Skriv i Obsboken

 
 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort inlägg.
1947 inlägg.
VÄFK skrev den 24 september, 2023 kl. 16:11
OSUDDEN lördag: Vi var 15 deltagare som träffades vid pumphuset för korvgrillning och skådning. Det var svagt sträck men en ung dvärgmås vägde upp. Nästa programpunkt är en resa till Västkusten 7/10. Mer info finns på programsidan.
Kent skrev den 4 september, 2023 kl. 11:59
OSUDDEN: Ett trettiotal tranor sträckte mot S vid 10-tiden.
VÄFK skrev den 22 augusti, 2023 kl. 17:34
En ägretthäger rapporterades från Stomsjö våtmark idag på Band och Artportalen. Det är första fyndet av arten från våtmarken.
Kent & Mattias skrev den 24 juli, 2023 kl. 19:21
LERDALA-VRET: En ROSTAND rastade några timmar på en vall vid Vret nära Hindsen. Lena och Joachim Wrethstig uppmärksammade fågeln på det jamande lätet vid 12-tiden och Lena skickade en mobilbild till kusin Mattias. På plats kunde vi konstatera att det var en rostand som födosökte på fältet. Det jamande lätet yttrade den vid flera tillfällen innan den kl. 14:20 lyfte och flög några varv över området och sträckte söderut.
Detta var första fyndet av rostand i Värnamo kommun. Sedan tidigare finns ett fynd från Kävsjön 17-29 juli 1995.
I år har rostand rapporterats från Falsterbo, Öland (två fynd) och Gotland. Fågeln på Gotland är kvar idag medan Ölandsfågel är rapporterad t.o.m. 23 juli. Det kanske var Ölandsfågeln som gjorde ett snabbstopp vid Hindsen? Bilder finns på Artportalen.
Stort tack till Lena och Joachim för tipset!
Leif E skrev den 22 juli, 2023 kl. 12:52
Hagagatan: I flädern hoppar nyss flygga ungar av rödstjärt 4, gärdsmyg 1, ärtsångare 1, talgoxe, blåmes, gråsparv och nötväcka. Dessutom en ringduva.
Trevligt sällskap. Inga kajor...
Kent skrev den 18 juli, 2023 kl. 18:26
LILLA TORNET KÄVSJÖN 15-17: Ägretthäger 1 ad, gråhäger 1 ad, sångsvan 4 ex, kricka 43 ex, stjärtand 1 ex, bläsand 3 ex, tofsvipa 25 ex, kärrsnäppa 8 ex, gluttsnäppa 4 ex, svartsnäppa 2 ex, grönbena 2 ex, rödbena 3 ex, skrattmås 5 1K, fisktärna 2 ex, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 1 ad.
Alla fåglarna fanns i viken utanför tornet där stränder på Store ö lockade vadarna.
Mycket turister i parken på eftermiddagen och svårt att hitta p-plats vid 15-tiden (med risk att få p-böter).
Efter kl. 17 var det färre bilar och bättre tid att komma. Sista halvtimmen var det också färre besökare i tornet.
Buss 242 går en gång i halvtimmen på vardagar och är ett alternativ.
Mikael skrev den 28 juni, 2023 kl. 22:55
Osudden 22:00. Hornuggla som framgångsrikt födosökte runt pumphuset och levererade till ett av träden mot vattnet. Tre leveranser av mat under en halvtimma.
Kent skrev den 26 juni, 2023 kl. 10:51
OSUDDEN kl. 23:30: Tre tiggande hornuggleungar hördes S om pumphuset
Kent skrev den 18 juni, 2023 kl. 15:04
VRÅENSPÅRET, S ingången 100 m mot vattentornet: Brandkronad kungsfågel sjunger flitigt.
Kent skrev den 18 juni, 2023 kl. 10:21
VIDESKOGEN: Svartvit flugsnapparpar matar i holkarna 8, 26, 37 och 40. Än så länge ingen talgoxe noterad i holkarna. Näktergalen hördes i onsdags morse och har sjungit sporadiskt sedan början av juni. Kanske är det en häckning?
Lasse Grahn skrev den 6 juni, 2023 kl. 08:21
Nissafors Hagelstorp 230605 Kl 23:50 Nattskärra 1 sp, hördes från kökstrappan.
Kent skrev den 2 juni, 2023 kl. 11:24
VIDESKOGEN: Blåmesarna matar ungar i flera holkar medan de svartvita flugsnapparna ska påbörja sin häckning. Ingen näktergal sjöng på förmiddagen.
VÄFK skrev den 27 maj, 2023 kl. 09:27
VIDESKOGEN: Näktergalen sjunger vidare. Kärrsångare hördes igår kväll på ungefär samma palts där näktergalen sitter
Joakim skrev den 24 maj, 2023 kl. 17:39
VIDESKOGEN kl. 16.10 Näktergal 1 ex sjungande.
Kent skrev den 22 maj, 2023 kl. 18:12
NÄKTERGAL är ovanlig i Värnamo. Ikväll sjunger ett ex i Videskogen, norra delen av spången
Kent skrev den 20 maj, 2023 kl. 12:47
FÄRJANSÖ 4.30-8: Vitkindad gås 30 ex str NO kl. 6:35, Grågås 35 ex str N (26+9) + 1 par med 2 ungar, Rördrom 1 ex, Vattenrall 2 ex, Gök 1 sj, Tofsvipa 4 ex, Storspov 2 ex, Enkelbeckasin 3 ex, Grönbena 4 ex, Rödbena 2 ex, Fisktärna 6 ex, Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sånglärka 2 ex, Backsvala 1 ex, Ladusvala 5 ex, Hussvala 10 ex, Törnskata 1 hanne, Gransångare 1 ex, Sävsångare 1 ex, Rörsångare 4 ex, Buskskvätta 1 ex, Gulärla 2 ex.
VÄRNAMO FÅGELKLUBB skrev den 13 maj, 2023 kl. 12:21
FÄRJANSÖ 7-11
13 Medlemmar följde med ut till ön.
Vitkindadgås totalt 1491 ex str O, Årta en hanne, storspov 1ex, Småspov 1 ex , Rödbena 1ex, Grönbena 2 ex, Brushane 6 ex Dvärgmås 4 2k och 1 adult, Rördrom 1ex, Röd glada 5 ex, Lärkfalk 2 ex, Brun kärrhök 2 honor Sydlig gulärla 2ex.
Mikael W skrev den 11 maj, 2023 kl. 20:24
KroppsjöN. kl 20: två ägretthägrar, småfl sumphöna
Kent skrev den 11 maj, 2023 kl. 10:26
FÄRJANSÖ 4-8: Vitkindad gås 156 ex str O, Knölsvan 1 par, Brushane 56 ex (rekordantal för F-ö och majrekord i V-mo k:n), Grönbena 5 ex, Fisktärna 4 ex, Brun kärrhök 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Hussvala 8 ex, Sävsångare 1 ex, Trädgårdssångare 2 ex, Ärtsångare 1 ex, Buskskvätta 2 ex, Gulärla 1 ex.
Lasse D skrev den 5 maj, 2023 kl. 22:16
I morse en rastande ringtrast i Gallnås.
Kent skrev den 2 maj, 2023 kl. 18:39
OSUDDEN kl 18: Grågås 3 kullar, Kricka 21 ex, Brunand 1 par, Vigg 5 ex, Drillsnäppa 9 ex, Grönbena 1 ex, Havsörn 1 ex.
L-E skrev den 1 maj, 2023 kl. 11:47
Grågässen har fått pull!
Södergård viken
Kjell och Margit skrev den 25 april, 2023 kl. 15:16
NÄRA KOMMUNFÖRRÅDET: Svartvit flugsnappare, den 24:e trädpiplärka vid E4:an
Joakim Malmqvist skrev den 23 april, 2023 kl. 13:53
VIDESKOGEN kl.12 Svarthätta 2 i par.
Anders Sällberg skrev den 22 april, 2023 kl. 14:34
Resa med klubben till Åsnen och några olika lokaler utmed densamma
Vi började i Husebymaden där vi bland annat hörde Rördrom, såg Skedänder, bläsänder, Rödbena, 4-500 Skrattmås mm mm.
Vi såg och hörde drygt 50 arter i detta ljuvliga väder. På vägen hem stannade vi till på våra fasta lokaler utmed Getaryggarna.
Skralt med rovfågel denna dag. Vi såg endast Röd glada och Ormvråk.
Vi åtta som åkte med hade det som vanligt trevligt och ser fram mot nästa tripp.
Tack till Ann-Sofie som ordnade och Tommy S som körde.
Lasse Grahn skrev den 22 april, 2023 kl. 08:56
220421 KL 22:59-23:15 Åsenhöga Tranhultsvägen avfarten mot trollsjöarna: Pärluggla 1 ex ropade, även en flock Sjöorrar hördes!
Kent skrev den 20 april, 2023 kl. 18:58
KÄVSJÖ FÅGELTORN 12-14: Sångsvan 2 ex, Skedand 4 ex, Kricka ca 250 ex, Bläsand 8 ex, Stjärtand 1 par, Rödbena 1 ex, Storspov 3 ex, Trana 80 ex + 3 ex på bo, Blå kärrhök 1 honf.
Kent skrev den 13 april, 2023 kl. 11:11
KÄVSJÖ FÅGELTORN 8-10: Pilgrimsfalk 1 ex, Brun kärrhök 1 ex, Kricka 330 ex, Gräsand 70 ex, Stjärtand 1 par, Bläsand 1 par, Trana 37 ex, Sångsvan 8 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Tofsvipa 30 ex, Storspov 1 ex, Enkelbeckasin 15 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex.
Den frästa ytan utanför tornet ger fina obsar på änder och vadare!
Lasse Grahn skrev den 12 april, 2023 kl. 06:04
Nissafors Hagelstorp: Nattsträckande Sjöorre hörd KL 00:30
Roger skrev den 11 april, 2023 kl. 18:45
Dagens Grönbena vid Kävsjön var med 4 dagars marginal den tidigaste i rapportområdet!
Kanonfint vid Kävsjön nedanför stora tornet nu. Se Artportalen för osar.
Lasse D skrev den 8 april, 2023 kl. 22:18
Bredasten 16.50-17.40: blåhök 1 ex hane, tornfalk 1 ex hona, dvärgbeckasin 1 ex, stenskvätta 2 ex, trädlärka 1 ex, hämpling ca 20 ex.
VÄRNAMO FÅGELKLUBB skrev den 1 april, 2023 kl. 12:40
Vår fåglar med korvgrillning vid Osudden
21 medlemmar var på plats och skådade fågel och åt korv
Arter som sågs Havsörn 1ex Blå kärrhök 1 ex Tornfalk 1ex Snösparv 100ex Skogssnäppa 5 ex Sädesärla 10ex Snatterand 2 ex Sothöna 12 ex
Vinterhämpling 4 ex Forsärla 1 ex Vitkindad gås 3 ex Storspov 1 ex Tofsvipa 144 ex
Lasse D skrev den 27 mars, 2023 kl. 20:01
Den svarthakade buskskvättan kvar vid Bredasten vid 15-tiden. Dessutom 4 trädlärkor.
Urban Magnusson skrev den 24 mars, 2023 kl. 14:40
Thure Sällbergsgatan 7: Taltrast 2 st vid matningen
L-E skrev den 24 mars, 2023 kl. 13:55
Forsärla vid gödselbrunn Södergård i onsdags
Tommy T gm Pelle skrev den 22 mars, 2023 kl. 20:46
KÄVSJÖN ÖSTRA ROCKNE 10.00: Sparvuggla 1 ex visslade nära cykelvägen.
Värnamo Fågelklubb skrev den 16 mars, 2023 kl. 15:53
KÄVSJÖN 11 mars: Ägretthäger 1 ex under dagen. Bild på AP: https://www.artportalen.se/Media/Image/4422859
Lasse Grahn skrev den 14 mars, 2023 kl. 19:40
Hagelstorp Framnäs: 1 Sparvuggla visslade i skymningen, den har inte hörts sedan snöstormen i förra veckan!
Ann Andersson skrev den 14 mars, 2023 kl. 15:29
Storskrake 20 ex samt 1 ex Salskrake i flock simmade förbi Sjöbohus mot Hånger.
Ragnhild Sjöholm skrev den 9 mars, 2023 kl. 08:59
Igår såg jag forsärlor vid frylekvarn
Lasse D skrev den 27 februari, 2023 kl. 06:38
I Gallnås en visslade sparvuggla i gryningen.
Kent skrev den 24 februari, 2023 kl. 14:16
OSUDDEN Havsörn 1 ad i torrträdet, N om 27:an: Tofsvipa 35 ex , Sånglärka 5 ex.
Sven skrev den 22 februari, 2023 kl. 12:01
Dubbeltrast 1 ex. i Hånger.
Ann Andersson skrev den 22 februari, 2023 kl. 10:01
Röd glada glidflyger över Sjöbo mot Osudden.
2 st vitkindad gås rastade på sjön i morse.
Henrik Grahn skrev den 18 februari, 2023 kl. 16:34
Store mosse Naturrum 10:00-11:30
Idag visade sig en ung Kungsörn fint under ca 20min 10:50-11:10 och kunde glädja ett 5-tal turister. Den låg och lekte i luften rakt över andra sidan sjön.
Även fyra Svartmes på matningen utanför.
Ytterligare två andra kungsörnar kunde ses i handkikaren från stora tornet.
11 rastande Tofsvipor fanns också på plats utanför stora tornet.
Verkligen ett stort lyft för lokalen nu när buskar och sly röjts undan och att vattennivån ska höjas ytterligare.
Grymt spännande!
Bo och Anita Stenfors skrev den 17 februari, 2023 kl. 20:25
Hej!
Gick mot Sörsjön från Brukshunds-klubben och såg först en stor svartvit fågel som flög borta vid stranden och landade på en gren där kommunen gjort en rastplats. När vi närmade oss den flög den ut mot sjön där den mötte en annan likadan fågel. De flög sen till andra sidan sjön, höger om höjden.
Flög på samma mjuka vis som gråhägrarna vi sett vid dammarna på Gröndal. De var i storlek med hägrarna men svartvita i färgen.
Svar från admin:
Unga storskarvar stämmer in på er beskrivning.
Joakim Norgren skrev den 30 januari, 2023 kl. 11:14
Vid stora enen nära gamla Åminne gård. Röd glada födo sökande. Det ligger slakt rester i närheten. Jag har sett en ett par gånger tidigare i januari. Tidigare aldrig sett övervintrande glada i vår närhet
Kent skrev den 19 januari, 2023 kl. 12:33
OSUDDEN 9-10: Spetsbergsgås 9 ex, Grågås 187 ex, Kanadagås 20 ex, Sädgås 1 ex, Havsörn 1 ex.
Egert skrev den 14 januari, 2023 kl. 17:40
STORA FÅGELTORNET, Kävsjön.
Kl. 14:30-15:00.
Knipa 1 par, sångsvan 1 ex.

PUBLIKA ÖRNGÖMSLET, kl. 15:10-15:35.
Kungsörn 2 ex, havsörn 2 ex.
Foggy satt ca 10 meter öster om "matplatsen" och åt på en köttbit. En meter bredvid satt Fox. Ytterligare en meter bortanför Fox satt en 2K havsörn, (mycket vitt på ryggen). Ytterligare en ung havsörn, inga ringar, satt i en martall ca 200 m från det publika. Lyfte och drog västerut. Därefter drog också F&F och den 2K havsörnen övertog Foggys köttbit och åt till jag lämnade.
Kent skrev den 13 januari, 2023 kl. 11:38
OSUDDEN kl 9.30: Spetsbergsgås 9 ex, Grågås 86 ex, Kanadagås 12 ex, Varfågel 1 ex.
Lasse D skrev den 9 januari, 2023 kl. 20:37
Josefine det var säkert en Ägretthäger du såg. De kan ses året runt och inte så ovanliga.
Josefine P O skrev den 9 januari, 2023 kl. 14:18
Hej!
Såg en vit fågel som jag tog för att vara en häger vid pråmens plats, Toftanäs idag ca kl 12. Kan det stämma?
Tommy T gm Pelle skrev den 8 januari, 2023 kl. 21:04
Tommy rapporterar att han den 1 januari sett hämpling 3 ex i ett träd nära en av undergångarna under E4 öster om Smultronvägen.
Anders Sällberg skrev den 5 januari, 2023 kl. 16:11
Igår ( läs 4/1) hade vi besök av herr och fru snösparv. Detta var vid vår matning på Tunadalsgatan 18. I dag har jag sett dessa igen som hastigast.
Tydligen inte så vanlig här på vintern, eller? Det var varje fall nytt kryss för mej.
Roger skrev den 29 december, 2022 kl. 11:36
Just nu går två maskiner vid Kävsjön och fräser/slår vegetationen utanför stora tornet. Totalt blir det ca 24 ha. Ser bra ut och kommer nog bli bra i vår.
Lasse Grahn skrev den 30 november, 2022 kl. 20:33
Nissafors Hagelstorp: 1 sp Sparvuggla hörd och sedd mellan Kl 07:35-08:00
Lasse D skrev den 13 november, 2022 kl. 21:57
I Gallnås en svart rödstjärt i morse. Fenologirekord?
Kent skrev den 13 november, 2022 kl. 12:45
KITTLAKULL: Flitigt spelande orre med ett antal hönar i området mellan vägen och järnvägen.
Pelle skrev den 9 november, 2022 kl. 11:27
APLADALEN 09.00: Turkduva 6 ex på parkeringen under bokarna.
OSUDEN 9-10: Dvärgbeckasin 1 ex vid dikesmynningen, björktrast 500 ex rast, grågås 100 ex rast, sångsvan 2 ex str S, stjärtmes 3 ex.
APLADALSGATAN 10.30: Stenknäck 3 ex i häcken bakom huset.
Lubbe skrev den 9 november, 2022 kl. 09:42
Södergårdsviken, 08.40-09.40.Ägretthäger 2,Rödglada 1,Varfågel 1. Utter 1simmade ute i viken.
Mats Johansson skrev den 5 november, 2022 kl. 17:00
Artrallyt just nu 84 arter
Att spana efter på morgondagen bla. Gulsparv Grönsiska Sånglärka Kanadagås
Knölsvan Varfågel Dubbeltrast Kattuggla tex,
Pelle skrev den 27 oktober, 2022 kl. 20:53
SVÄNÖMADEN 12.30-16.00: Havsörn 3 ex, kungsörn 3 ex, röd glada 1 ex, ormvråk 2 ex, duvhök 1 ex, sparvhök 4 ex, blåhök 1 hona, grågås 100 ex str S, tofsvipa 12 ex, brushane 1 ex rast, enkelbeckasin 2 ex, bläsand 450 ex rast, stjärtand 5 ex rast, ängspiplärka 5 ex, större korsnäbb 1 ex, älg 2 ex, räv 1 ex, rådjur 10 ex.
Pelle skrev den 26 oktober, 2022 kl. 19:24
OSUDDEN 11-12: Kungsfiskare 2 ex i Åkröken, fjällvråk 1 ex, röd glada 1 ex.
Pelle skrev den 25 oktober, 2022 kl. 17:18
FÄLTEN N 27 16.30-17.00: Vitkindad gås 75 ex rast, pilgrimsfalk 1 ex förbiflygande.
Sofia skrev den 21 oktober, 2022 kl. 09:34
Hembyggdsparken Åsenhöga. 19/10-22
Mindre hackspett. Hona.
Synobs. Orädd.
Ann-Sofi skrev den 20 oktober, 2022 kl. 20:30
22 sidensvansar rastade på Törnskatevägen
Pelle skrev den 19 oktober, 2022 kl. 19:24
SVÄNÖMADEN 10.00-14.30: Kungsörn 2 ex 2K+ samt 1 ex ad, havsörn 3 ad, röd glada 2 ex, fjällvråk 2 ex, pilgrimsfalk 1 ungfågel jagade krickor, tornfalk 1 ex, ormvråk 25 ex, grågås 500 ex str S, ägretthäger 2 ex, sångsvan 34 ex, bläsand 500 ex, kricka 150 ex, stjärtand 2 ex.

Även idag sågs i öster en obestämd Aquila-örn, denna gång på närmare avstånd än sist. Helt mörkbrun med gul näbb, hängande vingar i glidflykt men vågräta vingar när den senare kretsade i sydost, riktning Svartegölen.
Kent skrev den 19 oktober, 2022 kl. 18:16
SVÄNÖTORNET Fm: Två ägretthägrar på nära håll när vi snitslade träd för röjning vid tornet.
VÄFK skrev den 15 oktober, 2022 kl. 11:52
OSUDDEN 8-10: Havsörn 1 ex, Vitkindad gås 11 ex, Brushane 1 ex, Varfågel 1 ex.
Brushanen födosökte med tofsvipor. Innan denna är det senaste fyndet av brushane vid Osudden 30 september. Från Kävsjön är det senaste fyndet av brushane 22 okt 2013.
Pelle skrev den 14 oktober, 2022 kl. 17:11
ULÅS 15.20: Kungsörn 1 ungfågel, sannolikt 1K kretsade över byn. Högre upp en annan rovfågel, sannolikt en äldre K. Sågs under en cykeltur utan kikare.
Pelle skrev den 13 oktober, 2022 kl. 19:57
ÅKRÖKEN 16.30: Kungsfiskare 1 ex.
Pelle och Gunvor skrev den 9 oktober, 2022 kl. 17:16
APLADALEN 16.00: Trana 120 ex str S.
Pelle, Lasse O och Tommy T skrev den 9 oktober, 2022 kl. 12:26
OSUDDEN 09.30-11.45: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 20 ex, sparvhök 5 ex, tornfalk 2 ex, röd glada 2 ex, ägretthäger 2 ex, vattenrall 1 ex, tofsvipa 30 ex, ringduva 1000 ex str S, steglits 5 ex, piplärkor och bo/bergfink i luften.
VÄFK skrev den 8 oktober, 2022 kl. 12:21
OSUDDEN 8-11: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 1 ex, Storskarv 1 ex, Grågås 70 ex, Röd glada 1 ex, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 1 ex, Stenfalk 1 ex, Vattenrall 1ex, Tofsvipa 30 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Dubbeltrast 2 ex, Steglits 8 ex, korsnäbb och gråsiska hörda.
Senaste höstgluttsnäppan i rapportområdet! Innan denna finns ett fynd 4 oktober 2003.
Pelle skrev den 3 oktober, 2022 kl. 16:48
SVÄNÖMADEN 10.30-14.30: Havsörn 2-3 ex, kungsörn 4 ex, ormvråk 20 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, sparvhök 1 ex, kärrsnäppa 4 ex, småsnäppa 2 ex, större strandpipare 1 ex, dvärgbeckasin 1 ex.
Pelle skrev den 2 oktober, 2022 kl. 12:29
BREDASTEN 11.00-11.30: Trädlärka 7 ex rast nya områdets kant mot NO.
Anders Sällberg skrev den 1 oktober, 2022 kl. 17:01
Dagsutflykt till västkusten 20221001
06.00 denna morgon for 6 glada skådare iväg mot väster. I Reftele plockade vi upp nr 7 och i Grötviks dunge anslöt medlem Nr 8. Här fick vi på nära håll se ringmärkning av bl a Gransångare och svarthätta. På håll såg vi Havssula, Tornfalk mm.
Färden gick efter ett par timmar vidare mot Morups Tånge, där vi bl a såg Gravänder, Prutgås, enkelbeckasin mm.
Slutmålet för dagen blev Getterön för vi bland annat såg Ägretthäger, Brushane, Småsnäppa, dvärgbeckasin, Smådopping, Kustpipare, St Strandpipare, Blå Kärrhök, Rörhöna, Kärrsnäppa mm. Totalt kryssade vi 68 arter, denna blåsiga dag. Regnet kom när köttsoppan intogs inomhus på Getterön.
Åter i Värnamo efter TS säkra rattande kunde vi konstatera att HV kvitterat i 2:a perioden mot Oskarshamn.
Tack för en trevlig dag och till alla inblandade som engagerat sig i denna utflykt.
Nämnas bör att i Grötvik i fredags passerade ca 3000(tretusen) finkar i sekunden, de ringmärkte nästan 300 fåglar. Så att vi kom en dag försent det förstod vi.
Men, vädret kan vi inte styra över.
Kent skrev den 28 september, 2022 kl. 18:06
TINAS Ö kl 13: TAJGASÅNGARE 1 ex hördes locka från ävjan när jag kom ut från idrottshallen. Den höll till i de höga lövträden närmast idrottshallen. Den lockade till och från flitigt under den knappa halvtimme jag var kvar. PK, LD och LO var snabbt på plats och fick också höra den.
Det är andra fyndet för rapportområdet.
Lubbe skrev den 27 september, 2022 kl. 18:28
Rörstorpsgatan 16.30 .En flock Vitkindade gäss hördes sträcka förbi, hann inte se hur många.
Ann-Sofi skrev den 26 september, 2022 kl. 21:44
vAFK resan till Halland den 1 oktober Avresa från stadshuset s parkering kl 0600. Redan går till Korshamn Morups tånge Munkabäcksfloen och Galtabäck .Medtag matsäck och var beredd på regn .Vi avslutar på Getterön.Det finns en plats kvar i bussen vill du följa med ring 0705470869 Ann-Sofi
Pelle och Lasse D skrev den 25 september, 2022 kl. 16:50
KÄVSJÖN 09.30-14.30: Havsörn 3 ex, kungsörn 1 ex, röd glada 1 ex, brunhök 1 ex, tornfalk 3 ex, sparvhök 3 ex, svartsnäppa 3 ex, brushane 2 ex, kärrsnäppa 21 ex, småsnäppa 3 ex, större strandpipare 3 ex, änder som Kent rapporterat.

Mitt på dagen kretsade en obestämd Aquila-örn i motljuset över Gungflyet (eller längre bort sett från Svänömaden). Mindre än kungsörn, svagt hängande vingar, mobbades av brunhök. Möjligen en skrikörn. Efter en halvtimme förberedde jag ett larm, men då försvann fågeln spårlöst.
Kent skrev den 25 september, 2022 kl. 12:33
KÄVSJÖN 8-10.30: Kricka 250 ex, Stjärtand 5 ex, Bläsand 180 ex, Kärrsnäppa 15 ex, Småsnäppa 2 ex, Ljungpipare 2 ex, Svartsnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 3 ex, Havsörn 1 ex, Blå kärrhök 2 ex, Sparvhök 1 ex, Varfågel 1 ex.
Värnamo Fågelklubb skrev den 24 september, 2022 kl. 12:46
OSUDDEN KL 7-12: Bläsand 8 ex, Kricka 3 ex, Skäggdopping 1 ex, Storskarv 7 ex, Röd glada 1 ex, Blåhök 2 hannar, Brunhök 1 hona, Tornfalk, Ormvråk 1 ex, Sparvhök 1 ex, Kärrsnäppa 1 juv, Kungsfiskare 1 ex, Ringduva ca 100 ex str, Sånglärka 20 ex str. Steglits 3 ex, Gransångare 1 ex, Mindre korsnäbb förbiflygande, Bo-bergfink på fälten och förbistr.
Vi var sexton medlemmar som skådade, grillade och diskuterade olika ämnen under morgonen. Nästa lördag är det resa till Västkusten. Resan är fullbokad men det går att anmäla sig till reservplats om någon av de anmälda får förhinder.
Pelle skrev den 21 september, 2022 kl. 16:23
SVÄNÖ 10.00-14.30: Pilgrimsfalk 1 ungfågel, stenfalk 1 honf, röd glada 1 ex, havsörn 1 ad och 1 juv, fjällvråk 1 ex, brunhök 1 honf, tornfalk 2 ex, ormvråk 1 ex, ljungpipare 3 ex rast, kärrsnäppa 7 ex rast, större strandpipare 5 ex rast, svartsnäppa 2 ex rast, sångsvan 25 ex, gråhäger 1 ex, bläsand 130 ex rast, kricka 120 ex rast, stjärtand 2 ex.
Vattnet har nu stigit men fortfarande stora stränder och revlar. Inloppet till Svänövken har ca 1 dm vatten.
Kent, LasseO, TommyS, LenaK skrev den 17 september, 2022 kl. 14:08
OSUDDEN 8-10: Bläsand 2 ex, Trana 19 ex mot S, Ladusvala 8 ex, Rörsångare 1 ex, Gransångare 1 sj, Ärtsångare 2 ex, Grå flugsnappare 1 ex, Blåhake 1 hona
Pelle, Lasse O, Tommy S och Tommy T skrev den 10 september, 2022 kl. 12:01
OSUDDEN 9-11: Lärkfalk 1 ex, tornfalk 2 ex, röd glada 1 ex, brunhök 1K, börringevråk 1 ex, sparvhök 2 ex, duvhök 1 ex, vattenrall 1 ad, tofsvipa 70 ex, brushane 1 ex, gulärla 1 ex.
L-E J skrev den 9 september, 2022 kl. 10:11
Gärdet Södergård: Blåhake på tomten
Kjell skrev den 6 september, 2022 kl. 18:16
BÅTLÄGET ROLSTORP: Två ägretthägrar, en ung sothöna
Pelle och Gunvor skrev den 5 september, 2022 kl. 13:13
KÄVSJÖN LILLA T 09.45-12.00: Ägretthäger 3 ex, havsörn 2 ad, fiskgjuse 2 ex, blåhök 1-2 honf, pilgrimsfalk 2 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 3 ex, sparvhök 2 ex, röd glada 1 ex, kustpipare 2 ex, brushane 7+5 ex, grönbena 5 ex, obest. småvadare 30 ex, kricka 100 ex.
Kjell Linnell skrev den 4 september, 2022 kl. 15:43
Ägrett häger 2 Svänö
Kent skrev den 3 september, 2022 kl. 11:36
KÄVSJÖN 7-10: Sångsvan 13, Bläsand 25, Kricka 250, Ljungpipare 2, Större strandpipare 15, Kärrsnäppa 60, Brushane 8, Gluttsnäppa 1, Svartsnäppa 1, Ägretthäger 3, Gråhäger 5, Fiskgjuse 1, Blå kärrhök 1
Lasse D skrev den 1 september, 2022 kl. 21:18
I Gallnås en ropade nötkråka.
Lubbe skrev den 25 augusti, 2022 kl. 12:45
Osudden pumphuset. Förmiddagen, Lubbe ,delvis Tomas Johansson och Gillbergs från Gislaved. Brunglada 1,kom överflygande från norr,Havsörn 1,Rödglada 2,Brun Kärrhök 2,Duvhök 2,Sparvhök 1,Fiskgjuse 2,Bivråk 2,Ormvråk 1,Gluttsnäppa 1,Större Strandpipare 2juv
Kent skrev den 19 augusti, 2022 kl. 14:13
OSUDDEN kl 14: Större strandpipare 2 ex, Kustpipare 1 ex, Kärrsnäppa 2 ex, Brushane 1 ex, Tofsvipa 48 ex.
Pelle, Leif och Ingrid skrev den 18 augusti, 2022 kl. 13:02
OSUDDEN 10.20-11.50: Kustpipare 1 rast, småsnäppa 2 ex rast, brushane 4 ex rast, större strandpipare 5 ex rast, tofsvipa 30 ex rast, sothöna 1 ex, okänd rall i vasskanten.
Pelle skrev den 17 augusti, 2022 kl. 13:41
SVÄNÖMADEN 06.30-11.30: Havsörn 1K, fiskgjuse 2 ex, brunhök 1K, lärkfalk 1 ex, orre 3 hönor, ägretthäger 4 ex, skedand 3 ex, kricka 100 ex, kustpipare 12 ex rast, ljungpipare 1 ex rast, brushane 5 ex rast, svartsnäppa 3 ex rast, gluttsnäppa 20 ex rast, grönbena 20 ex rast, enkelbeckasin 30 ex rast, kärrsnäppa 30 ex rast, småsnäppa 1 ex rast, större strandpipare 70 ex rast (möjligen 100 ex),
Pelle skrev den 15 augusti, 2022 kl. 13:18
KITTLAKULL 09.30-11.30: Kungsörn 2 ex, röd glada 1 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 7 ex, sparvhök 3 ex samt vråkar på långt håll.
Kent skrev den 13 augusti, 2022 kl. 10:40
OSUDDEN 7-8.30: Småfläckig sumphöna 1 1K, Vattenrall 1 1K, Grönbena 1 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Rödstjärt 1 ex, Sävsångare 1 ex, Rörsångare 2 ex, Sävsparv 4 ex.
Pelle skrev den 6 augusti, 2022 kl. 12:07
SVÄNÖTORNET 07.45-10.45: Havsörn 2 ad och 1 1K, fiskgjuse 3 ex, brunhök 1K, röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, sparvhök 1 ex, gök 1 ex, kustpipare 4 ex rast, kustsnäppa 1 ex rast, kärrsnäppa 10 ex rast, småsnäppa 2 ex rast, större strandppare 10 ex rast, tofsvipa 50 ex rast, fisktärna 4 ex, fisk/skrattmås 50 ex str SV, storskarv 30 ex str S, gråtrut 1 ex, tornseglare i mängd på väg söderut. Fina stränder men långa avstånd.
Pelle skrev den 5 augusti, 2022 kl. 19:54
OSUDDEN 9-10: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, gluttsnäppa 1 rast, grönbena 2 ex rast.
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 1 ad.
Pelle och Lasse O skrev den 1 augusti, 2022 kl. 11:36
OSUDDEN 9.30-11.00: Röd glada 3 ex, lärkfalk 1 ex, brushane 1 rast. Lasse hade tidigare bl. a. haft en blåhök hanne.
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 1 ad, sothöna 1 ex, kricka 1 ex.
Kent skrev den 28 juli, 2022 kl. 10:50
OSUDDEN 5-6: Grågås 250 ex, Brunand 3 ex, Vigg 1 ex, Sothöna 6 ad + 18 1K, Drillsnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex, Vattenrall 2 1K, Fisktärna 2 ex, Gråtrut 1 ad, Brun kärrhök 1 hona, Svarvit flug 1 hanne, Steglits 2 ex.
Pelle skrev den 27 juli, 2022 kl. 10:50
OSUDDEN 9-10: Kungsfiskare 1 ex i Åkröken, röd glada 1 ex, tornfalk 1 ex, brunhök 2 honf, grågås 200 ex.
Anders Sällberg skrev den 22 juli, 2022 kl. 12:46
Tilläg från en av de sex medlemmarna.
Rödbena 1 ex i viken
Spovsnäppa 2 ex
Fisktärna 3 ex
Gök 1 ex överflygande
Buskskvätta 2 ex
VÄFK (sex medlemmar) skrev den 22 juli, 2022 kl. 11:51
OSUDDEN 7-10: Brun glada 1 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 2 ex, Duvhök 1 ex, Tornfalk 1 ex, Snatterand 4 ex, Spovsnäppa 1 ex kvar från igår, Storspov 1 ex, Skogssnäppa 2 ex, Tofsvipa 2 ex, Steglits 3 ex
Kent & Lasse O skrev den 21 juli, 2022 kl. 09:37
OSUDDEN 7.30-9.30: SPOVSNÄPPA 1 ex, första fyndet vid Osudden sedan juli 2017. I övrigt: Skogssnäppa 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hanne, Röd glada 2 ex, Vattenrall 1 ad+ 3 juv, Rörhöna 1 ex, Sothöna 1 juv, Gulärla 2 ex, Sävsångare 1ex, Steglits 2 ex,
Kent skrev den 18 juli, 2022 kl. 17:16
OSUDDEN 14-15: Mindre strandpipare 3 ex, Strandskata 1 ex, Brun kärrhök 1 hanne, Skrattmås 4 1K och 5 ad, Steglits 1 ex. Stare 13 ex födosökte på stranden och en var lattefärgad och liknade en rosenstare. Bild finns på Artportalen.
Pelle och Ragnhild skrev den 17 juli, 2022 kl. 12:23
OSUDDEN 10.30-11.30: Brun glada 2 ex, röd glada 2 ex, brunhök 1 hane, gluttsnäppa 1 ex, grönbena 1 ex, skogssnäppa 1 ex, mindre strandpipare 3 ex.
Kent skrev den 15 juli, 2022 kl. 10:00
OSUDDEN: Sothöna 1 ad + 7 juv, Vattenrall 1 juv, Mindre strandpipare 3 ex, Kärrsnäppa 1 ad, Drillsnäppa 2 ex, Skogssnäppa 1 ex, Tofsvipa 6 ex, Kricka 6 ex. Lågt vattenstånd längst in i viken = bra för vadare.
Lubbe skrev den 8 juli, 2022 kl. 09:34
Helmershus, Rördrom 1,Kärrsångare 1sjungande flitigt, Sävsångare 1. Rördromen flög upp ur vassen norr om piren, sågs på 30 meters håll , klockan 09.15
Kent skrev den 4 juli, 2022 kl. 10:14
HELMERSHUS kl 8: Kärrsångare 1 ex sjöng från toppen av buskagen vid sjön. Sävsångare 1 ad sj. + 2 juvenila tillsammans S om piren som lockade med det här lätet https://xeno-canto.org/490840
OSUDDEN: Mindre strandpipare 2 ad på stranden, Gök 1 sj.
BREDASTEN S: Mindre strandpipare 3 ex i steniga partiet längst i S.
Kent skrev den 19 juni, 2022 kl. 22:22
HOVS DÄMME i kväll: Törnskata en hanne längs grusvägen NV om dämmet. Sånglärka 1 sj vid "lärkruta" på norra fälten, Hussvala 6 ex runt nya ladan.
Vallen slagen men på norra fälten står gröda.
Anders Sällberg skrev den 19 juni, 2022 kl. 15:08
Vårt Band.
Hej på er. Vi är nu ett gäng som kommit i gång med Band. Enklast att komma med är om ni skickar ett Mail till. anderssallberg@gmail.com
Så får ni en bild på Qr koden som ni scannar av med er telefon
Kjell Rydh skrev den 15 juni, 2022 kl. 14:02
SVÄNÖ kl 7-9: Svartsnäppa 4, rödbena 2, grönbena, gluttsnäppa, mindre strandpipare, fiskgjuse, havsörn 2 och litet annat.
Anders Sällberg skrev den 15 juni, 2022 kl. 12:49
11.30 vid pumpstationen. Födosökande Brun kärrhök och Tornfalk ryttlade fint över pumphuset, när jag cyklade förbi.
Kent skrev den 13 juni, 2022 kl. 15:59
VIDESKOGEN kl. 7: Kärrsångare sjöng i det öppna gräsområdet längs norra delen av spången.
Kent skrev den 7 juni, 2022 kl. 20:30
ÖSTRA VIKEN 18:30: Kärrsångare 1 ex sjöng längst in i viken.
HELMERSHUS 19:00: Rosenfink 1 2K sjöng dels från alskogen vid piren, dels från björkarna mellan ladorna. I övrigt Sävsångare 1 sj, Törnsångare 2 sj, Buskskvätta 1 ex.
Pelle skrev den 4 juni, 2022 kl. 21:31
OSUDDEN SÖDRA FÄLTEN 20.30: Kärrsångaren kvar i dungen, sjöng lite trevande.
Roger skrev den 2 juni, 2022 kl. 17:22
Nu finns Brandkronad Kungsfågel tillgänglig igen. Den här gången vid Carlsnäs bokskog nära Nydala. Fågeln finns i ett mindre granbestånd ca 500 m N om gården Carlsnäs. En fin väg går utmed sjön och det är första granbeståndet norr om gården.
Pelle skrev den 2 juni, 2022 kl. 16:40
KÄVSJÖN STORA T 11.30-13.30: Havsörn 1 2K, fiskgjuse 4 ex, röd glada 1 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, trana 110 ex, grönbena 1 sp, törnskata 1 hane.
Pelle skrev den 31 maj, 2022 kl. 20:52
KÄVSJÖN STORA T 17-20: Havsörn 2 ad, fiskgjuse 3 ex, röd glada 1 ex, bivråk 2 ex, storspov 4 ex str S, grönbena 2 sp.
Kent skrev den 30 maj, 2022 kl. 20:20
HELMERSHUS kl 19: En gräshoppsångare sjöng under några minuter från ängen som ligger mellan det vita huset och gamla ridhuset/tegelbruket. Senast det satt en gräshoppsångare här var 1-2 juni 2014.
I vassen bakom ridhuset en sävsångare.
Kent skrev den 30 maj, 2022 kl. 17:21
N KYRKOGÅRDEN: Göktytan sjöng från träden närmast förråden. En härmsångare sjöng i den äldsta delen.
V om Hovs gård i den fina hagmarken (Rydet) sjunger också en göktyta.
Pelle, Stina och Lubbe skrev den 30 maj, 2022 kl. 08:40
OSUDDEN igår 21.30: Kärrsångare 1 ex sjöng i dungen nedanför järnvägen. Hördes bra från första mötesplatsen.
L-E skrev den 29 maj, 2022 kl. 10:43
S-viken: rosenfink hördes i ett buskage
Staffan Hultén skrev den 25 maj, 2022 kl. 15:47
Forsärla uppströms gångbron Ljusseveka.
Tobias Munkholm skrev den 24 maj, 2022 kl. 11:08
NORRA KYRKOGÅRDEN: Törnskata hane 1ex i lämplig häckningsbiotop. Extra roligt eftersom vi i vintras gjorde några "rishögar" i fårhagen just med förhoppningen att attrahera en törnskata. Nu hoppas vi på ungar 🙂
Kent skrev den 23 maj, 2022 kl. 18:21
VIDESKOGEN: Gransångare 2 ex, Härmsångare 1 ex (holk 21), Svartvit flugsnappare 5 ex, Törnsångare 1 ex.
Pelle skrev den 22 maj, 2022 kl. 20:41
KÄVSJÖN LILLA T 18-20: Ägretthäger 1 ex, havsörn ad + 2K, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hona, storspov 2 sp, gluttsnäppa 3 ex, rödbena 3 ex, grönbena 3 ex, fisktärna 3 ex, gök 2 sp.
Pelle, Ragnhild och Lasse O (delvis) skrev den 22 maj, 2022 kl. 15:20
OSUDDEN 10-12: Bivråk 3 ex str N på hög höjd, röd glada 1 ex, brunhök 2 ex, gök 1 ex.
ÖSTRA VIKEN: Vattenrall 1 ex.
BÅTHAMNEN: Mindre strandpipare 2 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 2 ex.
KÖ, LO, LC, (RS delvis) skrev den 22 maj, 2022 kl. 10:16
OSUDDEN 7-9: Sjöorre 1 hona, Storskarv 1 ex, Knölsvan 2 ex, Trana 3 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Ormvråk 1 ex, Ladusvala 50+ ex, Tornseglare 50+ ex, Gulärla 1 ex, Gök 1 ex, Rörsångare 1 ex, Buskskvätta 2 ex, Svartvit flug 1 ex. Steglits 2 ex vid Mossle Bonkegård.
Egert skrev den 19 maj, 2022 kl. 00:46
Lövö och Blådöpet kl. 19:45-23:30.
Nattskärra 2 ex.
Skulle eg. lyssna efter dvärgbeckasin i FSMN:s, Föreningen Store Mosse Nationalpark, regi men ingen db hördes. En nattskärra hördes kl. 22:15-22:30 SO om "stora tallen" vid Blådöpet och ett ex. hördes söder om Lövö vid kl. 23:15. I övrigt hördes gök, minst 3 ex, 2-3 enkelbeckasiner, några kol-och taltrastar. I övrigt en ovanligt tyst kväll både vid Lövö och Blådöpet.
Roger och Pelle skrev den 18 maj, 2022 kl. 16:39
SVÄNÖTORNET 6-10: BRUN TÖRNSKATA!!! Vid 9-tiden såg vi en törnskata utanför tornet och efter en liten stund insåg vi att det inte var någon vanlig törnskata. Vi kunde titta på den i perfekt ljus i ca 10 minuter innan den försvann för oss. Det är fjärde fyndet i Sverige!
I övrigt sågs 10 Mosnäppor, 2 Skedänder, 4 Fiskgjusar, 2 Brunhökar, 1 Ägretthäger, 2 Mindre Strandpipare, 5-10 av vardera Räd- och Grönbena.
Kanonfina stränder nu! Definitivt värt många besök.
Niclas Ekegren skrev den 17 maj, 2022 kl. 09:41
Igår var jag och frugan på picknick på Rusareboäng och såg en trast med stora vita partier över hela kroppen. Jag har inte lyckats hitta motsvarighet av specifik art på nätet.
Jag har en kort filmsnutt på mobilen från relativt långt avstånd, men vet inte hur jag kan ladda upp den till er sida så att ni kanske kan artbestämma/se om det är en unik färgvariant av någon av våra vanliga trastar.
Svar från admin:
Vi har fått bilder på den här individen. Det är en koltrast med ett färgfel som kallas gradvis grånande. Sök på Wikipedia där det finns information om den här avvikelsen
Joakim Norgren skrev den 16 maj, 2022 kl. 15:46
Gamla Åminne gård. Tornseglare besiktigar sin boplats här på gården.
Anders Sällberg skrev den 16 maj, 2022 kl. 12:25
Ett flertal 5-10 Tornseglare flyger just nu runt i norra delen av Karlsdal
Lasse Grahn skrev den 15 maj, 2022 kl. 21:05
Gnosjö Gåröström KL 12:50 Forsärla 1 ex.
L-E skrev den 15 maj, 2022 kl. 18:20
Rusarebo :en vit variant av trolig koltrast, orädda samlade mask i näbben vid tomten längst i norr
Kent skrev den 15 maj, 2022 kl. 11:49
SVÄNÖTORNET 6-8: SKÄRFLÄCKA 1 ex rastade, flög strax efter kl 7 till öarna i kanten av gungflyet som den försvann bakom. Det är 19 år sedan skärfläcka senast sågs i Kävsjön, 4 maj 2003.
I övrigt: Ägretthäger 2 ex höll till i gamla skrattmåskolonin, Skedand 1 hanne, Kricka 13 hannar + 3 honor, Vitkindad gås 75 ex str O, Tofsvipa 10 ex, Mindre strandpip 1 ex, Större strandpip 1 ex, Storspov 1 ex, Brushane 1 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Svartsnäppa 18 ex, Rödbena 6 ex, Grönbena 10 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Fisktärna 2 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 hanne, Havsörn 1 ad (ringmärkt)
Det är fina stränder i sjön och ett besök i Svänötornet rekommenderas!
MJ, KÖ, JTT, LO skrev den 14 maj, 2022 kl. 11:41
OSUDDEN 7-10: VItkindad gås 70 ex mot SO, Vigg 1 par, Småspov 1 ex kom instr. och rastade på stranden, Dubbelbeckasin 1 ex på strandmaden, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Tornfalk 1 ex, Ormvråk 1 ex, Tornseglare 3 ex str, Ladusvala ca 160 ex födosökte över sjön, Gök 1 ex, Buskskvätta 2 ex, Gulärla 2 ex.
Roger och Lubbe skrev den 10 maj, 2022 kl. 11:16
SÖDERGÅRDSVIKEN 6.05-8.30: Ett helt fantastiskt sträck av Vitkindade gäss! Totalt noterade vi 31430 ex med flera flockar över 1000 individer. Tidigare högsta dagsiffran för Värnamo kommun är 1500 ex vid två tillfällen.
HJÄLSHAMMARMADEN 10.30: Årta 1 hane, Skedand 7 ex.
Erik G skrev den 8 maj, 2022 kl. 22:23
BRUSHANEGATAN: Ärtsångare sjunger vid dagiset.
KJell och Margit skrev den 8 maj, 2022 kl. 18:58
NORRA KYRKOGÅRDEN 11:00: Göktyta hörd mot skogen
JTT, KÖ, LO, AH, RS skrev den 7 maj, 2022 kl. 11:19
OSUDDEN 7-9.30: Snatterand 13 ex, Vigg 9 ex, Storskarv 8 ex, Tornfalk 1 hanne, Brun kärrhök 1 hanne, Röd glada 1 ex, Stenskvätta 6 ex, Buskskvätta 2 ex, Rödstjärt 1 hanne, Steglits 2 ex, Ringtrast 1 hona, Ladusvala ca 50 ex str, Hussvala ca 25 ex str.
Ringtrasten rastade i en av alarna, flög ner i vegetationen och sågs därefter inte mer.
Erik G skrev den 6 maj, 2022 kl. 16:35
NÄSUDDEN ca 11-12: Småskrake 2par på den norra av öarna på östra sidan.
Storlom 1 ex i vattnet vid samma ö.
Lasse D skrev den 4 maj, 2022 kl. 22:27
I Gallnås 2 ropande göktyta och igår en mellan Brokvarn och Svanaryd.
Willy& Birgitta Strömblad skrev den 4 maj, 2022 kl. 13:17
SLÄTTÖSAND 11.15 den 4 maj; Trädlärka 1 sj
Pelle skrev den 4 maj, 2022 kl. 12:03
Enligt annons i VN har Pinewood utförsäljning i Flanadens källarvåning (fd Lindex) torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-15.
Pelle, Lubbe, Roger, Tommy S, Ann-Sofie skrev den 4 maj, 2022 kl. 11:50
OSUDDEN 09-11: Småspov 1 ex str N och 1 ex rast, brun glada 1 ex, tornfalk 3 ex, gök 1 ex förbiflygande, fiskgjuse 2 ex, röd glada 1 ex.
Pelle skrev den 3 maj, 2022 kl. 12:10
OSUDDEN 09.00-10.40: Havsörn 1 ad, röd glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 par, kricka 100 ex, vigg 35 ex, skedand 1 par, snatterand 1 ex, bläsand 1 hane, gluttsnäppa 1 ex, grönbena 1 ex, gulärla 1 ex. Vid badplatsen grönsångare 1 sj och vid Östra viken rörsångare 1 sj.
Stefan Andersson skrev den 1 maj, 2022 kl. 17:04
SLÄTTÖSAND 12:10-13:25: Trädlärka 2 sj.
Lasse D skrev den 1 maj, 2022 kl. 14:46
Färjansö 0600-0800: årta 1ex hane, bläsand 2 par, storspov 1 par, brushane 7 ex samt några tiotal enkelbeckar och grönbenor.
Anders Sällberg skrev den 1 maj, 2022 kl. 13:54
Hej.
Såg en tjäderhöna mellan Bredasten och fartkameran RV 27. Detta var i går kväll vid 19.30 på väg till Valborgsfirande i Voxtorp.
Stefan Andersson skrev den 30 april, 2022 kl. 18:00
ANNEBERGSSJÖN, BREDARYD 10:55-11:20: Drillsnäppa 2 spel, Storlom 1 par + 1 ex, Svarthätta 1 sj, Svartvit flugsnappare 1 sj.
Kent skrev den 30 april, 2022 kl. 15:23
FÄRJANSÖ 5-9: Årta 1 par + 1 hanne, Kricka 10 ex, Knölsvan 1 ex, Storskarv 14 ex, Rördrom 1 ex tutade norr om ön, Storspov 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Grönbena 8 ex, Enkelbeckasin ca 35 ex , Dvärgbeckasin 2 ex, Fiskgjuse 2 ex, Brun kärrhök 1 hona, Röd glada 1 ex, Gransångare 1 sj, Rörsångare 1 sj, Lappsparv 1 ex rastade S om ladorna.
Pelle skrev den 29 april, 2022 kl. 17:23
SVÄNÖ 06.30-10.15: Havsörn 2 ad, fiskgjuse 3 ex, brunhök 1 hona, blåhök 2 honor, skedand 3 ex, bläsand 7 ex, årta 1 hane, kricka 30 ex, brushane 9 ex, gluttsnäppa 2 ex, grönbena 5 ex, rödbena 5 ex, storspov 1 sp. På vägen en tjäderhöna. Fin morgon!
Kent skrev den 28 april, 2022 kl. 13:09
N kyrkogården kl 9: En göktyta sjöng flitigt från träd mellan gamla och nya delen.
Lasse Grahn skrev den 27 april, 2022 kl. 23:16
Nissafors Lilla Svalås Kl 12.50: Göktyta 1 ex.
Lasse Grahn skrev den 26 april, 2022 kl. 21:12
Nissafors Hagelstorp Ringtrast 1 ex honfärgad rastade en kort stund idag på morgonen på åker väster om vår bostad.
Lars skrev den 25 april, 2022 kl. 19:19
Bor, gamla elljusspåret: Första fyndet i Vmo kommun idag av körsbärsfuks! Bilder på AP.
Kent skrev den 24 april, 2022 kl. 18:01
HÖRLE DAMM 16.30: Mycket lågt vattenstånd, minst ½ m lägre än normalt, ger stora öppna ytor i dammen. Bl. a. Kricka ca 30 ex, Bläsand 5 ex, Skedand 1 par, Gråhäger 1 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Skogssnäppa 2 ex
Ann-Sofi skrev den 23 april, 2022 kl. 12:12
Pga att endast 3. st. har velat följa med till. Visingsö är resan inställd .
Erik G skrev den 22 april, 2022 kl. 21:57
OSUDDEN ca 11.30: Ladusvala 2 ex vid Pumphuset.
Pelle skrev den 22 april, 2022 kl. 10:20
VIDESKOGEN 10.00: Svarthätta 1 sj.
Pelle skrev den 20 april, 2022 kl. 15:51
SVÄNÖTORNET 06.45-08.45: Kricka 200 ex, bläsand 17 ex, skedand 1 par, stjärtand 4 par, vigg 1 par, storskrake 1 hona, brushane 9 ex rast, storspov 2 sp, rödbena 5 sp, grönbena 1 sp, trädpiplärka 2 ex.
Lasse Grahn skrev den 20 april, 2022 kl. 08:20
Nissafors Hagelstorp 20/4 Svartvit flugsnappare 1 ex.
L-E skrev den 18 april, 2022 kl. 18:24
Södergård viken
L-E skrev den 18 april, 2022 kl. 18:23
Sex gässlingar har visat sig
Kent Lasse D och Lasse N skrev den 18 april, 2022 kl. 09:42
OSUDDEN: 5.30-8.30: Stjärtand 11 ex, Bläsand 12 ex, Kricka 20 ex, Sjöorre 1 hona, Sothöna 3 ex, Strandskata 2 ex, Storspov 1 ex, Rördrom 2 ex, Mindre hackspett 1 ex, Tornfalk 1 ex, Brun kärrhök 1 ex.
Kent skrev den 17 april, 2022 kl. 11:01
LÅNGRÖDJAN kl 6.30-7.20: Rördrom 1 ex tutade från Tånnö ö, Svartsnäppa 1 ex str mot N
Jan-Erik Svensson skrev den 17 april, 2022 kl. 07:34
Ringtrast på smultronvägen vid arton tiden 220416
Pelle skrev den 15 april, 2022 kl. 15:25
OSUDDEN 13.30-14.30: Bläsgås 2 ex rast, storspov 10 ex instr, ringduva 200 ex rast i dungen vid jvg, fiskgjuse 2 ex, röd glada 2 ex, brunhök hane och hona, tornfalk 1 ex, sparvhök 1 hane.
Pelle skrev den 14 april, 2022 kl. 18:32
FÄLTEN N 27 17.25: Ringtrast 1 hane på fältet norr om hängbrons västra landfäste. På stora fältet N 27 rastade 2 sångsvanar.
OSUDDEN 17.30-18.00: Brunhök 1 hane, röd glada 1 ex, tornfalk 1 ex, bläsand 7 ex rast, snatterand 5 ex rast.
Kent skrev den 14 april, 2022 kl. 12:27
FÄRJANSÖ 6-10.30: Knölsvan 1 ex, Skedand 1 par, Årta 1 par, Bläsand 4 ex, Kricka 102 ex, Vigg 3 hannar, Ljungpipare 1 ex, Enkelbeckasin ca 25 ex, Rödbena 1 ex Gluttsnäppa 3 ex, Skogssnäppa 1 ex, Storskarv 22 ex, Gråhäger 2 ex, Duvhök 1 ex, Havsörn 1 3K, Sånglärka 1 sj.
DImma hela morgonen - inget sträck.

TÅNNÖ MOT 11.30: Fina obsar på ejdrarna. En svarthätta sjöng en strof.
Lubbe skrev den 14 april, 2022 kl. 10:20
Tånnö motell. 08.50-10.15. Lubbe ,Tommy Thorén. Ejder 19 hanar,11honor.Smålom 2.Bläsand 5. Brun kärrhök 1hane. Lubbe toftanäs 1Stenskvätta
Kent och Lubbe skrev den 13 april, 2022 kl. 10:59
OSUDDEN 7.30-10: Storskarv 8 ex, Sångsvan 1 par, Skedand 2 par, Kricka 15 ex, Sothöna 1 ex, Brun kärrhök 2 hannar + 1 hona, Blå kärrhök 1 hona mot N, Röd glada 1 ex, Ormvråk 2 ex, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 1 hanne, Enkelbeckasin 8 ex, Skogssnäppa 1 ex, Sädesärla 18 ex, Gransångare 1 ex,
NORRHORJA (LR): Ringtrast 1 hanne med andra trastar på fältet efter ladugården vid infarten från v 127.
Kent skrev den 11 april, 2022 kl. 10:10
OSUDDEN 7-8: Storskarv 7 ex, Gråhäger 1 ex, Sångsvan 1 par, Bläsgås 2 ex, Kricka 2 ex, Vigg 2 par,. Storskrake 2 ex, Sothöna 2 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 3 ex, Mindre hackspett 1 ex.
Mattias skrev den 9 april, 2022 kl. 20:12
Klubbexkursionen till N Bolmen gav kyligt blåsigt väder. Många starar, trastar, tofsvipor, ljungpipare på fälten. Övrigt Råka 2k 1 ex, Havsörn yngre, Duvhök 1 ex, Sparvhök 2 ex, Skogsduva 2 ex, Sädesärla 1 ex, Sångsvan 4 ex, Storskarv 3 ex, Havstrut 1 ex, Röd glada bobygge.
Pelle skrev den 9 april, 2022 kl. 18:24
OSUDDEN 17-18: Bläsgås 3 ex rast, sparvhök 1 ex, tornfalk 1 ex, brunhök 1 hane, fiskgjuse 1 ex, röd glada 1 ex, vattenrall 1 hörd.
Pelle skrev den 8 april, 2022 kl. 20:14
MOSSSLEDAMMEN 16.00: Pilgrimsfalk 1 äldre fågel, tornfalk 1 ex.
OSUDDEN 16.15-17.30: Brunhök 3 ex, röd glada 1 ex, strandskata 5 ex, kricka 50 ex, vigg 20 ex.
Lubbe skrev den 7 april, 2022 kl. 09:28
Södergårdsviken, 08.10-09.20. Utter 1 vid vallen på nära håll, Blå Kärrhök 1hane, Fiskgjuse 2,Varfågel 1
Anders Sällberg skrev den 2 april, 2022 kl. 20:42
En cykelrundan i em 15.00-15.40 gav förutom knipor, grågås, canadagäss och gräsänder, Sothöna vid kanalens utlopp i Vidöstern samt ett par Storskrake i västra ävjan, söder om RV 27, hörde sedan Göktytan mellan ishallen och Apladalsskolan. Hornugglan har jag också hört ngn em/kväll på Ågatan. En ensam trana väster om Vandalorum, nästan vid kolonistugorna.
I morgon em. kan jag förmodligen rapportera om högljudda ”blåvita skrikmåsar i Gamla Ullevi”
Kent och Pelle skrev den 1 april, 2022 kl. 15:11
OSUDDEN kl 14: Tundrasädgås 1 ex, Bläsgås 2 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Ljungpipare 1 ex, Röd glada 1 ex.
Kent skrev den 30 mars, 2022 kl. 18:57
TINAS Ö kl. 16: Rörhöna 2 ex vid bron från FIGY till Tinas ö. Samma plats som förra året.
Erik G skrev den 27 mars, 2022 kl. 23:16
NÄSSUDDEN ca 12.30: Rödvingetrast 1 ex vid sidan av vägen ner till Näsudden.
Kent, Roger, Lubbe skrev den 26 mars, 2022 kl. 16:20
TÅNNÖ MOTELL: Rördrom 1 ex tutade från Tjutaryd, Vattenrall 3 ex, Storskarv 44 ex, Gransångare 1 ex.
LÅNGRÖDJAN, ROLSTORP: Rördrom 2 ex tutade från Harvö och Gorrsundet, Havsörn 2 ex, Snatterand 1 par, Småskrake 1 hanne. Sträck av trast och fink.
OSUDDEN: Bläsand 1 par, Vigg 1 hanne, Röd glada 1 ex
ÅBRON kl. 13:30: Forsärla 1 ex (KÖ)
Lasse D skrev den 25 mars, 2022 kl. 10:52
Viggar ska det vara.
Lasse D skrev den 25 mars, 2022 kl. 10:50
Osudden 7.15-9.15:
Storlom 1 ex str, strandskata 2ex,tornfalk 1 ex,smådopping 1 ex längst in i viken,röd glada 1ex,enkelbeckasin 9ex stöttes på strandängen, sothöna 1ex samt minst 2 buggar.
Kjell (även Ragnhild och Ann-Sofie) skrev den 24 mars, 2022 kl. 16:32
PUMPHUSET 08-09: Tornfalk, enkelbeckasin 5, gråhäger, ängspiplärka 10-tal, rördrom. (mörkerflygande tranor igår var 20.40)
Kjell skrev den 23 mars, 2022 kl. 20:43
GUSTAVSGATAN: Ca 50 tranor i fin plog mot norr, ljudligt i mörkret över området.
Roger skrev den 23 mars, 2022 kl. 13:20
RÖRDROMMAR! Det är ett bra år för Rördrom i Vidöstern. Sedan en dryg vecka finns en i Gorrsundet, för några dagar sedan hittades en vid Tjutarydsviken, igår en vid Osudden och idag en vid Harvö, precis söder om Tånnö ö.
Kent skrev den 20 mars, 2022 kl. 12:36
HJÄLSHAMMARMADEN 7-8.30: Bläsand 1 par, Kricka ca 15 ex, Salskrake 1 hanne, Storskarv 12 ex mot NO, Gråhäger 1 ex, Mindre hackspett 1 sp.
KÄVSJÖN STORA T kl. 11: Sångsvan 1 par, Kricka ca 30 ex, Storskrake 1 ex, Vigg 8 ex, Brunand 1 hanne, Trana ca 50 ex.
Stefan Andersson skrev den 19 mars, 2022 kl. 19:57
FORSHEDA 08:20: Turkduva i TV-antenn i korsningen Storgatan/Fänestadsvägen.
Kjell och Margit skrev den 19 mars, 2022 kl. 17:33
FÄRJANSÖ em: Salskrake 3+3, årta 1 ev några till, några bläsänder, 10 enkelbeckasiner, ljungpipare, rördrom, inga rovfåglar, krickor, skäggdopping, vigg, knipa, gräsand, trana, tofsvipor, storskrake, grå- och kanadagäss, en ensam bläsgås, sävsparv, skrattmåsar, 150 starar.
VäFK skrev den 19 mars, 2022 kl. 11:52
Klubbexkursionen till Tånnö Hamn samlade 11 deltagare. Vi bjöds på kyligt men vackert väder och en del sträck, även av mindre fåglar som starar och bofinkar, men även nästan 300 tranor mm. Det mesta kom i perfekt medljus över sjön. Mest notabelt var annars 9 salskrakar och rördrommen från Gorrsundet hördes också. Mer komplett lista finns på Artportalen
Anders Sällberg skrev den 18 mars, 2022 kl. 18:56
Hej på er.
Är i Varberg på SPA men lyckades med en runda till Getterön.
Fisktärna, mås och trut, Gravänder
81 Skärfläcka
3-500 bläsgäss ( Jätteflock)
Strandskator, tofsvipor, knipor, Brunand, knipor mm.
Det börjar fylla på.
Pelle skrev den 17 mars, 2022 kl. 16:19
OSUDDEN 12.30-13.30: Bläsgås 4 ex rast, röd glada 1 ex, tofsvipa 50 ex rast, sånglärka 30 ex rast.
Pelle skrev den 15 mars, 2022 kl. 17:45
OSUDDEN 16.15-17.15: Spetsbergsgås 2 ex rast, röd glada 2 ex.
Pelle skrev den 15 mars, 2022 kl. 12:48
BREDASTEN 08.45-09.00: Trädlärka 5 ex sj vid a) Biltema-Idata, b) dammarna och c) nya området.
Kent, Roger, Lubbe skrev den 13 mars, 2022 kl. 14:25
TÅNNÖ HAMN 7-10:30: Sträck: Sångsvan 78 ex, Mindre sångsvan 6 ex, Grågås 31 ex, Bläsgås 12 ex, Trana 32 ex, Storskarv 59 ex, Skogsduva 3 ex, Trädlärka 1 ex. I övrigt Salskrake 6 ex, Skäggdopping 6 ex, Havsörn 3 ex, Gråhäger 1 ex.
FUNTABO 6:45: Spetsbergsgås 2 ex rastade nära vägen.
Lubbe skrev den 13 mars, 2022 kl. 12:19
Bredasten 11.15. 1Trädlärka sågs å hördes vid Doxa.1Havsörn förbiflygande
Urban Magnusson skrev den 9 mars, 2022 kl. 18:18
LJUSSEVEKA 15 IDAG: Mindre hackspett 2st (obs av L-G Gustafsson)
Pelle skrev den 8 mars, 2022 kl. 16:39
BREDASTEN 12.00: Havsörn 2 ad kretsade i NO, sångsvan 1 par i den västra dammen, ska kanske bosätta sig där? Samt en gråhäger i samma damm.
Roger skrev den 8 mars, 2022 kl. 16:31
SVÄNÖTORNET: Nu är det betydligt bättre utsikt från tornet. Jag har sågat bort flera mindre träd och högre slyer.
Lite fågel blev det också; Salskrake 2 par, Knipa 63 ex, Kricka ca 20 ex, Vigg 6 ex, Ängspiplärka, Sävsparv och Mindre Korsnäbb.
Endast några vakar/råkar öppna, resten stenfruset.
KÖ LO LN JTT skrev den 6 mars, 2022 kl. 15:53
OSUDDEN 7:10-10:00: Sångsvan 40 ex mot N, Röd glada 1, Havsörn 1, Tofsvipa 7, Gråhäger 2, Sånglärka hörd.
VIDESKOGEN: Mindre hackspett vid S entrén.
Dagens OBS: En utter som sprang över isen från Helmershus till seglarklubben.
Pelle skrev den 6 mars, 2022 kl. 14:24
APLADALSGATAN 12.00 och 14:.00 Svarthätta 1 hane äter äpple på gräsmattan.
Stefan Andersson skrev den 3 mars, 2022 kl. 07:57
BREDARYD 06:45: Tornfalk 1 ex längs väg 153 i höjd med Smålänningen.
Lasse Grahn skrev den 2 mars, 2022 kl. 20:28
Nissafors Hagelstorp Kl 19:35 Morkulla 1 ex.
Pelle skrev den 1 mars, 2022 kl. 16:45
OSUDDEN 14.30-15.30: Tornfalk 1 ex, sädgås 2 ex rast, snösparv 2 ex i en flock med 50 sånglärkor.
Pelle skrev den 1 mars, 2022 kl. 13:15
APLADALSGATAN 12.30: Svarthätta 1 hane födosökte på gräsmattan.
Pelle skrev den 28 februari, 2022 kl. 17:05
KITTLAKULL 10.00-11.30: Kungsörn 1 ad + 1 juv, trana hörd.
KÄVSJÖN STORA T 12.00-13.15: Kungsörn 1 ad, havsörn1 juv + 1 ungfågel, kricka 6 ex, vigg 1 ex, storskrake 1 par, sångsvan 4 ex.
Anders Sällberg skrev den 28 februari, 2022 kl. 14:43
Pumphuset Osudden. 14.30-14.45

Grågäss, Canadagäss ca 75/75
Bläs 17 st
Brunhök 2 h osäker. Såg i motljus
Ormvråk 1
Tofsvipor 6
Pelle och Lasse D skrev den 27 februari, 2022 kl. 14:40
OSUDDEN 10-11: Sädgås 16 ex str N, röd glada 1-2 ex, ormvråk 6 ex, gråhäger 2 ex, ljungpipare 1 hörd.
Kjell och Margit skrev den 26 februari, 2022 kl. 21:57
Osudden, nära bron: Mindre hackspett ropade. Sju tofsvipor vid Nöbbele.
Kjell och Margit skrev den 26 februari, 2022 kl. 17:24
Amerikaområdet lunchtid: Sju bläsgäss mot NO.
Kent m.fl. skrev den 26 februari, 2022 kl. 12:51
OSUDDEN 7.30-10.30: Sångsvan 7 ex, Sädgås 29 ex str, Salskrake 6+4 ex, Trana 2 str, Tofsvipa 50 ex, Tornfalk 1 ex, Varfågel 1 ex.

Tips: Blomsterlandet har halva priset på fågelmat.
Pelle och Kent skrev den 25 februari, 2022 kl. 16:13
OSUDDEN 13.30-14.30: Spetsbergsgås 1 ex rast, ljungpipare 9 ex kringflygande, varfågel 1 ex, havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, sparvhök 1 ex, tofsvipa 50 ex rast.
Lubbe skrev den 22 februari, 2022 kl. 12:10
Toftanäs förmiddagen, 1Pilgrimsfalk 2k kalasade på en Kanadagås på åkrarna, 1Förbiflygande Havsörn.
Stefan Andersson skrev den 20 februari, 2022 kl. 22:45
BREDARYD 11:25: Röd glada 1 ex.
TOKAMOSSEN 16:30: Tjäder 1 spelande tupp.
Kent och Pelle skrev den 19 februari, 2022 kl. 16:21
ÅSENHÖGA 11-14: Trana 1 ex mot N, Kungsörn 1 ex, Havsörn 2 ex, Ormvråk 2 ex
Kent m.fl. skrev den 18 februari, 2022 kl. 15:20
OSUDDEN 8.30-11: En ung dvärgmås sträckte norrut längs östra sidan kl. 10:30. Det är första vinterfyndet sedan 2005! Utöver den en ung havsörn över pumphuset, en skäggdopping, ett 15-tal storskrakar, två str storskarvar och sju str sångsvanar.
Pelle m. fl. skrev den 17 februari, 2022 kl. 17:25
OSUDDEN 13.45-15.10: Pilgrimsfalk 2K satt även nu i en död al sydväst pumphuset, uppvaktad av kråkor och kajor. Fågeln drog sen ut över sjön och kretsade där innan den försvann. I övrigt havsörn 3 ex, skäggdopping 1 ex, storskrake 2 ex. Kallt och ruggigt.
Lubbe skrev den 17 februari, 2022 kl. 12:17
Osudden pumphuset, 10.00-11.35.Lubbe å Tommy S.Pilgrimsfalk 1.Rastade i alarna söder pumphuset i minst en halvtimme. Ägretthäger 1,Havsörn 1,Sparvhök 1,Fjällvråk 1sträckande, Ormvråk 1,Varfågel 1,nästan alla Gäss borta.
Pelle skrev den 15 februari, 2022 kl. 16:58
ÖSTRA FÄLTEN N 27 16.30: Bläsgås 3 ex rastade med grågäss och kanadagäss.
Lars-Gunnar Johansson skrev den 15 februari, 2022 kl. 14:16
Stäpphök sågs på ängarna mellan Draftinge och Ås (Bredaryd)
Tid. Tisdagen 2022-02-15 ca. 11.15

(foto "tagit" i bilen finns att skicka)
Kjell skrev den 15 februari, 2022 kl. 14:03
Amerika 13.50: Sånglärka (ev flera) hörd flyga söderut
Lubbe skrev den 15 februari, 2022 kl. 12:31
Förmiddagen, Östra sidan Vidöstern ner till Toftanäs ,Bläsgäss,Grågås, Sädgås,Kanadagäss, Tofsvipor, Havsörnar mm.
Pelle skrev den 14 februari, 2022 kl. 13:22
OSUDDEN 10.40-11.30: Havsörn 1 ex, bläsgås 2 ex rast, sädgås 20 ex rast, varfågel 1 ex. storskrake 4 ex rast, skäggdopping 1 ex.
NÖBBELE: Grå- och kanadagås 150 ex rast.
BREDASTEN: Noll.
ÖSTRA FÄLTEN: Bläsgås 6 ex rast, grågås 100 ex rast.
Lasse D skrev den 13 februari, 2022 kl. 16:27
Osudden 11.00-12.15:
Knölsvan 1 ex, sångsvan 1ex, bläsgås 4 ex, häger 1 ex, duvhök 1 ex, stare 11ex, varfågel 1ex.
Stefan Andersson skrev den 12 februari, 2022 kl. 22:35
FLATEN 13:20-13:40: Kanadagås 3 ex, Grågås 34 rast + 6 str N, Knipa 9 ex, Havsörn 1 ad.
KYRKEMOSSEN, STORE MOSSE 14:00: Sångsvan 1 ex.
KÄVSJÖTORNET 14:15-14:45: Knölsvan 1 ex, Sångsvan 7 ex, Havsörn 3 subad, Varfågel 1 ex, Stjärtmes minst 3 ex.
(SA,Christian Sandolf)
Värnamo Fågelklubb skrev den 12 februari, 2022 kl. 13:42
OSUDDEN 9-11: 40 sträckande sädgäss längs östra sidan, skäggdopping 1 ex, havsörn 1 äldre + en yngre, kungsörn 1 ex flög över sjön från öster till väster i höjd med Tjutö, ovanligt! Sånglärka 1 ex flög lockande förbi.
Lasse Davidsson skrev den 11 februari, 2022 kl. 17:49
I Gallnås en visslande sparvuggla i gryningen.
Kent, JTT; Ragnhild skrev den 11 februari, 2022 kl. 16:11
OSUDDEN 12:30-14: Bläsgås 3 ad, Grågås ca 200 ex, Kanadagås ca 150 ex, Gråkagås 2 ex, Storskarv 2 ex, Gråtrut 1 ex, Ormvråk 1 ex, Duvhök 1 ex, Sparvhök 1 ex, Steglits 1 ex,
Pelle skrev den 11 februari, 2022 kl. 15:27
KÄVSJÖN 11-14: Kungsörn 4 ex, röd glada 1 ex, ormvråk 1 ex, gråhäger 1 ex, storskrake 65 ex rast, knipa 2 ex rast, knölsvan 2 ex rast, varfågel 1 ex.
Pelle skrev den 10 februari, 2022 kl. 16:49
OSUDDEN 13.45-15.10: Bläsgås 2 ex rast, sädgås 8 ex rast drog iväg, röd glada 1 ex, ormvråk 3 ex, varfågel 1 ex, storskarv 1 ex, storskrake 1 par, sånglärka 1 ex.
Kent skrev den 9 februari, 2022 kl. 17:40
UTFODRINGEN 26 jan: Video av Göran Johansson https://youtu.be/WOd6TKD95hE
Urban Magnusson skrev den 6 februari, 2022 kl. 15:21
Toftaholm: Bläsgås 4 st
Kjell skrev den 6 februari, 2022 kl. 08:22
AMERIKAOMRÅDET kl 07.45: Sju knölsvanar mot NO.
Pelle skrev den 3 februari, 2022 kl. 16:19
OSUDDEN 13.40-15.05: Havsörn 1 ex, ormvråk 1 ex, grågås 100 ex.
Urban Magnusson skrev den 2 februari, 2022 kl. 13:50
Kroppsjön 31/1: 2 havsörnar på isen
Kent Lasso O och Lasse D skrev den 30 januari, 2022 kl. 12:21
OSUDDEN: 9-11: GrågåsxKanadagås 1 ex, Storskrake 6 hannar, Gråtrut 1 ex, Havsörn 1 ex, Ormvråk 1 ex.
Refrängen på Sven-Ingvars "Torparrock" passade morgonen!
Pelle skrev den 28 januari, 2022 kl. 11:29
FÄLTEN N 27 10.00: Blåhök 1 hona flög fram och åter på lite höjd, bråkade med en ormvråk. Oklart vart den tog vägen.
Pelle skrev den 27 januari, 2022 kl. 19:54
OSUDDEN 13.45-15.10: Havsörn 2 ex, grågås 150 ex, kanadagås 50 ex.
Lubbe skrev den 23 januari, 2022 kl. 09:35
Svanaryds vägen. Fryele. 2 Tjädertuppar på vägen
Pelle skrev den 21 januari, 2022 kl. 14:23
HORSSJÖN 11-13: Kungsörn 4 ex, havsörn 4 ex.
Sven Lindahl skrev den 21 januari, 2022 kl. 13:11
HÅNGER KYRKBY 13.00: Röd glada drog sakta norrut.
Pelle skrev den 18 januari, 2022 kl. 13:07
OSUDDEN 09.30-11.00: Havsörn 1 ad, ormvråk 1 ex, grågås 100 ex, kanadagås 10 ex.
Pelle skrev den 17 januari, 2022 kl. 19:48
KÄVSJÖN 10.40-13.00: Havsörn 3-4 ex, kungsörn 1-2 ex, sångsvan 2 ex. Kallt och blåsigt, men bra örnväder!
Pelle skrev den 14 januari, 2022 kl. 14:17
KÄVSJÖN 10.50-12.50: Kungsörn 6 ex, havsörn 2 ex, sångsvan 4 ex, björktrast 10 ex, gråsiska 20 ex. Vid Naturum tofsmes, svartmes, talltita.
UTFODRINGEN 13.30: Havsörn 1 juv, kungsörn 1 ex på avstånd.
Pelle skrev den 13 januari, 2022 kl. 21:39
OSUDDEN 14-15: Havsörn 1 subad på isen, kanadagås 5 ex, grågås 2 ex, stjärtmes 5 ex vid Åkröken.
Stefan Andersson skrev den 13 januari, 2022 kl. 19:05
FORSHEDA 11:45: Rödvingetrast 1 ex vid gamla fotbollsplanen.
Lasse Grahn skrev den 6 januari, 2022 kl. 19:59
Nissafors Hagelstorp Kl 08:55 1 Sparvuggla hördes under morgonpromenaden med hundarna.
Pelle skrev den 4 januari, 2022 kl. 17:28
OSUDDEN PUMP 13.45-14.15: Kanadagås 20 ex rast.
OSUDDEN PIREN 14.30: Grågås 30 ex rast på iskanten.
OSUDDEN ÖSTRA SIDAN: Duvhök 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 4 januari, 2022 kl. 17:04
OSUDDEN-APLADALEN: 40 steglitser, 50 grönsiskor. Sjungande talgoxe och blåmes idag.
Kent skrev den 29 december, 2021 kl. 14:36
NYLUNDSGATAN: På fågelmatningen Rödhake 1 ex, Steglits 4 ex, Grönfink 3 ex, Bergfink ca 10 ex, Koltrast 2 ex.
Joakim skrev den 25 december, 2021 kl. 15:03
MALMEN Sidensvans ca 50 ex.
Lubbe skrev den 24 december, 2021 kl. 10:32
God Jul från Osudden önskar 1.Havsörn,1.Omvråk samt fåglarna vid matningen
Lubbe skrev den 22 december, 2021 kl. 10:29
Hörledamm,09.10-10.20.2 Tranor rastande vid åmynningen fick gnugga ögonen. Sångsvan 48.Gräsand 100. Knipa 9.Storskarv 1.
Kent, Lasse D, Roger, Lubbe skrev den 19 december, 2021 kl. 12:21
OSUDDEN 10-11: Grågås 11 ex, Ormvråk 1 ex, Gråtrut 1 ex, Ringduva 4 ex, Stare 1 ex, Dubbeltrast 1 ex.
Lasse och Roger hade en rastande havsörn på isen tidigare på fm.
Pelle skrev den 17 december, 2021 kl. 11:05
OSUDDEN 10.00: Havsörn 1 ex, ormvråk 1 ex.
Pelle skrev den 14 december, 2021 kl. 19:00
APLADALEN JVG-BRON 14.30: Kungsfiskare 1 ex.
Pelle skrev den 3 december, 2021 kl. 11:14
KARLSDAL 10.30: Kungsfiskare 1 ex ovanför och nedanför bron.
Pelle skrev den 2 december, 2021 kl. 16:41
OSUDDEN 13.45-15-15: Havsörn 2 ad, fjällvråk 1 ex, ormvråk 1 ex, stare 25 ex, steglits 2 ex, gulsparv 1 ex.
Lubbe skrev den 1 december, 2021 kl. 11:31
Södergårdsviken, förmiddagen. Havsörn 1,Kanadagås 52 sträckande, Storskarv 20 sträckande ,Fjällvråk 1,utterspår på vallen, hela viken igenfrusen
Kent skrev den 28 november, 2021 kl. 14:18
OSUDDEN 13:30: Trana 1 ex lågt över fälten mellan pumphuset och 27:an mot S.
Pelle och Lars P skrev den 28 november, 2021 kl. 12:00
OSUDDEN 10-11: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 2 ex, duvhök 1 ex, storskrake 12 ex str S, sångsvan 20+8 str S, storskarv 1 ex, sothöna 5 ex rast, gråhäger 1 ex.
Kent skrev den 28 november, 2021 kl. 11:40
KÄVSJÖN kl. 10: Fortsatt mycket rastande sångsvan i sjön. 580 ex + 15 ex st. S
Värnamo Fågelklubb skrev den 27 november, 2021 kl. 12:07
Sedan början på året har Obsboken visats 23 386 gånger. Det är den mest besökta sidan på vafk.se.
Pelle skrev den 24 november, 2021 kl. 17:17
OSUDDEN 14.00-14.30: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 1 ex.
Pelle, Roger, Leif och Lennart skrev den 22 november, 2021 kl. 16:10
KÄVSJÖN STORA T 11-14: Sångsvan 500 ex, knölsvan 2 ex, storskarv 1 ex, bläsand 2 ex, kricka 30 ex, havsörn 2 ad, blåhök 2 hanar, fjällvråk 1 ex, ormvråk 3 ex, varfågel 2 ex.
Pelle skrev den 21 november, 2021 kl. 11:42
OSUDDEN 09.40-10.20: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 1 ex, sångsvan 6 ex str S, sädgås 10 ex str S, fiskmås 35 ex, steglits 10 ex.
Kjell skrev den 19 november, 2021 kl. 21:37
OSUDDEN förm: Två adulta havsörnar, fjällvråk samt en annorlunda färgad ormvråk.
Pelle skrev den 17 november, 2021 kl. 15:32
OSUDDEN 13.45-14.15: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 2 ex, varfågel 1 ex.
Kjell skrev den 16 november, 2021 kl. 18:47
FÄRJANSÖ 9.30-12.15: 8 enkelbeckasiner, 6 viggar, 12 storskarvar, knipa, större hackspett, stjärtmes samt ett par blåmesar som kamrater i vindskyddet.
Pelle skrev den 14 november, 2021 kl. 14:30
OSUDDEN 10.40: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 2 ex, sparvhök 1 ex.
SJUKHUSET 10.50: Steglits 10 ex.
GRÖNDAL 11.30: Sidensvans 20 ex, men ingen TB.
Kent, Lasse O, Tommy T Ann-Sofi skrev den 13 november, 2021 kl. 18:28
OSUDDEN fm: Lugnt med bl. a. Steglits 16 ex, Fjällvråk 1 ex, Storskrake 1 par.
Pelle skrev den 12 november, 2021 kl. 12:06
OSUDDEN 11.00-11,30: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 2 ex, björktrast 300 ex.
Lubbe skrev den 12 november, 2021 kl. 10:09
Osudden pumphuset, 09.30. Lubbe å Roger. 8 Skäggmesar födosökte vid utloppet på diket. Steglits 1. Bofink 2 . Mesar vid matningen.
Pelle skrev den 9 november, 2021 kl. 10:53
OSUDDEN 09.00-09.45: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 1 ex, sångsvan 14+8 ex, gråhäger 1 ex, steglits 8 ex, starar och trastar i luften.
Pelle skrev den 8 november, 2021 kl. 14:50
KÄVSJÖN STORA T 11-14: Mindre sångsvan 11 ex str S (kl. 12.20), sångsvan 120 ex rast och instr, kungsörn 2 ex, havsörn 3 ex, blåhök 1 hane, ormvråk 1 ex, sparvhök 1 ex, kricka 50 ex rast, gråhäger 1 ex, många sträck av obest. gäss.
Stefan Andersson skrev den 8 november, 2021 kl. 14:38
FORSHEDA 14:00: Varfågel 1 ex satt i asptopp på andra sidan järnvägen bakom Vibracoustic.
Pelle skrev den 7 november, 2021 kl. 16:06
HJÄLSHAMMARMADEN 13.30-14.20: Enkelbeckasin 1 ex, men ingen db.......
Kent skrev den 7 november, 2021 kl. 12:00
Osudden: Blå kärrhök hona, Fjällvråk, Havsörn
Tånnö motell: Bläsand
Bredasten tomt och ingen BKK vid Södrefåll
isac Dahlström skrev den 7 november, 2021 kl. 11:19
Mindre hackspett är klar! Kom inflygandes in på tomten
Lasse D skrev den 6 november, 2021 kl. 23:05
Tofsmes är klar.
Nogge skrev den 6 november, 2021 kl. 19:47
FRYELE: Sparvhök och Orre
Lubbe skrev den 6 november, 2021 kl. 17:46
15.45.Dinx macken vid Hedins Bil.Tallbit 2ipar, satt i rönnen ute vid Jönköpings vägen
Mats Johansson skrev den 6 november, 2021 kl. 17:17
ARTRALLYT första dagen 75 arter att spana efter i morgon bla.
Glada Sparvhök Enkelbeckasin Tjäder Orre Stenknäck Tofsmes
Pelle skrev den 6 november, 2021 kl. 16:44
KÄVSJÖN tillägg: Skrattmås 6 ex rast, drog sen söderut.
Pelle skrev den 6 november, 2021 kl. 16:03
KÄVSJÖN STORA T 13.30-15.20: Havsörn 1 ad, fjällvråk 1 ex, sångsvan 70 ex, kricka 10 ex, storskrake 5 ex str S, tofsvipa 22 ex kringflygande.
APLADALSGATAN 08.00: Rödhake 1 sj.
Lasse D gm Kent skrev den 6 november, 2021 kl. 15:59
GALLNÅS: Morkulla
Vandalorum: Tornfalk
Lubbe skrev den 6 november, 2021 kl. 15:27
Mellan Stomsjö våtmark och Sörsjö. Järpe 1ex, Genom Tommy Thorén.
Lubbe skrev den 6 november, 2021 kl. 13:34
Hörledamm, Stjärtand 1. Vigg 18. Kricka 2. Sångsvan 5. Bläsand 4
isac Dahlström skrev den 6 november, 2021 kl. 12:29
Forsärla stomsjö sopptip vid reningsverket
Mats Johansson skrev den 6 november, 2021 kl. 11:58
SÖLARYD Strömstare
Mats Johansson Lars Olofsson skrev den 6 november, 2021 kl. 11:57
OSUDDEN Fjällvråk Duvhök Tofsvipa Stare Kungsfiskare
Anders Sällberg skrev den 6 november, 2021 kl. 11:15
Edskvarn. Nötväcka
Pinnarekulla. Tomt
Kroppsjön. Gräsand Knipa
Södergård
Ormvråk, Ägretthäger, Björktrast, kråka, korp, storskrake, knipa, Storskarv knölsvan. Kaja Skata
Mossle ängar
Grågäss fiskmås
Vmo sjukhus
Turkduva
Roger, Lubbe skrev den 6 november, 2021 kl. 10:52
Kåckabo: havsörn, fem trastarter, sädgås, varfågel, gråsparv, skäggdopp, gråsiska mm sånglärka
Kent skrev den 6 november, 2021 kl. 10:24
HOVS GÅRD: Gulsparv, Dubbeltrast
HÖNSAVÄGEN: Större korsnäbb 5 ex, Talltita, Större hackspett, Spillkråka
YA: Mindre korsnäbb, Kungsfågel, Domherre
isac Dahlström skrev den 6 november, 2021 kl. 10:10
Artrallyt:
Lappsparv
isac Dahlström skrev den 6 november, 2021 kl. 10:09
Artrallyt:
Ängspiplärka,talltita,entita,gröngöling,stjärtmes,sävsparv,Lappsparv (hjälshammar maden), rödvingetrast,gråtrut
Thomas Gustafsson skrev den 3 november, 2021 kl. 14:44
Ägretthäger synlig vid Dammabro 031121 kl 12.30
joakim Norgren skrev den 2 november, 2021 kl. 07:38
23/10 förvisso lite sen rapport men kan ändå vara relevant för vinterns ugglespaningar. Sparvuggla, gjorde mig sällskap på älgpasset. Väster om vägen mellan Forsheda-Dannäs (Dannäsvägen)i jämnhöjd nord/syd m Åminne gård. Kopiera länken och klistra in i din webbläsare. Position
https://goo.gl/maps/i68UDTLFmoQva7q69
Pelle skrev den 1 november, 2021 kl. 10:21
OSUDDEN 08.45-09.30: Fjällvråk 1 ex, blåhök 2 honor, sparvhök 1 ex, grågås 300 ex, vitkindad gås 1 ex.
Anders Sällberg skrev den 31 oktober, 2021 kl. 12:26
Osudden 10.45-11.50
Tofsvipa 22 str, 90 grågäss gick ner i vassen. Steglitser 3, Pilgrimsfalk 1 str SO.
Fjällvråk 1. Grönfink, Blåmes mm i matningen 12 starar flög runt.
Pelle skrev den 30 oktober, 2021 kl. 17:04
Fälten N27 16.00: Snösparv 1 honf i remsan närmast riksvägen.
Anders Sällberg skrev den 29 oktober, 2021 kl. 18:17
Edskvarn tomt så när som på Blåmes o talgoxe.
Pinnarekulla Gulsoarv, blåmes och mängder med Björktrastar
Kroppsjön 2 sångsvanar
Södergård, 16 Storskarv, Storskrake, Knipa 1 hane, Ägretthäger 4, Gråhäger 3, grågås ca 120.
Osudden ca 150 grågäss en häger ormvråk 1 fjällvråk 1
Obsar mellan 12.00-14.30
Lubbe skrev den 28 oktober, 2021 kl. 12:30
Osudden förmiddagen, Lubbe å Anders S. Blå kärrhök 1honfärgad. Fjällvråk 2. Ormvråk 2. Röd glada 2.Vitkindadgås 1. Steglits 25.Resten på artportalen.
Lubbe skrev den 27 oktober, 2021 kl. 11:52
Osudden 9.00-11.00.Pilgrimsfalk 1jagade måsar över pumphuset. Fjällvråk 1. Ormvråk 2. Sparvhök 1. Röd glada 12.Vitkindadgås 1. Det andra på artportalen.
Lubbe skrev den 24 oktober, 2021 kl. 14:04
Kåckabo på förmiddagen. Havsörn 2ad. Röd glada 3. Sångsvan 12 sträckande. Skäggmes 2 rastande. Mycket Trast o Siskor på flytt. I övrigt kolla Artportalen.
Kent, Lubbe, Lasse, Mats skrev den 23 oktober, 2021 kl. 15:06
OSUDDEN 8-10: Vitkindad gås 1 ex, Grågås ca 300 ex, Gråhäger 2 ex, Röd glada 2 ex, Sparvhök 2 ex, Tofsvipa 40 ex, Stare ca 100 ex, Björktrast 25 ex, Steglits 6 ex.
Pelle skrev den 21 oktober, 2021 kl. 17:12
OSUDDEN 14-15: Vitkindad gås 120 ex rast, tofsvipa 100 ex kringflygande, röd glada 1 ex, sparvhök 1 ex, ormvråk 2 ex, hämpling 11 ex, steglits 25 ex.
Pelle skrev den 18 oktober, 2021 kl. 17:13
KÄVSJÖN STORA T 10.50-14.00: Ägretthäger 2 ex, sångsvan 30 ex, bläsand 50 ex, storskrake 1 par, blåhök 1 hane, tornfalk 1 ex, ormvråk 7 ex, fjällvråk 1 ex, sparvhök 3 ex, obest. örn långt i norr vid två tillfällen. Mager skådning men vackert i vindstilla höstfärger. Fortfarande gott om turister.
Kjell och Margit skrev den 17 oktober, 2021 kl. 17:49
AMERIKA-RÖRSTORP 17.15: 150 vitkindade gäss sträcker mot söder.
Lubbe skrev den 17 oktober, 2021 kl. 13:39
Kåckabo 07.30-11.50. Lubbe o Roger. Prutgås 1. Bläsgås 1. Kanadagås 2. Grågås 302. Sädgås 5. Småskrake 2. Bläsand 4. Havsörn 1. Skäggmes 15. Stjärtmes 19. Vinter hämpling 2. Steglits 27. Grönsiska 334. Gråsiska 8.
Pelle skrev den 15 oktober, 2021 kl. 14:49
KÄVSJÖN STORA T 11.00-14.10: Kungsörn 2K, blåhök 1 hane, tornfalk 1 ex, ormvråk 2 ex, sångsvan 22 ex, bläsand 50 ex, stjärtand 25 ex instr, tofsvipa 7 ex kringflygande, varfågel 1 ex.
Pelle och Lubbe skrev den 13 oktober, 2021 kl. 12:31
OSUDDEN 09.30-12.15: Trana 620 ex str SV, grågås 200 ex str SV, grågås 300 ex stationära, ormvråk 5 ex, tornfalk 1 ex, blåhök 1 hona, skogsduva 1 ex str SV, steglits 15 ex, sträck av lärkor, bo/bergfink, ringduvor.
Pelle skrev den 12 oktober, 2021 kl. 15:58
KÄVSJÖN STORA T 10.00-14.30: Havsörn 1 ad + 2 obest, kungsörn 1K+ samt 2K+, blåhök 1 honf, fjällvråk 2 ex, sparvhök 1 ex, ormvråk 20 ex, trana 340 ex, grågås 840 ex, bläsand 500 ex, gråsiska 10 ex.
Anders Sällberg skrev den 12 oktober, 2021 kl. 11:42
Pumphuset 10.30-11.30
Blåhök 1 hane 1 hona) kan vara brun hona)
Steglits 15
Grågäss 3-400 rastande
Grågäss 2-300 i plog söderut
Ca 250 tranor lågt över Värnamo åt söder vi 09.30
Ormvråk 3
Lubbe skrev den 11 oktober, 2021 kl. 18:14
Osudden pumphuset. 14.30-17.30. Blå kärrhök 2 honfärgade. Röd glada 1. Tornfalk 1. Sparvhök 2. Ormvråk 10. Steglits 15. Sånglärka 9. Mellan 16.30-17.30 . Räknade Pelle å jag till 1810 Tranor som sträckte mot SV.
Anders Sällberg skrev den 11 oktober, 2021 kl. 12:47
Snabbesök vid Pumphuset 12.35-12.45
Ca 300 rastande grågäss
2 rastande Sångsvanar
3 Ormvråkar
Lubbe skrev den 10 oktober, 2021 kl. 13:43
Osudden pumphuset förmiddagen. Lubbe. Lasse O. Lasse D. Mats. Pelle. Leif. Blå kärrhök 1honfärgad. Tornfalk 1. Sparvhök 1. Röd glada 2. Ormvråk 8. Grågås 400. Storskarv 24. Häger 3. Steglits 15. Hämpling 2. Sånglärka 2. Ladusvala 1. Ringduva 500 sträckande.
Pelle och Stefan A skrev den 8 oktober, 2021 kl. 17:15
KÄVSJÖN STORA T 12.45-15.45: Havsörn 1 subad, kungsörn 1 subad, fjällvråk 1 ex, ormvråk 50 ex, sparvhök 5 ex, tornfalk 5 ex, bläsgås 1 ex. Stora sträck av grågäss och ringduvor.
Pelle skrev den 7 oktober, 2021 kl. 16:57
HJÄLSHAMMARMADEN 14.00: Dvärgbeckasin 1 ex flög upp under stöveln.
Lubbe skrev den 7 oktober, 2021 kl. 12:47
Förmiddagen. Hörledamm, Jussö. Smådopping 2. Bläsand 104. Fjällvråk 1. Tornfalk 1. Röd glada 1. Tofsvipa 65. Brushane 1.
Lubbe skrev den 6 oktober, 2021 kl. 11:18
Tånnö motell 07.30 Ägretthäger 1rastande. Toftanäs. Havsörn 1.Nötkråka1
Pelle skrev den 4 oktober, 2021 kl. 17:09
GUNGFLYET-SVÄNÖMADEN 10-16: Havsörn ad + juv, röd glada 1 ex, blåhök 3 hanar, fjällvråk 2 ex, ormvråk 50 ex str S, tornfalk 3 ex, sparvhök 2 ex, ägretthäger 1 ex, kustpipare 1 ex, större strandpipare 4 ex, kärrsnäppa 3 ex, tofsvipa 50 ex, bläsgås 3 ex rast, sädgås 1 ex rast, vitkindad gås 1 ex rast, varfågel 1 ex. Inga stränder kvar nu.
Lubbe skrev den 2 oktober, 2021 kl. 12:28
Tånnö motell 07.20.Ägretthäger 1ex rastande.
VÄFK skrev den 2 oktober, 2021 kl. 12:05
OSUDDEN 8-11: Vitkindad gås 2 ex, Grågås +400ex, Bläsgås 1 ex, Bläsand 11 ex, Tofsvipa 80 ex, Storskarv 12 ex, Brun kärrhök 1 ex, Blå kärrhök 1 ex, Röd glada 2 ex, Tornfalk 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ex, Steglits 5 ex. Sträckande finkar och Vaggeryds Wienergrill 20 ex.
Pelle skrev den 1 oktober, 2021 kl. 17:06
KÄVSJÖN STORA T 14-16: Havsörn 1 ad, kungsörn 1 ex, fjällvråk 2 ex, röd glada 2 ex, blåhök 2 hane + 1 1K, tornfalk 5 ex, ägretthäger 1 ex, bläsand 500 ex.
Kerstin gustavsson skrev den 1 oktober, 2021 kl. 13:21
Snösparv? 30sept 2021
Spillkråka 27 sept 2021
Nöbbele
Lubbe skrev den 1 oktober, 2021 kl. 10:12
Hjälshammars maden. 08.30.Stenfalk 1förbiflygande. Röd glada 1.Osudden 9.10-10.00.Vitkindad gås 3. Bläsgås 2. Tornfalk 2. Brun kärrhök 1. Röd glada 1. Ormvråk 4
Pelle skrev den 29 september, 2021 kl. 06:59
APLADALSGATAN igår 20.00: Kattuggla klävittade några gånger.
Pelle skrev den 28 september, 2021 kl. 18:52
OSUDDEN 13.30-14.30: Blåhök 1 hona str S, brunhök 1K, enkelbeckasin 4 ex.
Lubbe skrev den 28 september, 2021 kl. 12:20
Hörledamm,Jussö gård,Förmiddagen. Kungsfiskare 1. Bläsand 22. Fjällvråk 1. Ormvråk 4. Sångsvan 11. Tofsvipa 60. Steglits 2. Trädlärka 1. Sånglärka 10. Ängspiplärka många. Mycket fink Bo-Bergfink. Ladusvala 2.
Stefan Andersson skrev den 27 september, 2021 kl. 20:04
FORSHEDA 14:10: Forsärla 1 ex förbiflygande vid Vita huset, Storgatan.
Pelle skrev den 27 september, 2021 kl. 12:54
OSUDDEN 08.45-09.45: Trana 150 ex str S långt i väster, blåhök 1 hona, tornfalk 1 ex, sparvhök 1 ex, trädlärka 1 ex str S, tofsvipor, ringduvor och allehanda småfåglar i luften.
Leif skrev den 27 september, 2021 kl. 10:14
Hagagatan 09-10:
Rödhake, blåmes, talgoxe, entita, svarthätta, lövsångare, trädgårdssångare (mkt sent fynd), nötväcka och gråsparv.
Dags att börja mata?
Pelle skrev den 26 september, 2021 kl. 16:56
GUNGFLYET-SVÄNÖMADEN 10-14: Havsörn 2 ex, röd glada 1 ex, tornfalk 3 ex, sparvhök 5 ex, duvhök 1 ex, ormvråk 10 ex, bläsand 200 ex, gluttsnäppa 1 ex, brushane 1 ex, kustpipare 1 ex, kärrsnäppa 5 ex, större strandpipare 3 ex, ringduva 1000 ex str S, storskarv 100 ex str S, piplärkor, bo/bergfink m.m. i luften. Högre vatten nu, men fortfarande stora strandområden.
Lubbe skrev den 25 september, 2021 kl. 20:12
Osudden pumphuset 06.40-11.00.Lubbe ,Lasse O. Med flera, Ägretthäger 1kom inflygande å landade på stranden. Bläsgås 3.Vitkindadgås 2.Grågås c500. Havsörn 1. Blå kärrhök 1honfärgad. Brun kärrhök 1honfärgad. Sparvhök 1. Röd glada 1.Tornfalk 1. Ormvråk 1.Steglits 15.
Pelle skrev den 25 september, 2021 kl. 17:57
OSUDDEN 16.15-17.15: Blåhök 1 hona, tornfalk 1 ex, sparvhök 1 ex, vattenrall 1 ex, tofsvipa 50 ex, steglits 8 ex,
Kent skrev den 25 september, 2021 kl. 12:40
OSUDDEN: Vid lock efter blåhake i vassviken smög en juvenil Småfläckig sumphöna fram och var nyfiken! Första höstfyndet i Värnamo och Gnosjö kommuner.
I övrigt: En grymtande Vattenrall, Vitkindad gås 2 ex, Bläsgås 3 ex, Tornfalk 1 ex, Röd glada 1 ex. Mkt tättingar på fälten och i luften.
Pelle skrev den 24 september, 2021 kl. 17:11
OSUDDEN 15.30-16.30: Grågås 400 ex, bläsgås 3 ex.
Pelle skrev den 22 september, 2021 kl. 17:09
GUNGFLYET-SVÄNÖMADEN 11-16: Ägretthäger 1 ex, havsörn 2 ad, kungsörn 1 ex, röd glada 1 ex, blåhök 1 hona + 1 1K, tornfalk 10 ex, sparvhök 1 ex, ljungpipare 2 ex, kustpipare 1 ex, brushane 1 ex, kärrsnäppa 8 ex, småsnäppa 1 ex, större strandpipare 1 ex, gluttsnäppa 1 ex, tofsvipa 11+12 ex str S, bläsand 200 ex, kricka 30 ex.
Anders Sällberg skrev den 20 september, 2021 kl. 18:41
Osudden 15.00-16.00
85 Tranor str söder plus 3 rastande.
12 Tofsvipor
2 Tornfalk
2 Ormvråk
1 Röd glada
1 Kärrhök, trol brun.
Ca 150 gäss bortom vassen
Kent skrev den 19 september, 2021 kl. 15:52
NYLUND: 110 + 260 tranor sträckte söderut kl. 13:30 resp. 15:15
Pelle, Lasse O, Kent och Tommy S skrev den 19 september, 2021 kl. 11:05
OSUDDEN 09.00-10.30: JORDUGGLA 1 ex, havsörn 1 ad, blåhök 1 hona, tornfalk 1 ex, röd glada 1 ex, ormvråk 5 ex, ljungpipare 2 ex str S, större strandpipare 1 ex rast. Piplärkor, bergfink, sädesärlor, sävsparv och ladusvala i luften.
Jordugglan stöttes på strandängen, satt en stund i dubbelsälgen vid dikets mynning och försvann sedan över diket mot väster.
Nogge skrev den 18 september, 2021 kl. 22:24
Drabanterögatan: stenskvätta en hane ett nytt tomtkryss.
Pelle och Lars P (delvis) skrev den 18 september, 2021 kl. 16:32
GUNGFLYET-SVÄNÖMADEN 09.00-14.30: Orre 3 hönor, havsörn ad + juv, kungsörn 1 ex, blåhök 1 hane, 3 honor och 1 1K, brunhök 1 ex, tornfalk 10 ex, röd glada 1 ex, kärrsnäppa 4 ex, vitkindad gås 34 ex instr, sädgås 1 ex, bläsand 200 ex. Lars hade på morgonen även haft en prutgås, en flock kustpipare m.m.
Egert Fransson skrev den 17 september, 2021 kl. 15:53
Till Er som ska med till Västkusten i morgon, lördag.

Hej på er!
Har precis konfererat med Leif om morgondagens väder. Det verkar bli uppehåll och ganska bra väder och t.o.m. sol ibland. Så vi kör!

Samling kl. 6:30.
Se även tidigare info på hemsidan.

Väl mött!
Egert
Pelle och Bo Gillberg skrev den 17 september, 2021 kl. 11:31
OSUDDEN 09.30-11.00: Lärkfalk 1 ex, brunhök hane + juv, ormvråk 6 ex, röd glada 1 ex, vattenrall 1 1K, sannolik årta 1 ex kringflygande, ladusvala 5 ex.
Pelle skrev den 16 september, 2021 kl. 19:25
OSUDDEN 13.30-14.30: Kärrsnäppa 2 ex och större strandpipare 1 juv. rastade nära dikets mynning. En brunhök 1K flög förbi. I övrigt mest sävsparvar.
Lubbe skrev den 14 september, 2021 kl. 12:12
Osudden pumphuset. 10.20-12.00.Havsörn 1.Röd glada 4 sträckande. Tornfalk 1. Lärkfalk 1. Ormvråk 6. Häger 1. Steglits 2. Sånglärka 3.
Roger skrev den 12 september, 2021 kl. 11:51
SÖDERGÅRDSVIKEN 7.30-9.00: Bläsand 3 ex, Skedand 1 ex, Kungsfiskare 2 ex, Törnsångare 1 ex, Gransångare 2 ex, Vattenfall 1 ex, Forsärla 1 ex, Mindre Korsnäbb 13 ex.
PUMPHUSET 10.00-11.30 med Kent och Lubbe: Stenfalk 1 ex, Brunhök 1 hona, Stenknäck 1 ex, Stor/Smålom 1 str O, Tornfalk 1 ex, Ljungpipare 10 str S, Bivråk 1 juv.
Roger skrev den 11 september, 2021 kl. 12:07
KÄVSJÖN 6.40-9.00: Ägretthäger 7 ex, Havsörn 1 ad, Blåhök 1 juv, Brunhök 1 juv, Tornfalk 3 ex, Kustpipare 1 juv, Ljungpipare 1 ex, Större Strandpip 3 str SV och 3 rast, Kärrsnäppa 4 ex, Småsnäppa 1 juv, Brushane 4 ex, Svartsnäppa 1 juv, Gluttsnäppa 1 ex, Enkelbeck 12 str SV och ca 25 rast, Lappsparv 1 ex på Store ö.
PUMPHUSET 9.40-11.30: Enkelbeck 4 ex, Forsärla 1 str SV och 1 rast, Trädlärka 1 str S, Ärtsångare 2 ex, Svarthätta 2 ex, Gransångare ca 5 ex, Rörsångare ca 5 ex, Sävsångare 1 ex.
Stefan Andersson skrev den 10 september, 2021 kl. 14:55
SVÄNÖTORNET 09:30-11:30: Bläsand 60 ex, Stjärtand 4 ex, Ljungpipare hördes, Kustpipare 1 juv, Större strandpipare 4 juv, Kärrsnäppa 3 juv, Enkelbeckasin 1 ex, Svartsnäppa 1 juv, Gluttsnäppa 1 ex, Gråhäger 3 ex, Ägretthäger 4 ex, Röd glada 2 ex, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Gulärla 1 ex, Hämpling 1 ex, Bergfink 2 ex.
Roger skrev den 10 september, 2021 kl. 12:07
BREDASTEN 8.10-10.10: Trädlärka 9 ex, Sånglärka 4 ex, Stenskvätta 6 ex, Gransångare 1 ex, Ärtsångare 1 ex.
Jordkullarna norr om Doxa skyfflades tyvärr bort under morgonen.
Staffan Hultén skrev den 9 september, 2021 kl. 18:31
Ägretthäger 1 Vidösteren vd Färjarens ö kl 16.15
Anders Sällberg skrev den 9 september, 2021 kl. 13:58
Osudden 12.45-13.15
Ett 50-tal Tofsvipor var nere på stranden en stund.
Gråhäger 1 st
Buskskvättor säkert ett 10-tal i kanalen
Ormvråk 1 st.
Pelle skrev den 8 september, 2021 kl. 16:43
OSUDDEN 13.30-14.30: Dubbelbeckasin 1 ex, röd glada 1 ex, vattenrall 1 juv, steglits 6 ex. Beckasinen stod även nu i betesmarken sydväst om pumpen, övre delen strax norr om diket.
Roger skrev den 8 september, 2021 kl. 10:54
HOVS GÅRD 9.00-9.30: Trana ca 280 ex, Ringduva ca 500 ex, Gulsparv ca 20 ex, Steglits 35 ex (exakt, i en flock.). Enligt Artportalen största flocken som noterats i Värnamo kommun.
Kent, Tommy S, Isac skrev den 7 september, 2021 kl. 21:37
OSUDDEN 18-19: Dubbelbeckasin 1 ex stod vid diket på SV betesmarken, flög över kanalen till strandmaden. Större strandpipare 2 ex gick ner på södra fältet.
Roger, Isac skrev den 7 september, 2021 kl. 18:32
STORA TORNET 16.45-17.50: Ägretthäger 2 ex, Blåhök 1 juv, Brunhök 1 hona, Stenfalk 1 ex, Tornfalk 3 ex, Ljungpipare 7 ex, Bläsand 61 ex, Stjärtand 10 ex.
Strandpipare och småvadare kunde ses på andra sidan sjön i antal ungefär som de senaste dagarna.
Pelle skrev den 7 september, 2021 kl. 16:23
OSUDDEN 14-15: Vattenrall 1 juv. inne i viken, röd glada 1 ex, brunhök 1 hane str S, tornfalk 1 ex, gulärla 10 ex rast på stranden. Gott om buskskvättor, piplärkor, sävsparvar, stenskvätta. Sök efter blåhake och dubbelbeckasin utan resultat.
Kjell och Margit skrev den 7 september, 2021 kl. 11:38
OSUDDEN 9-10.30: Havsörn 2, tornfalk, ormvråk 2, röd glada, lövsångare. Dimma i början.
Roger skrev den 6 september, 2021 kl. 18:06
Videskogen 15.50-17.40: Stjärtmes 10 ex, Gransångare 5 ex, Lövsångare 2 ex, Grönsångare (!) 1 ex samt några obestämda Löv-/Gransångare.
Grönsångaren var det senaste fyndet i rapportområdet och det tangerat tredje senaste i Jönköpings län enligt Artportalen. Bild i Artportalen.
Lubbe skrev den 6 september, 2021 kl. 11:18
Osudden pumphuset. Videskogen. 08.40-10.30.Havsörn 2.Röd glada 2.Tornfalk 1. Ormvråk 2. Lövsångare 3hörda. Steglits 1. Ängspiplärka 5 .Sävsparv 5.
Roger, Pelle, Lubbe, Lasse O skrev den 5 september, 2021 kl. 18:44
OSUDDEN 16-18: Dubbelbeckasin 1 ex i hagen SV om pumpen i bortre delen. Minst 4 Rödstrupiga Piplärkor, Steglits 7 ex, Tofsvipa ca 20 ex.
Nu är det lite fågel på fälten att rota bland.
Lubbe skrev den 5 september, 2021 kl. 12:40
Osudden pumphuset, Lubbe, Lasse O, förmiddagen. Havsörn 1sträckande S.Samt 1 överflygande. Lärkfalk 1. Duvhök 1.Ormvråk 5 stationära och 8 sträckande. Större strandpipare 2. Ljungpipare 1.
Roger, Kent, Lasse D skrev den 5 september, 2021 kl. 12:07
KÄVSJÖN 7.20-10.30: Ägretthäger 4 ex, Havsörn 1 ad, Blåhök 1-2 juv, Tornfalk 1 ex, Tuvsnäppa 1 juv, Kärrsnäppa 9 ex, Större Strandpipare 12 ex, Ljungpipare 4 ex, Brushane 5 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Gulärla 1 ex.
Vid hemkomsten till Vasagatan kom en yngre Havsörn och sträckte mot SV.
Värnamo Fågelklubb skrev den 4 september, 2021 kl. 12:11
FÄRJANS Ö 7.00-11.30: Trana 32 str S, Storskarv 107 str S, Havsörn 1 ad str SV, Brunhök 2 juv, Fiskgjuse 2-3 ex, Bläsand 6 str S, Ljungpipare 1 ex, Enkelbeck ca 5 ex, Ägretthäger 1 str S, Forsärla 1 str S, Rödstrupig Piplärka 1 ex, Nötkråka 1 ex, Bergfink 1 ex, Törnskata 2 ex, Rörsångare 2 ex, Sävsångare 1 ex, Tofsvipa 3 str S. Dessutom en möjlig Blåhake. Jonas och Emil såg en Blåhake nära vindskyddet strax efter att vi åkt.
Roger, Ludde skrev den 3 september, 2021 kl. 13:17
KÄVSJÖN 8.40-12.00: Ägretthäger nu hela 20 ex! havsörn 1 juv, Brunhök 3 ex, Blåhök 1 ad hane och 1 juv, Lärkfalk 1 ad, Tornfalk 1 juv, TUVSNÄPPA 1 juv, Kärrsnäppa 21 ex, Småsnäppa 1 juv, Större Strandpipare 12 ex, Ljungpipare 3 ex, Kustpipare hörd, Gluttsnäppa 2 ex, Brushane 4 ex, Grönbena 1 ex.
Pelle skrev den 2 september, 2021 kl. 16:24
GUNGFLYET-SVÄNÖ 08.30-14.30: TUVSNÄPPA 1 ex, småsnäppa 1 ex, kärrsnäppa15 ex, större strandpipare 15 ex, brushane 4 ex, ljungpipare 3 ex instr, ägretthäger 14 ex, kungsörn 1 ex, havsörn 2 ex, fiskgjuse 3 ex, brunhök 1 juv, blåhök 1 hona, tornfalk 5 ex, lärkfalk 3 ex, duvhök 1 hörd.

Tuvsnäppan sågs under en stor del av dagen och fanns kvar vid 14-tiden, då jag lämnade vadarstranden.
Roger m fl skrev den 31 augusti, 2021 kl. 14:49
BREDASTEN 8.30-11.20: CITRONÄRLA! En juvenil upptäcktes norr om Doxa och höll till, men rörig, på grusplanerna och gräsmattan norr om Kabe fram till 1-tiden. Bild på Artportalen och ljud på xeno-canto.
Även Forsärla 1 ex, Trana 33 str S, Röd Glada 2 ex, Tornfalk 1 str SV, Lärkfalk 1 ex, Trädlärka 4 ex, Hämpling 18 ex.
Roger skrev den 30 augusti, 2021 kl. 19:06
Ser att jag skrev lite konstigt. Jag stod alltså i tornet och fågeln var på andra sidan sjön när jag upptäckte den och sedan kom den närmare. Isac är glad X-are för dagen.
Roger skrev den 30 augusti, 2021 kl. 17:36
KÄVSJÖN/STORA TORNET 13.25-15.40: STÄPPHÖK 1 juv! Upptäcktes nästan direkt när jag kom på andra sidan sjön men kom närmare och var till sist bara ca 300 m från tornet. Jagade sedan runt över Gungflyet till 14:30 då den tog höjd och sträckte iväg mot SV.
Havsörn 2 ex, Pilgrimsfalk 1 str SV, Lärkfalk 2-4 ex, Tornfalk 1 ex, Brunhök 1 str SV, Börringevråk (kanonsnygg!), Ägretthäger 12 ex, Storskarv 19 str S, Ladusvala 23 str S.
Pelle skrev den 29 augusti, 2021 kl. 17:20
SVÄNÖMADEN/GUNGFLYET 11.30-16.00: Havsörn 1 ad, kungsörn 1 ad, röd glada 1 ex, fiskgjuse 4 ex, lärkfalk 1 ex, tornfalk 2 ex, större strandpipare 16 ex, kärrsnäppa 12 ex, brushane 6 ex, gluttsnäppa 2 ex, storspov 1 hörd, ägretthäger 12 ex som mest, orre 1 höna, bläsand 30 ex.
Kent skrev den 28 augusti, 2021 kl. 14:47
KÄVSJÖN 8.30-10: De 16 Ägretthägrarna höll till i de östra delarna och sågs fint från Svänötornet (från stora tornet sågs de sämre). I övrigt rastade 17 Brushanar i kanten på öarna utanför gungflyet, 3 Större strand men inga kärr sågs. Vidsträckta stränder!
Pelle skrev den 28 augusti, 2021 kl. 12:23
OSUDDEN 11.20: Från sjön kom en vadare och sträckte norrut, snabb och kraftfull flykt i sicksack över fälten, drog lågt över Fälten N27 som om den skulle gå ner men försvann in mot stan på högre höjd. Fågeln var brun, liknade något mellan spov och glutt, men mer kompakt, påminde även om en liten duva. ingen synlig näbb och inga läten. Ville bara berätta.......
Roger skrev den 27 augusti, 2021 kl. 13:02
KÄVSJÖN 8.45-12.15: Ägretthäger 16 ex, Gråhäger 5 ex, Havsörn 2 ex, Fiskgjuse 4 ex, Brunhök 1 hona, Brushane 12 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Grönbena 2 ex, Kärrsnäppa 26 ex, Mosnäppa 3 ex, Småsnäppa 7 ex, Större Strandpip 13 ex, Småspov 1 str SV, Ljungpipare 2 ex, Stjärtand 11 ex, Bläsand 56 ex, Skedand 3 ex, Kricka 106 ex, Tornseglare 2 ex, Hussvala 1 ex, Backsvala 1 ex.
Lubbe skrev den 26 augusti, 2021 kl. 16:21
Stomsjö våtmark, 12.10-12.45. Gräsand c100, kricka 8. Knipa 4. Rörhöna 1ad. Forsärla 1. Steglits 14. Ladusvala många.
Roger skrev den 26 augusti, 2021 kl. 11:51
KÄVSJÖN 8.30-10.30: Ägretthäger 16 ex, Gråhäger 5 ex, Havsörn 2 ex, Brunhök 1 hona, Pilgrimsfalk 1 juv, Större Strandpipare 7 ex, Kärrsnäppa 18 ex, Kustsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Brushane 2 ex, Stjärtand 14 ex, Skedand 1 ex, Bläsand 13 ex.
Roger skrev den 25 augusti, 2021 kl. 19:20
STORA TORNET, KÄVSJÖN 16.05-16.50: Hela 15 Ägretthägrar!! Uppdelade på mindre grupper runt sjön. Sannolikt samma flock som sågs i Jönköping på morgonen, fast då 16 men det kan ha gömt sig någon vid buskarna i sjökanten. I övrigt Havsörn 2 juv och 1 subad, Fiskgjuse 3-4 ex, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 2 ex, Bläsand 11 ex, Gråhäger 5 ex.
Lubbe skrev den 25 augusti, 2021 kl. 16:34
Osudden pumphuset. 06.00-07.15.Lubbe. Lasse O. Havsörn 2,Lärkfalk 1.Duvhök 1.Brun kärrhök 2.Röd glada 2. Ormvråk 5.Trana 3.Gulärla 5..
Roger skrev den 21 augusti, 2021 kl. 11:02
HJÄLSHAMMARMADEN 6.10-9.00: Mindre Hackspett 2 ex. Sträck mot S-SV: Storskarv 21, Svartsnäppa 1, Enkelbeck 3, Skrattmås 28, Gulärla 85, Backsvala 5 mm.
I Videskogen bl a Stenknäck 3 ex, Trädgårdssångare minst 10 på ett ställe, Gransångare 1-2 hörda.
Roger, Kent skrev den 20 augusti, 2021 kl. 19:52
OSUDDEN 17.00-18.30: Brunhök 3 adulta, Duvhök 1 juv hane, Myrspov 2 str S, Grönbena 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Större Strandpipare 1 ad.
Roger skrev den 20 augusti, 2021 kl. 14:20
BREDASTEN 11.50-12.30: Havsörn 1 ad str S, Bivråk 5 str SV, Tornseglare 43 str SV, Gulärla 14 str S, Trädlärka 4 ex, Småspov 6 str SV, Hämpling 1 ex.
Lasse D skrev den 20 augusti, 2021 kl. 09:43
Osudden 06.30-09.00: Inte mycket att skryta med denna morgon. På stranden en större strandlpip, en grönbena och två drillsnäppor. På det harvade fältet två ljungpipare.
Roger skrev den 19 augusti, 2021 kl. 16:40
SVÄNÖTORNET/MADEN 5.50-10-30: En Ägretthäger rastade i viken vid lilla tornet men lyfte och sträckte väst kl 06.00. Vigg 1 ex, Havsörn 3 ex, Blåhök 1 ad hane, Storskarv 13 str SV, Ljungpipare 12 str SV, Kustpipare 5 ex, Större strandpipare 28 ex, Storspov 20 str SV, Kustsnäppa 1 juv, Kärrsnäppa ca 25 ex, Småsnäppa 2 ex, Mosnäppa 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Rödbena 3 ex, Tofsvipa 38 ex, Gök 1 honfärgad, Stenskvätta 1 ex, Gulärla 31 str S, Svartvit flugsnappare 2 ex vid Svänö.
Roger skrev den 18 augusti, 2021 kl. 20:37
STORA TORNET 16.00-17.15: Havsörn 2ad, 1 juv, Blåhök 1 ad hane, Brunhök 2 ex, Tornfalk 1 ex, Kustpipare 5 ex, Rödbena 2 ex, Fisktärna 2 ex, Skäggdopping 2 ex, Fiskmås 11 str SV, Skrattmås ca 40 str SV, Snatterand 2 ex.
Lubbe skrev den 17 augusti, 2021 kl. 12:01
Osudden pumphuset, 06.30-09.00.Gravand 1juv. Grågås c500. Kanadagås 3. Gräsand 50. Trana 4. Större strandpipare 9. Gluttsnäppa 1. Drillsnäppa 1. Havsörn 1. Brun kärrhök 2.Sparvhök 1. Röd glada 1. Ormvråk 2. Fiskgjuse 2. Gulärla 5. Ängspiplärka 3. Sånglärka 2. Trädpiplärka 1. Stenskvätta 5. Busksvätta 6.
Roger skrev den 16 augusti, 2021 kl. 18:56
KÅCKABO 17-18: Gravand 1 ad str SV, Gluttsnäppa 1 str S, Fiskmås 38 str S, Skrattmås 8 str S, Havsörn 1 ad, Lärkfalk 2 ex.
OSUDDEN 18.20: Större Strandpipare 20 ex, Ljungpipare 5 ex, Kärrsnäppa 1 ex, alla på det harvade fältet.
Roger skrev den 16 augusti, 2021 kl. 12:03
OSUDDEN 11.30-11.45: Större Strandpip 12 ex, Ljungpip 1 ex, Kärrsnäppa 1-2 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
Fint plöjt fält ovanför pumphuset där piparna var, kan kanske trilla ner annat här i regnen....
Lasse D, Lasse O skrev den 15 augusti, 2021 kl. 13:54
Osudden 6.45- ca 10.30: En ägretthäger rastande en stund i en av sälgarna i vassen. Ljungpipare 18 ex sträckande, en rastande glutt på fälten. F ö inte mycket.
Roger, Kent och Jonny skrev den 15 augusti, 2021 kl. 10:13
SVÄNÖTORNET 6.15-9.00: Havsörn 2 ad+1 juv, Fiskgjuse 8 ex, Brunhök 1 hona, Tornfalk 2 ex, Tofsvipa 55 ex, Kustpipare 3 rast och 5 str SV, Ljungpipare 5 str SV, Större Strandpipare 19 ex, Svartsnäppa 8 ex, Gluttsnäppa 12 ex, Rödbena 2 ex, Kärrsnäppa 17 ex.
Roger skrev den 14 augusti, 2021 kl. 12:07
SVÄNÖTORNET 6.00-7.30: Havsörn 2 ad+1 juv, Fiskgjuse 6 ex, Brunhök 1 juv, Årta 1 hane, Kustpipare 5 ex, Ljungpipare 8 str SV, Större Strandpipare 15 ex, Kärrsnäppa ca 20 ex, Svartsnäppa 5 ex, Gluttsnäppa 6 ex, Grönbena 5 ex, Rödbena 1 ex, Brushane 1 ex, Tofsvipa 58 ex, Törnskata 1 juv.
Roger skrev den 13 augusti, 2021 kl. 11:05
SVÄNÖTORNET 6-9: Havsörn 2 ad + 1 juv, Fiskgjuse 8 ex, Tornfalk 1 ex, Kustpipare 4 ex, Större Strandpipare 9 ex, Storspov 12 str SV, Myrspov 11 str SV, Brushane 3 ex, Kärrsnäppa 24 ex, Svartsnäppa 4 ex, Gluttsnäppa 8 ex, Grönbena 9 ex, Rödbena 3 ex, Tofsvipa 48 ex, Fisktärna 1 ad, Gulärla 11 str S, Trädpiplärka 9 str S.
Lubbe skrev den 12 augusti, 2021 kl. 21:15
Åkröken osudden. 17.15.1 Kungsfiskare 1,Sparvhök 1
Roger och delvis Lubbe, Lars och Ann-Sofie skrev den 11 augusti, 2021 kl. 12:31
OSUDDEN 8-9.30: Snatterand 1 par, Jorduggla 2 ex, Tofsvipa 64 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Törnskata 1 honfärgad, Mindre Korsnäbb 1 str SV.
Lubbe skrev den 10 augusti, 2021 kl. 12:42
Osudden pumphuset. Förmiddagen. Havsörn 1. Brun kärrhök 1. Röd Glada 1. Ormvråk 4. Lärkfalk 1. Tofsvipa 35. Drillsnäppa 1. Gulärla 1. Busksvätta c10.
Roger skrev den 10 augusti, 2021 kl. 09:55
SVÄNÖTORNET 5.50-8.50: Årta 1 hane, Kricka ca 100 ex, Havsörn 2 ad, Blåhök 1 ad hane, Tofsvipa 61 ex, Kustpipare 4 ex, Ljungpipare 3 ex, Större Strandpip 19 ex, Kärrsnäppa 24 ex, Småsnäppa 1 ex, Spovsnäppa 2 ad, Brushane 2 ex, Grönbena 11 ex, Svartsnäppa 4 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 1 ex, Törnskata 1 juv.
Nu är björkdungen på Store ö snart historia, två snubbar jobbar med motorsåg.
Roger skrev den 9 augusti, 2021 kl. 17:46
STORA TORNET 16.00-17.15: Havsörn 2 ad, Fiskgjuse 4 ex, Brunhök 1 ex, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 2 ex, Kustpipare 4 ex, Gök 1 hane, Törnskata 1 hane.
Dom har tydligen börjat avverka björkar på Store ö.
Roger skrev den 8 augusti, 2021 kl. 12:12
Ytterligare kuriosa från Artportalen om Rosenfink. Det var fjärde höstfyndet i rapportområdet, det finns tre tidigare från Värnamo Kommun.
Roger skrev den 8 augusti, 2021 kl. 12:08
SVÄNÖTORNET 5.50-8.50: Havsörn 1 ad och 1 juv, Brunhök 1 juv, Blåhök 1 ad hane, Kustpipare 3 ex, Större Strandpip 9 ex, Kärrsnäppa 16 ex, Småsnäppa 1 ex, Mosnäppa 1 ex, Svartsnäppa 7 ex, Gluttsnäppa 6 ex, Grönbena 4 ex, Rödbena 1 ex, Brushane 2 ex, Tofsvipa 52 ex, Storskarv 21 str SV, Rosenfink 1 honfärgad lockade från buskarna vid sjökanten och kom fint på playback för att sedan flyga (sträcka?) söderut.
Rosenfinken var, enligt Artportalen, bara andra fyndet för Store Mosse och fjärde för Gnosjö kommun. Foto på Artportalen och inspelning på xeno-canto (XC667025).
Noterbart att det inte fanns en enda mås eller tärna i sjön under morgonen.
JUSSÖ 10.00-10.20: Röd Glada 3 ex, Lärkfalk 1 ad, Tofsvipa ca 25 ex, Törnskata 1 hane.
Lubbe skrev den 7 augusti, 2021 kl. 12:38
Osudden pumphuset, 05.45-11.45.Lubbe,Lasse O.Lasse D.Tommy S.Jorduggla 1. Brun kärrhök 2. Röd Glada 2. Fiskgjuse 2. Ormvråk 15. Lärkfalk 1. Gräsand c150. Grågås c400. Gråhäger.1. Tofsvipa 30. Skogssnäppa 2. Enkelbeckasin 2. Mindre strandpipare 1. Storspov 4. Storskarv 11.Trana 2. Gulärla 2. Hämpling 1.Steglits 1. Vattenrall 1. Fisktärna 9.
Roger skrev den 7 augusti, 2021 kl. 11:18
SVÄNÖTORNET 5.50-10.00: TUVSNÄPPA 1 adult!! Upptäcktes direkt vid ankomst precis utanför tornet och sågs under ca en halvtimme innan den var spårlöst försvunnen. Eventuellt sågs den med några andra vadare som gick ner i kanten av Gungflyet på andra sidan sjön. Bild på Artportalen.
Övrigt: Skedand 4 ex, Stjärtand 1 ex, Havsörn 2 ad, Fiskgjuse 5 ex, Tornfalk 1 ex, Kustpipare 4 ex, Större Strandpipare 3 ex, Svartsnäppa 5 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Rödbena 1 ex, Kärrsnäppa 11 ex, Spovsnäppa 1 ex, Småsnäppa 1 ex, Skrattmås 23 str SV, Fiskmås 34 juv str SV, Havstrut 2 juv, Brushane 1 juv, Enkelbeck 10 ex, Skräntärna 4 adult varav två märkta med röda ringar. Dom kom inflygande kl 07:55, Fisktärna 3 ex.
Lubbe skrev den 3 augusti, 2021 kl. 10:19
Osudden pumphuset. 05.30-09.30. Lubbe och Nogge. Havsörn 1.Brun kärrhök 2.Sparvhök 2. Ormvråk 1. Röd Glada 1.Gluttsnäppa 1.Grönbena 2.Tofsvipa c50. Grågås c300. Gräsand 100.Kricka 8. Kanadagås 9.Gök 1. Steglits 2.
Lubbe skrev den 2 augusti, 2021 kl. 21:42
Osudden pumphuset, 21.15-21.40.Lubbe.Nogge.Jorduggla 1,Tornfalk 1,
Roger skrev den 2 augusti, 2021 kl. 12:35
SVÄNÖTORNET 5.50-9.30: Havsörn 2ad+1 Juventus, Lärkfalk 1 ad, Storskarv 16 str SV, Knölsvan 3 ex, Strandskata 7 str SV, Tofsvipa 23 str S, Ljungpipare 9 str SV, Kustpipare 8 ex, Större Strandpip 5 ex, Mindre Strandpip 3 juv, Kärrsnäppa 23 ex inklusive första juvenila, Spovsnäppa 1 ad, Storspov 8 str SV, Myrspov 2 str SV med ljungpiparna, Grönbena 13 str SV, Gluttsnäppa 5 str SV, Obest vadare 22 str SV (troligen 19 kustsnäppor och tre mindre), Skrattmås 143 str SV, Fiskmås 87 str SV, Fisktärna 6 ex, Backsvala 1 str S.
Likt tidigare god omsättning under morgonen och de flesta rastande vadarna kom insträckande. Annat kom också in och rastade en stund för att sedan dra vidare.
Stefan Andersson skrev den 1 augusti, 2021 kl. 22:27
OSUDDEN: Jorduggla 1 ex dök upp kl 21:22, satte sig på stolpe i sjökanten, satt kvar när jag lämnade kl 21:35.
Roger skrev den 1 augusti, 2021 kl. 18:45
KÅCKABO 17-18: Havsörn 1 ad och 2 subad, Fisktärna 18 ex, Ljungpipare 1 str SV, Backsvala 1 str S.
Roger skrev den 31 juli, 2021 kl. 11:40
SVÄNÖTORNET 6-9: Grågås 8 ex, Havsörn 1 ad, Brunhök 1 hona, Lärkfalk 1 ex, Tornfalk 1 juv, Kustpipare 2 ex+13 str SV (6+7), Myrspov 1 str SV med Kustpip, Större Strandpipare 7 ex, Mindre Strandpipare 2 ex, Kärrsnäppa 18 ex, Drillsnäppa 2 ex, Skogssnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 5 ex, Storspov 10 str S, Grönbena 16 str SV, Skrattmås ca 250 str V, Fiskmås ca 160 str V, Fisktärna 19 ex.
God omsättning på fåglar som kommer och rastar en stund för att sedan sträcka vidare. Måsarna kom i stora blandade flockar. Möjligen sågs också en Aftonfalk men det var lite för dålig obs.
Roger skrev den 30 juli, 2021 kl. 20:15
KÅCKABO 17.00-18.40: Myrspov 2 str SV, Kustsnäppa/Myrspov 11 str Sv (långt i öster), Storspov 1 str SV, Gluttsnäppa 3 str SV, Skrattmås 40 str SV, Fiskmås 4 str Sv, Fisktärna ca 30 stationära.
Roger skrev den 30 juli, 2021 kl. 10:47
SVÄNÖTORNET 5.45-8.20: Havsörn 1 ad och 1 juv, Fiskgjuse 5 ex, Lärkfalk 1 ad, Tornfalk 3 juv, Snatterand 1 str, Storlom 1 ad str S, Kustpipare 1 ex, St Strandpip 2 ex, Kärrsnäppa 16 ex, Spovsnäppa 1 ex, Mosnäppa 2 ex, Brushane 2 rast och 1 str SV, Myrspov 9 rastade kort innan dom sträckte iväg, Storspov 6 ex, Gluttsnäppa 3 ex och 2 str SV, Grönbena 5+6 str SV, Skogssnäppa 2 str SV, Kärrsnäppa 1 str SV, Fisktärna 12 ex, Fiskmås 6 ex.
Fortfarande fina stränder men nu bör det inte regna så mycket mer.
OSUDDEN 9.10-10.00 Med Ragnhild, Pelle och Mats: Brunhök 3 ex (2 ad och en 2K hona), Röd Glada 3-4 ex, Kustpipare 5 str SV. Väl över 100 Tornseglare i luften.
Kent skrev den 30 juli, 2021 kl. 08:58
RAMSÖ 5-7.30: Storskarv 1 ex, Gråhäger 1 ex, Storlom 2 ad, Havstrut 1 ad, Fisktärna ca 10 ex, Skrattmås 2 ex str S, Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Göktyta 1 ex, Tornseglare 1 ex mot S.
Pelle och Lars P skrev den 28 juli, 2021 kl. 22:36
OSUDDEN 21.45-22.10: Jorduggla 2 ex.
Lubbe skrev den 28 juli, 2021 kl. 19:21
Osudden östraviken, Kungsfiskare 1,Vattenrall 1hörd, Gransångare 1hörd.
Roger, Kent, Lubbe, Lasse O skrev den 28 juli, 2021 kl. 11:28
OSUDDEN 8-10: Röd Glada 4 ex, Bivråk 2 ex, Brunhök 2 ex. Jordugglan flög en sväng över strandängen och en flock om 18 Kärrsnäppor sträckte söderut.

Morgonen vid Svänö gav inget i dimman men regnet verkar i alla fall inte ha gjort någon större åverkan på stränderna.
Pelle skrev den 28 juli, 2021 kl. 11:25
Apladalsgatan 10.00: Havsörn 1 ex överflygande mot söder.
Roger skrev den 27 juli, 2021 kl. 10:10
KÅCKABO 5.20-7.10: Kricka 3 str S, Storspov 5 str S, Småspov 1 str S, Kärrsnäppa 2 str, Grönbena 2 str S.
SVÄNÖTORNET 8-9: Havsörn 1 ad, Brunhök 1 hona, Tornfalk 5 juv, Lärkfalk 1 ad, Kustpipare 1ex, Kustsnäppa 1 ex, Spovsnäppa 3 ex, Kärrsnäppa 34 ex, Större Strandpip 4 ex, Grönbena 4 rast och 3 str S, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 2 ex, Fisktärna 8 ex.
Pelle och Kjell skrev den 26 juli, 2021 kl. 15:40
FÄRJANSÖ igår 20-23: Skräntärna 1 ex.
Pelle skrev den 24 juli, 2021 kl. 10:24
SVÄNÖ igår 19.15-21.30: Havsörn ad + juv, fiskgjuse 2 ex, lärkfalk 1 ex, storspov 2 ex instr, kärrsnäppa 1 ex instr, gluttsnäppa 10 ex, rödbena 10 ex, tofsvipa 50 ex, skrattmås 100 ex rast, fisktärna 1 ex. I skymningen sträckte 6 kompakta vadare söderut.
Lubbe skrev den 24 juli, 2021 kl. 10:05
Osudden pumphuset. 0700-9.50.Lubbe,delvisRoger. Jorduggla 2.Brun Kärrhök 2.Ormvråk 2.Röd Glada 1.Sothöna 2juv.Gräsand c50. Skäggdopping 2. Gråhäger.1. Småspov 1överflygande. Gluttsnäppa 1.Grönbena 2.Skogssnäppa2.Enkelbeckasin1.Gulärla1.
Roger skrev den 24 juli, 2021 kl. 10:01
SVÄNÖTORNET 5.50-7.20: Hassern 2 ad, Duvhök tiggande unge hörd, Storspov 5 juv, Brushane 3 ex, Spovsnäppa 3 ex, Kärrsnäppa 5 ex, Gluttsnäppa 8 ex, Grönbena 8 ex, St Strandpipare 1 ex.
STOMSJÖ SOPTIPP: Smådopping 1 ad och 3 stora juv, Mindre Hackspett hörd, Gråtrut 2 ex,.
OSUDDEN 8.45-9.20 MED LUBBE: Jorduggla 2 ex, Grönbena 2 ex, Skogssnäppa 1 ex, Sothöna 2 juv, Strandskata 2 ex, Sävsångare 1 ex.
Lubbe skrev den 23 juli, 2021 kl. 22:53
Osudden pumphuset, 22.00.Lubbe,Bo Andersson. P-A Fransson. Christian Sandolf. 2 Jordugglor visade sig fint ner mot sjön.
Kjell skrev den 23 juli, 2021 kl. 11:47
SVÄNÖ tisdag (obs) den 20 juli kl 6.45-8.15: Kustpipare 1, gluttsnäppa 2, kärrsnäppa 2, tofsvipa 7, havsörn 3, fiskgjuse 3, sångsvan 2 + 2 juv, trana 2, diverse måsar.
FLYGPAVILJONGEN 22.7 kl 21.45: Jordugglan vid stugorna som vanligt.
Pelle skrev den 21 juli, 2021 kl. 22:41
OSUDDEN 21.45-22.20: Jordugglan satt hela tiden på en stolpe mellan björkstubben och de blå stugorna.
Stefan Andersson skrev den 20 juli, 2021 kl. 14:51
OSUDDEN 11:45-12:15: Vid Åkröken en Kungsfiskare och vid Pumphuset Gråhäger 1 ex, samt Tornfalk 1 ex.
Pelle och Erik G skrev den 20 juli, 2021 kl. 08:36
OSUDDEN igår 22.00-22.20: Efter det att Lars P larmat såg vi jordugglan i hörnet av den öppna marken, nära de blå stugorna. Den satt tidvis i björkstubben, tidvis på stolpar och jagade också längs med husraden. Långa stunder försvann den i gräset, oklart om den fick något byte. Mycket trevligt!
Roger skrev den 19 juli, 2021 kl. 09:27
SÖDREFÅLL 8.45-9.15: Brandkronad Kungsfågel har häckat här! En hane sågs med mat i näbben och troligen också en hona med mat. Troligen sågs också en juvenil. Dom rörde sig dock snabbt och det var svårt att få vettiga obsar. Detta var vid tunneln. Vid det södra stället bakom Proton sågs bara en vanlig Kungsfågel hona, men det lät fler kungsfågelspip däromkring. Svårt att se några fåglar överhuvudtaget. Ingen respons på playback på något håll från BK.
Gransångare sjöng här också.
Roger skrev den 18 juli, 2021 kl. 09:44
SVÄNÖTORNET 6.00-7.30: Havsörn 1 ad, Röd Glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Kustpipare hörd, Spovsnäppa 3 ex, Kärrsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 6 ex, Rödbena 5 ex, Skrattmås 23 rast och 208 str V, Fisktärna 3 ad+2 juvenila.
Förvånansvärt klent med tanke på vinden.
PUMPHUSET 8.45-9.15: Småsnäppa 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Mindre Strandpipare 1 ad, Drillsnäppa 4 ex.
Endast 5e fyndet av Småsnäppa vid Osudden och det första sedan 2011 enligt Artportalen!
Pelle skrev den 17 juli, 2021 kl. 21:29
ÅKRÖKEN 21.00: Kungsfiskare 1 ex.
Lasse D och Anton Ståhl: skrev den 15 juli, 2021 kl. 10:42
Osudden ca 5.45-8.00: Jordugglan sågs fint nere på strandängen. F ö inte mycket. En gammal havsörn, 1 röd glada och i viken en skogssnäppa.
Pelle skrev den 15 juli, 2021 kl. 10:35
SVÄNÖTORNET 6-9: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 2 ex, svartsnäppa 1 ex, gluttsnäppa 10 ex, rödbena 15 ex, kärrsnäppa 30 ex, spovsnäppa 5 ex, mindre strandpipare 1 ex. Fina stränder, bådar gott, men parkeringen blir snabbt full. Och i tornet låg två ungdomar i sovsäck! I hagmarken minst sex tält.
Pelle skrev den 14 juli, 2021 kl. 20:57
OSUDDEN 17.00: Lärkfalk 1 ex.
Mats Johansson Lasse Davidsson skrev den 14 juli, 2021 kl. 10:43
SVÄNÖ TORNET Kl 6,35-9,00 Kärrsnäppa 6 ex Spovsnäppa 1 ex Mosnäppa 1 ex hörd Gluttsnäppa 10 ex Rödbena 6ex Grönbena Tofsvipa 38 ex Sångsvan 2 ad med 2 juv Lärkfalk 1 ex Havsörn 2 ad Fiskgjuse 3 ex
Roger skrev den 13 juli, 2021 kl. 10:22
SVÄNÖTORNET 5.50-9.00: Grågås 114 str SV, Gråhäger 11 str S, Havsörn 2 ad, Brunhök 1 hane, Röd Glada 1 ex, Spovsnäppa 12 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Grönbena 7 ex, Skogssnäppa 1 rast och 3 str S, Stor/Småspov drygt 30 str S, Drillsnäppa 2 ex, Skräntärna 1ad dök upp 8.20 och var kvar när jag lämnade, Fisktärna 4 ex, Storskarv 7 str SV, Småskrake 1 hane i eklipsdräkt, Brushane 2 str SV.
Kärrsnäppa hördes sträcka vid 6 tillfällen men jag fick inte syn på någon och ingen rastade. Spovsnäpporna kom insträckande ensamma eller i småflockar och rastade kort för att sedan sträcka vidare.
Lubbe skrev den 11 juli, 2021 kl. 22:26
Osudden pumphuset.20.50 Jorduggla 1. Lagan åkröken 1 Kungsfikare.
Roger skrev den 11 juli, 2021 kl. 10:09
SVÄNÖTORNET 5.50-9.00: Storlom 1 ad förbiflygande, Havsörn 2 ad och 1 juv, Tornfalk 1 hane, SKRÄNTÄRNA 5 ex, Skrattmås 120 str V, Fiskmås 40 ad str V, Kärrsnäppa 18 ex, Mosnäppa 2 ex, Brushane 5 ex, Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 10 ex, Småspov hörd, Storspov 1 str SV, Större Strandpipare 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Sävsångare 1 sj.
Skräntärnorna dök upp över sjön vid 7.30 och var kvar när jag lämnade. De flesta vadarna kom insträckande under morgonen.
Kent skrev den 11 juli, 2021 kl. 06:42
OSUDDEN 4-5: Jorduggla 1 ex satt fint på en stolpe i höjd med där vi hade fågelmatningen. Flög sedan till slutet på kanaldiket och satte sig på en stolpe under sälgen med två stammar.
Roger skrev den 10 juli, 2021 kl. 20:54
BREDASTEN 17.00-17.30: Tornfalk 3 juvenila. Borde betyda att det häckat ett par här eller i alla fall i närheten.
Lubbe skrev den 10 juli, 2021 kl. 16:57
Osudden pumphuset. 8.45-11.00.Lubbe.Lasse O. Thomas Axelsson. Havsörn 2.Brun kärrhök 3,Fiskgjuse 1.Tornfalk 1.Röd glada 1.Ormvråk 2.Kärrsnäppa 1.Storspov 7 rastande. Tofsvipa 8.Grågås c250. Trana 2 med 1juv. Gulärla 1.
Roger skrev den 10 juli, 2021 kl. 10:14
OSUDDEN 7.30-8.00: Jorduggla 1 ex på strandängen. Flög iväg och gick ner bakom dungen. I viken hela 9 Gluttsnäppor, 3 Grönbenor, 2 Skogssnäppor och en Mindre Strandpipare. Ytterligare 2 Grönbenor kom insträckande och drog med sig grönbenorna och gluttsnäpporna och sträckte iväg söderut.
SVÄNÖTORNET 8.30-9.00: Brunhök 1 hane, Gluttsnäppa 13 ex, Kärrsnäppa 6 ex.
Lasse Grahn skrev den 10 juli, 2021 kl. 08:07
Gynnås återvinningsstation Fredag 9 juli Kl 11:00-11:30
Klart fler Backsvalor på plats jämfört mot tidigare år, ca 30 st både Ad och juvenila.
Kent skrev den 9 juli, 2021 kl. 11:06
OSUDDEN: 8-10: Två JORDUGGLOR rastade på strandmaden. En flög upp när jag gick från stranden tillbaka till cykeln vid sommarstugorna. Den flög över maden och satte sig och då flaxade ytterligare en uggla till i gräset. Vi såg dock endast en av dom från vägen. Senare lyfte de och flög över diket till södra fälten där de försvann och möjligen landade på vallen. Finns ett dåligt foto på AP. Lubbe kanske fick bättre bilder. Det är första sommarfyndet av den arten i Värnamo.
I övrigt: Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 2 honor varav en flög med byte ut över vassen, Vigg 5 ex, Gulärla 1 ex.
Roger skrev den 9 juli, 2021 kl. 09:40
SVÄNÖTORNET 5.40-8.00: Grågås 45 str SV, Storlom 1 str V, Havsörn 2 ad, Kärrsnäppa 2 ex, Grönbena 20 ex, Rödbena ca 10 ex, Gluttsnäppa 6 ex.
Lubbe skrev den 9 juli, 2021 kl. 08:40
Stomsjö våtmark å Stomsjö dammen.06.30-08.30.Smådopping 2ad 3juv. Rörhöna 1.Gräsand 50.Kricka 14.Tofsvipa 3.Drillsnäppa 3.Grågås c50. Forsärla 1juv. Hämpling 2.Dubbeltrast 2.
Roger skrev den 8 juli, 2021 kl. 18:58
STORA TORNET, KÄVSJÖN 17.10-17.40: Havsörn 2 ad, Strandskata 2 ex, Grågås 3 rastande (!)
Runt 11.30 passerade två Röda Glador och en adult Havsörn Vasagatan 22.
Ett lerigt fält mellan kolonistugorna och 27:an ser ganska spännande ut, kan vara värt att kolla i samband med regn. 52 Tofsvipor och 3 juvenila Skrattmåsar samt många Fiskmåsar nu på eftermiddagen.
Roger skrev den 7 juli, 2021 kl. 10:11
SVÄNÖTORNET 5.50-8.30: Havsörn 2 ad, Fiskgjuse 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Gråhäger 3 ex, Fisktärna 7 ex, Gluttsnäppa 16 ex, Rödbena ca 10 ex varav två ungkullar, Grönbena 2 rast och 5 str V, Kärrsnäppa 10 ex, Mindre Strandpipare 1 ex, Brushane 1 hane, Sävsångare 1sj.
Kent skrev den 6 juli, 2021 kl. 14:24
SÖDREFÅLL: Någon som sett/hört BKK senaste veckorna? Har det varit häckning bör det finnas någon/några juveniler i området. Jag sökte i området på morgonen men ingen träff.
Roger skrev den 5 juli, 2021 kl. 09:21
SVÄNÖTORNET 6.00-8.20: Gråhäger 4 ex, Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 3 ex, Skrattmås 2 ad med 1 juv, Gluttsnäppa 11 ex, Gränbena ca 10 ex varav 7 sträckte iväg, Kärrsnäppa 3 ex, Brushane 4 ex, Snatterand 11 ex, Årta 2 ex.
Snatteränderna kom inskränkande 6.15 och rastade en stund innan dom drog vidare.
Kjell och Margit skrev den 4 juli, 2021 kl. 22:11
NORRA KYRKOGÅRDEN 21.30: Härmsångare som härmade skogssnäppa, koltrast och björktrast.
Pelle skrev den 4 juli, 2021 kl. 16:29
ÅDALEN 09.00: Röd glada 2 ex, trana 25 ex.
HILLERSTORPS HAMN 11.00: Forsärla 1 ex.
ÅBRON 13..15: Forsärla 1 juv.
Roger skrev den 3 juli, 2021 kl. 09:35
SVÄNÖTORNET 6.20-8.00: Havsörn 2 ad, Gråhäger 5 ex, Brushane 1 vit hane, Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 7 ex, Grönbena 16 ex, Mosnäppa 1 ex, Skrattmås 11 ad och 1 juv.
Manegen är krattad för vadarsäsongen med fina stränder.
Vid Fryele Kvarn; Forsärla 1 ad med 2 nyflygga ungar.
Roger skrev den 1 juli, 2021 kl. 12:29
OSUDDEN 8.20-10.20: Gråhäger 4 ex, Tornfalk 1 ex, Kungsfiskare 3 ex, Mindre Hackspett 1 ex, Brushane 8 ex rastade på det nyslagna fältet nedanför boule banan.
Pelle skrev den 28 juni, 2021 kl. 22:02
KÄVSJÖN LILLA T 19.20-21.00: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 3 ex, brunhök 1 hona, brushane 8 ex, gluttsnäppa 11 ex instr. I övrigt standard. Såg ut att vara hyfsade stränder utanför Svänötornet.
Lubbe skrev den 28 juni, 2021 kl. 17:54
Kungsfiskare 2,200 meter söder om hängbron kl 16.15
Pelle skrev den 27 juni, 2021 kl. 21:55
OSUDDEN 21.00: Snatterand 8 ex rast, brunhök 1 hona.
Pelle skrev den 27 juni, 2021 kl. 13:41
Åkroken 11.15: Kungsfiskare 1 ex.
Apladalen 11.20: Mindre hackspett 1 hörd.
Roger skrev den 27 juni, 2021 kl. 09:47
SVÄNÖTORENT 5.20-6.40: havsörn 1 ad, Brunhök 1 hane, Svartsnäppa 5 ex, Brushane 6 hanar, Kärrsnäppa 2 ex, Mindre Strandpipare 1 ex, Fisktärna 12 ex, Skrattmås 11 ex.
Dessutom 1 par Svarthakade Buskskvättor som upptäcktes igår på Skillingaryds Skjutfält och sågs fint när dom samlade mat till ungarna!
Lubbe skrev den 26 juni, 2021 kl. 18:33
Lagan gamla stället, 17.15. Kungsfiskare 2.
Pelle skrev den 26 juni, 2021 kl. 14:25
LILLA LÖVÖRUNDAN 10-13: Storspov 2 ex, ljungpipare 1 ex, röd glada 1 ex, lärkfalk 1 ex.
Lubbe skrev den 26 juni, 2021 kl. 09:34
Södergårdsviken.8.00-9. 00. Kungsfiskare 1vid vallen. Vigg 4. Skäggdopping 4. Storskarv 1. Knölsvan 1. Skrattmås många med ungar. Röd Glada 1. Ärt, Törn, Rör, Trädgårdssångare. Eds Bokskog. 9.15. Mindre flugsnappare 1,sjöng vid gödsel brunnen. Grönsångare 2 sjungande.
Lubbe skrev den 22 juni, 2021 kl. 19:56
Lagan vid Koloni området, Lubbe å Lasse O. 19.15.Kungsfiskare 1hörd.
Roger skrev den 22 juni, 2021 kl. 08:12
SVÄNÖTORNET 6.00-6.45: Skedand 3 hanar, Fisktärna 5 ex, Brushane 3 ex, Rödbena ca 10 ad och 4 pull, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 4 ex, Storspov 2 ex.
Vid Hörle Damm ett Sångsvanspar med 3 pull.
Pelle skrev den 21 juni, 2021 kl. 22:33
OSUDDEN 21.00: Storspov 1 ex rast.
APLADALEN S JVG 21.30: Kungsfiskare 1 ex.
Roger skrev den 21 juni, 2021 kl. 17:10
STOMSJÖ VÅTMARK 16.00-16.15: Snatterand 1 hane, Röd Glada 1 ex, Rörhöna 2 ad.
Stefan Andersson skrev den 20 juni, 2021 kl. 15:58
SLÄTTÖ KVARN: Forsärla 1 häckning.
Lubbe skrev den 20 juni, 2021 kl. 11:38
Osudden. Fm. Brun Glada 1. Röd Glada 1.Havsörn 1.Ormvråk 1.Gulärla 2. Härmsångare 1hörd.
Roger skrev den 19 juni, 2021 kl. 22:02
SVÄNÖTORNET 20.30-21.00: Havsörn 1 ad, Sångsvan 1 par med två ungar, Svartsnäppa 27 ex, Rödbena ca 5 ex, Tofsvipa 1 par med ungar plus ca 15 ex, Brushane 5 hannar, Storspov 1 spel, Skrattmås 11 ex.
Börjar bli tendenser till stränder så finns kanske hopp för vadarsäsongen i juli...
Kent skrev den 19 juni, 2021 kl. 09:49
SÖDREFÅLL: BKK är VAR-granskade! Det är tre stycken! En vid järnvägen S om tunneln, en vid platsen mellan GC-vägen och Proton och en som sjunger på andra sidan GC-vägen, mittemot "Protonindividen". De två senare hade sångduell på morgonen medan "tunnelindividen" sjöng i sitt område.
Kent skrev den 18 juni, 2021 kl. 13:42
SÖDREFÅLL kl. 10.30: BKK har bytt plats och sjunger från området närmast järnvägstunneln.
Stefan Andersson skrev den 17 juni, 2021 kl. 16:53
FORSHEDA 09:50: Trana 1 par med unge på ängarna längs väg 153.
STOMSJÖDAMMEN 10:10-10:30: knipa 1 hona + 5 pull, Rörhöna 1 ex, Smådopping 1 spel.
STOMSJÖ VÅTMARK 10:35-11:00: Grågås 4 ungkullar, Kricka 1 hona + 5 pull, Knipa 1 hona + 3 pull, Rörhöna 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Svingelgräsfjäril 1 ex.
Pelle skrev den 16 juni, 2021 kl. 11:30
OSUDDEN 09.30-10.30: Röd glada 1 ex, brunhök 2 honor, ormvråk 2 ex, skogssnäppa 2 ex, sävsångare 1 sj. Igår sothöna 2 ex utan ungar i Mossledammen.
Tommy Sörensen skrev den 15 juni, 2021 kl. 11:40
Kungsfiskare Lagan ca 200 m norr hamnbryggan Osudden
Lubbe skrev den 13 juni, 2021 kl. 13:30
Osudden.Östra viken. 11.20. Kungsfikare 1. Härmsångare 1hörd. Grå flugsnappare 1. Videskogen. Gransångare 2hörda. Rödvingetrast 2hörda. Södrefåll .1Brand kronade sågs å hördes.
KÖ, LO, LR skrev den 13 juni, 2021 kl. 12:04
OSUDDEN fm: Brun glada kom från S, Röd glada 1 ex födosökte.
Stefan Andersson skrev den 12 juni, 2021 kl. 01:04
SLÄTTÖSAND 11/6 Kl 23:25-23:50: Nattskärra 3 spel, de hade även flyguppvisning då de flög runt och klatschade med vingarna!
Joakim Norgren skrev den 10 juni, 2021 kl. 23:00
Vac dammen. Borgen Outdoor. Rörhöna med 7 små ungar. Placerad nål
https://goo.gl/maps/P2taeSzbyT5Jb9waA
Lasse Grahn skrev den 9 juni, 2021 kl. 22:37
Nissafors Hagelstorp 08:40-09:10 Vaktel 1 spel, hördes från korsningen Anderstorpsvägen-Bäckshultsvägen.
Kent skrev den 9 juni, 2021 kl. 18:26
SÖDREFÅLL kl. 15: BKK
Lubbe skrev den 9 juni, 2021 kl. 00:36
Nederby c500 meter mot Hinsekind, avfarten mot Källstorp. 1Kornknarr spelade några ggr kl.00.15.
Egert skrev den 8 juni, 2021 kl. 21:24
STORE MOSSE np, Wibecksledens avslut.
Kl. 20:15-21. (Efter styrelsemöte i FSMN)
Jorduggla 1ex. födosökte länge över Stora gungflyet, fiskgjuse 1 ex, havsörn 1 ex, storspov 1 ex, enkelbeckasin 3 ex, grönbena flera hörda, gök 2 ex. hörda, koltrast hörd m. m. Mygg många ex.
Roger skrev den 8 juni, 2021 kl. 09:32
OSUDDEN PUMPEN 8.40-9.10: Brun Glada 2 ex över ensilage balarna SV om pumphuset. En satt sedan hela tiden i ett dött träd i skogskanten. Röd Glada 2 ex, Brunhök 1 hona. Mindre Strandpipare 2 ex.
Lubbe skrev den 8 juni, 2021 kl. 01:22
Helmershus. 00.35. Kärrsångare 1hörd.
Lasse Grahn skrev den 7 juni, 2021 kl. 08:03
Nissafors Bäckshults moar 6 Juni 22:30-22:50 3 st Nattskärror spelade.
Kjell och Margit skrev den 6 juni, 2021 kl. 19:42
RUNT FÄRJANSÖ 5 juni 19-22.30: Vattenrall tre st. i Gorrsundet – kanske flera – med livliga "hamranden" och "grymtanden", rörsångare 5, trädgårdssångare, gök, brun kärrhök 2, fisktärna, skäggdopping, knölsvan.
Roger skrev den 6 juni, 2021 kl. 11:06
PUMPHUSET 9.30-9.50: Snatterand 7 ex, Strandskata 2 ex, Mindre Strandpipare 1 ex, Brunhök 1 hane, Röd Glada 1 ex, Gulärla 2 ex.
Vid Bältarebo två Mindre Strandpipare
Lubbe skrev den 6 juni, 2021 kl. 08:32
Osudden.Badplatsen.07.15-08.30.Rosenfink 1hane. Stenknäck 1.Steglits 3. Gulärla 2. Trådgårdssångare 1hörd. Törnsångare 1hörd. Ärtsångare 1hörd.
Erik G skrev den 5 juni, 2021 kl. 22:38
OSUDDEN ca 15: Härmsångare 1 sjöng vid Motorbåtsklubbens stuga, Rosenfink 1 sjöng i dungen innan vägen upp till Nöbbele/Vandalorum.
Roger skrev den 4 juni, 2021 kl. 15:35
Ooops! Ska var 2-3 sjungande Gransångare i Videskogen.
Roger skrev den 4 juni, 2021 kl. 10:40
SÖDREFÅLL 7.30: Den Brandkronade sjöng för fullt.
BREDASTEN: Mindre Strandpipare 1 par (ruvande?), Trädlärka 1 sj, Sånglärka 3 sj, Tofsvipa 3 par.
VIDESKOGEN: Gransångare 23 sj, Härmsångare 1 sj
Stefan Andersson skrev den 4 juni, 2021 kl. 00:15
SLÄTTÖSAND 3/6 Kl 23:30: Nattskärra 1 spel.
Stefan Andersson skrev den 4 juni, 2021 kl. 00:15
SLÄTTÖSAND 3/6 Kl 23:30: Nattskärra 1 spel.
Erik G skrev den 31 maj, 2021 kl. 10:10
YAKRYSSET igår kväll ca 22.05-22.35: Först tyst, bara en ensam taltrast som höll igång. Nattskärran satte igång ca 22.15, först svagt som på långt håll, men efter några minuter närmare och starkare. dessutom hördes gök avlägset, koltrast som varnade och en morkulla drog.
KUPESJÖN igår fm ca 9.15-10.15: Smålom 1 par.
RUSARBO: Inget ovanligt men skönt att inta sitt fika och lyssna på fågelsången.
Lasse D skrev den 30 maj, 2021 kl. 12:19
Färjansö lör 29 fr 18.45- sön 30 10.30:
Strax efter kl 22 ca 25 str prutgås. Drommen tutade sporadiskt, vid "hamnen " en törnskata. Över maden en jagande lärkfalk. En sjungande härmsångare på Kronobergssidan. F ö standard arterna
Lubbe skrev den 30 maj, 2021 kl. 12:10
Osudden.Pumphuset.Videskogen.08.00-11.15.Lubbe, Lasse O, Tommy S. 10 obestämda branta gäss sträckande. 2 Vitkindadgås sträckande. Grågås 20sträckande. Fiskgjuse 1. Brun Kärrhök 2. Ormvråk 1.Röd Glada 2.Sävsångare 1hörd, Hämpling hörd. Gulärla 2. Videskogen. Härmsångare 1hörd. Gransångare 2hörda. Trädgårdssångare.Törnsångare. Ärtsångare. Rörsångare. Svarthätta flera sjungande. Stjärtmes 2.Mindre hackspett 1.
Stefan Andersson skrev den 29 maj, 2021 kl. 20:24
HÅNGER BYAGÅRD-GORRSUNDET 09:45-12:40: Rördrom 1 tut, Fiskgjuse 1 ex, Havsörn 1 subad, Spillkråka 1 ex, Grönsångare 3 sj, Gransångare 1 sj, Härmsångare 1 sj, Stjärtmes, Stenknäck 1 ex.
S.FYLLEN DANNÄS 13:20-13:55: Storlom 1 par, Fiskgjuse 1 ex, Grönsångare 1 sj.
Kent och Roger skrev den 29 maj, 2021 kl. 12:04
FÄRJANSÖ 4-10: Rördrom 1 ex, Årta 3 hannar, Röd glada 2 ex, Havsörn 2 ex, Bivråk 2 ex, Brun kärrhök 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Storspov 1 ex, Rödbena 3 st + 4 str N, Gluttsnäppa 4 str N, Hussvala 4 ex, Gulärla 1 ex, Kärrsångare 1 ex, Sävsångare 2 ex.
Roger åkte med färjan från E4:ans camping och fick ta tidiga 3:30-turen ut resp. sena turen tillbaka och kan komplettera detta.
Nogge skrev den 28 maj, 2021 kl. 20:02
RÖRET FRYELE 17,00: Järpe en hanne visade sig fint på en liten skogsväg som går ner mot ett större hygge efter kraftledningen.
Roger, Lubbe skrev den 27 maj, 2021 kl. 11:31
TÅNNÖ MOTELL 6.00: Prutgås 13 ex rastade och en flock på ca 30 Strandskator sträckte......sedan hände det inte så mycket mer på hela morgonen.
Vid Hovs Gård fanns ett Törnskatepar vid kraftledningen och Sångsvan på bo.
Erik G skrev den 26 maj, 2021 kl. 18:58
HOVS GÅRD ca 15.15-15.45: Hundpromenad utmed kraftledningsgatan v. gården. Törnskata 1 hane i toppen på liten gran ca 50-60m v. kraftledningen. F.ö. Dubbeltrastar, Trädgårdssångare, Lövsångare, Entita, Större hackspett 1, Trana 2, Bofink 1, Gulsparv.
Roger, Lubbe, Tommy S skrev den 26 maj, 2021 kl. 11:42
OSUDDEN 9.45: Prutgås ca 100 str O
TÅNNÖ HAMN 10.00-11.00: Vitkindad Gås ca 120 tillsammans med ca 25 Prutgäss sträckande NO, Bivråk 6 str N
Pelle skrev den 25 maj, 2021 kl. 13:47
OSUDDEN 12.30: Härmsångare 1 sj 300 m norr om båthamnen, på cykelvägens östra sida.
En cykeltur till Toftanäs igår kväll gav ingen nattsångare, men vid Osudden spelade vakteln för ett flertal klubbmedlemmar 22.30.
Lasse Davidsson skrev den 25 maj, 2021 kl. 12:53
Osudden 5.15-7.40: vakteln spelade, en fin ad havsörn över sjön. F ö inget utöver det vanliga.
Eds bokskog: Mindre flugen sjöng flitigt vid 8.30-tiden.
Roger, Lubbe skrev den 24 maj, 2021 kl. 22:57
OSUDDEN 20.40-21.10: Sjöorre 9 ex, Vattenrall 1 spel
YA 22.10: Nattskärra 1-2 ex
Erik G skrev den 24 maj, 2021 kl. 22:02
EDS BOKSKOG ca 9.30: Mindre flugsnapparen sjöng flitigt, 2 ex syntes.
Micke T skrev den 24 maj, 2021 kl. 18:56
Plats bökkullen tid 18.40 kattuggla 1st duvhök 1 st
Pelle skrev den 24 maj, 2021 kl. 10:47
OSUDDEN ÖSTRA VIKEN 06.00: Vattenrall 1 ex sprang över cykelvägen. Fin morgon där allt kunde hända men inget hände.
Roger, Lubbe skrev den 24 maj, 2021 kl. 10:04
DJURSTORP 6.10-9.00: Grågås 50 str N, Storskarv 8 str NO, Årta 1 hane, Havsörn 1 ex 3K, Brun Glada 1 ex, Röd Glada 2-3 ex, Tornfalk 1 ex, Spillkråka och Gröngöling 1ex vardera.
Lubbe skrev den 24 maj, 2021 kl. 05:53
Osudden.Pumphuset. 05.10. 1 Vaktel spelade flitigt .
Lubbe skrev den 23 maj, 2021 kl. 11:17
Eds Bokskog. 9.30. Lubbe å Pelle. Mindre flugsnappare sjungande 1. Södergårdsviken.10.45. Lubbe, Mats å Lena.Gräshoppssångare 1stationär sjungande, såg en skymt av den.
Roger skrev den 23 maj, 2021 kl. 08:57
SÖDERGÅRDSVIKEN 6.50-7.20: Skogsduva 1 sj, Gräshoppsångare 1 sj
EDS BOKSKOG 7.40-8.00: Mindre Flugsnappare 1 sj 2K hane. Sitter ca 100 m bakom gödselbrunnen öster om vägen.
BREDASTEN 8.20: Trädlärka 1 sj
Pelle skrev den 22 maj, 2021 kl. 16:19
ÅBRON 14.00: Efter tips från Margit och Kjell har jag idag sett två vuxna forsärlor mata två utflugna ungar omedelbart nedströms bron.
Roger, Kent, Sven, Nogge, Ann-Sofie skrev den 22 maj, 2021 kl. 12:53
FÄRJANSÖ 6.00-11.40: Storlom 4 ex, Rördrom 1 hörd, Havsörn 3-4 ex, Röd Glada ca 5 ex, Brun Glada 1 ex, Brunhök 1 hona, Duvhök 1 ex, Lärkfalk 2 ex, Bivråk 7-8 str, Storspov 3 ex, Årta 3 hanar och 1 hona, Rödbena 2 ex, Enkelbeck 2 ex, Spillkråka 1 ex, Gröngöling 1 ex och precis innan vi skulle borda pråmen sjöng en Näktergal några strofer.
Vid Osudden spelade Vakteln flitigt runt 5.30 från sädesfältet söder om vägen ovanför häggbuskarna.
Kent skrev den 21 maj, 2021 kl. 16:30
SÖDREFÅLL kl. 7: BKK på samma plats
Pelle skrev den 21 maj, 2021 kl. 11:52
OSUDDEN 7.45: Vaktel slog några slag på åkern sydväst om pumphuset, hördes från Bänken.
Roger skrev den 21 maj, 2021 kl. 10:15
BRÄNDA FÄLTET: Härmsångare 1 ex
VIDESKOGEN: Rosenfink 1 ex (hittad av Pelle)
PUMPHUSET: Blåhök 1 hona, Havsörn 1 ex, Tornfalk 1 ex
Lubbe skrev den 20 maj, 2021 kl. 08:14
Hörledammen. 7.00-7.45. Skedand 1hane, Kricka 10,Mindre strandpipare 1,Drillsnäppa 2,Fiskgjuse 1,Rörsångare 2,Stjärtmes 2,
Pelle skrev den 19 maj, 2021 kl. 13:54
SVÄNÖTORNET 06-10: Havsörn 2 ex, röd glada 2 ex, brunhök 2 honor, knölsvan 1 ex, vitkindad gås 300 ex str NO (3 flockar), skedand 1 hanne, vigg 7 ex, kricka 10 ex, gluttsnäppa 2 ex, rödbena 5 ex, grönbena 5 ex, ljungpipare 4 ex, storspov 3 ex rast, småspov 1 ex rast. Älgko med 2 röda kalvar. Sjön är nu vattenfylld efter allt regn, inga stränder eller revlar således.
Lubbe skrev den 19 maj, 2021 kl. 10:20
Osudden.Pumphuset.9.30.Lubbe. Lasse P. Tommy S. Härmsångare 1hörd. Törnsångare 2. Fiskgjuse 2. Tornfalk 1.Röd Glada 1,Mindre strandpipare 1 på åkrarna, Gulärla 2.
Lasse D skrev den 18 maj, 2021 kl. 23:02
Ruskåmaden mellan Mjöhult- St. Rör 21.00-22.15: En nattskärra spelade och utifrån maden grisskrek en vattenrall. F ö de för trakten vanliga träskarterna.
Lubbe skrev den 18 maj, 2021 kl. 18:05
Brand kronade kvar vid Proton kl.16.45
Pelle, Isac, Mats, Margit och Kjell skrev den 18 maj, 2021 kl. 07:21
OSUDDEN igår 21.55-22.40: Dubbelbeckasin 1 sp rakt norr om mötesplatsen väster om pumphuset.
Pelle skrev den 17 maj, 2021 kl. 16:44
STOMSJÖ VÅTMARK 10-11: Standard.
STOMSJÖDAMMEN 11.00-11.30: Smådopping 2-3 ex, rörhöna 1 ex, röd glada 1 ex.
OSUDDEN med isac 11.45-12.30: Bivråk 1 ex str N, vitkindade gäss 1000 ex i flera flockar, röd glada 1 ex. Fina blöta åkrar men ingen fågel........
Micke t skrev den 17 maj, 2021 kl. 16:36
Kl15.45 Brandkronad kungsfågel 1 st öster om st1 macken uppe vid cykel vägen. Med Isac
Roger, Lasse D skrev den 16 maj, 2021 kl. 12:36
SÖDERGÅRDSVIKEN 6-7.30: Vitkindad gås 32 str N. Annars inget i dimman.
BRÄNDA FÄLTET: Vitkindad gås ca 400 rastade i sjön.
OSUDDEN 8-9.30: Vitkindad gås ca 100 i två flockar str NO, Brunhök 3 ex, Stenknäck 1 ex, Tornfalk 1 hane
Pelle skrev den 16 maj, 2021 kl. 12:19
PROTON 09.40: Brandkronad kungsfågel sågs och hördes på den plats som tidigare angetts.
BREDASTEN 10.00: Mindre strandpipare 2 sp, svart rödstjärt på sydsidan av Formentor.
Kjell och Margit skrev den 16 maj, 2021 kl. 09:50
VIDESKOGEN 8-9: Härmsångare, trolig kärrsångare, trädgårdssångare, svarthätta, mindre hackspett, rödhake, gärdsmyg, svart-vit flugsnappare, rödvingetrast, gök m fl, fin morgon!
Egert skrev den 16 maj, 2021 kl. 09:39
Mycket troligt, Nogge. För om jag ska vara noggrann så sträckte de mot OSO.
Nogge skrev den 15 maj, 2021 kl. 22:57
DRABTERÖRGATAN: Bör varit samma flock vitkindade som flög över 3 minuter senare.
Egert skrev den 15 maj, 2021 kl. 21:22
Minst 400 vitkindade gäss sträckte vid kl. 21:15 mot öster över Lönngatan 24, (föräldrahemmet).
Pelle skrev den 15 maj, 2021 kl. 16:06
VIDÖSTERN ÖSTRA SIDAN 13-15: Vid Tånnö motell minst 500 vitkindade gäss str N kl. 13.05, småspov 15 ex str N, småskrake 5 ex mitt för Åminne. I övrigt magert, magert. Vid Osudden 3 brunhökar.
Roger skrev den 15 maj, 2021 kl. 10:29
SÖDERGÅRDSVIKEN 7-8: Bläsgås 1 ex, Sävsångare 1 sj, Backsvala 3 ex
TOFTANÄS 8.30: Silltrut 1 ex 3K, Grönbena 1 ex
TÅNNÖ MOTELL 9.00: Smålom 1 ex, Svärta 10 ex, Småskrake 5 ex
Silltruten var på ett översvämmat föll mittemot gården
Kent skrev den 14 maj, 2021 kl. 13:09
BKK: Ett väntat första fynd för rapportområdet! I kommunen finns från 2020 ett fynd vardera från Draven och Liljenäsviken.
Området heter Södrefåll på kartan och det finns utmärkta cykelvägar hit.
Roger skrev den 14 maj, 2021 kl. 10:19
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL, en hane bakom Proton Group utmed cykelvägen mot Bredasten. Parkera utanför Proton och gå cykelvägen. Vid korsningen ta höger och fortsätt ca 100 m. Det finns en brunn i asfalten och fågeln är in till höger. Upptäcktes för två dagar sedan av Bengt Rimark.
Vid Bredasten 2 Göktytor och en Gransångare.
Mosnäppa sträckte mon NO vid Hjälshammarmaden och ca 100 Vitkindade Gäss över Videskogen.
Kent skrev den 13 maj, 2021 kl. 13:25
FÄRJANSÖ 21-09: Bl. a. Årta 2 par, Rördrom 1 ex, Vattenrall 1 ex, Storspov 1 ex, Morkulla 2 ex, Dubbelbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 8 ex, Drillsnäppa 2 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 4 ex, Svartsnäppa 1 ex, Fisktärna 8 ex, Brunhök 1 par, Gråhäger 1 ex, Kattuggla 1 ex, Sävsångare 2 ex, Rörsångare 2 ex, Gulärla 1 ex.
Erik G skrev den 12 maj, 2021 kl. 16:49
VRÅEN, VATTENTORNSBACKEN ca 16: Ärtsångare 1 ex sjöng mellan Vråen 2 och HSB-området.
ELJUSSPÅRET, SÖDRA PARKERINGEN: Grönsångare sjunger i dungen andra sidan vägen.
Lubbe skrev den 12 maj, 2021 kl. 11:33
Gamla Åminne, Källunda.9.30 -10.30. 2 sjungande Skogsduvor. Flera Grön,Löv,Ärt,Trädgårdssångare. Svarthättor,Sv.flugsnappare, 14 Dovhjortar.Vackra Bokskogar nu.
Erik G, Tommy T och Mats J (en stund) skrev den 12 maj, 2021 kl. 09:14
Glömde skriva att det var igår kväll 21.30-22.20. Ber om ursäkt!
Erik G, Tommy T och Mats J (en stund) skrev den 12 maj, 2021 kl. 09:10
KROPPSJÖN ca 9.30-10.20: Småfläckig sumphöna hördes direkt när vi kom ut på utsiktsplatsen och hördes ganska nära till vänster sedan hela tiden i kortare och längre perioder. Snart hördes en till längre ut till höger mer avlägset. F.ö. Morkulla, Enkelbeckasin, Skogssnäppa, Trana, Buskskvätta, Lövsångare, Kricka, Knipa, Gräsand, Grågås, Kattuggla, Råbock 3, Fladdermus 2 som kretsade runt framför utsiktsplatsen.
Kjell och Margit skrev den 11 maj, 2021 kl. 20:11
FÄRJANSÖ 07-12-30: Grönbena 3, rödbena 2, gluttsnäppa 3, storspov 2, fisktärna 5, sångsvan 1, fiskgjuse, röd glada, havsörn ad, ormvråk 4, brun kärrhök 2, ärtsångare, svarthätta, grönsångare, gök, årta hane, några krickor.
Kent skrev den 11 maj, 2021 kl. 17:07
TINAS Ö-CAMPINGEN: Trädgårdssångare, Grå flugsnappare, Ärtsångare, Törnsångare, Aurorafjäril
Lubbe skrev den 11 maj, 2021 kl. 09:58
Osudden.Pumphuset.8.30-9.50. Lubbe, Roger. Pelle. Blå kärrhök 1hona, Tornfalk 1.Bivråk 2sträckande. Glada 1.Brunand 1. Sothöna 1. Knölsvan 5överflygande. Gulärla 5.Stenskvätta 2,Buskskvätta 2.
Lubbe skrev den 11 maj, 2021 kl. 09:47
Toftanäs Båthamn. 9.30. Svarthätta 1. Gluttsnäppa 1. Törnsångare 1. Svarttärna 1.
Ann Andersson skrev den 10 maj, 2021 kl. 19:39
Göken hörs på Tånnö ö ikväll.
Roger, Lubbe skrev den 10 maj, 2021 kl. 14:50
SIKUDDEN 04.50-08.30: Smålom 1 str N, Vitkindad Gås 7 str O, Skedand 15 str No + 7 rast, Bläsand 5 str NO, Småskrake 4 ex, Vigg 8 str No, Fisktärna 16 str NO, Lärkfalk 2 ex, Bivråk 1 str N.
SÖDERGÅRDSVIKEN 08.40-11.10: STÄPPHÖK 1ex 2K hona kom inskränkande kl 10.20 och jagade omkring och slog en Skrattmås i kolonin. Vitkindad Gås ca 1140 str NO, Brunand 3 ex, Vigg 13 ex, Bivråk 2 str N, Havsörn 1 ad, Brunhök 1 hane, Röd Glada 1 ex, Törnsångare 1 ex, Buskskvätta ca 10 ex.
Micke T skrev den 8 maj, 2021 kl. 21:03
Tid 18.15 Ådalen. Småspov 2st, sångsvan 10 st, ormvråk 1st, tofsvipa 6st, trana 1st, Kanadagås 2 st, Ladusvala 4 st, Stare ca 10 st, Bofink 5 st.
Lubbe skrev den 8 maj, 2021 kl. 16:22
Stomsjö våtmark. 14.45-16.15. Lubbe, Leif E. Smådopping 1. Kricka 25. Knipa 10.Grågås med 2pulli. Sothöna 1. Tofsvipa 2. Mindre strandpipare 1. Drillsnäppa 2. Skogssnäppa 1. Hussvala 2. Ladusvala c30.
Kent skrev den 8 maj, 2021 kl. 11:42
FÄRJANSÖ 5-10: Vitkindad gås 300 ex str NO (4 flockar), Knölsvan 1 ex, Sångsvan 3 ex, Årta 1 hanne, Skedand 1 par + 1 hanne, Kricka 4 ex, Vigg 1 hanne, Gök 2 ex, Skäggdopping 6 ex, Enkelbeck 10 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 8 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 4 ex, Storlom 1 ex, Storskarv 4 ex mot N, Gråhäger 1 ex, Ägretthäger 2 ex, Fiskgjuse 2 ex, Brunhök 1 hona, Havsörn 2 ex.
Roger och Lubbe skrev den 8 maj, 2021 kl. 10:29
SIKUDDEN 5.00-10.00: Vitkindad Gås ca 380 str NO, Stjärtand 4 str No, Bläsand 2 str NO, Ägretthäger 1 mot väster, Blåhök 3 honfärgade str N, Silvertärna 14 str NO, Strandskata 1 ex
Lubbe skrev den 7 maj, 2021 kl. 09:49
Hörle damm. 9.00-9.45. Skedand 2ipar. Kricka c50. Vigg 3. Storskrake 4. Knipa 10. Mindre strandpipare 2. Drillsnäppa 2. Skogssnäppa 2. Fiskgjuse 1.
Erik G skrev den 6 maj, 2021 kl. 22:29
VATTENTORNET VRÅEN ca 21.10: Morkulla drar längs elljusspåret. F.ö. en härlig konsert av taltrastar och rödhakar.
Roger, Lubbe skrev den 6 maj, 2021 kl. 10:13
SIKUDDEN 5.20-7.00: Ejder 1 ex 2K hane, Sjöorre 18 ex, Vigg 4 ex, Fisktärna 6 ex, Ärtsångare 1 sj. Inget sträck alls.
SÖDERGÅRDSVIKEN: 1 ex av vardera Bläsgås, Vitkindad gås och Grönsångare
OSUDDEN 9-10: Råka 1 ex, Rör- och Sävsångare 1 ex vardera.
Inga änder eller annat i Vidöstern
Roger skrev den 5 maj, 2021 kl. 19:06
JUSSÖ: Trädlärka 1 sjungande
SVÄNÖTORNET 16.00-16.30 i regn: Svarthakedopping 2 ex, Havsörn 1 ad, Stjärtand 1 par, Skedand 1 par, Vigg 14 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 5 ex.
Vattenståndet har stigit men det finns fortfarande en del stränder.
HÖRLE DAMM: Bl a Skedand 1 par
STOMSJÖ VÅTMARK med Lasse O: Brun Glada 1 ex
Leif Engquist skrev den 5 maj, 2021 kl. 16:21
Osudden 14-16
Videstigen: lövsångare, rödstjärt, gransångare
Lekplatsen: svartvit flugsnappare 1 ex
Pumpst: buskskvätta 2 ex, fiskgjuse 1 fiskande.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 kl. 11:01
Stomsjö våtmark. 9.00-9.45. Lubbe, Roger. Kricka 25. Knipa 6. Tofsvipa 2. Duvhök 1. Forsärla 1överflygande. Svarthätta 1hörd. Svartvit flugsnappare 1. Gransångare 1hörd. Hämpling 2. Dubbeltrast 3. Sothöna 1hörd. Ladusvala c20.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 kl. 07:37
Södergårdsviken. 06.45-07.30.Bläsgås 2. Grågås 60. Kanadagås 4. Knölsvan 2. Storskarv 1. Bläsand 4 ipar. Vigg 3.Kricka 8. Skäggdopping 6.Drillsnäppa 1. Enkelbeckasin 1. Fiskgjuse 2.Skrattmås c300. Fisktärna 3.
Lubbe skrev den 4 maj, 2021 kl. 06:41
Tånnö motell. 05.10. Svärta 1hane. Toftanäs. 05.40. Rördrom hördes 3ggr.
Stefan Andersson skrev den 3 maj, 2021 kl. 21:00
Har saxat följande från artportalen idag: SKRÄNTÄRNA
1 adult födosökande Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark
Sm Jimmy Danielsson 15:00-16:00
Roger skrev den 3 maj, 2021 kl. 09:14
TÅNNÖ MOTELL 6.00: Svärta 1 hane
HJÄLSHAMMARMADEN 7.00-8.20: Smålom 1 str N, Vigg 11 str NO+5 ex rast, Stjärtand 4 ex, Bläsgås 3 ex, Havsörn 1 ex 3K, Silvertärna 4 str NO, Rödbena hörd, Mindre Hackspett 1 trum, Svartvit Flugsnappare 1 sj.
Svarthätta stäng vid Tånnö Pir och Vasagatan. Ärtsångare sjöng vid Rolstorp.
Roger och Ann-Sofie skrev den 2 maj, 2021 kl. 21:54
KROPPSJÖN 21-21.30: Småfläckig Sumphöna 2 spel, Vattenrall 1 hörd, Skogssnäppa 1 spel.
Sumphönorna började lite försiktigt 21.10 och sedan ordentligt från 21.20
Kjell och Margit skrev den 2 maj, 2021 kl. 19:26
HINDSEN, MELLAN HINDSEKIND OCH GRANNÄS: Storlom 8, drillsnäppa, spelande orrar, 4+10 tranor, brun kärrhök, glada.
Pelle skrev den 2 maj, 2021 kl. 12:48
APLADALEN 11.00: Svartvit flugsnappare 1 sj.
ÅKROKEN: Rörhöna 1 ex, röd glada 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 1 ex.
Roger skrev den 2 maj, 2021 kl. 11:32
SVÄNÖTORNET 05.45-08.30: Havsörn 1 ad, Stjärtand 5 ex, Bläsand 4 ex, Kricka ca 100 ex, Vitkindad gås 50 ex str SO, Svan sp 5 str NO, Svartsnäppa 2 ex, Brushane 21 str O+14 rast, Grönbena 16 ex, Gluttsnäppa 13 ex, Rödbena 9 ex, Mosnäppa 1 str N, Skogssnäppa 1 str N, Storspov 3 ex.
Omsättning på vadare. Brushanarna kom inskränkande och sträckte iväg efter ett tag och de flesta Grönbenorna sträckte också iväg.
Vid Svänö sjöng 2 Göktytor och 1 Grönsångare
ÅDALEN 9.50-9.55: ÄNGSHÖK ad hane jagade omkring över de norra fälten i ca 5 minuter innan den drog vidare mot norr.
Lasse Davidsson skrev den 2 maj, 2021 kl. 10:18
Färjansö kl 6.15-9.45: årta 1 par, vigg 16 ex, kricka ett 20-tal,glutt 1 ex, brushane 6 + 2+ 11 + 8 ex, några kan ha varit samma, då de för omkring och inte verkade sträcka, samt några rödbenor, ett 10-tal grönbenor, ett par storspov, fiskgjuse, brunhök, vipor och beckasiner mm.
Mikael W skrev den 1 maj, 2021 kl. 21:43
Kroppssjön: två visslande sumphöns
Conny och Karin skrev den 1 maj, 2021 kl. 20:30
Maramö: Ringtrast 1ex. hane, Dubbeltrast 4 ex. Rödvingetrast 2 ex. Koltrast 3 ex. Björktrast 6 ex. Taltrast, Röd glada 1 ex. födosökande, Spillkråka 1 ex. St. hackspett 2 ex. hona och hane.
Kent skrev den 1 maj, 2021 kl. 17:45
FÄRJANSÖ 4.30-8.00: Storskarv 9 ex str N, Vitkindad gås 55 ex str N, Knölsvan 1 ex, Kricka 18 ex, Bläsand 1 par, Vigg 1 hanne, Storspov 1 par, Rödbena 2 ex, Grönbena 8 ex, Enkelbeckasin 10 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Fisktärna 4 ex, Brunhök 1 par, Fiskgjuse 2 ex.
Micke T skrev den 1 maj, 2021 kl. 15:32
Rödvingetrast 2 st Entita 1 st, björktrast 5 st, kåltrast 3 st plats mellan Hjälshammar och Ulås på några små åkrar nära väg 27
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 kl. 14:38
Stomsjö våtmark. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse O. Kent. Smådopping 1. Kricka 25. Tofsvipa 2. Svarthätta 1hörd. Hussvala 1.c20 Ladusvala.
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 kl. 14:34
Osudden pumphuset. 06.30-10.45. Lubbe. Lasse O. Pelle. Roger. Ann-Sofie. Vitkindadgås 33sträckande. Storskarv 9sträckande. Brun Kärrhök 1sträckande. Glada 1. Tornfalk 1. Ormvråk 3. Brun Kärrhök 1stationär. Hämpling hörd. Gulärla 2 ipar. Busksvätta 1. Stenskvätta 1. Grönbena 1 1hörd. Mindre hackspett 1hörd.
Roger skrev den 1 maj, 2021 kl. 10:38
SIKAVARPEN, FLÅREN 5.20-7.40: Pilgrimsfalk 1 ex, Silvertärna 5 str NO, Småskrake 4 str NO och 3 rastande.
N KYRKOGÅRDEN 9-9.40: Ringtrast 1ex 2K hona, Buskskvätta 1 hane, Steglits sjungande.
Lubbe skrev den 1 maj, 2021 kl. 06:37
Toftanäs.05.50. Vitkindadgås 60 rastande. Brun Kärrhök 1hane. Storspov 1.
Kjell och Margit skrev den 30 april, 2021 kl. 22:08
ÅKROKEN: Rörhöna ett par.
Roger skrev den 30 april, 2021 kl. 09:57
STOREKULL, HJÄLMARYDSVIKEN: Varfågel 1 ex, Gransångare 4 ex
SLÄTTÖ SAND: Trädlärka 2 sj.
Stefan Andersson skrev den 29 april, 2021 kl. 20:58
VÄRNAMO 15:30-16:15:
KOMMUNFÖRRÅDET: Strandskata 2 ex på Bufabs tak, Lövsångare 1 sj, Svart rödstjärt 1 ad hane sj.
N.KYRKOGÅRDEN: Lövsångare 1 sj, Svarthätta 1 sj, Rödstjärt 1 sj, Stenknäck 1 ex.
TINAS Ö: Rörhöna 1 par, Kricka 1 par, Lövsångare 1 sj.
MOSSLEDAMMEN 17:30: Sothöna 1 ex.
TJUTARYD 17:50-18:00: Knölsvan 1 ex, Snatterand 1 hane, Skäggdopping 2 par.
Kjell och Margit skrev den 29 april, 2021 kl. 16:19
FÄRJANSÖ 08-13: Blå kärrhök hane, brun kärrhök hona, rödbena hörd, grönbena 2, ladusvala 1, hussvala 1, tornfalk 3. Övrigt bl a kricka 50, bläsand 2, storspov 2, lövsångare, mindre hackspett, glada, ormvråk, fiskgjuse.
Lasse D skrev den 28 april, 2021 kl. 22:02
I Gallnås en rastande ringtrast, hane på em.
Kent, Lasse O, Roger, Tommy T, Lars P skrev den 28 april, 2021 kl. 19:58
OSUDDEN 16-18: Vigg 14 ex, Dvärgmås 1 ex str, Röd glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Brunhök 1 ex, Svartkråka 1 ex, Råka 1 ad, Buskskvätta 1 hanne
Roger skrev den 28 april, 2021 kl. 12:36
VASAGATAN 22: En VIT STORK sträckte mot norr rakt över tomten kl 11.00! Även 20 Storskarv, ca 15 av vardera Fisk- och Skrattmås, 2 Sparvhökar och en ormvråk samt en del småfågel bland annat en Trädpiplärka och flera Ängspip.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 kl. 10:55
Hovs Gård. 9.45-10.45.Bläsand 6. Vigg 4. Kricka 8. Sångsvan 4. Trana 6. Häger 1. Skogssnäppa 4. Skogsduva 1. Hämpling 4.Ladusvala 3. Dubbeltrast 3.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 kl. 08:57
Tånnö motell. 7.30. Sjöorre 6.Småskrake 4. Vigg 8.
Pelle skrev den 28 april, 2021 kl. 08:54
APLADALSGATAN 08.30: Göktyta 1 ex födosöker på gräsmattan.
Roger skrev den 28 april, 2021 kl. 08:00
VASAGATAN 22: Rödstjärt och Lövsångare sjunger nu på morgonen.
Lubbe skrev den 28 april, 2021 kl. 07:40
Hjälshammar maden 06.00-07.15.Lubbe, Lasse P. Skedand 6,Stjärtand 17,Salskrake 2ipar, Småskrake 5, Bläsand 4,Vigg 8, Brun Kärrhök 1, Glada 1,
Pelle skrev den 27 april, 2021 kl. 10:07
OSUDDEN 7-9: Brunhök 1 hanne + 1 hona str N, röd glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, skogssnäppa 5 ex str N.
ÖSTRA VIKEN 09.00: Lövsångare 1 sj. Även Videskogen och Apladalen.
ÅKROKEN 09.30: Kungsfiskare 1 ex.
Roger, Lubbe skrev den 27 april, 2021 kl. 09:14
HJÄLSHAMMARMADEN 6.10-8.50: Snatterand 1 hane, Stjärtand 13 str O + 2 ex, Bläsand 7 ex, Kricka 17 ex, Vigg 4 ex, Småskrake 2 par som kom inflygande, Dvärgbeckasin 3 ex som kanske kom insträckande!, Grönbena 2 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 4 str NO, Storskarv 11 str NO, Blåhök 1 ad hane str N, Brunhök 2-3 ex, Stenfalk 1 str N, Råka 2 str N, Trädpiplärka 1 str N, Ängspip ca 100 str N, Steglits 1 str N, Mindre Hackspett 1 Trum.
Lasse Grahn skrev den 26 april, 2021 kl. 20:35
Nissafors Hagelstorp. För femte dagen dagen i rad kunde vi se Ringtrast på vår tomt! Idag var det 2 hanar framme mellan 08:00 och 10:30. Mest antal var i Torsdags med 4 stycken samtidigt på gräsmattan!
Pelle skrev den 26 april, 2021 kl. 17:36
KÄVSJÖN LILLA T 14.45-16.45: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 2 ex, blåhök 1 hona, lärkfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, stjärtand 6 ex, kricka 100 ex, rödbena 4 ex. Mager men behaglig skådning.
Roger skrev den 26 april, 2021 kl. 10:39
TÅNNÖ MOTELL 6.15-6.25: Smålom 1 ex, Fisktärna 2+13 str N, Lövsångare 1 sj.
HJÄLSHAMMARMADEN 6.40-8.15: Blåhök 1 hona str N, Duvhök 1 ex, Storspov 4 str NO, Fisktärna 4 str NO, Råka 1 ad str N.
Lubbe skrev den 25 april, 2021 kl. 12:09
Stomsjö våtmark. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse O. Tommy S. Duvhök 1. Fiskgjuse 1. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Kricka c50. Drillsnäppa 1. Skogssnäppa 6. Järnsparv 1hörd. Dubbeltrast 2. Ladusvala 6.
Lubbe skrev den 25 april, 2021 kl. 12:03
Osudden.Pumphuset.06.30-10.45. Lubbe, Lasse O. Kent. Tommy S. TommyT. Erik. Havsörn 1.Röd Glada 1. Brun Kärrhök 1. Fiskgjuse 1. Ormvråk 2. Spetsbergsgås 1. Storspov 10.rastande. Småskrake 3. Vigg 20. Sothöna 2. Ladusvala 1. Gulärla 1. Hämpling hörd. Steglits hörd.
Pelle skrev den 24 april, 2021 kl. 19:12
STOMSJÖ VÅTMARK 14.30-15.30: Brunhök 1 hanne, röd glada 1 ex, ormvråk 1 ex, krickor, sädesärlor, skogssnäppor samt ladusvala 2 ex.
STOMSJÖDAMMEN 15.30: Smådopping 2 ex, rörhöna 2 ex.
OSUDDEN 16.00-17.00: Havsörn 1 ad, röd glada 3 ex, brunhök 1 ex, sparvhök 1 ex, fiskgjuse 2-3 ex, bläsand 1 hanne.
KÖ, LR, TT, LO, AS skrev den 24 april, 2021 kl. 13:10
OSUDDEN morgon: Spetsbergsgås, storskarv, fiskgjuse, havsörn, blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök, röd glada, ormvråk, rödbena, storspov, råka, ladusvala, steglits, bergfink.
Anders Sällberg skrev den 23 april, 2021 kl. 07:34
Draven med TS och ”Bastubröderna” 15.00-17.20
Bläsand2, Storskarv4, Havsörn1 Krickor, Knipor. Fisgjuse1, Ormvråk1, Brun Kärrhök 1 hona , Tranor50-100 i Draven och närliggande åkrar. Rördrom1 sedd pga blåsten så hörde vi den inte locka. Skrattmås fiskmås och trutar i mängder. Inga säkra vadare, svårskådat i den hårda blåsten.
Lubbe skrev den 22 april, 2021 kl. 08:30
Stomsjö våtmark. 7.30-8.30. Gräsand 25. Knipa 20. Kricka 60. Grågås 6. Drillsnäppa 1. Skogssnäppa 2. Storspov 1överflygande. Tofsvipa 3. Röd Glada 1. Dubbeltrast 3. Rödvingetrast 11. Ängspiplärka 3.
Kjell, Pelle, Lasse D skrev den 21 april, 2021 kl. 09:13
OSUDDEN PUMPHUSET 06-08.30: Storspov 4, brun kärrhök 3, vigg 2, röd glada, tornfalk, fiskgjuse, ladusvala, steglits 3, strandskata 2, lom (troligen stor-).
Lubbe skrev den 21 april, 2021 kl. 08:26
Ådalen å Hörledammen. 05.30-07.45. Blå kärrhök 1hane. Röd Glada 2.,Fiskgjuse 1. Ormvråk 1.Storspov 3. Skogssnäppa 2. Sångsvan 2. Trana 49. Dubbeltrast 15. Rödvingetrast 8. Orre hörd.
Kjell och Margit skrev den 20 april, 2021 kl. 21:23
FÄRJANSÖ 13.30-17.15: Årta 2, skedand 2, stjärtand 2, vigg 10, kricka 50. Ingen rördrom vare sig idag eller igår. Hittade en trolig havsörnsfjäder. Vitsippsbackarna som bäst. Kallt bad men varmt i luften.
Roger & Lubbe skrev den 20 april, 2021 kl. 11:40
SIKUDDEN 6.00-9.30: Sträck mot NO: Vitkindad gås 70 ex, Storspov 222 ex, Knipa 6 ex, Storskrake 6 ex, Skrattmås 158 ex, Fiskmås 222 ex, Fisk/Silvertärna 7 ex, Storskarv 18 ex. Rastare: Svärta 1 par, Sjöorre 2 par, Stjärtand 4 ex, Skäggdopping 7 ex, Småskrake 2 par, Storlom 5 ex, Havsörn 1 ad och till sist en Stenknäck str N.
Pelle skrev den 20 april, 2021 kl. 11:37
OSUDDEN 08.30-09.30: Ladusvala 1 ex, skedand 1 par, vigg 2 par, blåhök 1 hona.
BREDASTEN 09.30-10.00: Fiskgjuse 2 ex varav en med tungt byte mot öster, stenskvätta 2 ex.
TJUTARYD igår kväll: Rördrom 1 hörd (några få "inandningar").
HELMERSHUS igår kväll: Blåhök 1 hona.
Kent skrev den 20 april, 2021 kl. 08:05
HOVS DÄMME kl 6: Bläsand 4 ex, Vigg 8 ex, Kricka 12 ex, Sångsvan 1 par. På fälten runt dammen stod 5 älgar.
Roger skrev den 19 april, 2021 kl. 17:20
BREDASTEN 17.00: Svart Rödstjärt hane vid byggnaden längst i NO.
Roger skrev den 19 april, 2021 kl. 13:16
SIKUDDEN 6.30-9.10: Storlom 1 par, Havstrut 1 ad, Stjärtand 32 ex, Småskrake 2 par, Vigg 5 ex. Sträckande mot NO: Stjärtand 39 ex, Bläsand 2 ex, Storspov 235 ex, Myrspov 4 ex med storspovar, Fisktärna 11 ex, Skrattmås 88 ex, Fiskmås 20 ex, Småskrake 1 par, Skogssnäppa/Grönbena 7 ex, Brunhök 1 ex.
SÖDERGÅRDSVIKEN: Stjärtand 8 ex, Vigg 5 ex
TÅNNÖ MOTELL: Sjöorre 1 par
HJÄLSHAMMARMADEN: Snatterand 1 par, Bläsand 3 ex, Kricka 21 ex
Lubbe skrev den 19 april, 2021 kl. 11:39
Osudden.Pumphuset.06.30-9.45. Lubbe. Lasse O. Spetsbergsgås 1. Bläsand 3. Vigg 15. Skäggdopping 10. Storspov 10sträckande 07.00. Storspov 51sträckande 9.15. Obestämd Änder i 2 flockar 52+20.7.15. Sothöna 1. Blå kärrhök 1hona. Brun Kärrhök 2i par. Fiskgjuse 1. Sparvhök 1. Tornfalk 1. Ormvråk 1. Hämpling hörd. Steglits 2.0
.
.
Pelle skrev den 19 april, 2021 kl. 11:27
OSUDDEN 09.30-10.30: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hane, sparvhök 1 ex, vigg 15 ex, bläsand 3 ex, snatterand 2 ex, enkelbeckasin 2 ex, nötskrika 5 ex.
Pelle skrev den 18 april, 2021 kl. 17:53
HOVS GÅRD 13.45: Fiskgjuse 1 ex, vigg 8 ex, kricka 20 ex, gråhäger 1 ex.
KARLSFORS 14.15: Fiskgjuse 2 ex, forsärla 1 hane.
Lasse D skrev den 18 april, 2021 kl. 12:05
Färjansö 08.50-11.45: havsörn 3 ex, fiskgjuse 1 ex, storspov 1 par samt några enkelbeck, skogssnäppor, bläsänder, krickor mm
Kent, Lasse O, Lubbe skrev den 18 april, 2021 kl. 11:58
OSUDDEN 6.30-10.30: Dagens art var Storspov; 19 ex rastade och sträckte iväg 7:50, 190 ex str O-NO i tre flockar, största flocken 95 ex 9.05. En 30-flock lågt över Tånnö ö var troligen även storspovar. Efter 9.35 var det slut på spovsträcket.
I övrigt bl.a. Vigg 10 ex, Småskrake 2 ex, Sothöna 2 ex, Snatterand 1 hanne, Mindre hackspett 1 sp, Steglits 1 ex.
Roger skrev den 18 april, 2021 kl. 10:32
SVÄNÖTORNET 6.40-9.20: Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 2 ex, Duvhök 1 ad slog en kricka, Tornfalk 1 ex, Storlom 1 ad, Stjärtand 7 ex, Bläsand 2 ex, Kricka 150 ex, Årta 2 hanar och 1 hona, Vigg 9 ex, Brunand 1 hane, Bläsgås 1 ad str O med tre grågäss, Skogssnäppa 2 str N, Orre 1 hane flög över sjön samt spel på avstånd, Ringtrast 4 ex. Två av dessa var nog på sträck mot NO på ganska hög höjd och två flög nära förbi tornet.
Christian Sandolf skrev den 17 april, 2021 kl. 23:24
GNOSJÖ, RENINGSVERKET+GÅRÖSTRÖM 14.40-15.10: Kricka 6 ex, Knipa 4 ex, Rörhöna 2 ex, Sädesärla 2 ex, Forsärla 1 ex, Gransångare 1 sj, Stjärtmes 1 par med bomaterial
Lubbe skrev den 17 april, 2021 kl. 16:13
Osudden.Pumphuset.13.20-15.15. Lubbe, Lasse O. Pelle. Spetsbergsgås 1.Strandskata 3.Brun Kärrhök 2. Glada 2..Fiskgjuse 1.
Pelle skrev den 17 april, 2021 kl. 15:50
OSUDDEN: Rättelse: Gårdagens sädgås var sannolikt dagens spetsbergsgås.
Kent skrev den 17 april, 2021 kl. 12:38
KOMMUNFÖRRÅDET kl 17 igår: Svart rödstjärt 1 ad hanne satt och putsade sig på en skopa nära masten.
Stefan Andersson skrev den 16 april, 2021 kl. 22:02
BREDARYDS KYRKA 14:50: Turkduva 1 rop.
Pelle skrev den 16 april, 2021 kl. 20:27
MOSSLEDAMMEN 16.15: Sothöna 2 ex, ingen på bo.
OSUDDEN 16.30-17.30: Röd glada 2 ex, brunhök 1 par i hemmavassen samt två ex på Hjälshammarsidan, sädgås 1 ex, kricka 4 ex, skäggdopping 1 par, storskrake 1 hanne.
Micke T skrev den 16 april, 2021 kl. 20:17
Kroppsjön kl 11- 15.30 krickor ca 25 st, Rödglada 2 st , Brun kärrhök 1st ad, sångsvan 2 st, Trana 6 st,
Roger skrev den 16 april, 2021 kl. 11:46
SVÄNÖTORNET 7-8.30: Storlom 1 ex, Stjärtand 5 ex, Kricka ca 150 ex, Vigg 8 ex, Rödbena 5 ex, Storspov 1 spel, Havsörn 1 ad, Duvhök 1 ad, Storskarv 7 str O.
Lubbe skrev den 15 april, 2021 kl. 11:54
Osudden.Pumphuset.9.15-11.50. Lubbe, Tommy S. Pelle. Brun kärrhök 1hane. Glada 4. Ormvråk 1. Fiskgjuse 1. Strandskata . Tofsvipa 20. Bläsand 11. Vigg 3. Skäggdopping 4. Hämpling hörd.
Lubbe skrev den 15 april, 2021 kl. 09:05
Ådalen. 7.15-8.40. Ringtrast 1hane. Storspov 2.Orre 1.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 kl. 18:57
Kommunförrådet. Kl 18.20. Svart Rödstjärt 1hane.
Kjell och Margit skrev den 14 april, 2021 kl. 14:19
FÄRJANSÖ 9-13: Rördrom, ägretthäger, havsörn 2, fiskgjuse 2, enkelbeckasin 8, blå kärrhök hona, många rödvingetrastar, kricka 60-70.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 kl. 10:23
Osudden.Pumphuset. 8.30-10.15. Lubbe. Lasse D. Brun Kärrhök 1hane. Sparvhök 1. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Enkelbeckasin 5. Strandskata 1. Skogssnäppa 1. Stenskvätta 1. Fiskgjuse 1.
Lubbe skrev den 14 april, 2021 kl. 07:40
Tånnö motell. 06.10.1tutande Rördrom.
Micke T skrev den 13 april, 2021 kl. 18:08
Plats blåbärsvägen ( röda gården) strandskata ad, 1st tid 06.50 närgången.
Lubbe skrev den 13 april, 2021 kl. 10:46
Rolstorp. 9.20.4 Gravänder. Osudden.Pumphuset.9.50,-10.45. Snatterand 1hane. Kanadagås 2.Ljungpipare 4. Tornfalk 1. Brun Kärrhök 1hane.
Roger skrev den 13 april, 2021 kl. 09:53
ROLSTORP 8.30: Gravand 4 ex rastade i sjön utanför södra infarten till Rolstorp. Samma ställe som Mindre Sångsvanarna för någon månad sedan.
Fyra Vattenrallar med grislätet vid Brända Fältet.
Gott om trastar runt Hjälshammar by, dock inget udda.
Lubbe skrev den 12 april, 2021 kl. 19:23
Tjutaryd kl.18.25. Tutande Rördrom.
Ann Andersson skrev den 11 april, 2021 kl. 15:51
Stare 9 st
Sjöbo hus, Hånger
Roger skrev den 11 april, 2021 kl. 11:13
TÅNNÖ MOTELL 7.00: Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad
BRÄNDA FÄTET 7.15: Snatterand 1 hane, Vattenrall 3 hörda, Havsörn 1 aubad
HJÄLSHAMMARMADEN 7.30-9.10: Sjöorre 1 hane, Bläsand 1 par, Kricka 25 ex, Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad, Dubbeltrast 3 str N, Blåhök 1 ad hane str N, Stenknäck 1 str N, Steglits 2-3 ex, Gröngöling och Mindre Hackspett hörda.
BREDASTEN: Hämpling 9 ex, Stenskvätta 2 ex
Micke t skrev den 10 april, 2021 kl. 17:50
Platts Draven. Kl 10- 13,30. Storspov 3st, storskarv 4st, brun kärrhök 1st , rödglada 1st, Fiskgjuse 1st kungsörn 2st
Roger skrev den 10 april, 2021 kl. 17:16
TJUTARYDSVIKEN 15:30-16:00: Rördrom 1 tutande, Brunhök 1 par, Bläsand 2 hanar.
STOMSJÖ VÅTMARK: Havsörn 1 subad, Röd Glada 1 ex, Snatterand 1 hane, Kricka 67 ex.
Kjell och Margit skrev den 10 april, 2021 kl. 11:31
GUSTAVSGATAN: Stenknäck 2
KOMMUNFÖRRÅDET: Svart rödstjärt sj.
PELTOR: Strandskata
Lubbe skrev den 9 april, 2021 kl. 15:16
Hörle dammen.14.45-15.15. Sångsvan 2. Kanadagås 4. Grågås 2. Gråhäger 1. Fiskgjuse 1. Bläsand 2ipar. Kricka c75. Vigg 4. Knipa 20. Gräsand 50.Stjärtmes 2.
Kent skrev den 9 april, 2021 kl. 11:47
STOMSJÖ VÅTMARK kl. 10: Kricka 65 ex, Snatterand 2 hannar, Fiskgjuse 1 ex
Kent skrev den 8 april, 2021 kl. 13:58
FÄRJANSÖ 7-11: Knölsvan 1 par + 4 str, Rördrom 1 ex, Kricka 20 ex, Enkelbeckasin 15 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Skogssnäppa 3 ex, Storspov 1 sp, Havsörn 1 3K, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 2 ex, Sparvhök 2 ex (varav en med byte), Sånglärka 2 sj.
Lubbe skrev den 8 april, 2021 kl. 11:48
Osudden.Pumphuset. 8.30-11.00. Lubbe, Ragnhild, Anders. Havsörn 2. Brun Kärrhök 1hane. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Sparvhök 1. Skäggdopping 5. Knölsvan 4 sträckande. Storskarv 5. Hämpling 1. Steglits 2.
Roger skrev den 8 april, 2021 kl. 10:06
RUSAREBO 7-8: Vitkindad Gås ca 70 str O, Mindre hackspett 1 trum.
SÖDERGÅRDSVIKEN: Fiskgjuse 2 ex, Gransångare 1 sj.
VASAGATAN 22 kl 9.40: Fiskgjuse 1 str N, Strandskata hörd
Roger skrev den 7 april, 2021 kl. 09:25
ÄVJAN VID ENEHAGSSKOLAN 9.00: Rörhöna 1 hörd, Forsärla 1 par, Stjärtmes 1 par med bomaterial från en trasig basketkorg.
Tånnö motell 1 Smålom och en Brunhökshane vid Brända Fältet.
Lubbe skrev den 7 april, 2021 kl. 07:53
Hörle damm. 06.50-07.50. Stjärtand 1hane. Kricka 30. Gräsand 25. Vigg 11. Knipa 25. Sångsvan 2. Kanadagås 6. Fiskgjuse 1. Skogssnäppa 8.
KÖ, LGR, JTT skrev den 6 april, 2021 kl. 13:37
OSUDDEN 7-10: Havsörn 3 äldre, Röd glada 3 ex, Brun kärrhök 1 ex, Duvhök 1 ex, Gråhäger 4 ex, Smålom 2 ex, Sothöna 3 ex, Vattenrall 1 ex, Råka 1 ex, Steglits 1 ex.
Lubbe skrev den 6 april, 2021 kl. 10:46
Stomsjö våtmark. 10.00-10.40. Snatterand 2hannar. Kricka 25. Knipa 2. Gräsand 10. Grågås 3. Tofsvipa 3. Ormvråk 1. Skrattmås 9.
Anders Sällberg skrev den 5 april, 2021 kl. 18:06
Osudden 15.45-17.00
Brun kärrhök hane. Röd glada1. Stenfalk 1 hane. Livskryss för mej.
28 sträckande ljungpipare mot N
Steglitser,Bergfinkar och Bofinkar flög omkring i stubben vid stugorna. I övrigt håller jag med Pelle, mer vinter än sommar.
I går em såg jag en fjällvråk mellan badhuset och Ture Sällbergsgatan
Pelle skrev den 5 april, 2021 kl. 14:08
MOSSLEDAMMAN 10.00: Sothöna 1 par varav en sannolikt på bo.
FÄLTEN N27: Ljungpipare 15 ex rast, röd glada 1 ex.
OSUDDEN 10.30-11.30: Havsörn 1 ex, gråhäger 1 ex, kricka 20 ex, sädesärla 3 ex. Mer vinter än vår.
Lubbe skrev den 4 april, 2021 kl. 13:25
Stomsjö våtmark. 11.00-11.30. Lubbe å Lasse O. Stjärtand 4 I par. Snatterand 2 hannar. Kricka 25. Gräsand 10. Skogssnäppa 2.
Kent m.fl. skrev den 4 april, 2021 kl. 11:09
OSUDDEN 7-9:30: Knölsvan 7 ex str N, Storskarv 30 ex str N, Brun kärrhök 3 ex, Vattenrall 1 ex. I övrigt onödigt lugnt med tanke på SV vinden.
Roger skrev den 4 april, 2021 kl. 09:32
BRÄNDA FÄLTET 8.15-8.45: Vitkindad Gås 47 str SO, havsörn 1 subad, Storspov 1 par.
Lubbe skrev den 4 april, 2021 kl. 07:45
Södergårdsviken.06.30-07.30. Brun Kärrhök 1hane. Ormvråk 1. Smådopping 1. Skäggdopping 6. Kricka 12. Storskarv 2. Storskrake 9. Knölsvan 2. Kanadagås 6.
Lubbe skrev den 3 april, 2021 kl. 18:40
Osudden.Pumphuset.06.00-9.40.Lubbe. Lasse O. Kent. Havsörn 1. Brun Kärrhök 2ipar. Duvhök 1. Sparvhök 1. Fiskgjuse 1. Röd Glada 3. Ormvråk 1. Bläsand 3. Vigg 1. Kricka 5. Knipa 5. Skäggdopping 6. Sothöna 2. Storskarv 4. Knölsvan 2överflygande. Steglits 4. Stenskvätta 1. Sädesärla 4. Ängspiplärka 2överflygande. Bofink c300. Bergfink 10. Gransångare 1hörd. Gröngöling 1. Havstrut 2.
Lars skrev den 3 april, 2021 kl. 16:06
Ett påsktips kanske:
SLU Artdatabanken har lanserat en bevakningsfunktion på inrapporterade fynd till Artportalen. Man kan alltså få ett mail så fort någon (läs allmänheten) rapporterar något ovanligt i ett valt område. Har inte testat detta ännu, men hade man haft en bevakning aktiverad för en månad sedan hade man nog inte missat att det var en stripgås i Rydaholm 10 mars!
https://bevakningar.artfakta.se/bevakningar
Lubbe skrev den 2 april, 2021 kl. 11:59
Osudden.Pumphuset. 06.20-11.30. Lubbe +10 andra. Brun Kärrhök 1. Röd Glada 2. Ormvråk 1. Fiskgjuse 1. Gråhäger 1. Knölsvan 2. Trana 1. Bläsand 5. Vigg 4. Kricka 5. Sothöna 2. Storlom 1. Skäggdopping 5. Steglits 3. Ängspiplärka 3. Bofink c300. Bergfink 5. Sävsparv 5. Sädesärla 5. Storspov 1hörd. Gransångare flera. Vattenrall 1hörd. Kanske glömt något? Glad påsk på er alla 😀
Sven skrev den 2 april, 2021 kl. 09:53
Min fågelmatning 9.30: Grönsiska 8ex, Stjärtmes 1ex, Stenknäck 1ex, Bergfink 1ex, Domherre 4ex, st. Hackspett 1ex, några Bofinkar och mesar. Allihopa samtidigt!
Erik G skrev den 1 april, 2021 kl. 20:39
KARLSFORS ca 15.30: Gärdsmyg, Talltita sång, Rödhake, Forsärla 2, Entita.

HÖRLE DAMM: Gräsänder, Knipor, Krickor, Sångsvan 2, Kanadagås 2, Grågås 2, Skogssnäppa 3 på revlarna.

ÅDALEN: Dubbeltrast, Stare, Blå kärrhök 1 hane, Spillkråka 1, Storspov 3.
Mats Johansson skrev den 1 april, 2021 kl. 20:19
PROSTSJÖN KL 19 Svarthakedopping 1 ex
Lubbe skrev den 1 april, 2021 kl. 12:32
Glömde 3 Fasan hönor.
Lubbe skrev den 1 april, 2021 kl. 12:25
Osudden.Pumphuset.Helmershus.8.30-11.45. Lubbe, Pelle, Tommy S. Skedand 4. Kricka 40. Bläsand 8. Gräsand 25. Vigg 20. Sothöna 21. Skäggdopping 25. Gråhäger 1. Knipa 25. Brun Kärrhök 2 ipar. Sparvhök 5. Ormvråk 6. Fiskgjuse 1. Tornfalk 1. Råka 6 överflygande. Stenskvätta 4. Steglits 1. Gransångare 1hörd. Skogssnäppa 1. Havstrut 2. Massor av Skrattmås.
Lubbe skrev den 1 april, 2021 kl. 12:10
Östra sidan på Vidöstern. 6.40-8.15. Brun Kärrhök 1 Gona. Sparvhök 2. Ormvråk 2. Storspov 1. Skogssnäppa 1. Skäggdopping 10.
Lasse Grahn skrev den 1 april, 2021 kl. 06:32
Nissafors Hagelstorp: 2 nätter i rad har det hörts Sjöorrar sträckande åt Nordost!
Pelle, Lubbe och Anders S skrev den 31 mars, 2021 kl. 13:06
OSUDDEN 10-12: Röd glada 3 ex, tornfalk 3 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 5 ex, trana 2 ex, skäggdopping 20 ex, sothöna 3 ex, vattenrall 1 ex, vinterhämpling 1 ex.
Lubbe skrev den 31 mars, 2021 kl. 10:21
Stomsjö våtmark. 9.40-10.15. Stjärtand 4I par. Snatterand 1. Kricka 28. Knipa 8. Gräsand 20. Grågås 4. Forsärla 1. Ängspiplärka 2. Grönsiska 4. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 31 mars, 2021 kl. 09:22
Hörle damm- Ådalen. 7.00-9.15. Hörle. Grågås 6. Kanadagås 2. Sångsvan 2. Fiskgjuse 1. Skogssnäppa 3. Knipa 25. Kricka 10. Ådalen. Trana 29. Sångsvan 2. Dubbeltrast c25. Rödvingetrast 25. Björktrast 15. Koltrast 4. Finkar flera hundra. Trädlärka 1spelande. Gulsparv 10. St.hackspett 2. Spillkråka 1. Sparvhök 1.
Kent skrev den 30 mars, 2021 kl. 19:38
NEDERBY: Röd glada 1 ex
En kvart senare Röd glada 1 ex vid Golfbanan. Kanske samma?
Lubbe skrev den 30 mars, 2021 kl. 12:11
Stomsjö våtmark. 9.30-10.30. Lubbe å Pelle. Stjärtand 4 I par. Snatterand 1. Kricka 20. Knipa 6. Gräsand 30. Grågås 2. Skogssnäppa 1. Grönsiska 1.
Roger skrev den 30 mars, 2021 kl. 10:20
KARLSFORS: Forsärla 1 par
HOVS GÅRD: Bläsand 5 ex, Salskrake 1 hona, Kricka ca 15 ex, Ljungpipare 3 ex, Skogssnäppa 2 ex.
Lubbe skrev den 30 mars, 2021 kl. 08:57
Södergårdsviken.8.00-8.50. Grågås 60. Kanadagås 6. Knölsvan 2. Trana 2. Storskrake 8. Knipa 8. Gräsand 5. Skäggdopping 6. Skratt å Fiskmås hundratals. Ormvråk 1. Taltrast 1. Sävsparv 2.
Stefan Andersson skrev den 29 mars, 2021 kl. 18:55
FORSHEDA 14:20: Trana ca 35 ex str N, trots regn!
Roger skrev den 29 mars, 2021 kl. 10:12
NÖBBELE: Råka 3 ex
HJÄLSHAMMARMADEN: Havstrut 2 ad
PUMPHUSET: Skärpiplärka 1 ex på stranden, flög sedan iväg någonstans. Även Tornfalk och Enkelbeck.
Roger skrev den 28 mars, 2021 kl. 12:20
KÄVSJÖN 9.30-11.00: Bläsgås 19 str O, Vitkindad Gås 6 str N, Havsörn 3 ex, Fjällvråk 2 ex, Sparvhök 5 str N, Fiskgjuse 1 str N, Skedand 1 par, Stjärtand 2 hanar, Kricka ca 200 ex, Bläsand 9 ex, Knölsvan 3 ex+4 str N, Storspov 2 ex, Tornfalk 1 ex, Stjärtmes 1 par bobyggande.
Lars Norgren skrev den 28 mars, 2021 kl. 10:50
DRABANTERÖRGATAN: I går kväll vid 22 tiden sjöorre 2 flockar sträckte över huset med några minuters mellanrum.
Mats Johansson skrev den 27 mars, 2021 kl. 18:43
STOMSJÖ VÅTMARK kl 15 Snatterand 1 ex Stjärtand 4 ex Kricka 26 ex
STOMSJÖ DAMMEN Smådopping 1 ex
Egert Fransson skrev den 27 mars, 2021 kl. 18:42
Hej igen!
Mats ringde nyss o min ryggsäck var inställd i pumphuset av honom o någon till. Ska till Store Mosse i morgon o tar omvägen förbi pumphuset. Tack för hjälpen! /Egert
Egert Fransson skrev den 27 mars, 2021 kl. 18:26
Hej!
Jag måste ha glömt min lilla ryggsäck i förmiddags. En blå och svart Haglöfs o ställd invid SO hörnet på pumphuset. Någon som sett eller tagit hand om den? Isf. sms:a mig på 070-586 56 52. Tack på förhand. /Egert
Lubbe skrev den 27 mars, 2021 kl. 15:36
Osudden pumphuset. 13.20-15.00. Lubbe å Lasse O. Brun kärrhök 1hane. Tornfalk 1. Röd Glada 2. Ormvråk 2. Sparvhök 1. Trana 20sträckande. Sädesärla 2.
Kjell och Margit skrev den 27 mars, 2021 kl. 12:20
VIDESTIGEN OCH OSUDDEN: Trummande mindre hackspett, dels i Videskogen, dels bakom båtklubben. Sjungande taltrast och rödvingetrast.
VäFK, 19 personer skrev den 27 mars, 2021 kl. 11:12
OSUDDEN 7-11: Sångsvan 6 str N, Trana 25 str N, Blåhök 1 ad hane, Röd Glada 3 ex, Tornfalk 1 hona, Bläsand 5 ex, Skäggmes 2 ex högt över vassen, Skärpiplärka 1 ex kom inskränkande vid 10.10 och rastade på den plöjda åkern utmed vassen, Gransångare 1 ex, Steglits 2 ex, Hämpling 1 ex, Sånglärka 60 ex, Bergfink 2 ex bland ett par hundra bofinkar.
Bra nära noll sträck men korven smakade bra och parkeringen blev vederbörligt invigd.
Lubbe skrev den 26 mars, 2021 kl. 18:37
Tillägg till Rogers inlägg. Sädesärla 1överflygande. Tornfalk 1.
Roger skrev den 26 mars, 2021 kl. 17:54
BREDASTEN 10.30-11.00: Trädlårka 4 sjungande plus ett ex. Sånglärka 2 sjungande, Varfågel 1 ex.
Osudden på eftermiddagen med Lubbe, Lasse O, Egert och Weine, Nogge: Trana 295 str N, Sångsvan 15 str N, Strandskata 3 ex, Skogssnäppa 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 26 mars, 2021 kl. 16:29
FÄRJANSÖ 9.15-12.30: Rördrom, tutade då och då i Gorrsundet, ägretthäger, havsörn, mobbad av glada, ängspiplärka sj, enkelbeckasin, storspov 2, taltrast sj, bofink sj +, kricka 40, tofsvipa 50, transträck kanske 75 totalt, stare ++, blommande blåsippa, vitsippa och vårlök men få ex. Mycket vildsvinsskador.
BÅTLÄGET skogssnäppa, hämpling
BREDASTEN trädlärka sj.
Lasse D skrev den 26 mars, 2021 kl. 14:53
En smådopping i Stomsjö våtmark också.
Lasse D skrev den 26 mars, 2021 kl. 14:42
Smådoppingen är på plats i Stomsjödammen, en yngre havsörn kretsar därovan.
Stefan Andersson skrev den 26 mars, 2021 kl. 14:42
SLÄTTÖSAND 12:10-12:50: Trana 43 str N, Trädlärka 1 sj + 2 ex, Dubbeltrast 3 ex, Tofsmes, dessutom Röd glada 1 ex vid Slättö by.
Roger, Lubbe skrev den 26 mars, 2021 kl. 13:13
HJÄLSHAMMARMADEN 7.00-9.40: Smålom 1 ex, Salskrake 1 hane, Storskarv 48 str NO, Trana 152 str N, Dubbeltrast str N, Grönsiska 2 str N, Steglits 1 str N, Rödvingetrast 2 ex. Tämligen dött på himlen idag.
Anders Sällberg skrev den 26 mars, 2021 kl. 12:58
Pumphuset. 10.15-11.50
Anders TT, delvis TP och Lubbe.
28 Tranor. Ormvråk 2. Röd glada 1.Tornfalk1.
Smådopping1. Tofsvipor ca 50. Starar ca 75. Bofink 35. Grågäss 20. Gräsänder, Knipor, storskrake, måsar och Skrattmåsar i sjön TT såga ett par Vinterhämpling vid ASS
Lubbe skrev den 26 mars, 2021 kl. 12:29
Karlsfors. 11.45-12.20. Forsärla 1. Tjäder 1hane. Spillkråka 1. Mindre hackspett 1hörd. Större Hackspett 2. Stjärtmes 2.
Pelle skrev den 25 mars, 2021 kl. 13:40
KÄVSJÖN LILLA T 10.00-11.30: Fjällvråk 2 ex, storspov 2 ex instr, strandskata 1 ex, snatterand 3 ex, vigg 25 ex, brunand 5 ex. Sträck av gäss, tranor och svan.
Lubbe skrev den 25 mars, 2021 kl. 12:28
Osudden pumphuset. 9.15-12.00. Lubbe, Lasse D. 3xTommy. Snatterand 6. Vigg 11. Bläsand 20. Salskrake 3. Kricka 25. Ägretthäger 1. Trana 4sträckande. Storskarv 60sträckande. Storskrake 10. Gräsand 25. Grågås 30. Tofsvipa 25. Skogsduva 4 sträckande. Sångsvan 6 sträckande. Dubbeltrast 14 sträckande. Havsörn 1. Röd Glada 1. Ormvråk 5 sträckande.
Roger skrev den 25 mars, 2021 kl. 11:55
HJÄLSHAMMARMADEN 7.30-11.15: Sträckande: Havsörn 1 ad mot V, Duvhök 1 ex, Storskarv 132 ex, Trana 44 ex, Knölsvan 9 ex, Sångsvan 6 ex, Storskrake 26 ex, Stenfalk 1 hona, Tornfalk 1 ex, Gråhäger 2 ex, Ringduva 1040 ex, Dubbeltrast 25 ex. Rastare: Bläsand 32 ex, Snatterand 8 ex, Vigg 11 ex, Salskrake 1 par, Havsörn 2 ad+subad, Gröngöling 2 ropande, Skärpiplärka 1 ex kom insträckande kl 10.00 men vände vid fyren och kom tillbaka och landade i södra delen av maden.
Pelle, Lasse O och Roger skrev den 24 mars, 2021 kl. 19:40
OSUDDEN 16.30: Ägretthäger 1 ex gick ner i vassviken närmast dikesmynningen.
Anders Lindström skrev den 24 mars, 2021 kl. 17:56
Vidöstern,Östra hult 13:30
Salskrake 4 par.
Roger skrev den 24 mars, 2021 kl. 17:38
KÄVSJÖN LILLA TORNET 15.30-16.30: Vigg 17 ex, Bläsand 5 ex, Fjällvråk 3 ex, Röd Glada 1 ex, Råka 2 ex, Hämpling 4 ex.
Stora tornet är stängt för renovering av hissen. Tar väl några dagar till.
Lubbe skrev den 24 mars, 2021 kl. 12:38
Östra sidan på Vidöstern ner till Toftanäs.06.10-08.15.Havsörn 2. Duvhök 1. Ormvråk 2. Salskrake 2i par. Bläsand 3. Storskrake 12.Knölsvan 2. Grågås, Kanadagås. Hämpling 2.Skrattmås 50.
Roger, Kjell, Margit, Lubbe, Tommy S, Ragnhild skrev den 24 mars, 2021 kl. 11:59
OSUDDEN 7.40-11.10: Salskrake 3 hanar, 2 honor, Sothöna 3 ex, Kricka 46 ex, Bläsand 5 ex, Enkelbeck 1 ex, Havsörn 1 ad, Strandskata 2 ex, Duvhök 1 ad. Sträckande: Storskarv 73 ex, Grågås 127 ex, Bläsgås 11 ex, Mindre Sångsvan 1 ad med 16 sångsvanar, Sångsvan 119 ex, Tofsvipa 31 ex, Gråhäger 3 ex.
Pelle skrev den 24 mars, 2021 kl. 10:37
APLADALEN 10.10: Rörhöna 1 ex simmade uppströms i ån strax nedströms jvg-bron.
Kjell skrev den 23 mars, 2021 kl. 21:15
MJOGARYD 18-20.30: Kattuggla 3, sträckande morkulla, taltrast.
Pelle och Lasse O skrev den 23 mars, 2021 kl. 17:54
OSUDDEN 16.30-17.30: Salskrake 3 hannar och 1 hona, kricka 4 ex, brunand 1 hanne, skäggdopping 2 ex, röd glada 2 ex.
Kjell och Margit skrev den 23 mars, 2021 kl. 14:50
FÄRJANSÖ sundet vid båtläget: Skäggdopping 2 st
Roger, Lasse D, Tommy T och S, Lubbe skrev den 23 mars, 2021 kl. 12:28
OSUDDEN 7.45-11.00: Sträck: Sångsvan 39 ex, Trana 87 ex, Gråhäger 2 ex. Rastande: Smålom 1 ex, Salskrake 1 hane, Bläsand 3 ex, Knipa 19 ex, Strandskata 1 ex, Storspov 1 ex, Duvhök 1 ex 2K hane, Havsörn 1 subad, Havstrut 1 ad, Steglits 2 ex.
Lubbe skrev den 23 mars, 2021 kl. 09:10
Sölaryd. Strömstare1. Stjärtmes 5. Eds Kvarn Strömstare1.
Lubbe skrev den 23 mars, 2021 kl. 08:29
Södergårdsviken.06.20-08.00. Grågås 80. Kanadagås2.Knölsvan 2. Gråhäger2. Storskarv 2. Salskrake 2i par. Storskrake 15. Kricka 3. Knipa 10. Gräsand 15. Havsörn 1. Kungsfikare 1 vid vallen. Skogsduva 1. Sävsparv 2.
Roger skrev den 22 mars, 2021 kl. 19:18
KÄVSJÖN 15.30-16.40: Sträck: Trana 71 ex, Sångsvan 41 ex varav 14 gick ner i Horssjön, Mindre Sångsvan 23 str O, Havsörn 1 Sudad, Röd Glada 1 ex. Rastande: Brunand 1 hane, Kungsörn 1 adult, Havsörn 1 ex 2K som åt på något, Varfågel 1 ex, Stjärtand 2 hanar, Hämpling 1 ex.
Utöver tidigare rapporterade tranor, även 52 ex över Lidl kl 18.20
Kjell, Margit, Roger skrev den 22 mars, 2021 kl. 18:55
AMERIKAOMRÅDET: Sträck mot norr av tranor 70 st 14:49 samt 26 st 16:30
Leif E skrev den 22 mars, 2021 kl. 18:04
Hagagatan 1750-1800:
Norrsträckande tranor i tre flockar ca 75 + 40 +33.
Därtill sjungande koltrast för första ggn i år.
Erik G skrev den 22 mars, 2021 kl. 16:01
SÖDERGÅRDSVIKEN ca 8.40-10: Grågås, Kanadagås, Knipa, Storskrake, Knölsvan 2, Sångsvan 2, Skäggdopping 1, Skrattmås 3, Grå häger 1, Trana 15 kom sträckande från S och cirklade runt några varv innan de försvann, Gräsand, Kungsfågel några i granarna vid tornet, Blåmes, Kråka, Kaja.
PINNAREKULLA ca 10.15-11: Grågås, Kanadagås, Gräsand, Knipa, Kricka, Bläsand 1 hona, Sädgås 2, Trana 2, Enkelbeckasin 2, Gulsparv, Nötväcka hörs.
BREDASTEN ca 11.20-11.40: Havsörn 2 kretsade över skogen N 27:an, Korp 1, Sånglärka 2, Trädlärka 1 satt och sjöng mellan Doxa Plast och nya området.
Tommy T gm Pelle skrev den 22 mars, 2021 kl. 12:56
STOMSJÖ 21/3 kl. 13.00: Brun glada 1 ex.
Pelle skrev den 22 mars, 2021 kl. 12:54
BREDASTEN 11.00-11.30: Trädlärka sj vid Kabe, Nya Bredasten och vid Itab, havsörn 1 ad, sparvhök 2 ex.
Roger skrev den 22 mars, 2021 kl. 11:23
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-10-15: Sträck mot N-NO: Grågås 98 ex, Bläsgås 22 ex, Ob Gäss 46 ex, Sångsvan 17 ex, Knölsvan 2 ex, Storskarv 96 ex, Trana 11 ex, Skrattmås 30 ex, Dubbeltrast 1 ex, Hämpling 1 ex, Grönsiska 2 ex. Rastande: Mindre Hackspett 1 trum, Salskrake 1 par, Bläsand 2 par.
BREDASTEN 10.30-11.00: 1 par Trädlärka i fin sångflykt. Även 2 sjungande Sånglärkor
Pelle skrev den 21 mars, 2021 kl. 19:19
FÄLTEN N27 16.30: Ljungpipare 38 ex rast.
Lasse D skrev den 21 mars, 2021 kl. 19:02
En trädlärka sjöng vid nya ökenområdet vid Bredasten mitt på dagen.
Roger skrev den 21 mars, 2021 kl. 16:21
Igen får bildstudier ändra svansiffrorna för morgonen. En flock med 10 ex kl 07:31 och en flock med 26 ex kl 07:47 var också Mindre Sångsvanar utöver flocken med tre som kom strax innan 26-flocken.
Anders Sällberg skrev den 21 mars, 2021 kl. 13:23
Fallet vid Finnvedsvallen 11.15
Kungsfiskare 1. Trädkrypare 3.
Osudden 12.45
Flyguppvisning av Ljungpipare 1ex.
Lubbe skrev den 21 mars, 2021 kl. 12:48
Tillägg till Rogers inlägg, Trädlärka 1 sträckande.
Roger m fl skrev den 21 mars, 2021 kl. 10:12
OSUDDEN 7.45-10.00: Mindre Sångsvan 3 str O, Sångsvan 116 str N-O, Storskarv ca 115 str N, Havsörn 2-3 ex, Storskrake 11 str N, Strandskata 1 ex, Röd Glada 3 ex, Trana 24 str N, Bläsand 2 ex, Snösparv 7 ex, Tornfalk 1 ex.
Lubbe skrev den 20 mars, 2021 kl. 14:08
Hörledammen, Ådalen. 11.50-14.00. Sångsvan 2. Kanadagås3. Grågås 3. Trana 49.Bläsand 1. Vigg 4. Knipa 20. Gräsand 50. Storskrake 14.Tofsvipa 20. Ljungpipare 17. Ormvråk 1. Dubbeltrast 6. Rödvingetrast 2. Björktrast 10. Tofsmes 1. Talltita 2. Stjärtmes 4. Gröngöling 1.
Roger skrev den 20 mars, 2021 kl. 12:09
HJÄLSHAMMARMADEN 06:45-07.45 med Lubbe: Sångsvan 26 str NO, Storskarv 19 str No, Bläsand 3 ex.
KÄVSJÖN 8.10-9.30: Havsörn 1 ad, Fjällvråk 1 ex, Sångsvan 11 str NO och 6 rast, Gräsand ca 100 ex, Kricka 12 ex, Vigg 13 ex, Grågås 71 str N, Småskrake 1 hane str V, Snösparv 6 ert V
OSUDDEN 10-11.30 med Lubbe, Anders S, Pelle och Erik: Strandskata 1 ex, Röd Glada 2 ex, Tornfalk 1 ex, Knölsvan 27 str N, Hämpling 2 ex, Snösparv 5 ex
Kjell, Mats, Kent, Tommy, Lubbe skrev den 20 mars, 2021 kl. 08:44
OSUDDEN PUMPHUSET 06.30-08: Snösparv 7, ljungpipare 35, sångsvan 10 NO, bofink 100+ tofsvipa 25, bläsand några, storskrake 10-15, kricka 4, gråtrut 15, trana, stare, sånglärka, sävsparv, grågås ngr.
Pelle skrev den 19 mars, 2021 kl. 18:02
FÄLTEN N27 17.00: Ljungpipare 40 ex kringflygande och rastande.
Ann Andersson skrev den 19 mars, 2021 kl. 16:34
6 st i 3 par kom inflygande från syd o landar på sjön, anslöt till de andra 2 saltskrakarna.
Ann Andersson skrev den 19 mars, 2021 kl. 16:29
Salskrake ett par, simmar o dyker i iskanten sjöbohus Hånger. 16.25
Lubbe skrev den 19 mars, 2021 kl. 11:58
Osudden.Pumphuset.10.00-11.15.Lubbe . Tommy S. Grågås c200. Kanadagås 25. Knölsvan 3sträckande. Trana 33 sträckande. Storskrake 8. Havsörn 2. Röd Glada 1. Ormvråk 1. Strandskata 1. Tofsvipa 75. Ljungpipare 4. Sånglärka c100. Vid Tånnö.Råka 1stationär.
Lubbe skrev den 19 mars, 2021 kl. 09:04
Södergårdsviken.8-8.30. Skäggdopping 2. Storskrake 8. Knipa 4. Gräsand 6. Gråhäger 1. Grågås c200. Kanadagås 25. Knölsvan 2. Dubbeltrast 1. Pinnarekulla. Havsörn 3. Kricka 3. Trana 2. Knölsvan 3sträckande.
Kjell och Margit skrev den 19 mars, 2021 kl. 07:30
TÅNNÖ igår den 18.3: När vi åkte hem efter att ha tittat på mindre sångsvanarna vid Rolstorp så såg vi råkan som Roger larmade vid Tånnö, samt två skrattmåsar. Vid Färjansös norra del ett salskrakpar på förmiddagen.
isac Dahlström skrev den 18 mars, 2021 kl. 19:03
Rolstorp 18:40 tillkom 33 stycket mindre sångsvanar till den lilla gruppen på 13 så totalt 46 mindre sångsvanar
Lubbe skrev den 18 mars, 2021 kl. 12:15
Lagan vid Koloni området. Kl 11.30. Kungsfiskare 1.
Roger skrev den 18 mars, 2021 kl. 10:50
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-10-30: Sträck mot N-NO: Storskarv 58 ex, Trana 28 ex, Bläsgås 1 ex, Grågås 77 ex, Sångsvan 36 ex, Knölsvan 3 ex, Sångsvan sp 50 ex i tre flockar, Tofsvipa 47 ex, Skrattmås 15 ex. Rastande: Skäggdopping 2 ex, Bläsand 1 ex, Strandskata 1 ex, Gröngöling 1 rop, Mindre Hackspett 1 rop, Röd Glada 2 ex.
Anders Sällberg skrev den 17 mars, 2021 kl. 22:40
Södergårdsviken 10.30-11.15
Skrattmås 3. Gråhäger 1. Storskrake 2 par. Skäggdopping 1 par. Knölsvan 2.
Knipa 6. Grågäss ca 70. Kanadagäss ca20. Gräsand 6. Starar många.
På hemväg 4 Tranor på Ulås ängar.
Roger, Lasse O, Kent skrev den 17 mars, 2021 kl. 18:25
OSUDDEN 15.30-17.30: Havsörn 2 ad, Trana 38 str N, Bläsgås 17 str N, Sångvan 63 str NO I en flock, Strandskata 1 ex.
Kjell och Margit skrev den 17 mars, 2021 kl. 16:47
Ådalen em: 27 ljungpipare och lika många tofsvipor.
Lubbe skrev den 17 mars, 2021 kl. 12:14
Stomsjö våtmark. 10.30-11.00. Gräsand 35.Kricka 1. Knipa 2. Grågås 2. Kanadagås 2. Ormvråk 1. Korp 10. 2 Korsnäbbar hörda.
Roger, Lubbe skrev den 17 mars, 2021 kl. 11:30
HJÄLSHAMMARMADEN 6.45-10.15: Mindre Sångsvan 18 str NO, Sångsvan 84 str N-NO, Knölsvan 7 str N, Grågås 281 str N, Kanadagås 24 str N, Trana 22 str N, Storskarv 21 str NO, Skogsduva 2 str NO, Steglits 2 ex, Mindre Hackspett 1 ex, Röd Glada 1 ex.
Kjell skrev den 16 mars, 2021 kl. 18:50
OSUDDEN idag: Tar tillbaka mina sångsvanar, mindes fel på antalet, det kan ha varit de 35 mindre sångsvanar som Roger såg från andra hållet.
Kjell med flera del av tiden skrev den 16 mars, 2021 kl. 13:42
OSUDDEN 08.00-10.30: Havsörn 2, sträckande sångsvanar 57, röd glada 2, ormvråk, tofsvipa 30, bofinkar, sånglärkor, sparvhök.
Lubbe skrev den 16 mars, 2021 kl. 12:07
Östra sidan på Vidöstern ner till Toftanäs.06.15-07.45. Bläsgås 12.Vitkindadgås 1. Kanadagås 50. Grågås många. Knölsvan 9sträckande. Sångsvan 6 sträckande. Salskrake 2 i par. Skäggdopping 4. Havsörn1 stationär. Tofsvipa 50.
Roger skrev den 16 mars, 2021 kl. 11:55
Kollar just på mina bilder av 35-flocken med Sångsvanar och det ser ganska klart ut som Mindre, säkert samma flock som Lars hörde strax efter över stan. Vi hade väldigt bra ljus på dom och det gjorde nog att näbbarna såg gulare ut än vad dom i verkligheten var. Halsarna ser i alla fall klart korta ut. Någon var vid pumphuset samtidigt och bör ha sett/hört flocken....
Roger och Lubbe skrev den 16 mars, 2021 kl. 11:36
HJÄLSHAMMARMADEN 7.45-11-00: Bläsgås 48+7 str NO, Sädgås 40 ex str N, Sångsvan 35+4 str NO, Havsörn 2 ex, Röd Glada 1 ex, Ormvråk ca 10 str N, Storskarv 4 str NO, Kricka 8 ex, Storskrake 15 str NO, Gröngöling 1 rop, Dubbeltrast 3 str N, Steglits hörd.
Faktiskt ganska bra att stå på den lilla piren precis norr om maden. Bra ljus hela morgonen och en del fåglar kommer närmare här än vid pumpen eller piren. Bör testas mer under våren. Tack Isac för tipset.
Roger skrev den 15 mars, 2021 kl. 16:47
OSUDDEN 15.30-16.30: Bläsgås 21 str N, Trana 17 str N, Havsörn 2 ad, Röd Glada 3 ex, Strandskata 1 ex.
Roger, Lubbe, Lasse o och D skrev den 14 mars, 2021 kl. 17:07
OSUDDEN 15-16.40: Havsörn 2 ex, Bläsgås 15 str N och 84 kom söderifrån men vände tillbaka, Varfågel 1 ex, Tofsvipa 73 ex, Ljungpipare 23 ex, Havstrut 1 ad.
Stefan Andersson skrev den 14 mars, 2021 kl. 15:07
TOFTNÄS 09:55-10:20: Knipa 6 ex, Salskrake 1 hona, Storskrake 21 ex, Skogsduva 1 rop, Spillkråka 1 ex.
FISKARTORPET 10:25: Knipa 4 ex, Storskrake 3 ex.
HJÄLMARYDSVIKEN 10:30-10:40: Gräsand 25 ex, Kricka 2 par, Dubbeltrast 1 ex.
Lubbe skrev den 14 mars, 2021 kl. 13:50
Hovs Gård. 12.30-13.30. Bläsgås 2. Sädgås 7. Kanadagås 45. Grågås 30. Sångsvan 2. Trana 2. Röd Glada 1. Tofsvipa 9. Knipa 1. Gräsand 5.
Anders Sällberg skrev den 14 mars, 2021 kl. 13:44
Hofs gård. Sångsvan ungfågel 7.
Tranor i dans 2. Fjällvråk 2, lyfte och flög mot norr. Tofsvipor ca 80
Kanada ca 25. Grågäss ca 25. Ljungpipare en i luften och några på stubben. På väg till Osudden tranor i plog ca 18-20 styck str norr. En flock grågäss ca 50 gick ner och rastade bland de övriga ca 30. Mossledammen Sothöna 1.
Detta mellan 11.30 -13.15
Roger skrev den 14 mars, 2021 kl. 12:03
OSUDDEN 7.30-9,30 (Kent, Lubbe, Nogge, Lasse O, Tommy T: Havsörn 2 ex, Brunand 1 hane, Bläsand 4 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Strandskata 1 ex.
TÅNNÖ MOTELL 10.30-11.45: Havsörn 4 ad, Röd Glada 3 str N, Tofsvipa 81 str N, Sånglärka ca 25 str N.
Nogge,Anders S och Tommy S skrev den 13 mars, 2021 kl. 17:12
OSUDDEN 14.00-16.30: Bläsgås 50 ex str N och 2 rastande, Vitkindadgås 30 ex str S, Trana 10 ex str N, Glada 2ex, Ormvråk 3ex, Ängspiplärka 1 ex, Strandskata 1 ex Tofsvipa 73 ex.
Roger, Lasse O, Lubbe, Nogge Tommy T och S, Kent skrev den 13 mars, 2021 kl. 12:19
OSUDDEN 7.30-12.00: Spetsbergsgås 29 ex i en artren flock kom inskränkande och flög runt en stund innan dom fortsatte mot V, Bläsgås 22 str S och 17 str N, Strandskata 1 ex, Röd Glada 2 ex, Havsörn 2 ad, Vitkindad gås 2 ex str NO, Sädgås 75 str N, Sångsvan 50 ex str NO, Bläsand 12 ex, Kricka 4 ex, Salskrake 1 par, Skrattmås 12 ex, Fiskmås 3 ex, Havstrut 1 ad, Storskarv 37 str NO med en stor flock Grågäss, Gråhäger 3 ex, Duvhök 1 ex 2K, Varfågel 1 ex, Ängspiplärka 2 ex.
Bra drag på gäss idag med många sträckande och de flesta rastande verkar ha dragit.
Roger skrev den 12 mars, 2021 kl. 18:02
KÄVSJÖN 14-15: Kungsörn 2 ex, Havsörn 1 ex 2K, Kricka 4 hanar, Bläsand 1 par, Trana 5 rast och 5 str N samt överraskande 2 Silltrutar som sträckte V!
OSUDDEN 15.20-16.30 med Lasse O, Tommy T och Isac: Brunhök 1 hona kom insträckande. Med 10 dagars marginal tidigaste fyndet i området! Havsörn 3 ex, Röd Glada 2 ex, Strandskata 1 ex, Skrattmås ca 10 ex.
Pelle skrev den 12 mars, 2021 kl. 14:47
ÅKROKEN KOLONIN 14.30: Strandskata 1 ex str N.
Lasse D skrev den 12 mars, 2021 kl. 13:55
Osudden 12.30-13.45: En strandskata var uppe och vände och försvann mot söder. Annars inget nytt.
Roger, Sven, Lubbe skrev den 12 mars, 2021 kl. 11:33
OSUDDEN 7.30-10.00: Tundrasädgås 2 ex, Bläsgås 11 ex, Röd Glada 2 ex, Havsörn 4 adulta, Sångsvan 7 str N, Storskrake 12 ex, Trana 6 str N, Tofsvipa 40 rast och 11 str N, Gråhäger 1 ex, Dubbeltrast 1 ex, Järnsparv 1 ex, Sävsparv 1 ex.
STOMSJÖ 10.20-10.50: Grågås 58 str N, Kanadagås 12 str N, Havsörn 1 ex 2K
Lubbe skrev den 12 mars, 2021 kl. 08:35
Södergårdsviken.6.50-8.20. Grågås c200. Kanadagås 19. Knölsvan 2. Salskrake 2 i par. Storskrake 14. Knipa 12. Trana 1. Storskarv 1. Ormvråk 2. Sävsparv 1.
Roger skrev den 10 mars, 2021 kl. 17:44
PUMPHUSET 15-16.20: En mycket trolig Större Skrikörn sågs skruva några varv över Helmershus strax efter 15.00 för att flaxa iväg rakt västerut och sågs inte mer. Kort obs och lite håll men sannolikt en yngre 2-3K större skrikörn. Något vitt på ovansidan av vingen och vitt vid basen av stjärten kunde ses. När den flög iväg kändes vingslagen snabbare än havsörn.
Havsörn 2 ad och 1 subad, Trana 16 srt N, Duvhök 1 ex 2K. Gäss ungefär som tidigare.
Pelle skrev den 10 mars, 2021 kl. 15:40
OSUDDEN 13.30-14.30: Spetsbergsgås 3 ex, vitkindad gås 1 ex, sädgås 25 ex, sparvhök 1 ex, duvhök 1 ex, sävsparv 1 hanne.
Roger skrev den 10 mars, 2021 kl. 12:48
Köksbordet, Vasagatan 22 kl. 12.15-12.30: Havsörn 1 str N, Sidensvans ca 50 ex i trädgården.
Lubbe skrev den 10 mars, 2021 kl. 10:41
Osudden.Pumphuset.9.45. Havsörn 5. Spetsbergsgås 1. Sånglärka c30.
Roger, Lubbe skrev den 10 mars, 2021 kl. 09:44
ÖSTRA PIREN 7.45-9.15: Sädgås 42 ex, Grågås 25 str NO samt mängder rastande, Sångsvan 4 str N, Trana 28 str N, Vitkindad gås 1ex, Havsörn 2 ad, Röd Glada 1 ex.
Magert och svinkallt.
Kjell och Margit skrev den 10 mars, 2021 kl. 08:44
OSUDDEN 07.00-08.30: Sävsparv 3, varfågel, havsörn 2, trana 4, sädgås 4.
Igår 20 bläsgäss över Nylund/Amerika.
Roger, Lasse O skrev den 9 mars, 2021 kl. 17:33
OSUDDEN 14-17: Sädgås 44 rast och 31 str N, Bläsgås 8 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Trana 62 str N, Havsörn 1 str NV och 8 samtidigt på isen!! Röd Glada 3 ex, Varfågel 1 ex, Vigg 3 ex, Ljungpipare 12 ex, Ängspiplärka 1 ex.
Roger skrev den 9 mars, 2021 kl. 12:48
VASAGATAN 22 runt 12.30: Havsörn 1 ad str N, Röd Glada 1 str SV, Grågås 15 str NO, Sparvhök 1 str N. Obsarna är från köksbordet vid lunch.
Lubbe skrev den 9 mars, 2021 kl. 12:01
Osudden.Pumphuset.8.45-11.15. Lubbe delvis Pelle. Grågås c500. Kanadagås c100. Vitkindadgås 1. Sångsvan 2. Trana 4 överflygande. Knölsvan 4sträckande. Vigg 3. Gräsand 25. Tofsvipa 60.Ljungpipare 25. Sånglärka c150. Bofink c25. Stare 15. Gråtrut 10. Havsörn 1. Fjällvråk 1överflygande.
Lubbe skrev den 9 mars, 2021 kl. 08:42
Södergårdsviken.7.10-8.20. 2 Havsörnar kalasade på slagen Grågås. Sädgås 82sträckande. Kanadagås 15. Grågås c200. Sångsvan 2sträckande. Trana 7 sträckande. Gråhäger 2. Storskrake 5
. Knipa 4. Gräsand 3. Dubbeltrast 1.
Pelle skrev den 8 mars, 2021 kl. 19:42
KÄVSJÖN STORA T 15.30-16.00: Röd glada 1 ex, trana 2 ex rast, storskrake 7 ex rast, kricka 3 ex rast, sångsvan 2 ex rast, gräsänder och knipor. Nyis på sjön men öppet i utloppet.
Roger, Lasse D och O, Kent, Anders och två utsocknes skrev den 8 mars, 2021 kl. 17:28
OSUDDEN 15.30-17.00: Knälsvan 5 str N, Havsörn 2 ex, Röd Glada 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ad hane, Bläsgås 2 ex.
Lasse D spikade ihop en bänk och Kent började bygga ett fikabord.
Lubbe skrev den 8 mars, 2021 kl. 12:31
Osudden.Pumphuset.10.30-12.00. Lubbe å Ragnhild. Grågås c200. Kanadagås 25. Sädgås 11 sträckande. Ormvråk 4. Röd Glada 1. Korp 8. Stare c25. Sånglärka c50. Tofsvipa 50. Ljungpipare 30.
Roger skrev den 8 mars, 2021 kl. 11:20
HJÄLSHAMMARMADEN/MYNNINGEN 10.30-11.00: Grågås 452 ex, Sädgås 67 ex, Bläsgås 3 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Kanadagås 236 ex, Grå x Kanadagås hybrid 7 ex. Säkert ytterligare något hundratal Grågäss på fälten ovanför pumphuset.
Stefan Andersson skrev den 7 mars, 2021 kl. 17:42
HÄRYD GNOSJÖ 12:50: Strömstare 1 ex.
Lubbe skrev den 7 mars, 2021 kl. 12:07
Osudden.Pumphuset. 07.00-11.30. Korvgrillning med 16 Skådare. Spetsbergsgås 1. Grågås c200. Kanadagås 50. Sångsvan 4. Trana 1. Tofsvipa 50. Ljungpipare 23. Stare 15. Varfågel 1. Sånglärka c100. Trädlärka 1. Vinterhämpling 2. Snösparv 1. Sävsparv 1. Bofink c25. Havsörn 1. Röd Glada 1. Ormvråk 2.Gråtrut 10. Kricka 1. Gräsand 10. Lägg gärna till om jag missat något.
Lubbe skrev den 7 mars, 2021 kl. 07:53
Södergårdsviken.6.50-7.45. Grågås c300. Kanadagås 50. Sångsvan 2. Knölsvan 2. Trana 2. Gråhäger 1. Smådopping 1. Storskrake 2. Knipa 15. Gräsand 5. Stare 2.Korp2. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 6 mars, 2021 kl. 13:48
Osudden.Pumphuset.08.10-13.00. Lubbe, Lasse Lasse O. Nogge. Roger. Mats. Tommy S,Pelle.Grågås c200. Kanadagås c100. Sädgås 30. Sångsvan 1. Trana 2. Storskarv 3. Storskrake 1. Havstrut 4. Gråtrut 25. Tofsvipa 50. Ljungpipare 25. Pilgrimsfalk 1 . Ormvråk 4. Varfågel 1. Sånglärka c50. Steglits 1. Sävsparv 1hörd. Bofink c25. Stare 25.
Roger skrev den 6 mars, 2021 kl. 10:21
MJOGARYD 05.10-06.10: Berguv 2 ex, Kattuggla 2 ex, Pärluggla 1 ex, Orre 1 ex. Alla ugglorna stäng spontant, en av berguvarna sågs också.
KÄVSJÖN ca 9.30: Havsörn 2 ex, Knipa 37 ex, Kricka 1 ex, Storskrake 4 ex.
Anders Sällberg skrev den 5 mars, 2021 kl. 17:35
Apladalen Ishallen 16.20
Ringduva 5 st födosökte.
Roger, Lasse O skrev den 5 mars, 2021 kl. 17:24
OSUDDEN 15.30-17.00: Spetsbergsgås 1 ex, Bläsgås 23 ex, Sädgås 22 ex. Röd Glada 2 ex, Ljungpipare 38 ex, tofsvipa 44 ex, Gråtrut ca 60 ex, Varfågel 1 ex.
Lubbe skrev den 5 mars, 2021 kl. 12:14
Osudden.Pumphuset.9.30-11.30. Lubbe, Pelle, Tommy S. Tomas J. Grågås c200. Kanadagås 50. Trana 6. Gräsand 10. Gråtrut 2. Fiskmås c100. Tofsvipa 17. Sånglärka 5. Koltrast 1. Röd Glada 2. Ormvråk 1. Forsheda vid Storån,Blå Kärrhök 1hane.
Lubbe skrev den 5 mars, 2021 kl. 08:50
Draven. Fridsnästornet. 07.50-8.45. Havsörn 4. Ormvråk 1. Kanadagås c150. Grågås 50. Sångsvan 25. Trana 30. Tofsvipa 50. Gräsand c250. Knipa 20. Storskrake 5. Gråtrut 5. Gröngöling 1. Utter 1.
Lubbe skrev den 4 mars, 2021 kl. 12:41
Osudden.Pumphuset.07.00-12.00. Lubbe, Roger med flera. Vitkindadgås 5. Sädgås 20. Bläsgås 9. Grågås c400. Kanadagås 30. Sångsvan 3. Trana 2. Storskarv 1. Gräsand 25. Gråtrut 10. Tofsvipa 50. Sånglärka c30. Bofink 25. Steglits 4. Ringduva 8. Skogsduva 1. Havsörn 1. Röd Glada 2. Ormvråk 2.
Pelle, Tommy T och Lars P skrev den 3 mars, 2021 kl. 19:51
OSUDDEN 17.15: Trana 30 ex str N, trana 2 ex lokalt.
Roger, Lasse O och delvis Pelle och Tommy T skrev den 3 mars, 2021 kl. 18:04
OSUDDEN 15-17: Bläsgås 63 ex (22 av dessa kom inskränkande kl 15:40), Vitkindad Gås 5 ex, Tundrasädgås 2 ex, Gråtrut 38 ex, Röd Glada 1 ex, Skogsduva 2 ex, Sånglärka ca 160 ex.
Tre Tranor mot N över Vasagatan kl 17:20
Anders Sällberg skrev den 3 mars, 2021 kl. 15:59
Rapport från Stomsjö. 6 sträckande Storskrake tillsammans med några Gräs. Våtmarken är öppen i Norr och lite runt skogskanten. I övrigt tyst.
Videskogen fick jag årskurs på Gärdsmygen, i övrigt Bofink, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka. 12 sträckande Sädgäss över Apladalen på väg hem.
Lubbe skrev den 3 mars, 2021 kl. 12:49
Osudden.Pumphuset.9.30-11.30. Lubbe delvis Anders. Bläsgås 9. Sädgås c100 sträckande N. 22 stationär. Grågås c200. Kanadagås 20. Gråtrut 30. Fiskmås 2. Tofsvipa 50. Sånglärka c30. Bofink 25. Röd Glada 2. Ormvråk 1.
Roger skrev den 3 mars, 2021 kl. 12:33
BOLAGSVÄGEN 8-10: Tjäder 1 tupp, Dubbeltrast 1 ex.
Lubbe skrev den 3 mars, 2021 kl. 08:43
Södergårdsviken.07.15-8.20. Salskrake 2 i par. Storskrake 8. Knipa 9. Gräsand 7. Grågås 15. Kanadagås 9. Gråhäger 1. Sångsvan 2. Ormvråk 4. Ängspiplärka 1överflygande.
Lasse Grahn skrev den 3 mars, 2021 kl. 00:57
Nissafors Hagelstorp En pärluggla ropade i fjärran Kl 18:50 igår kväll.
Kjell och Margit skrev den 2 mars, 2021 kl. 20:35
LÖVÖ på kvällen: Ropande kattuggla
Nogge skrev den 2 mars, 2021 kl. 18:54
DRABANTERÖRGATAN: Årets första morkulla drog över huset nyss.
Anders Sällberg skrev den 2 mars, 2021 kl. 13:30
Tilläg till Lubbe. Anders o Tommy P.
Ljungpipare. 1 i stubben upp mot den g:a gula traktorgrävaren. Sparvhök överflygande.
Lubbe skrev den 2 mars, 2021 kl. 12:22
Osudden.Pumphuset.8.30-10.15. Lubbe. Pelle. Tommy. Grågås c150. Kanadagås 60. Sädgås 12 sträckande. Trana 1. Tofsvipa 50. Röd Glada 4.2 sträckande N.Ormvråk 2. Sånglärka c50.
Roger skrev den 2 mars, 2021 kl. 11:02
HJÄLSHAMMARMADEN 8.20-10.40: Sädgås 29 str N, Mindre Korsnäbb 8 str N, Gröngöling 1 ex. I mynningen 12 Knipor, ca 20 Gräsänder och 6-7 Gråtrutar. Tämligen rent på himlen idag men skönt väder.
Lubbe skrev den 2 mars, 2021 kl. 08:30
Hörledammen. 07.15-8.00. Sångsvan 2. Grågås 5. Kanadagås3. Vigg 5. Gräsand c250. Knipa 25. Större Hackspett 1. Ådalen. Sångsvan 39. Spillkråka 1. Ormvråk 2.
Pelle skrev den 1 mars, 2021 kl. 17:37
M-SKOGEN VÄSTRA 11-14: Tjäder 1 ex, spillkråka 1 ex, några skogsmesar, i övrigt nära noll. Märkligt att ingen hackspett trummade eller sågs.
UPPEBO 14.15: Röd glada 1 ex.
KÄVSJÖN: Stora tornet var avstängt för reparation, även plattformen under.
Tommy T gm Pelle skrev den 28 februari, 2021 kl. 18:52
BREDASTEN NYA 22/2 kl. 12.30: Snösparv 6 ex rast.
Pelle skrev den 28 februari, 2021 kl. 16:31
OSUDDEN 15.30: Havsörn 1 ex ute på isen.
Tobias Munkholm skrev den 28 februari, 2021 kl. 16:27
KVARNAGÅRDEN Dannäs 15:00 Strömstare 1ex
Roger, Jonny J, Kent, Tommy T, Sven, Lasse O skrev den 28 februari, 2021 kl. 11:18
OSUDDEN 7.30-10.30: Tundrasädgås 2 ex, Trana 3 ex, Havstrut 1 ad, Mindre Hackspett, Tofsvipa 78 ex, Varfågel 1 ex
Kent skrev den 27 februari, 2021 kl. 19:25
HJÄLSHAMMARMADEN kl. 16: Vitgrå gåshybrid. Bilder på Instagram
Lubbe skrev den 27 februari, 2021 kl. 17:21
Osudden.Pumphuset.07.00-9.30. Lubbe m,flera. Grågås c400. Kanadagås c100. Sädgås 2.Sångsvan 6. Havsörn 1. Ormvråk 3. Tofsvipa 30. Ljungpipare 4. Stare 15. Sånglärka c50. Trana 1. Gråtrut 2. Fiskmås 3. Gräsand 25. Knipa 2.Varfågel 1.
Kent skrev den 27 februari, 2021 kl. 16:33
ÖSTRA FÄLTEN OSUDDEN kl 15: Bläsgås 5 ex, Tajgasädgås 2 ex
Kjell och Margit skrev den 27 februari, 2021 kl. 14:51
TOFTAHOLM fm: Havsörn 3, knipor, gräsänder samt mängder med grå- och kanadagäss i de öppna vakarna söder om Färjansö. Spillkråka.
Pelle skrev den 26 februari, 2021 kl. 15:34
KITTLAKULL 10-12: Havsörn 1 ex, kungsörn 6-8 ex, skogsduva 3 ex str N.
KÄVSJÖN STORA T 12-14: Havsörn 2 ex, kungsörn 2 ex, fjällvråk 2 ex, tofsvipa 30 ex rast, flera gåsflockar på håll.
Lubbe skrev den 26 februari, 2021 kl. 11:18
Osudden.Pumphuset.08.30-11.10. Tundrasädgås 2. Grågås c400. Kanadagås.c100. Sångsvan 5. Havsörn 2. Röd Glada 2. Ormvråk 2. Gråtrut 6. Fiskmås 5. Tofsvipa 50. Stare 15. Sånglärka 60. Bofink 20. Ljungpipare 3. Lubbe, Roger. 2ggr Tommy. Ann-Sofie .Ragnhild.
Roger skrev den 26 februari, 2021 kl. 11:12
OSUDDEN 7.45-9.45: Tundrasädgås 2 ex, Sädgås 30 str N, Havsörn 2 subad, Röd Glada 1 ex, Ljungpipare 3 ex samt mängder med Grå- och Kanadagäss.
KÄVSJÖN 10.15-10.45: Sångsvan 2 ex, Gräsand ca 20 ex, Ormvråk 3 ex, Sidensvans 10 ex.
Lubbe skrev den 25 februari, 2021 kl. 16:53
Osudden. Pumphuset. Videskogen. 8.00-13.00.Lubbe +11andra. Spetsbergsgås 8. Bläsgås 22. Sädgås c200. Kanadagås c100. Grågås c300. Sångsvan 16. Knölsvan 1. Trana 3. Gråhäger1. Storskarv 3.Gräsand 50. Knipa 6. Gråtrut 10. Fiskmås 5. Tofsvipa c100. Stare 50. Ljungpipare 4. Mindre hackspett 1hörd. Steglits 12. Havsörn 5. Röd Glada 2. Ormvråk 9. Sparvhök 2. Skogsduva4.
Anders Sällberg skrev den 25 februari, 2021 kl. 16:24
Osudden 14.10
Anders, Leif E och (Tommy?)
En ensam Trana trumpetade, flygande rakt över pumphuset.
Tommy? Rapporterade även 8 Ljungpipare mellan Mossle och nya hängbron.
Roger m fl. skrev den 25 februari, 2021 kl. 13:12
OSUDDEN 7.50-12.15: Havsörn 4 subad rastande + 1 ad str N, Röd Glada 3 str N + 2 ex, Sparvhök 3 str N, Skogsduva 5 ex, Trana 3 ex, Spetsbergsgås 8 instr 12.10, Bläsgås 18 rast, Sädgås 260 str N, Obest gäss 190 str N, Grågågs 30 str N samt mängder rastande, Kanadagås ca 50 str N samt många rastande, Gråtrut ca 15 ex, Fiskmås 2 ex, Skrattmås 1 ex, Sångsvan 15 str N, Knölsvan 1 str N, Obest svan 22 str N, Tofsvipa 27 str N samt ca 50 rast, Storskarv 3 ad str O.
Dessutom en fin obs på Utter nära spetsen på östra piren.
Lubbe skrev den 25 februari, 2021 kl. 07:58
Södergårdsviken.7.00-7.50. Sångsvan 2. Grågås 19. Kanadagås 2. Sädgås 16 sträckande. Kricka 2 i par. Gräsand 13. Knipa 8. Ormvråk 2.
Roger och 7 andra.... skrev den 24 februari, 2021 kl. 12:26
OSUDDEN 8.45-12.00: Havsörn 1 ex, Röd Glada 4 str N, Ormvråk knappt 10 str N, Knölsvan 5 str N, Bläsgås 9 ex, Tofsvipa ca 75 ex, Ljungpipare 1 ex, Skogsduva 4 ex, Ängspiplärka 1 ex, Varfågel 1 ex.
Gott om gäss både sträckande och rastande.
Jocke Norgren skrev den 24 februari, 2021 kl. 08:06
Igår vid morgonpromenaden hörde jag staren men jag kunde inte observerar var den satt. Idag på morgonen satt den lite mer synligt och jag kan bocka av gårdens första spelande stare för året. För vår del 5 dagar tidigare än någon tidigare gårdsobs.
Pelle skrev den 23 februari, 2021 kl. 13:13
VIDESKOGEN 11.00: Varfågel 1 ex i västra kanten mot åkrarna.
Roger m fl.... skrev den 23 februari, 2021 kl. 12:41
OSUDDEN 8.30-12.15: Kanadagås 22 ex, Sädgås 3 ex, Grågås ca 340 ex, Bläsgås 4 ex kom inskränkande 11.30, Sångsvan 4 ex, Ringduva 11 ex, Tofsvipa 36 ex, Röd Glada 1-2 ex, Pilgrimsfalk 1 adult (hane), Varfågel 1 ex, Steglits minst 1 ex.
Lubbe skrev den 23 februari, 2021 kl. 08:55
Ådalen. 8.45. Sångsvan 29. Grågås 8. Kanadagås 1.
Roger skrev den 22 februari, 2021 kl. 17:01
OSUDDEN 15-16.40: Varfågel 1 ex, Gråtrut 3 ex, Skogsduva 3 str N. Tämligen sop-rent i luften.
Pelle och Lasse D skrev den 22 februari, 2021 kl. 15:01
OSUDDEN 13.45: Ljungpipare 1 ex str N.
Stefan Andersson skrev den 22 februari, 2021 kl. 14:38
FORSHEDA 12:45: Röd glada 1 ex flög över väg 153 vid Macken!
Lubbe skrev den 21 februari, 2021 kl. 19:40
Kravlemålavägen.18.15. Uppe på en höjd där man ser en mast mot Ohs hållet,kan inte vad det heter. Pärluggla 1 ropade några serier. Vid avfarten till Förarp på Osvägen.Kattuggla 1.Ropade flitigt.
Pelle skrev den 21 februari, 2021 kl. 17:26
DALA MOSSE NORRA DELEN 10-14: Havsörn 1 ad, orre 3 tuppar, sånglärka 10 ex, ljungpipare 1 ex, varfågel 2 ex, gröngöling 1 ex, spillkråka 2 ex, ormvråk 1 ex.
HEMMERSHULT 14.40: Strömstare 1 ex.
Lubbe skrev den 21 februari, 2021 kl. 16:00
Osudden.Pumphuset.10.45-13.30. Lubbe. Lasse O. Lasse D. Ann-Sofie. Ragnhild. Anders. Grågås c150. Kanadagås 4. SpetsbergsgBlås 3. Sädgås 2. Bläsgås 1överflygande. Sångsvan 1. Gräsand 20. Gråtrut 2. Tofsvipa 30. Ormvråk 1. Korp1. Skogsduva 4sträckande norr. Stare c25. Sånglärka c30. Ni andra får lägga om det fattas något.
Roger och delvis Lasse D skrev den 21 februari, 2021 kl. 14:51
RUSKÅN 9.30-14.00: Havsörn 1 ex 2K str N, Kungsörn 1 subad, Röd Glada 1 str N, Ormvråk 4 str N, Grågås 23 str N, Spillkråka 1 ex, Gröngöling 1 ex, Sånglärka åtskilliga sträckande.
Roger skrev den 20 februari, 2021 kl. 13:06
SÖDERGÅRDSVIKEN 9.20-10.20: Grågås 22 ex, Sångsvan 1 ex, Stjärtmes ca 10 ex.
OSUDDEN 10-35-12.25 med Lasse O, Ann-Sofie och Ragnhild: Havsörn 2 ad, Grågås 62 ex, Kanadagås 2 ex, Tofsvipa 6 ex, Röd Glada 1 str N, Gråtrut 2 ex, Stare 26 ex, Sånglärka 1 rast+ 6 str S
Lubbe skrev den 19 februari, 2021 kl. 18:57
Norra Kyrkogården 18.15. 1Ropande Kattuggla.
Sven skrev den 19 februari, 2021 kl. 12:17
Hånger kyrkby 12.00: Röd glada 1ex.
Erik G skrev den 18 februari, 2021 kl. 18:39
OSUDDEN-VIDESKOGEN ca 11,30-13: Blåmes, nötväcka, gräsänder (vid vak i Lagan), talgoxe, koltrast, ormvråk 1, kråka, kaja, stjärtmes 4-5 förbiflygande, domherre ca 15 ex, större hackspett hane + hona, mindre hackspett 1 hona, gulsparv 4, bofink 1.
Pelle skrev den 18 februari, 2021 kl. 11:55
APLADALSGATAN 11.00: Havsörn 1 ad.
Lubbe skrev den 18 februari, 2021 kl. 11:38
Store Mosse .Matningen.10.15-11.30.Havsörn 2. Korp 23.
Lubbe skrev den 18 februari, 2021 kl. 09:41
Osudden.8.30-9.40. Gräsand 5. Knipa 1. Korp1. Koltrast 1. Gråsiska 1. Domherre 2. Gärdsmyg 1. Nötväcka 2. Trädkrypare 1. Entita 1. Talgoxe 8. Blåmes 10.
Lubbe skrev den 16 februari, 2021 kl. 11:49
Fryele Kvarn. 9.00. Strömstare1. Korp2. Hela Hörledammen igenfrusen.
Lubbe skrev den 15 februari, 2021 kl. 11:12
Osudden.Pumphuset. 10.45. Grågås 1överflygande. Ormvråk 1.Gräsand 5.
Lubbe skrev den 15 februari, 2021 kl. 10:08
Södergårdsviken.8.45-9.15. Smådopping 1. Stjärtmes 2. Eds kvarn. 9.30-10.00. Strömstare1. Grågås 1överflygande. Trädkrypare 1. Nötväcka 2. Kungsfågel 2. Svartmes 1. Talltita 2. Entita 3. Gärdsmyg 1. Flera Talgoxar å Blåmesar. Korp1.
Lasse Grahn skrev den 14 februari, 2021 kl. 19:43
Nissafors Hagelstorp: Sparvuggla hörd både igår och idag.
Egert Fransson skrev den 14 februari, 2021 kl. 16:03
Hemmershults kvarn, kl. 14:45-15:15.
Strömstare 1 ex.
Fryele kvarn, kl 15:30-16:00.
Ingen synlig strömstare, dock en rödräv på ca 25 m.
Lasse D skrev den 13 februari, 2021 kl. 17:03
På sena em en flock på ca 20 sidensvansar på Buregatan.
Roger skrev den 12 februari, 2021 kl. 18:58
VASAGATAN 15.45: Sidensvans ca 15 ex.
Lubbe skrev den 12 februari, 2021 kl. 12:11
Rörstorpsgatan 11.10.30.Turkduva1. Helmershus 11.45. Havsörn 1.stationär.
Lubbe skrev den 11 februari, 2021 kl. 15:53
Osudden.Pumphuset. 14.45. Havsörn 1. Gräsand 4. Nötväcka 1. Blåmes 8. Talgoxe 5. Entita 1. Korp1.
Kjell skrev den 10 februari, 2021 kl. 21:41
GUSTAVSGATAN: Gärdsmyg i trädgården + koltrast
Lasse D skrev den 10 februari, 2021 kl. 12:45
En ung kungsörn visade sig i Gallnås en kort stund och försvann mot söder.
Roger skrev den 10 februari, 2021 kl. 11:54
EDS KVARN: Strömstare 2 ex
SÖDERGÅRDSVIEKN: Havsörn 1 som försökte slå en Storskarv. Knölsvan 1 ex, Gärdsmyg 1 ex.
Kjell o Margit skrev den 8 februari, 2021 kl. 11:47
FÄRJANSÖ söndag 7.2: Några ormvråkar men nästan inga andra fåglar. Däremot 10 vildsvin på norra delen.
Lubbe skrev den 8 februari, 2021 kl. 11:31
Osudden pumphuset- Videskogen. 9.30-10.30. Gräsand 10. Knipa 1. Duvhök 1. Ormvråk 1. Nötskrika1. Korp2. Nötväcka 1. Gärdsmyg 1. Rödhake1. Domherre 4. Koltrast 2. Trädkrypare 1.
Roger skrev den 7 februari, 2021 kl. 14:06
ÖSTRA HULT 9.20-11.00: 1 ex vardera av Havsörn och Skäggmes.
Ungefär hälften av vassen är borttagen och en del sly har rensats! Det är markägaren som gjort detta och han kommer att ta dit en maskin som kör runt i viken och klipper ytterligare vass när isen smält. Kan bli intressant när våren kommer....
Leif E skrev den 7 februari, 2021 kl. 13:09
Årån, Sölaryd 13,00
Strömstare 1 ex
Lubbe skrev den 7 februari, 2021 kl. 11:04
Södergårdsviken.Pinnarekulla.Edskvarn.8.45-10.50. Salskrake 1honfärgad. Knipa 4. Gräsand 15. Storskrake 1. Knölsvan 1. Ormvråk 4. Sparvhök 1. Strömstare1. Koltrast 2. Björktrast 4. Rödhake1. Gulsparv 8. Pilfink 10. Domherre 3. Trädkrypare 1. Tofsmes 1. Svartmes 2. Nötväcka 2.
Pelle skrev den 6 februari, 2021 kl. 11:17
OSUDDEN 10.15: Havsörn 1 ad, ormvråk 1 ex.
Leif Engquist skrev den 5 februari, 2021 kl. 13:36
Apladalen 13,40:
Kanadagås ca 100 flög kacklande S över Lagan
Roger skrev den 5 februari, 2021 kl. 12:27
SÖDERGÅRDSVIKEN 9.30-10.15: Sparvhök 1 ex, Kungsfiskare 1 ex, Gärdsmyg 1 ex.
EDS KVARN 10.20-11.00: Strömstare 3 ex, Rödhake 1 ex. En av strömstararna var ringmärkt.
Lubbe skrev den 4 februari, 2021 kl. 09:32
Osudden pumphuset. 9.00-9.30. Havsörn 2. Duvhök 1. Ormvråk 1. Gott om mesar vid matningen
Lubbe skrev den 3 februari, 2021 kl. 09:58
Södergårdsviken. Pinnarekulla. 8.30-9.50. Knölsvan 1. Gräsand 30. Korp1. Ormvråk 1. Koltrast 1. Björktrast 2. Pilfink 10. Gulsparv 3. Domherre 2. Stjärtmes 3. Trädkrypare 1. Nötväcka 1. På isen södergårdsviken 1 Utter födosökande.
Ragnhild Sjöholm skrev den 2 februari, 2021 kl. 13:14
Ann-Sofie och jag var på Svänö denna vackra förmiddag.
På vägen dit visade sig orren snällt
Lubbe skrev den 2 februari, 2021 kl. 10:55
Osudden. 9.00-9.45. Ormvråk 1. Korp1. Stjärtmes 2. Blåmes 6. Talgoxe 5. Entita 1. Nötväcka 1. Trädkrypare 1.Björktrast 3. Gräsand 4.
Stefan Andersson skrev den 1 februari, 2021 kl. 18:49
VÄRNAMO på em: Sidensvans 5 ex vid Halmstadsvägen/Rydgatan, samt en Knölsvan vid Åbron!
Lasse D skrev den 1 februari, 2021 kl. 16:51
Ett kort besök vid Sörgårdsviken på em gav 2 hägrar, en knölsvan och en skarv. Var också vid Dammabro där jag inte såg en enda fågel.
Mats Johansson skrev den 31 januari, 2021 kl. 15:26
EDS KVARN Strömstare 3 ex
Roger skrev den 31 januari, 2021 kl. 12:21
DALA MOSSE: Orre 3 ex
HEMMERSHULT: Strömstare 1 ex
Erik G skrev den 30 januari, 2021 kl. 20:24
VRÅEN ca 18.30: Kattuggla ropade ett par ggr vid elljusspåret ca 100 m norr om vattentornet.
Nogge skrev den 30 januari, 2021 kl. 18:04
FRYELE: Under dagen en sparvuggla visade sig väldigt fint i en gran topp.
Lubbe skrev den 28 januari, 2021 kl. 12:30
Rörstorpsgatan.12.15. Vid matningen. Stenknäck 1. Nötväcka 2. Koltrast 1.
Lasse D skrev den 27 januari, 2021 kl. 14:44
Från Gallnås: I gryningen en visslande sparvuggla.
Lubbe skrev den 27 januari, 2021 kl. 09:54
Södergårdsviken.8.45-9.30. Havsörn 1.Ormvråk 1. Sångsvan 1. Knölsvan 2. Storskarv 1. Grågås 1. Koltrast 1. Björktrast 4. Korp 3.
Anders Sällberg skrev den 26 januari, 2021 kl. 17:39
Ed fd plantskolan 12.15
Sångsvan 6, grågäss 2
Edskvarn Strömstare 1
Helmershus 14.00
Röd Glada nedanför disponentvillan
Lubbe skrev den 26 januari, 2021 kl. 11:23
Osudden pumphuset. 10.30-11.15. Grågås 120. Kanadagås3. Storskarv 1. Gräsand 15. Knipa 2. Ormvråk 2. Bofink 20. Blåmes 10. Stjärtmes 4.
Lubbe skrev den 26 januari, 2021 kl. 10:02
Hörledammen. 8.30-9.50. Havsörn 2. Ormvråk 1. Sångsvan 12. Gräsand c150. Knipa 11. Storskrake 2. Storskarv 1. Stjärtmes 3. Ådalen 41Sångsvanar.
Lasse D skrev den 25 januari, 2021 kl. 15:11
Osudden kl 14.15: En röd glada kretsade över fälten vid 27:än.
Roger skrev den 25 januari, 2021 kl. 12:18
SÖDERGATAN 8 KL 8.30: Turkduva 2 ex.
ÅMINNE BOKSKOG: Gröngöling 1 ex samt ett dussin Dovhjortar.
Lubbe skrev den 25 januari, 2021 kl. 11:58
Osudden pumphuset. 11.00-11.50. Lubbe. Roger. Pelle. Tommy T. Tofsvipa 1,överflygande mot norr. Grågås 85. Kanadagås 2. Storskarv 1. Ormvråk 2.
Lubbe skrev den 25 januari, 2021 kl. 10:38
Hammargården. Åbykrysset. Sängar.8.30-10.30. Sädgås 700. Grågås 200. Bläsgås 4. Sångsvan 39. Knölsvan 11. Gräsand 6. Havsörn 1. Fjällvråk 2. Ormvråk 4.
Lubbe skrev den 24 januari, 2021 kl. 12:39
Södergårdsviken. 8.15-9.30. Sångsvan 5. Grågås 23. Storskrake 9. Storskarv 5. Knipa 2. Gräsand 50. Havsörn 1. Ormvråk 2. Nötskrika1. Gärdsmyg 1. Rödhake1. Domherrar 4. Gulsparv 5. Koltrast 1. Stjärtmes 3.
Roger skrev den 24 januari, 2021 kl. 12:11
LÖVÖ 8.15-9.15: Fjällvråk 1 ex, Spillkråka 2 ex
OSUDDEN 9.50-11.40: Havsörn 1 ex, Grågås 62 ex, Kanadagås 8 ex, Knölsvan 2 str S, Sångsvan 2 str S, Storskarv 1 ex, Gråtrut 1 ex, Stjärtmes 2 ex, Stare 23 ex, Bofink ca 40 ex. Många skådare vid Osudden idag.
Kent, Lasse O + N, JTT, Tommy S, Ragnhild, Ann-Sofi skrev den 23 januari, 2021 kl. 15:10
OSUDDEN 10-11:30: Duvhök 1 2K, Vattenrallen visslade. I övrigt har Snusmumriken varit på besök:( LasseO räknade till minst 17 spillningar.
Anders Sällberg skrev den 23 januari, 2021 kl. 14:20
Osudden pumphuset 13.00
Utan kikare, ca 30 gäss ngn Kanada men mest grå.
Roger skrev den 23 januari, 2021 kl. 13:07
KRAVLEMÅLEN: Sparvuggla 1 ex.
SÖDERGÅRDSVIKEN 10.30-11.00: Gråhäger 1 ex, Storskarv 2 ex, Storskrake ca 10 ex, Havsörn 1 subad.
Lubbe skrev den 21 januari, 2021 kl. 12:14
Osudden. Pumphuset. 10.15-11.30. Lubbe. Pelle. Grågås 16. Storskrake 1. Gräsand 3. Ängspiplärka 1stöttes upp mot stranden. Bofink 10. Bergfink 1. Grönfink 5. Koltrast 1. Ormvråk 1.
Roger skrev den 21 januari, 2021 kl. 09:48
STOMSJÖ SOPTIPP 8.45-9.20: Havsörn 1 ex 3K, Järnsparv 1 ex, Rödhake 1 ex
Lubbe skrev den 21 januari, 2021 kl. 09:42
Hörledammen. 8.45-9.40. Grågås 1. Sångsvan 3. Gräsand c200. Knipa 15. Storskrake 1. Stjärtmes 3. Svartmes 1. Korp2. Mellan Ådalen och Horssjön kl 7.50. Hördes 1 Sparvuggla.
Kjell skrev den 20 januari, 2021 kl. 11:46
GUSTAVSGATAN 10.30: 25 steglitser.
Lubbe skrev den 19 januari, 2021 kl. 09:41
Södergårdsviken.8.15-9.15. Smådopping 1i Åmynningen. Gräsand 1. Gråhäger 1. Storskarv 5. Stjärtmes 3. Tofsmes 2. Talltita1. Svartmes 1. Talgoxe 5. Blåmes 4. Koltrast 1. Utter 1simmade vid Åmynningen, var även uppe på land.
Stefan Andersson skrev den 19 januari, 2021 kl. 05:41
FORSHEDA 18/1 14:15: Rödhake 1 ex i rabatterna på jobbet.
Pelle skrev den 18 januari, 2021 kl. 19:55
OSUDDEN 11.30: Sångsvan 5 ex str S, storskrake 1 hane och 2 honor i åmynningen, knipa 1 hane.
Lasse Davidsson : skrev den 18 januari, 2021 kl. 14:04
Osudden 10.40-12.40: På fälten 3 ormvråkar och i pumphusdiket en gråhäger. Gick genom vassen bort till Helmershus, vilket gav en flock stjärtmesar, några blåmesar och koltrastar. Ute på isen 4 rastande sångsvanar.
Roger skrev den 18 januari, 2021 kl. 11:06
STADSPROMENAD 9.00-11.00: Steglits 11 ex in en trädgård strax N om Vråens centrum, Stenknäck 1 ex vardera på Malmstensgatan och Pilagårdsgatan, Duvhök 1 ex 2K som slog en Kaja på Malmstensgatan, Gråsparv noterad på tre platser, Björktrast 5 ex, Koltrast 4 ex. Dessutom vårkänsla i form av trummande Större Hackspett och sjungande Trädkrypare i Apladalen.tolv
Pelle skrev den 17 januari, 2021 kl. 20:31
KÄVSJÖN STORA T 14.30-15.30: Gråhäger 2 ex, varfågel 1 ex, talgoxe 1 ex.
Lubbe skrev den 16 januari, 2021 kl. 12:41
Hörledammen. 8.50-9.30. Sångsvan 38. Knölsvan 2. Gräsand 6. Stjärtmes 5. Svartmes 1. Trädkrypare 1. Koltrast 2.
Roger och Lubbe skrev den 16 januari, 2021 kl. 12:37
TJUTARYD 9.45-11.30: Havsörn 2 ex, Knölsvan 5 str S, Sångsvan 6 str S, Skäggmes 6 ex, Stjärtmes 4 ex, Koltrast 3 ex.
Vid Osudden Havsörn n 1 ex och Duvhök 1 ex 2K
Lubbe skrev den 15 januari, 2021 kl. 12:21
Osudden pumphuset. 10.50-11.50. Lubbe. Pelle. Tommy T. Sädgås 14 sträckande. Gräsand 60. Storskarv 10. Gråhäger 1. Gråtrut 1. Havsörn 1. Ormvråk 2. Koltrast 2.
Roger skrev den 15 januari, 2021 kl. 11:27
ÖSTERMALM 10.30-11.15: Havsörn 1 ad str S (11:11), Sädgås 14+20 ex str S, Sidensvans ca 40 ex, Björktrast 4 ex.
Sidensvansarna var synnerligen tama i en trädgård exakt mittemot entren till Kärnan.
Lubbe skrev den 14 januari, 2021 kl. 11:50
Osudden. Pumphuset. 9.00-11.45. Grågås 95. Kanadagås 2. Storskrake 1. Storskarv 21. Gråhäger3. Salskrake 1honfärgad. Gräsand 30. Havsörn 1. Ormvråk 1. Sparvhök 1. Stare 1. Ringduva 15. Gråsiska 10. Gärdsmyg 1. Medobservatörer. Ragnhild. Ann-Sofie. Pelle. Lasse D.
Erik G skrev den 13 januari, 2021 kl. 20:35
SÖDERGÅRDSVIKEN ca 14.30-15: Salskrake 2 honfärgade, knipa 4 ex, sångsvan 10 ex, gråhäger 1, storskrake 1, kanadagås 2, grågås 1, ormvråk 1 ex vid Voxtorp.

KARLSFORS igår ca 11.30-12: Sångsvan 2 flygande landade i dammen, gärdsmyg 1, f.ö. tyst och stilla.
HÖRLE DAMM ca 12.15-13: Gräsand stor mängd, sångsvan, knipa, vigg, storskrake, havsörn 1 jagades av korp.
Pelle skrev den 13 januari, 2021 kl. 16:15
OSUDDEN 13.30-14.00: Havsörn 1 ad, salskrake honf (sannolikt) långt ute i sjön.
Roger, Lubbe skrev den 13 januari, 2021 kl. 12:14
OSUDDEN 9.00-11.45: Knölsvan 4 rast och 2 str med 8 Sångsvanar, Storskrake 3 str S, Gråhäger 2 ex, Ormvråk minst 5 ex, Sparvhök 1 str S, Gråsiska 10 ex, Brunsiska 2 ex, Stare 1 ex, Sånglärka 1 str S
Kjell skrev den 13 januari, 2021 kl. 11:54
OSUDDEN, PUMPHUSET 9.45-10.30: Sothöna 3, kungsfiskare, grågås 90+, bofink 1, gråhäger. Knipa i Lagan.
Stefan Andersson skrev den 12 januari, 2021 kl. 15:46
BREDARYD 13:20: Sädgås ca 60 ex str mot S.
Lubbe skrev den 12 januari, 2021 kl. 12:21
Toftanäs.11.00-11.45. Havsörn 1. Sädgås 9. Storskarv 13. Varfågel 1. Stare 3. Koltrast 2. Björktrast 3.
Roger skrev den 12 januari, 2021 kl. 11:21
Tillägg till det Lubbe skrev. En vardera av Snö- och Brunsiska i Gråsiskeflocken precis norr om 27:an i solrosorna.
Lubbe skrev den 12 januari, 2021 kl. 10:39
Osudden. Pumphuset. Lubbe. Roger. Pelle. Grågås c150. Gråhäger2. Sångsvan 14överflygande. Storskarv 17. Gräsand 6. Gråtrut 1. Ormvråk 1. Gråsiska 8. Bofink 2. Grönfink 6. Större hackspett 1.
Roger skrev den 11 januari, 2021 kl. 10:52
HÖRLE DAMM 9-9.30: Sångsvan 68 ex, Gräsand 334 ex, Vigg 10 ex.
Lubbe skrev den 11 januari, 2021 kl. 09:35
Södergårdsviken.8.30-9.30. Grågås 30. Sångsvan 2. Salskrake 2 honfärgade. Storskrake 4. Knipa 5. Gräsand 8. Gråhäger 2. Ormvråk 3. Gulsparv 15.
Roger skrev den 10 januari, 2021 kl. 11:06
LEKELUNDSTIPPEN 8.50-9.10: Havsörn 1 ex 2 K str S, Rödhake 2 ex, Koltrast 2 ex.
STOMSJÖTIPPEN: Järnsparv 1 ex.
OSUDDEN: Många skådare men lite fågel, Duvhök toppade fram till 10.45
Lubbe skrev den 10 januari, 2021 kl. 09:54
Hörledammen.8.50-9.50. Lubbe. Lasse D.Sångsvan 48. Vigg 8. Storskrake 10. Kricka 2. Gräsand c250. Knipa 8. Kungsfiskare 1.
Christian Sandolf skrev den 9 januari, 2021 kl. 23:39
Videskogen 10.15: Snösparv minst 2 ex hördes, rastade tydligen kort i skogskanten, drog sedan vidare mot väst.
Lubbe skrev den 9 januari, 2021 kl. 15:09
Osudden.8.45-12.30. Lubbe. Delvis Christian S. Tommy T. Mats. Ingrid. Pelle. Jonny J . Grågås c200. Sångsvan 7 överflygande. Knölsvan 14överflygande
. Storskarv 3. Gråhäger3. Sothöna 1. Gräsand 6. Knipa 1. Kungsfiskare 1. Vattenrall 1hörd. Ormvråk 2. Sparvhök 1. Gråsiska 20. Bofink c25. Bergfink 2. Ringduva 20. Grönfink 10. Korp 5.
Pelle skrev den 9 januari, 2021 kl. 12:16
OSUDDEN BADPLATSEN 11.20: Kungsfiskare 1 ex.
Ragnhild Sjöholm skrev den 9 januari, 2021 kl. 10:56
GRÖNDAL Röd glada flög mot sv.
Lubbe skrev den 8 januari, 2021 kl. 12:21
Osudden. 10.30-11.45. Grågås c150. Ormvråk 2. Ringduva 3. Bergfink 2. Bofink c25. Gråsiska 2. Grönf ink 15. Koltrast 1. Stjärtmes 4.
Lubbe skrev den 8 januari, 2021 kl. 10:00
Södergårdsviken.8.45-10.00. Salskrake 1hona. Storskrake 3. Knipa 4. Gräsand 10. Grågås 20. Kanadagås2. Gråhäger3. Ormvråk 1.
Pelle skrev den 7 januari, 2021 kl. 17:28
APLADALSGATAN 13.00: Duvhök 2K testade ringduvorna, turkduva 2 ex på matningen.
Roger skrev den 7 januari, 2021 kl. 12:13
OSUDDEN: Börringevråk 1 ex, Koltrast 3 ex och Rödhake 2 ex i Videskogen. Kungsfiskare 1 ex vid Seglarsällskapets stuga.
Lubbe skrev den 7 januari, 2021 kl. 12:13
Osudden.9.00-11.30. Grågås c150. Kanadagås3. Häger 1. Storskrake 4. Gräsand 6. Ormvråk 2. Vattenrall 1hörd. Kungsfiskare 1. Gråsiska 6. Steglits 2. Bofink c25. Bergfink 2. Koltrast 1. Björktrast 3. Sånglärka 2.
Anders Sällberg skrev den 6 januari, 2021 kl. 12:52
Fagerhult (Klevshult) 5 januari 15.00
Röd glada 1 ex
Roger, Lubbe, Nogge, Kent och Åsa skrev den 6 januari, 2021 kl. 12:48
OSUDDEN 10.50-12.10: Brunand 11 ex rastade i viken och sträckte iväg när det slutade snöa. Svan sp 8 str S, Grågås ca 160 ex, Havsörn 1 ad och kanske en ytterligare en individ, Duvhök 1 ex 2K, Fiskmås 1 ex, Sånglärka 9 ex, Bofink ca 100 ex.
HÖRLE DAMM: Sångsvan 23 ex, Vigg 8 ex
Lubbe skrev den 5 januari, 2021 kl. 12:24
Staven.Fridsnästornet. 11.20-12.20. Ägretthäger 2. Grågås 55. Kanadagås 6. Sångsvan 3. Knölsvan 4..Gräsand c150. Storskrake 1. Steglits 2. Havsörn 1.
Lubbe skrev den 5 januari, 2021 kl. 11:11
Liljenäsviken. Hammargården. 8.45-11.00. Sädgås c400. Spetsbergsgås 3. Bläsgås 3. Pilgrimsfalk 1ad. Fjällvråk 1. Ormvråk 2. Stare 2. Rödvingetrast1. Björktrast 9.
Lubbe skrev den 3 januari, 2021 kl. 12:01
Osudden.8.30-12.00.Grillning med 11skådare.Tack Kent å Åsa. Havsörn 1. Ormvråk 2. Grågås c100. Kanadagås 7. Häger 1. Sångsvan 19 överflygande. Gräsand c100. Knipa 2.storskarv 2. Fiskmås 12. Gråsiska 2. Stare 10. Björktrast 5. Bofink c100.
Roger skrev den 3 januari, 2021 kl. 11:32
HÖRLE DAMM 10.30-10.45: Sångsvan 2 ex, Storskrake 4 ex, Vigg 20 ex, Gräsand ca 80 ex, Kungsfiskare 1 ex och Gärdsmyg 1 ex
Kjell och Margit skrev den 2 januari, 2021 kl. 22:19
OSUDDEN kl 14.30: Havsörn, dubbeltrast, stjärtmes 2, ormvråk 3, grå- och kanadagäss 75.
Roger, delvis Lars och Anita skrev den 2 januari, 2021 kl. 13:38
SÖDERGÅRDSVIKEN 10.30-12.15: Smådopping 1 ex utanför vallen, Grågås 20 ex, Kanadagås 2 ex, Sädgås 24 str S, Gråhäger 6 ex, Salskrake 1 hona, Storskrake 4 ex, Fiskmås 1 ex, Nötkråka 1 ex, Stare 20 ex, Bergfink 1 str S.
Vid Sikudden en Skäggdopping
Lubbe skrev den 2 januari, 2021 kl. 11:56
Toftanäs.11.00. Bläsgås 2. Grågås 40.
Lubbe skrev den 2 januari, 2021 kl. 09:45
Södergårdsviken.8.45-9.25. Grågås 30. Kanadagås2. Häger 6. Storskarv 2. Skäggdopping 1. Storskrake 11. Gräsand 10. Knipa 5. Fiskmås 1. Gärdsmyg 1. Rödhake1. Sölaryd .Strömstare1.
Roger, Lubbe Lasse O och delvis Pelle, Kent och Åsa skrev den 1 januari, 2021 kl. 15:12
OSUDDEN Pumphuset: Gråhäger 1 ex, Grågås ca 100 ex, Sädgås 117 str S, Bofink ca 50 ex, Ringduva 33 ex, Stare ca 25 ex, Steglits 2 ex.
TJUTARYD: Vattenrall 1 spelande
Lubbe skrev den 1 januari, 2021 kl. 13:28
Osudden.Östra viken.12.50. Kungsfiskare 1.
Anders Sällberg skrev den 30 december, 2020 kl. 12:42
Osudden 12.00-12.20
Grågäss ca 70. Ormvråk 1.
Havsörn 1 (torra trädet SV )
Pelle skrev den 30 december, 2020 kl. 11:21
ÄVJAN S rv27 10.30: Kungsfiskare 1 ex.
Lubbe skrev den 30 december, 2020 kl. 11:16
Södergårdsviken.8.45-9.30. Grågås 50. Kanadagås5. Häger 6. Storskarv 2.storskrake 9. Gräsand 19 knipa . Stare 6. Rödhake1.Gärdsmyg 1. Koltrast 1. Ormvråk 25 åkrarna vid Eds gård.
Roger skrev den 30 december, 2020 kl. 11:12
Tjutaryd-Östra Hult: Skäggmes 1 hane i vassen vid stugorna, Dubbeltrast 1 ex i hösthagen nedanför sågen.
Lubbe skrev den 29 december, 2020 kl. 11:16
Osudden.9.00-11.00. Lubbe. Lasse O. Mats. Grågås 125. Häger . Sångsvan 6,överflygande. Storskarv 3. Knipa 2. Gräsand 2. Fiskmås 25. Bofink c100. Rörstorpsgatan 11.1 Stenknäck
Lubbe skrev den 28 december, 2020 kl. 12:50
Osudden.9.20-11.15.Lubbe. Lasse O.Kent. Mats. Havsörn 1. Ormvråk 2.Sparvhök 1. Grågås 100. Kanadagås3. Storskrake 4. Gräsand 5. Storskarv 2. Fiskmås 16. Häger 1. Stare 20. Gråsiska 2. Bofink c100. Sångsvan 1.
Anders Sällberg skrev den 28 december, 2020 kl. 11:48
Södergårdsviken 11.00-11.20
Gråhäger 1. Skarv 2. Gräsand 6. Knipa 4. Grågäss 38, norr på åkern. Storskrake 15(1hona)
Lubbe skrev den 27 december, 2020 kl. 09:43
Hörledammen. 9.00-9.40.Sångsvan 23. Vigg 19. Storskrake 2. Knipa 8. Gräsand c300.
Lubbe skrev den 26 december, 2020 kl. 15:16
Hammargården. Åbykrysset. Slättö. 8.40-10.30.Spetsbergsgås 3. Sädgås c500. Vitkindadgås 25. Kanadagås3. Grågås 20. Sångsvan 6. Knölsvan 4. Blå kärrhök 1hane. Glada 2.Ormvråk 3.
Roger, Lasse D och delvis Kjell och Margit skrev den 26 december, 2020 kl. 11:22
HÖVS GÅRD-GAREN 9-11: Sångsvan 3 str, Gråhäger 1 ex, Röd Glada 1 ex, Morkulla 1 ex, Björktrast 56 ex, Stare knappt 40 ex.
Öven 31 Björktrastar och 2 Starar vid Bäckaskog.
Lasse Grahn skrev den 26 december, 2020 kl. 07:29
Hagelstorp Kl 07:20 Kattuggla 1 ex rop.
Lasse Davidsson skrev den 25 december, 2020 kl. 16:22
Hjälshammar kl 9.53 en ägrett mot norr. Färjansö 10.15-12.30: gråhäger 1 ex, storskarv ett 20tal, sångsvan 7 rastande och 15 sydstr. Sädgås 2 ex, tofsvipa 3 ex, varfågel 1ex.
Roger och Lubbe samt en del andra till och från skrev den 25 december, 2020 kl. 12:34
OSUDDEN 9.30-12.15: Sångsvan 31 str SV, Anser sp 57 str S, Grågås drygt 100 ex, Bläsgås 4 ex, Tofsvipa 1 ex, Ägretthäger 1 ex str NO, Gråhäger 3 str S + 1 rast, Ringduva 12 ex, Stare 9 ex, Bofink ca 100 ex, Gråsiska 17+33, Snösiska 1 ex med dom 17 Gråsiskorna precis vid pumpen. I 33-flocken var det säkert ett par Snösiskor också men dom sågs bara flyga.
Lubbe skrev den 25 december, 2020 kl. 09:56
Södergårdsviken.8.45-9.50. Ägretthäger 2. Häger 5. Storskarv 2. Sångsvan 1. Storskrake 9. Knipa 4. Gräsand 6. Kanadagås 5. Grågås 12. Ormvråk 3. Stare c25. Koltrast 2. Gulsparv 10.
Lasse Davidsson skrev den 24 december, 2020 kl. 15:42
Kävsjön runt 930-1400:
På gungflyet 2 havsörn och en varfågel. I sjön ett 100-tal sångsvan och en ägretthäger. Ett par hundra motljusänder på långt håll utan tub kunde ej artas.
Roger skrev den 23 december, 2020 kl. 12:58
STOMSJÖ SOPTIPP 9.30-10.30: 2 ex av vardera Järnsparv, Rödhake, Gärdsmyg och Koltrast samt 3 Gråsiskor.
Roger, Pelle och delvis Lars skrev den 21 december, 2020 kl. 19:24
OSUDDEN 13:30-14:00: de 50 Bläsgässen på fälten med lika många Grågäss och 3 Vitkindade. Tofsvipa ca 60, Gråhäger 2 ex och Vinterhämpling 5 ex.
Kjell och Margit skrev den 20 december, 2020 kl. 15:47
VRÅEN 15.00: Steglits 30 ner mot Rörstorpsskolan
Kjell och Margit skrev den 20 december, 2020 kl. 12:50
VÄRNAMO/AMERIKA 12.45: Bläsgås 50 (hann ej räkna säkert) sträckande söderut över stan
Roger skrev den 19 december, 2020 kl. 12:41
KÄVSJÖN Stora Tornet 9.15-10.15: Sångsvan 55 ex, Gräsand ca 300 ex, Vigg 19 ex, Havsörn 2 ad, Varfågel 1 ex, Ängspiplärka 1 ex som lyft och sträckte iväg mot SV.
HELMERSHUS 11.00-12.15 med Mats, Pelle och Isac: Skäggmes 1 hane, Rödhake 1 ex, Björktrast ca 40 ex
Anders Sällberg skrev den 19 december, 2020 kl. 10:35
09.30-10.15 Lubbe o Lasse O
Osudden
Vattenrall hörd 1 ex
Grågäss ca 20, Kanadagäss 5, fiskmås 15, Sträckande Sångsvan 5, Bofink 20
Rödräv 1. Skarv 1
Pelle och Anders skrev den 18 december, 2020 kl. 12:04
OSUDDEN 10-11: Ormvråk 2 ex, grågås 50 ex, kanadagås 3 ex, tofsvipa 60 ex, vattenrall 1 ex, bofink 20 ex.
Anders Sällberg skrev den 17 december, 2020 kl. 11:31
Osudden 10.30-10.45
Grågäss 15, Canadagäss 3, Tofsvipa 48,
Fiskmås 15.
Gruset är utlovat innan jul ??
Jag har stött på några gånger.
Lubbe skrev den 16 december, 2020 kl. 11:34
Osudden. 8.45-11.00.Lubbe.Lasse D. Pelle. Sångsvan 47 sträckande. Knölsvan 2ad 1juv. Grågås 8.ob gäss 32 sträckande. Häger 2. Storskarv 2. Storskrake 3. Knipa 2. Gräsand 25. Tofsvipa 60. Stare 12. Gråsiska 2. Bofink c50. Ormvråk 3. Spillkråka 1.
Anders Sällberg skrev den 15 december, 2020 kl. 12:31
Osudden 11.00
Ca 25 rastande Tofsvipor. Ormvråk 2 och 12 fiskmås norr RV 27
Södergårdsviken 11.45
Ägretthäger 1, Gråhäger 5, Storskrake 2, Knipa 2, Skarv 3.
Edhs ängar idag endast 3 ormvråkar. Igår ca 08.30 räknade jag till 18 st från Trolleklippa till Hyggestorpsavfarten.
Lubbe skrev den 15 december, 2020 kl. 10:39
Karlsfors.10.00. Kungsfiskare 1. Strömstare1.
Lubbe skrev den 15 december, 2020 kl. 09:45
Hörledammen.8.50-9.30. Viggo 2. Gräsand c100. Knipa 8. Storskrake 2. Bläsand 2.
Stefan Andersson skrev den 14 december, 2020 kl. 16:37
BREDARYD 13:10: Sidensvans 10 ex strax väster om macken.
Pelle skrev den 14 december, 2020 kl. 15:17
Ö ROCKNE - STORA T - KITTLAKULL 10.30-13.45: Havsörn 1 ad, kungsörn 1K samt en okänd, fjällvråk 1 ex, blåhök hanne och hona, ormvråk 1 ex, sångsvan 70 ex, vigg 8 ex, grågås 6 ex, okända gäss 50 ex str S, älg 6 ex (två kor med 2 kalvar vardera).
Lubbe skrev den 14 december, 2020 kl. 12:36
Osudden. 11.40-12.15. Sånglärka 1. Tofsvipa 60. Grågås 3. Sädgås 48 sträckan. Häger 2. Ormvråk 2. Stare c25. Gråsiska 14. Koltrast 1.
Roger Ahlman skrev den 14 december, 2020 kl. 11:27
Ett snabbt besök vid Osudden gav ingen Dvärgbeck på stället där den var för några dagar sedan. 2 Ormvråkar, 1 Sånglärka och 9 Grågäss dock.
Lubbe skrev den 14 december, 2020 kl. 10:54
Liljenäsviken. Hammargården.8.45-10.30. Pilgrimsfalk 1. Havsörn 1. Fjällvråk 1. Glada 2. Ormvråk 1. Varfågel 2. Sädgås c500. Vitkindadgås 150. Grågås 10. Kanadagås 35. Sångsvan 9.
Roger Ahlman skrev den 13 december, 2020 kl. 13:51
SÖDERGÅRDSVIKEN 10.20-11.00: Ägretthäger 3 ex utanför vallen. Även 2 Gråhägrar.
I Videskogen bl a 2 Rödhakar
Lubbe skrev den 13 december, 2020 kl. 12:03
Toftanäs. 10.15-11.15. Havsörn 1. Ormvråk 1. Sångsvan 9. Storskarv 17. Varfågel 1. Sidensvans3.Rödhake1. Gulsparv 15. Koltrast 2. Stare 3. Mindre hackspett 1. Större hackspett 2.
Anders Sällberg skrev den 13 december, 2020 kl. 11:37
Videskogen. Ca 11.00
Rödvingetrast 1. Gärdsmyg2 Rödhake1 Koltrast 2. Nötväckor, Entita, Blåmes, Talgoxe och några möss som äter rester. Nedanför Vandalorum, 6 överflygande sångsvanar.
Lubbe skrev den 13 december, 2020 kl. 09:50
Södergårdsviken.8.45-9.45. Ägretthäger1. Häger 7. Storskarv 2. Storskrake 13
. Knipa 4. Gräsand 10. Skäggdopping 1. Kanadagås 6. Grågås 1. Kungsfiskaren 1. Stjärtmes 3.
Nogge skrev den 12 december, 2020 kl. 21:30
HINSENKIND. Under dagen Svante lyckades hitta en Järpe i ett mindre kärr med al och björk.
Roger Ahlman skrev den 11 december, 2020 kl. 12:31
OSUDDEN 10-11.30: Gräsand 50 ex, Vattenrall 2 hörda, Dvärgbeckasin 1 ex, Stare 2 ex, Fiskmås 15 ex, Tofsvipa 51 ex.
Enligt Artportalen finns ett tidigare fynda Dvärbeck från december i Värnamo kommun (Liljenäsviken 2001).
Lubbe skrev den 11 december, 2020 kl. 10:34
Södergårdsviken.8.50-10.30. Ägretthäger3. Häger 8. Kanadagås 3. Grågås 1. Knölsvan 2. Storskarv 5. Storskrake 12. Gräsand 15. Knipa 6. Vattenrall 1hörd. Koltrast 2. Gulsparv 25. Sist men inte minst fick jag Livskryssa. Fick se en Utterfamilj 3ex simma inte långt från vallen
Pelle skrev den 10 december, 2020 kl. 13:34
Ö ROCKNE - STORA T - KITTLAKULL 10-12: Duvhök 1 ex, sångsvan 100 ex, vigg 10 ex, gräsand 500 ex, obest. gäss 10 ex str S.
Joakim norgren. skrev den 9 december, 2020 kl. 13:59
Utloppet ur den stora dammen. Nedanför Borgenstugan. Strönstare
Lubbe skrev den 9 december, 2020 kl. 10:55
Osudden.9.00-10.00. Tofsvipa 9. Fiskmås10. Storskrake 2. Gräsand 50. Knipa 2. Storskarv 1. Ormvråk 1. En del Mesar vid mätningen. Bofink 3
Roger Ahlman skrev den 9 december, 2020 kl. 10:55
KÄVSJÖN: Havsörn 2 ad, Kungsörn 1 ad, Sångsvan 59 ex, Gråhäger 1 ex.
Om någon vill lägga in mitt telefonnummer i sin telefon så är det 0766355656.
Pelle och Tommy S skrev den 7 december, 2020 kl. 12:54
OSUDDEN 10.30-11.30: Tofsvipa 50 ex, gråhäger 1 ex, ormvråk 2 ex, fiskmås 10 ex, bofink 20 ex, stjärtmes 10 ex.
Anders Sällberg skrev den 6 december, 2020 kl. 12:56
Osudden 12.00-12.15
Tomt runt pumphuset så när som på mesar och finkar vid fröna. Ca 50 Tofsvipor mellan mossledammen och RV 27 Fiskmås 5. Ormvråk 1.
I måndags såg jag 14 ormvråkar på de sprutade åkrarna runt Edhs gård.
Mycket gräsänder i Lagan. Nötväckor, blåmes mm i Videskogen.
Lasse Davidsson skrev den 5 december, 2020 kl. 11:39
I Gallnås i gryningen en visslande sparvuggla. Vårlätet.
Pelle skrev den 4 december, 2020 kl. 16:18
FÄLTEN N27 13.20: Tofsvipa 50 ex rast.
OSUDDEN 13.30-14.30: Blå kärrhök 1 hane, ormvråk 1 ex, gråhäger 2 ex.
Pelle skrev den 3 december, 2020 kl. 11:44
FÄLTEN N27 09.30: Tofsvipa 30 ex, bofink 20 ex, fiskmås 2 ex.
OSUDDEN 09.30-10.30: Havsörn 2 ad, ormvråk 1 ex, gråsiska 5 ex.
Lubbe skrev den 2 december, 2020 kl. 09:30
Södergårdsviken.8.30-9.25. Ägretthäger 1. Häger4. Kanadagås 3. Grågås 1. Storskrake 6. Gräsand 10. Knipa 1. Storskarv 3. Kungsfiskare1. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 1 december, 2020 kl. 09:29
Hörledammen. 8.45-9.20. Sångsvan 2. Gräsand 150. Bläsand 2. Knipa 25. Kricka5. Vigg 5. Storskrake 11.
Pelle skrev den 30 november, 2020 kl. 12:58
OSUDDEN 11-12: Tofsvipa 19 ex kringflygande, stare 1 ex, ormvråk 2 ex.
FÄLTEN N27: Duvhök 1 1K.
Stefan Andersson skrev den 30 november, 2020 kl. 12:09
Fynd av Stripgås i Värnamo kommun enligt artportalen.se:

[Stripgås] 1 ex. rastande Fridsnästornet, Draven, Sm 2020-05-31 Conny Eskilson, Karin Eskilson
[Stripgås] 1 ex. rastande Södergårdsviken, Norra Flåren, Sm 2019-02-20 Lars Petersson, Anita Ericson
[Stripgås] 3 ex. rastande Åbykrysset, Svanaholms ängar, Sm 2017-04-30 Stefan Andersson
[Stripgås] 1 ex. rastande Offerkullarna, Draven, Sm 2010-05-19
Willy Strömblad, Birgitta Strömblad, Stefan Andersson m.fl.
[Stripgås] 1 ex. rastande Toftanäs, Vidöstern, Sm 2000-06-12
Roger Ahlman
[Stripgås] 1 ex. Tånnö motell, Vidöstern, Sm 2000-06-04
Roger Ahlman
[Stripgås] 1 ex. adult rastande Storåns mynning, Sm 2000-06-03
Sven Johansson
[Stripgås] 1 ex. N.Bolmen, Värnamo kn, Sm 1984-03-20
gnm Länsstyrelsen Jönköping
Lubbe skrev den 30 november, 2020 kl. 09:36
Stomsjö våtmark. 8.30-9.30. Gräsand 3. Knipa 1. Ormvråk 1. Duvhök1. Större hackspett 1. Spillkråka 1. Gröngöling1. Gråsiska 8. Gulsparv3. Domherre 4. Stjärtmes. 4. Svartmes 1. Koltrast 5. Nötskrika 3. Rödhake1.
Jan Wahlström skrev den 29 november, 2020 kl. 20:21
Toftanäs: 2009 hade jag Stripgås där den 2 mars. Tror att jag rapporterade den då. Den har väl kategoriserats i grupp C nu. Har den observerats i kommunen annars?
Lubbe skrev den 29 november, 2020 kl. 13:05
Osudden. 8.30-11.15. Lubbe, Nogge. Lasse D. Ägretthäger 1. Häger2. Sångsvan 8 sträckande. Gräsand 10. Storskarv 1. Tofsvipa 80. Stare 25. Varfågel 1. Duvhök1. Ormvråk2. Gråsiska c20. Domherre 5. Större hackspett 1. Fiskmås 10.
Lubbe skrev den 28 november, 2020 kl. 12:41
Osudden. 8.00-11.45. Lubbe. Lasse. Delvis. Kent, Ragnhild. Mats. Grågås 20. Kanadagås 12. Sångsvan 80 sträckande. Gräsand c200. Knipa 2. Storskrake 3. Sothöna2. Storskarv 9. Häger2. Duvhök1. Ormvråk 2. Tofsvipa 80. Stare 25. Fiskmås c20. Gråtrut 1. Gråsiska 15. Domherre 3.
Lars P skrev den 27 november, 2020 kl. 21:48
EXTRA: Idag fick Värnamo två nya arter!!! Svenska Raritetskomitén flyttar nämligen både nilgås och mandarinand från katerogi D till C eftersom båda arterna anses ha livskraftiga reproducerande populationer i Europa och att de svenska fynden anses härröra från dessa. Fynd efter 1995 räknas såvida det inte rör sig om uppenbart förrymda individer eller parkfåglar. Kolla artportalen för våra fynd.
Bilder från Södergårdsviken: https://www.facebook.com/lars.petersson.9678/
Lubbe skrev den 27 november, 2020 kl. 12:40
Osudden. 8.15-12.00. Lubbe, Lasse ,delvis Pelle. Grågås 25. Kanadagås 8. Sångsvan 2. Gräsand 25. Knipa 5. Skrattmås 1. Fiskmås c20. Gråtrut 1. Tofsvipa c100. Varfågel 1. Gråsiska 10. Domherre 10. Björktrast 10. Större hackspett 1. Stare10. Storskarv2. Småvessla 1 vid hangaren.
Pelle och Lubbe skrev den 26 november, 2020 kl. 16:13
OSUDDEN 14-15: Ormvråk 3 ex, sparvhök 1 ex, duvhök 1 1K, kanadagås 3 ex, grågås 40 ex, gräsand 300 ex, skrattmås 1 ex, tofsvipa 100 ex, stare 30 ex, björktrast 30 ex.
Lubbe s skrev den 26 november, 2020 kl. 11:04
Södergårdsviken. 9.30-11.00 Ägretthäger 1.Häger 7. Kanadagås 2. Salskrake4. Storskrake 6. Knipa 10. Storskarv 5.
Pelle skrev den 25 november, 2020 kl. 14:45
HÄDINGE 11.00: Kungsörn 1 ex överflygande.
KÄVSJÖN STORA T 11.10-13.20: Havsörn 2 ad, duvhök 1 ex, ormvråk 3 ex, sångsvan 180 ex, knölsvan 2 ex, gräsand 150 ex, kricka 5 ex, vigg 9 ex.
UTFODRINGEN 13.30-14.00: Havsörn 1 3K.
Lubbe skrev den 25 november, 2020 kl. 10:59
Osudden. 8.30-10.30. Lubbe, delvis Ann-Sofie. Tommy S. Grågås c250. Vitkindadgås 2.Kanadagås 3 överflygande. Storskarv1. Gräsand c400. Storskrake 1. Tofsvipa 100. Stare 50. Gråtrut 1. Fiskmås 20. Ormvråk2. Gråsiska 9. Domherre 5. Mesar vid mataren. Rörstorpsgatan Turkduva 4 ex
Lubbe skrev den 24 november, 2020 kl. 11:47
Osudden. 10.15- 11.00. Sångsvan 14. Grågås c200. Vitkindadgås 2. Häger 1. Gräsand c200. Ormvråk1. Tofsvipa +100. Stare c30. Steglits 7.
Stefan Andersson skrev den 23 november, 2020 kl. 17:11
VÄRNAMO 14:45: Sidensvans ca 30 ex längs Halmstadsvägen.
Pelle skrev den 22 november, 2020 kl. 10:53
MOSSLEDAMMEN 09.30: Bläsand 2 ex, gräsand 5 ex.
OSUDDEN med Ragnhild 09.45-10.30: Ormvråk 2 ex, grågås 120 ex, tofsvipa 80 ex, björktrast 5 ex.
M-SKOGEN tre timmar häromdan: Större hackspett 3 ex samt några skogsmesar. Här finns numera fina stigar, väl märkta och skyltade.
Stefan Andersson skrev den 20 november, 2020 kl. 18:01
KÄVSJÖN STORA TORNET 12:00-13:50: Sångsvan 196 ex, Vitkindad gås 67 str, Snatterand 1 ex, Bläsand 33 ex, Gräsand 60 ex, Kricka 13 ex, Vigg 16 ex, Knipa 9 ex, Fjällvråk 2 ex, Ormvråk 1 str, Tofsvipa 2 ex, Gråsiska 1 ex, Sävsparv 1 ex, Snösparv 6 str.
FLATENS CAMPING 14:00-14:15: Sångsvan 7 ex, Gråhägert 1 ex, Ormvråk 2 ex.
MARIEHOLMSSKOGEN 14:25-15:20: Spillkråka 1 ex, Större hackspett 2 ex, Tofsmes 2 ex, Trädkrypare.
MARIEHOLM 15:30: Strömstare 1 ex, Knipa 2 ex Mosjön.
MJOGARYD 15:50: Spillkråka 1 ex.

Kan tillägga att det redan finns ett Band som omfattar GGVV (Gislaved,Gnosjö,Värnamo,Vaggeryd kommuner), det startades för 3 år sedan av Henrik Grahn och har i nuläget 114 medlemmar!
Anders Sällberg skrev den 20 november, 2020 kl. 09:46
Hej
Har en undran om att lägga upp ett Band till klubben.
-Snabbare
-Enklare
-Lätt att lägga till bilder
- Kartnålar
-Lätt att ansluta till närliggande Band
Ladda ner appen i din telefon och sök på Värnamo fågelklubb. Jag har bara lagt upp en bild och det finns inget klart Band, men är lätt att ordna.
Jag kan åta mej att administrera.
Min mobil är 0706-507694, så kan ni ringa eller sms:a
//@nders
-
Svar från admin:
Frågan var uppe på styrelsemötet i september. Vi beslöt att behålla sms-gruppen tills vidare pga. att vi anser att Lineband är varken snabbare eller enklare än sms-grupp. Lineband har dessutom två nackdelar: Det går inte att skicka meddelanden där det är svag eller obefintlig Internetmottagning. Det kräver dessutom att medlemmar i gruppen har en smartmobil.
Anders Sällberg skrev den 19 november, 2020 kl. 17:21
Osudden ca 13.00
Tofsvipa ca 200. Grågäss 30. Stare 50.
Ormvråk 2
Södergårdsviken 13.30-14.30
Salskrake 4. Knipa2, Häger 3. Ägretthäger 1. Skarv 5. Gräsand 4
Pelle skrev den 18 november, 2020 kl. 11:40
OSUDDEN 10-11: Grågås 400 ex, vitkindad gås 75 ex, sädgås 3 ex. havsörn 1 ex, ormvråk 2 ex.
Lubbe skrev den 18 november, 2020 kl. 10:50
Osudden. 8.30-10.00. Grågås c250. Vitkindadgås 60. Sädgås 6 rastade 2min . Häger 1. Gräsand c200. Kungsfiskare1 hörd. Varfågel 1. Sånglärka 1 sträckande. Steglits 2. Stjärtmes 8. Stare c30. Ormvråk 2. Ringduva 9. Skrattmås 4.
Anders Sällberg skrev den 17 november, 2020 kl. 12:52
Osudden 12.00
Landade i plöjet ca 130 grågäss och ca 30 vitkindade. Kom från söder över sjön.
Pelle och Lubbe skrev den 17 november, 2020 kl. 11:44
OSUDDEN 09.30-11.00: Havsörn 2 ad, ormvråk 3 ex, storskarv 2 ex, skrattmås 7 ex, gråsiska 10 ex.
Lubbe skrev den 16 november, 2020 kl. 12:16
Osudden. 10.30-11.45. Grågås c250. Vitkindadgås 75. Häger 2. Tofsvipa c100. Stare 25. Varfågel 1. Steglits 4. Havsörn1. Ormvråk 2. Mesar å finkar vid mataren.
Lubbe skrev den 16 november, 2020 kl. 12:11
Södergårdsviken.8.30-9.30.ägretthäger1.häger 6. Storskarv4. Salskrake 1hona.Storskrake 11. Grågås 7. Kungsfiskare1. Ängspiplärka 1. Pinnarekulla . Sångsvan 15. Årån . Strömstare 1.
Lubbe skrev den 15 november, 2020 kl. 12:58
Osudden. 8.00-12.00. Lubbe. Lasse. Kent. Tommy. S. Jonny Johansson S-ryd. Grågås 5. Storskrake 10. Gräsand c100. Skäggdopping 1. Häger 2. Tofsvipa c150. Stare c30. Varfågel 1. Havsörn1. Ormvråk 2. Gråsiska 6. Steglits 3.
Lubbe skrev den 14 november, 2020 kl. 12:52
Osudden. 7.30-12.00. Lubbe. Lasse . Nogge. Kent. Tommy T. Tommy . S. Grågås 100. Vitkindadgås 50. Häger 1. Tofsvipa 150. Ljungpipare 1. Enkelbeckasin 1. Vattenrall 1hörd. Storskrak 4. Gräsand100. Ormvråk 2. Gråsiska c20. Steglits 3. Sånglärka 4. Stare c30. Varfågel 2. Skrattmås 14. Gråtrut 2. Fiskmås c20. Bo-bergfink 25. Grönfink 15. Mesar vid mataren.
Pelle, Lubbe (delvis) och Kjell (delvis) skrev den 13 november, 2020 kl. 13:10
MOSSLEDAMMEN 09.45: Kungsfiskare 1 ex.
OSUDDEN 10-12: Kungsfiskare 1 ex, ormvråk 2 ex, skrattmås 12 ex rast, tofsvipa 100 ex, ljungpipare 1 ex rast, steglits 3 ex, gråsiska 2 ex.
Mats Johansson skrev den 12 november, 2020 kl. 20:46
Resultatet av årets Allhelgonarallyt finns på Smålands Ornitologiska hemsida
under rubriken nyheter
Lubbe skrev den 12 november, 2020 kl. 10:58
Osudden. 8.30-10.00.Grågås 200. Gräsand c100. Häger 1. Vattenrall 1hörd. Tofsvipa c100. Fiskmås 25. Ormvråk 2. Björktrast c100. Stare c30. Sidensvans 28. Gärdsmyg 1. Rödhake1. De vanliga mesarna vid mataren.
Anders Sällberg skrev den 11 november, 2020 kl. 19:00
Edhs gård på åkrarna utmed ån 14.30
5 Ormvråkar går som höns och pickar i det sprutade gräset. Är detta ett normalt beteende?
Pelle skrev den 10 november, 2020 kl. 11:47
MOSSLEDAMMEN 09.45: Kungsfiskare 1 ex.
OSUDDEN 09.50-10.40: Röd glada 1 ex, ormvråk 2 ex, grågås 300 ex, sångsvan 3+6 ex, tofsvipa 80 ex, stjärtmes 9 ex.
BREDASTEN 11.00: Nära noll.
Anders Sällberg skrev den 8 november, 2020 kl. 15:07
Då är det 41 nu.
Kom precis hem och i Videskogen hade jag närkontakt med en stjärtmes. Det var vid slutet på spången mot Vandalorum.
Lubbe skrev den 8 november, 2020 kl. 14:20
Efter en summering av dagens obsar vid Osudden, totalt 40 arter,inte illa.
Lubbe skrev den 8 november, 2020 kl. 13:03
Stomsjö våtmark. 12.00-12.50. Lubbe. Tommy T. Bläsand 5. Kricka2. Knipa 2. Gräsand5. Nötskrika 2Domherre 2. St.hackspett 1. Koltrast 5. Rödhake2. Gulsparv 8. Gärdsmyg 1.
Lubbe skrev den 8 november, 2020 kl. 11:53
Osudden. 7.30-11.45. Lubbe. Lasse O. Kent. Tommy T. Sångsvan 78 sträckande. Knölsvan 14 sträckande. Grågås c450. Vitkindadgås 6. Kanadagås 24. Häger2. Gräsand 400 +. Knipa 3. Skäggdopping 1. Vattenrall 1hörd. Kungsfiskare1 hörd. Varfågel 1. Tofsvipa c250. Stare 15. Björktrast c100. Rödvingetrast 2. .Sånglärka 2. Ängspip 2. Steglits 8. Storskarv 2. Glada 1. Ormvråk 3. Gråtrut 3. Fiskmås c20.
Pelle skrev den 6 november, 2020 kl. 15:03
KÄVSJÖN STORA T 10.30-13.00: Havsörn 5 ex, kungsörn 3 ex, fjällvråk 1 ex, blåhök 1 hona, sparvhök 1 ex, ormvråk 20 ex, sångsvan 40 ex, bläsand 200 ex, gräsand 200 ex, storskarv 9 ex str S, gråhäger 1 ex.
BORGEN 13.30: Rörhöna 1 juv i stora dammen nedanför huset. Den hade vi behövt under Artrallyt!
Anders Sällberg skrev den 6 november, 2020 kl. 13:28
Osudden 13.00
Förutom ca 200 Tofsvipor, ormvråk2, storlom i sjön2. Starar och på stubbåkern en citronfjäril och när jag kom hem en nässelfjäril. 6 november 13 plusgrader.
Pelle skrev den 5 november, 2020 kl. 11:05
OSUDDEN 08.40-09.50: Havsörn 2 ex, ormvråk 2 ex, ägretthäger 1 ex, gråhäger 1 ex, vitkindad gås 6 ex, tofsvipa 250 ex, björktrast 500 ex.
VIDESKOGEN MATNING: Talgoxe, blåmes, entita, nötväcka, skata, ekorre.
BREDASTEN 10.30-11.00: Nära noll.
Lubbe skrev den 4 november, 2020 kl. 09:09
Osudden. 7.30-9.00.Grågås c250. Vitkindadgås 4. Häger2. Gräsand c50. Tofsvipa c200. Sånglärka c10. Steglits2. Björktrast c500. Rödvingetrast 2. Sparvhök1. Ormvråk 1.
Lubbe skrev den 3 november, 2020 kl. 11:47
Osudden. 7.45-11.15.Lubbe delvis Pelle. Grågås c200. Vitkindadgås 6. Häger2. Gräsand ç250. Kricka 4.Gråtrut 2. Fiskmås c20. Tofsvipa c250. Stare c100. Björktrast c500. Rödvingetrast 5. Sånglärka c10. Vinterhämpling 12. Steglits 3. Gulsparv3. Bo- Bergfink c50. Kungsfiskare1. Ringduva c10. Duvhök1. Ormvråk 2
Lubbe skrev den 2 november, 2020 kl. 11:58
Osudden. 8.15-11.00.Lubbe delvis Pelle. Ägretthäger 1. Gick ner en liten stund på översvämmade åkrarna norr pumphuset. Häger2. Grågås c200. Gräsand c100. Tofsvipa c200. Stare c50. Gråtrut 2. Fiskmås 20. Ormvråk 2. Duvhök1. Steglits2. Gråsiska 4. Sånglärka c10. Ängspiplärka 4.
Pelle, Erik G och Lubbe skrev den 1 november, 2020 kl. 20:48
OSUDDEN 16.00: Från åkern 200 m norr om pumphuset lyfte 70 vitkindade gäss och drog söderut. Senare drog ytterligare en fågel iväg. Möjligen fanns därefter två fåglar kvar i grågåsflocken.
LEJ skrev den 1 november, 2020 kl. 20:18
Skäggdopping 4 ex Sikudden.
Morkulla 1ex Högatåget
Pelle skrev den 1 november, 2020 kl. 16:34
MOSSLEDAMMEN 13.00: Smådopping 1 ex.
MOSSLEDAMMEN 14.30: Duvhök 1 juv, smådoppingen kvar i vasskanten.
Kent, Lubbe, Lasse skrev den 1 november, 2020 kl. 12:03
OSUDDEN: Sångsvan 8, Vitkindad gås 48, Bläsgås 2, Blå kärrhök 1, Fasan 3
Leif E skrev den 1 november, 2020 kl. 09:33
Hagagatan: Turkduva nu
Lubbe skrev den 1 november, 2020 kl. 08:35
Glömde Sävsparv
Lubbe skrev den 1 november, 2020 kl. 08:08
Brända fälten. Toftanäs. Knölsvan2. Fjällvråk 1. Blå kärrhök 1 hane
Tommy T gm Pelle skrev den 31 oktober, 2020 kl. 19:05
STOMSJÖ VÅTMARK mm: Sidensvans 23 ex, mindre korsnäbb, mindre hackspett, spillkråka, bläsand, gråsiska, grönsiska.
Pelle skrev den 31 oktober, 2020 kl. 14:51
Ö ROCKNE - HÄRADSÖKANALEN 08.40-14.30: Ägretthäger 1 ex, gråhäger 1 ex, havsörn 1 ad, blåhök 2-3 honor, bergfink 1 ex, gråsiska 1 ex, talltita 1 ex, större hackspett 1 ex, korp 1 ex, ringduva 2 ex, bläsand 100 ex, knipa 35 ex, sångsvan 25 ex.
Kjell och Margit skrev den 31 oktober, 2020 kl. 10:42
Amerika, Granafällan, Hejden: Tofsmes, nötväcka, koltrast, björktrast, stare, talgoxe, blåmes, kråka, kaja, skata, gulsparv, domherre, trädkrypare, rödhake
Lasse Davidsson skrev den 31 oktober, 2020 kl. 09:43
Från Gallnås: Sparvugglan satt som en smäck i morse. Spelade fram den i gryningen
Lubbe skrev den 31 oktober, 2020 kl. 08:59
Fryele kvarn. Hörledammen. 7.00-8.50.Salskrake 1 honfärgad. Vigg 2. Kricka c10. Sångsvan2. Spillkråka1. Mindre hackspett1. Strömstare 1
Lubbe skrev den 30 oktober, 2020 kl. 12:43
Osudden. 11.00-12.00. Lubbe. Lasse D. Vitkindadgås c80 sträckande. Häger 1. Tofsvipa c150. Stare c200. Sparvhök1. Ormvråk 1. Gråsiska c20. Bofink 2. Trast i massor
Lasse Davidsson skrev den 30 oktober, 2020 kl. 10:57
Färjansö 08.00-10.30:
Ägrett 2 ex, gråhäger 2 ex, bläsand 14 ex, trana 4 ex rastande, enkelbeckasin ca 10 ex,varfågel 1 ex, snösparv hörd.
Lubbe skrev den 29 oktober, 2020 kl. 12:19
Osudden. 9.00-12.15. Buskskvättan kvar. Grågås c200. Gräsand c100. Skäggdopping 1. Häger 1. Tofsvipa c150. Stare c50. Björktrast c200. Rödvingetrast 2. Vinterhämpling 18. Hämpling 3. Gråsiska 4. Steglits c15. Stjärtmes 3. Talgoxar å Blåmesar har hittat mätningen. Sånglärka c10. Ängspip 2. Bergfink 3. Fjällvråk 1 överflygande. Ormvråk 2.
Lubbe skrev den 29 oktober, 2020 kl. 08:53
Hovsgård. Karlsfors. Hörledammen. 7.00- 8.50. Strömstare 2. Forsärla 1. Sångsvan c25. Vigg 2. Knipa5. Gräsand c100.
Lasse Davidsson skrev den 28 oktober, 2020 kl. 21:07
Idag höstens första sidensvansar i Gallnås. I skymningen lät en sparvuggla sig höras med höstlätet.
Lasse Davidsson skrev den 27 oktober, 2020 kl. 13:48
Osudden 10.45-11.45: på stranden ca 15 vinterhämplingar och ett tiotal steglits. På det plöjda fältet en stenskvätta och buskskvättan samt ca 140 vipor, en handfull lärkor och starar och mängder av björktrast.
Anders Sällberg skrev den 27 oktober, 2020 kl. 13:18
Hemmaobs vid fågelbordet i dag.
Blåmes, Talgoxe, gråsparv, pilfink, större hackspett, Talltita, Turkduva2, Bergfink1, Nötväcka. Rödhake1.
Lubbe skrev den 27 oktober, 2020 kl. 10:02
Osudden. 8.00-9.30.Lubbe . Kent. Buskskvättan kvar. Grågås c200. Tofsvipa c100. Stare c10. Enkelbeckasin 2. Gräsand c100. Sånglärka c10. Ängspip 5. Steglits 4. Björktrast c75. Glada 1. Ormvråk1
Pelle skrev den 26 oktober, 2020 kl. 13:50
HOVS GÅRD 10.30: Sångsvan 40 ex, varfågel 1 ex.
KARSLFORS 10.45: Strömstare 2 ex.
HORSSJÖN 11.00-12.00: Kungsörn 1 ex, sparvhök 1 ex, sångsvan 8 ex.
Anders Sällberg skrev den 26 oktober, 2020 kl. 12:55
Osudden 12.00
Buskskvättan satt på en påle ibid kanalen. 150++ grågäss, några sädgäss. Vitkindad1, röd glada1, sånglärka ca10, tofsvipor 50-60.
12.45 vid fallet g:a tegelbruket Kungsfiskare flög lågt över Lagan söderut.
Pelle skrev den 25 oktober, 2020 kl. 16:34
OSUDDEN 11.15-12.15: Vinterhämpling 7 ex på stranden, buskskvättan kvar.
Egert Fransson skrev den 25 oktober, 2020 kl. 13:29
SVÄNÖTORNET vid kl. ~9:30.
Var med Skillingaryds Fotoklubb på en fotomorgon vid S. Svänö. Tog en runda till Svänötornet, och var uppe i tornet några minuter. Ägretthäger 1 ex., gråhäger 2 ex. tofsvipa 2 ex. sågs på denna korta stund.
Stefan Andersson skrev den 24 oktober, 2020 kl. 17:56
KÄVSJÖ FÅGELTORN 12:20-14:45: Sångsvan 27 ex, Ansergäss 2 str, Bläsand 300 ex, Kricka 13 ex, ALFÅGEL 1 honfärgad, Storskrake 6 ex, Gråhäger 1 ex, Ägretthäger 2 ex, Havsörn 4 ex, Kungsörn 2 subad, Duvhök 1 ex, Blå kärrhök 2 honfärgade, Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa 2 ex, Kaja 69 str, Råka 4 str, Kråka 5 str, Sånglärka >11 str, Stare 6 str, Björktrast 68 str, Ängspiplärka 2 str, Gråsiska 2 ex, Steglits 2 ex. Även Lars & Anita var med på flera obsar!
Pelle skrev den 24 oktober, 2020 kl. 17:55
OSUDDEN 15.00-16.30: Röd glada 1 ex, rörhöna 1 juv i vasskanten, kungsfiskare 1-2 ex i dikesmynningen samt buskskvättan på plöjda åkern.
Stefan Andersson skrev den 24 oktober, 2020 kl. 17:49
BJÖRNAKULLEN STORE MOSSE 11:10-11:50: Sångsvan 1 ex, Sparvhök 1 ex, Blå kärrhök 1 hane, Stenfalk 1 hane, Tofsvipa 30 str, Ängspiplärka 1 str, Domherre 5 str.
Anders Sällberg skrev den 24 oktober, 2020 kl. 09:56
Store mosse var naturligtvis i går 23/10
Anders Sällberg skrev den 24 oktober, 2020 kl. 09:55
Store mosse 12.30-14.00
Egrätthäger2, Sångsvan ca30, Bläsand 100++. Blå Kärrhök hona.
Skådare från Halmstad hade precis sett Skrikörn som överflög med 2 Kungsörn

Osudden 23/10 15.30-15.45
En snabbrunda.
50-tal Tofsvipor Ormvråk2.
Ett stort Transträck ca2-300
Pelle skrev den 23 oktober, 2020 kl. 17:43
OSUDDEN 16.30-17.15: Röd glada 2 ex, kungsfiskare 1 ex, vinterhämpling 6 ex på stranden, steglits 2 ex samt buskskvättan på plöjda åkern.
Anders Sällberg skrev den 23 oktober, 2020 kl. 11:22
Stomsjö 11.20
Snatterand2-3par Bläsand1 par. Gräsänder
Anders Sällberg skrev den 23 oktober, 2020 kl. 11:19
Osudden 10.00
Anders, Ragnhild och Kjell Ryd.
Buskskvätta kvar och fick skapligt foto på den.
Förutom det som Lubbe skrev kom även Havsörnen
Lubbe skrev den 23 oktober, 2020 kl. 09:26
Osudden. 8.15.-9.15. Buskskvättan kvar vid pumphuset. Glada 1. Ormvråk 1. Grågås c250. Gräsand c200. Tofsvipa c50. Gråsiska 5. Sävsparv 1.Sånglärka c10.
Lubbe skrev den 22 oktober, 2020 kl. 09:14
Osudden. 7.50-9.10. Buskskvättan kvar. Grågås c200. Vitkindadgås 1. Tofsvipa c50. Stare c30. Gråsiska 3. Sånglärka c10. Ängspip 2. Fjällvråk 1. Ormvråk 2. Glada 1. Råka 1 överflygande.
Anders Sällberg skrev den 21 oktober, 2020 kl. 19:13
Fm i dis och dimma Osudden.
30 Tofsvipa, ormvråk 2, Fjälvråken kom och skrämde upp ormvråkarna. Vitkindad ensam flög åt söder vände över sjön och försvann i norr. Några sånglärkor och en Glada i en Björk i kanalen norrut.
Södergårdsviken ca 15.00
100-tal grågäss. Häger 4, gräsänder100. Skarv 2, Storskrak 1 par. Ringduvor. På väg till till Värnamo kom en Havsörn över 27:an strax norr om Voxtorps kyrka.
Pelle och Lars P (delvis) skrev den 21 oktober, 2020 kl. 17:56
OSUDDEN 13.30-14.30: Röd glada 2 ex, ormvråk 2 ex, duvhök 1 1K, sparvhök 1 ex, kungsfiskare 1 ex samt buskskvättan. Glömde notera varfågel 1 ex vid Kävsjön den 19 oktober.
ÄVJAN S RV 27: Kungsfiskare 1 ex.
Kent skrev den 21 oktober, 2020 kl. 16:51
OSUDDEN kl 15.30: Buskskvätta, fjällvråk, vattenrall.
Buskskvättan är en av två som är kvar i landet enligt AP. Den lär vara kvar månaden ut med långtidsprognosen om milt väder. Rapportera gärna på Artportalen och inte enbart här, så kommer det fler till del!
Lubbe skrev den 21 oktober, 2020 kl. 08:58
Stomsjö våtmark. 7.50-9.00. Sångsvan 1. Gräsand c50. Korp c25. Stare c10. Rödvingetrast1. Dubbeltrast 2. Koltrast c10. Stjärtmes4. Svartmes 1. Rödhake2. Gärdsmyg 3. Spillkråka1. St.hackspett 1
Anders Sällberg skrev den 20 oktober, 2020 kl. 11:22
Södergårdsviken 08.30-09.15
200grågäss norr om sjön 150 vid pumparna. Häger5, Knipa 20, gräsand 100, Blå Kärrhök hona1, Ringduva50. Storskarv20, Storlom1
Lubbe skrev den 20 oktober, 2020 kl. 09:40
Osudden. 7.45-9.30. Grågås c200. Vitkindadgås 1.Gräsand c250. Häger2. Gråtrut 2. Tofsvipa c50. Stare c30. Buskskvätta1. Sånglärka c10. Ängspip4. Hämpling2. Steglits 4. Gulsparv 3. Glada 2. Ormvråk 3.
Pelle skrev den 19 oktober, 2020 kl. 16:53
Ö ROCKNE - SVÄNÖ 10.15-14.45: Havsörn 2 ex, kungsörn 3-4 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 10 ex, sparvhök 5 ex, duvhök 1 hörd, ägretthäger 2 ex, gråhäger 1 ex, bläsand 100 ex, kricka 20 ex, dvärgbeckasin 1 ex, enkelbeckasin 2 ex, obest. Ansergäss 31 ex str S.
Lubbe skrev den 19 oktober, 2020 kl. 10:43
Osudden. 9.15-10.30.. Grågås c200. Vitkindadgås 1. Skäggdopping 1. Häger2. Vattenrall 1 hörd. Glada 2. Ormvråk 3. Buskskvätta 1. Steglits2. Sånglärka2 c20. Tofsvipa c50.
Lubbe skrev den 19 oktober, 2020 kl. 09:10
Stomsjö våtmark. 7.45-9.00.Smådopping 1.Gräsand c10. Hämpling2. Steglits2. Gulsparv 5.Gärdsmyg 2. Rödhake1. Stare 2.Dubbeltras2.rödvingetrast4.Taltrast 2. Spillkråka1. Gröngöling1. Större hackspett 1. Ring duva 5
Kent & Sven skrev den 18 oktober, 2020 kl. 16:30
FÄRJANSÖ 8-12.30: Ägretthäger 3 ex, Gråhäger 2 ex, Knölsvan 4 ex, Sångsvan 2 ex, Storskarv ca 20 ex, Duvhök 3 ex, Ormvråk 5-6 ex, Steglits 1 ex, Vinterhämpling 1 ex.
Lubbe skrev den 18 oktober, 2020 kl. 13:08
Osudden. 7.25-12.00.Lubbe. Lasse O.Lasse D.2ggr Tommy. Pelle. Grågås c100. Vit kindad 1.Ägretthäger 2. Häger 1.Storskarv 1.Gräsand c100. Sångsvan2. Buskskvätta 1.Sånglärka c25. Ängspip 5.Steglits 4. Stare c100. Tofsvipa c100. Stjärtmes 7.Gärdsmyg 1.Glada1. Ormvråk c10. Sparvhök1.
Leif Engquist skrev den 16 oktober, 2020 kl. 16:17
Karlsfors:13:00
Strömstare 1 ex
Lasse Davidsson skrev den 16 oktober, 2020 kl. 14:20
Färjansö 08.00-10.40: havsörn 1ex, blåhök hane 1 ex sträckande, dvärgbeckasin 2ex, enkelbeckasin 1ex, varfågel 1ex, skäggmes 10 ex i högflykt, de gick dock ner i vassen igen vid Gorrsundet, steglits 7 ex.
Pelle skrev den 16 oktober, 2020 kl. 13:19
De fladdermöss som sågs den 13 oktober bör ha varit större brunfladdermus enligt Lasse D. Tämligen vanlig enligt Wikipedia. I min äldre däggdjursbok heter den bara stor fladdermus, Nyctalus noctula.
Pelle, Lasse D (delvis) och Isac (delvis) skrev den 16 oktober, 2020 kl. 13:14
OSUDDEN 10.45-12.15: Sädgås 18 ex kringflygande, röd glada 1 ex, ormvråk 5 ex, vattenrall 1 ex i vasskanten, enkelbeckasin 1 ex, sävsparv 1 ex, buskskvätta 1 ex, trädlärka 1 ex, sånglärka 20 ex, steglits 4 ex.
Pelle skrev den 15 oktober, 2020 kl. 15:08
KÄVSJÖN STORA T 11.45-14.15: Havsörn 2 ex, kungsörn 1 ex, blåhök 1 hona, röd glada 1 ex, ormvråk 4 ex, sparvhök 2 ex, vitkindad gås 50 ex str S, grågås 12 ex str S, sädgås 2 ex str S, bläsand 200 ex rast. Turistsäsongen är inte över ännu.
Lasse Davidsson skrev den 15 oktober, 2020 kl. 13:26
Osudden: ett snabbesök på fm gav 4 vinterhämplingar nere på stranden, några steglits, 2 glador + de vanliga ormvråkarna och vitorna.
Leif Engquist skrev den 14 oktober, 2020 kl. 14:40
Osudden 13-14: (Isak o Tommy):
Råka 1 ex, vinterhämpling 3 ex, fasantupp med 2 hönor, buskskvättan kvar.
Kent skrev den 13 oktober, 2020 kl. 19:30
OSUDDEN 16:45: Buskskvättan födosökte längs vägen öster om skjulet
Pelle skrev den 13 oktober, 2020 kl. 16:24
OSUDDEN 13.15-14.50: Ormvråk 200 ex str S, havsörn 1 ex, fjällvråk 3 ex, röd glada 1 ex, stenfalk 1 honf, sparvhök 5 ex, trana 300 ex str S. Vråkarna kom oftast längre österut, kanske Bredasten hade varit en lämpligare plats. Vita moln på den blå himlen underlättade att se på långt håll. På nära håll syntes också ett tiotal fladdermöss som jagade uppe i skyn. Någon som vet vilken art det är fråga om?
Pelle och Lasse D skrev den 12 oktober, 2020 kl. 16:00
OSUDDEN 13.00-14.30: Trana 300 ex str S, grågås 250 ex str S, röd glada 1 ex, fjällvråk 1-2 ex, ormvråk 30 ex str S, knölsvan 2 ad och 2 juv i Åkröken, tofsvipa 75 ex, sånglärkor 30 ex, ängspiplärka 30 ex, bo/bergfink 100 ex, ringduva 300 ex.
Anders Sällberg skrev den 12 oktober, 2020 kl. 11:40
Rapport från Tåkern kl 11.35
Här är gott om gäss, sångsvan/knölsvan. Några tranor mycket änder. Tyvärr är jag bara på genomresa och glömde min kikare hemma. Det har lyft minst 300 grågäss i olika sträck. Tyvärr inga skådare här som kan hjälpa mej med arterna och naturrum är stängt.
Mats Johansson Lena Aronsson skrev den 11 oktober, 2020 kl. 19:18
OSUDDEN PUMPSTATION KL 16.30 Fjällvråk 1 ex Ormvråk 4 ex Tofsvipa 80 ex
HÄNGBRON Kungsfiskare 1 ex ÖSTRA VIKEN Vattenrall 1 ex hörd Enkelbeckasin 1 ex
Pelle skrev den 11 oktober, 2020 kl. 12:55
OSUDDEN 11-12: Havsörn 1 ad, fjällvråk 1 ex, röd glada 1 ex, stenskvätta 1 ex, grågås 300 rast och 300 str S. Massor av trastar, ringduvor, bo/bergfink m.m.
Kent, Lasse o, Sven skrev den 11 oktober, 2020 kl. 12:50
OSUDDEN 8-11: Grågås ca 300 str i flera flockar, Bläsgås 2 str + 2 rast, Tundrasädgås 1 str, Vitkindad gås 1 str, Storskarv 18 str, Stenfalk 1 hanne, Röd glada 2 ex, Ringduva ca 1200 ex, Buskskvätta 1 ex
Anders Sällberg skrev den 10 oktober, 2020 kl. 13:00
Osudden 11.00
Gråhäger2. Ormvråk4. Grågäss3 betande och några mindre sträck. Bo-Bergfink. Buskskvättan kom och satte sig på pålen vid pumpstationen. Jag satt i bilen pga regnet. Björktrast++. Tofsvipor i mängder långt över 100 gav sig av söderut.
Lubbe skrev den 9 oktober, 2020 kl. 12:39
Osudden. 8.00-12.00. Lubbe. LasseO. Anders. Prutgås 7. Grågås c100. Häger 1. Fjällvråk 1. Ormvråk 5. Glada 2. Sparvhök1. Trädlärka 1. Ängspip många. Sånglärka c10. Bo-Bergfink c100. Tofsvipa c50. Hämpling 1. Steglits 5. Sädesärla 1. Storskarv 17. Ringduva c150. Stenskvätta 1. Sävsparv 1
Anders Sällberg skrev den 8 oktober, 2020 kl. 17:02
15:30 Södergårdsviken. 100+grågäss. Vitkindad gås 12. Gräsänder. Ägretterna som Lasse messade ut hade nog stuckit eller gömt sej i skydd för regnet.
Lasse Davidsson skrev den 8 oktober, 2020 kl. 14:21
Osudden 11.45-13.00: Förutom det Pelle rapporterat: stenfalk 1 ex.
Pelle skrev den 8 oktober, 2020 kl. 12:52
OSUDDEN 10.30-12.00: Prutgås 50 ex str S, ormvråk 5 ex, fjällvråk 1 ex, sparvhök 1 ex, röd glada 2 ex, tofsvipa 75 ex, bo/bergfink 200 ex, ängspiplärka 100 ex, sävsparv 10 ex, hämpling 4 ex, buskskvätta 1 ex. Prutgässen kom på låg höjd över pumphuset, såg ut att kunna gå ner i sjön, men drog nog vidare.
Joakim norgren skrev den 8 oktober, 2020 kl. 08:01
Inte en fågel men häftig observation som är lätt att hitta på stomsjötippen. Jätteröksvamp som är rapporterad i Artportalen bara en gång tidigare. Kolla mitt Facebook inlägg det är offentligt. https://www.facebook.com/665632700/posts/10157983279907701/
Kjell skrev den 7 oktober, 2020 kl. 18:26
OSUDDEN 16:45: I en paus mellan regnskurarna livligt med rovfågel: Ormvråk 5-6, fjällvråk 1, röd glada 2, sparvhök 1. Tofsvipor ++
Lubbe skrev den 7 oktober, 2020 kl. 11:28
Osudden. 8.00-11.00.lubbe.Lasse D. Grågås c50. Ägretthäger 1. Häger2. Storskarv 2.Sångsvan2. 1 sträckande Lom. Tofsvipa c50. Sädesärla 1. Steglits 13. Hämpling 6. Bo-bergfink c250. Sånglärka c50. Ringduva c500. Havsörn1. Fjällvråk 1. Ormvråk 4. Glada2. Sparvhök1. Dubbeltrast 5. Rödvingetrast 2.
Anders Sällberg skrev den 7 oktober, 2020 kl. 10:22
Osudden 08:15
@nders och Lasse.
Havsörn. Ägretthäger. Häger2. Ormvråk3. Fjällvråk.
Lubbe skrev den 6 oktober, 2020 kl. 12:01
Osudden. 8.30-11.15. Lubbe. Pelle. Anders. Buskskvätta 1juv. Steglits 12. Sånglärka c50. Bo-bergfink c50. Sädesärla 2. Tofsvipa c100. Stare c30. Ringduva c500. Häger2. Bläsgås 4. Fjällvråk 1. Ormvråk 4. Glada2.
Lubbe skrev den 6 oktober, 2020 kl. 08:26
Stomsjö våt.7.30-8.20. Grågås 2. Gräsand 7. Kricka 2. Nötskrika 9. Korp c10. Gransångare 1 skuggsång. Steglits 2. Bo-bergfink c10. Stjärtmes4. Svartmes 1. Sparvhök1. Ormvråk 1. St.hack 2. Spillkråka1. Gröngöling 1.
Pelle skrev den 5 oktober, 2020 kl. 21:12
APLADALSGATAN 15.30 och 20.30: Trana 100 ex str S resp. kattuggla 1 hörd.
Kent, Lasse O skrev den 5 oktober, 2020 kl. 19:41
OSUDDEN 16:30: Nytt fenologirekord när en sen buskskvätta rastade i diket N om pumphuset.
Pelle skrev den 5 oktober, 2020 kl. 16:24
Ö ROCKNE - SVÄNÖMADEN 10.30-14.30: Kungsörn 1-2 ex, ormvråk 50 ex, blåhök 1 honfärgad, duvhök 1 ad, sparvhök 5 ex, tornfalk 2 ex, stenfalk 1 ex, bläsgås 3 flockar (40+40+?), trana 300 ex, dvärgbeckasin 1 ex, enkelbeckasin 3 ex, trädlärka 1 ex, hämpling 1 ex, stort antal ringduvor, sånglärkor och ängspiplärkor.
Lubbe skrev den 5 oktober, 2020 kl. 12:18
Osudden.07.30-11.45. Bläsgås 2. Grågås c250. Häger2. Gräsand c50. Kricka 8. Tofsvipa c50. Ljungpipare1. Stare c10. Steglits 8. Sånglärka c50. Bo-bergfink c50. Sädesärla 1. Fjällvråk 5. Ormvråk 7. Glada2. Tornfalk 1. Gulsparv3. t
Kjell och Margit skrev den 4 oktober, 2020 kl. 21:35
VÄRNAMO kl 21.10: Bläsgäss sträckte i mörker och regn över Prostsjön och kyrkogården. Tyvärr blev det ingen tomtart.
Lubbe skrev den 4 oktober, 2020 kl. 13:21
Osudden.07.00-11.30. Lubbe. Lasse O. Kent. Pelle. Ann-Sofie. Brun Kärrhök1 1k. Blå Kärrhök 1 honfärgad. Fjällvråk2. Ormvråk 5. Ägretthäger 1. Gråhäger3. Grågås c250. Tofsvipa c50. Stare c50. Sånglärka c50. Bo-bergfink c50. Steglits 8. Ringduva c 50.
Lubbe skrev den 3 oktober, 2020 kl. 15:05
Osudden pumphuset.07.00-13.00. En trevlig fm.med grillning,god uppslutning 15 skådare på plats gav bla.dessa arter. Pilgrimsfalk1. Tornfalk 1. Glada2. Fjällvråk2. Ormvråk 7. Duvhök1. Sparvhök1. Blå Kärrhök 2. Ägretthäger 1. Gråhäger3. Grågås c250. Vitkindadgås c200. Storskarv 34. Bläsand 9. Ljungpipare 4. Enkelbeckasin 2. Tofsvipa c60. Stare c100. Steglits 12. Hämpling 1. Sädesärla 2. Trädlärka 5. Sånglärka c50. Dubbeltrast 7. Rödvingetrast 3. Ringduva c250. Säkert något mer som jag glömt,nån får fylla på
Pelle skrev den 2 oktober, 2020 kl. 14:13
KÄVSJÖN GUNGFLYET 10.40-13.40: Ormvråk 20 ex, sparvhök 5 ex, blåhök 1 hona, trana 25 ex str S, vitkindad gås 23 ex str S. Gässen ville gå ner i sjön men ångrade sig och drog vidare. Fina sträck av ringduvor, trastar, ängspiplärkor m. fl. arter.
Lubbe ⁸ skrev den 2 oktober, 2020 kl. 11:41
Osudden.9.30-11.15.Grågås c250. Tofsvipa c50. Häger 2. Stare c30. Ormvråk 6. Glada 1. Tornfalk 1. Sånglärka c25. Ängspip c50. Skogsduva1. Ringduva c150
Lasse Davidsson skrev den 2 oktober, 2020 kl. 11:37
Osudden 7.30-10.15:
Röd glada 2 ex,tornfalk 1 ex, ormvråk ca 10 ex, forsärla 1 ex rastande. En sträckande flock på minst 100ex ansergäss. Kan ha varit en ren bläsgåsflock.
Lubbe skrev den 1 oktober, 2020 kl. 20:17
Osudden.16.00-18.00. Lubbe . Lasse O. Grågås c250. Häger 2. Glada2. Ormvråk 4. Tornfalk 1. Ljungpipare 4. Tofsvipa c50. Stare c200. Storskarv 3.Sånglärka c25. Fasan 1 hona
Lasse Davidsson skrev den 1 oktober, 2020 kl. 14:23
Färjansö ons-tors: igår kväll en ägrett och flera stora flockar med tranor. Idag fram till ca 10.30: ägretthäger 1ex, havsörn 1 ex, röd glada 7 ex sydsträckande +2-3 stationära, blåhök 1ex, brunhök 1 ex samt ett antal ormvråk, dvärgbeckasin 3 ex.
I Gorrsundet på väg hem 2 uttrar korsade min väg endast ca 5 m framför kajaken!
Pelle skrev den 1 oktober, 2020 kl. 12:43
OSUDDEN 10-11: Röd glada 2 ex, ormvråk 8 ex, sparvhök 1 ex, enkelbeckasin 3 ex, dvärgbeckasin 1 ex, tofsvipa 75 ex, sånglärka 50 ex. Beckasinerna stod vid dikets mynning i sjön.
Kjell och Margit skrev den 1 oktober, 2020 kl. 10:00
GUSTAVSGATAN 30 SEPT: Förutom på eftermiddagen bortåt 10 sydflyttande tranflockar 10 stenknäckar i en flock.
Pelle skrev den 30 september, 2020 kl. 19:58
APLADALEN 15.00: Trana 100+200 ex str S.
OSUDDEN 15.30: Trana 300 ex str S.
Leif Engquist skrev den 30 september, 2020 kl. 17:13
Osudden 14-15,00: 2 stora skruvar med sydflyttande tranor iakttogs med ca 80+200 tranor. 3 ormvråkar och överflygande sånglärkor och 6 steglitser.
Lubbe skrev den 30 september, 2020 kl. 10:44
Osudden.8.0010.30.Lubbe. kjell å Margit. Grågås ç250 . Tofsvipa c50. Häger1. Ormvråk 3. Tornfalk 1. Steglits 4. Järnsparv 1. Gråsiska 2. Sånglärka c25. Ängspip många. Bo-Bergfink c100. Stare c10
Pelle skrev den 29 september, 2020 kl. 15:16
Ö. ROCKNE - SVÄNÖ 09.00-14.30: Havsörn 2-3 ex, kungsörn 2 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 5 ex, röd glada 2 ex, tornfalk 2 ex, sparvhök 2 ex, dvärgbeckasin 2 ex, steglits 7 ex.
Lasse Davidsson skrev den 29 september, 2020 kl. 13:41
Osudden 0730-10.15: glada 2ex,kustpipare 1ex, forsärla 1 ex, Vattenrall 1 ex, kungsfiskare 2 ex, steglits 11 ex.
Lubbe skrev den 29 september, 2020 kl. 11:04
Odudden.9.00-10.40. Kungsfiskare 2. Häger 1. Glada 2. Ormvråk 3. Sparvhök 2. Gransångare 1 hörd. Steglits c15. Sånglärka c20. Bo- Bergfink c50. Tornfalk1. Tofsvipa c50
Kent skrev den 26 september, 2020 kl. 17:03
FÄRJANSÖ 7-11: bl.a. Svärta 8 ex, Bläsand 7 ex, Ägretthäger 5 ex, Dvärgbeckasin 3 ex, Brun kärrhök 1 ex, Blå kärrhök 1 hanne + 1 hona, Tornfalk 3 ex, Pilgrimsfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Havsörn 1 ex, Röd glada 1 ex, Buskskvätta 1 ex.
Pelle skrev den 25 september, 2020 kl. 13:04
STOMSJÖ VÅTMARK 11.10-12.15: Ormvråk 6 ex, sparvhök 1 ex, smådopping 2 ex, bläsand 1 ex.
Lubbe skrev den 25 september, 2020 kl. 12:21
Osudden.9.30-11.45. Glada 3. Tornfalk 2. Ormvråk 4. Grågås c250. Häger 2. Storskarv 1. Knölsvan 3.1 juv. Tofsvipa c30. Bo-Bergfink c50. Sånglärka c20. Ängspip c15. Grönsiska c50. Steglits 8. Kungsfiskare1. Trädkrypare 1. Mindre hackspett 1. St.hackspett 2
Pelle skrev den 24 september, 2020 kl. 21:44
MOSSLEDAMMEN 15.30: Rörhöna 1 ex, bläsand 3 ex.
OSUDDEN 15.40-17.00: Tornfalk 1 ex, ormvråk 5 ex, steglits 3 ex, sånglärka 10 ex, bo/bergfink 100 ex.
ÖSTRA VIKEN 17.10: Kungsfiskare 1 ex, vattenrall 1 hörd.
Lasse Davidsson skrev den 24 september, 2020 kl. 17:13
Ö. Rockne-Svänömaden 09.30-11.40: brunhök 1 ex, blåhök 1 ex, ormvråk 1 ex, sparvhök 1 ex, dvärgbeckasin 3 ex + enkelbeckar, ängspip- och en och annan bergfink i luften.
Lubbe skrev den 24 september, 2020 kl. 11:18
Osudden.9.00-11.00. Lubbe. Tommy S. Havsörn 1. Glada 2. Tornfalk 1. Ormvråk 7. Grågås c250. Häger 1. Gråtrut 1. Tofsvipa c8o. Storskarv 32. Kungsfiskare 1. Ladusvala 2. Stare c50. Trädlärka 1. Ängspip c50. Sånglärka c20. Bo-Bergfink c100 . Steglits 3.
Lubbe skrev den 24 september, 2020 kl. 09:12
Stomsjö våt.7.30-8.50. Gräsand c50. Kticka c10. Knipa 4.steglits 8. Bo-Bergfink c100. Ängspip c50. Korsnäbb 2. Meståg med bla. 7 Stjärtmesar. Gransångare 1
Pelle skrev den 23 september, 2020 kl. 17:04
ÖSTRA ROCKNE - SVÄNÖMADEN 09.30-14.30: Havsörn 1 ex, röd glada 2 ex, fjällvråk 2 ex, ormvråk 10 ex, blåhök 1 hona, tornfalk 1 ex, stenfalk 1 honf, sparvhök 2 ex, gluttsnäppa 1 ex, kärrsnäppa 1 ex, storskarv 45 ex str S, steglits 3 ex. Inga stränder att tala om, vadarna födosökte vid Svänövikens mynning.
Lubbe skrev den 23 september, 2020 kl. 11:26
Glömde gransångare1. Trädlärka 3 sträckande
Lubbe skrev den 23 september, 2020 kl. 11:14
Osudden.Osudden.7.45-10.50. Grågås c50. Häger 1. Storskarv 42 sträckande. Glada 3. Brunhök 1. Ormvråk 6. Vattenrall 1hörd. Kungsfiskare1hörd. Steglits 13. Trädpiplärka 1. Ängspip c50. Sånglärka c10. Tofsvipa 75. Stare c30. Grönsiska c50. Gråsiska 2. Stjärtmes 7.
Pelle skrev den 22 september, 2020 kl. 19:49
OSUDDEN ÖSTRA VIKEN 17.30: Kungsfiskare 1 ex.
Lubbe skrev den 22 september, 2020 kl. 11:29
Osudden.7.30-10.45. Lubbe,Lasse,Tommy S. Glada 3. Brunhök 2. Tornfalk 1. Ormvråk 7. Enkelbeck 3. Häger2. Bo, bergfink c50. Steglits 2. Gransångare 1. Kungsfiskare 1 hörd. Tofsvipa c80. Stare c30.
Kent skrev den 21 september, 2020 kl. 20:38
OSUDDEN kl. 17: En dubbelbeckasin rastade på stubbåkern SO skjulet. Den tryckte hårt när den stöttes och flög till gräsmarken NO om skjulet
Lubbe skrev den 18 september, 2020 kl. 18:58
Osudden.15.30-17.30. Lubbe. Pelle. Kent. Glada 3. Ormvråk 4. Tornfalk 2. Grågås c200. Kanadagås 23. Tofsvipa c30. Stare c30. Häger 1. Sånglärka 5. Ängspip 20. Steglits 5. Ringduva c50.
Pelle skrev den 17 september, 2020 kl. 12:22
OSUDDEN 10.30-11.30: Ormvråk 20 ex str S, sparvhök 1 ex, tornfalk 1 ex, trana 60 ex str S, kungsfiskare 1 ex, steglits 6 ex.
Lubbe skrev den 17 september, 2020 kl. 11:17
Osudden.8.00-10.30. Lubbe. Ragnild. Kjell. Pelle. Blå kärrhök 1 hane. Sparvhök 2. Glada 3. Ormvråk 5. Trana 22 sträck. Tofsvipa c50. Enkelbeck 2. Stare c10. Gulärla 2. Grönsiska c50. Grågås c200
Stefan Andersson skrev den 16 september, 2020 kl. 19:29
FORSHEDA: Gransångare 1 ex Villagatan kl 13:30 och Steglits 1 ex vid Vibracoustic kl 18:50.
Kjell och Margit skrev den 14 september, 2020 kl. 19:46
OSUDDEN 9-10: Två bruna glador och sju röda i samma flock. En ägretthäger flög några varv runt området.
Stefan Andersson skrev den 14 september, 2020 kl. 18:49
VIBRACOUSTIC FORSHEDA 18:45: Mindre hackspett hördes ropa från andra sidan järnvägen.
Kjell och Margit skrev den 12 september, 2020 kl. 22:42
GUSTAVSGATAN 10.25: 38 tranor mot söder..
Lubbe skrev den 12 september, 2020 kl. 10:31
Osudden.7.00-10.20. Lubbe. Lasse O. Nogge. Mats. Pilgrimsfalk 1. Tornfalk 2. Glada c10. Ormvråk c10. Brun hök2. Sparvhök 1. Bläsand 41. Gräsand c75. Kärrsnäppa 1. Myrspov 9.
Lubbe skrev den 11 september, 2020 kl. 12:18
Osudden.Osudden.8.45-11.15. Lubbe. Ragnild. Pelle. Dan Rapp. Brun glada 1. Röd glada c10. Ormvråk c10. Tornfalk 2. Trana 3 sträck. Tofsvipa c50. Stare c30. Kungsfiskare 1hörd.
Lubbe skrev den 11 september, 2020 kl. 08:38
Stomsjö.8.00-8.35. Forsärla 2. Ängspip 4. Hämpling 2. Sträckande finkar c100. Ormvråk 3
Pelle skrev den 10 september, 2020 kl. 13:39
KÄVSJÖN 09.30-13.00: Kungsörn 1 ad, havsörn 2 ad och 1 yngre fågel, tornfalk 10 ex, blåhök 1 hona, ormvråk 10 ex.
Kjell, Christina m fl skrev den 10 september, 2020 kl. 11:42
OSUDDEN 08-10, sol, blåsigt: Röd glada 10-tal, ormvråk dito, brun kärrhök, sparvhök, tornfalk 4, tofsvipa 60, kungsfiskare vid stranden, trana 10-tal.
Lubbe skrev den 9 september, 2020 kl. 20:04
Osudden.18.15-19.30. Lubbe. Lasse o. Isak. Blåhake 1 hane. Trädlärka 2 sträckande. Gulärla c10. Stare c10. Vattenrall 1 hörd. Glada 13. Tornfalk 2. Brunhök 1. Ormvråk 5.
Lubbe skrev den 9 september, 2020 kl. 09:48
Osudden .7.00-9.00. Glada 7. Tornfalk 2. Ormvråk 4. Häger 1. Grågås c200. Gräsand c100. Tofsvipa4. Enkelbeckasin 1. Gulärla 2.
Pelle skrev den 8 september, 2020 kl. 12:56
OSUDDEN 11-12: Blåhake 2 ex, röd glada 5 ex, ormvråk 5 ex, tornfalk 1 ex, brunhök 2 ex, kungsfiskare 1 ex.
Erik G skrev den 7 september, 2020 kl. 16:16
OSUDDEN ca 11-12: Blåhake 1 ex i sälgen vid stranden, Ormvråk 6 ex, Röd glada 2 ex, Tornfalk 1 ex, Sädesärla, Ladusvalor, Fiskmås, Grågäss.
Kent skrev den 6 september, 2020 kl. 14:14
OSUDDEN 10-11:30: Två blåhakar födosökte i strandvegetationen med vass närmast diket. Hannen sågs bäst i det öppna området mellan vassen och sjön medan den andra visade upp sig fint i delen närmast sandstranden.
Ärtsångare och sävsångare fanns i samma område. Senast blåhake sågs vid Osudden var 7 sep 2011.
Egert Fransson skrev den 6 september, 2020 kl. 12:09
Fel: 11:20-11:35 ska det vara. 🙂
Egert Fransson skrev den 6 september, 2020 kl. 12:00
KÄVSJÖN, STORA FÅGELTORNET, 12:20-12:35.
Ägretthäger 1 ex., hitom sjön i SO delen. Jagande tornfalk 1 ex.
(En kort titt efter en vandring på bl.a. Storrocknen med FSMN, Föreningen Store Mosse Nationalpark).
På vandringen, (inom Gnosjö k:n), sågs, vid 10-tiden, sträckande bivråk 2 ex., röd glada 1 ex., fiskgjuse 1 ex. samt ormvråk och spillkråka m.m.
Stefan Andersson skrev den 5 september, 2020 kl. 19:52
BREDARYD 13:00: Stenknäck 1 ex vid kyrkan.
Kent skrev den 5 september, 2020 kl. 13:15
FÄRJANSÖ 6-11: Grågås ca 400 ex, Bläsand 7 ex, Storlom 1 str, Fiskgjuse 1 ex, Bivråk 1 str, Sparvhök 2 ex, Brun kärrhök 2 1K, Röd glada 3 ex, Havsörn 2 ex, Tornfalk 3 ex, Lärkfalk 1 ex, Ljungpipare 3 ex, Brushane 5 ex, Enkelbeckasin 10 ex, Skogsduva 1 ex, Göktyta 1 ex, Sånglärka 1 ex, Gransångare 1 ex, Gulärla 5 ex.
Lubbe skrev den 4 september, 2020 kl. 10:36
Osudden.9.00-10.00. Glada 3. Tornfalk 1. Brunhök 1. Ormvrål 4. Knölsvan 2. Storskarv 1. Häger 1. Gulärla 2. Sånglärka 3.
Kjell, Margit, Lasse O, Ann-Sofie skrev den 3 september, 2020 kl. 19:57
OSUDDEN 16-tiden o framåt: En fin stund med minst 10 rovfåglar i vackra skruvar, minst 5 röda glador, resten ormvråkar.
Lubbe skrev den 3 september, 2020 kl. 11:55
Osudden.8.00-11.15. Ägretthäger 1 rastade vid hjälshammar. Ekelbeckasin 2. Storskarv1. Glada 4. Tornfalk 2. Ormvråk c10. Brun hök 1. Trana 3. Gulärla 3. Steglits 2. Sävsparv 2. Sånglärka 3. Tofsvipa c30. Stare c30
Lubbe skrev den 2 september, 2020 kl. 11:32
Osudden.9.15-11.00. Ägretthager 3ex överflygande norrut. Glada 6. Bivråk 2. Ormvråk c10. Tornfalk 2. Gulärla5.
Lubbe⁷ skrev den 2 september, 2020 kl. 09:05
Stomsjö våtmark.7.15-9.00. Forsärla 2. Gulärla 3.nötskrika 4. Gräsand c100. Knipa 7. Grönbena 2. Enkelbeckasin 9.
Lubbe skrev den 1 september, 2020 kl. 11:46
Osudden.10.00-11.30. Lubbe. Ragnild.tommy s. Bengt. Ormvråk c50. Glada 5. Brun hök 2. Tornfalk 3. Trana 11 sträckande. Tofsvipa 15.
Lubbe skrev den 1 september, 2020 kl. 09:39
Stomsjö våtmark.8.45-9.30. Mindre hackspett1.st.hackspett1. Forsärla 1. Steglits 2. Gräsand c100
Kjell skrev den 31 augusti, 2020 kl. 15:12
FÄRJANSÖ 06-12: Havsörn ad, lärkfalk2-3, röd glada, ormvråk, fiskgjuse 3, brun kärrhök hona, grågås 300, trana 13 sydsträckande.
Kent m.fl. skrev den 30 augusti, 2020 kl. 11:21
OSUDDEN 8-10:30: Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 1 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 3 ex, Brun kärrhök 3 ex, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 2 ex, Bläsand 1 ex, Enkelbeckasin 6 ex, Ladusvala 300 ex, Gulärla 5 ex
Torgny A skrev den 30 augusti, 2020 kl. 10:32
I dag har vi två ägetthägrar i norregårdsviken Hånger.
Lubbe skrev den 28 augusti, 2020 kl. 19:23
Torgny.du har nog sett Ägretthäger
Torgny Andersson skrev den 28 augusti, 2020 kl. 17:59
Har i flera dagar sett en helvit häger i norregårdsviken hånger.
Är en ägretthäger kanske?
Lubbe skrev den 28 augusti, 2020 kl. 15:32
Osudden.11.00-12.30. Lubbe. Lasse. Havsörn1. Brun kärrhök 2. Glada 3. Ormvråk c10. Tornfalk2. Gulärla c10. Törnskata1. Tofsvipa c30
Leif E skrev den 27 augusti, 2020 kl. 22:05
Osudden 15,00-16,30: Lasse O och Tommy S:
Tornfalk 2 ex, sparvhök 1, rödglada 1, flera ormvråkar varav 1 ljusfärgad, vid 16,30 sträck av 10 bivråkar åt SV.
Lubbe skrev den 27 augusti, 2020 kl. 11:53
Osudden pumpen.08.00-11.30. Lubbe. Ragnild.delvis Tommy S. Brun Glada 1. Flög på låg höjd över oss mot söder. Havsörn 2. Pilgrimsfalk 1. Lärkfalk2. Tornfalk2. Brunhök 1. Sparvhök1. Ormvråk c10. Fiskgjuse2. Ägretthäger 2. Häger2. Törnskata1. Gulärla c10. Spillkråka1. Gröngöling1.
Kjell skrev den 27 augusti, 2020 kl. 09:02
OSUDDEN/PUMPHUSET 06-07.30: Havsörn ad 2, tornfalk 2, ormvråk 1, röd glada 1, brun kärrhök 2, några stenskvättor, busksvättor, fortfarande enstaka sädesärla och ladusvala.
Leif E skrev den 26 augusti, 2020 kl. 17:33
Hjälshammarmaden 14,00-14,30:
Röd glada och brunglada tillsammans. Upptäckt av Isac och Lars P.
Bilder på AP.
Mats Johansson Lars Olofsson skrev den 25 augusti, 2020 kl. 20:24
OSUDDEN kl 19-19.45 Kungsfiskare 2 ex Havsörn 1 ex Brun Kärrhök 1 ex Enkelbeckasin 6 ex Vattenrall hörd
Lubbe skrev den 25 augusti, 2020 kl. 08:46
Stomsjö våtmark-dammen.06.35-08.45. Smådopping 1ad 2juv. Gräsand c100. Kticka c10. Häger1. Sparvhök1. Hämplig3. Steglits 8. Forsärla1. Gröngöling 1. St. Hack 1. Svalor c100.
Lubbe skrev den 24 augusti, 2020 kl. 12:22
Osudden.9.30-11.00. Lubbe. Erik G. Lärkfalk1. Tornfalk1. Fiskgjuse1. Ormvråk4. Glada2. Törnskata1. Gulärla5. Tofsvipa c30 . Trana7. Grågås 50 sträckande
Lubbe skrev den 24 augusti, 2020 kl. 09:11
Stomsjö våtmark.07.45-08.50. Fiskgjuse1. Ormvråk2. Häger3. Gräsand c100.kricka 10.knipa 3. Rörhöna 1juv. Gulärla c50 sträckande. Hämpling2. Buskskvätta4. Hussvala 5. Nötskrika 5. Stjärtmes 2. Svartmes 1
Lubbe skrev den 23 augusti, 2020 kl. 13:10
Osudden.08.00-Osudden.08.00-11.00. Lubbe. Lasse. Kent. Ragnild. Havsörn 1. Brunhök 2. Glada1. Sparvhök1. Fiskgjuse1. Ormvråk4. Tornfalk1. Lärkfalk1. Större strandpipare1. Storskarv1. Grågås c200. Tofsvipa c30. Gulärla5. Törnskata1.
Lubbe skrev den 23 augusti, 2020 kl. 08:49
Stomsjö våtmark.06.30-08.30. Rörhöna 1 juv. Gräsand c25. Kricka 8. Knipa 3. Häger2. Gulärla 5 sträck. Lövsångare1. Rödhake2. Lärkfalk1. Ormvråk 2. Gröngöling1. St.hack 1. Korp c10. Nötskrika 2
Kent skrev den 22 augusti, 2020 kl. 15:01
BREDASTEN kl. 8: Stenfalk 1 ex, Tornfalk 1 ex, Trädlärka 3 ex.
Lubbe skrev den 22 augusti, 2020 kl. 13:05
Osudden.0830-12.30. Lubbe. Lasse. Ragnild. Ann-Sofie. Lärkfalk4. Tornfalk 4. Fiskgjuse 2. Brunhök 3. Sparvhök 2. Glada 3. Ormvråk 3. Enkelbäck 1. Grönbena 1. Gulärla 4. Storskarv 2. Gräsand c200. Skäggdopping 1. Tofsvipa c20. Sånglärka 1.
Lubbe skrev den 22 augusti, 2020 kl. 12:56
Stomsjö våtmark.06.00-0815. Lubbe . Lasse. O. Duvhök 1. Fiskgjuse1 hörd. Lärkfalk 1hörd. Ormvråk1. Gulärla 2. Gräsand c30. Knipa c10
Sven skrev den 21 augusti, 2020 kl. 20:54
Hånger båthamn 10.30: Kungsfiskare 1ex.
Christer Svensson skrev den 21 augusti, 2020 kl. 13:01
Såg en vit häger nyss vid vår stuga i Tånnö kan det va det??
Svar från admin:
Ägretthäger ses i Vidöstern och det var säkert en sådan du såg
Lubbe skrev den 21 augusti, 2020 kl. 08:41
Osudden 7.50-8.30. Gulärla 4. Ormvråk2. Storskarv 3. Gräsand c100. Ringduva c 200. Kråkfågel minst 1000. Skogssnäppa 1
Lubbe skrev den 21 augusti, 2020 kl. 07:56
Stomsjö våtmark 6.30-7.40 . Forsärla 1 juv. Häger 1. Gräsand 15. Knipa 10. Lärkfalk 1
Pelle skrev den 19 augusti, 2020 kl. 14:00
OSUDDEN 10-11: Röd glada 2 ad och 1 1K, fiskgjuse 2 ex, brunhök 1 hona, sparvhök 1 ex, ormvråk 2 ex, ljungpipare 1 ex, drillsnäppa 2 ex.
Lasse Davidsson skrev den 18 augusti, 2020 kl. 22:44
Höstens första nötkråka lät sig höras i Gallnås.
Pelle skrev den 17 augusti, 2020 kl. 14:29
KÄVSJÖN 09.30-13.30: Havsörn 2 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök hona och 1K, ormvråk 20 ex, bivråk 1 K,, tornfalk 1 ex, lärkfalk 1 ex. Bivråken födosökte från småbjörkarna utanför Wibecksplatsen, förmodligen utan framgång. En vacker fågel.
Stefan Andersson skrev den 16 augusti, 2020 kl. 14:44
SLÄTTÖ SAND 10:40-12:40: Trädlärka 4 ex.
Pelle, Lasse O och Lasse D skrev den 16 augusti, 2020 kl. 12:49
OSUDDEN 10-12: Pilgrimsfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, ormvråk 10 ex, röd glada 2-3 ex, steglits 1 ex, gulärla 10 ex, korp 1 ex. Dessutom sågs en glada med blandade karaktärer, möjligen en hybrid?
Pelle skrev den 13 augusti, 2020 kl. 12:03
OSUDDEN 09.30-11.00: Havsörn 1 ad, pilgrimsfalk 1 yngre fågel, röd glada 2 ex, bivråk 1 ex str S, brunhök 3 ex, sparvhök 1 ex, ormvråk 5 ex, ljungpipare 2+5 ex.
Pelle skrev den 12 augusti, 2020 kl. 20:24
SVÄNÖ 07.30-09.30: Lärkfalk 2 ex, tornfalk 2 ex, kricka 77 ex, tofsvipa 25 ex. Inga stränder, Inga vadare, knappt något annat heller. Nästa besök får bli september.
HORSSJÖN 10.30-11.00: Lärkfalk 2-3 ex, tornfalk 1 ex.
Pelle skrev den 11 augusti, 2020 kl. 12:25
STOMSJÖ VÅTMARK 09.30-11.30: Brun kärrhök 1 hanne, rörhöna 1 juv, skogssnäppa 2 ex, enkelbeckasin 5 ex.
STOMSJÖDAMMEN: Röd glada 1 ex, smådopping 2 ad + 1 juv, rörhöna 1 juv, kricka 10 ex.
Lubbe skrev den 11 augusti, 2020 kl. 11:44
Stomsjö v.7.15-8.25. Lubbe. Lasse O. Kustpipare 1sträckande. Rörhöna2. Lärkfalk 2 hörda. Steglits c10. Osudden.8.40-11.15. Lärkfalk1. Brun kärrhök 2. Fiskgjuse1. Glada2. Sparvhök2. Ormvråk8. Ljungpipare1. Tofsvipa 14. Kungsfiskare1 hörd. Gulärla2.
Lubbe skrev den 10 augusti, 2020 kl. 11:41
Osudden.8.30-11.15. Lubbe o Lasse O. Brun kärrhök 2. Lärkfalk 3. Glada 5. Fiskgjuse 2. Ormvråk 6. Trana 11. Storskarv 24. Gulärla 2. Havstrut 1
Kent skrev den 8 augusti, 2020 kl. 11:43
På Instagram - varnamofagelklubb - finns en ledtråd till varför simsnäppan landade i Stomsjö våtmark
Nogge skrev den 5 augusti, 2020 kl. 22:13
STOMSJÖVÅTMARK: Vid 15 tiden upptäcktes en simsnäppa av Bo Gillberg och Lasse Olofsson själv på plats vid 15,15 och Lasse tycker näbben är för grov för smalnäbbad håller med om detta. Efter 15 min kommer Bengt Larsson och konstaterar att det rör sig om en BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA gammal fågel som nästan ruggat till vinterdräkt. Var kvar när jag lämnade vid 19 tiden.
Lubbe skrev den 5 augusti, 2020 kl. 11:40
Stomsjö våtmark. Lubbe å Lasse O. Havsörn 1. Fiskgjuse 3. Ormråk 1. Knipa 6. Kricka 10. Gräsand 30. Grågås 20. Grönbena1. Häger 1. Stenskvätta 1
. Buskskvätta 5. Lövsångare 2. Törnsångare 1. Hämpling 2. Dubbeltrast 2.
Lubbe skrev den 5 augusti, 2020 kl. 11:31
Osudden.06.15-08.30. Lärkfalk 2. Glada 1. Snatterand 2. Gräsand c 200. Skäggdopping 1. Gluttsnäppa 1. Drillsnäppa 2. Steglits2. Gulärla 2.
Lubbe skrev den 4 augusti, 2020 kl. 09:11
Stomsjö våtmark.8.15-9.00. Grågås 62. Gräsand 15. Kricka 6. Knipa2. Häger 1. Skogssnäppa2. Grönbena1. Spillkråka1. St.hackspett 1. Nötskrika2. Hussvala 5. Tornseglare c10. Lövsångare 2
Lubbe skrev den 4 augusti, 2020 kl. 07:53
Osudden.06.45-07.45. Lärkfalk 1, ormvråk 2, storskarv 1. Trana 3, häger 3. Grågås c 200, gräsand c150, skäggdopping 2. Drillsnäppa1. Fisktärna 2.
Erik G skrev den 3 augusti, 2020 kl. 21:57
STOMSJÖ VÅTMARK ca 10.30-12.15: Skogssnäppa 1, grönbena 2, rödbena 1, trana 2, ormvråk 1, ängspiplärka 3, kricka 2, gräsand 1, knipa 3, törnskata 3 juv.
Kent skrev den 29 juli, 2020 kl. 14:55
RAMSÖ 5.30-8 sträckande: Kustpipare 1+ 9 ex, Myrspov 8 ex, Kustsnäppa 3 ex, Kärrsnäppa 4 ex, Fisktärna 8 ex.
Lubbe skrev den 28 juli, 2020 kl. 16:48
Stomsjö våtmark.15.30-16.15. Brun kärrhök1, ormvråk1. Törnskata3. Hämpling2. Kricka c20. Gräsand2. Knipa2. Trana2. Korp 6
Kent skrev den 27 juli, 2020 kl. 21:16
HÖNSAVÄGEN N: Större korsnäbb 6 ex födosökte i frötallsbeståndet
Pelle skrev den 27 juli, 2020 kl. 18:10
APLADALSGATAN 12.00: Havsörn 1 ad kretsade sakta norrut.
Dan skrev den 27 juli, 2020 kl. 16:00
24/7 Kärda Brun Glada på låg höjd över vägen
Pelle skrev den 26 juli, 2020 kl. 11:26
OSUDDEN 09.30-10.30: Kungsfiskare 1 ex längs stranden, lärkfalk 1 ex.
BREDASTEN 11.00: Ljungpipare 3 ex kringflygande, tornfalk 1 ex.
Lubbe skrev den 25 juli, 2020 kl. 18:14
Osudden. 04.45-05.15. Lärkfalk1.ormvråk1. Drillsnäppa1.strandskata1. Gräsand c 100.Gulärla1.
Leif Engquist skrev den 25 juli, 2020 kl. 09:46
Hagagatan 20 09:44:
Unge av bofink. Ringmärkt. Ursprung här i trakten?
Pelle skrev den 23 juli, 2020 kl. 19:36
STOMSJÖ VÅTMARK 15.30-17.00: Sannolik brun glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 1 ex, törnskata hanne och 3 hona/ungar, skogssnäppa 4 ex, buskskvätta 10 ex. Gladan kom från Stomsjödammen och kretsade lågt över gården innan den sakta drog söderut. Besvärligt motljus tyvärr.
Pelle och Kent skrev den 22 juli, 2020 kl. 21:04
SVÄNÖ 07.30-11.30: Havsörn ung och gammal, fiskgjuse 6 ex, röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 3 ex, kustpipare 2 ex rast, brushane 1 ex rast, större strandpipare 1 ex rast, gluttsnäppa 5 ex rast.
Alltför högt vattenstånd för rastande vadare.
Kent skrev den 21 juli, 2020 kl. 16:32
Ramsö 5-7: Sträckande: Kustpipare 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Myrspov 20 ex. Övrigt Bivråk 1 hanne, Smålom 1 ex, Havstrut 2 ad.
Lubbe skrev den 21 juli, 2020 kl. 08:38
Osudden.05.10-8.00. Gluttsnäppa3. Drillsnäppa2. Gräsand c200. Skäggdopping1+1juv. Knölsvan2+1juv. Häger1. Steglits2. Gulärla1. Lärkfalk1. Ormvråk1
Lubbe skrev den 20 juli, 2020 kl. 09:04
Osudden.05.30-07.45. Gravand 1juv rastade med övriga änder flög sedan söderut. Skäggdopping2. Gräsand c 100. Tofsvipa 17.strandskata1. Kungsfiskare1. Lärkfalk2. Ormvråk1.
Lubbe skrev den 19 juli, 2020 kl. 14:47
Stomsjö våtmark. 11.15-12.30. Skogsduva1.ringduva5. Törnskata2. Gröngöling1. St.hackspett2. Hussvala2. Dubbeltrast 2.
GlLubbe skrev den 19 juli, 2020 kl. 13:49
Osudden. 9.00-11.00. Glada2. Ormvråk1. Sparvhök1. Fisktärna2. Gräsand c50. Steglits 2. Rörsångare 2. Häger2.
Kent, Lubbe, JTT, Erik G skrev den 19 juli, 2020 kl. 10:42
HOVS GÅRD 23:00-00:40: Jupiter och Saturnus sågs fint lågt i söder, kometen Neowise lyste i norr och svansen sågs bättre ju mörkare det blev. Det dröjer 6800 år tills nästa gång den är synlig! Rymdstationen ISS passerade 23:30, 40 mils höjd och 28000 km/h. Men ingen knarr.
NEDERBY 00:45: På cykelturen tillbaka satt det en kornknarr och spelade för fullt på fältet NO om korsningen till Hindsekind. Osäkert om det är en ny eller samma som flyttade på sig från fredagen. ISS passerade ännu en gång 01:06.
Pelle skrev den 18 juli, 2020 kl. 21:58
APLADALSGATAN 11.45: Havsörn 1 ad drog kretsande norrut.
Kent skrev den 18 juli, 2020 kl. 11:48
HOVS GÅRD: Kornknarr spelade vid midnatt från en kornåker
Lubbe skrev den 18 juli, 2020 kl. 06:12
Osudden.04.30-06.10. Havsörn2. Fiskgjuse1. Brunand4. Vigg1. Sothöna2. Skäggdopping2. Gräsand c250. Fisktärna5. Strandskata2. Rörsångare1. Häger3.
Lubbe skrev den 17 juli, 2020 kl. 08:07
Osudden. 05.30-07.00. Havsörn 1.mycket änder å grågäss.steglits 2.
Pelle skrev den 16 juli, 2020 kl. 21:24
MOSSSLEDAMMEN 13.30: Sothöna 3 ex, knipa 2 ex, rörhöna 1 hörd, rörsångare 1 ex.
OSUDDEN 13.30-14.00: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, gråhäger 2 ex, busksvkätta 10 ex.
BREDASTEN 14.30-15.00: Gröngöling 1 juv, stenskvätta 2 ex, hämpling 4 ex.
Kent skrev den 16 juli, 2020 kl. 15:51
OSUDDEN 4:30-5:00: Mycket rastande simänder, bland alla gräsänder och krickor låg 13 bläsänder, 3 snatteränder och 1 vigghanne.
RAMSÖ 6:30-9:00: Storlom 5 ex, Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 3 ex, Havstrut 2 ad, Silvertärna 69 str i fyra flockar, Småspov 1 str, Kärrsnäppa 3 str, Strandskata 18 ex.
Erik G skrev den 13 juli, 2020 kl. 23:43
STOMSJÖ VÅTMARK ca 9,45-11,15: Grå häger 1, ladusvala, hussvala, kricka, trana 2, enkelbeckasin, hämpling 4, ormvråk 1, skogssnäppa 1, ängspiplärka 1, buskskvätta 1, törnskata 2, grönbena 2.
Pelle skrev den 13 juli, 2020 kl. 16:32
SVÄNÖ 08.00-11.20: Havsörn 1 ad, röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, fiskgjuse 3 ex, bivråk 1 ex, ormvråk 3 ex, lärkfalk 1 ex, kärrsnäppa 5 ex, gluttsnäppa 5 ex, rödbena 5 ex, grönbena 2 ex, storspov 1 ex.
Tyvärr rätt mycket vatten i sjön, men stranden utanför tornet inkl. reveln är hyfsat fina vadarmarker.
Mats Johansson Lena Aronsson skrev den 12 juli, 2020 kl. 21:10
STOMSJÖ VÅTMARK KL 18.45-1915 Häger 1 ex Trana 2 ex Gluttsnäppa 1 ex Steglits 2 ex Hämpling 2 ex
Pelle skrev den 11 juli, 2020 kl. 22:03
APLADALSGATAN: Röd glada 1 ex, stenknäck 1 familj, ärtsångare 1 ex och gröngöling 1 juv.
Lubbe skrev den 9 juli, 2020 kl. 20:21
Verkar som alla har sålt sina.kikare för ingen skrivet nåt här
Kjell och Margit skrev den 9 juli, 2020 kl. 20:19
FÄRJANSÖ: Ung havsörn, fiskgjuse, lärkfalk, sånglärka, enkelbeckasin, rödbena, rörsångare, fisktärna. Klockgentiana och ängsvädd blommar.
Lubbe skrev den 9 juli, 2020 kl. 10:48
Stomsjö våtmark.8.15-9.45. Gluttsnäppa1. Skogssnäppa2. Grönbena8. Enkelbeck 2. Trana2. Häger3. Grågås18. Knipa1. Gräsand c15. Kricka5. Hussvala2. Törnskata1 hane
Lubbe skrev den 9 juli, 2020 kl. 10:42
Videstigen-osudden.05.30-07.45. Kärrsångare1 inorra delen vide. Törnsångare1. Gransångare2. Svarthätta,trädgårds.lövsångare flera. Turkduva2
Lubbe skrev den 8 juli, 2020 kl. 11:23
Stomsjö våtmark. 08.00-10.00. Lubbe,delvis Lasse P. Småspov1,Gluttsnäppa2,Grönbena2,Skogssnäppa1, Enkelbeckasin2,Brun kärrhök 1hona, Trana2,Häger5, Buskskvätta5,St.hackspett2
Kent skrev den 7 juli, 2020 kl. 21:43
VIDESKOGEN kl 20: Kärrsångare sjöng på samma plats som för en månad sedan, norra delen vid vassområdet.
Lubbe skrev den 7 juli, 2020 kl. 14:38
Stomsjö våtmark.12.00. Gluttsnäppa 3 i södra ändan vid asparna. Trana3,häger1.gräsand c15
Lubbe skrev den 7 juli, 2020 kl. 09:44
Osudden-helmershus. 06.30-09.15. Ägretthäger1.häger1.skäggdopping2. Skogssnäppa 1.vattenrall1 östra viken.kungsfiskare 2.havsörn1.fiskgjuse2. Glada2.ormvråk2.brun kärrhök1.gulärla1
Stefan Andersson skrev den 6 juli, 2020 kl. 18:02
BREDASTEN 12:50-13:20: Havsörn 1 ad, Kärrsnäppa 1 ad, Småspov 1 ex.
OSUDDEN 13:30-14:10: Havsörn 1 ad, Röd glada 2 ex, Fiskgjuse 1 ex, Strandskata 3 ex, Fisktärna 1 ex.
LAGAN OSUDDEN: Drillsnäppa 1 ex, Kungsfiskare 1 ex.
Kent skrev den 6 juli, 2020 kl. 13:11
OSUDDEN kl 4.30: Jag gick ner vid stugorna och fick se en ägretthäger i vassviken men den lyfte med alla gässen och flög över till Hjälshammarmaden, där den ställde sig i norra delen av vassen.
Pelle skrev den 5 juli, 2020 kl. 17:33
OSUDDEN 16-17: Lärkfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, strandskata 2 ex.
Lubbe skrev den 5 juli, 2020 kl. 15:43
Stomsjö våtmark.15.00-15.40. Fiskgjuse överflygande 1.trana2. Häger1. Gräsand5. Hämpling 1. Korp 5. Buskskvätta2
Lubbe skrev den 5 juli, 2020 kl. 14:46
Hörledammen,14-14.35. Kungsfiskare1.drillsnäppa1.kanadagås7. Grågås9.sångsvan2.ladu-hussvalor c25. Gräsand c30
Kent skrev den 5 juli, 2020 kl. 14:06
APLADALEN: En kungsfiskare flög mot S förbi grillplatsen vid järnvägsbron
Lubbe skrev den 3 juli, 2020 kl. 10:50
Osudden.7.45-9.00. Östra viken kungsfiskare1,sothöna 2ad,2juv.drillsnäppa 2,nya bron steglits2 ad,2juv
Erik G skrev den 3 juli, 2020 kl. 09:39
HOVS GÅRD igår, 2/7 ca 12.00: Törnskata 1 hane i liten grantopp vid åkerkanten ett par 100 m från kraftledningsgatan.
Lubbe skrev den 2 juli, 2020 kl. 11:04
Osudden.08.00-9.45. M.strandpipare1.tofsvipa2.sothöna2.kungsfiskare2. Glada2.ormvråk1.gulärla3. Häger2.fisktärna2.
Pelle skrev den 1 juli, 2020 kl. 17:58
OSUDDEN 16-17: Ägretthäger 1 ex, gluttsnäppa 1 ex, mindre strandpipare 1 ex.
Hägern skrämdes tyvärr från viken närmast dikesmynningen och satte sig i en av pilarna ute i vassen. Försvann sedan åt okänt håll. Glutten hördes varna från samma plats, men stannade kvar. Det är förstås bättre att spana från stugorna.
Kjell och Margit skrev den 30 juni, 2020 kl. 17:07
GUSTAVSGATAN 2, Amerika, den 28 juni: Fem överflygande strandskator. De hörs dagligen.
Pelle skrev den 30 juni, 2020 kl. 16:42
LAGAN NYA BRON 11.00: Kungsfiskare 1 ex strax uppströms.
Pelle skrev den 29 juni, 2020 kl. 16:47
OSUDDEN 14.00: Röd glada 1 ex, tornfalk 1 ex, strandskata 2 ex, grågås 200 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 2 ad och 2 juv.
Lubbe skrev den 29 juni, 2020 kl.