Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i deldom den 30 september 2022 lämnat
Länsstyrelsen i Jönköpings län tillstånd till vattenverksamhet i Store Mosse nationalpark,
Gnosjö och Vaggeryds kommuner (mål nr M 4386-21).
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Läs mer om projektet –>