Vandringspriset för 2021, Lars Jonssons “Rastande småspovar”, går till Roger Ahlman som den 19 juli 2021 konstaterade den första häckningen av brandkronad kungsfågel i Värnamo och Gnosjö kommuner. Det är den sjätte bekräftade häckningen i Småland, de övriga är fyra från Visingsö och Gränna samt en från Kalmar.
Roger har sedan 2005 bott i Quito i Ecuador där han arbetat som fågelguide. Innan flytten dit var han han en av klubbens mest drivande skådare och efter återkomsten i december 2020 har han fortsatt att målmedvetet söka arter samt delta i inventeringar. Förutom häckningen hittade han dessutom under 2021 både tuvsnäppa och stäpphök vid Kävsjön samt citronärla i Värnamo. Hur ser Roger själv på fågelskådning?

Hur började fågelskådandet? Jag började skåda omkring 1975. Då i fältbiologerna. I början var jag mest intresserad av insekter men eftersom alla andra var mer inne på fåglar så gled jag in på det också.

Vad för slags skådning gillar du? Sträckskådning.

Mest uppskattade fågelart? Ingen särskild men vadare är lite extra kul.

Minst uppskattade fågelart? Järpe, för den ser jag aldrig.

Den hittills häftigaste obsen? Den första Amerikanska Krickan i Kävsjön 1980. Jag hade bara skådat något år då och den var betydligt ovanligare i Sverige än idag. Bäst är ändå Rödfalken vid Hindsekind 1997. Ungfågel i oktober mitt i Småland, det var riktigt tungt. Tärnmåsen vid Kävsjön 2017 var också kul.

Drömart? Ismås

Favoritlokaler i Värnamo-Gnosjö? Kävsjön är bästa lokalen, synd bara att det är lite långt till Svänötornet. Osudden har ju fördelen av att vara lätt att ta sig till. Färjans ö är också fin men bökigt med flytetyg.