Färgen på vänster ring talar om vilket år örnen är märkt (=födelseåret). Färgen på höger ring visar från vilket område/land örnen har sitt ursprung. För havsörn har märkningen pågått sedan slutet av 70-talet. Kungsörn började märkas 1994 och har sedan dess följt samma färgkoder som havsörn vad det gäller vänsterringen. Den nya designen av siffrorna gäller fr.o.m. 2008.

Vänster ben (årsring)

1977 – Orange
1978 – Blå
1979 – Röd
1980 – Svart
1981 – Silver
1982 – Svart/Röd
1983 – Orange/Blå
1984 – Röd/Silver
1985 – Svart/Blå
1986 – Blå/Vit
1987 – Röd/Svart
1988 – Blå/Orange
1989 – Röd/Vit
1990 – Blå/Svart
1991 – Silver/Blå
1992 – Orange/Röd
1993 – Svart/Vit
1994 – Röd/Blå
1995 – Svart/Orange
1996 – Orange/Vit
1997 – Röd/orange
1998 – Vit/Svart
1999 – Blå/Röd
2000 – Orange/Svart
2001 – Vit/Orange
2002 – Ljusgrön
2003 – Orange (Röd)
2004 – Blå
2005 – Svart
2006 – Svart/Röd
2007 – Röd/Blå
2008 – Vit/Röd
2009 – Svart/Blå
2010 – Blå/Vit
2011 – Röd/Svart
2012 – Svart
2013 – Blå/Svart (HÖ Sv)
2014 – Blå/Röd (HÖ Svart)
2015 – Vit/Svart -HÖ ej ring
2016 – Grön
2017 – Grön/Röd
2018 – Röd
2019 – Guld
2020 – Svart
2021 – Blå
2022 – Röd/grön
2023 – Svart/Röd

Höger ben (områdesring)

Kungsörn (Örn-72)
Svart – Sverige Norra; Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Medelpad

Röd – Sverige Mellersta; Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Dalarna och Gästrikland

Blå – Sverige Södra (Övriga landskap)

Vit – Finland

Lila – Norge

Grön – Estland

Gul – Lettland

Havsörn (Projekt Havsörn)
Grön – Sverige Lappland

Svart – Sverige Östersjön

Vit/Blå – Sverige Insjöarna

Vit/Svart – Finland Lappland

Röd, Vit/Röd – Finland Östersjön

Röd/Svart – Åland

Blå – Norge

Blå/Vit – Estland

Blå/Svart – Lettland

Blå/Röd – Litauen

Silver – Polen

Orange el. Gul – Tyskland (Gul f.d. DDR t.o.m. 1990)

Orange/Blå – Ryssland, Kolahalvön

Svart/Vit Ryssland, Petersburgregionen

Blå/Orange – Vitryssland, Vitebskregionen