Vandringspriset för 2020, Lars Jonssons “Rastande småspovar”, tilldelas Lars-Gunnar Reén alias Lubbe. Han har under 2020 varit Osuddens meste besökare. Där gjorde han den 9 januari ett anmärkningsvärt fynd av en kustsnäppa som födosökte på åkern mellan pumphuset och stranden. Det är första vinterfyndet av arten i Småland.
Lubbe är välkänd i Värnamo, från cykelaffären, ishockeyn och numera också pumphuset vid Osudden. Vi ställde några frågor kring fågelskådning:

Hur började fågelskådandet? Jag började skåda omkring 1970. Jag hade en lärare, Staffan Jonsson, som var fågelskådare. Sen startade vi Fältbiologerna i Skillingaryd, där jag var ordförande och kassör i olika perioder. Vi var mycket i vår stuga i Pålskog.

Vad för slags skådning gillar du? Jag tycker bäst om att vara på en eller ett par platser och se vad jag hittar där.

Mest uppskattade fågelart? Det finns många arter jag uppskattar, till exempel steglits.

Minst uppskattade fågelart? Det måste bli kaja.

Den hittills häftigaste obsen? Det var när vi upptäckte att berguven häckade i Uljeshult väster om Skillingaryd.

Drömart? Fjälluggla

Favoritlokaler i Värnamo-Gnosjö? Osudden och lokaler runt Vidöstern.