten honfärgad and i grått och brunt, möjligen ytterligare en vigg? Vore bra om någon mer kunde kolla fågeln.
BREDASTEN: Nära noll.
Pelle Kjellin skrev den 5 mars, 2020 den 14:41
KÄVSJÖN STORA T 12-14: Kungsörn 4 ex, havsörn 7 ex, ormvråk 4 ex, röd glada 1 ex, salskrake 2 hanar och 1 hona, vigg 10 ex, varfågel 1 ex. Havsörnarna sågs samtidigt i riktning Stråkeved, där de tydligen hittat något örngott. Maximal vattennivå!
Lubbe skrev den 5 mars, 2020 den 12:20
Södergårdsviken 0900-1000,sånglärka2,ängpip1överflygande,sävsparv1,sparvhök1
Pelle Kjellin skrev den 3 mars, 2020 den 13:46
FÄLTEN N27 11-12: Bläsgås 14 ex rast, ljungpipare 9 ex rast.
OSUDDEN: Trana 2 ex rast, kricka 2 ex drog norrut.
Lubbe skrev den 3 mars, 2020 den 12:34
Södergårdsviken10.30-11.45,Erik g,lubbe,salskrake3,havsörn1,kungsfiskare1,duvhök1,sånglärka1,trana2,skäggdopping1,gråhäger3,grå kanadagås c100
Lubbe skrev den 3 mars, 2020 den 12:28
Toftanäs,09.00-10.00,tofsvipa,c,150,stare6,trana3,skäggdopping2
Kjell och Margit skrev den 3 mars, 2020 den 12:02
MOSSLE 10.20: Bläsgås 12, stare 8, bofink sjungande.
Kjell skrev den 2 mars, 2020 den 16:49
OSUDDEN 11.30: 110 tofsvipor ihop med stor flock kanadagäss.
Pelle Kjellin skrev den 2 mars, 2020 den 12:27
FÄLTEN N27 12.00: Bläsgås 15 ex rast.
Mats Johansson Lena Aronsson skrev den 1 mars, 2020 den 22:27
FUREN Havsörn 2ex Trana 2 ex förbiflygande
PINNAREKULLA Tofsvipa 3 ex Grågås 9 ex
Leif Engquist skrev den 1 mars, 2020 den 15:56
APLADALEN: kl 14,30: Tranor:2 skruvar med 11+23 ex rörde sig norrut.
Kent Öhrn skrev den 1 mars, 2020 den 12:06
NORRA FÄLTEN OSUDDEN: Bläsgås 9 ex, Tundrasädgås 2 ex, Tajgasädgås 4 ex, Ljungpipare 30 ex, Tofsvipa 70 ex
Stefan Andersson skrev den 29 februari, 2020 den 18:01
BREDARYD 13:00: Röd glada 2 ex.
Lubbe skrev den 29 februari, 2020 den 16:16
Rörstorpsgatan turkduva 2
Kent Öhrn skrev den 29 februari, 2020 den 16:08
Det har varit störningar utifrån på hemsidan (nätattacker). Tills vidare måste du logga in för att skriva i Obsboken.
Kent skrev den 27 februari, 2020 den 18:25
UTFODRINGEN: I måndags var fem unga kungsörnar framme och åt på morgonen fram till kl 14 och två gamla kungsörnar kom på sena eftermiddagen.
I går, onsdag, fick jag rapport om att det fanns tre kungsörnar och tre havsörnar vid lunchtid fram till kl 14.
Pelle skrev den 27 februari, 2020 den 13:23
OSUDDEN OCH FÄLTEN N27 11-12: Bläsgås 3 ex,, sädgås 12 ex. varfågel 1 sj.
Lubbe skrev den 26 februari, 2020 den 12:27
Osudden åkrarna 11.30 Röd Glada 3,Ormvråk1,Tofsvipa c15,Grå-Kanadagässc500
Kjell och Margit skrev den 26 februari, 2020 den 09:48
AMERIKAOMRÅDET kl 08: Fyra tranor cirkulerar över området.
Kjell och Margit skrev den 24 februari, 2020 den 21:47
OSUDDEN öster om Lagan: Översvämmade åkrar, nya "sjöar", 75 gråtrutar, 8 knipor, 10 överflygande tofsvipor.
TOFTANÄS: 3 ormvråkar. På kvällen vid båtplatsen hörs bläsgås i mörkret.
Pelle skrev den 24 februari, 2020 den 18:20
APLADALEN 08.30: Mindre hackspett 1 rop.
Lubbe skrev den 23 februari, 2020 den 11:34
Södergårdsviken 10.00-10.30 Kungsfiskare 1,Grå häger 2,Storskrak 5,Storskarv 4,Grå-Kanadagäss c200
Lubbe skrev den 23 februari, 2020 den 11:30
Brändafälten,Toftanäs 08.00-10.15 Havsörn 1,Röd Glada1,Ormvråk 3,Havstrut 1,Trana 2,Tofsvipa c25
Kent skrev den 21 februari, 2020 den 19:39
NYLUND KL 15: Röd glada kretsade över F-vedens bil.
Lubbe skrev den 21 februari, 2020 den 12:40
Osudden norr 27an,11.30-12.00 Havstrut1,Skrattmås1,Ljungpipare6,Tofsvipa4,Ormvråk1
Lubbe skrev den 21 februari, 2020 den 12:37
Toftanäs,08.15-09.00 Trana 1ex,Tofsvipa ca 75,Gråogås ca200
Pelle och Lubbe skrev den 20 februari, 2020 den 16:56
OSUDDEN OCH FÄLTEN N27 11-12: Bläsgås 4 ex, sädgås 15 ex, havstrut 1 ex, tofsvipa 4 ex, sånglärka 3 ex, ormvråk 1 ex.
Pelle skrev den 19 februari, 2020 den 21:07
OSUDDEN 13.00: Grågås 200 ex, kanadagås 200 ex.
FÄLTEN N27: Havstrut 1 ex, skrattmås 2 ex, gråtrut 25 ex, ljungpipare 3 ex, tofsvipa 14 ex.
APLADALEN: Spillkråka 1 hörd.
UTFODRINGEN STORE MOSSE 18.00: Morkulla 1 ex drog över oss.
Lubbe skrev den 18 februari, 2020 den 23:04
.Södergårdsviken 10.45-11.30
Skäggdoppig1,storskrak 8,Storskarv 3,Sånglärka 2,Grågås c100
Pelle skrev den 18 februari, 2020 den 20:18
OSUDDEN 13.00: Sånglärka 4 ex rast, varfågel 1 ex. Vägen ner är avstängd och vattnet rinner nu över vägen där gång/cykelleden ansluter.
Pelle skrev den 17 februari, 2020 den 16:29
OSUDDEN 14.00: Tofsvipa 11 ex (eller fler) rastade på plöjda åkern norr om pumphuset.
Kjell och Margit skrev den 16 februari, 2020 den 15:17
GUSTAVSGATAN 2: 40 sidensvansar äter av de sista aroniabären i häcken.
Kjell och Margit skrev den 13 februari, 2020 den 14:07
RÖRSTORP 10.30: 8, kanske 10 turkduvor, sju av dem satt på Mats Johanssons hus.
Erik G skrev den 11 februari, 2020 den 16:17
EDS KVARN ca 13: Strömstare 1 ex på sten i lugnare vatten nedströms forsen. Mycket starkt strömmande vatten forsar fram.
PINNAREKULLA: Tomt i regnet så när som på 3-4 gräsandshannar, 1 kniphanne och 2 honor, och 1 skata.
Lubbe skrev den 11 februari, 2020 den 13:50
SödergårdsvikenS,0815-1000,Lubbe å Ragnhild Salskrake 1 haneo 5honor,Storskarv 3,Storskrak 14,Gråhäger 3
Lars Hellman skrev den 10 februari, 2020 den 17:54
Osudden mellan pumphuset och järnvägen: Varfågel 1 ex Kl 15:20
Lubbe skrev den 9 februari, 2020 den 19:05
Osudden vid pumphuset, lubbe och Lasse.
En sånglärka hörd, fyra styck bläsgås, en skäggdopping
Stefan Andersson skrev den 9 februari, 2020 den 14:29
TYNGEL HILLERSTORP 08:15: Dubbeltrast 2 ex.
MJOGARYD 08:45-09:05: Spillkråka 1 spel.
MOSJÖN MARIEHOLM 09:10: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 13 ad, Knipa 6 ex, Ringduva 1 ex.
MARIEHOLMS BRUK 09:30: Strömstare 1 ex.
MARIEHOLMSSKOGEN 09:45-10:55: Större korsnäbb 5 ex.
UPPEBO FLATEN 11:10: Grågås 33 ex.
KÄVSJÖTORNET 11:20-11:35: Sångsvan 12 ad, Knipa 12 ex.
KYRKEMOSSEN 11:45: Sångsvan 6 ad, Kungsörn 1 ex 2K på åteln.
Lars skrev den 8 februari, 2020 den 14:16
S-VIKEN: Sånglärka och fasan på fälten norr om byn.
Joakim norgren skrev den 8 februari, 2020 den 11:04
6/2 Stora enen, Gamla Åminne gård Morkulla.
Lars Hellman skrev den 3 februari, 2020 den 19:27
Nissafors Hagelstorp Kattuggla 2 ex ropar just nu öster om byn.
Stefan Andersson skrev den 3 februari, 2020 den 19:23
FORSHEDA 15:40: Sidensvans ca 20 ex Villagatan.
Pelle skrev den 3 februari, 2020 den 16:56
OSUDDEN 14.00: Grågås 300 ex, kanadagås 150 ex, sädgås 4 ex, vitkindad gås 1 ex, bläsgås 2 2K-fåglar, sparvhök.
Lubbe skrev den 2 februari, 2020 den 20:45
Osudden PumphuS
set 0800-1100 lubbe,lasse O,Tommy T.Storspov 1,Skäggdopping 1,Storlom 1,Varfågel1,Stare 6,Gråtrut1
Pelle skrev den 2 februari, 2020 den 13:35
HÖRLE DAMM 11.15: Storskrake 7 ex, vigg 6 ex.
HORSSJÖN 11.30-13.00: Kungsörn 3 ex, havsörn 3 ex, duvhök 1 ex.
Pelle skrev den 1 februari, 2020 den 16:07
Fälten N 27 14.30: Sädgås 26 ex rast, häger 1 ex, ormvråk 1 ex.
Pelle skrev den 27 januari, 2020 den 13:29
OSUDDEN 11-12: Grågås 200 ex, kanadagås 50 ex, vitkindad gås 1 ex, varfågel 1 ex.
Pelle skrev den 26 januari, 2020 den 18:03
APLADALEN 17.00: Kattuggla 1 ex sågs och hördes nära jvg-bron.
Lasse Davidsson skrev den 25 januari, 2020 den 21:52
Nöbbele vid lunchtid en glada.
Stefan Andersson skrev den 25 januari, 2020 den 16:38
STOREKULL 10:20-10:35: Trana 1 ex, Sångsvan 7 ad str mot N, Grågås 30 ex, Gröngöling 1 rop, Stjärtmesar.
TOFTNÄS 10:45-11:30: Sångsvan 1 ad, Kanadagås 14 str mot N, Storskarv 1 ex, Knipa 3 ex, Ormvråk 1 ex, Ringduva 4 ex.
HJÄLMARYDSVIKEN 11:40-11:50: Sångsvan 14 ex.
Pelle och Lars P (delvis) skrev den 23 januari, 2020 den 13:57
FÄLTEN N27 10.30-11.30: Kanadagås 60 ex, tofsvipa 1 ex, dubbeltrast 1 ex, häger 1 ex, ormvråk 2 ex.
OSUDDEN: Grågås 200 ex, varfågel 1 ex.
BREDASTEN: Noll.
Stefan Andersson skrev den 22 januari, 2020 den 17:58
FORSHEDA 16:10: Sidensvans ca 30 ex flög mot N.
ESKILSTORPS KVARN BREDARYD 16:20: Strömstare 1 ex.
Pelle skrev den 19 januari, 2020 den 14:25
OSUDDEN 11.45: Bläsgås 14 ex rastade 200 m NNV pumpstationen.
Stefan Andersson skrev den 18 januari, 2020 den 16:46
GNOSJÖ 14:00: Rörhöna 2 ex vid Reningsverket.
Pelle skrev den 18 januari, 2020 den 15:56
FÄLTEN N 27 14.00: Ljungpipare 3 ex, tofsvipa 1 ex, vitkindad gås 1 ex.
OSUDDEN: Häger 1 ex, grågås 200 ex.
Kent skrev den 17 januari, 2020 den 16:20
OSUDDEN: Bläsgås 6 ex rastade
FÄLTEN N 27:an: Ljungpipare 3 ex
Pelle skrev den 17 januari, 2020 den 12:47
KÄVSJÖN 11-12: Sångsvan 30 ex, grågås 4 ex, kanadagås 3 ex, havsörn 1 ex, duvhök 1 ex, ormvråk 1 ex, ringduva 2 ex.
Pelle skrev den 16 januari, 2020 den 15:55
FÄLTEN N 27 14.00: Spetsbergsgås 6 ex rast, vitkindad gås 2 ex rast.
Lars Hellman skrev den 11 januari, 2020 den 01:43
Hagelstorp Nissafors: Kattugglan ropar just nu!
Pelle och Anita skrev den 10 januari, 2020 den 16:34
OSUDDEN 12.00: Kustsnäppan kvar, nu i pölen på plöjda åkern nära pumpstationen.
Kjell, Margit, Lubbe, Pelle, Nogge, Ragnhild skrev den 9 januari, 2020 den 13:12
OSUDDEN förmiddag: Kustsnäppa rastade på den plöjda åkern nära stugorna. Kunde ses och fotas på nära håll.
Kent skrev den 6 januari, 2020 den 21:39
OSUDDEN 10:40: En ung pilgrimsfalk rastade på det plöjda fältet. Drog vidare mot norr efter 10 minuter.
Kent skrev den 4 januari, 2020 den 16:55
UTFODRINGEN 13:30-16: Sju örnar (3K + 4H), en duvhök, en ormvråk.
Pelle skrev den 3 januari, 2020 den 14:49
APLADALSGATAN 14.30: Stenknäck 6 ex.
Leif E skrev den 2 januari, 2020 den 16:31
Bolavägen vid entren till Linneberg: 12-12,30
Ca 20 tallbitar, mest honfärgade.
Stefan Andersson skrev den 2 januari, 2020 den 15:52
DANNÄS 10:15: Kungsörn 1 ex 2K kretsade över byn och rörde sig sakta mot norr.
BOLMSÄTER, HJÄLMARYDSVIKEN 13:25-13:45: Grågäss hördes, Knipa 1 hane, Rödhake 1 ex, Steglits 1 ex.
Lars Norgren skrev den 2 januari, 2020 den 11:24
GJUTERIGATAN 9,30-10,30: 7 st Tallbitar
Pelle skrev den 1 januari, 2020 den 21:27
GJUTERIGATAN 15.00: Tallbit 5 ex, hittade av Lasse O.
Stefan Andersson skrev den 29 december, 2019 den 16:32
ÅGÅRD HILLERSTORP 10:30-11:06: Kungsfiskare 1 ex flög förbi bron vid väg 152, hördes igen ca 10 min senare, Sidensvans 3 ex. Någon hökuggla kunde dock ej ses, det var dock grådisigt och dålig sikt!
HILLERSTORP 11:30: Rödvingetrast minst 3 ex tillsammans med ca 100 Björktrastar på Brogatan.
MOSJÖN MARIEHOLM 12:30: Sångsvan 2 ad, Gräsand 41 ex, samt Rödvingetrast 1 ex i trädgård i samhället.
MARIEHOLMSSKOGEN 12:50-14:00: Mycket tyst i diset, bara Större hackspett o Kungsfåglar sågs.
LANNA 14:30: Sidensvans 30 ex.
Erik G skrev den 25 december, 2019 den 23:31
VRÅENVÄGEN/KARLAVÄGEN/STUREGATAN under förmiddagspromenaden idag: Stenknäck 5 ex i toppen av en björk, Sidensvans 1 flock i träd längre uppåt Amerikaområdet, Steglitser 5 ex i trädgård på Sturegatan.
Kjell och Margit skrev den 25 december, 2019 den 16:01
GUSTAVSGATAN / KARLAVÄGEN: Julafton 5 stenknäckar.
Kent skrev den 23 december, 2019 den 16:07
NORREFÅLL (slutet på Expovägen): Tallbit 1 ex satt i en björk och lockade
Pelle skrev den 17 december, 2019 den 11:42
GJUTERIGATAN 11.00: Tallbit 10 ex födosökte i de låga rönnarna och drack vatten på asfalten. Flertalet var röda hannar och ett fåtal var honfärgade. Småkvittrade under födosöket, mycket trevligt att se och höra. Och helt orädda.
Leif E skrev den 10 december, 2019 den 17:41
Sölaryds fors 14:00
En strömstare fiskar nedströms bron. Bil på AP
Pelle skrev den 7 december, 2019 den 17:29
KÄVSJÖN 13.00: Sångsvan 85 ex, sidensvanss 30 ex.
Lasse Davidsson skrev den 4 december, 2019 den 19:59
9 tallbitar i de små rönnarna utmed Sveavägen vid folkhögskolan på fm.
Kent skrev den 3 december, 2019 den 11:18
NORRA KYRKOGÅRDEN: ca 15 tallbitar födosöker i rönnarna vid de stora granarna närmast Vmo energi.
Kent skrev den 30 november, 2019 den 15:41
VÄSTHORJA kl 13:30: 7 tallbitar i fint medljus i rönnen närmast GC-vägen vid bron + en som satt i en gran på Borgensidan.
Pelle skrev den 27 november, 2019 den 14:38
Besökte just Blomsterlandet och såg 20 kg strimmigt solrosfrö för 179 kr. Billigast i stan?
Tommy T (gm Pelle) skrev den 27 november, 2019 den 14:36
GRÖNDALSLEDENS DAMM 12.30: Ringtrast 1 hane. Det är alltså dammen vid den tredje gångbron norrifrån räknat.
Pelle skrev den 26 november, 2019 den 16:35
FÄLTEN N 27 15.00: Snösparv 4 ex på jordremsan närmast riksvägen.
Pelle skrev den 23 november, 2019 den 17:14
För kännedom: Pinewood har lagerrensning fredag 29/11 14-19, lördag 30/11 10-15 och söndag 1/12 11-14. Allt enligt annons i VN idag.
Lars Norgren skrev den 23 november, 2019 den 15:15
DRABANTERÖRGATAN: 8 tallbitar i en rönn vid elljusspåret
.
Kent skrev den 23 november, 2019 den 14:18
OSUDDEN norra fälten: Snösparv 4 ex rastade på den bara marken närmast 27:an.
Mats Johansson skrev den 23 november, 2019 den 12:24
VÄSTHORJA-BORGEN KL 10-10.30 Tallbit 17 ex Domherre 10 ex Sidensvans 30ex Grönsiska 35 ex
Kent skrev den 22 november, 2019 den 16:57
Naturum 28/11 kl 19: Föredrag med Magnus Ullman, författare av boken "Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap". Det blir många fängslande bilder som uppskattas av fågelskådare – men ännu mer av dem som är allmänt nyfikna på det mesta i vår omvärld och de varelser som finns där. Genom att göra en jämförelse med oss själva, det vill säga däggdjuren, och en del andra djur klarnar bilden lite kring frågan vad en fågel är. Eller en människa. Vilka personligheter sig döljer egentligen bakom fjädrarna?
Kent skrev den 22 november, 2019 den 13:53
VIDESKOGEN:Nu har mesarna hittat fröna bakom holk 4. Tät trafik i rusket.
Alin Popescu skrev den 19 november, 2019 den 19:08
Hej, jag är Alin, fotograf från Rumänien som bor nu i Värnamo, också medlem till Romanian Ornithology Association. Jag skulle gärna gå ut och fotografera fåglar med andra passionerade människor. Ring mig om du är intresserad av att visa mig omgivningen - 0733655228 eller bara att träffa. Tack!

(min fåglar sida är https://pasaridinromania.ro)
Pelle, Thomas och Kjell skrev den 19 november, 2019 den 15:56
ÖRNUTFODRINGEN 14.00: Orre 7 tuppar.
Vinterns örnutfodring ska ske direkt på marken och bordet är därför borttaget.
Lubbe skrev den 18 november, 2019 den 21:05
Ca 75 Sidensvansar, Rörstorpsgatan idag,Tycker att fler ska lägga in här när nån ser nåtTolv
;
Pelle skrev den 10 november, 2019 den 17:06
BREDASTEN 13-14: Varfågel 1 ex, men ingen S.
Conny Eskilson skrev den 10 november, 2019 den 10:02
Maramö kl. 09.45 Tallbit ca 10 ex födosökande i Rönnar

Conny
Stefan Andersson skrev den 9 november, 2019 den 18:59
KÄVSJÖ FÅGELTORN 09:50-10:40: Knölsvan 6 ex, Sångsvan 37 ex, Skedand 1 ex, Bläsand 4 ex, Gräsand 200 ex, Kricka 39 ex, Vigg 9 ex, Knipa 10 ex, Havsörn 2 ad, Vinterhämpling 6 ex, Gråsiska 1 ex,.
FLATEN 11:00-11:15: Storskarv 1 ex.
NORREBO GNOSJÖ 12:00: Sidensvans 4 ex.
GNOSJÖ 12:15-12:30: Sidensvans 2 ex. RENINGSVERKET: Kricka 5 ex.
NISSAFORS 13:00-13:30: Tallbit minst 1 ex. hördes flöjta från dungen strax söder om Stenqvist fabrik, Gråsiska 1 ex.
Kent skrev den 9 november, 2019 den 13:21
BREDASTEN: Lasse O hittade 5 snösparvar. De höll till i området mellan jordhögarna och vägen, men födosökte också på ruderatmarken vid Wibe.
Och hittas tallbitar meddelas det på SMS-gruppen!
Pelle och Lasse O skrev den 7 november, 2019 den 15:49
OSUDDEN 14-15: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 1 ex, bläsand 1 honf, storskarv 1 ex, tofsvipa 30 ex samt en räv.
Kjell och Margit skrev den 5 november, 2019 den 21:32
Amerikaområdet: 100-talet sidensvansar i området
Kjell och Margit skrev den 5 november, 2019 den 21:31
OSUDDEN 10.30: Sångsvan 53 st mot söder
Pelle skrev den 5 november, 2019 den 15:59
KÄVSJÖN 11.00-12.45: Kungsörn 1 ex 2K+ samt 2 ex 1K, fjällvråk 1-2 ex, ormvråk 2 ex, blandade änder ca 300 ex samt sångsvan 10 ex.
Kjell, Lubbe, Erik skrev den 4 november, 2019 den 21:52
Herrestad-Kärda vid 10-tiden: 20 tallbitar i rönnar, upptäckta av Lubbe.
Pelle skrev den 4 november, 2019 den 13:16
VITARÖR - NÄSTA 11.00: Tallbit 15 ex.
NÄSTASJÖN 11.30: Trana 1+4 str S.
MARAMÖ 12.00: Tallbit 5 ex.
Mats Johansson skrev den 3 november, 2019 den 20:05
Helgens artrally slutar på 82 arter med 10 medlemmar från klubben
Pelle skrev den 3 november, 2019 den 17:09
HORNARYD 14.00-15.30: Sidensvans 30 ex.
Lasse Davidsson skrev den 3 november, 2019 den 14:47
Sjöbo, Gallnås: en flock på 18 tallbitar mitt på dagen.
Kent skrev den 3 november, 2019 den 14:42
STOMSJÖ: Smådopping 1 ex
NYLUND: Sidensvans
HÖRLESKOGEN: Tjäder 1 ex, Större korsnäbb 1 ex, Gråsiska ca 50,
Pelle skrev den 3 november, 2019 den 13:33
BREDASTEN 10-11: Varfågel 1 ex, vinterhämpling 20 ex, steglits 1 ex.
OSUDDEN 11-11.30: Sparvhök 1 ex, steglits 2 ex, sädgås 60 ex str S.
Mats Johansson skrev den 2 november, 2019 den 16:32
ARTRALLYT just nu 72 arter saknas på listan tex hönsfåglar ugglor Duvhök Falkar Kungsörn Hämpling Sävsparv Smådopping Gråsiska Salskrake Snösparv Rörhöna Sothöna
Pelle skrev den 2 november, 2019 den 16:10
En timme vid vardera Kittlakullbron, Kävsjötornet och Osudden gav, utöver de allra vanligaste arterna, ormvråk, sångsvan, knölsvan, bläsand, kricka, vigg, skäggdopping, mindre korsnäbb, sånglärka, stjärtmes och varfågel.
Kjell och Margit skrev den 29 oktober, 2019 den 21:18
FÄRJANSÖ 9.30-13: Havsörn 1 ad, ormvråk 4, fjällvråk 1, bergfink 100, tofsvipa 50, sångsvan 11, skäggdopping 1. Inga sträckande fåglar.
Lars skrev den 29 oktober, 2019 den 20:24
ALANDSRYD igår: En hanne svarthätta i en liten rönn ca 50 meter väster om punkten (57.190443, 13.996281). Kan ju hålla vinterrevir där på artrallyt som jag och Anita missar pga utlandsresa.
STOMSJÖDAMMEN igår: Kricka 4 honfärgade samt en 1k smådopping.
Lars Hellman skrev den 29 oktober, 2019 den 20:16
Nissafors Hagelstorp 09:00 Tallbit 2 Hanar och 2 Honor i ett Rönnbärsträd i byn.
Kjell skrev den 28 oktober, 2019 den 14:57
OSUDDEN 9-10: I grågåsflocken norr om 27-an 4 sädgäss. Flera flockar med kanske totalt 500 grågäss i 4-5 stora plogar söderut. Mindre flock steglitser. Kungsfiskare i Lagan.
Pelle skrev den 28 oktober, 2019 den 14:06
APLADALSGATAN 10.30: Vitkindad gås 50 ex str S.
OSUDDEN-HELMERSHUS 11-13: Ormvråk 3 ex, sparvhök 1 ex, sångsvan 2 rast, bläsand 2 rast, steglits 3 ex, vinterhämpling 10 ex, hämpling 5 ex, tofsvipa 80 ex, trana 100 ex str S, havstrut 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 27 oktober, 2019 den 17:18
Amerika-Vråenområdet kl 15.30 samt en timme senare: Två flockar med vardera ca 175 tranor i plog söderut i regndiset.
Pelle skrev den 27 oktober, 2019 den 16:38
KÄVSJÖN 10.30-14.30: Ormvråk 3 ex, sparvhök 2 ex, bläsand 200 ex rast, vigg 20 ex rast, vitkindad gås 500 ex str S, sädgås 100 ex str S, grågås 300 ex str S, stjärtand 25 ex str S. Stora gåssträck på avstånd, både västerut och österut.
Erik G skrev den 27 oktober, 2019 den 15:29
BRUSHANEG. 36 fm idag: 14 turkduvor samtidigt på matningen, och förutom alla mesar, pilfinkar, gråsparvar och grönfinkar: bofink 1 ex.
Lars och Anita skrev den 26 oktober, 2019 den 22:43
S-VIKEN idag: Bläsand 3 ex, stjärtand 1 hanne, kricka 2 ex, blå kärrhök 1 honf, ägretthäger 1 ex, skogsduva 1 ex, kungsfiskaren hörd i åmynningen, vinterhämpling 2 flockar som rastar nära byn. Vattenståndet är sänkt och blottar dybankar längs kanterna, kan bli bra för rallar framöver.
Joakim norgren skrev den 25 oktober, 2019 den 23:29
En överraskning på väg ut på älgpasset. Lappuggla. Mellan Forsheda och Hånger
https://photos.app.goo.gl/zoKkkg3zQNqFuNwo9
Stefan Andersson skrev den 24 oktober, 2019 den 21:12
FORSHEDA 07:50: Stenknäck 1 ex Storgatan/Villagatan.
Stefan Andersson skrev den 18 oktober, 2019 den 19:32
FORSHEDA 12:45: Vitkindad gås ca 200str SV.
Lasse Davidsson skrev den 17 oktober, 2019 den 21:59
Hörde vitkindade gäss sträcka över Gallnås vid 17-tiden.
Pelle skrev den 15 oktober, 2019 den 18:03
KÄVSJÖN 13.15-17.15: Vitkindad gås 900 ex str S och 100 ex instr. till sjön, bläsgås 30+9 ex str S, grågås 50 ex str S, kungsörn 1 ex, fjällvråk 3 ex, sparvhök 3 ex, ormvråk 1 ex, bläsand 200 ex rast.
Kent skrev den 13 oktober, 2019 den 18:27
GUNGFLYLEDEN-TORNET-KITTLAKULL: Bl. a. Fjällvråk 1 ex Bläsand 130 ex, Orre 1 höna, Mindre korsnäbb.
Trafikverket trädsäkrar järnvägen genom parken och har röjt klart på båda sidor om Kyrkemossen.
OBS! Vid Hovs gård finns nu en bom strax efter gården.
Pelle skrev den 13 oktober, 2019 den 16:34
OSUDDEN 13.30-15.00: Havsörn 1 ex, ormvråk 2 ex, grågås 500 ex, kungsfiskare 1 ex, enkelbeckasin 1 ex, hämpling 15 ex, steglits 2 ex, sånglärka 1 ex.
Hämplingarna höll till i den oslagna kornåkern 300 m sydväst pumphuset. Möjligen fanns där också vinterhämplingar, men de skulkade svårt i vegetationen.
Lars och Anita skrev den 12 oktober, 2019 den 18:00
S-VIKEN idag: För en dryg vecka sedan sågs 3 fasantuppar ute vid 27:an nära infarten till byn, men försvann sedan spårlöst… Härom dagen sågs kort en fasantupp i vår trädgård som igen försvann hastigt ur sikte. Nu har vi 3 fasantuppar med en höna runt Lillstugans matning, i rörelse på väg ner mot S-viken. Kanske av intresse för årskryssaren? Ursprung???
I eftermiddag även 1 stjärtandshanne, ett halvdussin bläsänder, 1 ung rörhöna samt en jagande stenfalk. Anita har sett någon ägretthäger till och från under veckan…
Lubbe skrev den 10 oktober, 2019 den 21:05
Osudden Pumphuset Lubbe,Isak 10.15-12.30 Råka 1,Varfågel 1,Sparvhök 2,Ormvråk 3,Steglitsc25,Hämpling 2,Sånglärka c20, Siskor c100,Grågås c400 Kanadagås 2
Pelle skrev den 9 oktober, 2019 den 16:11
KÄVSJÖN 10.45-14.30: Havsörn 1 ad, röd glada 1 ex, blåhök 1-2 hannar, sparvhök 3-4 ex, ormvråk 4 ex, bläsand 65 ex, vigg 10 ex.
Pelle skrev den 8 oktober, 2019 den 14:18
ÅKROKEN OSUDDEN 12.30: Kungsfiskare 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 7 oktober, 2019 den 22:21
FÄRJANSÖ 9.30-13.00: Havsörn en adult, en subadult, sparvhök 3, ormvråk 3. Bläsand 15, sjungande gransångare. Härligt väder men väldigt tomt i luften. Inga beckasiner och tofsvipor längre men många ringduvor. Några klockgentianor blommar fortfarande. Kall morgon!
Pelle skrev den 7 oktober, 2019 den 17:28
OSUDDEN 12.30-13.30: Röd glada 1 ex, ormvråk 5 ex.
Pelle och Kent (delvis) skrev den 6 oktober, 2019 den 16:10
KÄVSJÖN 11.45-15.45: Havsörn 2 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 27 ex, sparvhök 3 ex, bläsand 30 ex. Magert, magert.......
Kent, Kjell & Jonas S. skrev den 5 oktober, 2019 den 13:45
FÄRJANSÖ 7.30-11.30: Sträck S: Storskarv 121 ex, Sparvhök 8 ex, Blå kärrhök 3 ♂ + 1 ♀, Fjällvråk 7 ex, Ormvråk 55 ex, Trana 40 ex.
Övr: Brunand 1 hona, Fiskgjuse 1 1K, Brun kärrhök 1 1K, Röd glada 1 ex, Duvhök 1 ex, Havsörn 2 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 7 ex, Sånglärka 10 ex, Gransångare 1 ex.
Bra sträck av ringduvor på morgonen, men sämre med tättingar.
Pelle skrev den 5 oktober, 2019 den 13:02
OSUDDEN 11-12: Dvärgbeckasin 2 ex vid dikets mynning, enkelbeckasin 1 ex, kricka 2 ex, varfågel 1 ex, trana 40 ex str S, ormvråk 40 ex, sparvhök 2 ex.
Lars och Anita skrev den 3 oktober, 2019 den 18:24
S-VIKEN 15:30: 6 ägretthägrar rastade i högsta tallen i östra kanten men flyg snart söderut över Flåren. Upptäckta av Lars-eric.
Pelle skrev den 3 oktober, 2019 den 17:38
KÄVSJÖN 11-15: Ägretthäger 1 ex, storskarv 38 ex, grågås 135 ex, bläsgås 31 ex, trana 6000 ex, bläsand 75 ex, vigg 25 ex, ringduva 3000 ex, ormvråk 50 ex, fjällvråk 6 ex, sparvhök 8 ex, tornfalk 1 ex, blåhök 1 hane +2 honor + 1 1K, havsörn 1 ex, duvhök 1 ex, ljungpipare 1 ex.
Tranorna sträckte mellan 12-14 och nästan alla gick långt österut.
Lubbe skrev den 3 oktober, 2019 den 07:55
Osudden Pumphuset Onsdag 10.00-12.45 Lubbe,Pelle Glada1,Ormvråk 24,Sparvhök 11,Tornfalk 1,Ringduva ca 3000,Skogsduva 1,Tofsvipa 70,Steglits ca20,Stare 3,Korp 3 Sånglärka ca 15,Finkar ca 300
Stefan Andersson skrev den 1 oktober, 2019 den 21:45
FORSHEDA 30/9 14:05: Gransångare 1 ex Storgatan/Villagatan.
Lars och Anita skrev den 29 september, 2019 den 15:03
S-VIKEN 12: En ägretthäger landade i södra delen, men gav sig snart av ner över Flåren. I övrigt 6 rastande bläsänder, en skrikande vattenrall och en sydsträckande trädlärka.
Mats Johansson skrev den 28 september, 2019 den 13:57
VAFK OSUDDEN KL 8-10 9 medlemmar samlades för att skåda och grilla korv. Ljungpipare 1 ex Enkelbeckasin 1 ex Tornfalk 2 ex Sparvhök 1 ex Ormvråk 3 ex Glada 2 ex Tundrasädgås 1 ex Trädlärka 1 ex sträckande Ängspiplärka ca 30ex
Lubbe skrev den 27 september, 2019 den 20:31
Osudden Pumphuset 08.45-09.45 Fjällvråk 1 sträckande,Ormvråk 2,Sparvhök 1,Steglitz 4,Stare 17,Sånglärka 4,Ängspiplärka c10,Bo-Bergfink c25,Gräsand c10
Lubbe skrev den 21 september, 2019 den 18:16
Osudden Pumphuset 07.00-09.45 Lubbe,Karl Gunnarsson, Lars O Pilgrimsfalk 1,Blå Kärrhök 1 hane,Fjällvråk 1,Ormvråk 6,Tornfalk 2,Gransångare 1 hörd,Tofsvipa ca 80,Stare ca 60,Steglitz 6,Kungsfiskare 1,Ladusvala ca 100,
Kent skrev den 21 september, 2019 den 15:28
FÄRJANSÖ 7-13: Havsörn 1 yngre subad, Röd glada 3 ex, Ormvråk 15 ex str, Duvhök 1 ex, Sparvhök 20 ex str, Blå kärrhök 3 ex, Fjällvråk 1 ex, Stenfalk 2 ex, Tornfalk 2 ex, Storskarv 50 ex str, Dvärgbeckasin 2 ex, Enkelbeckasin ca 25 ex, Ängpiplärka ca 200 ex rast. och str, Steglits 14 ex str.
Pelle skrev den 21 september, 2019 den 13:29
KÄVSJÖN STORA T 09.30-12.00: Havsörn 1 ex, kungsörn 3 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 5 ex, blåhök 1 hane och 4 honf, brunhök 1 1K, tornfalk 5 ex, sparvhök 5 ex, bläsand 25 ex.
Pelle skrev den 20 september, 2019 den 21:06
OSUDDEN 17-18: Blå kärrhök 1 hane, glada 2 ex, tornfalk 1 honf, ormvråk 5 ex.

Blåhöken jagade rätt länge över åkrarna, både söder och norr om Rv 27. Den levde farligt med tanke på den täta trafiken.
Lubbe skrev den 20 september, 2019 den 20:36
Osudden Pumphuset 11.30-12.30 Glada 2,Ormvråk 6,Tornfalk 2,Fjällvråk sträckande 1,Grågås ca 200,Storskarv 2,Ladusvala ca75,Stare 2,Steglitz 2,BO-Bergfink ca25
Lubbe skrev den 20 september, 2019 den 20:31
Ådalen-Horssjön 08.30-11.00Havsörn 1 1k,Kungsörn 1ad,Tornfalk 1,Ormvråk 2,blå kärrhök hona 1,Sångsvan 20,Dubbeltrast 8,Stjärtmes 2,Flockar Bo-Bergfink
Lubbe skrev den 19 september, 2019 den 20:39
Kävsjön St Tornet 07.30-12.30 Lubbe,Bo Andersson Stäpphök 1 1k,Havsörn 1 1k,Sparvhök 2,Tornfalk 2,Ormvråk 3,Vigg 6,Bläsand 15,Kricka c20,Sångsvan 4
Pelle skrev den 18 september, 2019 den 21:01
OSUDDEN 14.45-15.45: Röd glada 2 ex, ormvråk 3 ex, tornfalk 1 honf, sparvhök 1 ex, kungsfiskare 1 ex i vasskanten, obest. vadare 3 ex str S, kanske ljungpipare.
Lubbe skrev den 18 september, 2019 den 19:26
Osudden pumphuset 06.45-07.30 Glada 2,Ormvråk 3,Tornfalk 1,Fiskgjuse 1,Brun Kärrhök 1,Grågås ca 200
Kent skrev den 16 september, 2019 den 17:36
OSUDDEN kl 16: Rödstrupig piplärka 1 ex rastade NNV om pumphuset där skiftena möts i en tydlig, gammal körväg. Flög över 27:an och gick ner på de nyslagna fälten.
Kent skrev den 15 september, 2019 den 19:20
OSUDDEN 12-13: Dubbelbeckasin stöttes 150 m NNV om pumphuset och flög mot S. I övrigt Tundrasädgås 1 ex, Grågås 190 ex, Röd glada 2 ex, Tornfalk 1 ex, Enkelbeckasin 1 ex.
VÄFK skrev den 14 september, 2019 den 19:05
FÄRJANSÖ 7-11: Fin morgon-förmiddag på ön med mycket fågel i rörelse. Jonas har bäst koll på antal mm så kolla Ljungbys obsbok om du är intresserad, länken finns i högerspalten.
Stefan Andersson skrev den 11 september, 2019 den 19:51
OSUDDEN 17:10-17:40: Tundrasädgås 1 ex rastade tillsammans med ca 100 grågäss, Fjällvråk 1 ex.
VÄRNAMO 17:00: Turkduva 1 ex Pilgatan/Brogatan.
Pelle skrev den 10 september, 2019 den 17:21
KÄVSJÖN 09.30-15.30: Kungsörn 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1K, blå kärrhök 1 hona, stäpphök 1K, aftonfalk 1K, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, bivråk 2 ex, ormvråk 10 ex, duvhök 1 hörd, sparvhök 3 ex, brushane 4 ex, storspov 3 ex, bläsand 10 ex.

Stäpphöken kom lågt och nära inpå mig över Svänömaden, rundade sjön åt öster och jagade sen över Gungflyet. Aftonfalken sågs helt kort över Gungflyet. 12 arter rovfåglar är bra, men var fanns havsörnen idag?
Lars skrev den 9 september, 2019 den 19:29
OSUDDEN 12:30: En stenfalk swishade förbi lågt över fälten västerut. 8 steglitsor.
Kent, Mats & Lasse O skrev den 9 september, 2019 den 18:14
OSUDDEN 8/9 kl 8.35: En adult hanne STÄPPHÖK upptäcktes när den passerade vägen ner till Osudden i höjd med andra mötesplatsen efter järnvägen. Den flög stadigt mot söder och kunde avnjutas i en dryg halvminut innan den försvann. Samma individ sågs från Toftaholm strandäng 22 minuter senare. Avståndet dit är ca 15 km vilket ger enhastighet på ca 40 km/h.
Sedan tidigare finns det ett fynd från Värnamo; en 2K+ 31 aug 2016. Från Västbodelen av kommunen finns det två fynd 2000 och 2001 från Draven resp. Åbykrysset.
Från Kävsjön finns fem fynd noterade; 1967, 2000, 2003, 2013 och 2018.
Lubbe skrev den 7 september, 2019 den 17:56
pumphuset 16.00-17.30 Pelle,Lars O Glada 1,Sparvhök 2,Ormvråk 4,Steglitz ca 20,Gulärla 4,Buskskvätta ca 15
Kent skrev den 6 september, 2019 den 17:18
STORA TORNET KS 14-16: Aftonfalk 2 1K hittades i östra delen där de födosökte ihop. I övrigt Lärkfalk 3 ex, Tornfalk 5 ex, Blå kärrhök 1 hanne, Brun kärrhök 1 hanne, Sparvhök 2 ex
Pelle och Isac (delvis) skrev den 5 september, 2019 den 12:30
OSUDDEN 09.20-11.40: Havsörn 1 ex, röd glada 3 ex, brunhök 1 hane str S, bivråk 10+1+1+6 ex str SV, tornfalk 3 ex, lärkfalk 1 ex, tofsvipa 75 ex, steglits 5 ex, gulärla 1 ex.

På alen närmast skjulet nere vid aldungen sitter varje dag 7 bålgetingar och några amiraler och dricker sav.
Leif Engquist, Ragnhild, Isak skrev den 4 september, 2019 den 17:45
Osudden: 14,30-15,30
Tornfalk 2 ex, fjällvråk 1 ex sträckte mot S, brun kärrhök 1 ex.
Pelle skrev den 4 september, 2019 den 17:08
KÄVSJÖN 09.30-15.00: Aftonfalk 1 1K, lärkfalk 5-10 ex, tornfalk 5-10 ex, havsörn 3 ex, fiskgjuse 1 ex, bivråk 7 ex str S, brunhök 4-5 ex str S, sparvhök 1 ex, storskarv 57 ex str S, häger 6 ex str S, brushane 2+3 ex, kärrsnäppa 1 ad, större strandpipare 1 hörd, kricka 75 ex, bläsand 6 ex, vigg 1 ex, skrattmås 18 ex str S.

Aftonfalken jagade sländor i sjöns östra del 14.30-15.00. Bjöd på fina uppvisningar på nära håll. Snabba kast i luften, men också ryttlande korta stunder. Bivråkarna skruvade tillsammans över Gungflyet innan de gled söderut.
Pelle skrev den 3 september, 2019 den 14:04
OSUDDEN 9-10: Tornfalk 4 ex, lärkfalk 2 ex, röd glada 1 ex, tofsvipa 50 ex, stenskvätta 3 ex, steglits 2 ex.
Kent, Ann-Sofi, Ragnhild, Isac skrev den 2 september, 2019 den 20:25
BJÖRNAKULLEN 15:30 (KÖ)Tornfalk 3 ex
STORA TORNET 16-18: Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 2-3 ex, Tornfalk 2-3 ex, Brun kärrhök 1 hanne..
KITTLAKULLSBRON 18-19 (KÖ, ID): Lärkfalk 2 1K i det restaurerade området. På över 3 km avstånd i höjd med Blådöpet sågs fler falkar.
Lars Norgren skrev den 2 september, 2019 den 18:38
HORSSJÖN 16:20-17:30: Stängshök 1ex, Bivråk 1 ex. Stängshöken upptäcktes födosökande i västra delen av Horssjön efter ca 5 min tog den höjd och drog mot Kävsjön.
KARLSFORSS 17:45: Kungsfiskare 1 ex
Pelle skrev den 2 september, 2019 den 15:58
STORE MOSSE 9-14: Aftonfalk 1 1K, tornfalk 5 ex, lärkfalk 5 ex, havsörn 2 ex, kungsörn 3 ex, fiskgjuse 3 ex, röd glada 1 ex.

Aftonfalken sågs från Stora T när den jagade och satt i grantopp riktning Lilla T. Utpekades för mig av Bengt Larsson. Från Kittlakullbron kunde vi inte med säkerhet bestämma någon aftonfalk pga stora avstånd, motljus och luftdaller.
Lars skrev den 1 september, 2019 den 07:13
S-VIKEN igår em. En dubbelbeck stöttes innanför vallen och gick ner nära västra tornet.
Roger skrev den 1 september, 2019 den 03:52
Lars; Nattskärra är inte ny för lokalen. Jag och Mats (tror jag) hade en på dagen i mitten av maj vid tornet, för många år sedan.
Pelle skrev den 31 augusti, 2019 den 18:20
KÄVSJÖN SVÄNÖ 8-17: Aftonfalk 2 juv, lärkfalk 5-10 ex, bivråk 1 ex str S, havsörn 2-3 ex, kungsörn 1-2 ex, röd glada 1 ex, fiskgjuse 3-4 ex, brunhök 1 ex + hona, obest. örn 1 ex, brushane 2 ex rast, kustpipare 2 ad str SV, tofsvipa 40 ex rast, obest spov str SV, bläsand 15 ex rast.

Aftonfalkarna upptäcktes på morgonen ute på Gungflyet, där de satt i låga buskar nära varandra. Födosökte först på marken, senare också i luften vid Svänömaden. De uppträdde oftast tillsammans.

Den obestämda örnen var av mindre storlek, ljus under vingarna med kraftiga handpennor. Sträckte söderut mot solen.
Pelle skrev den 30 augusti, 2019 den 16:11
OSUDDEN 10-12: Röd glada 2 ex, fiskgjuse 2 ex, ormvråk 5 ex, drillsnäppa 2 ex, tofsvipa 50 ex, trana 10 ex, steglits 2 ex, buskskvätta 5 ex.
MOSSLEDAMMEN: Gräsand 100 ex, sothöna 1 juv, härmsångare 1 ex.
Lars skrev den 29 augusti, 2019 den 17:35
S-VIKEN: Har kört iväg till jobbet vid kl 05 både idag och igår. Vid båda tillfällena har en hona nattskärra flugit omkring över byvägen utanför Lillstugan. Udda, och ny art för lokalen!
Lubbe skrev den 28 augusti, 2019 den 21:19
Hovsgård 11.00-11.50 Första dammen torrlagd där gick 4 Större strandpipare,övrigt Gulärla 2,Sparvhök, Brunkärrhök 1,Ängspip å Trädpiplärkor sträckande ,1 Steglitz
Pelle skrev den 23 augusti, 2019 den 18:07
OSUDDEN 17.30: Större strandpipare 1 rast.
Lubbe skrev den 20 augusti, 2019 den 11:34
Osudden Pumphuset 06.50-08.00 Lärkfalk 2,Fiskgjuse 2,Brunkärrhök 1,Steglitz 23 överflygande,Gulärla 5
Kent skrev den 17 augusti, 2019 den 11:40
HERRESTAD LÄRKSKOG 6-8: Under två timmar bjöd ca 30 mindre korsnäbbar och 12 större korsnäbbar på fina obsar när de födosökte i lärkarna närmast vägen. Men ingen bändel.
Pelle skrev den 16 augusti, 2019 den 16:51
SVÄNÖ 11.40-15.40: Fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hona, duvhök 1 ad, sparvhök 1 ex, lärkfalk 2 ex, kricka 50 ex, tofsvipa 30 ex, brushane 2 ex, grönbena 10 ex, gluttsnäppa 5 ex, enkelbeckasin 5 ex, trana 17 ex rast. Första chansen att gå på maden, men som vanligt inga stränder.
Lubbe skrev den 15 augusti, 2019 den 11:36
Herrestad Lärkskog 06.30 Bändelkorsnäbb 1utfärgad hane
Lubbe skrev den 15 augusti, 2019 den 11:33
Osudden Pumphuset Bengt Larsson Brushane 2 Ljungpipare 3 storskarv 2 Fiskgjuse 1 Brunhök 1 Duvhök 1 Gulärla ca 10 Steglitz 3
Lubbe skrev den 14 augusti, 2019 den 12:02
osudden 08.30-1130 Lubbe Lars O Pelle Havsörn 2 Ormvråk 9 Fiskgjuse 3 Brun Kärrhök 2 Glada 1Steglitz ca 15 Grönbena 3 Drillsnäppa 1 Gulärla ca5
Pelle skrev den 12 augusti, 2019 den 16:52
SVÄNÖ 11.45-14.45: Havsörn 1 ad och 1 1K, fiskgjuse 2 ex, lärkfalk 2 ex, stjärtand 6 ex rast, kricka 100 ex rast, kustpipare 4 ad rast, gluttsnäppa 2 ex rast, grönbena 5 ex rast, tofsvipa 30 ex rast.
LarsGunnar1 skrev den 12 augusti, 2019 den 11:03
Osudden pumphuset Brunkärrhök 1 Fiskgjuse 3 ca 10 steglitz Gulärlor Stoskarv 14
Lubbe Reen skrev den 11 augusti, 2019 den 16:50
Måste prova hur man gör när man skriver inlägg!
Roger Ahlman skrev den 11 augusti, 2019 den 10:08
KÅCKABO 6.20-8.30. Havsörn1 ex, Bivråk 1 ad, Gröngöling 1 juv, Strandskata 28 ex sträckte iväg, Tofsvipa 78 ex, Rödbena 2 str S, Storspov 3 str S, Grönbena 1 str S.
Roger Ahlman skrev den 10 augusti, 2019 den 18:29
OSUDDEN 15.00-16.30: Rosenstaren sägs kort i en av dom stora buskarna hlavvägs ner till pumphuset vid 15.30 men försvann spårlöst. Gulärla ca 35 ex, Törnskata 1 hane. Inte en stare eller vipa...
Kjell och Margit skrev den 10 augusti, 2019 den 16:29
FÄRJANSÖ 9 Augusti ca 10-13: Bivråk, havsörn (adult), fiskgjuse, lärkfalk, gröngöling, fisktärnor, tofsvipor. Nu lättgånget efter att höet är bärgat.
Urban Magnusson skrev den 10 augusti, 2019 den 12:41
VÄRMESHULT: Juvenila Ormvråk, Lärkfalk och Kattuggla. Dock saknar vi de juvenila Storlommarna i år. Tranparet fått fram 2 flygga ungar. Kungsfiskarna är framme vid bron i Värmeshult då och då. Just nu passeras vår tomt av flockar av lärkor och lövsångare.
Roger Ahlman samt flera andra skrev den 8 augusti, 2019 den 11:02
OSUDDEN 8-10: En 2K ROSENSTARE upptäcktes på stranden och sågs senare med 7 Starar på fältet norr om pumphuset!
Vidare Tofsvipa 115 ex, Svartsnäppa 1 juv, Ljungpipare 1 ex samt Steglits och Hämpling.
VIDESKOGEN 7.00-7.50: Härmsångare 2 ex, Gransångare 3-4 ex samt mängder med Lövsångare inklusive minst ett tiotal sjungande.
Lars Norgren skrev den 7 augusti, 2019 den 20:56
HINSENKIND: Igår kväll 6/8 satt och tittade efter vildsvin så kommer ett Lodjur knallande i skogskanten äntligen får jag se ett lodjur nytt däggdjurs kryss.
Pelle skrev den 7 augusti, 2019 den 19:41
OSUDDEN 16-17: Fiskgjuse 5 ex. Sannolikt 4 juvenila som kretsade högt och tiggde mat samt en adult som födosökte.
Kjell skrev den 7 augusti, 2019 den 13:11
OSUDDEN 5.30-7.45: Vattenrall, drillsnäppa 2, sävsångare, sju steglitser, brun kärrhök, ormvråk, glada, gräsand och grågås ca 50 vardera, några krickor, en häger, två starar.
Roger Ahlman, Kent skrev den 6 augusti, 2019 den 08:19
OSUDDEN 5.50-8.00: Havsörn 1 ad, Brunhök 1 hane, Vattenrall hörd, Skogssnäppa 1 ex, Drillsnaäppa 1 ex, Enkelbeck 4 ex, Backsvala 1 ex, Steglits 5 ex. Noll sträck.
Kent Öhrn skrev den 5 augusti, 2019 den 19:30
OSUDDEN 18:25: Svartsnäppa 1 ex flög fram och tillbaka längs med stranden och försvann därefter mot S.
Roger Ahlman skrev den 4 augusti, 2019 den 12:21
Dagens Ägrett var inte samma som i Kävsjön för några dagar sedan. Den hade mer svart på näbbspetsen.
Roger Ahlman, Lasse D och O skrev den 4 augusti, 2019 den 10:05
Osudden 7.00-9.30: Ägretthäger dök upp i dimman vid 7.15 och flög sedan söderut kl 8.00. Kricka 17 ex, Mindre strandpip 1 ad, Drillsnäppa 3 ex, Sävsångare minst 5 ex, Brunhök 2 honor, Enkelbeckasin 5 kom insträckande och landade på stranden, Kungsfiskare 2 ex, ljungpipare 1 ex, Grönbena 1 str S, Tornfalk 1 ex, Steglits 5 ex, Vattenrall 1 ex hördes flera gånger och sågs i vasskanten, Röd Glada 1 ad.
Värnamo Fågelklubb skrev den 3 augusti, 2019 den 06:55
Det går inte att redigera eget inlägg eftersom vi inte har inloggning till Obsboken. Endast admin kan göra det.
Pelle skrev den 2 augusti, 2019 den 17:53
Jag menar förstås KÄVSJÖN LILLA T. Går det att ändra det man skrivit?
Pelle skrev den 2 augusti, 2019 den 17:50
KÄVSJÖN LILLA T 15.45-17.00: Havsörn 3-4 ex, fiskgjuse 6 ex, brunhök 1 2K hanne, lärkfalk 1 ex samt en sälgskimmerfjäril. Inga stränder men många turister.
Roger Ahlman skrev den 31 juli, 2019 den 11:23
SVÄNÖTORNET 5.25-9.15: Ägretthäger 1 ex kom insträckande från SÖ och snurrade ett tag innan den gick ner i kanten av Gungflyet. Havsörn 1 ad+1 juv, Fiskgjuse minst 6 ex, Tornfalk 3 juv, Lärkfalk 2 ad, Brunhök 2 str S, Storlom 1 ad överflygande, Storskarv 29 str S, Grågås 7 str S, Tofsvipa 68 ex, Kustpipare 1 ex, Kärrsnäppa 5 ex, Strörre Strandpipare 4 ex, Mindre Strandpipare 1 juv, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Rödbena 1 ad med 1 juv, Grönbena 7 rast och 7 str S, Enkelbeck 6 str S, Backsvala 4 str S. Viss omsättning på vadare under morgonen.
Roger Ahlman skrev den 29 juli, 2019 den 18:07
OSUDDEN 17.00: Lärkfalk 1 ad, Rörhöna 1 juv, Grönbena 2 ex, Enkelbeckasin 2 ex. Stranden börjar se hyfsad ut nu...
Roger Ahlman skrev den 28 juli, 2019 den 10:29
SVÄNÖTORNET 5.30-7.00: Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex, Brushane 1 ex, Havsörn 1 juv, Brunhök 1 2K hona, Lärkfalk 1 ad, Grågås 6 str S, Storskarv 5 str S, Skrattmås 12 ex, Tofsvipa 49 ex.
OSUDDEN 8.30-9.00: Tofsvipa 91 ex, Grönbena 3 ex, Strandskata 1 ex, Backsvala 2 ex, ladusvala ca 50 ex.
Roger Ahlman skrev den 23 juli, 2019 den 09:03
SVÄNÖTORNET 5.30-6.30 i diset: Kärrsnäppa 2 ex, Svartsnäppa 1 ex, Grönbena och Större Strandpipare hörda, Småspov 4 str SV. Synnerligen magert med tanke på vädret.
OSUDDEN 8.30: Gräsand 141 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Sothöna 1 ex.
En dryg halvtimme vid Åminnebadet gav inte en sträckande fågel.
Roger Ahlman skrev den 21 juli, 2019 den 10:00
KÅCKABO 5.20-6.15 (regn): Silvertärna 6 str S
OSUDDEN 6.30-7.00 (regn): Sothöna 2 ex, Kungsfiskare 1 ex.
TÅNNÖ MOTELL 7.30-9.30: Storskarv 24 str N, Tofsvipa 60 str S, Kärrsnäppa 23 str S, Silvertärna 2 str S, Backsvala 8 str S. Förmodligen även enstaka Fisktärnor sträckande.
Roger Ahlman skrev den 20 juli, 2019 den 18:55
Bengt Larsson rapporterar på Artportalen att det finns en ad hane Bändelkorsnäbb i Herrestads Lärkskog.
Vidare kan tilläggas att det börjar bli hyfsade stränder utanför Svänötornet så om det inte kommer för mycket regn de närmsta dagarna och utlovad värme nästa vecka, så kan det bli fint för vadare om någon vecka.
Roger Ahlman skrev den 20 juli, 2019 den 13:40
SVÄNÖTRNET 5.50-8.15: Rastande: Havsörn 1 ad, Röd Glada 1 ad, Brunhök 1 hane, Duvhök 1 juv, Lärkfalk 1 ad, Kärrsnäppa 2 ex, Spovsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Svartsnäppa 3 ex, Grönbena 3 ex, Gök 2 ex, Kricka 30 ex, Tofsvipa 36 ex. Sträck mot SV: Kärrsnäppa 13 ex i flera småflockar, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Storspov 1 ex, Skrattmås 30 ex, Obestämda vadare 74 ex i en flock. De senare var troligen Myrspovar med enstaka Kustsnäppor i flocken, men på långt håll och flygandes bortåt. Flera av vadarna kom insträckande under morgonen och en Svartsnäppa körde några fulla spel under inflygningen!
KARLSFORS: Forsärla hona+juv
HOVS GÅRD: Sångsvan 2 ad med 3 halvstora ungar.
Pelle skrev den 18 juli, 2019 den 19:12
APLADALSGATAN 13.00: Lärkfalk 1 ex.
Lasse Hellman skrev den 18 juli, 2019 den 18:55
Gynnås återvinningstation idag: Backsvala 2 ex minst, som flyger ut o in i bohålen.
Korp 10 ex, Trana 1 ex
Anders Fryborn skrev den 16 juli, 2019 den 14:57
Kungsfiskare i härån i Fryele där jag bor.
Första kungsfiskaren för mugg.
Roger Ahlman skrev den 15 juli, 2019 den 17:45
OSUDDEN 17.00: Grågås minst 500 ex, Bläsand 1 hane, Brunhök 1 hane, Kungsfiskare 1 juv. Tror den var juvenil i alla fall. Bröstet var rostigt snarare än orange och vingarna ganska matt mörkblå. Hyfsat god fiskelycka i vasskanten hade den också.
Roger Ahlman skrev den 13 juli, 2019 den 09:46
KÅCKABO 6.15-8.15: Sträck: Tofsvipa 8+35, Storspov 4, Rödbena minst 2. Stationärt: Svärta 2 hannar snurrade ett tag söder om Tånnö ö, Fisktärna 12-15 adulta, Skogsduva 1 ex, Gransångare 1 sjungande.
Stefan Andersson skrev den 9 juli, 2019 den 21:42
FORSHEDA 16:20: Röd glada 1 ex Grönlid, längs Slättövägen.
Kent Öhrn skrev den 9 juli, 2019 den 13:55
SCHEDINGSNÄS: Skogsduva 2 sj
HJÄLMARYD: Törnskata 1 hanne
STOREKULL: Sävsångare 1 sj, Snatterand 1 hanne
Stefan Andersson skrev den 6 juli, 2019 den 16:34
LILLA FÅGELTORNET KÄVSJÖN 10:00-12:00: Vigg 4 ex, Havsörn 1 ad, Vattenrall 1 ex hörd, Kärrsnäppa 4 ad, Skogssnäppa 1 str, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex + 2 str, Fisktärna 1 ex, Gök 2 ad, Gulärla 2 ex, Grönsångare matade 3 ungar längs stigen.
FLATEN 12:45-13:20: Grågås >100 ex, Tornfalk 1 ex, Mindre strandpipare 1 ad + 2 pull, Fisktärna 4 ex.
UPPEBO 13:20: Trana 1 par + 1 unge.
HILLERSTORP 13:40: Forsärla 1 par med minst 2 ungar i Storån.
ALBOSJÖN KULLTORP 14:10: Fisktärna 1 ex.
Lasse Hellman skrev den 6 juli, 2019 den 07:28
Nissafors Bäckshult, Nattskärra 3 ex hördes på en sträcka av ca 1 km utefter vägen.
Kent skrev den 5 juli, 2019 den 05:32
OSUDDEN: Kärrsnäppa 4 ad, Mindre strandpipare 1 ex, Skogssnäppa 3 ad, Grågås 550 ex, Snatterand 1 par, Gök 1 sj, Sävsångare 1 sj.
Pelle skrev den 3 juli, 2019 den 20:38
MOSSLEDAMMEN 17.00: Sothöna 1 par med 4 pull, gräsand 1 hona med 5 juv, knipa 1 ex.
OSUDDEN: Brunhök 1 hona med byte, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 1 ex, gluttsnäppa 1 rast, kricka 7 ex, grågäss i mängd.
VIDESKOGEN MOT RV 27: Steglits 1 sj.
Pelle skrev den 3 juli, 2019 den 15:00
APLADALSGATAN 11.00: Röd glada 2 ex.
Pelle skrev den 2 juli, 2019 den 21:10
ÄVJAN S RV 27: Kungsfiskare 1 ex.
Mats Johansson skrev den 29 juni, 2019 den 19:00
KARLSFORS Kungsfiskare 1 ex Drillsnäppa 3ex Fisktärna 1 ex
ÅDALEN Glada 1 ex
Pelle skrev den 27 juni, 2019 den 08:58
ANDERSBERG-BLÅDÖPET 26/6 19.30-23.30: Nattskärra 1 sp, småspov 1 sp, storspov 1 sp, gök 3 sp, grönbena 1 ex, lärkfalk 3 ex. Oklart om småspoven var lokal eller sträckande.
Pelle skrev den 25 juni, 2019 den 22:37
KOLONIN S TÅNNÖGATAN 20.30: Kungsfiskare 2-3 ex.
KARLSDAL ÅGATAN MOT JVG 21.30-22.30: Hornuggla 1 ad och 4 pull.
Lars skrev den 25 juni, 2019 den 21:34
OSUDDEN: Jag har lagt in lite fågeltidskrifter i skjulet om någon behöver extra sommarläsning...
Pelle skrev den 25 juni, 2019 den 11:14
OSUDDEN 10.30: Lärkfalk 1 ex. På åns östra sida härmsångare 2 ex.
Pelle skrev den 24 juni, 2019 den 22:16
KÄVSJÖN LILLA T 19.00-21.30: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 2 ex, brushane 11 ex, rödbena 5 ex, skrattmås 150 ex str SV, älgko med två röda kalvar, rådjur med två kid. Mycket vatten i sjön, inga stränder i Norra viken.
Stefan Andersson skrev den 24 juni, 2019 den 20:26
ANNEBERGSSJÖN BREDARYD 16:45: Storlom 1 ex.
Pelle skrev den 23 juni, 2019 den 14:08
APLADALSGATAN 12.00: Bivråk 1 ex.
Kent & Isac skrev den 23 juni, 2019 den 09:42
FÄRJANSÖ 22:40-00:40: Rördrom 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 3 sp, Morkulla 2 ex, Gök 3 ex, Kattuggla 1 ropade, Rörsångare 4 sj.
Två vildsvinssuggor med kultingar bökade på norra fälten och ett stort gäng bökade inne i bokskogen.
TÅNNÖ ÄNGSVÄGEN (husen längs sjön efter första avfarten till Tånnö): Kärrsångare sjöng från sjösidan vid alskogen efter sista huset.
Stefan Andersson skrev den 22 juni, 2019 den 23:20
HÅNGER 10:40: Röd glada 1 ex.
RYD HÅNGER 12:30: Lärkfalk 1 ex, Gransångare 1 sj.
DANNÄS SÄTERI 13:05-15:20: Grönsångare 1 sj, Stenknäck 2 ex.
Pelle skrev den 22 juni, 2019 den 22:23
APLADALEN 20.00: Mindre hackspett bo med ungar längs ån nedströms grillplatsen, kungsfiskare 1 ex samma plats.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 1 ex, rörhöna 1 hörd, rörsångare 1 sj, småspov 1 ex överflygande mot väster.
OSUDDEN: Storspov 2 ex instr, fiskgjuse med byte flög mot väster över Helmershus.
VIDESKOGEN: Standard.
Kent Öhrn skrev den 20 juni, 2019 den 16:48
PINNAREKULLA: 250 skrattmåsar fanns i början på maj, 160ex i början av juni. I gryningen idag räknades endast ett tjugotal! En räv patrullerade stranden och kanske är en orsak till bakslaget.
S-VIKEN: 7-8 par skrattmåsar häckar och åtminstone två kullar med pulli sågs. Kanske är det fåglar från P-kulla som bytt lokal. Fisktärna 1 par med en unge på flotten.
SVÄNÖTORNET fm: En svartsnäppa rastade, i övrigt standard.
Stefan Andersson skrev den 19 juni, 2019 den 20:47
FORSHEDA 06:45: Stenknäck minst 1 ex Villagatan/Storgatan.
Pelle Kjellin skrev den 19 juni, 2019 den 19:49
TINAS Ö 13.00: Rörhöna 1 ad och 2 juv.
Henrik Grahn skrev den 18 juni, 2019 den 00:17
Åvall Norrhyltan, Forsheda. 23:55-00:15
Nattskärra 2 ex spelandes i nordväst.
Hornuggla 3 ex tiggandes från området kring vägen upp till lövö.

Hornuggla 1 ex i Fänestad över vägen 23:45.
Kent Öhrn skrev den 16 juni, 2019 den 09:52
Nattrunda med cykel Tånnö- Toftanäs - Osudden - Helmershus - Åminne - Vallerstad - Nästa - Alandsryd: En hornugglekull vid Tjutaryd, ett par kattugglekullar,och en sävsångare vid H-hus.
Kent Öhrn skrev den 14 juni, 2019 den 19:59
OSUDDEN: Hornuggla, en pull i en björk nära stugorna
VÄFK skrev den 10 juni, 2019 den 15:22
Vi provar att ha Obsboken öppen för inlägg. Blir det för mycket spam får vi återgå till inloggning. Istället för att logga in behöver du svara på anti-spamfrågan med bokstäver.
För att se medlemssidan behöver du nu bara vara inloggad. Inget särskilt lösenord behövs.
Kjell, Margit, Tommy och Erik skrev den 6 juni, 2019 den 07:26
GUSTAVSGATAN 5 JUNI kl 08.20: Kärrsångare sjöng i tre kvart i trädgården intill vår, flög sedan troligen iväg.
Stefan Andersson skrev den 5 juni, 2019 den 00:07
SLÄTTÖSAND 4/6 23:15: Kattuggla 1 ex klävittade, Nattskärra 1 spel.
KVARNAGÅRD, SLÄTTÖ 4/6: 23:25: Nattskärra 1 spel i tallamon och 1 ex satt på vägen samtidigt.
Lars och Anita skrev den 4 juni, 2019 den 21:33
ED-YXKULLSUND-KROPPSJÖN 2 juni 22-23:30: Småfläckig sump 3 ex spelande och flera vattenrallar hörda i Kroppsjön. Kattuggla 3 ex sedda och 1 spelande. I övrigt 1 älg, 1 lodjur samt 4 arter fladdermöss.
Pelle Kjellin skrev den 4 juni, 2019 den 21:08
HÅNGER 16.30-19.00: Bivråk 1 ex, röd glada 1 ex, lärkfalk 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 4 juni, 2019 den 11:51
APLADALSGATAN 04.40-05.00: Näktergal 1 sj väckte oss, fortsatte sedan sjunga kortare stunder under morgonen.
Leif Engquist skrev den 3 juni, 2019 den 19:45
Ya-krysset igår vid 23-tiden med Tommy Thoren:
Morkulla spelflög och sen spann två nattskärror långa stunder och även det grodlika locklätet "krruit" hördes.
Kent och Isac skrev den 2 juni, 2019 den 13:40
EDS BOKSKOG/BÅTUDDEN kl. 8.30: Mindre flugsnappare 1 ad hanne
Stefan Andersson skrev den 1 juni, 2019 den 19:03
DANNÄS SÄTERI 13:15-14:25: Bivråk 1 ex, Stenknäck 1 ex.
Stefan Andersson skrev den 31 maj, 2019 den 21:07
BREDARYD 16:45: Turkduva 1 ropande bakom Ica..
Lars Norgren skrev den 26 maj, 2019 den 23:37
FRYELE 21,00: Silltrut en äldre fågel rastade.
Pelle Kjellin skrev den 26 maj, 2019 den 19:34
ÅBRON 14.00: Forsärla 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 25 maj, 2019 den 21:04
FLAHULT 04-10: Min årliga standardruttsinventering (utgår från Flatenbadet) gav, utöver standardarterna, tjäder 1 tupp, lärkfalk 1 ex, mindre strandpipare 1 ex och göktyta 1 rop.
Stefan Andersson skrev den 23 maj, 2019 den 23:58
BOLMSÄTER 23:00: Kattuggla 1 ex klävittade.
HJÄLMARYDSVIKEN 23:05-23:25: Rördrom 1 tut, Småfläckig sumphöna 1 spel, Morkulla 1 spel.
Kent Öhrn skrev den 23 maj, 2019 den 22:31
OSUDDEN kl 18:30-19: Årta 1 par, Mandarinand 1 hanne, Rödbena 2 ex, Strandskata 1 ex, VAKTEL 1 ex, Trana 8 ex mot N.
Vakteln spelade tre gånger vid kl 18.35 och var därefter tyst. Vid återbesök kl 22 var det fortfarande tyst. En hornuggla jagade däremot över fälten, tog sork i ett par omgångar som levererades till boet.
Pelle Kjellin skrev den 23 maj, 2019 den 18:11
OSUDDEN 17.15: Härmsångare 1 sj vid badplatsen.
Stefan Andersson skrev den 21 maj, 2019 den 23:44
BREDARYD 06:40: Röd glada 1 ex.
Erik Gerdin skrev den 21 maj, 2019 den 23:14
YA-KRYSSET ca 22.20-22.40: Nattskärra spann vid 22.29 alldeles nära, sedan hördes ytterligare en mer avlägset.
Erik Gerdin skrev den 21 maj, 2019 den 18:48
KARLSBYGGET-HAGABERG-HOVS GÅRD 11.30-13.00: Morkulla sprang över vägen till Karlsbygget, Göktyta 1 rop, Grå flugsnappare 2 ex, Ärtsångare 1 sj, Spillkråka flera rop, Ormvråk 1 ex, Järnsparv sång, Kungsfågel sång.
Isac Dahlström skrev den 21 maj, 2019 den 01:05
Hjälshammar Ranglagård kl 01:00 2 ex kattuggla tiggande ungar
Isac Dahlström skrev den 21 maj, 2019 den 00:52
Helmershus kl23:00- 1 ex sävsångare SJ 2 ex rörsångare
Hovsgård kl 23:20- 1 ex kattuggla ropande
Näsudden kl23:45- 2 ex storlom ropade flitigt ute i sjön
Hjälshammar kl 00:15- kattuggla 3 ex ungar tiggande
Tånnö kl 00:30 - 1 ex kattuggla ropande
Pelle Kjellin skrev den 20 maj, 2019 den 17:00
RUSAREBO 13-14: Letat mindre flugsnappare utan resultat.
DRÖMMINGE: Göktyta 1 hörd.
APLADALSGATAN: Törnskata 1 hane.
Henrik Grahn skrev den 20 maj, 2019 den 09:49
Forsheda, Norrhyltan, Åvall 1,
Härfågel! 1 ex. 08:50-08:51
Hördes tydligt locka ca 20 ggr i sin flygning mot norr! Flög över storån på höjd över trädtopparna, fick aldrig syn på den i det mula vädret men hördes väldigt tydligt. Har letat en stund i kohagarna och åkrarna runt om men utan resultat.
Stefan Andersson skrev den 19 maj, 2019 den 22:44
Saxat från Artportalen! Brandkronad kungsfågelVU 1 ex. spel/sång Karlsnäs bokskog, Rusken, Sm 2019-05-18
Robin Isaksson
Pelle Kjellin skrev den 19 maj, 2019 den 21:59
APLADALEN 21.30: Kattuggla 1 ad och några pulli.
Kent skrev den 19 maj, 2019 den 16:56
BESTORP: En sjungande göktyta. Inga mindre flug i Åminne och Källunda bokskogar.
Pelle Kjellin m. fl. skrev den 18 maj, 2019 den 19:04
OSUDDEN 16-18: Mandarinand 1 hane låg inne i viken, försvann emellanåt men kom tillbaka. Sex klubbmedlemmar hann se den så länge jag var kvar. Lasse O och jag fick också se en mosnäppa som flög förbi ett par gånger och lockade.
Pelle Kjellin skrev den 17 maj, 2019 den 17:31
OSUDDEN 16.40: Hornuggla 1 ex i en tall öster om fritidshusen. Öster om ån mindre strandpipare 2 ex på ett nysått fält.
KOLONIN: Steglits 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 17 maj, 2019 den 13:52
SVÄNÖ 10.20-12.20: Havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, ljungpipare 1 ex, obest. spov 1 ex, obest. strandpipare 1 ex, rödbena 10 ex, grönbena 5 ex. Under tornet låg en död lärkfalk som jag nu lämnat hos polisen eftersom det är Statens Vilt.
Erik Gerdin skrev den 16 maj, 2019 den 10:57
VIDESKOGEN igår ca10.30-11.15: Flera trädgårdssångare, svarthättor, gransångare, sv.v. flugsnappare, rödvingetrast sjöng, törnsångare 1 ex.
OSUDDEN igår ca 11.15-12.15: Sjungande steglits och stenknäck på samma gren i träd intill gångbron, grönsångare, gärdsmyg. Gulärla och buskskvätta vid Pumphuset.
Kjell och Margit skrev den 15 maj, 2019 den 17:18
FÄRJANSÖ 8.20-12-30: Vitkindad gås två flockar på sammanlagt 365 fåglar mot norr. Mindre hackspett, lärkfalk, grönbenor, drillsnäppor, fisktärnor, grönsångare, trädgårds- och törnsångare, storspov, ladu- och hussvalor m m.
Pelle Kjellin skrev den 14 maj, 2019 den 20:06
FÄLTEN N 27 18.00: Mindre hackspett 1 rop.
OSUDDEN 18.30: Fiskgjuse 1 ex, steglits 1 ex, mindre strandpipare 2 ex öster om ån.
Kent Öhrn skrev den 13 maj, 2019 den 21:09
OSUDDEN 16:40-18:30: Småspov 12 ex rastade på stranden.
Kent Öhrn skrev den 12 maj, 2019 den 10:41
OSUDDEN kl 6: Dimma över sjön, flera trädgårdssångare i farten.
SVÄNÖ 7-9.30: Snatterand 1 hanne, Skedand 1 par, Vigg 1 hanne, Grönbena 4 sp, Rödbena 6 sp, Gluttsnäppa 3 ex, Brushane 6 ex, Storspov 1 par, Skrattmås 14 ex, Göktyta 1 par, Orre 1 hona.
Stefan Andersson skrev den 11 maj, 2019 den 20:06
ALBO KULLTORP 09:40: Sångsvan 1 par, Skogssnäppa 1 ex, Grönbena 3 ex.
KÄVSJÖ: Storspov 2 ex.
LILLA FÅGELTORNET: Sångsvan 2 par, Fiskgjuse 4 ex, Sparvhök 1 ex, Lärkfalk >3 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 4 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Grönbena 1 spel, Grönsångare 2 sj längs stigen, Gulärla 4 ex.
KÄVSJÖTORNET: Gök 1 rop, Grå flugsnappare 1 ex.
Värnamo Fågelklubb skrev den 11 maj, 2019 den 12:27
FÄRJANSÖ 7-11: Vitkindad gås 44+55 str, Knölsvan 1 par, Ägretthäger 1 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 2 ex, Strandskata 6 ex, Storspov 1 ex, Grönbena 20 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Svartsnäppa 1 ex, Mosnäppa 1 ex, Gök 1 ex, Tornseglare 1 ex, Sånglärka 2 ex, Grönsångare 3 ex, Rörsångare 2 ex.
NYLUND: På morgonen sträckte ca 230 Vitkindade gäss mot O.
Stefan Andersson skrev den 10 maj, 2019 den 21:40
Saxat från Artportalen:
Dubbelbeckasin 1 ex. spel/sång Värnamo Vid Cirkle k, trafikplats södra.
Sm Gustav Henriksson
Erik Gerdin skrev den 10 maj, 2019 den 15:36
PINNAREKULLA ca 10.20-11.15: Skedand 2 hannar 1 hona, Bläsand 1 hanne 2 honor, Stjärtand 2 par.
KROPPSJÖN ca 11.25-12.05: Enkelbeckasin läte hördes + enstaka horsande, Gök gol, Årta 2 hannar 1 hona, Spillkråka flyktläte, Grå häger 1 ex, Ladusvala, Hussvala, Buskskvätta, Trädpiplärka, Nötskrika, Nötväcka, Större hackspett, Gröngöling, Grönsångare, Svarthätta.
Stefan Andersson skrev den 10 maj, 2019 den 07:34
FORSHEDA 06:45: Svart rödstjärt 1 sj på Vibracoustic nära "Vita huset"!

Kan även nämna att det satt en hane Aftonfalk på ledningen vid Väcklinge norra vägskäl, Draven när jag åkte till jobbet 06:30! Goda chanser att den sitter kvar!
Kent Öhrn skrev den 9 maj, 2019 den 20:20
PINNAREKULLA 18.30: Stjärtand 1 par, Bläsand 2 par, Skedand 1 hanne, Dvärgmås 2 ad.
Kjell Rydh skrev den 9 maj, 2019 den 14:29
HOFS DÄMME IGÅR 8.5: Efter Nogges tips om mandarinanden åkte jag, Margit, Ragnhild och Ann-Sofi till Hov och såg dessutom ca 35 gulärlor av nordliga rasen (thunbergi)
Lars Norgren skrev den 8 maj, 2019 den 20:18
HOVSDÄMME 16,45-17,00: Mandarinand en hanne, grönbena 3 ex och Rödbena 1 ex.
Stefan Andersson skrev den 5 maj, 2019 den 19:05
RENINGSVERKET GNOSJÖ 09:00-09:15: Storskarv 3 str, Sparvhök 1 ex, Röd glada 1 ex, Rörhöna 1 ex, Backsvala 1 ex, Forsärla 1 ex, Gransångare 1 sj, Grönsångare 1 sj.
SKÄRVSJÖ ÅSENHÖGA 10:45: Storlom 1 par, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex.
LILLA TORNET KÄVSJÖN 12:00-14:30: Vigg 3 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ex 2K, Sparvhök 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Småspov 1 str NO, Storspov 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Rödbena 3 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Skrattmås 24 ex, Gulärla 3 ex, Ärtsångare 1 sj.
ALBOSJÖN KULLTORP 15:00: Sångsvan 1 par, Storspov 1 ex.
Lars Norgren,Lubbe, Lasse Olofsson skrev den 5 maj, 2019 den 17:51
OSUDDEN 14,30-16,30: Ormvråk 2ex glada 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex och en tornseglare. Pilgrimsfalken upptäcktes högt upp in mot stan drog sakta österut.
Kjell och Margit skrev den 2 maj, 2019 den 16:52
RUSAREBO ÄNG: Storlom 2, stenknäck, grönsångare.
Stefan Andersson skrev den 1 maj, 2019 den 19:17
HJÄLMARYDSVIKEN 10:15-10:30: Enkelbeckasin 1 spel, Gransångare 2 sj.
TOFTNÄS 10:40-11:50: Röd glada 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Fisktärna 2 ex, Skogsduva 1 spel, Gransångare 2 sj.
KYRKMADEN DANNÄS SÄTERI 12:15: Skogssnäppa 1 ex.
DANNÄSVIKEN 12:30: Skäggdopping 2 par, Spillkråka 1 ex.
LILLA GAVLÖ 13:00: Röd glada 1 ex.
STOREKULL 13:15: Skogsduva 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 1 maj, 2019 den 18:25
OSUDDEN 15.00: Fiskgjuse 1 ex, sparvhök 1 ex, snatterand 2 ex..
Lars Norgren skrev den 1 maj, 2019 den 10:05
VÄFK BLÅDÖPET 20,30-22,00: På Lövövägen visade två tjäderhönor upp sig . Tyvärr inga spelande dvärgbeckasiner på Blådöpet. Men lite annat som spelade grönbena, enkelbecasin, storspov, sjungande buskskvätta och ropande gök.
Erik Gerdin skrev den 30 april, 2019 den 16:14
NÄSUDDEN ca 10.15-11: Småskrake 1 hanne vilar på sten vid lilla ön utanför badplatsen. Dessutom storskrake 1 hona, storlom 1 ex, sång från svarthätta, lövsångare,rödhake, svartvit flugsnappare, gärdsmyg, taltrast, gröngöling rop några ggr, spillkråka avlägset.
OSUDDEN ca 11.30-12.30: Drillsnäppa 2 ex, sävsparv 1 ex, svartvit flugsnappare 1 ex vid stugorna, buskskvätta 2 ex, gulärla 1 ex, kungsfiskare 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 27 april, 2019 den 13:00
PINNAREKULLA 0900: Vigg 1 par, grönbena 1 ex, i övrigt skrattmåsar och gäss.
KROPPSJÖN 10.00: Årta 1 hane, kricka 50 ex, grönbena 25 ex, gluttsnäppa 5 ex, grönsångare 1 sj.
EDS KVARN 11.00: Forsärla 3 ex. Ett par höll till vid landsvägsbron och en fågel vid forsarna.
S-VIKEN 12.00: Fisktärna 2 ex, buskskvätta 1 ex, i övrigt mest gäss.
Mats Johansson skrev den 27 april, 2019 den 12:14
SVÄNÖ FÅGELTORN Kl 8-10 Brushane 50ex Rödbena 8ex Gluttsnäppa 2 ex Ljungpipare 2 ex Skedand 4 ex Gulärla 1 ex Glada 1 ex Smådopping 1 ex Vit kindad gås 60ex sträckande
Pelle Kjellin skrev den 26 april, 2019 den 15:02
OSUDDEN 13.30-14.30: Röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, gulärla 1 ex, trädpiplärka 1 ex, bläsand 3 ex.
Pelle Kjellin skrev den 26 april, 2019 den 13:19
APLADALSGATAN 13.00: Svartvit flugsnappare även här! Samt en stenskvätta hanne, ny tomtart.
Lasse Hellman skrev den 26 april, 2019 den 08:05
Nissafors Hagelstorp 07:45 Svartvita flugsnapparen på plats nu!
Kent Öhrn skrev den 25 april, 2019 den 20:41
OSUDDEN 18-19: Vitkindad gås 85 ex mot NO, Trana 16 ex mot N, Buskskvätta 1 hanne, Tornfalk 1 ex.
SÖDREFÅLL (bakom gamla Exaktor): Grönsångare 1 sj
Pelle Kjellin skrev den 25 april, 2019 den 14:04
KÄVSJÖN SVÄNÖ 07.45-11.45: Orre 1 sp, trädpiplärka 10 ex, storspov 1 ex, brushane 75 ex rast, grönbena 5 ex, rödbena 10 ex, gluttsnäppa 6 ex, havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, duvhök 1 ex, gulärla 1 ex, sångsvan 25 ex, skedand 18 ex, vigg 9 ex, kricka 100 ex, bläsand 2 ex.
Lasse Olofsson skrev den 23 april, 2019 den 20:44
Osudden öster om gångbron: Rintrast 1 hanne födosökte vid den stora eken på åkern.
Lasse Olofsson skrev den 22 april, 2019 den 20:20
OSUDDEN i EM: Gulärla 1 ex
HOVS GÅRD Igår 21/4: Buskskvätta 1 hanne.
Pelle Kjellin skrev den 22 april, 2019 den 09:47
APLADALSGATAN 09.00: Rödstjärt 1 sj.
Nogge skrev den 21 april, 2019 den 22:41
HORSSJÖN 20,45-21,45: 2 spelande dvärgbeckasiner men det var inget större spel att tala om. Då var åkergrodorna riktigt på hugget med sitt spelande.
Mats Johansson skrev den 21 april, 2019 den 20:07
HÖLE DAMM KL19-19.30 Skedand 1 par Vigg 14 ex Kricka 20ex Storskrake 3 hanar Mindre strandpipare 3 ex Skogssnäppa 2 ex Drillsnäppa 2 ex
Lasse Hellman skrev den 21 april, 2019 den 02:28
Nissafors Hagelstorp 01:55 En flock Sjöorrar sträckte Nordost över byn.

Torsdagen 18/4 07:50-08:05 Ringtrast 1 hane födosökande på åker utanför vårt hus.
Kent Öhrn skrev den 20 april, 2019 den 11:35
FÄRJANSÖ 5.30-10: Ägretthäger 1 ex, Kricka ca 120 ex, Årta 2 hannar + 1 hona, Bläsand 5 ex, Skedand 4 par, Vigg 7 ex, Brushane 3 ex, Grönbena 2 ex, Storspov 1 par, Enkelbeckasin ca 25 ex, Brun kärrhök 1 hona, Duvhök 1 ex, Stenfalk 1 ex.

Provade https://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/rapportera-fynd-av-arter/rapportera-med-checklista/lar-dig-rapportera-med-artportalens-checklista/ vilken var mycket smidig
Kent Öhrn skrev den 19 april, 2019 den 16:58
HJÄLSHAMMARMADEN kl 9: Ute i sjön rastade 22 Krickor tillsammans med 1 par vardera av Skedand, Snatterand och Bläsand. Fler krickor låg i kanten på maden.
Stefan Andersson skrev den 19 april, 2019 den 11:18
LÖVÖ 04:00: Orrspel hördes, Storspov 1 spel, Sparvuggla 1 rop.
ÄLMÅS KULLTORP 04:30: Orrspel hördes, Morkulla 1 spel.
KÄRVEN KÄRVARYD 04:45: Orrspel hördes, Sparvuggla 1 rop, Pärluggla 1 rop.
Pelle Kjellin skrev den 18 april, 2019 den 11:37
STOMSJÖDAMMEN 09.00: Smådopping 1 ex dök upp mitt i dammen och låg sedan och putsade sig fem minuter.
VÄRMEVERKET 10.00: Svart rödstjärt hanne och hona.
OSUDDEN 10.30: Röd glada 2 ex, blåhök 1 hona, strandskata 2 ex.
Kent Öhrn skrev den 18 april, 2019 den 10:39
KOMMUNFÖRRÅDET kl 9.30: Idag sjöng den svarta rödstjärten i NO hörnet, vid blomsterplanteringarna.
Pelle Kjellin skrev den 17 april, 2019 den 22:06
BREDASTEN 14.00: Trädlärka 1 sj över områdets centrala del.
ÅBRON VMO igår: Gräsandshona med 4 pull!
Kjell Rydh skrev den 17 april, 2019 den 17:19
FÄRJANSÖ 11-15: Jorduggla, skedand 27, enkelbeckasin 35, kricka, bläsand 40, storskrake, salskrake, storspov 6.
ÅDALEN den 16:e: Ljungpipare ca 30, storspov 8, älg, dubbeltrast, stor flock taltrastar.
Kent Öhrn skrev den 17 april, 2019 den 10:56
OSUDDEN 8-10: Bläsand 2 par, Mindre strandpipare 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex
Leif Engquist skrev den 17 april, 2019 den 10:45
Hagagatan 10,45:
Järnsparv 2 ex. Svarthätta 1 ex hane.
Pelle Kjellin skrev den 17 april, 2019 den 10:10
VÄRNAMO ENERGI 09.20: Svart rödstjärt 1 sj hane i ställverket.
NORRA KYRKOGÅRDEN: Järnsparv 1 ex men ingen R.
Stefan Andersson skrev den 16 april, 2019 den 20:53
OSUDDEN 16:30-16:45: Vitkindad gås 1 ex, Storskrake 16 ex, Skäggdopping 7 ex.
BLOMSTERVÄGEN 17:40: Turkduva 1 ex.
HJÄLSHAMMAR 17:45: Storspov 10 ex.
TÅNNÖ MOTELL 17:55: Storskarv 10 ex.
Pelle Kjellin och Mats J skrev den 16 april, 2019 den 20:31
OSUDDEN 18-19: Pilgrimsfalk 1 ex jagade över åkrarna i norr där bl.a. 25 ljungpipare tog till vingarna. I övrigt fiskgjuse 1 ex, vigg 5 ex, strandskata 1-2 ex.
Kent Öhrn skrev den 16 april, 2019 den 17:25
SVÄNÖTORNET 14-15:30: Stjärtand 4 par, Kricka 4 ex, Vigg 12 ex, Rödbena 2 ex, Skogssnäppa 2 ex, Storspov 4 ex, Skrattmås 250 ex, Fiskmås 100 ex, Fiskgjuse 1 ex
Pelle Kjellin skrev den 15 april, 2019 den 12:11
BREDASTEN 9-10: Trädlärka 1 sj, vinterhämpling 2 ex, hämpling 2 ex, röd glada 1 ex, stenskvätta 1 ex.
HJÄLSHAMMAR 10.00: Ägretthäger 1 ex, storspov 1 ex.
OSUDDEN 10-11: Storspov 2 ex, vitkindad gås 1 ex, strandskata 2 ex.
MOSSLEDAMMEN: Noll.
Kent, TT, LO, MJ och RS skrev den 14 april, 2019 den 17:15
OSUDDEN 7-10.30: Ägretthäger, Fiskgjuse, Röd glada, Brun kärrhök, Börringevråk, Duvhök, Ladusvala, Tofsmes, Steglits, Hämpling
Stefan Andersson skrev den 14 april, 2019 den 16:36
RENINGSVERKET GNOSJÖ 09:00: Kricka 15 ex, Rörhöna 1 ex, Gransångare 1 sj.
HILLERSTORP 09:30: Forsärla 1 ex Storån.
SVÄNÖ FÅGELTORN 10:25-12:00: Sångsvan 34 ex, Kricka >100 ex, Vigg 5 ex, Havsörn 1 ex 2K, Brun kärrhök 1 hane, Mindre strandpipare 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Storspov 4 ex, Enkelbeckasin 6 ex, Gråsiska 1 ex.
ALBOSJÖN KULLTORP 13:50: Storlom 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 14 april, 2019 den 16:18
M-SKOGEN 11-14: Tjäder 2 tuppar. I övrigt magert, magert. Ytterligare vindfällen över stigarna gör vandringen svår. Jag anmäler saken till Lst.
Leif Engquist skrev den 13 april, 2019 den 18:22
Bredasten: kl 14:30:
Stenskvätta 1 ex
Mats Johansson skrev den 13 april, 2019 den 15:47
HJÄSHAMMARMADEN Ägretthäger 1ex
Värnamo Fågelklubb skrev den 13 april, 2019 den 14:12
HÖRLE 5.30-8.00: Två tjädertuppar och en höna. Vid Råbockasprånget nära E4:an spelade orre. I dammen bl.a. två fiskgjusar.
OSUDDEN: Kungsfiskare 1 ex, Blå kärrhök 1 ex, Röd glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Ljungpipare 23 ex, Råka 1 2K,
Lars Norgren skrev den 13 april, 2019 den 11:17
STOMSJÖDAMMEN 10,15: Smådopping 1 ex hördes från vassen sågs som hastigast. Såg en räv som smög runt inne i vassen så vi hoppas att doppingarna inte blir en måltid åt räven. Försökte sig på att ta en kricka men det misslyckades.
Lars Norgren skrev den 13 april, 2019 den 10:53
BREDASTEN 9,00-10,0: Röd glada 1ex, Gransångare 1ex och Trädlärkan spelflyger för fullt.
Pelle Kjellin skrev den 12 april, 2019 den 12:49
OSUDDEN 10.30-12.00: Röd glada 1-2 ex, brunhök 1 hane, fiskgjuse 1 ex, ormvråk 3 ex, strandskata 2 ex, skogssnäppa 2 ex, vitkindad gås 1 ex, sävsparv 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 11 april, 2019 den 16:49
OSUDDEN kl 15.30: Fjällvråk, fiskgjuse, ormvråk, brun kärrhök, strandskata 2.
HJÄLSHAMMARVÄGEN: Ormvråk 3 i skruv.
Pelle Kjellin skrev den 11 april, 2019 den 15:47
KÄVSJÖN 11.00-14.30: Havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, blåhök 1 hona, fiskgjuse 1 ex, sångsvan 20 ex, trana 20 ex, vigg 5 ex, storspov 1 ex. Inga ovanliga änder.
Stefan Andersson skrev den 7 april, 2019 den 22:05
KÄVSJÖN 18:40-19:35: Gravand 2 ex, Skedand 1 hane, Vigg 12 ex, Salskrake 1 hane, Stenfalk 1 hona, Ljungpipare 1 str, Skogssnäppa 1 ex, Storspov 4 ex (Stefan A, Mats J, Christina F).
Kent Öhrn skrev den 7 april, 2019 den 19:41
KÄVSJÖN: Gravand 2 ex, Kricka 100 ex, Årta 1 hanne, Gluttsnäppa 1 ex, Storspov 4 ex, Havsörn 1 ex.
Kent & Lasse O skrev den 7 april, 2019 den 11:41
BREDASTEN: Trädlärka 1 sj, Hämpling 6 ex, Ängspiplärka ca 25 ex.
Kent Öhrn skrev den 5 april, 2019 den 17:06
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna och sothöna
STOMSJÖDAMMEN: Smådopping 1 ex
Kjell och Margit skrev den 5 april, 2019 den 14:51
FÄRJANSÖ kl 09-12: Dvärgbeckasin 1, enkelbeckasin mer än 20, havsörn yngre, storspov, sädesärla, kricka 75.
Kent Öhrn skrev den 4 april, 2019 den 18:44
OSUDDEN kl 17: Vitkindad gås 1 ex, Sothöna 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 2 ex.
VIDESKOGEN: Gransångare 3 sj + en till bakom båtklubben.
Kjell och Margit skrev den 4 april, 2019 den 13:11
FÄRJANSÖ 9.30-11.45: Fiskgjuse, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, glada, vinterhämpling, hämpling, gluttsnäppa, enkelbeckasin, sångsvan, häger. En enda vitsippa i bokskogen på norra delen. Södra delen besöktes inte pga mycket vatten på maden.
Kjell och Margit skrev den 3 april, 2019 den 18:38
VIDESKOGEN kl 12: Mindre hackspett, hane, under födosök.
OSUDDEN: Vid Polygonen snabbt förbiflygande kungsfiskare. Fjällvråk, ormvråk, sparvhök och glada. (Äntligen inloggad!)
Erik Gerdin skrev den 2 april, 2019 den 16:25
BRUSHANEGATAN 36 under fm: En fin Bergfinkhane på matningen tillsammans med bofinkarna, pilfinkarna och gråsparvarna. En stund senare även en Järnsparv.
Lars Norgren skrev den 1 april, 2019 den 18:30
OSUDDEN:17,45 Kungsfiskare. Plus att Strandskatorna har blivit 3 st nu.
Mats Johansson skrev den 31 mars, 2019 den 13:15
VÅRFÅGELMORGON VID OSUDDEN KL8-11 SAMLADE 12 DELTAGARE Strandskata 2 ex Skogssnäppa 1 Sädesärla 6 ex Spetsbergsgås 1 ex Vitkindad gås 1 ex Brun kärrhök 1 ex Glada 1 ex Ormvråk 1 ex Vinterhämpling 4 ex
Lars skrev den 28 mars, 2019 den 10:47
En piligrimsfalk, troligen en hanne, flyger omkring vid Hovs gård nu.
Kent Öhrn skrev den 27 mars, 2019 den 17:50
OSUDDEN: Brun kärrhök 1 ex, Vitkindad gås 1 ex, Strandskata 1 ex.
VIDESKOGEN: Gransångare 1 ex sjöng
Stefan Andersson skrev den 24 mars, 2019 den 17:24
TOFTNÄS 11:25-12:00: Salskrake 2 hanar + 5 honor, Storskrake 1 par, Storskarv 3 ex, Ormvråk 3 str, Trana 4 str, Sävsparv 1 sj.
HJÄLMARYDSVIKEN 12:15-12:40: Rördrom 1 tut, Röd gladfa 1 ex, Havsörn 1 ad.
Leif Engquist skrev den 24 mars, 2019 den 14:02
Åbron: Forsärla 1 ex
Hagagatan i morse: Den årliga järnsparven
Kent och Lasse O skrev den 24 mars, 2019 den 11:18
OSUDDEN 8-10: Gråhäger 2 ex, Storskarv 4 ex, Kricka ca 25 ex, Vigg 1 hanne, Storskrake 4 hannar, Skäggdopping 6 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 2 "Börringe", Storspov 1 par, Trana 55 ex mot N, Sädesärla 1 ex, Sävsparv 2 ex.
Stefan Andersson skrev den 23 mars, 2019 den 17:18
STRANDUDDEN NISSAFORS 14:20-14:45: Röd glada 1 ex, Trädlärka 1 ex, Sånglärka 3 ex.
Stefan Andersson skrev den 22 mars, 2019 den 16:35
SLÄTTÖSAND 13:30-14:20: Röd glada 1 ex, Trädlärka 2 sj.
Kent Öhrn skrev den 20 mars, 2019 den 17:05
OSUDDEN: Strandskatan har landat
Leif Engquist skrev den 20 mars, 2019 den 15:28
Osudden 13-14:
Fjällvråk 1 ex, sädesärla 2 ex, sävsparv 1 ex, snatterand 4 ex, glada 1 ex, storskrake, krickor.
Isac Dahlström skrev den 17 mars, 2019 den 23:18
Osudden kl: 16:00-17:30 , 1 ex fjällvråk 1 ex sädesärla och till min förvåning sågs också dock vid bonkegård ovanför osudden 4 ex av spov förmodligen storspovar ?!
Kent Öhrn skrev den 17 mars, 2019 den 14:29
OSUDDEN: Sädesärla 1 ex
TOFTANÄS: Spetsbergsgås 1 ex, Bläsgås 4 ex, Sädgås 7 ex
Stefan Andersson skrev den 16 mars, 2019 den 18:01
MJOGARYD 09:20-10:40: Bläsgås 1 str N tillsammans med 17 grågäss,Spillkråka 1 ex, Dubbeltrast 1 sj, dock lyckades jag ej hitta någon järpe!
KÄVSJÖTORNET 10:54-11:50: Grågås 35 str, Sångsvan 2 ex + 19 str, Stjärtand 1 par + 1 hane, Vigg 1 par, Storskrake 1 hona, Trana 15 ex, Tofsvipa 15 ex, Sånglärka 1 ex, Ängspiplärka 1 sj, Sävsparv 1 ex.
KYRKEMOSSEN 12:00: Sångsvan 12 ex, dock inget på åteln.
SKÄRVSJÖ 13:30: Gråtrut 1 ad.
SVANSHALSEN GNOSJÖ: Mindre hackspett 1 hane.
Kent Öhrn skrev den 16 mars, 2019 den 11:05
TÅNNÖ KYRKA kl 7.30: Snösparv 1 ex rastade med ett 50-tal sånglärkor, Vitkindad gås 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 15 mars, 2019 den 16:55
OSUDDEN 16.30: Enkelbeckasin 2 ex rast på strandmaden. Den vitkindade gåsen är kvar.
Lars skrev den 15 mars, 2019 den 11:30
HOVS GÅRD 10:30: Spetsbergsgås 1 ex och bläsgås 3+ ex bland ett större antal kanadagäss.

SEGLAREN
Har idag testat denna app för reptilsnabb rapportering till Artportalen direkt i mobilen från fältet. Fantastiskt smidig! Endast för Android ännu (Play butik).
Kent Öhrn skrev den 10 mars, 2019 den 20:43
UTFODRINGEN: en 3K havsörn på fm. På em hade Mats och Christina två kungsörnar.
Isac Dahlström skrev den 10 mars, 2019 den 18:49
Efter att ha granskat bilderna på sädgåsen och fick hjälp av Stefan,refele , så konstaterade vi tundrasädgås 1 ex hovsgård idag , kanske är den kvar i morgon för beskådning ?
Pelle Kjellin skrev den 10 mars, 2019 den 17:32
FÄLTEN N 27 17.00: Vinterhämpling 8 ex födosökte i jordremsan närmast Rv 27.
Pelle Kjellin, Mats, Ragnhild, Lasse O skrev den 10 mars, 2019 den 14:30
OSUDDEN 8-10: Trana 3 ex drog söderut, glada 1 ex, ormvråk 2 ex, ljungpipare 1 ex, sånglärka 50 ex. Möjligen två ängspip i lärkflocken............
Kent Öhrn skrev den 9 mars, 2019 den 11:31
OSUDDEN kl 8: Fjällvråk 1 ex.
Pelle Kjellin skrev den 6 mars, 2019 den 15:04
FÄLTEN N 27 13.00: Ljungpipare 30 ex, tofsvipa 50 ex, stare 30 ex, sånglärka 50 ex.
OSUDDEN 14.00: Sångsvan 25 ex rast norr om pumphuset, bläsgås 45 ex str S.
Lasse Hellman skrev den 5 mars, 2019 den 22:42
Nissafors Hagelstorp 10:00 Årets första Tranor ( 4 st) lågt över byn mot norr.
Joakim Norgren skrev den 4 mars, 2019 den 16:12
Kommunhuset. 4 tranor seglar mot norr
Mats Johansson Christina Fransson skrev den 3 mars, 2019 den 20:24
HOV Bläsgås 58 ex Sädgås 6 ex Kanadagås 100ex Grågås 60 ex Havsörn 1 ex som flög förbi och skrämde upp alla gäss på vingarna gässen landade sedan söder om Hovs gård
Joakim Norgren skrev den 3 mars, 2019 den 08:41
Först Vasalopssstart sedan titt ut på fågelmatningen. Bofink tittar tillbaka.
Mats Johansson skrev den 2 mars, 2019 den 17:16
HOV Kl 16 Bläsgås 26ex Kanadagås 70ex Grågås 44 ex Sångsvan 5 ex
ÅDALEN Ljungpipare 18 ex Sångsvan 15 ex
Pelle Kjellin skrev den 1 mars, 2019 den 15:58
HORSSJÖN 11.00-13.00: Kungsörn 1 ad och 1 3K+, röd glada 2 ex, duvhök 2 ex.
Lasse Hellman skrev den 1 mars, 2019 den 00:30
Nissafors Hagelstorp 28/2 Årets första Stare inspekterade en av mina holkar kl 07:45
Lars Norgren skrev den 28 februari, 2019 den 18:50
DRABANTERÖRGATAN 6.00 Hornuggla 1 ex satt och varnade i talldungen mellan Drabanterörgtan o Högabergsgatan.
Lasse Hellman skrev den 28 februari, 2019 den 06:34
Nissafors Hagelstorp 06:15 Sparvuggla 1 ex hörd. Igår kväll hördes 2 ex kattugglor, hane och hona.
Pelle Kjellin skrev den 27 februari, 2019 den 18:00
OSUDDEN 15.30-16.30: Bläsgås 2 ex rast, drog sen söderut, havsörn 1 ex långt i sydost, röd glada 2 ex, kricka 1 ex.
Joakim Norgren skrev den 27 februari, 2019 den 07:16
Åminne gård: Döm om min förvåning när jag redan nu hörde en välbekant strof. Efter lite spanande satt den där. Årets första spelande stare.
Pelle Kjellin skrev den 26 februari, 2019 den 17:30
KÄVSJÖN 14.30-15.30: Bläsand 1 ex, vigg 1 ex, tofsvipa 50 ex rast på Svänömaden, kricka 4 ex, i övrigt några sångsvanar, gräsänder och knipor.
Pelle Kjellin skrev den 25 februari, 2019 den 17:22
OSUDDEN 15.30-16.30: Glada 1 ex, häger 1 ex, sångsvan 2 ex rast, grå- och kanadagäss i stora mängder. Norr om Rv 27 tofsvipa 50 ex.
Stefan Andersson skrev den 20 februari, 2019 den 23:39
BREDARYD 13:30: Röd glada 1 ex satt på åker mittemot Smålänningens Marknad!
Lars och Anita skrev den 20 februari, 2019 den 18:29
S-VIKEN: Stripgåsen som Anita upptäckte under förmiddagen var kvar även under eftermiddagen, mest i södra delen av S-viken. Här fanns även 6 krickor, 2 brunandshannar och en salskrakehona. (Stripgås bedöms inte som spontan i Sverige och kryssas alltså inte. Men arten häckar som införd i flera europeiska länder och bl.a. norrmän och danskar verkar ha en mer generös inställning till artens kryssbarhet...)
Pelle Kjellin skrev den 20 februari, 2019 den 14:53
KÄVSJÖN 10.00-14.00: Sädgås 9 ex instr, drog sen österut, sångsvan 2 ad och 5 2K, kricka 1 par, salskrake 1 par, vigg 5 ex, trana 1 ex, havsörn 2 ex, ormvråk 1 ex, skogsduva 1 ex.
Sångsvanarna bör vara samma familj som vi sett 2018. Ett flertal gåsflockar drog norrut. Sjön är helt vattenfylld.
Lars och Anita skrev den 19 februari, 2019 den 21:10
S-VIKEN fm: Bra omsättning på gässen, idag rastade 5 bläsgäss och 2 spetsbergare. Flera smärre flockar med sädgäss sträckte norröver. Minst 50 sånglärkor i en flock rastade. Ikväll födosöker en morkulla 100 m norr om Lillstugan.
Igår såg Anita en salskrakehona, 5 vipor och 20 rastande sånglärkor.
Pelle Kjellin skrev den 19 februari, 2019 den 17:03
OSUDDEN 16.00: Havsörn 1 ex, ormvråk 1 ex, grågås 200 ex, kanadagås 300 ex, tofsvipa 25 ex, sånglärka 25 ex, gråtrut 5 ex.
Lars skrev den 17 februari, 2019 den 21:38
UPPEBO 13:00: Trana 1 ex.
Anita såg 2 ad bläsgäss idag vid S-VIKEN. Igår rastade 2 tofsvipor där samt en utter i åkröken.
Stefan Andersson skrev den 17 februari, 2019 den 17:51
SLÄTTÖSAND 11:30-11:55: Grågås 18 str N, Större korsnäbb 1 par.
Stefan Andersson skrev den 15 februari, 2019 den 19:42
HJÄLMARYDSVIKEN 13:00-13:30: Sädgås 10 str mot V, Grågås 1 str mot V, Knipa 1 hane, Storskrake 5 hanar.
Lars skrev den 14 februari, 2019 den 12:01
OSUDDEN nu: 6 spetsbergare går med kanadagässen, söder om nerfartsvägen.
Kent Öhrn skrev den 12 februari, 2019 den 19:40
OSUDDEN: Varfågel på fm. Alla gässen söder om 27:an
Anita Ericson skrev den 9 februari, 2019 den 18:46
För den som är intresserad av att se uttrarna så är vallen ett bra tips om det är is på sjön. Har hittills sett dem fyra gånger i vinter, ofta så nära som 10 - 15 m. Liten videosnutt på visslande utter. Glöm inte att sätta på ljudet...
https://www.facebook.com/anita.ericson.54/videos/1235257593295418/
Anita Ericson skrev den 9 februari, 2019 den 18:32
S-viken 8 februari: 2 starar vid matningen, 8 grågäss, knölsvansparet har kommit tillbaka och dessutom 3 uttrar.
9 februari: 12 grågäss, 5 sångsvanar
Kent Öhrn skrev den 1 februari, 2019 den 17:41
UTFODRINGEN 15-16: Orre 12 tuppar uppehöll sig mellan bordet och 151:an.
Lasse Hellman skrev den 29 januari, 2019 den 10:48
Hagelstorp Framnäs Årets "Vinterfåglar inpå knuten" blev 11 arter. Blåmes 4, Talgoxe 7, Domherre 10, Nötväcka 1, Nötskrika 2, Skata 2, Rödhake 1, Större Hackspett 1, Gulsparv 1, Sparvhök 1.

Gnosjö 26/1 ån nedströms Marieströmsdammen: Strömstare 1.
Lars och Anita skrev den 26 januari, 2019 den 14:39
S-VIKEN 13:00: En vattenrall sågs vid "Rogers varma källa". Den hade även lämnat spår vid diket innanför vallen. Och så har vi haft lodjur i och söder om byn i veckan. Spår har lämnats efter vad som bör vara en hona med upp till två fjolårsungar.
Stefan Andersson skrev den 23 januari, 2019 den 19:43
VÄRNAMO 14:40: Turkduva 1 ex på Hagagatan.

Kan även nämna att Karlavagnen på P4 ikväll handlar om fågelskådning! Börjar direkt efter handbollen ca 22:15!
Mats Johansson skrev den 20 januari, 2019 den 16:41
HOV Ormvråk 1 ex Kanadagås 60 ex förbiflygande söderut ÅDALEN Sångsvan 55 ex Varfågel 1ex
Lars skrev den 19 januari, 2019 den 21:17
MOSSLE igår fm: Fsikmås 1 ex 2k som flög mot Stomsjö samt ca50 björktrastar intill 27:an öster om värmeverket.
Kent Öhrn skrev den 18 januari, 2019 den 15:59
UTFODRINGEN 18/1: https://www.youtube.com/watch?v=JoiKTzf8wyI
Anita Ericson skrev den 15 januari, 2019 den 16:42
SÖDERGÅRDSVIKEN 15/1. Skäggmes 1 vid vallen.
Lars och Anita skrev den 12 januari, 2019 den 22:18
LÄGET på ugglefronten?
I eftermiddag kattugglan vid Yxkullsund och strax därpå en kattuggla vid Trolle klippa (båda sedda). 9/1 på kvällen såg Anita en jagande hornuggla vid S-viken. Efter nyår har vi haft två söta skogmöss i Lillstugan, vilket är snudd på unikt. Förebådar detta en strålande ugglevår?
Lasse Hellman skrev den 12 januari, 2019 den 21:34
Hagelstorp 10:30 Stenknäck 1 ex på tomten.
Gnosjö Reningsverk 9/1 Gräsand ca 50 ex, Kricka 1 ex.
Stefan Andersson skrev den 4 januari, 2019 den 19:25
STORE MOSSE UTFODRINGEN 14:30-14:50: Havsörn 1 yngre.
Stefan Andersson skrev den 3 januari, 2019 den 23:58
OSUDDEN 11:00-12:30: Knölsvan 1 ex, Sädgås 1 ex, Grågås 5 ex, Gräsand 68 ex, Storskrake 6 ex, Fiskmås 1 ex 2K, Gråtrut 1 ad, Stjärtmes flock hördes, Gråsiska 1 ex.
MOSSLE 12:45: Ormvråk 1 ex.
Mats Johansson skrev den 1 januari, 2019 den 15:37
OSUDDEN Kl 10 Grågås 10ex Ormvråk 1 ex Gråtrut 2 ex HÖRLE DAMM Vigg 1 hona Sångsvan 6 ex Knipa 12 ex SÖDERGÅRDSVIKEN KL 14 Salskrake 2 honor Sångsvan 3 ex Knipa 5 ex Häger 1 ex
Lasse Olofsson skrev den 1 januari, 2019 den 13:52
BREDASTEN: Tofsvipa 1 ex.
Lars skrev den 29 december, 2018 den 17:32
MOSSLE 10:00: Stare 1 ex vid samåkningsparkeringen.
Anita och Lasse skrev den 25 december, 2018 den 22:44
HÖGATÅGET, NEDANFÖR BLANKEBO: Sparvuggla
Mats Johansson skrev den 23 december, 2018 den 14:34
HÖRLE DAMM Sångsvan 25 ex Knipa 8 ex Vigg 1 hona ÅDALEN Sädgås 2 ex HORSSJÖN Sångsvan 9 ex Sångsvan 10ex sträckande söderut
Kent Öhrn skrev den 22 december, 2018 den 14:01
FUNTABO: En yngre havsörn flög sakta förbi mot NO
Ragnhild Sjöholm skrev den 17 december, 2018 den 16:09
Sidensvansar ca 30 st. vid stationen i eftermiddag
Mats Johansson skrev den 16 december, 2018 den 21:20
BREDARYD VID ZINKTEKNIK KL14.30 Varfågel 1 ex
LeifE skrev den 16 december, 2018 den 10:38
Hagagatan: Vid matningen talgoxe, blåmes, pilfink och gråsparv.
Kent Öhrn skrev den 14 december, 2018 den 17:16
UTFODRINGEN 14:30: Fox, en ung havsörn samt 4 korpar.
Kent Öhrn skrev den 9 december, 2018 den 20:06
NYLUND: Steglits 4 ex på matningen
Pelle Kjellin skrev den 4 december, 2018 den 15:05
UTFODRINGEN 10.00 och 13.00: Kungsörn 1 ex drog sakta söderut.
STORA TORNET 11-12: Kungsörn 1 ex, sångsvan 2 ex.
Kent Öhrn skrev den 3 december, 2018 den 21:05
UTFODRINGEN igår: Vid ett kort besök vid halv elva var fyra kajor framme. I torsdags sågs en kungsörn framme (troligen Fox).
Lasse Davidsson skrev den 3 december, 2018 den 09:22
Från igår: På fälten vid Bestorpasjön en trana.
Lars-Göran Magnusson skrev den 28 november, 2018 den 19:13
Vägen mellan Gnosjö och Åsenhöga 13.15
Två Tjäderhönor utefter vägen
Lars Hellman skrev den 28 november, 2018 den 12:07
Nissafors Hagelstorp 11:30 Rödhake 1 ex födosökande i vår trädgård.
Pelle Kjellin skrev den 27 november, 2018 den 16:12
OSUDDEN 14.00: Ormvråk 1 ex, smådopping 1 ex i ån strax norr om Rv 27.
TÅNNÖGATAN 14.30: Kricka 1 hane där dagvattnet mynnar i ån.
Värnamo Fågelklubb skrev den 25 november, 2018 den 14:42
UTFODRINGEN: Inga fåglar under förmiddagen.
Kent Öhrn skrev den 24 november, 2018 den 16:39
Nylund: Steglits 8 ex
Pelle Kjellin skrev den 20 november, 2018 den 16:07
KÄVSJÖN 11-14: Sångsvan 70 ex rast, kanadagås 3 ex rast, sädgås 6 ex rast, varfågel 1 ex, snösparv 1 ex, stjärtmes 11 ex, okända Ansergäss 100 ex str S. Sädgässen kom insträckande och fällde mitt i sjön. Där ligger fortfarande den ensamma unga svanen som jag tror är en knölsvan. Bland sångsvanarna sågs en familj med 6 ungar! Ingen rovfågel och ingen häger.
UTFODRINGEN 14.00: Noll.
Lars-Göran Magnusson skrev den 18 november, 2018 den 14:40
Under morgonpromenaden runt Gnosjö kyrka såg vi ca 50 sädgäss sträckande mot sydväst, åtta stjärtmes och ca 15 sidensvansar
Ragnhild och Ann-Sofi skrev den 18 november, 2018 den 12:15
OSUDDENRUNDAN fm
En plog sångsvanar flög söderut.
7 bläsänder i Lagan.
Vi såg solen.
Pelle Kjellin skrev den 16 november, 2018 den 15:13
M-SKOGEN 10-13: Standard. Plus en nyligen uppäten tjädertupp.
KÄVSJÖN 13.30-14.00: Ägretthäger 1 ex, gråhäger 1 ex, sångsvan 28 ex, bläsand 10 ex, kricka 4 ex, sparvhök 1 ex.
Lasse Davidsson skrev den 14 november, 2018 den 19:32
Kävsjön 9.30-11.30: Ägrett 1 ex, sångsvan 30 ex, dvärgbeck 1 ex stöttes i södra delen av sjön, snösparv hörd.

Gallnås igår: en nötkråka ropade på fm.
Pelle Kjellin skrev den 11 november, 2018 den 13:34
OSUDDEN 11-12: Ormvråk 1 ex, sädgås 7 ex, stare 50 ex, tofsvipa 21 ex, enkelbeckasin 1 ex, dvärgbeckasin 1 ex, kricka 1 ex.
Mats Johansson skrev den 10 november, 2018 den 16:03
OSUDDEN kl 14-14.30 Glada 1 ex Stare 70 ex Fiskmås 54 ex Grågås 65 ex Tofsvipa 6 ex