Vandringspriset för 2019, Lars Jonssons “Rastande småspovar”, tilldelas Tommy Thorén med motiveringen: “Tommy är klubbens främste ekoskådare och började ekoskåda långt innan begreppet var skapat”.  Vi ställde några frågor till Tommy om fågelskådning:

Hur började fågelskådandet? Fullt med tallbitar i grannens rönn.

Vad för slags skådning gillar du? Uppehållsskådning

Mest uppskattade fågelart? Anisar (ett litet släkte fåglar i familjen gökar som förekommer från södra Florida i USA till norra Argentina.)

Minst uppskattade fågelart? Talltita

Den hittills häftigaste obsen? Hand-x på spelande dubbelbeckasin

Drömart? Hägerpipare

Favoritlokaler i Värnamo-Gnosjö? Osudden, Vismen, Tångafällan (mellan Fänestad och Lanna)